Sunteți pe pagina 1din 11

CUNOSC BUNELE MANIERE

Proiect de activitate integrată


Angela SÎRBU
educatoare, grad didactic II
Instituția preșcolară nr. 196 „Făguraș”,mun. Chișinău
Grupa: medie (4-5 ani)
Tema proiectului: Primii pași în lumea bunelor maniere
Subtema proiectului: Codul bunelor maniere în fiecare zi
Tipul activității: verificare și consolidare de cunoștințe, priceperi, deprinderi
Mijloc de realizare: activitate integrată
Obiective de referință:
-Să formeze abilităţi şi deprinderi de comunicare familială eficientă şi de comportare civilizată în
mediul familial şi cel social;
-Să înţeleagă că atât comunicarea, cât şi forma de comunicare depind de situaţie, locul şi timpul
comunicării;
-Să recunoască unele litere şi cuvinte simple în situaţii comune. Să identifice literele alfabetului
(de tipar).
Obiective operaționale ale activității integrate:
Obiective cognitive:
Să expună părerile lor în legătură cu mesajul primit de la „Mary Poppins”;
Să răspundă la întrebări prin propoziții complete;
Să stabilească valoarea de adevăr a afirmațiilor prin intermediul jocului „Adevărat/Fals”;
Să enumere reguli de comportament la masă.
Obiective socio-afective:
Să manifeste interes pentru a o ajuta pe „Mary Poppins” în țara „POLITEȚEI”;
Să-și exprime sentimentele, emoțiile față de evenimentele petrecute în țara „POLITEȚEI”;
Să exprime compasiune și afecțiune față de locuitorii din țara „POLITEȚEI”;
Obiective psiho-motrice:
Să aplice imaginea pentru a realiza o carte;
Să ordoneze imaginile, respectând succesiunea numerotației paginilor;
Să transcrie titlul cărții realizate.
Obiective privind atitudini de învățare:
Să demonstreze curiozitate față de o situație nouă;
Să manifeste inițiativă,creativitate în a învăța și a realiza diverse acțiuni;
Să finalizeze sarcinile revenite pe parcursul activității.
Strategii didactice:
Metode și procedee: salutul,momentul de surpriză, conversația, descoperirea, explicația,
observarea, recitarea cu gesticulații, jocul „Adevărat/Fals”, metoda „Braistormingul”, metoda
„Trierea aserţiunilor”, metoda „Turul galeriei”.
Forme de organizare: frontală, individuală, în grup.
Materiale didactice: umbrelă cu inscripții „Mary Poppins”, pălărie neagră, servietă cu
scrisoare, copacul cuvintelor de politețe pe foaie A1, imagini muguri cu cuvinte de politețe, fâșii
cu cuvinte de politețe, imagini picături de apă cu figuri geometrice și vocale, imagini ghiocei cu
mesaje, medalioane cu inscripția „CUNOSC BUNELE MANIERE”, clei, pensule, guaș,
imagine-îndemn cu cele 10 reguli de aur a unui comportament, furculițe, linguri din plastic, ață,
șervețele, ochișori plastic, carioce, planșete, foi de album, fișe individuale.
Referințe bibliografice:
1.Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară(1-7ani) din Republica
Moldova;
2.Vrânceanu, M. Și grupul de autori, 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate. Ghid
pentru educatori. Chișinău 2010;
3. Revista învăţămîntului preşcolar nr. 3-4/2011,nr. 1-2/2014;
4. www.didactic.ro;

MOTO: „Dacă nu putem fi buni, măcar să încercăm să fim politicoşi” (Nicolae Steinhardt)
Descrierea proiectului
Tema proiectului am propus-o în urma discuției cu copiii.Avînd ca prioritate curiozitatea copiilor
trezită de cărțile aduse de colegii lor Andrieş şi Maria-Magdalena „Bunele maniere”, am
considerat oportună conceperea și desfășurarea unui proiect tematic care să răspundă interesului
de cunoaștere a copiilor.În cadrul acestui proiect copiii își vor lărgi orizontul intelectual,
comportamentul, îmbogățindu-și cunoștințele despre „Codul bunelor maniere”. Meditînd asupra
temei alese, am stabilit cu toții proiectul tematic „Primii paşi în lumea bunelor maniere”.
După stabilirea temei proiectului, am anunțat părinții, că în săptămînile ce vor urma, vom învăța
despre magia cuvintelor fermecate, despre minunatele reguli a unui comportament civilizat și că
avem nevoie de sprijinul dînșilor.Pentru eficientizarea acestui proiect, am cerut ajutorul
părinților printr-o scrisoare deschisă.
,,Dragi pãrinţi”
Pe o perioadã de şase sãptãmâni, copiii grupei „Îngeraşii” vor derula proiectul
tematic « PRIMII PAŞI ÎN LUMEA BUNELOR MANIERE » cu subtemele : „Prietenii mei-
magii politeţei”, “ Bunele maniere la masă“, „Pe stradă în transport ştiu să mă comport”,
„Poveştile ne-nvaţă cum să te comporţi în viaţă”, „ Codul bunelor maniere în fiecare zi”, „Sunt
un pici manierat oaspeţii aştept cu drag”.
Pentru reuşita derulãrii acestuia, sunteţi rugaţi sã participaţi şi sã ne sprijiniţi cu orice
fel de material pe care îl aveţi la îndemânã legat de subteme, cum ar fi: reviste, imagini, cărţi,
fotografii, jocuri, toate ne sunt de ajutor în derularea proiectului nostru..
Vã mulţumim !
Copiii şi educatoarea grupei.
Scenariul zilei: 1.Întâlnirea de dimineaţă:
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă şi lucrul la panourile: „Eu astăzi sunt aici”,
„Calendarul Zilei”, „Calendarul Naturii”. După aceasta va urma salutul, care se va realiza prin
aşezarea copiilor în cerc, ţinîndu-se de mâini fiecare salutându-şi colegul din dreapta.
Educatoarea salută copiii: „Buna dimineaţa copii manieraţi!”, copiii răspund apoi încep să se
salute urându-şi cuvinte frumoase.
2.Împărtăşirea cu ceilalţi: se realizeză prin recitarea cu gesticulații a poeziei „Obiceiuri Bune”
de Czoslaw Janczarski.
Soarele, cât e de soare, Iar când noaptea s-a lăsat
Obiceiuri bune are; Peste câmp în lung şi-n lat,
Când în zori şi-arată faţa Iarba murmură uşor:
Zice: „Buna dimineaţa”. „Noapte bună tuturor”.
Pomii încă-s somnoroşi,
Dar răspund politicoşi,
Plini de roua sclipitoare:
„Buna dimineaţa, Soare”.
Când trec norii din greşeală
Pestea soarelui beteală,
Şi-o iau repede din loc.
Spun: „Să ne scuzaţi, vă rog”.
Iar atunci când ploaia caldă
Brazda semănată scaldă,
Grâul după câte ştim,
Zice ploii: „Mulţumim”.
Obosit de colindat,
Soarele nu s-a culcat;
Înainte să apună
Dânsul zice: „Noapte bună”.
3.Noutatea zilei: va fi anunţată de educatoare prin versuri, prezentând musafirii precum şi
motivul prezenţei acestora în grupă, copiii îi vor saluta.
„La grădiniţă cu drag am venit
De activitate ne-am pregătit
Vom avea de demonstrat
Ce e un comportament civilizat
La activitate vom activa cu plăcere
Şi vom demonstra bune maniere
Formule de politeţe vom folosi
Arta comportamentului vom descoperi.”
Se descoperă pe o măsuţă o pălărie,o umbrelă, o servietă (în care se află un mesaj
scrisoare).
Pe umbrelă sunt inscripţii: „Mary Poppins”, concretizăm cine este Mary Poppins, găsim
scrisoarea. Din scrisoare aflăm că Mary Poppins are nevoie de ajutorul copiilor care cunosc
bunele maniere pentru a descurca totul ce a încurcat Baba Dochia în „Ţara Politeţei”. Copiii
se oferă să o ajute pe Mary Poppins, deoarece fiecare a primit cîte un medalion pentru că
cunosc bunele maniere.
Pentru a ajunge acolo copiii, trebuie să treacă prin mai multe încercări (sarcini) care vor
ajuta locuitorii din „Ţara Politeţei”. Le voi propune copiilor să rostim cuvintele magice pentru
a ajunge în „Ţara Politeţei”:
„Mîinile sus, mîinile jos!
Stînga, dreapta dansăm frumos.
Batem din palme şi zîmbim,
Dăm din cap, ne răsucim.
La revedere, noi pornim!”
Pe rînd vom descoperi toate lucrurile încurcate de Baba Dochia şi vom rezolva sarcinile date
„Copacul cuvintelor de politeţe” (vor acroşa mugurii cu cuvinte fermecate corespunzător
ramului 1.ram „cuvinte de salut”, 2.ram „cuvinte de mulţumire”, 3.ram „cuvinte de scuze”,
4.ram „cuvinte derugăminte”, 5.ram „cuvinte de rămas bun” , vor găsi şi vor numi figura
geometrică de pe picătura de apă pronunţând vocala ce este înscrisă în ea, apoi vor aşeza
picăturile de apă în cuvintele fermecate în aşa fel ca figura geometrică de pe picătură să fie
identică cu cea din cuvintele spălate de ploaie, vor găsi şi număra ghioceii îngheţati şi aruncaţi
de Baba Dochia, fiecare ghiocel avînd câte un mesaj, vor stabili corectitudinea şi
incorectitudinea enunţurilor referitoare la anumite situaţii din arta comportamentului).
După rezolvarea corectă a sarcinilor copiii îşi expun părerea dacă au ajutat-o pe Mary
Poppins. Educatorul le transmite copiilor cuvintele de mulţumire de la Mary Poppins
spunîndu-le că ar fi bine să transmită „arta comportamentului” şi altor copii. Cu ajutorul
cuvintelor magice revin în grupă.
Rutină: În echipă am lucrat/ Şi pe toţi iam ajutat/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi spre baie o
pornim.
Conform culorii medalionului se vor forma echipe de lucru şi se vor îndrepta spre centrele
de interes prin tranziţia: „Dar să-ncepem lucrul
Şi s-avem mult spor!
Azi lucrează fiecare
Cu ce are la sector.”
Sarcinile centrelor sunt următoarele:
Alfabetizare: - copiii vor avea de creat o carte „Cum ne comportăm la masă?” respectând
următorii algoritmi:1. Aplicaţi imaginea numerotată la pagina cu acelaş număr. 2. Aranjaţi
paginile în ordine crescătoare. 3. Transcrieţi titlul cărţii.
Ştiinţă (cunoaştea mediului): - aici copiii prin metoda „Trierea aserţiunilor”vor avea de ales
opţiunea corectă prin desenarea bulinelor de culoare roşie, galbenă, verde.
Ştiinţă (matematica): - copiii vor continua şirul cu imaginea potrivită.
Artă: - copiii vor fi împărţiţi în două subgrupe:
I subgrupă – va crea personaje folosind materialele propuse: (linguri din plastic, ochişori
plastic, şerveţele, panglici, aţă, clei).
II subgrupă – vor crea imagini folosind amprenta furculiţei.
Pe tot parcursul activităţii copiii vor fi îndrumaţi şi ajutaţi, li se vor da explicaţii suplimentare
acolo unde nu au înţeles.
Prin metoda „Turul galeriei” copiii vor aprecia munca colegilor de grupă.
Rutine/Tranziţie: „Câte unul pe cărare
Mergem iute către baie
Mergem ca să ne spălăm
Curăţei să arătăm.”
După întoarcere de la baie copiii vor împărţi oaspeţilor imaginile-îndemn cu cele 10 reguli de
aur a unui comportament şi împreună recită.
Scenariul didactic

Etapele Conținutul activității Strategii didactice Evaluarea


activității Forma de
Metode, Resurse
organi-
procedee materiale
zare
Se asigură condiţiile optime pentru
realizarea activităţii:
• aerisirea sălii de grupă;
• aranjarea materialelor pe centre de
activitate;
• intrarea copiilor în grupă;
Salutul: se realizează prin aşezarea
copiilor în cerc, ţinîndu-se de mâini
fiecare salutându-şi colegul din
dreapta. Educatoarea salută copiii:
„Buna dimineaţa copii manieraţi!”,
copiii răspund apoi încep să se salute
urându-şi cuvinte frumoase.
Împărtăşirea cu ceilalţi: se realizeză
prin recitarea cu gesticulații a poeziei
„Obiceiuri Bune” de Czoslaw
Janczarski.
Soarele, cât e de soare,
Obiceiuri bune are; Observarea
Când în zori şi-arată faţa Salutul Materiale comporta-
1.Evocarea Recitare
Zice: „Buna dimineaţa”. pentru Frontal mentului
cu
Pomii încă-s somnoroşi, gesticulări centre verbal și
Dar răspund politicoşi, nonverbal
Plini de roua sclipitoare:
„Buna dimineaţa, Soare”.
Când trec norii din greşeală
Pestea soarelui beteală,
Şi-o iau repede din loc.
Spun: „Să ne scuzaţi, vă rog”.
Iar atunci când ploaia caldă
Brazda semănată scaldă,
Grâul după câte ştim,
Zice ploii: „Mulţumim”.
Obosit de colindat,
Soarele nu s-a culcat;
Înainte să apună
Dânsul zice: „Noapte bună”.
Iar când noaptea s-a lăsat
Peste câmp în lung şi-n lat,
Iarba murmură uşor:
„Noapte bună tuturor”.
Anunţarea temei se realizează prin O pălărie,o
versuri: umbrelă, o Stimularea
Realiza-
„La grădiniţă cu drag am venit servietă,o interesului
rea Frontal
De activitate ne-am pregătit scrisoare). pentru
sensului
Vom avea de demonstrat activitate;
Ce e un comportament civilizat
La activitate vom activa cu plăcere Conversaţia
Şi vom demonstra bune maniere
Formule de politeţe vom folosi
Arta comportamentului vom
descoperi.”
Captarea atenţiei: se descoperă pe o
măsuţă o pălărie,o umbrelă, o servietă
(în care se află un mesaj scrisoare). Situaţie de
După aflarea conţinutului scrisorii problemă
copiii se oferă să o ajute pe Mary
Poppins să facă ordine în Ţara
Politeţei. Anexa 1
Se precizeză cine este Mary Poppins.
Vă propun să efectuăm o călătorie. O
călătorie neobișnuită în Ţara Politeţei
şi va trebui să dovedim faptul că
suntem cei mai buni cunoscători ai comunicarea
bunelor maniere.
Atunci cînd mergem într-o călătorie
avem nevoie să luăm cu noi cele
necesare.
-Ce vom lua cu noi?
- Unde le vom pune?
Vă propun ca lucrurile pe care le vom
lua să fie la fel de neobișnuite ca și
călătoria noastră. Și anume, vom lua cu
noi calități la care vom apela pentru a
trece orice obstacol.
- Ce putem lua?
(copii enumeră calitățile pe care vor
avea nevoie să le posede în călătorie)
Acum vom porni la drum. Călătoria
noastră o vom efectua-o cu ajutorul
umbrelei şi a pălăriei fermecate, şi a
cuvintelor magice.
Toți copii sunt îndemnați să ia loc pe
covor să închidă ochii şi să rostească
cuvintele magice: (tranziţia)
„Mîinile sus, mîinile jos!
Stînga, dreapta dansăm frumos.
Batem din palme şi zâmbim, copacul
Dăm din cap, ne răsucim. cuvintelor
La revedere, noi pornim!” de politețe
-Acum deschideți ochii și priviți unde pe foaie
am ajuns. A1, imagini
Descoperim „Copacul cuvintelor de muguri cu
politeţe” (în sală pe un panou este un cuvinte de
copac cu cinci ramuri pe fiecăre ram politețe,
este scris: expresii de salut; de
mulţumire; de rămas-bun; de scuze; de Situație de
rugăminte.) problemă
-Vă anunț că călătoria noastră nu va fi
atît de ușoară, așa că trebuie să dăm
dovadă de un comportament manierat
şi să demonstrăm că cunoaştem bunele
maniere.
Iată și primul obstacol:
Deoarece Baba Dochia a trimis vânturi
puternice şi a scuturat toţi mugurii cu
cuvintele fermecate va trebui să-mi
spuneţi:
- Care sunt cuvintele de salut, de
mulţumire; de rămas-bun; de scuze; de
rugăminte?
Copiii depun străduință să numească
cât mai multe cuvinte.Educatorul
acroşează mugurii cu cuvinte pe ramul Observarea
respectiv. Anexa 2 spontană şi
După ce trec aceste obstacole: dirijată
-Va fost dificil sau ușor să treceți
aceste obstacole?
-De ce a fost ușor? fâșii cu
-De ce a fost dificil? cuvinte de
Cu ajutorul cuvintelor magice: politețe,
(tranziţia) imagini
„Mîinile sus, mîinile jos! picături de
Stînga, dreapta dansăm frumos. apă cu
Batem din palme şi zîmbim, figuri
Dăm din cap, ne răsucim. geometrice
Şi mai departe, noi pornim!” şi a și vocale,
umbrelei fermecate se deplasează pînă
ajung lângă „Râul cuvintelor
fermecate”. Toți se așează pe malul
râului.
Se descoperă un bilețel în care este
scris:
„Dochia şi-a trimis cei mai mari nori
cu ploaie, care au spălat unele cuvinte
fermecate din râu. Vă rugăm să ne Joc did.
ajutaţi”
(în sală pe flipceard este un râu cu
cuvinte fermecate numai că în fiecare
cuvânt lipsesc litere,iar în locul lor
sunt figuri geometrice, alături picături
de apă cu figuri geometrice identice şi
în fiecare figură geometrică este
inscrisă o vocală) Situaţie de
Acest obstacol trebuie să-l trecem cu problemă
mare grjă şi cu mare străduinţă doar
noi suntem copii curajoşi şi imagini
isteţi.Trebuie să găsim şi să numim Comunicarea ghiocei cu
figura geometrică de pe picătura de apă mesaje,
pronunţând vocala ce este înscrisă în
ea, apoi să aşezam picăturile de apă în
cuvintele fermecate în aşa fel ca figura
geometrică de pe picătură să fie
identică cu cea din cuvintele spălate de
ploaie. Anexa3
La îndemnul educatorului se
deplasează pînă ajung într-o poieniță,
găsesc ghioceii împrăştiaţi de vânturile
năpraznice. Adun ghioceii numărându-
i, pe fiecare ghiocel este scris calități
și defecte. Anexa4
Se propune jocul „Adevărat/Fals”,
copiii trebuie să bată din palme când
enunţul este corect, şi să bată din
picioare când enunţul este greşit. Ca
să o sperie pe Baba Dochia.
Cu fiecare sarcină rezolvată copiii au
reuşit să ajute locuitorii din „Ţara
Politeţei” îşi expun părerea dacă au
ajutat-o pe Mary Poppins.
-Cum credeţi noi am ajutat-o pe Mary
Poppins?
-Deci suntem demni să purtăm aceste
medalii?
Educatorul le transmite copiilor
cuvintele de mulţumire de la Mary
Poppins spunîndu-le că ar fi bine să
transmită „arta comportamentului” şi
altor copii. Cu ajutorul cuvintelor
magice revin în grupă.
„Mîinile sus, mîinile jos!
Stînga, dreapta dansăm frumos.
Batem din palme şi zîmbim,
Dăm din cap, ne răsucim.
Şi în grupă revenim!”
Rutină: În echipă am lucrat/ Şi pe toţi
iam ajutat/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi
spre baie o pornim.
Imagini
Trecerea la lucru în centre are loc în
numerotate,
funcţie de culoarea medaliei purtate.
carioce, Corectitudinea
Le sunt prezentate copiilor centrele de
clei, În grup, realizării
Reflecția activitate, sarcinile specifice fiecărei
fişe, individual sarcinilor
zone, materialele folosite. Explic
foarfece, puse.
sarcinile de lucru, apoi 1-2 copii repetă
pensule,
ce au de rezolvat. Dacă totul este clar
guaș,
se trece la rezolvarea sarcinilor de furculițe,
lucru. linguri din
Alfabetizare: - „Cum ne comportăm plastic, ață,
la masă?” copiii vor avea de creat o șervețele,
carte respectând următorii algoritmi:1. ochișori
Aplicaţi imaginea numerotată la plastic.
pagina cu acelaş număr. 2. Aranjaţi
paginile în ordine crescătoare. 3.
Transcrieţi titlul cărţii.
Ştiinţă (cunoaştea mediului): - aici
fiecare copil primeşte câte o fişă prin
metoda „Trierea aserţiunilor”vor avea
de ales opţiunea corectă prin desenarea
bulinelor de culoare roşie, galbenă,
verde. Anexa 5
Ştiinţă (matematica): - copiii vor
continua şirul cu imaginea potrivită.
Artă: - copiii vor fi împărţiţi în două
subgrupe:
I subgrupă – va crea personaje folosind
materialele propuse: (linguri din
plastic, ochişori plastic, şerveţele,
panglici, aţă).
II subgrupă – vor crea imagini folosind
amprenta furculiţei.

Copiii vor fi solicitaţi să verbalizeze


acţiunile întreprinse, să spună ce
materiale şi tehnici au folosit, să
formuleze enunţuri despre modul în
care valorificăm lucrările realizate.
Se fac aprecieri cu privire la modul de
lucru, spiritul cooperant manifestat pe
parcursul întregii activităţi.
Tranziţie: „Câte unul pe cărare
Evaluare Autoevaluarea
Mergem iute către baie
Mergem ca să ne spălăm
Curăţei să arătăm.”
După întoarcere de la baie copiii vor
împărţi oaspeţilor imaginile-îndemn cu
cele 10 reguli de aur a unui
comportament şi împreună
recită.Anexa6

S-ar putea să vă placă și