Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială, Comuna Colceag P.J.


Clasa a VIII-a
Data: 20.03.2019
Efectiv: 12 de elevi
Profesor: Drăgoțel Bogdan
Loc de desfăşurare: terenul de sport
Materiale: Mingii handbal, fluier.

Tema:
1. Calitatea motrică – îndemânarea – dezvoltarea îndemânării în regim de viteză - ștafete
2. Handbal – contraatacul direct cu un vârf.

Competente specifice:
 Utilizarea terminologiei de specialitate în transmiterea mesajelor specifice
 Realizarea de acţiuni motrice simple
 Colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului în vederea constituirii diferitelor formaţii de adunare, de deplasare şi de exersare
 Identificarea aspectului estetic al gesturilor motrice
 Evaluarea propriilor indici de dezvoltare a calităţilor motrice
 Efectuarea gesturilor motrice cu corectitudine şi expresivitate
 Conștientizarea și abordarea constantă a ținutei estetice
Obiective operaționale: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
Obiective motrice:
 Să realizeze acţiuni motrice cu grad progresiv de complexitate şi solicitare la efort
 Să aplice procedeele tehnice şi tactice însuşite, respectând regulile cunoscute
 Să execute corect mişcările comandate/ solicitate în ritm susţinut
Obiective cognitive:
 să cunoască greșelile ce pot apărea în jocul de handbal – pași, dublu dribling;
 să înţeleagă rolul contraatacului în jocul de handbal;
Obiective afective:
 Să desfăşoare activităţi practice, fără a periclita integritatea corporală a posturilor şi adversarilor
 Să menţină postura corectă a corpului în poziţii statice şi acţiuni dinamice
Verigi şi durată Conţinut Dozare Formaţii de lucru Metode de Observaţii
evaluare
1. Organizarea - adunarea, alinierea 1’ Linie pe un rând
- verificarea echipamentului şi a stării de
colectivului de elevi 1’
(2 min) sănătate
- anunţarea temei lecţiei 30”
2. Pregătirea - alergare ușoară 3L Coloană câte unul
organismului pentru - alergare cu joc de glezne 1D
efort (5 min) - mers 1L
- alergare cu genunchii sus 1D
- mers 1L
- alergare cu pendularea gambelor 1D
înapoi
- mers cu mişcări de respiraţie 1L
- alergare cu pas sărit 1D
- mers 1L
- alergare cu pas adăugat 1D
- mers 1L
- alergare accelerată 1D
- mers 1L
3. Influenţarea 1. Din stând depărtat mâinile pe solduri: 2x Coloană de gimnastică câte 4
selectivă a T1-4 Rotirea capului spre stânga
aparatului T5-8 Rotirea capului spre dreapta
locomotor (10 min) 2. Din stând depărtat mâinile pe solduri: 2x OOOO
T1-2 Aplecarea capului înainte, OOOO
arcuire OOOO
T3-4 Extensia capului, arcuire
T5-6 Îndoirea capului spre dreapta O
T7-8 Îndoirea capului spre stânga
3. Stand departat mainile indoite din 2x
coate la nivelul pieptului:
T1-2- ducerea coatelor spre inapoi cu
arcuire
2
T3-4- ducerea bratelor intinse lateral cu
arcuire
T5-6- extensia br. pe verticala cu
arcuire, br. st. întins în prelungirea tr., br.
dr. pe lângă corp
T7-8-idem br. drept intins in prelungirea
trunchiului cu arcuire.
4. Din stând depărtat:
T1-2 Aplecarea trunchiului înainte, 2x
arcuire
T3-4 Extensia trunchiului, arcurie
T5-6 Îndoirea trunchiului lat. drp.,
arcuire
T7-8 Îndoirea trunchiului lat. stg.,
arcuire
5. Stând depărtat cu mâinile pe şolduri:
T1-4 rotirea bazinului spre drp 2x
T5-8 rotirea bazinului spre stg
6. Din stând:
T1-4 pas fandat cu piciorul drp 2x
T5-8 pas fandat cu piciorul stg
7. Rotirea gleznei drp și apoi glezna stg 2x30”
4. Realizarea 1. Dezvoltarea calității motrice -
temelor lecției îndemânarea.
a) Dezvoltarea - „mingea prin tunel”: colectivul este 2X
calității motrice – așezat pe două șiruri egale, stând
îndemânarea în depărtat, distanța de 2m între ei. Se
regim de viteză prin execută cu una – trei mingii de handbal
ștafete alternativ.
- idem exercițiul de mai sus, doar că 2-3X
elevii vor da mingea pe deasupra capului
- idem exercițiul de mai sus, doar că
elevii vor da mingea o dată printre
picioare apoi pe deasupra capului

3
- „mingea în zig-zag”: colectivul este 3X
așezat pe rânduri la o distanță de 4m și
la intrevale de 2m între ei; mingea este 3X
pasată de la unul la celălalt în zig-zag.
- elevii sunt așezați în două coloane de 2X
căte 4-5 elevi, cu câte o paletă de ping-
pong și o minge de tenis de câmp, aceștia
la semnal pornesc în alergare ușoară pe
o distanță de 10m cu ținerea mingii de
tenis pe paleta de ping-pong cu brațul
îndemânatic

b) Handbal – Contraatacul direct cu un vârf


contraatacul direct - elevii sunt aşezaţi pe două şiruri în 3X - două şiruri în planuri
cu un vârf planuri diferite. Execută pase în doi din diferite :
deplasare, un elev aflându-se avansat şi O
(30 min) altul retras. O
O
O
O
O
O

- pasă la un coechipier aflat pe 3X


semicercul propriu, alergare, reprimirea
mingii şi aruncare la poartă.
- Sprint spre linia de centru, primirea 3-4X
mingii transmisă de portar, printr-o
pasă cu boltă, dribling din alergare şi
aruncare la poartă.
- Contraatac direct cu finalizare prin 3-4X
aruncare la poartă, la început cu
apăratori pasivi, apoi cu apărători
activi.

4
5. Revenirea - mers cu mişcări de respiraţie prin sala 2’
organismului după de clasă
efort (2 min)
6. Aprecieri şi Evidenţierea elevilor care au lucrat 1’
concluzii (1 min) corect.
Formularea recomandărilor pentru
activitatea viitoare.