Sunteți pe pagina 1din 1

APROAPE DE SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ

S.C. RECUMED S.R.L.


SEDIU SOCIAL: VASLUI, STR.M-SAL C.TIN PREZAN, 102,A,4
P.L.Vaslui , str. C-tin Dobrogeanu Gherea , nr.24
P.L.Vaslui , str. C-tin Dobrogeanu Gherea , nr.1A
Telefon : 0335/404504; 0335/404520 ; 0727337772; 0740029858
Fax: 0335/404520; e-mail: recumedvs@yahoo.com

Proces verbal

Prin prezentul, incheiat astazi, certificam luarea la cunostinta a urmatoarelor proceduri


operationale:
 Curatenia, dezinfectia si asepsia
 Managementul deseurilor rezultate din activitatea medicala

Nr. crt Nume Prenume Funtia Semnatura


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intocmit: Asistent responsabil: