Sunteți pe pagina 1din 2

ERATA la Raport de Selecţie - etapa 1/2017 - dezvoltare

Sesiunea nr. M4.2 GBER - 01/17-01.08.2017 / Etapa lunara: 1 (01.08.2017 - 31.08.2017) Masura G420

Suma alocată pe sesiune: 49,000,000.00 Euro

Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 45,479,455.00 Euro

Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO

Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO

Numarul proiectelor depuse in luna (01.08.2017 - 31.08.2017) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (45 de puncte): 5

Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.08.2017 - 31.08.2017) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (45 de puncte): 6,013,881.00 Euro

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.08.2017 - 31.08.2017): 4

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.08.2017 - 31.08.2017): 3,494,787.00 Euro

Punctaj estimat (autoevaluare, prescoring)


Criterii de
departajar
Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie
e CORECTAT

Licitatie

Punctaj AFIR

Dimensiunea intreprinderii
Total cumulat
Nr. Valoare Valoare
Codificare de rezerva

Titlu proiect Solicitant (valoare


crt. eligibilă publică
publică)
Sub-măsură

Nr. ordine
Etapa lunara

Regiune
Măsură

Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4
An Luna Zi Judeţ Localitate Valoare Valoare
An

eligibilă GBER publica GBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.08.2017 - 31.08.2017)

INVESTITIE INITIALA PE SCHEMA DE AJUTOR DE


Comuna/Oras
STAT GBER (SM 4.2) PRIVIND EXTINDEREA
MUNICIPIUL
1 04 20 GPD0 01 17 6 05 00005 2017 08 12 CAPACITATII DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE IN S.C. BUNEXIM S.R.L. BIHOR 65.0000 65.0000 25.0000 15.0000 0.0000 25.0000 MIJLOCII 436,868.00 218,434.00 218,434.00 399,812.00 199,906.00
ORADEA Sat
DOMENIUL PANIFICATIEI SI PATISERIEI A UNEI
ORADEA
UNITATI EXISTENTE

INVESTITIE INITIALA PE SCHEMA GBER (4.2)


PRIVIND EXTINDEREA CAPACITATILOR DE
PRODUCTIE PRIN INTRODUCERE DE NOI Comuna/Oras
2 04 20 G0D0 01 17 2 38 00001 2017 08 16 TECHOLOGII CE ASIGURA O CALITATE SC LIDAS SRL TULCEA SOMOVA Sat 60.0000 60.0000 25.0000 15.0000 0.0000 20.0000 MIJLOCII 4,998,156.00 2,499,078.00 2,717,512.00 4,998,156.00 2,499,078.00
SUPERIOARA A PRODUSELOR DE PANIFICATIE MINERI
SI CRESTEREA SIGURANTEI ALIMENTARE LA SC
LIDAS SRL

„INVESTITIE INITIALA PE SCHEMA GBER (4.2) Comuna/Oras


PRIN EXTINDEREA CAPACITATII UNITATII DE MUNICIPIUL
3 04 20 G0D0 01 17 2 14 00009 2017 08 31 SC DOBRE & FIII SRL CONSTANTA 55.0000 55.0000 25.0000 15.0000 0.0000 15.0000 MIJLOCII 1,259,932.00 629,966.00 3,347,478.00 1,259,932.00 629,966.00
PRODUCTIE EXISTENTE SI DIVERSIFICAREA CONSTANTA Sat
PRODUCTIEI LA SC DOBRE & FIII SRL” CONSTANTA

Comuna/Oras
INVESTITIE INITIALA PE SCHEMA GBER (4.2)
MUNICIPIUL
4 04 20 GPD0 01 17 4 30 00014 2017 08 31 PRIVIND MODERNIZAREA ACTIVITATII IRVEN SC IRVEN COM SRL OLT 50.0000 50.0000 25.0000 0.0000 0.0000 25.0000 MICI 346,136.00 173,067.00 3,520,545.00 331,675.00 165,837.00
SLATINA Sat
COM PRIN DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI
SLATINA
Lista proiectelor nefinanţate

Proiecte retrase

INVESTIȚIE INIȚIALĂ PE SCHEMA GBER (4.2)


PRIVIND DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE Comuna/Oras
MANAGEMENT
1 04 20 G0D0 01 17 2 09 00008 2017 08 30 PROCESARE ȘI CREAREA UNUI LANȚ BRAILA MUNICIPIUL BRAILA 55.0000 4,986,673.00 2,493,336.00 2,493,336.00 0.00
OBJECTIVES S.A.
ALIMENTAR INTEGRAT ÎN CADRUL S.C. Sat BRAILA
MANAGEMENT OBJECTIVES S.A. - BUCUREȘTI