Sunteți pe pagina 1din 4

+

Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv Nr.1 Clinceni


Prof: Ștefan Elena
Data: 14.12.2017
Clasa: a-VI-a
Efectiv: 24 elevi
Loc de desfăşurare: sala de sport
Materiale sportive: 4 saltele gimnastică, 4 bastoane ,copete, covoare fitness, 1 fluier
Mijloace/procedee: exercitiul fizic, jocul dinamic, ștafetă aplicativă
Metode: explicatia, demonstrația, exersarea, observarea curentă, problematizarea, modelarea, aprecierea
verbală, etc.

Teme si obiective :
1.Gimnastică acrobatică
- consolidarea elementelor statice din gimnastica acrobatică învățate ( cumpăna pe un genunchi,
semisfoara, stând pe omoplați, podul de jos)

2.Forța
- dezvoltarea forței la nivelul musculaturii abdominale și a membrelor inferioare

Competente generale :
- optimizarea stării de sănătate și a dezvoltării fizice armonioase;
- dezvoltarea capacității motrice generale a elevilor prin metode și mijloace specifice educației fizice și
sport.
Competente specifice :
- realizarea de acțiuni motrice simple
- recunoașterea calităților motrice în cadrul diferitelor acțiuni motrice

Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :


Obiective motrice:
O1: Să efectueze corect elementele statice din gimnastică acrobatică;
O2: Să execute corect exerciţiile de forţă pentru dezvoltarea forţei dinamice a principalelor grupe
musculare;

Obiective cognitive:
O1: Să cunoască denumirea elementelor statice efectuate;
O2: Să recunoască principalele grupe musculare şi exerciţiile fizice corespunzătoare dezvoltării forţei
acestora;

Obiective afective:
O1: Să manifeste respect față de colegi, responsabilitate față de dezvoltarea fizica a propriului corp ;
O2: Să dovedească încredere în forţele proprii, încurajând tendinţele de afirmare pozitivă.
Strategii didactice Obs.
Verigi şi Conţinut Dozare Formaţii de Metode/
durată ( sisteme de acționare) lucru şi evaluare
indicaţii
metodice
1.Organizarea - Adunarea, alinierea; 30” - în linie pe exersare
colectivului - Salutul ; 15” un rând; frontală;
de elevi - Prezenţa, verificarea echipamentului 30” observaţia;
(2 min.) şi a stării de sănătate; 45”
- Anunţarea temelor de lecţie;
2.Pregătirea - Mers pe vârfuri cu braţele în 1L -în linie pe exersarea;
organismului continuarea corpului; un rând;
pentru efort - Mers pe călcâie cu mâinile la spate; 1L -coloană câte demonstraţia;
(6 min.) - Mers normal cu relaxarea braţelor şi unul ; observaţia;
picioarelor; 1L -coloană câte
- Mers ghemuit ; doi;
- Alergare uşoară ; 1l - să răspundă
- Alergare cu pendularea gambelor la comenzi;
înapoi; 1L - să păstreze
- Alergare cu genunchii sus; 1l distanţa
- Mers cu exerciții de respirație;
- Alergare ascuțită cu forfecarea 1L
picioarelor înainte; 1l
- Alergare laterală cu pas adăugat; 1L
- Alergare ușoară,
- Mers cu exerciţii de respiraţie;
- Sarituri din ghemuit in ghemuit
Joc de atenție : Ia copeta 2x
Joc dinamic : Ascultă comanda
3.Influenţarea Complex de dezvoltare fizică -coloană de
selectivă a armonioasă pe fond muzical gimnastică demonstraţia
aparatului Exerciţiul nr. 1 în grup însoțită de
locomotor P.I. Stând depărtat palmele pe solduri 3x ( inform) descriere;
(7 min.) T1-2 - aplecarea capului înainte,
arcuire; exersare
T3-4 - extensia capului, arcuire; frontală;
T5-6 - răsucirea capului lateral stânga,
arcuire;
T7-8 -răsucirea capului lateral dreapta,
arcuire,7-8
Exerciţiul nr. 2 -să execute
P.I: Stând depărtat, brațele pe lânga corect
corp exerciţiul;
T1-8 – rotirea brațelor și a umerilor 2x
înainte - să păstreze
T1-8 – rotirea brațelor și a umerilor ritmul de
înapoi execuție;
Exerciţiul nr. 3 explicaţia;
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite apreciere;
palmele la piept
T1-2-5-6– arcuirea bratelor, cu ducerea
coatelor spre înapoi 3x
T3-4-7-8 – extensie cu întinderea bratelor
lateral
Exerciţiul nr. 4
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite,
palmele la ceafă
T1-2-5-6 – răsucirea trunchiului la stanga
cu arcuire
T3-4-7-8 - răsucirea trunchiului la 3x
dreapta cu arcuire
Exerciţiul nr. 5 -să execute
P.I: Stând depărtat, brațele întinse corect
lateral exerciţiul;
T1-5- ducerea trunchiului lateral stânga,
simultan cu brațul drept coroană sus și - să păstreze
stângul în dreptul abdomenului ritmul de
T2-4-6-8 – revenire 3x execuție;
T3-7 – ducerea trunchiului lateral
dreapta, simultan cu brațul stâng
coroană sus și dreptul în fața
abdomenului
Exerciţiul nr. 7
P.I: Stând depărtat, brațele întinse pe
lângă trunchi 3x
T1-5 – aplecarea trunchiului spre
piciorul stâng, simultan cu o bătaie din
palme în spatele genunchiului
T2-4-6-8 - revenire cu bătaia palmelor pe
coapse
T3-7 – aplecarea trunchiului pe piciorul
drept, simultan cu o bătaie din palme în 3x
spatele genunchiului
Exerciţiul nr. 8
P.I. : Stând cu mâinile pe solduri
T1-5 – ridicarea genunchiului stâng la
piept, simultan cu bătaia palmelor
deasupra capului
T2-6 – revenire 3x
T3-7 – ridicarea genunchiului drept la
piept, simultan cu bătaia palmelor
deasupra capului
T4-8 – revenire
Exerciţiul nr. 9
P.I. Stând, mâinile pe şolduri: 3x
T1-3 - sărituri ca “mingea”
T4 – ghemuit
T5-7 -sărituri ca “mingea
T 8 – ghemuit
Exerciţiul nr. 10 3x
T1-4 - ridicarea braţelor prin lateral
sus, cu inspiratie profund şi ridicare pe
vârfuri;
T5-8 - coborârea braţelor prin înainte
jos îndoind trunchiul, cu expiraţie. 3x
4. Gimnastică acrobatică: - 4 grupe de exersarea;
Consolidarea câte 6 elevi;
elementelor 1.Elemente acrobatice statice: 3-4x -se lucrează demonstraţia;
statice din alternativ
gimnastică - cumpăna pe un genunchi; observarea
acrobatică - semisfoara; -se păstrează execuției;
(22 min.) - stând pe omoplați ordinea și
- podul de jos disciplina aprecierea;
elevii vor
denumi
elementele
de
gimnastică ;
5. Dezvoltarea Ștafetă aplicativă - concurs
forței Primul elev, cu bastonul apucat cu
dinamice ambele maini la lățimea umerilor; mers
segmentare ghemuit cu sprijinul alternativ al 2x - patru șiruri exersarea;
(8 min.) capetelor acestuia pe sol, sărituri în - deplasarea elevii vor
ghemuit cu bastonul la ceafă până la cu bastonul recunoaşte
saltea ,întoarcere 180,rulare pe spate, este principalele
revenire în stând, sărituri pe un picior ( asemănătoare grupe
6 pe piciorul stâng, 6 pe piciorul vâslirii în musculare
drept).La întoarcere alergare pâna la canotaj; supuse
capătul șirului și predarea ștafetei antrenării
(bastonului).
2x10x
-culcat dorsal ridicarea trunchiului la p 30” - pe perechi
orizontală, picioare ușor flexate mâinile
la ceafă
6.Revenirea Pe fond muzical 3’ -în cerc exersarea
organismului - Mers pe loc cu exerciții de respiraţie ;
după efort - Exerciții de relaxare a musculaturii.
(3 min.)
7.Concluzii, -Evidenţierea elevilor care au lucrat 1’ -în linie pe conversația
aprecieri corect; 1’ un rând;
(2 min.) -Formularea recomandărilor pentru
activitatea viitoare, a temelor pentru
acasă.