Sunteți pe pagina 1din 195

Universitatea Alexandru LUPAŞ

Româno-Germană
din Sibiu

Facultatea de
Ştiinţa
Calculatoarelor

METODE
NUMERICE

Specializarea :
Calculatoare

Sibiu-2002
Prof.univ.dr.dr.rer.nat. ALEXANDRU LUPAŞ

METODE NUMERICE

Referenţi :

Prof.univ.dr. Mircea Ivan


Prof.univ.dr. Ioan Gavrea

Tehnoredactare computerizată : Autorul

c
°Copyright2002
Toate drepturile aparţin autorului

Reproducerea prin orice mijloace , sau


schimbarea destinaţiei prezentului
curs universitar, este permisă numai
cu aprobarea autorului.

Prezentul curs universitar este o formă prescurtată a monografiei apărută


cu acelaşi titlu, ı̂n anul 2001, ı̂n Editura Constant-Sibiu ,
ISBN 973-99393-0-9
Cuprins

1 INTERPOLAREA FUNCŢIILOR 1
1.1 Sisteme Cebı̂şev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 Sisteme Cebı̂şev complete . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Noţiunea de polinom generalizat . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Interpolarea pe puncte distincte . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 Polinoamele fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 Interpolarea prin polinoame generalizate . . . . . . . . 6
1.2.3 Noţiunea de diferenţă divizată . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 Interpolarea polinomială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.1 Polinomul lui Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.2 Polinomul lui Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3.3 Restul ı̂n interpolarea pe puncte distincte . . . . . . . 25
1.4 Formula fundamentală de transformare . . . . . . . . . . . . . 27
1.5 Interpolarea pe noduri multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.5.1 Reprezentarea polinomului lui Hermite . . . . . . . . . 35
1.5.2 Cazuri particulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.5.3 O aplicaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.5.4 Restul ı̂n interpolarea cu polinomul lui
Hermite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.6 Interpolare bivariată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.7 Algoritmul lui Aitken- Neville . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2 FORMULE DE DERIVARE NUMERICĂ 56


2.1 Metode de calcul pentru f 0 (x0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.1.1 Gradul de exactitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.1.2 Parametrii de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.1.3 Formule echivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2 Formule cu grad maxim de exactitate . . . . . . . . . . . . . 62
2.2.1 Inversa matricii Vandermonde . . . . . . . . . . . . . . 62
2.2.2 Determinarea formulelor optimale . . . . . . . . . . . 63
2.3 Formule de derivare cu două noduri . . . . . . . . . . . . . . 68
2.3.1 Reprezentarea restului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.4 Formule de derivare cu trei noduri . . . . . . . . . . . . . . . 71

I
II CUPRINS

2.5 Restul ı̂n formulele optimale cu n - noduri . . . . . . . . . . 75


2.6 Aproximarea lui f (p) (x0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.6.1 Formule de derivare de tip interpolator . . . . . . . . . 77
2.6.2 Gradul maxim de exactitate . . . . . . . . . . . . . . . 79

3 FORMULE DE CUADRATURĂ 80
3.1 Ponderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.2 Noţiunea de formulă de cuadratură . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.2.1 Gradul de exactitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3 Formule de cuadratură de tip interpolator . . . . . . . . . . . 87
3.3.1 Mărirea gradului de exactitate . . . . . . . . . . . . . 89
3.3.2 Transformări ale cuadraturilor . . . . . . . . . . . . . 96
3.4 Teorema lui Peano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.4.1 Restul ı̂n unele formule de cuadratură . . . . . . . . . 100
3.4.2 Restul pe C[a, b] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.5 Clasificarea formulelor de cuadratură . . . . . . . . . . . . . . 105
3.6 Cuadraturi clasice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.6.1 Formule de tip Newton-Cotes . . . . . . . . . . . . . . 109
3.6.2 β−Formula de cuadratură a lui Newton-Cotes . . . . . 112
3.6.3 Coeficienţii lui Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.6.4 Coeficienţii β - formulei de cuadratură . . . . . . . . 119
3.6.5 Formula trapezului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.6.6 Generalizarea formulei trapezului . . . . . . . . . . . . 124
3.6.7 Formula lui Kepler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.6.8 Un criteriu de comparaţie al formulei
trapezului cu formula lui Kepler . . . . . . . . . . . . 126
3.6.9 Formula de cuadratură a lui Simpson . . . . . . . . . 128
3.6.10 Formula punctului de mijloc . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.6.11 Formula juxtapusă a ,,punctului de mijloc” . . . . . . 131
3.7 Polinoame ortogonale clasice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.7.1 Formula lui Christoffel-Darboux . . . . . . . . . . . . 136
3.8 Formule de tip Gauss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
3.8.1 Cazuri particulare ale formulei lui Gauss . . . . . . . . 140
3.9 Implementarea formulei lui Gauss-Legendre . . . . . . . . . . 143

4 REZOLVAREA ECUAŢIILOR TRANSCENDENTE 154


4.1 Localizarea rădăcinilor ecuaţiilor polinomiale . . . . . . . . . 154
4.1.1 Regula lui Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.1.2 ,, Span” -ul unui polinom . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4.1.3 Rezultatul lui Laguerre . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
4.1.4 Delimitări optimale pentru rădăcini . . . . . . . . . . 159
4.2 Metode pentru rezolvarea ecuaţiilor transcendente . . . . . . 162
4.2.1 Metoda lui Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.2.2 Metoda coardei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
CUPRINS III

4.2.3 Criterii de STOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164


4.2.4 Cod de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.2.5 Metoda ecuaţiilor apropiate . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.2.6 Metoda lui Wegstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

5 TESTE PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR 168


5.1 Test Nr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5.2 Test Nr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
5.3 Test Nr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.4 Test Nr. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.5 Test Nr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.6 Test Nr. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Capitolul 1

INTERPOLAREA
FUNCŢIILOR

În construirea unor procedee pentru aproximarea funcţiilor, un rol important


ı̂l are aproximarea prin interpolare. Această problemă poate fi formulată ı̂n
modul următor:

Fie A, B mulţimi nevide şi să presupunem cunoscute valorile yk ale unei
funcţii f : A → B pe punctele xk ∈ A , yk = f (xk ) , (k ∈ {0, 1, . . . , m}) .
Se pune problema determinării unei funcţii

F : A1 → B1 , A ⊆ A1 şi B ⊆ B1 ,

numită funcţie de interpolare, aparţinând unei clase cunoscute şi care să
satisfacă condiţiile:

F (xk ) = yk , k ∈ {0, 1, . . . , m}.

Din punct de vedere geometric aceasta ı̂nseamnă că trebuie găsită o


curbă de ecuaţie y = F (x), de un anumit tip, care să treacă prin punctele
Mk (xk , yk ) pentru k ∈ {0, 1, . . . , m} .
Problema enunţată sub această formă generală poate avea o infinitate
de soluţii, soluţie unică sau nici una.
Din punct de vedere empiric, prin interpolare se poate ı̂nţelege ,,citirea
printre rândurile unui tabel” ; de exemplu aceasta ı̂nseamnă că fiind date
punctele (distincte) x0 , x1 , . . . , xm şi valorile y0 , y1 , . . . , ym , deci tabelul

x x0 x1 ... xk−1 x xk ... xm


,
f (x) y0 y1 ... yk−1 ? yk ... ym

să ı̂ncercăm ca prin intermediul lui F să atribuim lui f (x) ,

1
2 Alexandru Lupaş

xk−1 < x < xk , o anumită valoare aproximativă.


În practică se efectuează aproximarea

f (x) ≈ F (x) ,

urmând ulterior evaluarea restului f (x) − F (x) care exprimă eroarea ce se


comite. De obicei funcţiile F se aleg ca fiind reale şi definite pe un interval
[a, b] care conţine punctele distincte x0 , x1 , . . . , xm . Pentru ca ele să fie uşor
de mânuit vom considera că sunt dintr-un subspaţiu liniar, de dimensiune
finită, al lui C[a, b] .

1.1 Sisteme Cebı̂şev


Definiţia 1 Un sistem u0 , u1 , . . . , um unde uj : [a, b] → R se numeşte
sistem Cebı̂şev 1 (sau T-sistem) de ordinul m pe [a, b] dacă orice
combinaţie liniară nenulă a acestor funcţii
m
X µ ¶
P
m
αk uk (t) , αj2 >0
j=0
k=0

are cel mult m zerouri pe [a, b].

Lema 1 O condiţie necesară şi suficientă pentru ca

(1.1) u0 , u1 , . . . , um , uj : [a, b] → R ,

să formeze un T-sistem pe [a, b], este ca oricare ar fi un sistem x0 , x1 , . . . , xm


de puncte distincte din [a, b], xi 6= xj pentru i 6= j, să avem
µ ¶
u0 , u1 , . . . , um
(1.2) ∆ 6= 0
x0 , x1 , . . . , xm

unde
¯ ¯
¯ u0 (x0 ) u1 (x0 ) . . . um (x0 ) ¯
µ ¶ ¯¯ ¯
¯
u0 , u1 , . . . , um ¯ u0 (x1 ) u1 (x1 ) . . . um (x1 ) ¯
(1.3) ∆ =¯ .. .. .. .. ¯.
x0 , x1 , . . . , xm ¯ . . . . ¯
¯ ¯
¯ u0 (xm ) u1 (xm ) . . . um (xm ) ¯

1
Pafnuty Lvovich Cebı̂şev (1821-1894)-matematician rus.
A adus contribuţii ı̂n numeroase domenii ale matematicii şi teoriei mecanismelor.
In 1849 a publicat cartea ,, Teorija sravneny” =Teoria congruenţelor ı̂n care a demonstrat
conjectura lui Bertrand conform căreia dacă n ∈ N , n ≥ 3 , atunci ı̂ntre n şi 2n există
cel puţin un număr prim. Contribuţii meritorii a avut ı̂n Teoria Aproximării şi studiul
polinoamelor ortogonale.
Metode Numerice 3

Demonstraţie. Arătăm că (1.2) este o condiţie suficientă. Presupunem


prin absurd că funcţiile (1.1) nu ar forma un T-sistem pe [a, b]. Înseamnă
P
m
că există constantele reale α0 , α1 , . . . , αm cu αk2 > 0 astfel ca
k=0

m
X
P = αk uk
k=0

să aibă cel puţin m + 1 zerouri (distincte) x0 , x1 , . . . , xm pe [a, b], adică


m
X
αk uk (xj ) = 0 , j = 0, 1, . . . m.
k=0

Din (1.2) rezultă că egalităţile de mai sus formează un sistem de m + 1


ecuaţii cu soluţia (α0 , α1 , . . . , αm ) = (0, 0, . . . , 0) ceea ce contrazice faptul că
P nu este identic zero. Faptul că (1.2) este o condiţie necesară se justifică
imediat.

1.1.1 Sisteme Cebı̂şev complete


Definiţia 2 Funcţiile

u0 , u1 , . . . , um ; uj ∈ C[a, b] ,

formează un sistem Cebı̂şev complet, de ordinul m pe [a, b] , pe scurt


un CT-sistem, dacă mulţimile

{u0 , u1 , . . . , ur } , r ∈ {0, 1, . . . , m} ,

sunt sisteme Cebı̂şev pe [a, b] .

Lema 2 Fie x1 , x2 , . . . , xm puncte distincte din [a, b] şi {u0 , u1 , . . . , um }


un CT-sistem. Atunci :
a) Există ı̂n ı̂nvelitoarea liniară a CT-sistemului un element
nenul P0 cu proprietatea

(1.4) P0 (x1 ) = 0, P0 (x2 ) = 0 , . . . , P0 (xm ) = 0 .

În plus
µ ¶
u0 , u1 , . . . , um
(1.5) P0 (x) = ∆ .
x, x1 , . . . , xm

satisface egalităţile (5.1).


b) Dacă
m
X
Q(x) = β0 u0 (x) + β1 u1 (x) + . . . + βm um (x) , |βk | > 0 ,
k=0
4 Alexandru Lupaş

verifică
Q(x1 ) = 0, Q(x2 ) = 0, . . . , Q(xm ) = 0 ,
atunci există C ∈ R \ {0} , astfel ı̂ncât Q(x) = C · P0 (x) , ∀x ∈ [a, b] .

Demonstraţie. a) Notând
µ ¶
m u0 , u1 , . . . , um−1
λ = (−1) ∆ ,
x1 , x2 , . . . , xm
avem λ 6= 0. Fie (α0∗ , . . . , αm−1
∗ ) soluţia sistemului compatibil determinat

 α0 u0 (x1 ) + . . . + αm−1 um−1 (x1 ) = −λum (x1 )


 α0 u0 (x2 ) + . . . + αm−1 um−1 (x2 ) = −λum (x2 )
(1.6) ..

 .


α0 u0 (xm ) + . . . + αm−1 um−1 (xm ) = −λum (xm )
Dacă
m−1
X
P0 (x) = αk∗ uk (x) + λum (x) ,
k=0
atunci P0 este determinat ı̂n mod unic şi

P0 (xj ) = 0 , j ∈ {1, 2, . . . , m}.

Dar numerele β0 , β1 , . . . , βm−1 , din egalitatea


µ ¶ m−1
X
u0 , u1 , . . . , um
∆ = βk uk (x) + λum (x)
x, x1 , . . . , xm
k=0

verifică de asemenea (1.6). Deci (5.2) este demonstrată.

b) Dacă βm = 0 atunci ar rezulta β0 = . . . = βm−1 = 0 şi prin urmare


Q = 0, ceea ce este fals. Fie
m−1
X
λ βk
Q0 = P0 − Q= (αk∗ − λ )uk .
βm βm
k=0

Având ı̂n vedere că sistemul {u0 , u1 , . . . , um−1 } este T-sistem, din

Q0 (x1 ) = Q0 (x2 ) = . . . = Q0 (xm ) = 0 ,


βm ∗
rezultă βk = α , 0 ≤ k ≤ m − 1 . Astfel
λ k
m−1
X βm
Q0 = βk uk + βm um = P0
λ
k=0

ceea ce completează demonstraţia.


Metode Numerice 5

1.1.2 Noţiunea de polinom generalizat


Definiţia 3 Dacă u = {u0 , u1 , . . . , um } este un CT-sistem atunci
r
X
(1.7) P (x) = αk uk (x) , αk ∈ R , 0 ≤ r ≤ m ,
k=0

se numeşte polinom generalizat sau u-polinom.

Prin Πr = Πr (u) vom nota subspaţiul liniar al tuturor polinoamelor


generalizate construite cu elementele sistemului u .

Este clar că u este o bază ı̂n Πr , deci dim(Πr ) = r + 1. Ca şi exemple de
sisteme Cebı̂şev menţionăm:
I. u = {e0 , e1 , . . . , em }, ek (x) = xk ;
II. u = {1, u1 } unde u1 este strict monotonă pe [a, b];
III. sistemul trigonometric

{1, cos x, sin x, . . . , cos mx, sin mx}

este un T-sistem de ordinul 2m;


IV. {1, ea1 x , ea2 x , . . . , eam x } cu 0 < a1 < a2 < . . . < am .

1.2 Interpolarea pe puncte distincte


1.2.1 Polinoamele fundamentale
Lema 3 Fie u = {u0 , u1 , . . . , um } un CT-sistem şi

x0 , x1 , . . . , xm ; xi 6= xj pentru i 6= j,

un sistem de puncte distincte din [a, b] . Pentru orice k , 0 ≤ k ≤ m , există


ı̂n Πm (u) un singur polinom ϕk astfel ı̂ncât
½
0 , j=
6 k
ϕk (xj ) = , j ∈ {0, 1, ..., m} .
1 , j=k

Demonstraţie. Conform lemei 2, există o constantă nenulă C astfel ca


µ ¶
u0 , u1 , u2 , . . . , uk , uk+1 , . . . um
ϕk (x) = C · ∆ .
x, x0 , x1 , . . . , xk−1 , xk+1 , . . . , xm

Impunând condiţia ϕk (xk ) = 1 găsim valoarea constantei C .


Avem: µ ¶
1 k u0 , u1 , . . . , um
= (−1) ∆
C x0 , x1 , . . . , xm
6 Alexandru Lupaş

şi ı̂n concluzie:


µ ¶
u0 , u1 , . . . , uk−1 , uk , uk+1 , . . . , um

x0 , x1 , . . . , xk−1 , x, xk+1 , . . . , xm
(1.8) ϕk (x) = µ ¶
u0 , u1 , . . . , um

x0 , x1 , . . . , xm
unde k ∈ {0, 1, . . . , m}.

Remarcăm că polinomul ϕk , vezi (5.3), este determinat ı̂n mod unic de
către condiţiile precizate ı̂n enunţul lemei.
Definiţia 4 Polinoamele ϕ0 , ϕ1 , . . . , ϕm definite prin (1.8) se numesc poli-
noamele fundamentale ale lui Lagrange 2 , relative la u şi la sistemul
de puncte x0 , x1 , . . . , xm .

1.2.2 Interpolarea prin polinoame generalizate


În continuarea acestui capitol presupunem că
(1.9) {u0 , u1 , . . . , um , um+1 }
este un CT-sistem pe [a, b] . Prin sistem de m + 1 puncte distincte
x0 , x1 , . . . , xm
din [a, b] vom ı̂nţelege că xi 6= xj pentru i 6= j , 0 ≤ i, j ≤ m. Notăm
u = {u0 , u1 , . . . , um } .
Problema interpolării prin polinoame generalizate
Fiind dată o funcţie f : [a, b] → R şi sistemul de puncte distincte din [a, b]
(1.10) {x0 , x1 , . . . , xm }
se cere să se studieze existenţa şi unicitatea unui polinom Lm = Lm (f ; .),
Lm ∈ Πm (u), astfel ı̂ncât
Lm (xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m}.
În cazul ı̂n care Lm există şi este unic să se găsească o expresie conve-
nabilă a polinomului generalizat Lm .

2
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) născut ı̂n Turin (Sardinia/Italia) a murit la Paris.
Din această cauză unii il consideră ca fiind matematician italian, alţii francez.
În plus , ı̂n tinereţe se semna Lodovico LaGrangia sau Luigi Lagrange. Contribuţii de
seamă ı̂n Calculul variaţional, Calculul probabilităţilor, Mecanică, Mecanica fluidelor,
Teoria propagării sunetelor,etc.... La vârsta de 20 de ani (1756) devine, la propunerea
lui L. Euler , membru al Academiei din Berlin. În 1766 devine directorul secţiei de
Matematică al acestei instituţii. Napoleon i-a acordat Legiunea de Onoare şi l-a numit
conte al Imperiului (1808) iar ı̂n 1813 a primit Marea Cruce a Ordiunului imperial ,, de
la Réunion” . Dintre publicaţii amintim Mécanique Analytique-1813.
Metode Numerice 7

Teorema 1 Există un singur polinom Lm (f ; .) ∈ Πm (u) astfel ı̂ncât

Lm (f ; xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m} .

Demonstraţie. Deoarece (1.9) este un CT-sistem, avem u0 (x0 ) 6= 0. Să


demonstrăm existenţa prin inducţie completă asupra lui m .
Dacă m = 0 , atunci
u0 (x)
L0 (f ; x) = f (x0 ) ∈ Π0
u0 (x0 )
şi L0 (f ; x0 ) = f (x0 ) . Să presupunem că am demonstrat existenţa unui
polinom generalizat Lm−1 (f ; .) ∈ Πm−1 astfel ı̂ncât

Lm−1 (f ; xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m − 1} .

Să definim
µ ¶
u0 , u1 , . . . , um
Lm (f ; x) = Lm−1 (f ; x) + µ∆
x, x0 , . . . , xm−1

unde µ este un parametru. În conformitate cu Lema 2

Lm (f ; .) ∈ Πm

şi
Lm (f ; xj ) = Lm−1 (f ; xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m − 1}.
Vom determina parametrul µ astfel ca Lm (f ; xm ) = f (xm ). Deoarece
µ ¶
m u0 , u1 , . . . , um
Lm (f ; xm ) = Lm−1 (f ; xm ) + (−1) µ∆
x0 , x1 , . . . , xm

este suficient să alegem


f (x ) − Lm−1 (f ; xm )
µ = (−1)m µ m ¶,
u0 , u1 , . . . , um

x0 , x1 , . . . , xm

deci polinomul generalizat Lm (f ; .) din Πm (u)

(1.11) Lm (f ; x) = Lm−1 (f ; x)+


µ ¶
u0 , u1 , . . . , um−1 , um

x0 , x1 , . . . , xm−1 , x
+[f (xm ) − Lm−1 (f ; xm )] µ ¶
u0 , u1 , . . . , um

x0 , x1 , . . . , xm
verifică Lm (f ; xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m} .
8 Alexandru Lupaş

Justificarea unicităţii se face prin intermediul Lemei 2. Dacă Q ∈ Πm (u)


şi Q(xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m} , atunci fie h(x) = Q(x) − Lm (f ; x)
unde Lm (f ; ·) este definit ı̂n (1.11). Deoarece
h(x1 ) = 0, h(x2 ) = 0, . . . , h(xm ) = 0
avem h(x) = λ · P0 (x) unde P0 este precizat ı̂n (5.2) iar λ o constantă.
Din (5.2) se observă că P0 (x0 ) 6= 0 iar faptul că h(x0 ) = 0 atrage după sine
λ = 0 , deci Q = Lm (f ; ·) .
Definiţia 5 Polinomul Lm (f ; ·) cu proprietăţile :
1) Lm (f ; ·) ∈ Πm (u)
2) Lm (f ; xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m}
se numeşte polinomul generalizat de interpolare al lui Lagrange
ataşat funcţiei f şi nodurilor distincte x0 , x1 , . . . , xm .
Se mai utilizează notaţiile
Lm (f ; x) = Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) = Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; u; f |x).
În continuare ne propunem să determinăm efectiv polinomul generalizat
de interpolare.

Teorema 2 Au loc următoarele egalităţi


m
X
(1.12) Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; u; f |x) = ϕk (x)f (xk )
k=0

şi
(1.13) Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; u; f |x) =
¯ ¯
¯ u0 (x0 ) u1 (x0 ) ... um (x0 ) ¯f (x0 )
¯ ¯
¯ u0 (x1 ) u1 (x1 ) ... um (x1 ) ¯f (x1 )
¯ ¯
¯ .. .. .. .. ¯ ..
¯ . . . . ¯ .
¯ ¯
¯ u0 (xm ) u1 (xm ) . . . um (xm ) f (xm ) ¯¯
¯
¯ u0 (x) u1 (x) . . . um (x) 0 ¯
= − µ ¶
u0 , u1 , . . . , um

x0 , x1 , . . . xm
unde ϕ0 , ϕ1 , . . . , ϕm sunt polinoamele fundamentale ale lui Lagrange definite
ı̂n (1.8).
Demonstraţie. Să notăm cu H1 (x) şi H2 (x) expresiile care intervin ı̂n mem-
brul drept din (1.12) respectiv (1.13). Avem H1 ∈ Πm (u), H2 ∈ Πm (u) .
De asemenea
m
X
H1 (xj ) = ϕk (xj )f (xk ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, ..., m},
k=0
Metode Numerice 9

adică H1 = Lm (f ; ·).
Pentru a calcula H2 (xj ) vom dezvolta determinantul care intervine la
numărător după elementele ultimei coloane. Găsim

H2 (xj ) =
¯ ¯
¯ u0 (x0 ) u1 (x0 ) ... um (x0 ) ¯
¯ ¯
¯ .. .. .. .. ¯
¯ . . . . ¯
¯ ¯
¯ u0 (xj−1 ) u1 (xj−1 ) . . . um (xj−1 ) ¯
¯ ¯
¯ u0 (xj+1 ) u1 (xj+1 ) . . . um (xj+1 ) ¯
¯ ¯
¯ .. .. .. .. ¯
¯ . . . . ¯
¯ ¯
¯ u0 (xm ) u1 (xm ) . . . um (xm ) ¯
¯ ¯
¯ u0 (xj ) u1 (xj ) . . . um (xj ) ¯
= (−1)m+j µ ¶ f (xj )
u0 , u1 , . . . um

x0 , x1 , . . . , xm
adică H2 (xj ) = f (xj ) , j = 0, 1, . . . , m şi ı̂n consecinţă

H2 = Lm (f ; ·).

Fie p ≤ m şi {xi1 , xi2 , . . . , xip+1 } ⊆ {x0 , x1 , . . . , xm }. Utilizăm notaţia :

(1.14) ω(xi1 , xi2 , . . . , xip+1 ; x) =

µ ¶
u0 , u1 , . . . , up , up+1

xi1 , xi2 , . . . , xip+1 , x
= µ ¶ ,
u0 , u1 , . . . up

xi1 , xi2 , . . . , xip+1

ω(x) = ω(x0 , x1 , . . . , xm ; x) .

Din Lema 2 rezultă că ω definit ı̂n (1.14) este singurul polinom generalizat
din Πm+1 , de forma:
m
X
ω(x) = um+1 (x) + αk uk (x)
k=0

care se anulează pe x0 , x1 , . . . , xm .
Vom spune că ω este polinomul nodurilor.
De exemplu, dacă considerăm sistemul Cebı̂şev complet

{1, x, x2 , . . . , xm , xm+1 } ,

atunci ω(x) = (x − x0 )(x − x1 ) . . . (x − xm ) .


10 Alexandru Lupaş

Notăm cu
[x0 , x1 , . . . , xm ; f ] sau [x0 , x1 , . . . , xm ; u; f ]
coeficientul lui um din reprezentarea polinomului de interpolare Lm (f ; ·).

Constatăm din (1.12) şi (1.13) că următoarea propoziţie simplă este
verificată.
Lema 4 Dacă
Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; u; f |x) =
m−1
X
= [x0 , x1 , . . . , xm ; u; f ]um (x) + αk uk (x) ,
k=0
atunci
[x0 , x1 , . . . , xm ; u; f ] =
(1.15)
µ ¶
u0 , u1 , . . . uk−1 , uk+1 , . . . , um
m ∆
X x0 , x1 , . . . , xk−1 , xk+1 , . . . , xm
= µ ¶ f (xk )
u0 , u1 , . . . , um
k=0 ∆
x0 , x1 , . . . , xm
sau µ ¶
u0 , u1 , . . . , um−1 , f

x0 , x1 , . . . , xm−1 , xm
(1.16) [x0 , x1 , . . . , xm ; u; f ] = µ ¶ .
u0 , u1 , . . . , um

x0 , x1 , . . . , xm
De exemplu, ı̂n cazul sistemului e = {e0 , e1 , . . . , em }, din (1.15) se obţine
m
X f (xk )
(1.17) [x0 , x1 , . . . , xm ; u; f ] = ,
ω 0 (xk )
k=0

Q
m
cu ω(x) = (x − xj ).
j=0

Teorema 3 Restul ı̂n interpolarea unei funcţii prin intermediul polinomului


generalizat al lui Lagrange, pe un sistem de puncte distincte
x0 , x1 , . . . , xm
admite, pentru x 6∈ {x0 , ..., xm }, reprezentarea

f (x) − Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) =


(1.18) .
= ω(x0 , x1 , . . . , xm ; x) [x0 , x1 , . . . , xm , x; f ]
Metode Numerice 11

Demonstraţie. Din (1.13)

Rm (f ; x) := f (x) − Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) =

¯ ¯
¯ u0 (x0 ) u1 (x0 ) ... um (x0 ) ¯
f (x0 )
¯ ¯
¯ u0 (x1 ) u1 (x1 ) ... um (x1 ) ¯
f (x1 )
¯ ¯
¯ .. .. .. .. ¯
..
¯ . . . . ¯
.
¯ ¯
¯ u0 (xm ) u1 (xm ) ... um (xm ) f (xm ) ¯¯
¯
¯ u0 (x) u1 (x) ... um (x) f (x) ¯
= µ ¶ ω(x)
u0 , u1 , ..., um , um+1

x 0 , x1 , ..., xm , x
adică, abuzând de (1.14) şi (1.16), putem scrie

Rm (f ; x) = [x0 , x1 , . . . , xm , x; f ]ω(x0 , x1 , . . . , xm ; x),

ceea ce trebuia demonstrat.

Corolar 1 Au loc egalităţile

(1.19) Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) =

= Lm−1 (x0 , x1 , . . . , xm−1 ; f |x) + [x0 , x1 , . . . , xm ; f ]ω(x0 , x1 , . . . , xm−1 ; x)


(1.20) Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) = Lm−1 (x1 , x2 , . . . , xm ; f |x)+
+[x0 , x1 , . . . , xm ; f ]ω(x1 , x2 , . . . , xm ; x) .

Demonstraţie. Să notăm cu Q1 şi Q2 expresiile care intervin ı̂n membrul


drept din (1.19) respectiv (1.20). Este clar că Q1 şi Q2 sunt polinoame din
Πm (u). În acelaşi timp, dacă 0 ≤ j ≤ m − 1, Q1 (xj ) = f (xj ) iar din (1.18)

Q1 (xm ) = Lm−1 (x0 , x1 , . . . , xm−1 ; f |xm )+

+[x0 , x1 , . . . , xm ; f ]ω(x0 , x1 , . . . , xm−1 ; xm ) =


= Lm−1 (x0 , x1 , . . . , xm−1 ; f |xm )+
³ ´
+ f (xm ) − Lm−1 (x0 , x1 , . . . , xm−1 ; f |xm ) = f (xm )

adică
Q1 (xk ) = f (xk ) , k ∈ {0, 1, . . . , m}
ceea ce implică (1.19). O justificare analoagă se face pentru a arăta că

Q2 (xk ) = f (xk ) , k ∈ {0, 1, . . . , m} .


12 Alexandru Lupaş

Corolar 2 Polinoamele generalizate de interpolare verifică relaţia de


recurenţă
(1.21) Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) =
= Am (x)Lm−1 (x1 , x2 , . . . , xm ; f |x) + Bm (x)Lm−1 (x0 , x1 , . . . , xm−1 ; f |x)
unde
ω(x0 , x1 , . . . , xm−1 ; x)
(1.22) Am (x) =
ω(x0 , x1 , . . . , xm−1 ; x) − ω(x1 , x2 , . . . , xm ; x)
Am (x) + Bm (x) = 1 .

Egalitatea (1.21) se obţine din (1.19)-(1.20) prin eliminarea termenilor


care includ numărul [x0 , x1 , . . . , xm ; f ] . Remarcăm că ı̂n cazul sistemului
Cebı̂şev {1, x, . . . , xm , xm+1 } din (1.22) găsim:

Q
m−1
(x − xj )
j=0 x − x0
Am (x) = =
Q
m−1 Q
m xm − x0
(x − xj ) − (x − xj )
j=0 j=1

x − xm
Bm (x) = − .
xm − x0
Corolar 3 Polinomul Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |·) se poate reprezenta sub forma

u0 (x)
(1.23) Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) = f (x0 )+
u0 (x0 )
m
X
+ ω(x0 , x1 , . . . , xk−1 ; x)[x0 , x1 , . . . , xk ; f ] .
k=1

Demonstraţie. Se ı̂nsumează egalităţile (1.19), adică

Lk (x0 , x1 , . . . , xk ; f |x) − Lk−1 (x0 , x1 , . . . , xk−1 ; f |x) =

= ω(x0 , x1 , . . . , xk−1 ; x)[x0 , x1 , . . . , xk ; f ]


(k ∈ {1, . . . , m})
u0 (x)
şi se are ı̂n vedere faptul că L0 (x0 ; f |x) = f (x0 ) .
u0 (x0 )
Expresia din membrul drept al egalităţii (1.23) se mai numeşte polinomul
de interpolare al lui Newton3 . De exemplu, din (1.23) se obţine:

u0 (x)
L1 (x0 , x1 ; f |x) = f (x0 )+
u0 (x0 )
3
Isaac Newton (1643-1727) savant englez
Metode Numerice 13
¯ ¯
¯ u0 (x0 ) f (x0 ) ¯¯
¯ ¯ ¯
1 ¯¯ u0 (x0 ) u1 (x0 ) ¯ ¯ u0 (x1 ) f (x1 ) ¯
+ ¯· ¯ ¯ .
u0 (x0 ) ¯ u0 (x) u1 (x) ¯ ¯ u0 (x0 )
¯ u1 (x0 ) ¯¯
¯ u0 (x1 ) u1 (x1 ) ¯

Încheiem acest paragraf recapitulând unele dintre proprietăţile impor-


tante ale polinomului generalizat de interpolare

Lm (f ; ·) = Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |·).

I. Liniaritatea : Lm (αf + βg; x) = αLm (f ; x) + βLm (g; x) unde α, β


sunt numere reale iar f, g funcţii reale definite pe [a, b];

II. Invarianţa faţă de o permutare a nodurilor : dacă


µ ¶
0 1 2... m
π=
π(0) π(1) π(2) . . . π(m)

atunci Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |x) = Lm (xπ(0) , xπ(1) , . . . xπ(m) ; f |x) ;


III. Proprietatea de interpolare : au loc egalităţile

Lm (x0 , x1 , . . . , xm ; f |xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m}.

IV. Conservarea subspaţiului liniar generat de sistemul Cebı̂şev com-


plet : fie Su ı̂nvelitoarea liniară a CT-sistemului {u0 , u1 , . . . , um }. Atunci

(1.24) Lm (h; x) = h(x) , ∀h ∈ Su .

În adevăr, dacă notăm p = h − Lm (h; ·) observăm că p(xj ) = 0,


j = 0, 1, . . . , m şi p ∈ Su . Dar aceasta implică p = 0. Considerăm ı̂n (1.24)
cazul h = uj , obţinem
m
X
u0 (x) = ϕk (x)u0 (xk )
k=0

m
X
(1.25) u1 (x) = ϕk (x)u1 (xk )
k=0
..
.
m
X
um (x) = ϕ(x)um (xk ).
k=0

Dacă Lkm f se defineşte prin

(Lkm f )(x) = (Lm (Lk−1


m f ))(x) , k ∈ {1, 2, . . .},
14 Alexandru Lupaş

(L1m f )(x) = Lm (f ; x), din (1.24) concludem că


³ ´
k
(1.26) Lm f (x) = Lm (f ; x) , k ∈ N .

Datorită lui (1.24)-(1.25) observăm că şirul de operatori liniari


Lm : f → Lm (f ; ·), m ∈ {1, 2, . . .}, este un şir de proiectori C[a, b] → Πm .

V. Estimarea normei :

Fie ∆m = ||xkm ||, k ∈ {0, 1, . . . , m}; m = 1, 2, . . . , o matrice tri-


unghiulară de noduri din [a, b]. Considerăm că u0 (x) = 1 şi notăm prin
ϕk (∆m ; ·) = ϕk , k ∈ {0, 1, . . . , m} polinoamele fundamentale de interpo-
lare.
Dacă Lm : C[a, b] → Πm este definit prin

(Lm f )(x) = Lm (x0m , x1m , . . . , xmm ; f |x)

iar funcţiile continue {1, u1 , u2 , . . . , um , um+1 , . . .} posedă proprietatea că


pentru orice j mulţimea {1, u1 , u2 , . . . , uj } este un T-sistem, se pune prob-
lema de a cerceta convergenţa şirului de operatori (Lm )∞ m=1 către operatorul
identic. Pentru aceasta este necesar ca şirul de numere (||Lm ||)∞ m=1 să fie
mărginit. Observăm că pentru orice x ∈ [a, b] avem
m
X m
X
|(Lm f )(x)| ≤ |ϕk (∆m ; x)|f (xkm )| ≤ ||f || ||ϕk (∆m ; ·)|| ,
k=0 k=0

deci
m
X
||Lm f || ≤ ||f ||Λm , Λm := ||ϕk (∆m ; ·)||.
k=0

Prin urmare ||Lm || ≤ Λm , m ∈ {1, 2, . . .} .


Numerele Λm se mai numesc constantele Lebesgue ataşate matricei de
noduri ∆m .

Referitor la numărul [x0 , x1 , . . . , xm ; f ] menţionăm următoarele:


i) [x0 , x1 , . . . , xm ; ·] este o funcţională liniară reală, adică pentru orice
f, g : [a, b] → R şi oricare ar fi α, β ∈ R avem

[x0 , x1 , . . . , xm ; αf + βg] = α[x0 , x1 , . . . , xm ; f ] + β[x0 , x1 , . . . , xm ; g] .

ii) [x0 , x1 , . . . , xm ; uj ] = 0 , j ∈ {0, 1, . . . , m − 1} ;


iii) [x0 , x1 , . . . , xm ; um ] = 1
iv) [x0 , x1 , . . . , xm ; f ] este o combinaţie liniară a valorilor funcţiei f
pe nodurile x0 , x1 , . . . , xm .
Ultimele afirmaţii rezultă din Lema 4, egalităţile (1.15)-(1.16).
Metode Numerice 15

1.2.3 Noţiunea de diferenţă divizată


Fie D[a, b] spaţiul liniar al funcţiilor reale definite pe [a, b] şi x0 , x1 , ..., xm
un sistem de m + 1 puncte distincte din [a, b]. Prin ipoteză, considerăm că
{u0 , u1 , ..., um−1 , um } este un CT − sistem pe [a, b].

Teorema 4 Există o singură funcţională liniară A : D[a, b] → R cu pro-


prietăţile :
1. A(f ) este o combinaţie liniară a valorilor funcţiei f pe
nodurile x0 , x1 , ..., xm ;
2. A(uj ) = 0 , 0 ≤ j ≤ m − 1 ;
3. A(um ) = 1 .

Demonstraţie. Existenţa lui A cu proprietăţile din enunţ este stabilită.


Pentru aceasta este suficient să considerăm

A(f ) = [x0 , x1 , ..., xm ; f ] .

Fie
m
X
(1.27) A(f ) = ck f (xk ), f ∈ D[a, b],
k=0

unde ck nu depinde de alegerea funcţiei f. Condiţiile 2 şi 3 se pot scrie sub


forma 

 c0 u0 (x0 ) + c1 u0 (x1 ) + ... cm u0 (xm ) = 0

c0 u1 (x0 ) + c1 u1 (x1 ) + ... cm u1 (xm ) = 0
(1.28)

 ···

c0 um (x0 ) + c1 um (x1 ) + ... cm um (xm ) = 1
Pentru a demonstra unicitatea funcţionalei A este suficient să arătăm că
constantele c0 , c1 , ..., cm se determină ı̂n mod unic din egalităţile (1.28).
Determinantul sistemului (1.28) este (1.3)
µ ¶
u0 , u1 , . . . , um
∆ 6= 0
x0 , x1 , . . . , xm

şi prin urmare (1.28) este un sistem compatibil determinat.

Definiţia 6 Fie {u0 , u1 , ..., um } un CT − sistem şi x0 , x1 , ..., xm un sis-


tem de puncte distincte pe [a, b]. Singura funcţională liniară A : D[a, b] → R
cu proprietăţile :
a) există numerele reale c0 , c1 , ..., cm astfel ı̂ncât pentru orice f din D[a, b]
m
X
A(f ) = ck f (xk ) ;
k=0
16 Alexandru Lupaş

b) A(u0 ) = 0 , A(u1 ) = 0 , ..., A(um−1 ) = 0 ;


c) A(um ) = 1 ,
se numeşte diferenţa divizată de ordinul m relativă la sistemul

{u0 , u1 , ..., um } .

Se notează

A(f ) = [x0 , x1 , ..., xm ; u; f ] sau A(f ) = [x0 , x1 , ..., xm ; f ] .

O formă echivalentă a acestei definiţii este următoarea :


Definiţia 7 Coeficientul lui um din reprezentarea (unică) a polinomului de
interpolare Lm (x0 , x1 , ..., xm ; u; f |·) ca şi o combinaţie liniară de u0 , ..., um
este diferenţa divizată [x0 , x1 , ..., xm ; u; f ] . Astfel, dacă
m
X
Lm (x0 , x1 , ..., xm ; u; f |x) = ck (f )uk (x) ,
k=0

atunci cm (f ) = [x0 , x1 , ..., xm ; u; f ] .


Câteva proprietăţi ale diferenţei divizate se pot deduce din (1.15), (1.16),
(1.17) şi (1.21), (1.27).

1.3 Interpolarea polinomială


1.3.1 Polinomul lui Lagrange
Să considerăm CT − sistemul {1, x, x2 , ..., xn , ...} şi prin urmare

u0 (x) = 1, u1 (x) = e1 (x), ..., uk (x) = ek (x), ... .

Vom nota prin Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |·) singurul polinom de grad cel mult m
care coincide cu f : [a, b] → R pe un sistem de puncte distincte x0 , x1 , ..., xm
din [a, b]. În cazul acesta
µ ¶ Y
e0 , e1 , . . . , em
∆ = (xj − xi ) 6= 0.
x0 , x1 , . . . , xm
0≤i<j≤m

Spunem că Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |·) este polinomul de interpolare


al lui Lagrange , ataşat funcţiei f şi nodurilor x0 , x1 , ..., xm . Considerăm
aproximarea

f (x) ≈ Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) , f ∈ D[a, b],

restul care se comite fiind (Rm f )(x) = Rm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) , unde

(Rm f )(x) = f (x) − Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) .


Metode Numerice 17

Aceasta ı̂nseamnă că avem formula exactă de interpolare

f (x) = Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) + (Rm f )(x).

Să notăm cu ϕk,m , k = 0, 1, ..., m, polinoamele fundamentale de interpolare


ale lui Lagrange. Din (1.8) avem

(1.29) ϕk,m (x) =


(x − x0 )(x − x1 )...(x − xk−1 )(x − xk+1 )...(x − xm )
=
(xk − x0 )(xk − x1 )...(xk − xk−1 )(xk − xk+1 )...(xk − xm )
sau
ω(x)
ϕk,m (x) =
(x − xk )ω 0 (xk )
unde
m
Y
ω(x) = (x − xj ) .
j=0

Diferenţa divizată de ordinul m, relativă la sistemul e = {e0 , e1 , ..., em }, este


precizată ı̂n (1.17). Particularizând rezultatele expuse ı̂n paragrafele ante-
rioare concludem cu următoarele proprietăţi ale polinomului lui Lagrange.
Teorema 5 Polinomul Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |·) verifică egalităţile :
1. (reprezentarea): dacă f : [a, b] → R , atunci

P
m
Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) = ϕk,m (x)f (xk ) ;
k=0

2. (liniaritatea): f, g ∈ D[a, b] , α, β ∈ R , implică

Lm (x0 , x1 , ..., xm ; αf + βg|x) =


= αLm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) + βLm (x0 , x1 , ..., xm ; g|x) ;
3. (proprietatea de proiecţie): dacă h ∈ Πm , atunci

(1.30) h = Lm (x0 , x1 , ..., xm ; h|·) ;


4. (relaţia de recurenţă) :

(1.31) Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) =


x − x0 x − xm
= Lm−1 (x1 , x2 , ..., xm ; f |x) − Lm−1 (x0 , x1 , ..., xm ; f |x)
xm − x0 xm − x0
5. (proprietatea de interpolare): dacă f ∈ D[a, b], avem

Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |xj ) = f (xj ) , j = in{0, 1, ..., m};


18 Alexandru Lupaş

6. (reprezentarea restului): presupunând că x 6= xj , avem

(1.32) f (x) − Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) = ω(x)[x, x0 , x1 , ..., xm ; f ] .

Stabilirea lui 1. rezultă din (1.12); afirmaţia 3. se deduce din lema 2 şi
din definiţia polinomului de interpolare. Egalităţile (5.7)-(5.8) sunt partic-
ularizări ale lui (1.18) şi respectiv (1.21).

Vom prezenta câteva reprezentări ale polinomului lui Lagrange.


Exemplul 1. (Diviziunea echidistantă). Fie

xk = x0 + kh , k = 0, 1, ..., m ; h 6= 0 .

Atunci
m
Y x − x0
ω(x) = hm+1 ( − j)
h
j=0

ω 0 (x0 + kh) = (−1)m−k hm k!(m − k)!.


Se obţine
Lm (x0 , x0 + h, ..., x0 + mh; f |x) =
µ x−x0 ¶ X m µ ¶
h m−k m f (x0 + kh)
= (m + 1) (−1) x−x0 =
m+1 k h −k
k=0
Xm µ x−x0 ¶µ x−x0 ¶
m−k h h −k−1
(−1) f (x0 + kh)
k m−k
k=0
Exemplul 2. ( Nodurile lui Cebı̂şev). Dacă
(2k − 1)π
xk = tk = cos , k ∈ {1, 2, ..., n} , (m = n − 1)
2n
1
atunci ω(x) = T (x)
2n−1 n
, Tn (x) = cos n(arccos x) şi

n (−1)k−1
ω 0 (tk ) = ·q .
2n−1 1 − t2k

Avem
q
1
n
X Tn (x) 1 − t2k
Ln−1 (t1 , ..., tn ; f |x) = (−1)k−1 f (tk ).
n x − xk
k=1

1 2
Notând ω0 = , ωj = , j ≥ 1 , are loc egalitatea
π π
n
X 1 Tn+1 (x)Tn (t) − Tn (x)Tn+1 (t)
ωj Tj (x)Tj (t) = .
π x−t
j=0
Metode Numerice 19

Să alegem ı̂n această identitate t = tk ; obţinem


q
k−1
(−1) Tn (x) 1 − t2k n
X
=π ωj Tj (x)Tj (tk ).
x − tk
j=0

Prin urmare
n n
πX X
Ln−1 (t1 , t2 , ..., tn ; f |x) = ωj Tj (x) f (tk )Tj (tk ) .
n
j=0 k=1

n
πX
Fie [f, g] = f (tk )g(tk ) . Atunci
n
k=1

n
X
(1.33) Ln−1 (t1 , t2 , ..., tn ; f |x) = ωj [f, Tj ]Tj (x).
j=0

Ca şi aplicaţii imediate menţionăm următoarele:


a) Descompunerea ı̂n fracţii simple: dacă P ∈ Πm şi
Q(x) = A(x − x0 )(x − x1 )...(x − xm ), A 6= 0, xi 6= xj pentru i 6= j, atunci
proprietatea de proiecţie ne permite să scriem
m
X Q(x)
P (x) = P (xk )
(x − xk )Q0 (xk )
k=0

adică
m
P (x) X Ck
=
Q(x) x − xk
k=0
cu
P (xk )
Ck = .
Q0 (xk )
b) Stabilirea unor inegalităţi : fie P ∈ Πm şi xk = x0 + kh.
Să presupunem că
P (x) = a0 xm + ...
verifică |P (x)| ≤ 1 , x ∈ [0, 1] .
Se pune problema de a găsi o evaluare a coeficientului a0 .
1
Alegı̂nd x0 = 0 şi h = m găsim
h 1 2 i
P (x) = 0, , , ..., 1; P xm + ... ,
m m
deci µ ¶
m
X (−1)m−k mm k
a0 = P .
k!(m − k)! m
k=0
20 Alexandru Lupaş

Prin urmare
m µ ¶
mm X m (2m)m
|a0 | ≤ =
m! k m!
k=0
ceea ce constituie o evaluare a coeficientului dominant.
Ulterior vom aplica interpolarea prin polinoame la rezolvarea ecuaţiilor, sta-
bilirea unor formule aproximative de derivare şi la calculul aproximativ al
integralelor definite.
Polinomul Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |·) a fost introdus de către Joseph Louis La-
grange (1736-1813) ca şi o nouă formă a unui polinom de interpolare con-
siderat anterior de către Isaac Newton (1642-1727).

1.3.2 Polinomul lui Newton


În importanta lucrare ,, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”
(Lema 5 din cartea a III−a), publicată ı̂n anul 1687 , Isaac Newton 4
arată că dacă Nm (x0 , x1 , .., xm ; f |x) este singurul polinom de grad ≤ m cu
proprietatea de interpolare

Nm (x0 , x1 , .., xm ; f |xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, .., m} , xi 6= xj , i 6= j,

atunci

(1.34) Nk (x0 , x1 , .., xk ; f |x) − Nk−1 (x0 , x1 , .., xk−1 ; f |x) =


= (x − x0 )(x − x1 )...(x − xk−1 )[x0 , x1 , ..., xk ; f ]
(k ∈ {1, 2, ..., m} , N0 (x0 ; f |x) = f (x0 )).
Însumând (1.34), avem

Nm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) = f (x0 )+


m
X
+ (x − x0 )(x − x1 )...(x − xk−1 )[x0 , x1 , ..., xk ; f ] =
k=1
m
X
= (x − x0 )(x − x1 )...(x − xk−1 )[x0 , x1 , ..., xk ; f ].
k=0
Conform Teoremei 1 rezultă ı̂n mod evident că polinomul lui Lagrange co-
incide cu cel considerat de către Newton. În realitate, din (1.19)

Lk (x0 , x1 , ..., xk ; f |x) − Lk−1 (x0 , x1 , ..., xk−1 ; f |x) =

= (x − x0 )(x − x1 )...(x − xk−1 )[x0 , x1 , ..., xk ; f ],


4
Există dovezi că Isaac Newton (1642-1727) cunoştea anterior formula de interpolare.
Aceasta reiese dintr-o scrisoare datată October 24 , 1676 şi adresată savantului german
Henry Oldenburg (1618- 1677).
Metode Numerice 21

k ∈ {1, 2, ..., m} ,
ceea ce, prin ı̂nsumare , atrage după sine
m
X
Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) = (x − x0 ) . . . (x − xk−1 )[x0 , x1 , . . . , xk ; f ] .
k=0

Vom spune că (1.34) este forma lui Newton a polinomului de interpolare sau
simplu, polinomul lui Newton.
În practică este uneori preferabil să utilizăm polinomul lui Newton.
Observăm că
(1.35) Nm (x0 , x0 + h, ..., x0 + mh; f |x) =
Xm µ x−x0 ¶
k h
= k!h [x0 , x0 + h, ..., x0 + kh; f ] .
k
k=0
Datorită relaţiei de recurenţă pe care diferenţele divizate o verifică, forma
(1.34) pare convenabilă din punct de vedere al calculului.
Diferenţele divizate sunt uşor de mânuit şi astfel scrierea unor mărimi prin
intermediul lor este necesară. De exemplu ı̂n Πm să considerăm următoarele
două baze

B1 = {1, x, x2 , ..., xm }
şi
B2 = {1, , x, , x(x − 1) , ..., . . . , x(x − 1)(x − m + 1)} .
Se impune de a studia ,, matricea de trecere de la baza B1 la B2 ” sau ma-
tricea de trecere de la baza B2 la B1 . Altfel spus, să se cerceteze proprietăţile
,, coeficienţilor de legătură” s(n, k) şi S(n, k) din egalităţile
n
X
[n]
x = x(x − 1)(x − n + 1) = s(n, k)xk , 0 ≤ n ≤ m,
k=0

şi respectiv
n
X
(1.36) xn = S(n, k) x(x − 1)(x − k + 1) .
| {z }
k=0
x[k]

În literatura de specialitate, se utilizează terminologia:


s(n, k) , k ∈ {0, 1, ..., n}= numerele lui Stirling de speţa ı̂ntâia,
S(n, k) = numerele lui Stirling de speţa a doua.
Numerele S(n, k) din (1.36) se pot exprima elegant prin intermediul unei
diferenţe divizate : alegând ı̂n (1.35) f (x) = xn , x0 = 0 , h = 1, găsim
n
X
n
x = [0, 1, ..., k; en ] x(x − 1) · · · (x − k + 1)
| {z }
k=0
=x[k]
22 Alexandru Lupaş

ceea ce ı̂nseamnă că ı̂n (1.36)

S(n, k) = [0, 1, ..., k; en ] .

Vom prezenta o aplicaţie a polinomului lui Newton care este importantă ı̂n
studiul unor formule de aproximare.
Teorema 6 Fie A : D[a, b] → R o funcţională liniară, de forma
n
X
(1.37) A(f ) = ck f (xk )
k=0

unde ck este independent de f şi xi 6= xj pentru i 6= j.


Atunci
Pn
(1.38) A(f ) = ak [x0 , x1 , ..., xk ; f ]
k=0

unde
n
X
ak = cj (xj − x0 )...(xj − xk−1 ) = A(ψk )
j=k

ψk (t) = (t − x0 )...(t − xk−1 ), k ≥ 1, ψ0 (t) = 1.


Demonstraţie. Fie (Nn f )(x) = Nn (x0 , x1 , ..., xn ; f |x); deoarece ı̂n A(f )
intervin numai valorile lui f pe x0 , x1 , ..., xn , iar pe de altă parte

(Nn f )(xk ) = f (xk ),

avem à !
n
X
A(f ) = A(Nn f ) = A ψk [x0 , x1 , ..., xk ; f ] =
k=0
n
X
= A(ψk )[x0 , x1 , ..., xk ; f ] .
k=0

În acelaşi timp


k−1
X n
X
A(ψk ) = cj ψk (xj ) + cj ψk (xj ) =
j=0 j=k

n
X
= cj (xj − x0 )...(xj − xk−1 ) = ak .
j=k

Aplicaţie Operatorul lui Bernstein este Bn : D[0, 1] → Πn unde


n µ ¶
X µ ¶
n k n−k k
(Bn f ) (x) = x (1 − x) f .
k n
k=0
Metode Numerice 23

Se pune problema de a cerceta comportarea acestui operator pe subspaţiul


Πm , m ≤ n . Să arătăm că are loc implicaţia

h ∈ Πm =⇒ Bn h ∈ (Πm ) .
k
Alegem ı̂n (1.38) [a, b] = [0, 1] şi xk =
. Găsim
n
n
X µ ¶ Xn · ¸
k 1 2 k
ck f = ak 0, , , ..., ; f
n n n n
k=0 k=0

unde
n−k µ ¶
k! X j + k
ak = cj+k .
nk k
j=0
¡n¢ k
În particular, pentru ck = k x (1 − x)n−k

n! X µn − k ¶
n−k µ ¶
k! n k
k j n−k−j
ak = k x x (1 − x) = k x
n (n − k)! j n k
j=0

ceea ce implică
n µ ¶
X µ ¶
n k n−k k
(Bn f ) (x) = x (1 − x) f =
k n
k=0
(1.39)
µ ¶
k! n h 1 k i k
n
X
= 0, , .., ; f x .
nk k n n
k=0

Dacă ı̂n continuare presupuem h ∈ Πm avem


h 1 k i
0, , .., ; h = 0 pentru k ≥m+1
n n
iar (1.39) atrage după sine Bn h ∈ Πm . Acest lucru nu reieşea clar din
forma iniţială a lui Bn f .
Se poate de asemenea arăta valabilitatea următoarei afirmaţii
Teorema 7 Fie A : D[a, b] → R o funcţională liniară şi pozitivă de forma
(5.10) cu a ≤ x0 < x1 < x2 < . . . xn ≤ b . Presupunem
n
X
A(e0 ) = 1 , x= ck xk
k=0

şi xp ≤ x < xp+1 . Atunci

n−1
X
A(f ) − f (x) = (xj+1 − xj−1 ) [xj−1 , xj , xj+1 ; f ] µj + ∆(f )
j=1
24 Alexandru Lupaş

unde 
 A(|xj − ·|+ ) , j ∈ {1, 2, . . . , p}
µj =

A(|· − xj |+ ) , j ∈ {p + 1, . . . , n}

 0 , x = xp
∆(f ) = ∆(f ; x) =

(x − xp )(xp+1 − x) [xp , x, xp+1 ; f ] , xp < x < xp+1 .
În plus ¡ ¢
0 ≤ µ1 ≤ µ2 ≤ . . . ≤ µp ≤ A |x − ·|+ =
¡ ¢
= A |· − x|+ ≥ µp+1 ≥ µp+2 ≥ . . . ≥ µn ≥ 0 .
Cu notaţia de mai sus , precizăm că are loc egalitatea

 t − xp ≥ 0 , t ∈ [a, xp ]
µp+1 − µp = A(ψp ) , ψp (t) = 0 , t ∈ (xp , xp+1 )

t − xp+1 ≤ 0 , t ∈ [xp+1 , b]

1.3.3 Restul ı̂n interpolarea pe puncte distincte


Fie f : [a, b] → R şi fără să restrângem generalitatea să presupunem că
a ≤ x0 ≤ x1 . . . ≤ xm ≤ b. Să notăm cu Lm f polinomul lui Lagrange
Lm (x0 , x1 , . . . xm ; f |·) sau polinomul lui Newton Nm (x0 , x1 , . . . xm ; f |·). De
asemenea, fie h : [x0 , xm ] → R definită prin:

h(x) = f (x) − (Lm f )(x).

Din (5.7)
m
Y
(1.40) h(x) = ω(x)[x, x0 , x1 , . . . , xm ; f ] , ω(x) = (x − xj ) ,
j=0

şi evident

(1.41) h(x0 ) = 0 , h(x1 ) = 0, . . . , h(xm−1 ) = 0 , h(xm ) = 0.

Ipoteză : Presupunem că f ∈ C (m−1) [x0 , xm ] şi f (m) există pe intervalul


(x0 , xm ). În acestă ipoteză există punctele α1 , α2 , . . . , αm astfel ca

x0 < α1 < x1 < α2 < . . . < xm−1 < αm < xm

şi
h0 (α1 ) = 0, h0 (α2 ) = 0, . . . , h0 (αm−1 ) = 0, h0 (αm ) = 0.
Prin urmare există şi β1 , β2 , . . . , βm−1 cu proprietăţile

x0 < α1 < β1 < α2 < β2 < α3 < . . . < αm−1 < βm−1 < αm < xm
Metode Numerice 25

şi ı̂n plus


h00 (β1 ) = 0, h00 (β2 ) = 0, . . . , h00 (βm−1 ) = 0.
În consecinţă există ı̂n intervalul deschis (x0 , xm ) punctele

ξ1,k < ξ2,k < . . . < ξm−k,k

pentru care

(1.42) h(k+1) (ξ1,k ) = 0, h(k+1) (ξ2,k ) = 0, . . . , h(k+1) (ξm−k,k ) = 0

(k = 0, 1, . . . , m − 1).
Să observăm că

h(m) (x) = f (m) (x) − (Lm f )(m) (x) = f (m) (x) − m![x0 , x1 , . . . , xm ; f ].

Considerând ı̂n (1.42) k = m − 1 rezultă că există θ astfel ca

h(m) (θ) = f (θ) (x) − m![x0 , x1 , . . . , xm ; f ] = 0

(x0 < θ < xm )


Prin urmare am demonstrat :

Lema 5 Fie x0 , x1 , . . . , xm un sistem de puncte şi


· ¸ µ ¶
K = min xi , max xi , K̇ = min xi , max xi .
i i i i

Dacă f ∈ C (m−1) (K) iar derivata f (m) există pe K̇, atunci există cel puţin
un punct θ, θ ∈ K̇ astfel ı̂ncât

f (m) (θ)
(1.43) [x0 , x1 , . . . , xm ; f ] =
m!

Este clar că ı̂n teorema de medie (1.43) punctul intermediar θ depinde de
f, m, x0 , . . . , xm .

Teorema 8 Fie Lm f polinomul de interpolare, de grad cel mult m, ataşat


unei funcţii f : K → R. Dacă

i) f ∈ C (m) (K),
ii) f are o derivată de ordinul m + 1 pe K̇,

atunci există ı̂n K̇ cel puţin un punct ξ astfel ı̂ncât

f (m+1) (ξ)
(1.44) f (x) − (Lm f )(x) = ω(x) .
(m + 1)!
26 Alexandru Lupaş

Demonstraţie. Dacă x = xj unde xj este unul dintre nodurile de interpo-


lare, atunci (1.44) este evidentă. Pentru x 6= xj teorema de medie (1.44)
rezultă din (1.40).

Teorema 9 Fie Km : [a, b] × [a, b] → R definită prin

Km (x, t) = |x − t|m m
+ − Lm (| · −t|+ ; x)
µ ¶ ½
x − t + |x − t| (x − t)m , a ≤ t ≤ x ≤ b
|x − t|m
+ = = .
2 0 ,a ≤ x < t ≤ b
Dacă f ∈ C (m+1) [a, b], atunci
Z b
1
(1.45) f (x) − (Lm f )(x) = Km (x, t)f (m+1) (t) dt .
m! a

Demonstraţie. Pentru m fixat să notăm

Af = f − Lm f , ϕt (y) = |y − t|m
+ .

Pe de o parte
Ah = 0 pentru h ∈ Πm ,
iar pe de alta
Z y
1
f (y) = h0 (y) + (y − t)m f (m+1) (t) dt , h0 ∈ Πm ,
m! a

sau Z b
1
f (y) = h0 (y) + ϕt (y)f (m+1) (t) dt .
m! a
Astfel Z b
1
(Af )(x) = (Ah0 )(x) + (Aϕt )(x)f (m+1) (t)dt =
m! a
Z b
1
= Km (x, t)f (m+1) (t)dt
m! a
ceea ce trebuia să demonstrăm.
Teorema (9) se găseşte expusă in G. Kowalewski [?]; ulterior, sub o formă
mai generală, formula (1.45) a fost demonstrată de G. Peano. 5
5
Giuseppe Peano (1858-1932) matematician italian , elev al lui Genocchi , profesor la
Academia Militară din Torino iar apoi la Universitatea din Torino. În anul 1889 publică
celebrele axiome ale mulţimii numerelor naturale. Este unul dintre fondatorii Logicii Sim-
bolice şi a Axiomatizării Matematicii. Deşi logician cu ,,urmaşi ” ca Bertrand Russell sau
Alfred North Whitehad , el ı̂şi aprecia ı̂n mod deosebit rezultatele din Analiza Matematică.
De asemenea , ı̂n anul 1903 a creat o limbă artificială (similară cu Esperanto) cunoscută
sub numele de ,, Latino sine Flexione” sau ,,Interlingua” .
Metode Numerice 27

1.4 Formula fundamentală de transformare


Egalitatea
N
X N
X N
X −1 N
X
(1.46) = a0 pi + (aj − aj+1 ) pi
k=0 i=0 j=0 i=j+1
este cunoscută ca fiind ,, identitatea lui Abel-Brunacci ”.
Aplicănd repetat (1.46) se demonstrează
X ν µ ¶
ν
Lema 6 Dacă m ∈ N , m ≤ N şi ∆ν aj = (−1)ν−k aj+k , atunci
k
k=0

N
X
pi a i =
i=0
(1.47) .
m−1
X N µ ¶
X NX
−m N
X µ ¶
j i m i−j−1
= ∆ a0 pi + ∆ aj pi
j m−1
j=0 i=j j=0 i=j+m

Identitatea (1.47) are aplicaţii ı̂n teoria sumabilitătii seriilor sau ı̂n studiul
unor metode de accelerare a convergenţei unor şiruri.
Din (1.46) rezultă o identitate numită de către Tiberiu Popoviciu [?] ca fiind
,, formula fundamentală de transformare a diferenţelor divizate ” . Aceasta
este următoarea
Teorema 10 (T. Popoviciu). Fie I ⊆ R , α, β, m ∈ Z , α ≤ β , 1 ≤ m ≤
β − α şi xα , xα+1 , , . . . , xβ un sistem de puncte distincte din I . Dacă
pk ∈ R şi f : I → R , atunci

β
X m+α−1
X
pi f (xi ) = Aj · [xα , xα+1 , . . . , xj ; f ] +
i=α j=α
(1.48)
β−m
X
+ Bj · [xj , xj+1 , . . . , xj+m ; f ]
j=α

unde

 β
X A = ai (xi − xα ) . . . (xi − xj−1 )
 j
i=j
 β
X Bj
 = (xj+m − xj ) ai (xi − xj+1 ) . . . (xi − xj+m−1 ) .
i=j+m
28 Alexandru Lupaş

1.5 Interpolarea pe noduri multiple


Fie
(1.49) (∆) : x1 < x2 < . . . < xn
un sistem de puncte distincte situate ı̂ntr-un interval [a, b]. Să considerăm
numerele naturale α1 , α2 , . . . , αn şi fie

α = (α1 , α2 , . . . , αn ) .

Notăm prin Dα [a, b] mulţimea tuturor funcţiilor f : [a, b] → R cu propri-


etatea că există derivatele

f (α1 −1) (x1 ), f (α2 −1) (x2 ), . . . , f (αn −1) (xn ) .

Punctul α ∈ Nn este ,, vectorul de incidenţă ataşat diviziunii (∆)” .


Problema interpolării pe puncte distincte se poate extinde ı̂n următoarea
manieră : fiind dată o submulţime H din Dα [a, b] se cere să se studieze
existenţa unui operator
H : Dα [a, b] → H
cu proprietatea că oricare ar fi f din Dα [a, b] funcţia Hf să aibă cu f pe
punctele x1 , x2 , . . . , xn contacte de ordin α1 − 1, α2 − 1, . . . , αn − 1 . Aceasta
va ı̂nsemna că pentru k ∈ {1, 2, . . . , n}

(1.50) (Hf )(j) (xk ) = f (j) (xk ) , 0 ≤ j ≤ αk − 1} .

Deoarece Dα [a, b] se poate considera ca şi un spaţiu liniar real, ı̂n majoritatea
situaţiilor subspaţiul H va fi finit-dimensional. Cu ajutorul diviziunii (∆)
precizată ı̂n (1.49) şi a vectorului de incidenţă α construim o nouă diviziune
n
X
(1.51) (∆α ) : x∗1 ≤ x∗2 ≤ . . . ≤ x∗N +1 , N +1= αk
k=1

a intervalului [a, b], astfel:

x∗1 = x∗2 = . . . = x∗α1 = x1 ,

x∗α1 +1 = x∗α1 +2 = . . . = x∗α1 +α2 = x2 ,


..
.
x∗N = x∗N = . . . = x∗Nν = xν ,
ν−1 +1 ν−1 +2

..
.
x∗N = x∗N = . . . = x∗Nn = xn .
n−1 +1 n−1 +2
Metode Numerice 29

ν
X
Nν = αk , N0 := 0 .
k=1

Cu alte cuvinte, vom considera că mulţimea (∆α ) conţine punctele (nu
neapărat distincte)

x1 , x1 , . . . , x1 , x2 , x2 , . . . , x2 , . . . , xn , xn , . . . , xn .
| {z } | {z } | {z }
α1 α2 αn

Având ı̂n vedere simplificarea expunerii rezultatelor, considerăm că H este


ΠN . Aceasta deoarece ı̂n (1.50) avem, pentru determinarea lui Hf , un
număr de N + 1 condiţii iar pe de altă parte dim(ΠN ) = N + 1 , unde

n
X
N= αk − 1 .
k=1

Problema interpolării polinomiale pe nodurile multiple (∆α ) se poate for-


mula după cum urmează :
fiind dată o funcţie f, f ∈ Dα [a, b] , să se studieze existenţa şi unicitatea unui
polinom HN f ∈ ΠN , astfel ı̂ncât egalităţile

(HN f ) (x1 ) = f (x1 ) , . . . , (HN f )(α1 −1) (x1 ) = f (α1 −1) (x1 )

(HN f ) (x2 ) = f (x2 ) , . . . , (HN f )(α2 −1) (x2 ) = f (α2 −1) (x2 )
..
(1.52) .

(HN f ) (xn ) = f (xn ) , . . . , (HN f )(αn −1) (xn ) = f (αn −1) (xn )
să fie verificate.
În vederea elucidării existenţei lui HN f să considerăm matricile

Aαj (xj ), j = 1, 2, . . . , n

de tipul αj × (N + 1) precizate prin

Aαj (xj ) =
 
e0 (xj ) e1 (xj ) ... eN (xj )
 e00 (xj ) e01 (xj ) ... e0N (xj ) 
 
= .. .. .. ,
 . . ... . 
(α −1) (α −1) (α −1)
e0 j (xj ) e1 j (xj ) . . . eN j (xj )

unde e0 (t) = 1 , ek (t) = tk .


30 Alexandru Lupaş

Introducem următorul determinant Vandermonde generalizat.


 
Aα1 (x1 )
µ ¶  Aα (x2 ) 
x1 , x2 , . . . , xn  2 
VN +1 := det  . =
α1 , α2 , . . . , αn  .
. 
Aαn (xn )
¯ ¯
¯ e (x ) e (x ) . . . e (x ) ¯
¯ 0 1 1 1 N 1 ¯
¯ .. .. .. ¯
¯ . . . ¯
¯ ¯
¯ (α1 −1) (α1 −1) (α1 −1) ¯
¯ e0 (x1 ) e1 (x1 ) . . . eN (x1 ) ¯
¯ .. .. .. ¯
¯ . . . ¯
(1.53) = ¯¯ ¯
¯
¯ e0 (xn ) e1 (xn ) ... eN (xn ) ¯
¯ ¯
¯ e00 (xn ) e10 (xn ) ... eN0 (xn ) ¯
¯ .. .. .. ¯
¯ ¯
¯ . . ... . ¯
¯ (αn −1) (α −1) (α −1) ¯
¯ e0 (xn ) e1 n
(xn ) . . . eN n
(xn ) ¯
Dacă, de exemplu
α1 = α2 = . . . = αn = 1 ,
atunci N = n − 1 iar (1.53) devine
¯ ¯
¯ 1 x1 . . . x1n−1 ¯
µ ¶ ¯¯ ¯
¯
x1 , x2 , . . . , xn ¯ 1 x2 . . . x2n−1 ¯ Y
Vn =¯ . .. .. ¯= (xk − xj ) .
1, 1, . . . , 1 ¯ .. . ... . ¯
¯ ¯ 1≤j<k≤n
¯ 1 xn . . . xnn−1 ¯

În cazul n = 1, α1 = N + 1, găsim


µ ¶
x1
VN +1 = W (e0 , e1 , . . . , eN ; x1 ) =
N +1
¯ ¯
¯ 1 x1 x1 2 . . . x N ¯
¯ 1 ¯
¯ 0 1 2x1 . . . N x1 N −1 ¯
¯ ¯ Y N
¯ 0 0 2! . . . N (N − 1)x1 N −2 ¯
=¯ ¯= j! .
¯ . . .. .. ¯
¯ .. .. . ... . ¯ j=1
¯ ¯
¯ 0 0 0 ... N! ¯

Prin W (ϕ1 , . . . , ϕm ; x) s-a notat determinantul lui Wronski asociat sistemu-


lui de funcţii ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕm , adică
¯ ¯
¯ ϕ1 (x) ϕ2 (x) ... ϕm (x) ¯¯
¯
¯ ϕ01 (x) ϕ02 (x) ... ϕ0m (x) ¯¯
¯
W (ϕ1 , ϕ2 , . . . , ϕm ) := ¯ .. .. .. ¯.
¯ . . . . . . ¯
¯ (m−1) ¯
¯ ϕ (x) ϕ
(m−1)
(x) . . . ϕ
(m−1)
(x) ¯
1 2 m
Metode Numerice 31

Lema 7 . Fie N un număr natural arbitrar. Pentru orice alegere a nu-


merelor naturale α1 , α2 , . . . , αn astfel ca

α1 + α2 + . . . + αn = N + 1

şi oricare ar fi numerele reale sau complexe

(1.54) x1 , x2 , . . . , xn ,

are loc egaliatea µ ¶


x1 , x2 , . . . , xn
(1.55) VN +1 =
α1 , α2 , . . . , αn
à n α −1 !
Y Y k Y
= i! · (xk − xj )αk αj .
k=1 i=1 1≤j<k≤n

Demonstraţie. Dacă ı̂n sistemul (1.54) există două puncte egale, atunci
(1.55) este demonstrată. Vom presupune ı̂n continuare că (1.54) este un
sistem de puncte distincte, deci

xi 6= xj pentru i 6= j .

Menţionăm că ı̂n cazul particular n = 1, egalitatea (1.55) devine


µ ¶ N
Y
x1
VN +1 = i!
N +1
i=1

pe care am justificat-o anterior. Demonstrăm (1.55) prin inducţie completă


asupra lui N . Dacă N = 1, atunci
µ ¶ ¯ ¯ µ ¶ ¯ ¯
x1 ¯ 1 x1 ¯ x1 , x2 ¯ 1 x1 ¯
V2 =¯ ¯ ¯ = 1!, V2 =¯¯ ¯ = x2 − x1 .
2 0 1 ¯ 1, 1 1 x2 ¯

Pentru N = 2, distingem următorii determinanţi distincţi


¯ ¯
µ ¶ ¯ 1 x1 x21 ¯
x1 ¯ ¯
V3 = ¯¯ 1 1 2x1 ¯¯ = 1!2!,
3 ¯ 0 0 2 ¯
¯ ¯
µ ¶ ¯ 1 x1 , x21 ¯¯
x1 , x2 ¯
V3 = ¯¯ 1 x2 , x22 ¯¯ = (x2 − x1 )2 ,
1, 2 ¯ 0 1 2x2 ¯
¯ ¯
µ ¶ ¯ 1 x1 x21 ¯¯ Y
x1 , x2 , x3 ¯
V3 = ¯¯ 1 x2 x22 ¯¯ = (xk − xj ).
1, 1, 1 ¯ 1 x3 2 ¯
x3 1≤j<k≤3
32 Alexandru Lupaş

Se constată că (1.55) este adevărată ı̂n cazul N = 1 şi N = 2. Presupunem


că dacă y1 , y2 , . . . , ym sunt distincte şi β1 , β2 , . . . , βm sunt numere naturale
astfel ca β1 + β2 + . . . + βm = N, atunci
µ ¶
y1 , y2 , . . . , ym
(1.56) VN =
β1 , β2 , . . . , βm
à m βY
!
Y k −1 Y
= i! · (yk − yj )βk βj .
k=1 i=1 1≤j<k≤m

Fie α1 , α2 , . . . , αn astfel ca α1 + α2 + . . . + αn = N + 1. Dacă toţi αj sunt


egali cu 1, atunci determinantul din (1.55) este de tip Vandermonde. Să
presupunem că cel puţin unul dintre α1 , α2 , . . . , αn este strict mai mare
decât 1. De exemplu, fie αn ≥ 2 şi x1 , x2 , . . . , xn un sistem de puncte
distincte. Considerăm determinantul
µ ¶
x1 , x2 , . . . , xn−1 , xn , x
∆(x) := VN +1 .
α1 , α2 , . . . , αn−1 , αn − 1, 1

Dezvoltând acest determinant după elementele ultimei linii constatăm că


∆(x) este un polinom de gradul N ı̂n x ; ı̂n plus

∆(x) = A(x − x1 )α1 (x − x2 )α2 . . . (x − xn−1 )αn−1 (x − xn )αn −1

unde µ ¶
x1 , x2 , . . . , xn−1 , xn
A = VN .
α1 , α2 , . . . , αn−1 , αn − 1
Utilizând (1.56) pentru m = n şi

(y1 , y2 , . . . , yn ) = (x1 , x2 , . . . , xn )

(β1 , β2 , . . . , βn ) = (α1 , α2 , . . . , αn ) ,
obţinem
(1.57) A=
à !  
n αY
Y k −1 n−1
Y n−1
Y k−1
Y
1  (αn −1)αj 
= i! (xn − xj ) (xk − xj )αk αj .
(αn − 1)!
k=1 i=1 j=1 k=2 j=1

De asemenea
µ ¶
x1 , x2 , . . . , xn
(1.58) VN +1 = ∆(αn −1) (xn ).
α1 , α2 , . . . , αn

Dar
∆(αn −1) (xn )
=
(αn − 1)!
Metode Numerice 33
" αX
#
n −2
1 (x − xn )k (k)
= lim ∆(x) − ∆ (xn ) =
x→xn (x − xn )αn −1 k!
k=0

Y n−1
∆(x)
= lim = A (xn − xj )αj .
x→xn (x − xn )αn −1
j=1

Astfel, utilizând (1.58) iar apoi (1.57), găsim


µ ¶ n−1
Y
x1 , x2 , . . . , xn
VN +1 = A(αn − 1) (xn − xj )αj =
α1 , α2 , . . . , αn
j=1
à n αY
! 
Y k −1 n−1
Y n−1
Y k−1
Y
= i!  (xn − xj )αn αj  (xk − xj )αk αj =
k=1 i=1 j=1 k=2 j=1
à n αY
!
Y k −1 Y
= i! (xk − xj )αk αj ,
k=1 i=1 1≤j<k≤n

ceea ce demonstrează (1.55).

Teorema 11 Fie a ≤ x1 < x2 < . . . < xn ≤ b, α = (α1 , α2 , . . . , αn ) un


vector de incidenţă şi f o funcţie arbitrară din Dα [a, b] .
Dacă
N + 1 = α1 + α2 + . . . + αn ,
atunci există un singur polinom HN f, de grad cel mult N, care verifică
egalităţile (1.52).

Demonstraţie. Să considerăm sistemul liniar de N + 1 ecuaţii cu necunos-


cutele c0 , c1 , . . . , cN precizat astfel:
   
c0 f (xj )
 c1   f 0 (xj ) 
   
(1.59) Aαj (xj )  .  =  ..  , j ∈ {1, 2, . . . , n}.
 ..   . 
cN f (αj −1) (xj )
Determinantul acestui sistem este
µ ¶
x1 , x2 , . . . , xn
∆ = VN +1 .
α1 , α2 , . . . , αn
Deoarece xj 6= xk pentru j 6= k, din (1.55) rezultă că ∆ 6= 0 ceea ce implică
existenţa unei singure soluţii c∗0 , c∗1 , . . . , c∗N . Fie
N
X
(1.60) HN (x) := c∗k xk .
k=0

Avem HN ∈ ΠN iar din (1.59) rezultă că condiţiile (1.52) sunt satisfăcute.
34 Alexandru Lupaş

Definiţia 8 Polinomul HN f , de grad cel mult N, care interpolează o funcţie


f, f ∈ Dα [a, b], pe nodurile multiple (1.51)

(∆α ) : x∗1 ≤ x∗2 ≤ . . . ≤ x∗N +1 ,

ı̂n sensul precizat ı̂n (1.52), se numeşte polinomul de interpolare al lui Her-
mite. Utilizăm notaţia

(HN f ) (x) = HN (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f |x) .

Operatorul liniar HN : Dα [a, b] → ΠN care asociază unei funcţii f polino-


mul HN f se numeşte ,, operatorul de interpolare al lui Hermite ”.

Liniaritatea acestui operator decurge din observaţia că ı̂n (1.60) c∗k , k =
0, 1, . . . , N sunt funcţionale liniare Dα [a, b] → R; această chestiune este
justificată prin (1.59). 6 Din Teorema 11, rezultă valabilitatea următoarei
afirmaţii :

Corolar 4 . Fie x1 < x2 < . . . < xn şi α = (α1 , α2 , . . . , αn ) un vector de


incidenţă. Dacă N + 1 = α1 + α2 + . . . + αn iar f, g sunt polinoame de grad
≤ N, astfel ı̂ncât

f (j) (xk ) = g (j) (xk ) , j ∈ {0, 1, . . . , αk − 1} , k ∈ {1, 2, . . . , n}.

atunci f = g.

1.5.1 Reprezentarea polinomului lui Hermite


În această secţiune ne propunem să găsim o reprezentare a polinomului HN f ,
f ∈ Dα [a, b], care interpolează funcţia f pe nodurile multiple

(∆α ) : x∗1 ≤ x∗2 ≤ . . . ≤ x∗N +1

x∗Nν−1 +1 = x∗Nν−1 +2 = . . . = x∗Nν = xν ,


ν
X
N0 := 0, Nν := αk , N + 1 = Nn , n = 1, 2, . . . , n,
k=1

a ≤ x1 < x2 < . . . < xn ≤ b.


Existenţa şi unicitatea acestui polinom HN f , care verifică

(HN f )(j) (xk ) = f (j) (xk ), j = 0, 1, . . . , αk − 1, k = 1, 2, . . . , n,

a fost demonstrată ı̂n cadrul Teoremei 11 .


6
Polinomul HN f a fost considerat pentru prima dată de către matematicianul francez
Charles Hermite (1822-1901). Amintim că Charles Hermite este cel care pentru prima
oară a demonstrat ı̂n 1873 faptul că numărul ,, e” este transcendent.
Metode Numerice 35

Lema 8 Fie p ∈ Πm cu p(a) 6= 0 şi


γ−1−i
X (x − a)ν (ν)
tγ−1−i (h; x) := h (a) ,
ν!
ν=0

unde h(ν) (a) există, iar γ ≥ 1, i ∈ {0, 1, . . . , γ − 1} . Dacă


µ ¶
1 (x − a)i
φi (x) := p(x)tγ−1−i , x , Λi (x) := φi (x) ,
p i!

atunci φi ∈ Πm+γ−1−i , Λi ∈ Πm+γ−1 şi


½
(ν) 0 , ν=0
(1.61) φi (a) =
1 , ν≥1
½
(j) 0, i 6= j
(1.62) Λi (a) = δij = .
1, i=j
Demonstraţie. Deoarece pentru s ∈ {0, 1, . . . , γ − 1 − i} avem
¯
ds ¯ (s)
s
tγ−1−i (h; x)¯¯ = tγ−1−i (h; a) = h(s) (a) ,
dx x=a

găsim
ν µ ¶
X µ ¶
(ν) ν (ν−s) (s) 1
φi (a) = p (a)tγ−1−i ;a =
s p
s=0

Xν µ ¶ µ ¶(s)
ν (ν−s) 1
= p (a) (a) =
s p
s=0
· ¸ ½
dν 1 1, ν = 0
= ν p(x) = ,
dx p(x) x=a 0, ν ≥ 1
ceea ce demonstrează (1.61). Dar
j
X µ ¶
(j) j (ν) (x − a)i−j+ν
Λi (x) = φi (x)
ν (i − j + ν)!
ν=max{0,j−i}

şi astfel
(j)
Λi (a) = δij ,
ceea ce constituie (1.62).
Să considerăm ω ca fiind polinomul nodurilor din (∆α ), adică

N
Y +1 n
Y
(1.63) ω(x) = (x − x∗j ) = (x − xk )αk .
j=1 k=1
36 Alexandru Lupaş

Fie
αkX
−1−i
(x − xk )ν (ν)
Tαk −1−i (h; x) = h (xk ) , k ∈ {1, 2, . . . , n}
ν!
ν=0

şi
ω(x)
pk (x) = .
(x − xk )αk
Notăm
µ ¶
(x − xk )i 1
(1.64) hi,k (x) = pk (x)Tαk −1−i ;x
i! p

(i ∈ {0, 1, . . . , αk − 1} , k ∈ {1, 2, . . . , n}.

Definiţia 9 Polinoamele hi,k definite ı̂n (1.64) se numesc polinoamele fun-


damentale de interpolare ale lui Hermite.

Conform Lemei 8 , concludem că hi,k posedă proprietăţile:

1. hi,k ∈ ΠN ;

2. hi,k (x) = a0,N (i, k)xn + · · ·, unde


µ ¶ · ¸
1 αk − 1 (x − xk )αk (αk −1−i)
(1.65) a0,N (i, k) = · ;
(αk − 1)! i ω(x) x=xk

3. pentru k ∈ {1, 2, ..., n} sunt verificate egalităţile


(j)
hi,k (xν ) = 0 , k 6= ν , 0 ≤ j ≤ αk − 1

(1.66)
(j)
hi,k (xk ) = δij , 0 ≤ i ≤ αk − 1 , 0 ≤ j ≤ αk − 1

Dacă notăm
n αX
X k −1

Q(x) := hi,k (x)f (i) (xk ),


k=1 i=0

atunci Q ∈ ΠN , iar din (1.65) constatăm că

Q(x) = d0,N (f )xn + · · · ,

unde
n αX
X k −1

(1.67) d0,N (f ) = a0,N (i, k)f (i) (xk ) =


k=1 i=0
Metode Numerice 37

n
X k −1 µ
αX ¶· ¸
1 αk − 1 (x − xk )αk (αk −1−i) (i)
= f (xk ) =
(αk − 1)! i ω(x) x=xk
k=1 i=0
n
X · ¸(αk −1−i)
1 (x − xk )αk
= f (x)
(αk − 1)! ω(x) x=xk
k=1

Din (1.66) , pentru 1 ≤ ν ≤ n, j = 0, 1, . . . , αν − 1, avem

n αX
X k −1
(j)
Q(j) (xν ) = hi,k (xν )f (i) (xk ) =
k=1 i=0
αXk −1
(j)
= hi,ν (xν )f (i) (xν ) = f (i) (xν ).
i=0

Teorema 11 ne permite să afirmăm că Q = HN f , ceea ce demonstrează :

Teorema 12 Operatorul de interpolare al lui Hermite HN : Dα [a, b] → ΠN ,


unde α = (α1 , α2 , . . . , αn ) , admite reprezentarea

n αX
X k −1

(1.68) (HN f )(x) = hi,k (xk )f (i) (xk ) =


k=1 i=0

n
X αX
k −1 αkX
−1−i
ω(x) (x − xk )i (i) (x − xk )j
= f (xk ) a j (k) ,
(x − xk )αk i! j!
k=1 i=0 j=0

unde · ¸(j) n
Y
(t − xk )αk
aj (k) = , ω(x) = (x − xν )αν .
ω(t) t=tk ν=1

Să notăm prin [x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f ] sau

[x1 , . . . , x1 , x2 , . . . , x2 , . . . , xn , . . . , xn ; f ]
| {z } | {z } | {z }
α1 α2 αn

coeficientul lui xN ı̂n (HN f ) (x) .

Definiţia 10 Diferenţa divizată a unei funcţii f , f ∈ Dα [a, b] pe nodurile


multiple x1 , . . . , x1 , x2 , . . . , x2 , . . . , xn , . . . , xn , este numărul
| {z } | {z } | {z }
α1 α2 αn

[x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f ] ≡ [x1 , . . . , x1 , x2 , . . . , x2 , . . . , xn , . . . , xn ; f ] .


| {z } | {z } | {z }
α1 α2 αn

Utilizând (1.67) deducem următoarea afirmaţie :


38 Alexandru Lupaş

Lema 9 Dacă (HN f )(x) = [x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f ]xN + · · · , atunci

n
X · ¸(αk −1)
1 (t − xk )αk
(1.69) [x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f] = f (t) .
(αk − 1)! ω(t) t=xk
k=1

O altă reprezentare a polinomului de interpolare al lui Hermite este prezen-


tată ı̂n teorema următoare.

Teorema 13 Are loc egalitatea

(1.70) HN (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f x) = ω(x)[x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; Fx ],

unde
f (t)
Fx (t) = .
x−t
Demonstraţie. Din (1.68) avem
n αX
X k −1 αkX
−1−i
1 (i) 1 1
(HN f )(x) = ω(x) f (xk ) aj (k) .
i! j! (x − xk )αk −i−j
k=1 i=0 j=0

Deoarece µ ¶¯
dν 1 ¯ ν!
¯ = ,
dtν ¯
x − t t=xk (x − xk )ν+1
utilizând regula lui Leibniz referitoare la derivata de ordin superior a unui
produs, găsim
αkX
−1−i · ¸
1 1 1 1 (t − xk )αk (αk −1−i)
aj (k) = · .
j! (x − xk )αk −i−j (αk − 1 − i)! x − t ω(t) t=xk
j=0

Deci
(HN f )(x) =
n
X k −1 µ
αX ¶ · ¸
1 αk − 1 (i) 1 (t − xk )αk (αk −1−i)
= ω(x) f (xk ) · =
(αk − 1)! i x−t ω(t) t=xk
k=1 i=0
n
X · ¸
1 (t − xk )αk f (t) (αk −1)
= ω(x) · =
(αk − 1)! ω(t) x − t t=xk
k=1

= ω(x)[x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; Fx ] .


Pentru a studia restul ı̂n interpolarea unei funcţii f din Dα [a, b] prin inter-
mediul operatorului de interpolare al lui Hermite, să considerăm nodurile
multiple
(1.71) x̃1 , x̃2 , . . . , x̃N +1 , x̃N +2
Metode Numerice 39

generate de punctele distincte x1 , x2 , . . . , xn , x din [a, b] şi de vectorul de


incidenţă α̃ = (α1 , α2 , . . . , αn , 1). Aceasta ı̂nseamnă că (1.71) sunt punctele
x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 , x
sau
x1 , x1 , . . . , x1 , x2 , x2 , . . . , x2 , . . . , xn , xn , . . . , xn , x.
| {z } | {z } | {z }
α1 α2 αn
Dacă
N
Y +2
ω̃(t) = (t − x̃j ) = (t − x)ω(t)
j=1
şi
α̃ = (α̃1 , α̃2 , . . . , α̃n , α̃n+1 ),
atunci din (1.67) –( 1.69) rezultă
[x̃1 , x̃2 , . . . , x̃N +1 , x̃N +2 ; f ] = [x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 , x; f ] =
n+1
X · ¸(α̃k −1)
1 (t − t̃k )α̃k
= f (t) ,
(α̃k − 1)! ω̃(t) t=xk
k=1
unde
x̃j = xj , j = 1, 2, . . . , n, x̃n+1 = x,
sau
[x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 , x; f ] =
n · ¸ ¯
X 1 (t − xk )αk f (t) (αk −1) t − x̃n+1 ¯
= · + f (t)¯¯ =
(αk − 1)! ω(t) t − x t=xk ω̃(t) t=x̃n+1
k=1
f (x)
= − [x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; Fx ] + .
ω(x)
Având ı̂n vedere ( 1.70) concludem cu
Teorema 14 Dacă f ∈ Dα [a, b] şi
N
Y +1 n
Y
ω(x) = (x − x∗j ) = (x − xk )αk ,
j=1 k=1

atunci
(1.72) f (x) − HN (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f |x) = ω(x)[x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 , x; f ],
unde x este un nod simplu.
Menţionăm că dacă x coincide cu unul dintre nodurile distincte
x1 , x2 , . . . , xn ;
atunci vom atribui valoarea zero membrului drept din (1.72).
40 Alexandru Lupaş

1.5.2 Cazuri particulare


În continuare prezentăm unele cazuri particulare de reprezentare a polino-
mului lui Hermite.
(A)Cazul nodurilor simple, deci când

α1 = α2 = . . . = αn = 1 , N =n−1.

Se obţine Hn−1 (x1 , x2 , . . . , xn ; f |x) = Ln−1 (x1 , x2 , . . . , xn ; f |x) unde Ln−1


este operatorul de interpolare al lui Lagrange .
(B) Cazul nodurilor duble : ı̂n această situaţie

α1 = α2 = . . . = αn = 2 , N = 2n − 1 .
n
Y
Dacă w(t) = (t − xk ) , din (1.68) obţinem
k=1
µ ¶2 ¯¯
dj t − xk ¯
aj (k) = j ¯ ,
dt w(t) ¯
t=xk

adică
1 w00 (xk )
a0 (k) = 02
, a1 (k) = − .
w (xk ) w03 (xk )
Cu notaţia · ¸2
w(x)
(1.73) φk (x) =
(x − xk )w0 (xk )
se obţine
n
X
(1.74) H2n−1 (x1 , x1 , x2 , x2 , . . . , xn , xn ; f |x) = φk (x)Ak (f ; x) ,
k=1

unde · ¸
0 w 00 (xk )
Ak (f ; x) := f (xk ) + (x − xk ) f (xk ) − 0 f (xk ) .
w (xk )
(C) Cazul nodurilor

x1 , x1 , x2 , x2 , . . . , xn , xn , xn+1 ;
| {z } | {z } | {z }
Vom presupune că x1 , x2 , . . . , xn , xn+1 sunt distincte ı̂n [a, b] iar vectorul
de incidenţă α = (α1 , α2 , . . . , αn , αn+1 ) are coordonatele

α1 = α2 = . . . = αn = 2 , αn+1 = 1 .

Atunci
n
Y
ω(t) = (t − xn+1 )w2 (t) , w(t) = (t − xk ) .
k=1
Metode Numerice 41

Cu notaţia utilizată ı̂n (1.68) , avem


1 1
a0 (k) = · , 1≤k≤n
xk − xn+1 w02 (xk )
1
a0 (n + 1) =
w02 (xk )
..
.
1 1 w00 (xk )
a1 (k) = − · − .
(xk − xn+1 )2 w02 (xk ) (xk − xn+1 )w03 (xk )

În concluzie, N = 2n , iar dacă notăm c = xn+1 , deducem egalitatea

w2 (x)
H2n (x1 , x1 , x2 , x2 , . . . , xn , xn , c; f |x) = f (c)+
w2 (c)
(1.75)
n
X φk (x)
+(x − c) bk (f ; x) ,
xk − c
k=1

unde φk a fost precizat ı̂n (1.73) iar


· ¸
0 w00 (xk ) 1
bk (f ; x) = f (xk ) + (x − xk ) f (xk ) − 0 f (xk ) − f (xk ) .
w (xk ) xk − c
(D) Cazul nodurilor :

x , x , x , x , . . . , xn , xn , xn+1 , xn+2
| 1{z }1 | 2{z }2 | {z }
unde x1 , x2 , . . . , xn , xn+1 , xn+2 sunt distincte două câte două şi situate
ı̂ntr-un interval [a, b] al axei reale. Vectorul de incidenţă asociat nodurilor
multiple
x∗1 ≤ x∗2 ≤ . . . ≤ x∗2n+2 , N = 2n + 1
este α = (α1 , α2 , . . . , αn , αn+1 , αn+2 ) = (2, 2, . . . , 2, 1, 1). Pentru simplifi-
carea notaţiei, fie xn+1 = c, xn+2 = d. Atunci
n
Y
2
ω(t) = (t − c)(t − d)w (t) , w(t) = (t − xk ) .
k=1

Pentru a utiliza (1.68), găsim


1
a0 (k) = − , k ∈ {1, 2, . . . , n} ;
(xk − c)(d − xk )w02 (xk )
1
a0 (n + 1) = − ;
(d − c)w2 (c)
42 Alexandru Lupaş

1
a0 (n + 2) = ;
(d − c)w2 (d)
a1 (k) =

1 ³ w00 (xk ) ´
= c + d − 2xk + (xk − c)(d − xk ) .
(xk − c)2 (d − xk )2 w02 (xk ) w0 (xk )

În final se deduce faptul că

H2n+1 (x1 , x1 , x2 , x2 , . . . , xn , xn , c, d; f |x) =


µ ¶2 µ ¶2
d−x w(x) x−c w(x)
= f (c) + f (d)+
(1.76) d−c w(c) d−c w(d)
n
X φk (x)
+(x − c)(d − x) Ck (f ; x)
(xk − c)(d − xk )
k=1

cu φk precizat ı̂n (1.73) şi

Ck (f ; x) = f (xk )+
³ w00 (xk ) c + d − 2xk ´
+(x − xk ) f 0 (xk ) − 0 f (xk ) − f (xk ) .
w (xk ) (xk − c)(d − xk )
(E) Cazul n = 1, α1 = N + 1; Se obţine imediat faptul că

N
X (x − x1 )i
HN (x1 , x1 , . . . , x1 ; f |x) = f (i) (x1 )
i!
i=0

şi regăsim astfel polinomul lui Taylor.


(F) Cazul n = 2 , α1 = α2 = n , N = 2n − 1 , adică situaţia ı̂n care
avem două noduri distincte, ambele fiind multiple de ordinul n . Fie aceste
noduri
a, a, . . . , a, b, b, . . . , b
| {z } | {z }
n n

şi L2n−1 f polinomul de interpolare ataşat acestor noduri, deci care verifică
(
(L2n−1 f )(ν) (a) = f (ν) (a)
, ν ∈ {0, 1, . . . , n − 1}.
(L2n−1 f )(ν) (b) = f (ν) (b)

Din (1.68) găsim :


Metode Numerice 43

Lema 10 Are loc reprezentarea


(L2n−1 f ) (x) := H2n−1 ( a, a, . . . , a, b, b, . . . , b ; f |x) =
| {z } | {z }
n n

µ ¶n n−1
X 1 µ x − a ¶i X
i µ ¶
b−x i
= (n)i−ν (b − a)ν f (ν) (a)+
b−a i! b − a ν
i=0 ν=0

µ ¶n n−1
X 1 µ b − x ¶i X
i µ ¶
x−a ν i
+ (−1) (n)i−ν (b − a)ν f (ν) (b)
b−a i! b − a ν
i=0 ν=0

unde (n)k = n(n + 1) · · · (n + k − 1) .

1.5.3 O aplicaţie
Unul dintre polinoamele des utilizate ı̂n analiza numerică este polinomul lui
Legendre, definit prin
1 £ 2 ¤(n)
Pn (x) = n (x − 1)n .
2 n!
Se constată că Pn ∈ Πn şi se arată uşor că Pn are toate rădăcinile reale, dis-
tincte şi situate ı̂n (-1,1). De asemenea, Pn este soluţie a ecuaţiei diferenţiale
(ecuaţia lui Legendre)
(1 − x2 )y 00 (x) − 2xy 0 (x) + n(n + 1)y(x) = 0 .
O chestiune importantă revine la demonstrarea faptului că
max Pn (x) = Pn (1) = 1 ,
x∈[−1,1]

Lema 11 Dacă Pn (x) este polinomul lui Legendre, atunci


(1.77) |Pn (x)| ≤ 1, x ∈ [−1, 1] ,
cazul de egalitate având loc pentru x = −1 sau x = 1 .
Demonstraţie. Prezentăm o justificare elegantă a inegalităţii (1.77) :
ı̂n (1.75) fie f (x) = 1 − Pn2 (x) şi x1 , x2 , . . . , xn rădăcinile lui Pn . Atunci
w00 (xk ) 2xk
= , f (xk ) = 1, f 0 (xk ) = 0, f (−1) = 0.
0
w (xk ) 1 − x2k
1−x
Pentru c = −1, avem bk (f ; x) = . Astfel, din (1.75),
1 − xk
n
X · ¸2
2 2 1 Pn (x)
1 − Pn (x) = (1 − x ) ≥0,
1 − x2k (x − xk )Pn0 (xk )
k=1

ceea ce demonstrează (1.77).


44 Alexandru Lupaş

1.5.4 Restul ı̂n interpolarea cu polinomul lui


Hermite
In cele de mai sus am prezentat o reprezentare a restului

RN f := f − HN (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f |·) , f ∈ Dα [a, b].

Astfel, din (1.72)

(RN f )(x) = ω(x)[x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 , x; f ],

unde x este un nod simplu, şi


N
Y +1 n
Y n
X
ω(x) = (x − x∗j ) = (x − xk )αk , N +1= αk .
j=1 k=1 k=1

În cazul funcţiilor derivabile de un număr suficient de ori, există şi o altă
posibilitate de scriere a restului. În acest scop avem nevoie de următoarea
generalizare a teoremei lui Rolle:
Lema 12 Fie p, q numere ı̂ntregi nenegative şi x1 < x2 . Presupunem că
h : [x1 , x2 ] → R verifică :
i) h ∈ C (p+q) [x1 , x2 ] ;
ii) există h(p+q+1) pe intervalul (x1 , x2 ) ;
iii) h(x1 ) = h 0 (x1 ) = . . . = h(p) (x1 ) = 0 şi
h(x2 ) = h 0 (x2 ) = . . . = h(p) (x2 ) = 0 .
Atunci există cel puţin un punct θ, θ ∈ (x1 , x2 ), astfel ı̂ncât

h(p+q+1) (θ) = 0 .

Demonstraţie. O metodă este de a aplica teorema lui Rolle. În cazul


particular al funcţiilor de clasă C (p+q+1) [x1 , x2 ] există şi o altă justificare a
concluziei. Să notăm

ck (a, b; f ) = (p + q − k)!(b − a)k f (k) (a).

Efectuând o integrare repetată prin părţi, avem


Z x2
(x − x1 )q (x − x2 )p h(p+q+1) (x)dx =
x1
q µ ¶
X p µ ¶
X
q p
= ck (x2 , x1 ; h) − ck (x1 , x2 ; h) ,
k k
k=0 k=0
deci Z x2
(x − x1 )q (x − x2 )p h(p+q+1) (x)dx = 0,
x1

ceea ce atestă existenţa lui θ ı̂n (x1 , x2 ) astfel ca h(p+q+1) (θ) = 0. O extindere
imediată a Lemei 12 este următoarea :
Metode Numerice 45

Lema 13 Fie x1 , x2 , . . . , xm un sistem de puncte distincte,

α = (α1 , α2 , . . . , αm )
m
X
un vector de incidenţă asociat acestora şi M + 1 = αk .
k=1

Presupunem I = [mini xi , maxi xi ] , I = (mini xi , maxi xi ) şi fie
h ∈ C (M −1) (I) cu proprietăţile :

i) derivata h(M ) există pe I ,
ii) pentru k ∈ {1, 2, . . . , m} , au loc egalităţile

h(xk ) = h0 (xk ) = . . . = h(αk −1) (xk ) = 0 .Atunci există ı̂n I cel puţin un punct ξ astfel ı̂ncât h(M ) (ξ) = 0 .

Teorema 15 Fie x1 , x2 , . . . , xn un sistem de puncte distincte din [a, b] şi

x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1

nodurile multiple generate de un vector de incidenţă


n
X
α = (α1 , α2 , . . . , αn ) , N + 1 := αk .
k=1

Dacă x ∈ [a, b] iar f ∈ C (N +1) [a, b], atunci există cel puţin un punct θ ı̂n
(a, b) astfel ı̂ncât
f (N +1) (θ)
(1.78) (RN f )(x) = ω(x) .
(N + 1)!

Demonstraţie. Fie x arbitrar ı̂n [a, b] şi x 6= xj . Pentru x = xj identitatea


(1.78) este evidentă. Să considerăm punctele distincte x1 , x2 , . . . , xn şi
vectorul de incidenţă asociat acestora

β = (β1 , β2 , . . . , βn , βn+1 ) = (α1 , α2 , . . . , αn , 1).

Dacă H : [a, b] → R este definită de

H(t) = f (t) − HN (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f |t)−

ω(t) £ ¤
− f (x) − HN (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f |x)
ω(x)
atunci H ∈ C (N +1) [a, b] şi

f (x) − HN (x∗1 , x∗2 , . . . , x∗N +1 ; f |x)


H (N +1) (t) = f (N +1) (t) − (N + 1)! .
ω(x)
46 Alexandru Lupaş

Dacă ı̂n lema 13 considerăm m = n + 1, xn+1 = x, α = β, M = N + 1,


rezultă existenţa lui θ, θ ∈ (a, b), astfel ca H (N +1) (θ) = 0, adică (1.78).
Observaţie: Deoarece RN h = 0 pentru orice h ∈ ΠN , din dezvoltarea
N
X Z b
(z − a)k (k) 1
f (z) = f (a) + φt (z)f (N +1) (t) dt ,
k! N! a
k=0

unde f ∈ C (N +1) [a, b] şi


µ ¶N
z − t + |z − t|
φt (z) = φt (z, N ) := |z − t|N
+ = ,
2
obţinem
Z b
1
(1.79) (RN f ) (x) = ΦN (t, x)f (N +1) (t)dt, f ∈ C (N +1) [a, b],
N! a

cu
ΦN (t, x) = (RN φt ) (x), (t, x) ∈ [a, b] × [a, b].
Vom spune că (1.79) este reprezentarea restului RN f sub forma lui Peano.

1.6 Interpolare bivariată


În cele ce urmează prezentăm doar unele chestiuni elementare legate de
interpolarea şi aproximarea unor funcţii reale de două variabile reale.
Fie M0 = (x0 , y0 ) ∈ D ⊆ R2 şi h1 , h2 > 0 , N1 , N2 ∈ N .
În D se consideră o reţea dreptunghiulară generată de punctele

Mk,j = (xk , yj ) , 0 ≤ k ≤ N1 , 0 ≤ j ≤ N2

xk = x0 + k · h1 , yj = y0 + j · h2 .
Problema 1. Presupunem cunoscute valorile unei funcţii f : D → R pe
punctele

?

M0,0 , M1,0 , M0,1 , •

• •
Deţinând aceste ,, informaţii ” , ne propunem să aproximăm valorile funcţiei
f pe nodurile Mk,j ale reţelei , astfel ca formula găsită să fie exactă pentru
orice polinom de două variabile h de forma h(x, y) = ax + by + c .
Pentru a soluţiona problema de mai sus, să observăm că dacă

fk,j := f (xk , xj )
Metode Numerice 47

atunci sunt cunoscute numerele f0,0 , f1,0 , f0,1 .


Considerăm o aproximare exactă de forma

fk,j = αf0,0 + βf1,0 + γf0,1 + R(f )

unde R(f ) = R(f ; j, k, h1 , h2 , x0 , y0 ) va reprezenta restul aproximării. De-


terminăm parametrii α, β, γ din condiţia ca

R(h) = 0 , ∀ h = ax + by + c .

Aceasta este echivalent cu faptul că egalitatea

αf (x0 , y0 ) + βf (x0 + h1 , y0 ) + γf (x0 , y0 + h2 ) = f (x0 + kh1 , y0 + jh2 )

să aibă loc pentru

h0 (x, y) = 1 , h1 (x, y) = x şi h2 (x, y) = y , ∀(x, y) ∈ R2 .

Astfel găsim sistemul α+β+γ = 1
αx0 + β(x0 + h1 ) + γx0 = x0 + kh1

αy0 + βy0 + γ(y0 + h2 ) = y0 + jh2

cu soluţia (α∗ , β ∗ , γ ∗ ) = (1 − k − j, k, j) . Prin urmare se va efectua aproxi-


marea

f (Mk,j ) ≈ (1 − k − j)f (x0 , x0 ) + kf (x + 0 + h1 , y0 ) + jf (x0 , y0 + h2 ) .

Problema 2. În ipoteza că se cunosc valorile pe punctele

?

M0,0 , M1,0 , M0,1 , M1,1 , • •

• •

se cere să se aproximeze valorile pe nodurile Mk,j ale reţelei , astfel ca


aproximarea să fie exactă pentru orice polinom de două variabile de forma
h(x, y) = axy + bx + cy + d .
Se poate considera o aproximare de forma

fk,j = αf0,0 + βf1,0 + γf0,1 + δf1,1 + r(f )

unde r(f ) este restul aproximării. Parametrii α, β, γ, δ se găsesc din


condiţia
r(h) = 0 , ∀ h = axy + bx + cy + d
48 Alexandru Lupaş

ceea ce este acelaşi lucru ca egalitatea


αf (x0 , y0 ) + βf (x0 + h1 , y0 ) + γf (x0 , y0 + h2 )+
+δf (x0 + h1 , y0 + h2 ) = f (x0 + kh1 , y0 + jh2 )
să fie verificată pentru
h0 (x, y) = 1 , h1 (x, y) = x , h2 (x, y) = y , h3 (x, y) = xy .
Se obţine soluţia
(α∗ , β ∗ , γ ∗ , δ ∗ ) = ((1 − k)(1 − j), k(1 − j), j(1 − k), kj) .
Se va efectua aproximarea

f (Mk,j ) ≈ (1 − k)(1 − j) · f (x0 , x0 ) + k(1 − j) · f (x0 + h1 , y0 )+


.
+j(1 − k) · f (x0 , y0 + h2 ) + kj · f (x0 + h1 , y0 + h2 )

În continuare, ı̂n cadrul acestui paragraf se va presupune


h1 = h2 .
Problema 3. Fiind date valorile unei funcţii pe punctele
M1,1 , M−1,1 ,
• •
,
• •
M1,−1 , M−1,−1
să se găsească metode aproximative pentru calculul derivatelor parţiale
¯ ¯
∂f0,0 ∂f (x, y) ¯¯ ∂ 2 f0,0 ∂ 2 f (x, y) ¯¯
:= şi := .
∂x ∂x ¯(x,y)=M0,0 ∂x∂y ∂x∂y ¯(x,y)=M0,0
O rezolvare este de a căuta determinarea coeficienţilor αk , βk , γk , δk din
aproximările exacte
∂f0,0
= α1 f1,1 + β1 f−1,1 + γ1 f1,−1 + δ1 f−1,−1 + R1 (f )
∂x

∂ 2 f0,0
= α2 f1,1 + β2 f−1,1 + γ2 f1,−1 + δ2 f−1,−1 + R2 (f )
∂x∂y
astfel ca Rj (ϕ) = 0 ı̂n timp ce ϕ(x, y) se află ı̂ntr-un subspaţiu de funcţii
elementare. Deoarece ı̂n fiecare caz există patru parametrii necunoscuţi,
anume αj , βj , γj , δj , vom alege ϕ(x, y) ∈ {1, x, y, xy} . Obţinem

∂f0,0 1
≈ (f1,1 − f−1,1 + f1,−1 − f−1,−1 )
∂x 4h
.
∂ 2 f0,0 1
= (f1,1 − f−1,1 − f1,−1 + f−1,−1 )
∂x∂y 4h2
Metode Numerice 49

Problema 4. Dacă cunoaştem valorile unei funcţii f de două variabile pe


punctele

M1,0 , M0,0 , M−1,0 , −•−•−•−

∂ 2 f0,0
se cere să se aproximeze, printr-o formulă liniară , ∂x2
.
Impunem ca ı̂n aproximarea exactă

∂ 2 f0,0
= β1 f−1,0 + β2 f0,0 + β3 f1,0 + ε(f ) ,
∂x2
unde βj sunt independenţi de alegerea funcţiei f iar ε(·) reprezintă restul,
să avem ε(ψ) = 0 pentru

ψ ∈ {1, x, y, xy, x2 , y 2 } .

În realitate se poate considera că este o problemă unidimensională. Dacă


am ţine cont de aceasta ar fi suficient să impunem ca restul să se anuleze
pentru ψ ∈ {1, x, x2 } . În orice caz se obţine
1 2
β1∗ = β3∗ = , β2∗ = −
h2 h2
ceea ce ı̂nseamnă că formula de calcul aproximativ va fi

∂ 2 f0,0 1
2
≈ 2 (f−1,0 − 2f0,0 + f1,0 ) .
∂x h

Problema 5. Aceeaşi chestiune ca şi ı̂n problema anterioară, dar utilizând


valorile lui f pe punctele

M−2,0 , M−1,0 , M0,0 , M1,0 , M2,0 , −•−•−•−•−•−

Se determină parametrii λj din egalitatea

∂ 2 f0,0
= λ1 f−2,0 + λ2 f−1,0 + λ3 f0,0 + λ4 f1,0 + λ5 f2,0 + r(f )
∂x2
astfel ca r(ϕ) = 0 pentru

ϕ(x, y) ∈ {1, x, y, xy, x2 , x2 y, x2 y 2 , y 2 x, x3 , y 3 , ...} .

Găsim

∂ 2 f0,0 1
2
≈ (−f−2,0 + 16f−1,0 − 30f0,0 + 16f1,0 − f2,0 ) .
∂x 12h2
50 Alexandru Lupaş

Şi de această dată problema era unidimensională.

Problema 6. Utilizând valorile lui f : D → R pe punctele

• • •
M−1,1 M0,1 M1,1
M−1,0 M0,0 M1,0 , −•− • −•−
M−1,−1 M0,−1 M1,−1
• • •

să se aproximeze derivatele parţiale


∂ 2 f0,0 ∂ 4 f0,0
şi .
∂x2 ∂x2 ∂y 2
Procedând ca şi ı̂n cazul problemelor anterioare, se obţine

∂ 2 f0,0 1
2
≈ 2 (f−1,1 − 2f0,1 + f1,1 +
∂x 3h

+ f−1,0 − 2f0,0 + f1,0 + f−1,−1 − 2f0,−1 + f1,−1 )

şi respectiv

∂ 4 f0,0 1
≈ 4 (f−1,1 − 2f0,1 + f1,1 −
∂x2 ∂y 2 h .
−2f−1,0 + 4f0,0 − 2f1,0 + f−1,−1 − 2f0,−1 + f1,−1 )

Problema 7. Fie f : D → R cu valori cunoscute pe punctele

• •
M0,1 M1,1
M−1,0 M0,0 M1,0 , −• −•− • −
M−1,−1 M0,−1
• •

∂ 2 f0,0
Se impune să atribuim o valoare aproximativă numărului .
∂x∂y
Fie aproximarea liniară
∂ 2 f0,0
= c1 f0,0 + c2 f1,1 + c3 f−1,−1 +
∂x∂y

+c4 f1,0 + c5 f−1,0 + c6 f0,1 + c7 f0,−1 + R(f )


Metode Numerice 51

unde R(·) este restul. Impunem condiţii de tipul


R(ψ) = 0 , ψ(x, y) ∈ {1, x, y, xy, x2 , y 2 , x2 y} .
Se obţin succesiv ecuaţiile


 c1 + c2 + c3 + c4 + c5 + c6 + c7 = 0

 c2 − c3 + c4 − c5 = 0 c2 − c3 + c6 − c7 = 0

c2 + c3 = 1/h2 c2 + c3 + c4 + c5 = 0 c2 + c3 + c6 + c7 = 0

c2 − c3 = 0
Găsim
∂ 2 f0,0 1
≈ 2 ( 2f0,0 + f1,1 + f−1,−1 −
∂x∂y 2h .
−f1,0 − f−1,0 − f0,1 − f0,−1 )

1.7 Algoritmul lui Aitken- Neville


În această secţiune fie x1 , x2 , . . . , xN un sistem de puncte distincte două
câte două . Se pune problema implementării formulei lui Lagrange.
Fie L(x) polinomul de interpolare de grad ≤ N − 1 ataşat datelor experi-
mentale din tabelul următor
x x1 x2 . . . xN
(1.80)
f (x) y1 y2 . . . yn

unde y1 = f (x1 ), y2 = f (x2 ), ..., yN = f (xN ) . Formula de interpolare


polinomială a lui Lagrange este
(x − x2 )(x − x3 )...(x − xN )
L(x) = y1 +
(x1 − x2 )(x1 − x3 )...(x1 − xN )

(x − x1 )(x − x3 )...(x − xN )
+ y2 +
(x2 − x1 )(x2 − x3 )...(x2 − xN )

(x − x1 )(x − x3 )...(x − xN )
+... + yN .
(xN − x1 )(xN − x2 )...(xN − xN −1 )
Sunt N termeni, fiecare dintre ei fiind un polinom de grad N − 1 . De
asemenea , amintim că

¯  yj , k = j
(x − x1 ) · · · (x − xk−1 )(x − xk+1 ) · · · (xk − xN ) ¯¯
yk ¯ =
(xk − x1 ) · · · (xk − xk−1 )(xk − xk+1 )...(xk − xN ) x=xj 
0 , k=6 j
52 Alexandru Lupaş

Datorită propagării erorilor de calcul nu se recomandă implementarea di-


rectă a formulei lui Lagrange (5.14).
Algoritmul care rezultă nu dă nici o estimare a erorii şi, de asemenea, este
ı̂ntr-un fel incomod programului.
Există un algoritm mult mai bun , de construire a lui L(x) , numit algorit-
mul lui Neville sau algoritmul lui Aitken7 -Neville. Acesta se bazează pe relaţia
de recurenţă a polinoamele lui Lagrange.
Anume, dacă L(x) = LN −1 (x1 , x2 , . . . , xN ; f |x) iar pentru un x cunoscut,
se notează


 Pj = L0 (xj ; f |x) P = L1 (xi , xj ; f |x)
 ij ..
. P i i ...i = Lν−1 (xi1 , x12 , . . . , xiν ; f |x) .


1 2 ν
..

.
Cu aceste notaţii , se constată că

L(x) = P123...N ,

ceea ce reprezintă răspunsul dorit.


Pe de altă parte , conform relaţiei de recurenţă pe care o satisfac polinoamele
de interpolare, avem
Recurenţa (*)

(x − xi+m )Pi(i+1)...(i+m−1) + (xi − x)P(i+1)(i+2)...(i+m)


Pi(i+1)...(i+m) = .
xi − xi+m

Algoritmul lui Aitken-Neville se bazează pe această egalitate .


Ne putem imagina că avem un tablou cu ,, ascendenţi” (= părinţi) ı̂n stânga
şi care conduc la un singur ,, descendent” (fiu, urmaş) ı̂n extrema dreaptă.
De exemplu, pentru N = 4 , avem un singur descendent P1234 care se poate
găsi după algoritmul următor :
x1 y1 = P1
P12
x2 y2 = P2 P123
(1.81) P23 P1234
x3 y3 = P3 P234
P34
x4 y4 = P4
7
Alexander Craig (Alec) Aitken (1895-1967) matematician scoţian. S-a născut ı̂n
Dunedin/Noua Zelandă, din 1923 şi-a desfăşurat activitatea ı̂n Edinburgh/Scoţia. A fost
elev al lui Whittaker, din 1936 membru al Royal Society.
Contribuţii ı̂n Algebră, Statistică , Analiză Numerică. În Analiza numerică a introdus
ideea de accelerare a convergenţei metodelor numerice.
Metode Numerice 53

Algoritmul lui Aitken- Neville este o modalitate recursivă de a completa


numerele ı̂n acest tablou, câte o coloană de fiecare dată, de la stânga la
dreapta. Se bazează pe relaţia de recurenţă menţionată dintre un ,, fiu”
Pi1 i2 ...iν şi cei doi ,, părinţi” ai lui

Pi1 i2 ...iν−1 şi Pi2 i3 ...iν .

O ı̂mbunătăţire a algoritmului poate consta ı̂n a urmări micile diferenţe


dintre părinţi şi fii. Mai precis , să definim (pentru m ∈ {1, 2, ..., N − 1} ) :

Cm,i := Pi...(i+m) − Pi...(i+m−1)


(1.82)
Dm,i := Li...(i+m) − L(i+1)...(i+m) .

Din (*) găsim egalităţile următoare :

(xi+m+1 − x)(Cm,i+1 − Dm,i )


Dm+1,i =
xi − xi+m+1
(1.83)
(xi − x)(Cm,i+1 − Dm,i )
Cm+1,i =
xi − xi+m+1

Soluţia finală este P1...N .


În cele ce urmează o rutină pentru interpolarea sau extrapolarea poli-
nomială prin N puncte de intrare. Se observă că matricele de intrare sunt
presupuse a fi offset-unitate. Dacă aveţi matrice cu offset zero, aduceţi-vă
aminte să scădeţi 1 :
#include <math.h>
#include ”nrutil.h”

void lagr (float xa[ ], float ya[ ], int n, float x, float x, float *y,
float *dy)
/* Fiind date tablourile xa[1..n] şi ya[1...n] , cât şi o valoare dată x , */
/* rutina lagr returnează o valoare y şi o estimare a erorii dy .*/
/* Dacă L(x) este polinomul de grad N − 1 astfel ı̂ncât */
/* L(xi ) = yi , unde xa[i] := xi , ya[i] = yi , atunci */
/* valoarea returnată este y = L(x) . */
54 Alexandru Lupaş

{
int i,m,ns=1;
float den, dif, dift, ho, hp, w;
float *c, *d;

dif=fabs(x-xa[1]);
c=vector(1,n);
d=vector(1,n);
for (i=1;i<=n;i++) {
/*Indicele ns este intrarea cea mai apropiată ı̂n tabel */
if ( (dift= fabs (x-xa[i]))<dif ) {
ns=i;
dif=dift;
}
c[i]=ya[i];
d[i]=ya[i];
/* Iniţializarea tablourilor c şi d . */
}
*y=ya[ns- -];
/* Aproximaţia iniţială a lui y . . */
for (m=1;m<n;m++) {
/*Actualizarea vectorilor c şi d . */
for (i=1;i<=n-m;i++) {
ho=xa[i]-x;
hp=xa[i+m]-x;
w=c[i+1]-d[i];
if ( (den=ho-hp)==0.0) nrerror (”Eroare in rutina lagr ”);
/* Această eroare poate apărea dacă doi xa[i] coincid*/
den=w/den;
d[i]=hp*den;
c[i]=ho*den;
}
*y += (*dy=(2*ns < (n-m) ? c[ns+1] : d[ns- -]));
}
free vector (d,1,n);
free vector (c,1,n);
}
Adesea dorim să apelăm lagr cu argumentele temporare xa şi ya ı̂nlocuite
de matrice efective cu offseturi. De exemplu, construcţia lui lagr(& xx[14], &
yy[14], 4, x, y, dy) face o interpolare pe valorile tabulare xx[15..18], yy[15..18].
Capitolul 2

FORMULE DE DERIVARE
NUMERICĂ

2.1 Metode de calcul pentru f 0 (x0 )


Fie I un interval din axa reală iar f : I → R o funcţie derivabilă pe
un punct x0 , x0 ∈ I . O metodă de calcul aproximativ al numărului
f 0 (x0 ) constă ı̂n aproximarea acestuia cu ajutorul unei combinaţii liniare a
valorilor funcţiei pe anumite puncte din intervalul I , deci
n
0 1X
(2.1) f (x0 ) ≈ ak f (x0 + hbk ) , n≥2,
h
k=1

unde h 6= 0 iar numerele reale b1 , b2 , . . . , bn se aleg astfel ı̂ncât x0 + hbk ∈ I,


k ∈ {1, 2, . . . , n} . Utilizăm următoarea terminologie :
h = pasul formulei de derivare numerică (2.1) ;
a1 , a2 , . . . , an = coeficienţii formulei (2.1) ;
(2.1) = formulă aproximativă de derivare numerică ;
x0 + hb1 , . . . , x0 + hbn = nodurile formulei de derivare numerică.
Pentru ca funcţionalele cu imaginile

φk (f ) = f (x0 + hbk ), k = 1, 2, . . . , n

să fie liniar independente, vom presupune bi 6= bj pentru i 6= j .


Dacă

a = (a1 , a2 , . . . , an ) , b = (b1 , b2 , . . . , bn ) cu bi 6= bj ,

pentru i 6= j , să notăm


n
1X
Dn (x0 ; a, b; f ) = ak f (x0 + hbk ),
h
k=1

55
56 Alexandru Lupaş

şi
(2.2) Rn (f ; x0 ) = Rn (f ; x0 ; a, b) = f 0 (x0 ) − Dn (x0 ; a, b; f ).
Astfel, din (2.2) găsim

(2.3) f 0 (x0 ) = Dn (x0 ; a, b; f ) + Rn (f ; x0 ) , (n ≥ 2),

ceea ce constituie o ,,formulă exactă de derivare numerică”, ı̂n sensul că ı̂n 2.3
este inclus ,, restul” Rn (f ; x0 ) comis ı̂n aproximarea (2.1). Dacă Vx0 este
spaţiul liniar (real) al tuturor funcţiilor f : I → R , derivabile pe x0 , iar
rn (f ) = Rn (f ; x0 ), atunci din (2.2) se constată că rn : Vx0 → R este o
funcţională liniară.
Vom ı̂ncerca să determinăm vectorii n -dimensionali

a = (a1 , a2 , . . . , an ) şi b = (b1 , b2 , . . . , bn )

astfel ı̂ncât (2.1) să fie exactă pentru polinoame de grad ≤ p , iar p să fie
maxim posibil.

2.1.1 Gradul de exactitate


Definiţia 11 Spunem că (2.3) are gradul de exactitate p dacă

(2.4) Rn (h, x0 ) = 0 , ∀h ∈ Πp ,

unde Πp este spaţiul liniar al polinoamelor cu coeficienţi reali de grad cel


mult egal cu p .

Având ı̂n vedere faptul că restul este o funcţională liniară iar polinoamele
{ẽ0 , ẽ1 , . . . , ẽp }, unde

ẽ0 (x) = 1 , ẽ1 (x) = x − x0 , . . . , ẽp (x) = (x − x0 )p ,

constituie o bază a spaţiului liniar Πp , este clar că (2.4) este echivalentă cu

(2.5) Rn (ẽj ; x0 ) = 0 pentru j ∈ {0, 1, . . . , p} .

Lema 14 Au loc egalităţile


 n

 1X

 Rn (ẽ0 ; x0 ) = − ak

 h

 k=1

 Xn
(2.6) Rn (ẽ1 ; x0 ) = 1 − ak bk k=1

 Xn


 Rn (ẽj ; x0 ) = −h

j−1
ak bjk , j ∈ {2, 3, . . .}
k=1
Metode Numerice 57

2.1.2 Parametrii de control


Este convenabil să introducem următoarea terminologie.

Definiţia 12 Numerele σ0 , σ1 , . . . , σp , unde

n
X n
X
σ0 = ak , σj = ak bjk , j ∈ {1, 2, . . . , p}
k=1 k=1

se numesc parametrii de control corespunzători unei formule de derivare


numerică de forma (2.3), cu gradul de exactitate p .

Egalităţile (5.18) - (2.6) justifică următoarea afirmaţie :

Lema 15 O condiţie necesară şi suficientă pentru ca formula de derivare


numerică (2.3) să aibă gradul de exactitate p , p ≥ 2 , este ca

(2.7) (σ0 , σ1 , σ2 , σ3 , . . . , σp ) = (0, 1, 0, 0, . . . , 0) .

2.1.3 Formule echivalente


Fie α ∈ R , α 6= 0 , şi să considerăm formula de derivare numerică
1
(2.8) f 0 (x0 ) = Dn (x0 ; αa, b; f ) + R̃n (f ; x0 ),
α
sau
n
1 X h
f 0 (x0 ) = ak f (x0 + bk ) + R̃n (f ; x0 ).
(h/α) α
k=1

Studiul formulei (2.8) este similar cu cel al formulei (2.3), substituind ı̂n
h
(2.3) pe h cu h1 = .
α
Definiţia 13 Două formule de derivare numerică, de forma

f 0 (x0 ) = Dn (x0 ; a, b; f ) + Rn (f ; x0 )

şi respectiv
(2.9) f 0 (x0 ) = Dn (x0 ; a, b; f ) + Rn (f ; x0 )
se numesc echivalente dacă şi numai dacă există α ∈ R , α 6= 0 , astfel
ı̂ncât
b
a=α·a şi b= .
α
În caz afirmativ, vom scrie

(2.10) Dn (x0 ; a, b; f ) ≡ Dn (x0 ; a, b; f ).


58 Alexandru Lupaş

Lema 16 Două formule de derivare numerică echivalente au acelaşi grad


de exactitate.

Demonstraţie. Să presupunem că (2.3) posedă un grad de exactitate egal


cu p şi că (2.10) are loc, unde
¡ ¢
a = (a1 , a2 , . . . , an ) , b = b1 , b2 , . . . , bn

b
a=α·a , b= , α 6= 0 .
α
Fie σ 0 , σ 1 , . . . parametrii de control corespunzători lui (2.9). Utilizând (5.20)
găsim
³ σ2 σp ´
(σ 0 , σ 1 , . . . σ p ) = ασ0 , σ1 , , . . . , p−1 = (0, 1, 0, 0, . . . , 0),
α α
ceea ce atestă faptul că (2.9) are gradul de exactitate p .
Rezultatul din Lema 15 se poate exprima sub formă matriceală astfel:

Teorema 16 O formulă de derivare numerică de forma (2.3) are gradul de


exactitate p, p ≥ 2, dacă şi numai dacă
    
1 1 ... 1 a1 0
 b1 b2 . . . bn   a2   1 
    
 b2 b2 . . . b2   a3   0 
(2.11)  1 2 n  = 
 .. .. ..   ..   .. 
 . . ... .   .   . 
bp1 bp2 . . . bpn an 0

Teorema 17 Dacă (2.3) are gradul de exactitate p , unde p ≥ n , atunci

b1 b2 · · · bn 6= 0 .

Demonstraţie. Prin absurd, să presupunem că am avea b1 = 0. Având ı̂n


vedere faptul că p ≥ n, din (5.21) rezultă
    
b22 b23 . . . b2n a2 0
 b32 b33 . . . b3n     
   a3   0 
 .. .. ..   . = ..  .
 . . ... .   ..   . 
bn2 bn3 . . . bnn an 0

Egalitatea matriceală de mai sus constituie un sistem de n − 1 ecuaţii liniare


cu necunoscutele a2 , a3 , . . . , an . Deoarece bi 6= bj pentru i 6= j, rezultă că
b2 b3 · · · bn 6= 0 . Fie B = ||bij || , unde

bij = bi+1
j+1 , i, j ∈ {1, 2, . . . , n − 1} .
Metode Numerice 59

Avem  2
n
Y Y
det(B) =  bj  · (bj − bi ) 6= 0 ,
j=2 2≤i<j≤n

ceea ce ı̂nseamnă că singura soluţie a sistemului este

(a2 , a3 , . . . , an ) = (0, 0, . . . , 0)

În această situaţie,

σ1 = a1 · 0 + 0 · b2 + · · · + 0 · bn = 0,

ceea ce contrazice faptul că σ1 = 1 (vezi (5.20) ).

Teorema 18 Dacă (2.3) are gradul de exactitate p , p ≥ 2 , atunci

p≤n .

Demonstraţie. Prin reducere la absurd, să presupunem că ar exista o


formulă de forma (2.3) având gradul de exactitate p , p ≥ n + 1 . Deoarece
p ≥ n , din Teorema 17 rezultă că toate numerele b1 , b2 , . . . , bn sunt diferite
de zero. Dar din (5.21),
 2    
b2 b23 . . . b2n a2 0
 b3 b3 3 3   
. . . bn   a3   0  
 2 
 .. .. ..   ..  =  ..  ,
 . . ... .  .   . 
bn+1
2 bn+1
3 . . . bn+1
n an 0

ceea ce atrage după sine (a1 , a2 , . . . , an ) = (0, 0, . . . , 0) ; deci


n
X
σ1 = ak bk = 0
k=1

care constituie o contradicţie.

Cu alte cuvinte, rezultă valabilitatea următoarei afirmaţii :

Corolar 5 Fie p = p[a, b] gradul de exactitate al unei formule de derivare


numerică de forma

f 0 (x0 ) = Dn (x0 ; a, b; f ) + Rn (f ; x0 ) .

Atunci
(2.12) max p[a, b] ≤ n .
[a,b]
60 Alexandru Lupaş

Următoarea teoremă precizează că, ı̂n realitate, ı̂n (2.12) are loc cazul de
egalitate.

Teorema 19 Există formule de derivare numerică de forma (2.3) care au


gradul de exactitate n .

Demonstraţie. Este suficient să arătăm că relaţia (5.21), cu p = n , ne


permite să determinăm ı̂n mod unic coeficienţii

a1 , a2 , . . . , an .

În cazul p = n , din (5.21) putem observa că o condiţie necesară şi suficientă
pentru existenţa unei formule (2.3) cu gradul de exactitate p este
    
1 1 ... 1 a1 0
 b1 b2 . . . bn  a2   1 
    
 b21 b22 . . . b2n  a3   0 
    
(2.13)  .. .. .  .. = .. 
 .
 n−1 n−1 . . . . .. 
 .  
  . 

 b b2 . . . bn−1
n
  an−1   0 
1
n
b1 n
b2 . . . bnn an 0
sau  
   0
1 1 ... 1 a1  
    1 
 b1 b2 . . . bn  a2   
    0 
(2.14)  b12 b22 . . . b2n  a3 = .. 
 .. .. .  ..  . 
 . . . . . ..  .  
 0


b1n−1 bn−1
2 . . . bn−1
n an
0
şi  n
 X

 ak bnk = 0

(2.15) k=1
b1 b2 · · · bn 6= 0 .
Numerele b1 b2 , . . . , bn fiind distincte două câte două, va rezulta că (2.14)
este un sistem compatibil determinat cu necunoscutele a1 a2 , . . . , an .
Fie (a∗1 , a∗2 , . . . , a∗n ) soluţia acestui sistem; este clar că cel puţin unul dintre
a∗1 a∗2 , . . . , a∗n trebuie să fie diferit de zero, de exemplu a∗n 6= 0 .
În această situaţie, pentru ca (2.13), care este un sistem de n + 1 ecuaţii cu
n necunoscute, să fie un sistem compatibil, este necesar şi suficient ca (2.15)
să aibă loc, adică
1
(2.16) bnn = − n−1
X
a∗n a∗k bnk .
k=1
Metode Numerice 61

În concluzie, dacă a∗j = a∗j (b1 , b2 , . . . , bn ), j = 1, 2, . . . , n, verifică (2.14),


este posibil să găsim numerele b1 , b2 , . . . , bn care să verifice (2.15), deci
(2.16). Vom vedea, ı̂n paragraful următor, că acest lucru estre posibil, ceea
ce va completa demonstraţia Teoremei 19.

2.2 Formule cu grad maxim de exactitate


Scopul acestui capitol este depistarea formulelor de forma (2.3) cu gradul
de exactitate p∗ = max p = n .
(a,b)
Pentru aceasta avem nevoie de un rezultat intermediar referitor la inversarea
unei matrici particulare (Vandermonde 1 2 ) utilizând teoria interpolării.

2.2.1 Inversa matricii Vandermonde


Să notăm
 
1 1 ... 1
 b1 b2 . . . bn 
 
(2.17) V (b) =  .. .. .  = ||Bij || ,
 . . . . . .. 
bn−1
1 bn−1
2 . . . bn−1
n
½
1 , i=j
Bij = bi−1
j , δij = .
0 , i 6= j

Lema 17 Presupunem că numerele b1 , b2 , . . . , bn sunt distincte două câte


două. Dacă V −1 (b) este inversa matricei Vandermonde precizată ı̂n (2.17),
atunci V −1 (b) = ||Aij || , unde
(j−1)
li (0)
(2.18) Aij = ,
(j − 1)!
n
Y
ω(x)
li (x) = , ω(x) = (x − bj ) .
(x − bi )ω 0 (bi )
j=1

Demonstraţie. Este suficient să justificăm egalităţile


n
X
(2.19) Aik Bkj = δij , i, j ∈ {1, 2, . . . , n}
k=1
1
Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796) =matematician francez , prieten
apropiat al savantului Gaspard Monge (1746-1818) motiv pentru care a fost poreclit ,,soţia
lui Monge” .
2
Denumirea de determinant Vandermonde a fost introdusă de H. Lebesgue .
62 Alexandru Lupaş

unde δij este simbolul lui Kronecker, adică


½
1 , i=j
δij = .
0 , i 6= j

O proprietate remarcabilă a polinoamelor li constă ı̂n faptul că

li (bj ) = δij .

Dar, utilizând formula lui Taylor


n (k−1)
X l (x)
(2.20) li (x) = i
xk−1
(k − 1)!
k=1

şi alegând ı̂n (2.20) x = bj , j ∈ {1, 2, . . . , n} , obţinem


n (k−1)
X l (0)
δij = i
bk−1
j ,
(k − 1)!
k=1

ceea ce demonstrează (2.19), deci (2.18).

2.2.2 Determinarea formulelor optimale


Lema 18 Fie b1 , b2 , . . . , bn numere distincte două câte două, astfel ı̂ncât
b1 b2 ...bn 6= 0 . O condiţie necesară şi suficientă pentru ca sistemul (2.13) să
fie compatibil este
Xn
1
(2.21) =0 .
bk
k=1

Demonstraţie. Din (2.14) şi (2.18) avem


 
 ∗  0
a1  
 a∗   1 
 2   0 
 ..  = V −1 (b)  =
 .   .. 

 . 
an
0
 
  0  
A11 A12 . . . A1n   A12
  1   A22 
 A21 A22 . . . A2n    
= .. .. ..  0  =  .. 
 . . ... .  ..   . 
 . 
An1 An2 . . . Ann An2
0
sau
(a∗1 , a∗2 , . . . , a∗n ) = (l10 (0), l20 (0), . . . , ln0 (0)) .
Metode Numerice 63

Pentru ca (2.13) să fie compatibil, este necesar şi suficient ca această soluţie
să verifice (2.15), deci
X n
(2.22) lk0 (0)bnk = 0 .
k=1

Este cunoscut faptul că dacă h ∈ Πn , atunci


n
X
h(x) = lk (x)h(bk ) + ω(x) [x, b1 , . . . , bn ; h]
k=1

unde
ω(x) = (x − b1 )(x − b2 ) · · · (x − bn ) .

Pentru h(x) = xn avem


n
X
n
x = lk (x)bnk + ω(x),
k=1

iar prin derivare


n
X n
X 1
nxn−1 = l0k (x)bnk + ω(x) , n≥2.
x − bk
k=1 k=1

În particular, dacă alegem x = 0 putem scrie


n
X n
X 1
0= lk0 (0)bnk − (−1)n b1 b2 · · · bn ,
bk
k=1 k=1

ceea ce, din (2.22), ı̂nseamnă că (2.15) este acelaşi lucru cu (2.21).
Ca şi o consecinţă a celor stabilite rezultă propoziţia :

Teorema 20 Singurele formule de derivare numerică de forma


n
0 1X
f (x0 ) = ak f (x0 + h · bk ) + Rn (f ; x0 )
h
k=1

( n≥2 , h 6= 0) )

care au gradul maxim de exactitate n sunt acelea ı̂n care :


(i) b1 , b2 , . . . , bn sunt diferite de zero, distincte două câte două,
astfel ı̂ncât
X n
1
(ii) = 0 , şi
bk
k=1
64 Alexandru Lupaş

(iii) pentru k ∈ {1, 2, . . . , n}
 ak = lk0 (0)

 ω(x)


 lk (x) = (x − bk )ω 0 (bk )

n
Y


 ω(x)
 = (x − bj ) .
j=1

Acest rezultat se poate enunţa şi sub următoarea formă :

Corolar 6 Formulele de derivare numerică de forma (2.3) care au gradul


maxim de exactitate n sunt

n
X
0 n−1 b1 b2 · · · bn f (x0 + h · bk )
(2.23) f (x0 ) = (−1) + Rn (f ; x0 )
h ω 0 (bk )b2k
k=1

unde bj 6= 0 , j = 1, 2, . . . , n , bi 6= bj pentru i 6= j şi

n
X 1
=0 .
bk
k=1

Demonstraţie. Deoarece

(x − bk )ω 0 (x) − ω(x)
lk0 (x) = ,
(x − bk )2 ω 0 (bk )

avem
−bk ω 0 (0) − ω(0)
lk0 (0) = =
b2k ω 0 (bk )

ω (0) 0
ω(0) −bk ω(0) − 1
= 0 · =
ω (bk ) b2k

−ω(0) (−1)n−1 b1 b2 · · · bn
= = .
ω 0 (bk )b2k ω 0 (bk )b2k

n
X F (bk )
Se cunoaşte că are loc egalitatea [b1 , b2 , . . . , bn ; F (t)] = . Prin
ω 0 (bk )
k=1
f (x0 + ht)
urmare, alegând F (t) = obţinem :
t2
Metode Numerice 65

Corolar 7 Formulele de derivare numerică de forma (2.3) care au gradul


de exactitate maxim posibil p = n admit reprezentarea:

f 0 (x0 ) =
(2.24) · ¸
b1 b2 · · · bn f (x0 + ht)
= (−1)n−1 b1 b2 , . . . , bn ; + Rn (f ; x0 ),
h t2 t

n
X 1
unde b1 b2 · · · bn 6= 0 , bi 6= bj pentru i 6= j şi =0.
bk
k=1

Fie Ln−1 (z1 , z2 , . . . , zn ; f |x) polinomul de interpolare al lui Lagrange aso-


ciat unei funcţii f : I → R şi nodurilor zk , zk ∈ I, k = 1, 2, . . . , n.

Definiţia 14 Fie h 6= 0 . Un vector b := (b1 , b2 , . . . , bn ) ∈ Rn se numeşte


vector admisibil (relativ la pasul h ) , dacă şi numai dacă coordonatele
b1 , b2 , . . . , bn verifică proprietaţile:

i) bi 6= bj pentru i 6= j ;
ii) b1 b2 · · · bn 6= 0 ;
X n
1
iii) =0;
bk
k=1
iv) x0 + h · bj ∈ I , j ∈ {1, 2, . . . n .

Prin Bnh se notează mulţimea tuturor vectorilor admisibili din Rn .

Definiţia 15 O formulă de derivare numerică se numeşte optimală din punct


de vedere al gradului de exactitate dacă ea este de forma (2.23) sau (2.24)
cu b = (b1 , b2 , . . . , bn ) ∈ Bnh .
Pentru n şi h fixaţi, notăm cu D∗ mulţimea tuturor formulelor optimale
de derivare numerică; pe scurt, Dn (x0 ; a, b; f ) ∈ D∗ .

Teorema 21 Orice formulă de derivare numerică

f 0 (x0 ) = Dn (x0 ; a, b; f ) + Rn (f ; x0 ),

cu Dn (x0 ; a, b; f ) ∈ D∗ , coincide cu
¯
d ¯
0
f (x0 ) = Ln−1 (x0 + hb1 , x0 + hb2 , . . . , x0 + hbn ; f |x)¯¯ +
dx x=x0
(2.25)
+Rn (f ; x0 ) ,

unde Rn (f ; x0 ) este restul formulei şi b = (b1 , b2 , . . . , bn ) ∈ Bnh .


66 Alexandru Lupaş

Demonstraţie. Fie Ln−1 (f ; x) = Ln−1 (x0 + kb1 , . . . , x0 + hbn ; f |x). Avem


n
X Ω(x)
Ln−1 (f ; x) = f (x0 + hbk ) ,
(x − x0 − hbk )Ω 0 (x0 + hbk )
k=1

unde
n
Y
Ω(x) = (x − x0 hbj ),
j=1
n
Y
Ω 0 (x0 + hbk ) = hn−1 ω 0 (bk ) , ω(x) = (x − bj ) .
j=1

Prin urmare
0 d
Ln−1 (f ; x0 ) := Ln−1 (f ; x)|x=x0 =
dx
n
X
1 f (x0 + hbk ) (x − x0 − hbk )Ω 0 (x) − Ω(x)
= lim =
hn−1 ω 0 (bk ) x→x0 (x − x0 − hbk )2
k=1
n
X
1 f (x0 + hbk ) £ ¤
= −hbk Ω 0 (x0 ) − Ω(x0 ) .
hn+1 b2k ω 0 (bk )
k=1
Observăm că
Ω(x0 ) = (−1)n hn b1 b2 · · · bn ,
iar
n
Ω 0 (x) X 1
=
Ω(x) x − x0 − hbk
k=1

implică faptul că, ı̂n cazul b = (b1 , b2 , . . . , bn ) ∈ Bnh , vom avea


n
−hΩ 0 (x0 ) X 1
= =0 .
Ω(x0 ) bk
k=1

În concluzie,
n
X
0 n−1 b1 b2 · · · bn f (x0 + hbk )
Ln−1 (f ; x0 ) = (−1) ,
h ω 0 (bk )b2k
k=1

0 (f ; x ) ∈ D ∗ .
ceea ce conform lui (2.23), atestă faptul că Ln−1 0

Propoziţia demonstrată anterior ne arată că formulele de derivare numerică


pe n puncte x0 + hb1 , . . . , x0 + hbn , care sunt optimale din punct de
vedere al gradului de exactitate se obţin prin derivarea polinomului de in-
terpolare al lui Lagrange construit pe nodurile formulei, presupunând că
b = (b1 , b2 , . . . , bn ) este un vector admisibil.
Astfel putem afirma că formulele optimale de derivare numerică sunt ,, de
Metode Numerice 67

tip interpolator”.
Merită subliniat faptul că, există o infinitate de formule de derivare care
sunt optimale din punct de vedere al gradului de exactitate.
Mulţimea formulelor optimale depinde de n-parametrii liberi, anume :
de pasul h şi
de n − 1 dintre numerele distincte şi nenule b1 , b2 , . . . , bn .
Justificarea acestei afirmaţii se face pe baza lui (2.21).

2.3 Formule de derivare cu două noduri


Să considerăm
1 1
n=2 şi + =0 , (b1 , b2 ) ∈ B2h .
b1 b2

Din (2.23), (2.24) sau (2.25) rezultă imediat că formulele de derivare nu-
merică pe două noduri sunt de forma

f (x0 + hb1 ) − f (x0 − hb1 )


f 0 (x0 ) ≈ .
2hb1
Notând ε = hb1 , ε 6= 0 va rezulta că ı̂n cazul a două noduri ,singurele
formule optimale de derivare numerică având gradul maxim de exactitate
p = 2 este

f (x0 + ε) − f (x0 − ε)
(2.26) f 0 (x0 ) = + r(f ; x0 ) ,

unde, pentru ε 6= 0 fixat, r(f ; x0 ) reprezintă restul formulei de derivare


numerică. Fără să restrângem generalitatea, vom presupune ε > 0 .
Dacă I = [a, b] , x0 ∈ I , atunci pentru ca

x0 − ε ∈ [a, b] , x0 + ε ∈ [a, b]

este necesar şi suficient să fie verificate inegalităţile


¯ ¯
b − a ¯¯ a + b ¯¯
0<ε≤ − ¯x0 − .
2 2 ¯

2.3.1 Reprezentarea restului


Vom determina restul ı̂n (2.26) pentru anumite funcţii particulare. Pentru
ek (t) = tk se obţine
½
0 , k ∈ {0, 1, 2}
(2.27) r(ek ; x0 ) = 2
−ε , k = 3 .
68 Alexandru Lupaş

În continuare, ı̂n (2.26) să considerăm

φλ (x) = |x − λ|2+ , λ ∈ [a, b] . (x − λ)m , x ≥ λ
m
|x − λ|+ = , x ∈ [a, b] .

0 , x<λ
Avem
|x0 + ε − λ|2+ − |x0 − ε − λ|2+
r (φλ ; x0 ) = 2 |x0 − λ|+ − .

Cazul 1: a ≤ λ ≤ x0 − ε; atunci

(x0 + ε − λ)2 − (x0 − ε − λ)2


r(φλ ; x0 ) = 2(x0 − λ) − = 0.

Cazul 2: x0 − ε ≤ λ < x0 ; ı̂n această situaţie

(x0 + ε − λ)2 1
r(φλ ; x0 ) = 2(x0 − λ) − = − (x0 − ε − λ)2 .
2ε 2ε
Cazul 3: x0 ≤ λ < x0 + ε; se obţine
1
r(φλ ; x0 ) = − (x0 + ε − λ)2 .

Cazul 4: x0 + ε ≤ λ ≤ b; observăm că

r(φλ ; x0 ) = 0.

Să definim funcţia θ : [a, b] → R prin

(2.28) θ(λ) = r(φλ ; x0 ) = r(|· − λ|2+ ; x0 ) .

Conform celor de mai sus,
 0 , λ ∈ [a, x0 − ε)

 1

 − (λ − x0 + ε)2 , λ ∈ [x0 − ε, x0 )
θ(λ) = 2ε 1

 − (x0 + ε − λ)2 , λ ∈ [x0 , x0 + ε) 2ε
0 , λ ∈ [x0 + ε, b] .

Este clar că


ε
(2.29) − ≤ θ(λ) ≤ 0 , λ ∈ [a, b] .
2
Următoarea propoziţie furnizează o reprezentare a restului pe un anumit
subspaţiu de funcţii.
Metode Numerice 69

Teorema 22 Fie f ∈ C(3) [a, b] şi


¯ ¯
b − a ¯¯ a + b ¯¯
0<ε≤ − ¯x0 − , x0 ∈ [a, b] .
2 2 ¯
Dacă
f (x0 + ε) − f (x0 − ε)
f 0 (x0 ) = + r(f ; x0 ) ,

atunci există cel puţin un punct ξ = ξ(f, x0 , ε), ξ ∈ (x0 − ε, x0 + ε), astfel
ı̂ncât
f 000 (ξ)
r(f ; x0 ) = − ε2 .
3!
Demonstraţie. Să considerăm o funcţie f ∈ C3 [a, b] . Are loc egalitatea

(t − a)2 00
f (t) = f (a) + (t − a)f 0 (a) + f (a)+
2
Z t
1
+ (t − λ)2 f 000 (λ) dλ ,
2 a

pe care o putem rescrie astfel


Z b
1
f (t) = p(t) + φλ (t)f 000 (λ) dλ , p ∈ Π2 .
2 a

Deoarece r(p; x0 ) = 0 , rezultă


µZ b ¶
1 000
r(f ; x0 ) = rt φλ (t)f (λ) dλ .
2 a

000 d
Având ı̂n vedere faptul că f este continuă pe [a, b] iar φλ (t) ,
dt
t ∈ [a, b] , există şi este mărginită, concludem cu
Z
1 b
(2.30) r(f ; x0 ) = θ(λ)f 000 (λ) dλ ,
2 a
funcţia θ fiind precizată ı̂n (2.28). Evident că din (2.30), ţinând seama
de expresia analitică a lui θ(λ) , rezultă
Z
1 x0 +ε
(2.31) r(f ; x0 ) = θ(λ)f 000 (λ) dλ,
2 x0 −ε

iar din (2.29) şi (2.31) putem afirma că există cel puţin un punct ξ ,
ξ ∈ (x0 − ε, x0 + ε) , astfel ı̂ncât
Z
000 1 x0 +ε
r(f ; x0 ) = c · f (ξ) , c = θ(λ) dλ .
2 x0 −ε
70 Alexandru Lupaş

Merită subliniat faptul că c este independent de alegerea lui f .


Prin urmare, alegând f (x) = x3 = e3 (x) şi utilizând (2.27), găsim

r(e3 ; x0 ) = 6c,

deci
ε2 f 000 (ξ)
c= − , r(f ; x0 ) = − ε2 .
6 3!

2.4 Formule de derivare cu trei noduri


În cele ce urmează introducem ı̂n (2.3) n = 3 , (b1 , b2 , b3 ) ∈ B3h . Particularizând
ı̂n (2.23) - (2.25) , constatăm că formulele aproximative de derivare numerică,
cu grad de exactitate trei, sunt de forma

1
f 0 (x0 ) ≈ h [a1 f (x0 + hb1 ) + a2 f (x0 + hb2 )+
(2.32) µ ¶¸
b1 b2
+ a3 f x0 − h ,
b1 + b2

unde

b22 b12
a1 = , a2 = −
b1 (b2 − b1 )(b1 + 2b2 ) b2 (b2 − b1 )(b2 + 2b1 )

(b1 + b2 )2
a3 = .
b1 b2 (b1 + 2b2 )(b2 + 2b1 )

b2
Fie t = ; atunci (2.32) devine
b1
µ µ ¶¶
0 1 htb1
f (x0 ) ≈ ã1 f (x0 + hb1 ) + ã2 f (x0 + htb1 ) + ã3 f x0 − ,
hb1 1+t

cu ã1 , ã2 , ã3 precizaţi prin intermediul egalităţilor

t2 1 (t + 1)3
ã1 = , ã2 = − , ã3 = − ,
(t − 1)(2t + 1) t(t − 1)(t + 2) t(2t + 1)(t + 2)

1
(t 6= ±1 , t 6= ± , t 6= −2) .
2
Metode Numerice 71

Dacă ε = hb1 , ε 6= 0, găsim formula exactă de derivare nemerică pe trei


noduri, optimală din punct de vedere al gradului de exactitate

f 0 (x0 ) =
·
1 t2 1
= f (x0 + ε) − f (x0 + εt)−
(2.33) ε (t − 1)(2t + 1) t(t − 1)(t + 2)
µ ¶¸
(t + 1)3 t
− f x0 − ε + R(f ; x0 )
t(2t + 1)(t + 2) t+1

unde Rn (f ; x0 ) constituie restul aproximării.


Dintre proprietăţile lui R(f ; x0 ) menţionăm :

R(e0 ; x0 ) = 0, R(e1 ; x0 ) = 0, R(e2 ; x0 ) = 0, R(e1 ; x0 ) = 0,

t2
R(e4 ; x0 ) = ε3 , ek (t) = tk .
t+1
Este evident că avem o infinitate de formule de derivare numerică de forma
(2.33), acestea depinzând de ε şi de t .
În continuare vom presupune ε > 0 , t ∈ (0, 1) şi ı̂n plus

f : I → R , I = [a, b] , x0 ∈ [a, b] , f derivabilă pe x0 .

Dacă
(2.34) 0 < ε ≤ b − x0 si t ∈ (0, 1)
spunem că perechea (ε, 1) este ,, bine selecţionată” . În ipoteza (2.34) avem
următoarele inegalităţii:
t
a ≤ x0 − ε < x0 < x0 + εt < x0 + ε ≤ b .
t+1
Pentru λ ∈ [a, b] definim Ψλ : [a, b] → R prin egalitatea

Ψλ (x) = |x − λ|3+ .

Ne propunem să calculăm R(Ψλ ; x0 ) ı̂n ipoteza că perechea


(ε, t) este bine selecţionată. În conformitate cu (2.33) putem scrie

R (Ψλ ; x0 ) = 3|x0 − λ|2+ −


µ
1 t2
− |x0 + ε − λ|3+ −
ε (t − 1)(2t + 1)
1
− |x0 + εt − λ|3+ −
t(t − 1)(t + 2)
72 Alexandru Lupaş

¯ ¯3 !
(t + 1)3 ¯ εt ¯
− ¯x0 − − λ¯ .
t(2t + 1)(t + 2) ¯ (t + 1) ¯
+

Distingem următoarele
h situaţii
i :
εt S
Cazul I : λ ∈ a, x0 − t+1 [x0 + ε, b] ; atunci

R (Ψλ ; x0 ) = 0 .
³ i
εt
Cazul II : λ ∈ x0 − t+1 , x0 ) ; ı̂n această situaţie
µ ¶
(t + 1)3 εt 3
R (Ψλ ; x0 ) = λ − x0 + .
εt(2t + 1)(t + 2) t+1
Cazul III : λ ∈ (x0 , x0 + εt] ; obţinem

t2 (x0 + εt − λ)3
R (Ψλ ; x0 ) = (x0 + ε − λ)3 − .
ε(1 − t)(2t + 1) εt(1 − t)(t + 2)
Cazul IV : λ ∈ (x0 + εt, x0 + ε) ; avem

t2
R (Ψλ ; x0 ) = (x0 + ε − λ)3 .
ε(1 − t)(2t + 1)
Fie
(2.35) Ω(λ) = R (Ψλ ; x0 ) = R(| · −λ|3+ ; x0 ) .
Din cele de mai sus
· ¸
εt [
Ω(λ) = 0 pentru λ ∈ a, x0 − [x0 + ε, b]
t+1
şi µ ¶
εt
Ω(λ) ≥ 0 dacă λ ∈ x0 − , x0 + ε .
t+1
De exemplu ı̂n cazul III avem
(1 − t)2
Ω(λ) ≥ ε2 t2 .
2t + 1
Teorema 23 Fie o pereche (ε, t) bine selecţionată.
Pentru orice f ∈ C 4 [a, b] există un punct ξ ,
εt
x0 − < ξ < x0 + ε ,
t+1
astfel ı̂ncı̂t restul din (2.33) să admită reprezentarea

t2 f (4) (ε)
(2.36) R(f ; x0 ) = ε3 · · .
t+1 4!
Metode Numerice 73

Demonstraţie. Pentru x ∈ [a, b] avem


Zb
1
f (x) = p(x) + |x − λ|3+ f (4) (λ) dλ
3!
a

unde p ∈ Π3 . Deoarece R(p; x0 ) = 0 putem scrie


Zb
1
(2.37) R(f ; x0 ) = Ω(λ)f (4) (λ) dλ
3!
a

funcţia Ω fiind precizată ı̂n (2.35).


Observaţiile
³ efectuate
´ asupra lui Ω ne conduc la afirmaţia că există ξ ∈
εt
x0 − t+1 , x0 + ε astfel ı̂ncı̂t (vezi (2.37))

Zb
(4) 1
R(f ; x0 ) = c0 · f (ξ) , c0 = Ω(λ) dλ .
3!
a

Pentru f (x) = x4 se obţine


1 1 t2
c0 = R (e4 ; x0 ) = ∗ ε3 ·
4! 4! t+1
ceea ce completează demonstraţia egalităţii (2.36).

Menţionăm că tratarea matriceală a formulelor de derivare numerică s-a mai


făcut numai ı̂n cazul n = 3 de către Marshal Ash şi R.L.Jones [2] .
Studiul cazului general, deci pentru n arbitrar , a fost făcut de către A.
Lupaş ı̂n colaborare cu D. Mache şi a fost publicat ı̂n [18].
O formulă simplă dar care nu are gradul maxim de exactitate este ,, formula
lui Salzer” (vezi [2] şi [27])
4f (x0 + h) − 3f (x0 ) − f (x0 + 2h)
(2.38) f 0 (x0 ) ≈ .
2h
O tratare generală a formulelor de derivare numerică se gaseşte expusă ı̂n
lucrările lui Tiberiu Popoviciu [24]-[25]. O alegere convenabilă a parametrilor
(ε, 1) ı̂n (2.33) este
1
t= , ε = 6h .
2
În acest caz găsim formula optimală , din punct de vedere al gradului de
exactitate precizată ı̂n cele ce urmează :

32f (x0 + 3h) − 27f (x0 − 2h) − 5f (x0 + 6h) 3 3 (4)


f 0 (x0 ) = + h f (µ)
120h 2
74 Alexandru Lupaş

unde x0 − 2h < µ < x0 + 3h .


Remarcăm că ı̂n această formulă coeficienţii sunt numere raţionale.

2.5 Restul ı̂n formulele optimale cu n - noduri


Studiul restului ı̂n caz general se poate face cu uşurinţă , prin folosirea
reprezentării restului ı̂n interpolarea pe noduri multiple.

Vom presupune că x0 ∈ [a, b] , h 6= 0 şi că b1 , b2 , ..., bn sunt numere


nenule, distincte două câte două, care satisfac

 a − x0 b − x0

 ≤ bk ≤ , k ∈ {1, 2, . . . , n}
 h h

 1 1 1

 + + ··· + =0 .
b1 b2 b1
Să considerăm o formulă de derivare pe n -noduri, optimală din punct de
vedere al gradului de exactitate. Conform celor stabilite anterior, avem
n
(−1)n−1 b1 b2 · · · bn X f (x0 + hbk )
(2.39) f 0 (x0 ) = + Rn (f ; x0 )
h b2k ω 0 (bk )
k=1

unde Rn (f ; x0 ) este restul şi ω(x) = (x − b1 ) · · · (x − bn ) .


Teorema 24 Dacă f ∈ C n+1 [a, b] , atunci există ı̂n [a, b] cel puţin un
punct ξ astfel ı̂ncât restul din formula (2.39) să admită reprezentarea

f (n+1) (ξ)
(2.40) Rn (f ; x0 ) = (−1)n hn · b1 b2 · · · bn .
(n + 1)!

Demonstraţie. Să considerăm nodurile

x0 , x0 , x0 + hb2 , x0 + hb3 , . . . , x0 + hbn


| {z }
| {z }
n+1

şi fie H = Hn f ∈ Πn polinomul lui Lagrange- Hermite care interpolează o


funcţie derivabilă f : [a, b] → R ı̂n sensul următor

 (Hn f ) (x0 ) = f (x0 ) , (Hn f ) 0 (x0 ) = f 0 (x0 )

(Hn f ) (x0 + hbk ) = f (x0 + hbk ) , k ∈ {2, 3, . . . , n} .

Pentru orice f ∈ C n+1 [a, b] există cel puţin un punct θ ∈ [a, b] , astfel ca

f (n+1) (θ)
f (x) − (Hn f ) (x) = (x − x0 )2 (x − x2 )(x − x3 ) · · · (x − xn )
(2.41)
(n + 1)!
Metode Numerice 75

unde xj = x0 + hbj şi θ = θ(f ) ∈ [a, b] .


Dacă notăm g(x) = f (x) − (Hn f ) (x) , avem

(2.42) g(x0 ) = g(x0 + hb2 ) = . . . = g(x0 + hbn ) = 0 , g 0 (x0 ) = 0

precum şi egalităţile (vezi (2.41))

g (n+1) = f (n+1)
(2.43)
f (n+1) (ξ)
g(x0 + hb1 ) = b21 hn+1 ω 0 (b1 )
(n + 1)!

cu ξ ∈ [a, b] . Deoarece gradul de exactitate al formulei de derivare numerică


este maxim posibil, de exemplu avem Rn (H; x0 ) = 0 , rezultă

Rn (f ; x0 ) = Rn (f ; x0 ) − Rn (H; x0 ) = Rn (g; x0 ) .

Pe de altă parte, ţinând cont de (2.39) , (2.42) obţinem


n
0 (−1)n−1 b1 b2 · · · bn X g (x0 + hbk )
Rn (g; x0 ) = g (x0 ) − =
h b2k ω 0 (bk )
k=1

(−1)n b1 b2 · · · bn g (x0 + hb1 )


= · .
h ω 0 (b1 )b21
Din (2.43) se conclude cu

f (n+1) (ξ)
Rn (f ; x0 ) = Rn (g; x0 ) = (−1)n hn b1 b2 · · · bn .
(n + 1)!

2.6 Aproximarea lui f (p) (x0 )


În cadrul acestui capitol vom considera că f : [a, b] → R este o funcţie de
p -ori derivabilă pe un punct x0 , x0 ∈ [a, b] . Fiind dat h > 0 prin

b1 , b2 , . . . , bn

se notează numere reale , distincte două câte două, astfel ca


a − x0 b − x0
≤ bk ≤ , k ∈ {1, 2, . . . , n}.
h h
Fie p, n ∈ N astfel ca
n≥p+1≥2 .
76 Alexandru Lupaş

Calculul aproximativ al lui f (p) (x0 ) se face prin intermediul unei combinaţii
liniare a valorilor funcţiei f , adică
n
1 X
f (p) (x0 ) ≈ ak f (xk )
hp
k=1

unde
(2.44) xk = x0 + h · bk , (xk ∈ [a, b]).
Formula exactă de aproximare pentru f (p) (x0 ) este
n
(p) 1 X
(2.45) f (x0 ) = p ak f (xk ) + rn (f ) ,
h
k=1

funcţionala liniară rn (f ) fiind restul aproximării.


Este clar că valorile acestei funcţionale depind şi de h, x0 , aj , bk .
Definiţia 16 Formula de derivare numerică (2.45) are gradul de exactitate
(cel puţin) egal cu s , dacă
(2.46) rn (h) = 0 ∀h ∈ Πs .
Formula (2.45) are gradul efectiv de exactitate s , dacă (2.46) are loc şi ı̂n
plus există cel puţin un polinom h0 , de grad efectiv egal cu s + 1 , pentru
care
(2.47) rn (h0 ) 6= 0 .
Dacă pasul h şi numărul n al nodurilor sun parametrii presupuşi pentru
moment fixaţi , dorim să determinăm acele formule de derivare numerică de
forma (2.44) care au gradul efectiv de exactitate maxim posibil.
Aceasta revine la determinarea parametrilor
(a1 , a2 , ..., an ) şi (b1 , b2 , ..., bn )
pentru care (2.46)-(2.47) sunt verificate cu s maxim.

2.6.1 Formule de derivare de tip interpolator


Fie (Lf ) (x) polinomul de interpolare al lui Lagrange construit pe nodurile
x1 , x2 , ..., xn , deci
(Lf ) (x) = Ln−1 (x1 , x2 , ..., xn ; f |x) =
n
X
= Λk (x)f (xk )
k=1
unde xk = x0 + hbk şi
n
Y
Ω(x)
(2.48) Λk (x) = , Ω(x) = (x − xk ) .
(x − xk )Ω 0 (xk )
k=1
Metode Numerice 77

Definiţia 17 Formulele aproximative de derivare numerică de forma

f (p) (x0 ) ≈ (Lf )(p) (x0 ) ,

deci obţinute prin derivarea succesivă a polinomului lui Lagrange menţionat,


se numesc formule de tip interpolator.

Deoarece w = Lw , ∀w ∈ Πn−1 , este clar că gradul de exactitate al unei


formule de tip interpolator este cel puţin egal cu n − 1 . Este ı̂nsă adevărată
şi următoarea propoziţie.

Teorema 25 Orice formulă de derivare numerică de forma (2.44) care are


gradul de exactitate cel puţin n − 1 , este de tip interpolator.

Demonstraţie. Este suficient să impunem ı̂n (2.44) condiţia

rn (Λj ) = 0

unde Λj ∈ Πn−1 este precizat ı̂n (2.48) şi 1 ≤ j ≤ n . Se obţine


³ ´
(a1 , ..., an ) = hp Λ1 (p) (x0 ), ...Λn (p) (x0 )

ceea ce atrage după sine că (2.44) se scrie astfel


n
X
f (p) (x0 ) = Λk (p) (x0 )f (xk ) + rn (f ) = (Lf )p (x0 ) + rn (f ).
k=1

Aceasta completează demonstraţia.

Lema 19 Dacă (2.44) este de tip interpolator , rn restul acestei formule,


Q
n
şi ω(x) = (x − bk ) , atunci
k=1

rn (en ) = ω (p) (0)hn−p

(2.49) Ã n
!
X
rn (en+1 ) = p · ω (p−1) (0)hn−p+1 + (n + 1)x0 + h bk ω (p) (0)
k=1

Demonstraţie. Să alegem o formulă de derivare numerică cu gradul de


exactitate cel puţin egal cu n − 1 . Fiind o formulă de tip interpolator ea
va fi de forma
n
X
(2.50) f (p) (x0 ) = (Lf )(p) (x0 ) + rn (f ) = ak f (xk ) + rn (f )
k=1
78 Alexandru Lupaş

cu coeficienţii (vezi (2.48))


· ¸(p)
(p) Ω(x)
ak = Λk (x0 ) = .
(x − xk )Ω 0 (xk ) x=x0
Egalitatea
f (x) = (Lf ) (x) + Ω(x) [x, x1 , x2 , ..., xn ; f ]
implică faptul că restul pentru un polinom h are forma
µ ¶(p)
(2.51) rn (h) = Ω(x) [x, x1 , x2 , ..., xn ; h)
x=x0

Alegând ı̂n (2.51) h(x) = xn , iar apoi h(x) = xn+1 , folosind egalităţile
n
X
[x, x1 , ..., xn ; en ] = 1 , [x, x1 , ..., xn ; en+1 ] = x + xk ,
k=1
deducem
rn (en ) = Ω(p) (0)

(2.52) Ã Ã n
!!(p)
X
rn (en+1 ) = Ω(x) x + xk .
k=1 x=x0
Să observăm că ¶ µ
x − x0
Ω(x) = hn ω .
h
Astfel, prin efectuarea unor calcule elementare obţinem (2.49).

2.6.2 Gradul maxim de exactitate


Teorema 26 Dacă s este gradul de exactitate al formulei
n
1 X
f (p) (x0 ) = p ak f (xk ) + rn (f ) ,
h
k=1

atunci s ≤ n .
Demonstraţie. Prin absurd să presupunem s ≥ n + 1 şi fie
Φ(x) := (x − x0 )Ω(x) .
Observăm că
rn (Ω) = Ω(p) (x0 ) şi rn (Φ) = Φ(p) (x0 ) = pΩ(p−1) (x0 ) .
Dar Ω şi Φ fiind polinoame din Πn+1 , va trebui ca
Ω(p) (x0 ) = 0 şi Ω(p−1) (x0 ) = 0 .
Aceasta este o contradicţie cu faptul că Ω are toate rădăcinile distincte.
Capitolul 3

FORMULE DE
CUADRATURĂ

3.1 Ponderi
Dacă −∞ ≤ a < b ≤ +∞ vom nota prin < a, b > unul dintre intervalele

(a, b) , [a, b) , (b, a] sau [a, b] .

Definiţia 18 O funcţie w :< a, b >→ [0, +∞) cu proprietăţile


1. pentru orice k = 0, 1, 2, ... , există integralele
Zb
tk w(t) dt ;
a

Rb
2. w(t) dt > 0 ,
a

se numeşte pondere pozitivă pe intervalul (a, b) .


Pentru simplificare utilizăm termenul de "pondere pe (a, b)”.Subliniem
faptul că pozitivitatea ponderii nu este necesară pe tot parcursul expunerii
rezultatelor din acest capitol. Dorim să precizăm semnificaţia condiţiilor pe
care le verifică o pondere
• conform primei ipoteze, ı̂nseamnă fie că integralele există ı̂n sens pro-
priu , sau dacă unele dintre integrale sunt improprii atunci ele sunt
convergente ;
• a doua condiţie ne asigură că aproape peste tot ı̂n (a, b) avem

w(t) > 0 .

79
80 Alexandru Lupaş

Exemple de ponderi

Condiţii
w(t) Denumire impuse asupra Intervalul (a, b)
parametrilor

w1 (t) = (b − t)p (t − a)q Jacobi p > −1 , q > −1 (a, b)

w2 (t) = e−t tα Laguerre α > −1 (0, +∞)

2
w3 = e−t Hermite — (−∞, +∞)

4
w4 (t) = e−t Freud — (−∞, ∞)

Să presupunem că w este o pondere pe (a, b). În continuare vom folosi
următoarele notaţii

• Mulţimea tuturor funcţiilor f :< a, b >→ R pentru care f w este


măsurabilă iar

|f |p w (p > 0) este integrabilă pe (a, b)

se notează cu Lpw (a, b) ; ı̂n loc de L1w (a, b) vom scrie Lw (a, b) .
Dacă p ≥ 1 , se cunoaşte că Lpw (a, b) se poate organiza ca şi un spaţiu
liniar normat ı̂nzestrat cu norma

³ Zb ´1
|f (t)|p w(t) dt
p
||f ||p : = .
a

• Π este spaţiul liniar al tuturor polinoamelor cu coeficienţi reali ;

• Πm desemnează subspaţiul din Π format cu toate polinoamele de grad


cel mult m ;

• C m [a, b] reprezintă spaţiul liniar al funcţiilor f : [a, b] → R pentru care


derivata de ordinul m există şi este continuă pe intervalul [a, b] .
Metode Numerice 81

Lema 20 Cu notaţiile de mai sus, au loc incluziunile

Π ⊂ Lw (a, b) şi C m [a, b] ⊂ Lw (a, b) .

Demonstraţie. Afirmaţia de mai sus rezultă din faptul că aplicaţia


Zb
I : Lw (a, b) → R precizată prin I(f ) = f (x)w(x)dx
a

este o functională liniară.


În practică , dacă w este o pondere pe (a, b) se impune adesea să determinăm
o valoare aproximativă a integralei:
Zb
f (t)w(t) dt ,
a

unde f este o funcţie arbitrară din spaţiul Lw (a, b) .


De exemplu
• ı̂n mecanica cuantică intervin integralele definite de forma
Zc Z c
−t2 2
f (t)e dt sau f (t)e−t dt
0
−c

unde 0 < c < +∞ . În această situaţie


2
w(t) = e−t , (a, b) = (−c, c) sau (a, b) = (0, c) .

Metode de calcul aproximativ al acestor integrale sunt prezentate de către


M.F.King , M.Dupuis ,J.Computational Phys., 21 (1976) 144-165 , şi de
R.Mach , J.Mathem.Phys., 25 (1984) 2186-2193 .

• Ecuaţia diferenţială
1
y 00 (x) − xy(x) = µ , |µ| = ,
π
intervine ı̂n aşa numita teorie a modelelor oscilatoarelor armonice pentru
numere cuantice mari (vezi de exemplu S.Y.Lee , J.Chem.Phys., 72(1980)
332-336 ) . Funcţiile Airy , Hi (x), Gi (x) sunt soluţii, verificând anumite
condiţii iniţiale , ale acestei ecuaţii diferenţiale. Ele sunt definite prin
Z∞
1 t3
Hi (x) = etx e− 3 dt ,
π
0

1
Z∞ 3 ³ √3 2π ´
− tx − t3
Gi (x) = − e 2 e cos tx + dt
π 2 3
0
82 Alexandru Lupaş

Se pune problema ca pentru un x0 dat să evaluăm aproximativ numerele


Hi (x0 ), Gi (x0 ) . În acest caz
t3
(a, b) = (0, ∞) , w(t) = e− 3 .

• Integralele de forma
Z∞
2
f (t)tp e−t dt , p ∈ {0, 1, 2}
0

abundă ı̂n soluţia ecuaţiei lui Boltzmann ( vezi B.Shizgal , J.Comput Phys.,
41(1981) 309-328 ). Cazul p = 0 intervine şi ı̂n unele aplicaţii din statis-
tică (a se consulta D.Kahaner, G.Tietjen , R.Beckman ,J.Statist. Comput.
Simul., 15 (1982) 155-160 ). De această dată , se poate considera ca şi
pondere una dintre funcţiile
2
w(t) = tp e−t , p ∈ {0, 1, 2} .

• Fie F (f ; p) o transformată Laplace, adică


Z∞
F (s) = e−st f (t) dt , Re s > 0 ,
0

În fizica corpului solid intervin serii de formaX
(−1)k−1 F (f ; k) = : σ(f ) .
k=1

Presupunı̂nd seriile convergente , deci că f satisface anumite condiţii supli-


mentare, putem scrie
Z∞ ³X
∞ ´ Z∞
k−1 kt dt
σ(f ) = f (t) (−1) e dt = f (t) t .
e +1
0 k=1 0

În concluzie, de această dată intervine ponderea


1
w(t) = pe (0, +∞) .
et +1
O metodă de calcul aproximativ al lui σ(f ) este indicată de W.Gautschi
şi G.V.Milovanović ı̂n ”Gaussian quadrature involving Einstein and Fermi
functions with an application to summation of series” , Mathematics of
Computation 44 (1985) 177-190 .
Metode Numerice 83

3.2 Noţiunea de formulă de cuadratură


Să considerăm o funcţie f din Lw (a, b) şi F o submulţime din spaţiul
Lw (a, b) astfel ı̂ncât f ∈ F . Fie {s1 , ..., sn } un sistem liniar independent de
funcţii reale, sk ∈ Lw (a, b) .
În aplicaţii, funcţia f se aproximează, ı̂ntr-un anumit sens, cu un element din
ı̂nvelitoarea liniară a sistemului s1 , ..., sn . Presupunem că

(3.1) f ≈ σn f pe < a, b >

unde
n
X
(σn f )(x) = ϕk (f )sk (x) , ϕk (f ) ∈ R
k=1

şi deasemenea vom face ipoteza restrictivă că

ϕk : Lw (a, b) → R , k = 1, 2, ..., n

sunt funcţionalele de evaluare ataşate unui sistem z1 , z2 , ..., zn de puncte distincte


din < a, b > , deci că

ϕk (f ) = f (zk ) , k = 1, 2, ..., n .

Având ı̂n vedere aproximaţia (3.1), deducem


n
X
f (t)w(t) ≈ f (zk )sk (t)w(t) ,
k=1

iar prin integrare, ı̂n practică se consideră că

Zb n
X Zb
(3.2) f (t)w(t) dt ≈ ck f (zk ) , ck := sk (t)w(t) dt .
a k=1 a

Aproximaţia (3.2) este o formulă (aproximativă) de cuadratură pe noduri simple sau


o formulă elementară de cuadratură.
Numerele reale c1 , ..., cn se numesc coeficienţii formulei de cuadratură.
Egalitatea
Zb n
X
(3.3) f (t)w(t) dt = ck f (zk ) + Rn (f )
a k=1

poartă denumirea de formulă exactă de cuadratură .


În (3.3) s-a introdus restul formulei (3.2), adică funcţionala liniară

Rn : Lw (a, b) → R

definită prin
Zb n
X
(3.4) Rn (f ) = f (t)w(t) dt − ck f (zk ) .
a k=1
84 Alexandru Lupaş

În scopul evaluării erorii se poate utiliza distanţa dintre f şi σn f

ρ(f, σn f ) : = ||f − σn f ||1 .

Observăm că
Zb
|Rn (f )| ≤ |f (t) − (σn f )(t)|w(t)dt ,
a

deci
(3.5) |Rn (f )| ≤ ρ(f, σn f ) .
In ipoteza că sistemul {s1 , ..., sn } este dens ı̂n F rezultă că pentru orice
ε > 0 există o combinaţie σn∗ pentru care

|Rn (f )| ≤ ε , ∀f ∈ F ,

unde s-a presupus


n
X Zb
¡ ∗ ¢
ck f (zk ) = σn f (t)w(t) dt .
k=1 a

Această inegalitate (3.5) ne sugerează că restul va fi cu atât mai mic cu cât f este
,,mai apropiat” de ı̂nvelitoarea liniară a sistemului {s1 , ..., sn } . În prezentul capitol
vom studia cu precădere formulele de cuadratură pe noduri simple , deci de forma
(3.3).

3.2.1 Gradul de exactitate


Să considerăm că funcţiile
s1 , ..., sn
sunt polinoame liniar independente . Vom nota

(3.6) e0 (t) = 1 , e1 (t) = t , ..., hj (t) = tj .

Datorită faptului că eficacitatea aplicării unei formule de cuadratură poate fi apre-
ciată prin comportarea restului Rn pe subspaţiul Πm , se introduce următoarea
terminologie :

Definiţia 19 O formulă de cuadratură are gradul de exactitate m dacă

(3.7) Rn (e0 ) = 0 , Rn (e1 ) = 0 , ..., Rn (em ) = 0 .

Dacă ı̂n plus


Rm (em+1 ) 6= 0
spunem că formula de cuadratură are gradul de exactitate efectiv egal cu m .

Liniaritatea funcţionalei Rn ne arată că egalităţile (3.7) sunt echivalente cu

Rn (h) = 0 pentru orice h ∈ Πm .


Metode Numerice 85

Exemplu . Teorema de medie a calcului integral ne poate sugera aproximaţia


Zb ³a + b´
f (t)dt ≈ (b − a)f , −∞ < a < b < ∞ ,
2
a

ceea ce ı̂n realitate este o formulă aproximativă de cuadratură. Dacă r(f ) este
restul ı̂n această formulă , adică
Zb ³a + b´
(3.8) f (t)dt = (b − a)f + r(f )
2
a

se constată că
(b − a)3
r(e0 ) = 0 , r(e1 ) = 0 , r(e2 ) =
12
adică gradul de exactitate al formulei (3.8) este efectiv egal cu unu.

Teorema 27 În formulele de cuadratură de forma

Zb n
X
(3.9) f (t)w(t) dt = ck f (zk ) + Rn (f )
a k=1

³ ´
f ∈ Lw (a, b)
considerăm nodurile z1 < z2 < ... < zn fixate ı̂n < a, b > . Dacă m este un
număr natural m ≤ n − 1 , atunci
i) pentru m < n − 1 există o infinitate de formule care au gradul de
exactitate m ;
ii) ı̂n cazul m = n − 1 există o singură formulă de cuadratură de forma
(3.9) care are gradul de exactitate n − 1 .

Demonstraţie. Condiţiile

Rn (ej ) = 0 , j = 0, 1, 2, ..., m

atrag după sine următoarele condiţii impuse asupra coeficienţilor :

n
X Zb
ck zkj = bj unde bj = tj w(t)dt , j = 0, 1, ..., m .
k=1 a

Aceasta ne arată că parametrii necunoscuţi c1 , ..., cn trebuie să verifice sistemul de
m + 1 ecuaţii liniare
 
1 1 ... 1    
 z1 z2 . . . zn  c1 b0
 2  c2   b1 
 z1 z22 . . . zn2     
(3.10)   .. = ..  .
 .. .. ..   .   . 
 . . ... . 
cn bm
z1 z2m . . . znm
m
86 Alexandru Lupaş

Cazul I : m < n−1 . În această situaţie, sistemul (3.10) este compatibil nedeterminat
(rangul matricii sistemului este strict mai mic decât numărul necunoscutelor).
Cazul II : m = n − 1 . Deoarece zi 6= zj pentru i 6= j , vom avea
¯ ¯
¯ 1 1 . . . 1 ¯¯
¯
¯ z1 z2 . . . zn ¯
¯ 2 ¯
¯ z1 z22 . . . zn2 ¯
¯ ¯ 6= 0
¯ .. .. .. ¯
¯ . . . . . . ¯
¯ ¯
¯ zm zm . . . zm ¯
1 2 n

ceea ce demonstrează afirmaţiile din enunţul teoremei.

O problemă interesantă este de a estima gradul de exactitate al unei formule


de cuadratură.
Teorema 28 Fie m gradul de exactitate al formulei de cuadratură (3.9). Atunci

m ≤ 2n − 1 .

Demonstraţie. Prin reducere la absurd să presupunem m > 2n − 1 , deci


m ≥ 2n . Cu alte cuvinte, să presupunem că restul Rn satisface

(3.11) Rn (h) = 0 , ∀h ∈ Π2m .

Să alegem
³ ´2
h∗ (t) = ω(t) , ω(t) = (t − z1 )(t − z2 )...(t − zn ) .

Pe de o parte , deoarece h∗ ∈ Π2n , din (3.11) deducem

(3.12) Rn (h∗ ) = 0 .

Pe de altă parte , pozitivitatea ponderii şi faptul că

h∗ (zk ) = 0 , k ∈ {1, 2, ..., n}

implică
Zb ³ ´2

Rn (h ) = ω(t) w(t) dt > 0 ,
a

ceea ce contrazice (3.12).

3.3 Formule de cuadratură de tip interpolator


Să notăm
(k−1)
lj (0)
(3.13) Ajk = , 1≤j≤n , 1≤k≤n,
(k − 1)!
unde
ω(z)
lj (z) =
(z − zj )ω 0 (zj )
Metode Numerice 87

n
Y
ω(z) = A (z − zν ) , A 6= 0 .
ν=1
Inversa matricei Vandermonde
 
1 1 ... 1
 z1 z2 ... zn 
 
A= .. .. .. 
 . . 00
ots . 
z1n−1 z2n−1 . . . znn−1
este matricea n × n ³ ´
||Aij || vezi (3.13) .
Să presupunem m = n − 1 şi să determinăm efectiv singura formulă de
cuadratură ( 3.9) cu gradul de exactitate n − 1 , având nodurile z1 , z2 , ..., zn fixate.
Utilizı̂nd (3.10) găsim
    
c1 A11 A12 ... A1n b0
 c2   A21 A22 ... A2n  b1 
    
 ..  =  .. .. ..  .. 
 .   . . ... .  . 
cn An1 An2 ... Ann bn−1
ceea ce implică
n
X Zb µ n−1
X (j) ¶
lk (0) j
ck = Akj bj−1 = t w(t) dt =
j=1 j=0
j!
a

Zb
= lk (t)w(t) dt .
a
Prin urmare
n
X Zb µ X
n ¶
ck f (zk ) = lk (t)f (zk ) w(t) dt =
k=1 a k=1

Zb ³ ´
= Ln−1 z1 , z2 , ..., zn ; f |t w(t) dt
a
³ ´
unde Ln−1 z1 , z2 , ..., zn ; f |. este polinomul de interpolare al lui Lagrange core-
spunzător nodurilor distincte z1 , z2 , ..., zn .

Definiţia 20 O formulă de cuadratură de forma (3.9) care are gradul de exactitate


n − 1 se numeşte formulă de cuadratură de tip interpolator.
Remarcăm următoarele ( vezi Teorema 27 )
• ı̂n cazul ı̂n care sistemul de noduri
{z1 , z2 , ..., zn } este fixat
există o singură formulă de cuadratură de tip interpolator ;
88 Alexandru Lupaş

• dacă nodurile z1 , z2 , ..., zn sunt considerate variabile , deci ca parametrii arbi-


trari , atunci oricărui sistem de noduri {z1 , z2 , ..., zn } i se ataşează o anumită
formulă de cuadratură de tip interpolator, deci vor exista o infinitate de for-
mule de cuadratură , pe n noduri cu gradul de exactitate n − 1 .
Din cele de mai sus rezultă următoarea propoziţie :

Teorema 29 O condiţie necesară şi suficientă pentru ca (3.9) să fie o formulă de
cuadratură de tip interpolator este ca coeficienţii ei să admită reprezentarea

Zb
1 ω(t)
(3.14) ck = 0 w(zk ) dt
ω (zk ) t − zk
a

unde k = 1, 2, ..., n şi


n
Y
ω(t) = (t − zk ) .
k=1

Corolar 8 O formulă de cuadratură de forma

Zb n
X
f (t)w(t)dt = ck f (zk ) + Rn (f )
a k=1

unde nodurile distincte sunt arbitrare şi care are gradul de exactitate n − 1 se
obţine prin integrarea , relativ la ponderea w , a polinomului de interpolare al lui
Lagrange, adică

Zb Zb
¡ ¢
(3.15) f (t)w(t)dt = Ln−1 z1 , ..., zn ; f |t w(t) dt + Rn (f ) .
a a

3.3.1 Mărirea gradului de exactitate


Prezentăm o modalitate (vezi [?]) care ne va permite ca având la dispoziţie două
formule distincte de cuadratură , cu un acelaşi grad de exactitate m , să generăm
o formulă de cuadratură cu gradul de exactitate m + 1 .

Teorema 30 Considerăm formulele de cuadratură

Zb p
X
f (t)w(t)dt = ak f (xk ) + rp (f )
a k=1

Zb q
X
f (t)w(t)dt = bk f (yk ) + εq (f )
a k=1

Dacă resturile rp şi εq verifică condiţiile

rp (h) = εq (h) = 0 ∀h ∈ Πm ,
Metode Numerice 89

∆ : = εq (em+1 ) − rp (em+1 ) 6= 0 ,
atunci formula de cuadratură

Zb p
X q
X
(3.16) f (t)w(t) dt = α ak f (xk ) + (1 − α) bk f (yk ) + R(f )
a k=1 k=1

unde
εq (em+1 )
α= ,

are gradul de exactitate m + 1 . În plus

R(f ) = αrp (f ) + (1 − α)εq (f )

Demonstraţie. Avem

Zb
¡ ¢
R(f ) = α + (1 − α) f (t)w(t) dt−
a

µ Zb ¶ µ Zb ¶
−α f (t)w(t) dt − rp (f ) − (1 − α) f (t)w(t) dt − εq (f ) =
a a

= αrp (f ) + (1 − α)εq (f ) .
Deci
R(h) = αrp (h) + (1 − α)εq (h) = 0 , ∀h ∈ Πm
şi
R(em+1 ) = αrp (em+1 ) + (1 − α)εq (em+1 ) = 0 .
Pentru ca să ilustrăm eventualele aplicaţii ale teoremei demonstrate anterior ,
considerăm formulele exacte de cuadratură
Z b ³a + b b − a´
f (t) dt = (b − a)f −λ + r1 (f )
a 2 2

şi
Z ³a + b
b
b − a´
f (t) dt = (b − a)f +µ + ε1 (f )
a 2 2
unde λ , µ ∈ (0, 1] . Se verifică imediat că

r1 (e0 ) = ε1 (e0 ) = 0

(b − a)2 (b − a)2
r1 (e1 ) = λ , ε1 (e1 ) = −µ
2 2
Aceasta ı̂nseamnă că cele două formule au gradul de exactitate efectiv egal cu
m=0. Cu notaţia din Teorema 30 se obţine
µ
α= .
µ+λ
90 Alexandru Lupaş

Prin urmare formula de cuadratură


Z b
(3.17) f (t) dt =
a
µ ³ ¶
b−a a+b b − a´ ³a + b b − a´
= µf −λ + λf +µ + R(f )
µ+λ 2 2 2 2
are gradul de exactitate m = 1 . În plus

(b − a)3
R(e2 ) = (1 − 3µλ) .
12
Să repetăm procedeul descris anterior considerând ca şi formule de referinţă pe
(3.8) şi (3.17). În această situaţie

R(e2 ) 1
α= =1− .
R(e2 ) − r(e2 ) 3µλ

Formula (3.16) se scrie sub forma


Z b
(3.18) f (t)dt =
a
Ã
b−a ³a + b b − a´ ³a + b´
µf −λ + (µ + λ)(3µλ − 1)f +
3µλ(µ + λ) 2 2 2
!
³a + b b − a´
+λf +µ + R0 (f )
2 2

iar
R0 (e0 ) = R0 (e1 ) = R0 (e2 ) = 0 ,
(b − a)4
R0 (e3 ) = (λ − µ) .
24
Rezultă că dacă λ 6= µ , atunci (3.18) are gradul de exactitate efectiv egal cu
doi . Pentru λ = µ , deci
Z b
(3.19) f (t)dt =
a
Ã
b−a ³a + b b − a´ ³a + b´
2
= f − µ + 2(3µ − 1)f +
6µ2 2 2 2
!
³a + b b − a´
+f +µ + R1 (f ) , µ ∈ (0, 1] ,
2 2

atunci gradul de exactitate al acestei formule este m = 3 . Prin efectuarea unor


calcule elementare se arată că au loc şi egalităţile
µ ¶
(b − a)5 3
R1 (e4 ) = − µ2 .
48 5
Metode Numerice 91

În această manieră constatăm că dacă


r
3
µ∈R , |µ| = ,
5

atunci gradul de exactitate al formulei (3.19) se va mări.


Într-adevăr, formula de cuadratură
Z b
(3.20) f (t) dt =
a
Ã
5(b − a) ³a + b r3 b − a´ 8 ³a + b´
= f − + f +
18 2 5 2 5 2
!
³a + b r3 b − a´
+f + + RG (f )
2 5 2

are gradul de exactitate m = 5 . Totodată

(b − a)6
RG (e6 ) 6= 0 mai precis RG (e6 ) = .
2800

În cazul funcţiilor derivabile de un număr suficient de ori există posibilitatea [11]
ca o formulă de cuadratură cu un grad de exactitate efectiv egal cu m să fie
,, transformată” ı̂ntr-o formulă de cuadratură cu gradul de exactitate m + 2 .

Teorema 31 Fie formula de cuadratură cu gradul de exactitate efectiv egal cu m


Z b n
X
f (t)w(t) dt = ck f (zk ) + Rn (f ) .
a k=1

Dacă
1 Rn (em+2 )
x0 : = ∈ < a, b > ,
m + 2 Rn (em+1 )
atunci formula aproximativă de cuadratură
Z b X n
1
(3.21) g(t)w(t) dt ≈ Rn (em+1 )g (m+1) (x0 ) + ck g(zk )
a (m + 1)!
k=1
³ ´
g ∈ C m+1 < a, b > ,

are gradul de exactitate m + 2 .

Demonstraţie. Să notăm cu rn (g) restul din (3.21); avem

1
rn (g) = Rn (g) − Rn (em+1 )g (m+1) (x0 )
(m + 1)!

şi
rn (h) = 0 pentru h ∈ Πm .
92 Alexandru Lupaş

În acelaşi timp


1
rn (em+1 ) = Rn (em+1 ) − Rn (em+1 )(m + 1)! = 0
(m + 1)!
şi
rn (em+2 ) = Rn (em+2 ) − (m + 2)Rn (em+1 )x0 = 0 ,
ceea ce completează afirmaţia că rn (p) = 0 pentru orice p din Πm+2 .
Pentru exemplificare să considerăm ı̂n (3.19) < a, b >= [0, 1] , µ = 1 . Găsim
formula cu grad de exactitate m = 3
Z 1 · µ ¶ ¸
1 1
f (t)dt = f (0) + 4f + f (1) + R(f ) .
0 6 2
Deoarece
1 1
R(e4 ) = − , R(e5 ) = −
20 48
se obţine x0 = 21 . Conform Teoremei 31, formula de cuadratură
Z 1 Ã !
1 (4) ³ 1 ´ 1 ³1´
g(t)dt = − g + g(0) + 4g + g(1) + r(g)
0 2880 2 6 2

are gradul de exactitate m1 = 5 .

Problema se poate trata ı̂ntr-un cadru mai general. Să considerăm o funcţională
liniară A : Lw < a, b >→ R cu următoarele proprietăţi:


 i) A(h) = 0 ∀h ∈ Πm ,

ii) A(em+1 ) 6= 0 ,
(C)

 ¯ ¯

 ¯ A(em+1 )

 A(em+2 ) ¯¯
 iii) ¯¯ =0
Rn (em+1 ) Rn (em+2 ) ¯
unde Rn este restul din (3.3).
Condiţiile (C) ne asigură de faptul că funcţionala liniară A are gradul de exactitate
efectiv egal cu m .
Fie formula exactă de aproximare
Z b n
X
(3.22) f (t)w(t) dt = λA(f ) + ck f (zk ) + R̃(f ) , f ∈ Lw (a, b) ,
a k=1

unde R̃ reprezintă restul formulei iar Rn este restul din (3.3).


Ne propunem să determinăm valorile posibile ale parametrului real λ astfel ı̂ncăt

R̃(em+1 ) = 0 ı̂n timp ce Rn (em+1 ) 6= 0 .

Observăm că au loc egalităţile

R̃(f ) = Rn − λA(f )

R̃(ej ) = Rn (ej ) − λA(ej ) = 0 , j = 0, 1, ..., m


Metode Numerice 93

R̃(em+1 ) = Rn (em+1 ) − λA(em+1 ) .


Prin urmare singura valoare admisibilă a lui λ este
Rn (em+1 )
λ= .
A(em+1 )

Pentru această valoare a lui λ (3.22) devine


Z b X n
Rn (em+1 )
(3.23) f (t)w(t)dt = A(f ) + ck f (zk ) + R̃(f ) .
a A(em+1 )
k=1

În acelaşi timp


Rn (em+1 )
R̃(em+2 ) = Rn (em+2 ) − A(em+2 ) = 0 ,
A(em+1 )
ceea ce demonstrază faptul că

R̃(p) = 0 , ∀p ∈ Πm+2 .

Prin urmare, am demonstrat următoarea propoziţie :

Teorema 32 Fie A : Lw (a, b) → R o funcţională liniară care verifică condiţiile


(C) iar Rn restul din (3.3). Dacă (3.3) are gradul de exactitate m , iar R̃ este
precizat ı̂n (3.23), atunci

R̃(ej ) = 0 pentru j = 0, 1, ..., m + 2 .

Un caz particular ı̂l constituie acela ı̂n care A este o diferenţă divizată, mai precis

A(f ) = [x0 , x1 , ..., xm+1 ; f ] .

De această dată


 0 , j = 0, 1, ..., m
 1 , j = m+1
A(ej ) = . P
m+1


 xk , j = m+2
k=0

Obţinem astfel

Corolar 9 Fie f : J → R , < a, b >⊂ J , f ∈ Lw (a, b) . Dacă formula


Z b n
X
f (t)w(t) dt = ck f (zk ) + Rn (f )
a k=1

are gradul de exactitate efectiv egal cu m , iar x0 , x1 , ..., xm+1 este un sistem de
puncte din J , care verifică
m+1
X Rn (em+2 )
xk = ,
Rn (em+1 )
k=0
94 Alexandru Lupaş

atunci formula de cuadratură


Z b
f (t)w(t) dt =
a

n
X
(3.24) = Rn (em+1 )[x0 , x1 , ..., xm+1 ; f ] + ck f (zk ) + R̃(f )
k=1

are gradul de exactitate m + 2 .

Precizăm faptul că dacă ı̂n (3.23) unul dintre xj este un nod multiplu de ordinul
rj , atunci se impune condiţia ca f (rj −1) (xj ) să existe.
Spre exemplu să considerăm formula
Z
8 1 p 3 1 ³1´ 3
(3.25) f (t) t(1 − t)dt = f (0) + f + f (1) + R(f ) .
π 0 8 4 2 8

Avem ¡2j+2¢
j+1 3 1
R(ej ) = − − j+2 , j≥1.
4j (j + 2) 8 2
8p
R(e0 ) = 0, w(t) = t(1 − t) .
π
În particular

1 3
R(e1 ) = 0 , R(e2 ) = − , R(e3 ) = − .
8 16
Fie xj ∈ [0, 1] astfel ca
3
x0 + x1 + x2 = .
2
Din Corolarul 9 deducem că restul din
Z p
8 1
f (t) t(1 − t)dt =
π 0

1 3 1 ³1´ 3
= − [x0 , x1 , x2 ; f ] + f (0) + f + f (1) + R̃(f )
8 8 4 2 8
verifică
R̃(h) = 0 pentru orice h din Π3 .
1
Alegând x0 = 0 , x1 = 2 , x2 = 1 concludem cu formula ,,corectată” de cuadratură
Z
8 1 p 1 3 ³1´ 1
(3.26) f (t) t(1 − t)dt = f (0) + f + f (1) + R̃(f )
π 0 8 4 2 8

care are gradul de exactitate efectiv egal cu trei.


Din punct de vedere al gradului de exactitate, formula de cuadratură (3.26) este
,,mai bună” decât (3.25).
Metode Numerice 95

3.3.2 Transformări ale cuadraturilor


Să introducem notaţia
n
X
In (f ; c; z) = ck f (zk )
k=1
unde
c = (c1 , c2 , ..., cn ) ∈ Rn ,
n
z = (z1 , z2 , ..., zn ) ∈< a, b > .
Totodată, considerăm formula exactă de cuadratură
Z b
(3.27) f (t)w(t)dt = In (f ; c; z) + Rn (f ) .
a

Fie
λ>0 µ̄ = (µ, µ, ..., µ) ∈ Rn , z̄ = µ̄ + λz .
Combinaţiile liniare
In (f ; c; z) şi In (F ; λc; z̄)
le vom considera echivalente.
Justificarea acestei chestiuni constă că din (3.27) prin intermediul unei transformări
liniare ale variabilei, rezultă
Z
µ+λb

(3.28) F (x)W(x) dx = In (F ; λc; z̄) + R̃n (F )


µ+λa

unde ³x − µ´
W(x) = w , x ∈< µ + λa, µ + λb > .
λ
Vom spune că (3.28) este o transformare afină a formulei de cuadratură (3.27). Mai
precis, se verifică uşor valabilitatea următoarelor afirmaţii (vezi [?]):
Lema 21 Dacă −∞ < λ < β < +∞ iar w este o pondere pe (a, b) şi
Z β n
X
f (t)w(t)dt = ck f (zk ) + rn (f ) , f ∈ Lw (α, β) ,
α k=1

atunci funcţia
³ x − a´
W(x) = w α + (β − α) , x ∈ (a, b), −∞ < a < b < +∞,
b−a
este de asemenea o pondere, pe (a, b) ; ı̂n plus
Zb
F (x)W(x) dx =
a

b−a
n
X ³ zk − α ´
= ck F a + (b − a) + Rn (F )
β−α β−α
k=1
unde F ∈ LW (a, b) şi
b−a ³ t−α´
Rn (F ) = rn (F̃ ) , F̃ (t) = F a + (b − a) .
β−α β−α
96 Alexandru Lupaş

În cazul ı̂n care intervalul de integrare este semi-infinit, de exemplu de forma
(a, +∞), se obţine :

Lema 22 Fie a, α ∈ (−∞, +∞) şi w o pondere pe intervalul (α, +∞) . Dacă

Z
+∞ n
X
f (t)w(t) dt = ck f (zk ) + rn (f ), f ∈ Lw (α, +∞),
α k=1

atunci
i) W (x) = w(x + α − a), x ∈ (a, +∞), este o pondere;
ii) dacă F ∈ LW (a, +∞) avem

Z
+∞ n
X
F (x)W(x) dx = ck F (zk + a − α) + Rn (F ) ,
a k=1

unde Rn (F ) = rn (F̃ ) , F̃ (t) = F (t + a − α) .

Pentru a ilustra utilitatea acestor propoziţii considerăm câteva exemple.


Exemplul 1. Să notăm
r
3
z1 = 0.774596669241483... = .
5
Aşa numita formulă de cuadratură a lui Gauss-Legendre, pe trei noduri, este

Z1 Z1
¡ ¢
f (t)dt = L2 − z1 , 0, z1 ; f |t dt =
−1 −1

5 8 5
= f (−z1 ) + f (0) + f (z1 ) + r3 (f ) .
9 9 9
Pentru f ∈ C (6) [−1, 1] se cunoşte că există θ ∈ (−1, 1) astfel ı̂ncăt
1
r3 (f ) = f (6) (θ) .
15750
Dacă dorim să efectuăm o aproximare a unei integrale de forma

Zb
F (x) dx , −∞ < a < b < +∞ , F ∈ C (6) [a, b],
a

pe baza Lemei 21 se constată că are loc formula exactă de cuadratură

Zb
F (x) dx =
a
µ ¶
5(b − a) ¡ ¢ 8 ³a + b´ ¡ ¢
= F a + r(b − a) + F + F a + s(b − a) +
18 5 2
Metode Numerice 97

1 ³ b − a ´7 (6)
+ F (η) , η ∈ (a, b) ,
15750 2
cu r = 1+z2
1
, s = 1−z2
1
; a se vedea şi (3.20).
Exemplul 2. Formula de cuadratură a lui Gauss-Laguerre, pentru funcţii
de clasă C 4 [0, +∞) , ne permite să scriem (vezi [7])

Z
+∞

f (t)e−t dt = c1 f (x1 ) + c2 f (x2 ) + r2 (f )


0

1 (4)
r2 (f ) = f (θ) , θ ∈ (0, +∞) , θ = θ(f ) ,
6
unde
j xj cj
1 0.585786437627... 0.853553390593...
2 3.414213562373... 0.146446609407...

Dacă dorim să calculăm aproximativ

Z
+∞
1
I := √ e−x dx ,
x
1

utilizând Lema 22 avem


1
eI = c1 F (1 + x1 ) + c2 F (1 + x2 ) + F (4) (η) , η>1,
6
unde
1
F (x) = √ ;
x
deci
c1 c2
I≈ √ + √
e 1 + x1 e 1 + x2
şi ı̂n plus ¯ ¯
¯ ¯
¯I − √ c1 − √
c2 ¯ < 0.4 .
¯ e 1 + x1 e 1 + x2 ¯
Pentru evaluarea lui I se poate proceda şi altfel. Deoarece

Z1
1 √
I = Γ(0.5) − √ e−x dx şi Γ(0.5) = π,
x
0

să folosim una dintre formulele de cuadratură destinate calculului integralelor de


forma
Z1
f (x)w(x) dx , w(x) = xp (1 − x)q ,
0

cu (p, q) = (−0.5, 0) şi f (x) = e−x .


98 Alexandru Lupaş

3.4 Teorema lui Peano


Fie Y un spaţiu liniar de funcţii reale definite pe un interval [a, b] ,
−∞ < a < b < ∞ . Dacă m este un număr natural fixat, presupunem că
C m+1 [a, b] ⊆ Y şi de asemenea că pentru orice t ∈ [a, b] funcţia ϕt : [a, b] →
R definită prin
µ ¶m ½
x − t + |x − t| (x − t)m , x − t ≥ 0
ϕt (x) = |x − t|m
+ = =
2 0 , x−t<0
este un element al spaţiului Y .
Reamintim că dacă A : Y → R este o funcţională liniară cu gradul de exactitate
m , atunci A(p) = 0 pentru orice polinom p de grad cel mult m . Următoarea
teoremă este atribuită lui Giuseppe Peano (1858-1932).
Teorema 33 (G. Peano ) Fie A : Y → R o funcţională liniară şi mărginită cu
gradul de exactitate m . Dacă funcţia
ΦA : [a, b] → R unde ΦA (t) = A(ϕ) ,
este continuă pe [a, b] , atunci pentru orice f din C m+1 [a, b] are loc reprezentarea

Zb
1
(3.29) A(f ) = ΦA (t)f (m+1) (t)dt .
m!
a

Demonstraţie. Dacă f ∈ C m+1 [a, b] , atunci există un polinom p ∈ Πm astfel ca


Zx
(x − t)m (m+1)
(3.30) f (x) = p(x) + f (t)dt .
m!
a

Mai precis
m
X f (k) (a)
p(x) = (x − a)k .
k!
k=0
Remarcăm că (3.30) se poate scrie şi ı̂n următoarea manieră :
Zb
1
(3.31) f (x) = p(x) + ϕt (x)f (m+1) (t) dt.
m!
a

Aplicând peste (3.31) funcţionala A , relativ la


variabila x , găsim
Zb
1
A(f ) = A(p) + A(ϕt )f (m+1) (t) dt =
m!
a

Zb
1
= ΦA (t)f (m+1) (t) dt
m!
a
ceea ce demonstrează (3.29).
Facem următoarele observaţii :
Metode Numerice 99

• din (3.29) reiese că funcţia ΦA : [a, b] → R este independentă de alegerea


funcţiei f ı̂n C m+1 [a, b] . În realitate, (3.29) constituie o reprezentare pe
subspaţiul C m+1 [a, b] a funcţionalelor liniare având un grad de exactitate
m;
• dacă ı̂n (3.29) alegem f = em+j+1 , găsim

Zb
m!j!
(3.32) tj ΦA (t)dt = A(em+j+1 ) ;
(m + j + 1)!
a

• justificarea faptului că (vezi (3.31))

µ Zb ¶ Zb
A ϕt (x)f (m+1) dt = A(ϕt )f (m+1) (t) dt
a a

se face prin intermediul teoremei lui Fubini.

Definiţia 21 ΦA : [a, b] → R se numeşte funcţia de influenţă a funcţionalei A .

Prin aplicarea teoremei de medie a calculului integral obţinem

Corolar 10 Fie A o funcţională liniară şi mărginită care are gradul de exactitate
m . Dacă ΦA păstrează semn constant pe (a, b) , atunci pentru orice f din
C m+1 [a, b] există cel puţin un punct ξ , ξ ∈ [a, b] , astfel ı̂ncât

f (m+1) (ξ)
(3.33) A(f ) = A(em+1 )
(m + 1)!

Corolar 11 Dacă A : Y → R este o funcţională liniară cu gradul de exactitate


m , atunci pentru orice f , f ∈ C m+1 [a, b] , are loc inegalitatea

Zb
1
(3.34) |A(f )| ≤ kf (m+1) k |φA (t)| dt
m!
a

unde φA este funcţia de influenţă şi

kf (m+1) k = maxx∈[a,b] |f (m+1) (x)|

3.4.1 Restul ı̂n unele formule de cuadratură


Pentru punerea ı̂n evidenţă a modului de aplicare a teoremei lui G. Peano să con-
siderăm formula exactă de cuadratură
Z1 ³ p+1 ´
(3.35) f (t)w̃(t)dt = f + R(f )
p+q+2
0

tp (1 − t)q
w̃(t) = , p > −1, q > −1 ,
B(p + 1, q + 1)
100 Alexandru Lupaş

unde R reprezintă restul formulei iar B este funcţia Beta.


Să determinăm gradul de exactitate al acestei formule: avem
R(e0 ) = R(e1 ) = 0 ,
(p + 1)(q + 1)
R(e2 ) = ,
(p + q + 2)2 (p + q + 3)
ceea ce ne arată că m = 1 . Teorema 3.3 ne permite să reprezentăm restul pe spaţiul
C 2 [0, 1] . Pentru aceasta se impune să studiem funcţia de influenţă a restului. Avem
ΦR (t) = R(ϕt ) , ϕt (x) = |x − t|+
adică
Z1 ³ p+1 ´
ΦR (t) = |x − t|+ w̃(x)dx − ϕt .
p+q+2
0
La prima vedere pare dificilă problema determinării unei forme convenabile a lui
ΦR (t) . În schimb se poate studia uşor semnul funcţiei de influenţă. Deoarece
ϕt este convexă pe [0, 1] ea admite ı̂n orice punct din [0, 1] cel puţin o dreaptă de
sprijin. Aceasta ı̂nseamnă că oricare ar fi x0 , x0 ∈ [0, 1] , există un număr real
λ = λ(x0 ) astfel ca inegalitatea
ϕt (x0 ) + λ(x0 − x) ≤ ϕt (x)
să aibă loc pentru orice x din [0, 1] . Alegem
p+1
x0 = ,
p+q+2
ı̂nmulţim inegalitatea cu w̃(x) iar apoi o integrăm, pe [0, 1] relativ la variabila
x . Se obţine
³ p + 1 ´ Z1
ϕt ≤ ϕt (x)w̃(x) dx
p+q+2
0
ceea ce ne arată că
φR (t) ≥ 0 , t ∈ [0, 1] .
Din Corolarul 10 concludem că dacă f este de clasa C 2 [0, 1] va exista cel puţin un
punct ξ, ξ ∈ [0, 1] , astfel ı̂ncât
(p + 1)(q + 1) f 00 (ξ)
(3.36) R(f ) = .
(p + q + 2)2 (p + q + 3) 2!

3.4.2 Restul pe C[a, b]


În cele ce urmează prezentăm unele rezultate stabilite de către Tiberiu Popoviciu
1
ı̂n legătură cu reprezentarea restului ı̂n unele formule liniare de aproximare.
1
Tiberiu Popoviciu (1906-1975) -matematician român, născut la Arad, Profesor la Uni-
versitatea din Cluj, membru al Academiei Române , director al Institutului de Calcul al
Academiei (actualmente Institutul de Calcul ,,Tiberiu Popoviciu” ), fondatorul şcolii de
Analiză Numerică din România, creatorul Teoriei Funcţiilor Convexe de ordin superior.
Rezultatele lui Tiberiu Popoviciu sunt citate frecvent ı̂n cele mai recente monografii din
ţară şi străinătate.
Metode Numerice 101

Definiţia 22 O funcţie f : [a, b] → R se numeşte convexă de ordinul m pe


[a, b] dacă pentru orice sistem de puncte distincte din [a, b]

x0 , x1 , ..., xm+1 , ( xi 6= xj pentrui 6= j )

are loc inegalitatea


[x0 , x1 , ..., xm+1 ; f ] ≥ 0 .

Precizăm că o funcţie f se numeşte concavă de ordinul m , dacă funcţia −f este


convexă de acelaşi ordin m .

Definiţia 23 O funcţională liniară F : C[a, b] → R este de formă simplă pe


C[a, b] , dacă pentru orice f ∈ C[a, b] există ı̂n [a, b] un sistem de puncte distincte
θ0 , θ1 , ..., θm+1 , astfel ı̂ncât

(3.37) F(f ) = K[θ0 , θ1 , ..., θm+1 ; f ]

unde K este un număr diferit de zero şi independent de funcţia f .

Să observăm că dacă ı̂n (3.37) alegem f = em+1 , atunci

F (em+1 ) = K[θ0 , θ1 , ..., θm+1 ; em+1 ]

ceea ce ı̂nseamnă că (3.37) se poate transcrie sub forma

(3.38) F(f ) = F(em+1 )[θ0 , θ1 , ..., θm+1 ; f ]

Remarcăm de asemenea faptul că o funcţională cu imaginile precizate ı̂n (3.38) are
gradul de exactitate efectiv egal cu m .

Definiţia 24 O funcţională liniară F : C[a, b] → R este de formă simplă pe


subspaţiul C m+1 [a, b] , dacă oricare ar fi f din C m+1 [a, b] există ı̂n [a, b] cel
puţin un punct ξ, ξ = ξ(f ), astfel ca:

f (m+1) (ξ)
(3.39) F (f ) = F (em+1 ) .
(m + 1)!

De exemplu, ı̂n conformitate cu (3.36) funcţionala rest R din formula de cuadratură


(3.35) este de formă simplă pe subspaţiul C 2 [0, 1] .

Teorema 34 (T. Popoviciu [26])


O condiţie necesară şi suficientă pentru ca o funcţională liniară F : C[a, b] → R să
fie de forma simplă, este ca
(3.40) F (h) 6= 0
pentru orice funcţie h din C[a, b] care este convexă de ordinul m pe [a, b] .

Necesitatea condiţiei (3.40) este imediată: presupunând că are loc (3.37)-(3.38),
dacă h este convexă, atunci

F (em+1 )F (h) = F 2 (em+1 )[θ0 , θ1 , . . . , θm+1 ; h] > 0

ceea ce ı̂nseamnă că F (h) 6= 0 .


102 Alexandru Lupaş

Teorema 35 (T. Popoviciu [26]) Fie m , m ∈ N fixat şi F : C[a, b] → R o


funcţională liniară şi mărginită, de grad de exactitate m . Pentru ca F să fie
de forma simplă pe C[a, b] este necesar şi suficient ca să avem

(3.41) F (em+1 )ΦF (t) ≥ 0 pentru orice t ∈ [a, b] ,

unde ΦF este funcţia de influenţă a funcţionalei F .

Dacă F este de formă simplă pe C[a, b] atunci (3.41) este verificată. În adevăr,
funcţia ϕt (x) = |x − t|m
+ este convexă de ordinul m pe [a, b] şi astfel trebuie să
avem
F (ϕt )F (em+1 ) ≥ 0,
adică
ΦF (t)F (em+1 ) ≥ 0.

Teorema 36 (vezi [11] ) Fie F : [a, b] → R o funcţională liniară şi mărginită.


Dacă F este de formă simplă pe C m+1 [a, b], atunci F este de formă simplă pe
ı̂ntreg spaţiul C[a, b]. Cu alte cuvinte, dacă
i) F (em+1 ) 6= 0
ii) pentru orice h ∈ C m+1 [a, b] există un punct θ = θ(h) ∈ [a, b] astfel ca

h(m+1) (θ)
F (h) = F (em+1 ) ,
(m + 1)!

atunci pentru orice f ∈ C[a, b] există un sistem θ0 , θ1 , . . . , θm+1 , θi = θi (f ), de


puncte distincte din [a, b] astfel ı̂ncât

F (f ) = F (em+1 )[θ0 , θ1 , . . . , θm+1 ; f ].

Demonstraţie. Continuitatea funcţionalei F implică faptul că funcţia de influenţă


ΦF este continuă pe [a, b] . Deoarece

F (ek ) = 0, k = 0, 1, . . . , m,

comform teoremei lui Peano


Zb
1
F (h) = ΦF (t)h(m+1) (t) dt, h ∈ C m+1 [a, b].
m!
a

Pentru simplificarea notaţiei fie


1
s(t) = ΦF (t)
m!
şi
Zx Zt1 Zt2 Ztmµ ¶
h0 (x) = ... s(tm+1 ) − |s(tm+1 )| dt
a a a a

( dt = dt1 dt2 . . . dtm+1 ).


(m+1)
Funcţia h0 este din C m+1 [a, b] şi h0 = s − |s| .
Fără a restrânge generalitatea, vom presupune F (em+1 ) > 0 . Din comportarea
Metode Numerice 103

funcţionalei F pe subspaţiul C m+1 [a, b] rezultă că există un punct θ ∈ [a, b] astfel
ı̂ncât
s(θ) − |s(θ)|
F (h0 ) = F (em+1 ) ≤ 0.
(m + 1)!
Pe de altă parte
Zb µ ¶ Zb µ ¶2
2 1
F (h0 ) = s (x) − s(x)|s(x)| dx = s(x) − |s(x)| dx .
2
a a

În concluzie F (h0 ) = 0 adică


Zb ³ ´2
s(x) − |s(x)| dx = 0
a

sau s = |s| pe [a, b].


Prin urmare ΦF (t) ≥ 0, ∀ t ∈ [a, b], iar Teorema 35 completează demonstraţia.
Considerând ponderea
1
w(t) = √ pe intervalul (−1, 1)
1 − t2
să cercetăm cum se poate reprezenta restul R pe spaţiul C[−1, 1] , dacă
Z1
2π ³ 1 2j − 1 ¢´
Xn
dt ¡
f (t) √ = f (−1) + f cos π + R(f ) .
1 − t2 2n + 1 2 j=1
2n + 1
−1

Aceasta este un caz particular al aşa numitei formule de cuadratură a lui Bouzitat
(vezi [7]). Se cunoaşte că dacă h ∈ C (2n+1) [−1, 1], atunci există θ ∈ [−1, 1] astfel
ca
h(2n+1) (θ)
R(h) = K ·
(2n + 1)!
unde K 6= 0 este o constantă relativ la h. Fie
h(x) = T2n+1 (x) = cos(2n + 1) arccos x = 22n x2n+1 + . . .
Găsim
Z1
2n 2n dt
R(T2n+1 ) = 2 · K = 2 R(e2n+1 ) = T2n+1 (t) √ −
1 − t2
−1
µ ³ ¶
2j − 1 ´
n
X
2π 1
− T2n+1 (−1) + T2n+1 cos π =
2n + 1 2 j=1
2n + 1
µ n ¶
2π 1 X
=− − + cos (2j − 1)π) = π .
2n + 1 2 j=1
Prin urmare
π
R(e2n+1 ) =
22n
iar Teorema 36 permite să reprezentăm restul R pe ı̂ntreg spaţiul C[−1, 1] prin
intermediul egalităţii
π
R(f ) = 2n [θ0 , θ1 , . . . , θ2n+1 ; f ] , θi = θi (f ) ∈ [−1, 1] .
2
104 Alexandru Lupaş

3.5 Clasificarea formulelor de cuadratură


Să considerăm o pondere w : (a, b) → [0, +∞) şi formula de cuadratură de forma

Zb n
X
(3.42) f (t)w(t) dt = ckn f (zkn ) + Rn (f ), f ∈ Lw (a, b) ,
a k=1

unde z1n < z2n < . . . < znn sunt puncte din < a, b >. Presupunem ca elemente fix-
ate intervalul < a, b > şi ponderea w. Să notăm cu Cn mulţimea tuturor egalităţilor
3.42 obţinute pentru diverse alegeri ale coeficienţilor c1n , . . . , cnn şi eventual ale
nodurilor z1n , z2n , . . . , znn .

Definiţia 25 Fie U o submulţime din Lw (a, b) şi

Zb n
X
(3.43) f (t)w(t) dt = c∗kn f (zkn

) + Rn∗ (f ).
a k=1

Dacă
|Rn∗ (f )| = inf sup |Rn (f )|,
Cn f ∈U

atunci (3.43) este o formulă optimală de cuadratură relativ la U .

Punerea ı̂n evidenţă a formulelor optimale relativ la anumite clase de funcţii este
interesantă dar dificilă.

Definiţia 26 Dacă ponderea w este simetrică, adică

w(x) = w(a + b − x) , ∀ x ∈ (a, b)

şi ı̂n plus pentru j = 1, 2, ..., n

cj,n = cn+1−j,n şi zj,n = a + b − zn+1−j,n ,

atunci (3.42) se numeşte formulă simetrică de cuadratură.

O proprietate a acestor formule este ilustrată ı̂n următoarea propoziţie care


ne arată că gradul maxim de exactitate al unei formule simetrice este ı̂ntotdeauna un
număr impar.

Teorema 37 Dacă formula de cuadratură (3.42) este simetrică şi

Rn (p) = 0 , ∀ p ∈ Π2s ,

atunci
Rn (h) = 0 , ∀ p ∈ Π2s+1 .

Demonstraţie. Este suficient să arătăm că Rn (e2s+1 ) = 0 . Există un polinom


ϕ de grad ≤ 2s astfel ı̂ncât
³ a + b ´2s+1
e2s+1 (t) = t − + ϕ(t) = h0 + ϕ(t) .
2
Metode Numerice 105

Prin urmare
Rn (e2s+1 ) = Rn (h0 ) + Rn (ϕ) = Rn (h0 ) =
Zb ³ a + b ´2s+1
n
X
= h0 (t)w(t) dt − ck,n zk,n − =
2
a k=1

Zb
= h0 (a + b − t)w(t) dt−
a
n
X ³ a + b ´2s+1
− cn+1−k zn+1−k,n − = −Rn (e2s+1 ) ,
2
k=1

adică Rn (e2s+1 ) = 0 .

Definiţia 27 Pentru n variabil, şirul de egalităţi cu termenul general (3.42) con-


stituie o metodă de cuadratură. Metoda de cuadratură (3.42) se numeşte con-
vergentă pentru f0 , f0 ∈ U ⊆ Lw (a, b) , dacă

lim Rn (f0 ) = 0 .
n→∞

O metodă de cuadratură este convergentă pe o submulţime U ⊆ Lw (a, b) , dacă

lim Rn (f ) = 0 oricare ar fi f ∈U .
n→∞

În studiul convergenţei metodelor de cuadratură, un rol important ı̂l joacă cele
care sunt pozitive.

Definiţia 28 Dacă pentru n = 1, 2, . . . avem

ck,n > 0 , k = 1, 2, . . . , n ,

atunci (3.42) este o formulă (metodă) pozitivă de cuadratură.

Definiţia 29 Dacă ı̂n (3.42) avem

z1n 6= a şi zn,n 6= b ,

atunci formula de cuadratură se numeşte deschisă. În cazul ı̂n care

z1n = a şi zn,n = b

vom spune că (3.42) este o formulă ı̂nchisă.

Definiţia 30 Fie (3.42) cu gradul de exactitate efectiv egal cu m şi ΦRn funcţia
de influenţă a restului.
Dacă
ΦRn (t) ≥ 0 , t ∈ (a, b) ,
atunci (3.42) se numeşte formulă de cuadratură pozitiv definită
(pe subspaţiul C m+1 [a, b] ).
În cazul ı̂n care ΦRn (t) ≤ 0 , ∀t ∈ (a, b) , formula (3.42) se numeşte negativ
definită.
106 Alexandru Lupaş

Observăm că o formulă de cuadratură, pentru care funcţia de influenţă păstrează


semn constant şi care posedă un anumit grad de exactitate, are proprietatea remar-
cabilă că restul ei admite o formă simplă pe spaţiul C[a, b] (vezi Teorema 36).

În literatura de specialitate există şi termenul de formulă de cuadratură obţinută


prin juxtapunere. Pentru a elucida această terminologie să considerăm w(t) = 1 şi
fie rp restul ı̂n formula de cuadratură

Zβ p
X
(3.44) f (t) dt = cj f (zj ) + rp (f ), f ∈ C[α, β],
α j=1

(−∞ < α ≤ z1 < z2 < . . . < zp ≤ β < +∞).


Să considerăm un interval finit [a, b] şi

k
xk = a + (b − a) , k = 0, 1, . . . , n .
n
Lema 21 ne permite să aplicăm (3.44) funcţiilor F din C[a, b] : avem

Zxk
(3.45) F (x) dx =
xk−1

b−a X
p ³ b−a ´ b−a
= cj F xk + (zj − β) + rp (F̃k )
n(β − α) j=1 n(β − α) n(β − α)

unde ³ ´
b−a
F̃k = F xk + (t − β) .
n(β − α)
Pentru k = 1, 2, . . . , n să ı̂nsumăm (3.45). Obţinem

Zb
(3.46) F(x) dx =
a

n p µ ¶
b−a XX b−a
= cj F xk + (zj − β) + Rn (F)
n(β − α) n(β − α)
k=1 j=1

unde  b−a ∗

 Rn (F ) = β−α rp (Fn )

(3.47) µ ¶

 1
P
n
b−a
 Fn∗ (t) = n F xk + n(β−α) (t − β) .
k=1

Definiţia 31 Formula de cuadratură precizată prin (3.46)-(3.47) se numeşte trans-


formata prin juxtapunere a formulei (3.44).
Metode Numerice 107

Un motiv pentru care uneori este mai indicat să utilizăm ”juxtapusa” unei
formule de cuadratură reiese din următoarea teoremă.

Teorema 38 Dacă pentru f ∈ C m+1 [α, β] , restul din (3.44) admite o formă
simplă, adică

f (m+1) (θ)
rp (f ) = rp (em+1 ) , θ = θ(f ) ∈ [α, β] ,
(m + 1)!

atunci restul Rn al formulei (3.46) obţinută prin juxtapunere se reprezintă pe


spaţiul C m+1 [a, b] sub forma

F (m+1) (ξ)
(3.48) Rn (F ) = nδ m+2 · rp (em+1 )
(m + 1)!
unde
b−a
ξ = ξ(F ) ∈ [a, b] şi δ= .
n(β − α)
Demonstraţie. Din (3.47) , avem

F ∗ (m+1) (θ)
Rn (F ) = nδ · rp (em+1 ) .
(m + 1)!

Utilizând proprietatea lui Darboux2 a funcţiilor continue concludem că există ı̂n
[a, b] cel puţin un punct ξ = ξ(F ) astfel ca

δ m+1 X (m+1) ³ ´
n
F ∗ (m+1) (θ) = F xk + (θ − β)δ = δ m+1 F (m+1) (ξ).
n
k=1

Prezenţa ^ ın (3.48) a factorului δ m+2 ne arată că, deoarece restul


Rn este direct proporţional cu acesta, aleg^ and convenabil parametrul
n putem găsi o formulă juxtapusă ^ ın care restul Rn este suficient de
mic. Din forma lui δ reiese că n va fi ı̂n general mare, ceea ce afectează volumul
de calcule. În general,este indicat ca δ < 1 , deci
hb−ai
n ≥ n0 = 1 +
β−α
unde prin [.] s-a notat partea ı̂ntreagă .
De exemplu, să reluăm formula de cuadratură a lui Gauss-Legendre, menţionată ı̂n
cadrul Exemplului 1 :
Z1 r ´ r
5 ³ 3 8 5 ³ 3´
f (t) dt = f − + f (0) + f + r3 (f )
9 5 9 9 5
−1

cu
1
r3 (f ) = f (6) (θ) , f ∈ C (6) [−1, 1] , θ ∈ [−1, 1].
15750
2
Jean Gaston Darboux (1842-1917) matematician francez cu contribuţii ı̂n Analiză ,
Geometrie diferenţială , Ecuaţii diferenţiale. Din 1902 a devenit membru al Royal Society
.
108 Alexandru Lupaş

Presupunem că, utilizând această formulă, dorim să calculăm cu şapte zecimale
exacte
Z1
F (x) dx unde F ∈ C (6) [0, 1] , kF (6) k ≤ 1 .
0

Utilizând formula juxtapusă (3.46) avem

Z1
F (x) dx =
0

n µ
X ³k − 1 + β ´ ³ k − 0.5 ´ ³ k − β ´¶
1
= 5.F + 8.F + 5.F + Rn (F ) .
18n n n n
k=1

1 15
β= − ,
2 10
cu restul Rn admiţând reprezentarea
1
Rn (F ) = F (6) (ξ) , ξ ∈ [0, 1] .
2016 · 103 n6
Deoarece
1 1
|Rn (F )| < (10n)−6 kF (6) k ≤ (10n)−6
2 2
alegând pe n astfel ca
1
(10n)−6 ≤ 10−8 ,
2
adică n ≥ 2 , vom avea precizia dorită.

3.6 Cuadraturi clasice


3.6.1 Formule de tip Newton-Cotes
Să considerăm o formulă de cuadratură de tip interpolator, adică

Zb n
X
(3.49) f (t) dt = ck f (zk ) + R(f ) , f ∈ L[a, b] , n ≥ 2,
a k=1

unde, comform teoremei (29) , avem

Zb n
Y
1 ω0 (t)
(3.50) ck = 0 dt , ω0 (t) = (t − zk )
ω0 (zk ) t − zk
a k=1

(k = 1, 2, . . . , n)
iar z1 , z2 , . . . , zn sunt puncte distincte din [a, b] .
Fixând nodurile zj , j = 1, 2, . . . , n , coeficienţii ck sunt determinaţi ı̂n mod
unic de (3.50). În funcţie de alegerea nodurilor distingem următoarele metode
aproximative de calcul
Metode Numerice 109

Formula (ı̂nchisă) a lui Newton-Cotes : ı̂n acest caz

b−a
zk = a + (k − 1) ;
n−1

Formula deschisă a lui Newton-Cotes are nodurile


b−a
zk = a + k ;
n+1

Formula lui Maclaurin cu nodurile


³ 1´b − a
zk = a + k − ;
2 n

Pentru o tratare unitară vom nota

(3.51) xk = a + (k − 1 + β)h

unde parametrii β , h , h > 0 , se aleg astfel ca


b−a
0<h≤ .
n−1+β
Formula de cuadratură corespunzătoare nodurilor (3.51), adică

Zb n
X
(3.52) f (t) dt = ck (β, h)f (xk ) + R(f ; β, h)
a k=1

unde R(·; β, h) este restul şi
 1
Rb ω(t)
 ck (β, h) =
 ω 0 (x dt
 k)
a
t−xk
(3.53)

 Q
n


 ω(t) = ω(t; β, h) = (t − xk )
k=1

include ca şi cazuri particulare cele trei formule menţionate. Astfel avem următorul
tabel:

Formula β h

b−a
Newton-Cotes (ı̂nchisă) 0
n−1

b−a
Newton-Cotes (deschisă) 1
n+1

1 b−a
Maclaurin 2 n
110 Alexandru Lupaş

Definiţia 32 Formula (3.52) cu nodurile (3.51) şi coeficienţii precizaţi ı̂n (3.53)
se numeşte formula generalizată a lui Newton-Cotes.
Numărul real λ , unde
b−a
λ = 2β − 1 + n − ,
n
se numeşte parametrul de control al formulei generalizate a lui Newton-Cotes.
Să observăm că ı̂n cazul ı̂n care (β, h) ia valorile precizate ı̂n tabel, avem λ = 0 .
Lema 23 Dacă λ = 0 , atunci formula generalizată a lui Newton-Cotes este
simetrică.
Demonstraţie. Deoarece
ω 0 (xk ) = (−1)n−k (k − 1)!(n − k)!hn−1
găsim
b−a Q
n−1
Zh (t − j − β)
(−1)n−k h j=0
(3.54) ck (β, h) = dt ,
(k − 1)!(n − k)! t−k−β+1
0
ceea ce implică
cn+1−k (β, h) = ck (β, h) , k = 1, 2, . . . , n .
În acelaşi timp w(t) = 1 şi
xk + xn+1−k = a + b + (n − 1 + 2β)h − (b − a) = a + b + λh = a + b
adică (3.52) este simetrică.
Lema 24 Dacă parametrul de control λ este zero, atunci coeficienţii (3.53) admit
reprezentarea
µ ¶ Z
n+2β−1 µ ¶
n−k n 1 t−β
(3.55) ck (β, h) = (−1) k h dt
k t−k−β+1 n
0

(k = 1, 2, . . . , n) .
b−a
Demonstraţie. Se observă că n + 2β − 1 = h şi ı̂n plus
n−1
Y µ ¶
t−β
(t − j − β) = n! .
j=0
n

Utilizând (3.54) obţinem (3.55).


b−a
În cazul λ = 0 avem h = n+2β−1 ceea ce ı̂nseamnă că formula de cuadratură
(3.52) se poate scrie sub forma

Rb
f (t) dt =
aµ ¶
(3.56) b−a
P
n
k+β−1
= n+2β−1 ck (β)f a + n+2β−1 (b − a) +
k=1
+Rn (f ; β)
Metode Numerice 111

unde n ≥ 2 , β ≥ 0 , iar Rn (·; β) este restul formulei. Din (3.55) deducem

µ ¶ Z
n+2β−1 µ ¶
n−k n 1 t−β
(3.57) ck (β) = (−1) k dt .
k t−k−β+1 n
0

3.6.2 β−Formula de cuadratură a lui Newton-Cotes


Definiţia 33 Egalitatea (3.56) se numeşte β - formula de cuadratură a lui
Newton-Cotes.


 β = 0 =⇒ Newton-Cotes (ı̂nchisă)
β = 12 =⇒ Maclaurin

β = 1 =⇒ Newton-Cotes (deschisă)

Pentru n ∈ {2, 3} formula de cuadratură (3.56) devine:

Zb
f (t) dt =
a

µ ³ ¶
b−a a+b b−a ´ ³a + b b−a ´
= f − +f + + R2 (f ; β)
2 2 2(2β + 1) 2 2(2β + 1)

respectiv
Zb µ
b − a ³a + b b−a ´
f (t) dt = f − +
m 2 2β + 2
a

³a + b´ ³a + b ¶
b−a ´
+(m − 2) +f + + R3 (f ; β)
2 2 2β + 2

unde
6
m= , β ≥ 0.
(β + 1)2

În cele ce urmează un rol important ı̂l joacă polinoamele Hn , de grad n + 1, definite
prin
Zx µ ¶
t−β
Hn (x) = dt , n = 1, 2, . . .
n
0

Vom spune că Hn sunt polinoamele lui Laplace de grad n + 1.


Primele polinoame ale lui Laplace sunt
112 Alexandru Lupaş

n Hn (x)

0 x

1
1 2 x(x − 2β)

³ ´
1
2 12 x 2x2 − 3x(1 + 2β) + 6β(β + 1)

³ ´
1
3 24 x(x − 2β − 2) x2 − (2β + 2)x + 2β(β + 2)

..
.

În cele ce urmează folosim notaţia


n−1
Y
Jn = [0, n − 1 + 2β] , qn (t) = (t − k − β) .
k=0

Deoarece
n−1
Y
qn (λ + t) = (λ + t − j − β)
j=0

n−1
Y
qn (λ − t) = (−1)n [λ + t − j − β + (n − 1 + 2β − 2λ)]
j=0

se observă că pe intervalul Jn polinomul qn verifică următoarea proprietate de


simetrie ³ n − 1 + 2β ´ ³ n − 1 + 2β ´
qn + t = (−1)n qn −t
2 2
sau
(3.58) qn (t) = (−1)n qn (n − 1 + 2β − t) .
Deoarece
Zx
1
Hn (x) = qn (t) dt
n!
0

din (3.58) rezultă


Hn (n − 1 + 2β − x) =
Z
n−1+2β−x
(−1)n
= qn (n − 1 + 2β − t) dt =
n!
0

Z
n−1+2β
(−1)n
= qn (t) dt =
n!
x
Metode Numerice 113

= (−1)n+1 Hn (x) + (−1)n Hn (n − 1 + 2β) .


Dar
Hn (n − 1 + 2β) = (−1)n Hn (n − 1 + 2β)
ceea ce ı̂nseamnă că dacă n este un număr impar, atunci
Hn (n − 1 + 2β − x) = Hn (x) , (n = 2m + 1) .
Pentru n par avem
Hn (x) + Hn (n − 1 + 2β − x) = Hn (n − 1 + 2β) .
În general, pentru n arbitrar
1 1
Hn0 (x) = 0
qn (x) = (x − n − β + 1)Hn−1 (x) ;
n! n
Integrând prin părţi, se obţine
Zx
1 1
(3.59) Hn (x) = (x − n − β + 1)Hn−1 (x) − Hn−1 (t) dt .
n n
0

Lema 25 a) Dacă β = 0 , atunci pentru x ∈ [0, 2m − 2]


H2m−1 (x) ≥ 0 si H2m (x) ≤ 0 ;

b) Pentru β ∈ [ 2 − 1, 1] au loc inegalităţile
H2m−1 (x) ≤ 0 şi H2m (x) ≥ 0 , x ∈ [0, 2m − 2 + 2β] .
Demonstraţie.
√ Pentru m = 1 sau m = 2 , presupunând că β = 0 sau β ∈
[ 2 − 1, 1] , afirmaţia rezultă imediat. Utilizând un raţionament prin inducţie
completă, din (3.59) se completează demonstraţia. Deoarece
H2m−1 (x) = H2m−1 (2m − 2 + 2β)
rezultă că egalităţile din Lema 26 sunt verificate pe intervalele precizate.
Lema 26 Fie Rn (f ; β) restul ı̂n β-formula de cuadratură a lui Newton-Cotes.
b−a
Dacă h = , atunci:
n + 2β − 1
(3.60) Rn (f ; β) =
Z µ
n+2β−1 ¶
n+1 t−β
=h n! ∆n (β, f ; t) dt
n
0
unde
∆n (β, f ; t) = [a + βh, . . . , a + (n + β − 1)h, a + th ; f ]
sau
(3.61) Rn (f ; β) =
n+1
=h n!{ Hn (n + 2β − 1)[a + βh, . . . , a + (n + β − 1)h, b ; f ]−
Z
n+2β−1

− Hn (t) ∆n (β, f ; t) dt }
∂t
0
114 Alexandru Lupaş

(f ∈ Cn+1 [a, b] ) ;

Totodată
(3.62) Rn (en ; β) = hn+1 n!Hn (n + 2β − 1) , ek (t) = tk ;

(3.63) Rn (en+1 ; β) = hn+2 (n + 1)!{Hn+1 (n + 2β − 1)+


a(n + 2β − 2) + b(3n + 2β)
+ Hn (n + 2β − 1) } .
2(n + 1)(b − a)
Demonstraţie. Justificarea lui (3.60) se face având ı̂n vedere faptul că (3.56) este
de tip interpolator, deci
Rn (f ; β) =
Zb
= Qn (t)[a + βh, a + (β + 1)h, . . . , a + (β + n − 1)h, t ; f ] dt
a
cu
n
Y
Qn (t) = (t − a − (β + j − 1)h) .
j=1

Efectuând o schimbare de variabilă găsim (3.60). Egalitatea (3.61) rezultă integrând


prin părţi (3.60). Deoarece

[a + βh, . . . , a + (β + n − 1)h, x; en ] = 1

din (3.60) rezultă (3.62). Ultima egalitate (3.63) este o consecinţă a lui (3.61): se
foloseşte faptul că
n
X
[a + βh, . . . , a + (β + n − 1)h, x ; en+1 ] = x + (a + (β + j − 1)h)
j=1

iar apoi relaţia de recurenţă (3.59).

3.6.3 Coeficienţii lui Laplace


Definiţia 34 Numerele

Z1 µ ¶
t−β
Lβn := (−1) n−1
dt , n = 1, 2, . . .
n
0

se numesc coeficienţii lui Laplace.

Sunt importante cazurile β ∈ {0, 1/2, 1}; pentru aceste valori ale parametrului
β se obţine

Lβn
Metode Numerice 115

1
n\β 0 2 1

1 1
1 2 0 − 2

1 1 5
2 12 − 24 − 12

(3.64) 1 1 3
3 24 − 24 − 8

19 223 251
4 720 − 5760 − 720

3 103 95
5 160 − 2880 − 288

Unele dintre proprietăţile coeficienţilor lui Laplace sunt următoarele:


• funcţia generatoare

X t
Lβk tk = (1 − t)−β , |t| < 1 ;
ln(1 − t)
k=0

• relaţia de recurenţă
µ ¶ Xn
n+β 1
Lβn+1 = − − Lβ ;
n+1 n+2−k k
k=0

• forme asimptotice (n → ∞)
µ ³ ¶
1 1 ´
L0n = O ,
n ln2 n ln n
µ ¶µ ³ 1 ´¶
n+β−1 1
Lβn =− +O , β>0;
n ln n ln2 n

• semnul unor coeficienţi

L0n > 0 , L1/2 1


n ≤ 0 , Ln < 0 , n = 1, 2, . . . ;

• inegalităţi
n−1 0 n
L < L0n+1 < L0 .
n+1 n n+1 n

Atât aceste proprietăţi ale coeficienţilor lui Laplace cât şi altele se găsesc prezen-
tate ı̂n monografia lui Helmut Brass [6].
116 Alexandru Lupaş

Să presupunem că g : [0, a + b] → R este Riemann integrabilă pe domeniul de


definiţie. Atunci se verifică imediat că

Za Zb
(3.65) [g(t + b) − g(t)] dt = [g(a + b − t) − g(t)] dt .
0 0

Deoarece µ ¶ µ ¶ µ ¶
t−β t+1−β t−β
= − ,
n n+1 n+1
considerând ı̂n (3.65)
µ ¶
t−β
a = n + 2β − 1 , b=1 , g(t) =
n+1

găsim
Z
n+2β−1µ ¶ Z1 ·µ ¶ µ ¶¸
t−β n+β−t t−β
dt = − dt .
n n+1 n+1
0 0

Dar faptul că µ ¶ µ ¶


n+β−t t−β
= (−1)n+1
n+1 n+1
ne permite să scriem

Z
n+2β−1µ ¶ ³ ´
t−β
(3.66) Hn (n + 2β − 1) = dt = (−1)n+1 − 1 Lβn+1 .
n
0

Considerând ı̂n egalitatea (3.65)


µ ¶
t−β
g(t) =
n+2

se arată că ³ ´
(3.67) Hn+1 (n + 2β − 1) = Lβn+1 + (−1)n − 1 Lβn+2 .

Teorema 39 Fie β = 0 sau β ∈ [ 2 − 1, 1] şi Rn (f ; β) restul din β− formula
de cuadratură a lui Newton - Cotes.
Dacă n = 2m + 1 , atunci pentru orice funcţie f din C (2m+2) [a, b] există un punct
ξ , ξ ∈ [a, b] astfel ca
³ b − a ´2m+3 ³ ´
(3.68) R2m+1 (f ; β) = Lβ2m+2 − Lβ2m+3 f (2m+2) (ξ) .
2m + 2β

În plus 
 <0 dacă β = 0
Lβ2m+2 − Lβ2m+3 √ .

>0 dacă β ∈ [ 2 − 1, 1]
Metode Numerice 117

Demonstraţie. Pentru n impar

Hn (n + 2β − 1) = − Hn (n + 2β − 1) ,

adică
Hn (n + 2β − 1) = 0 .
Din Lema 26 se constată că R2m+1 (f ; β) este de formă simplă pe
spaţiul C (2m+2) [a, b] . Aplicând Teorema 36 şi egalitatea (3.63) din enunţul Lemei
26 deducem reprezentarea restului menţionată ı̂n (3.68). Semnul lui H2m+2 (2m +
2β) este precizat ı̂n Lema 26. În mod asemănător se demonstrează

Teorema 40 Dacă n = 2m şi β ∈ {0} ∪ [ 2 − 1, 1] , atunci pentru orice
f , f ∈ C (2m) [a, b] , există ı̂n [a, b] un punct θ astfel ı̂ncât
³ b−a ´2m+1
(3.69) R2m (f ; 2β) = −2 Lβ2m+1 f (2m) (θ) .
2m + 2β − 1

Să considerăm ı̂n (3.56) n = 2 iar apoi n = 3 . Având ı̂n vedere (3.68)-(3.69)
precum şi (3.64) găsim următoarele formule exacte de cuadratură :
I. β = 0, formula ı̂nchisă a lui Newton-Cotes :

Zb
b−a (b − a)3 0
f (t) dt = [f (a) + f (b)] − f (θ1 ) , (n = 2)
2 12
a

Această egalitate se mai numeşte ,, Formula trapezului ”.


În cazul (β, n) = (0, 3) obţinem ,, Formula lui Kepler ”

Zb · µ ¶ ¸
b−a a+b
f (t) dt = f (a) + 4f + f (b) −
6 2
a
(b − a)5 (4)
− f (ξ1 ) , (n = 3) ;
2880
care se mai numeşte şi Formula ,,butoiului ” .
1
II. β = , formulele lui Maclaurin :
2
Zb
b − a h ³ 3a + b ´ ³ a + 3b ´i
f (t) dt = f +f +
2 4 4
a

(b − a)3 0
+ f (θ2 ) , (n = 2)
96
Zb
3(b − a) h ³ 5a + b ´ 2 ³ a + b ´ ³ a + 5b ´ i
f (t) dt = f + f +f +
8 6 3 2 6
a

7
+ (b − a)5 f (4) (ξ2 ) , (n = 3) ;
5184
118 Alexandru Lupaş

III. β = 1, formulele deschise ale lui Newton-Cotes:

Zb
b − a h ³ 2a + b ´ ³ a + 2b ´i
f (t) dt = f +f +
2 3 3
a

(b − a)3 0
+ f (θ3 ) , (n = 2);
36

Zb
2(b − a) h ³ 3a + b ´ 1 ³ a + b ´ ³ a + 3b ´i
f (t) dt = f − f +f +
3 4 2 2 4
a

7
+ (b − a)5 f (4) (ξ3 ) , (n = 3) .
23040

În egalităţile de mai sus, punctele θi , ξi sunt situate ı̂n [a, b] şi depind de
alegerea funcţiei f , presupusă ca fiind element fie ı̂n C 2 [a, b] , fie din C 4 [a, b] ,

3.6.4 Coeficienţii β - formulei de cuadratură

I. În cazul β = 0 , formula ı̂nchisă a lui Newton-Cotes se poate scrie sub forma

Zb n
b−a X ¡ k−1 ¢
(3.70) f (t) dt = ak f a + (b − a) + Rn (f ) .
2 n−1
a k=1

Din (3.57)

µ ¶ n−1
Z ¡t¢
kn n
ak = 2(−1)n−k n
dt .
n−1 k t−k+1
0

Menţionăm câteva valori ale lui ak = ak (n) ; vom avea ı̂n vedere proprietatea de
simetrie

ak = an+1−k , k = 1, 2, . . . , n .

Coeficienţii din (3.70) , β=0.


Metode Numerice 119

n a1 a2 a3 a4 a5 a6

2 2 2

3 1 4 1

4 1 3 3 1

7 32 12 32 7
5 9 9 9 9 9

.. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . .

989 5888 928 10496 4540 10496


9 1575 1575 − 1575 1575 − 1575 1575

1
II. Dacă β = 2 , din (3.56) obţinem formula lui Maclaurin, pe care o vom rescrie
sub forma

Zb n
b−a X ¡ b − a¢ 1
(3.71) f (t)dt = bk f a + (k − 0.5) + Rn (f ; ),
2(n − 1) n 2
a k=1

unde bk = bk (n) verifică relaţia de simetrie

bk = bn+1−k ,

iar pentru primele valori ale lui n , se pot găsi ı̂n tabelul următor:

1
Coeficienţii formulei lui Maclaurin (3.71), β = 2
120 Alexandru Lupaş

n b1 b2 b3 b4 b5 b6

2 1 1

3 3
3 2 1 2

13 11 11 13
4 8 8 8 8

275 100 402 100 275


5 144 144 144 144 144

247 139 254 254 139 247


6 128 128 128 128 128 128

24745 882 −25028 272 56007 882


7 11520 11520 11520 60 11520 11520

295627 71329 471771 128953 128953 471771


8 138240 138240 138240 138240 138240 138240

832221 −260808 2903148 −3227256 52397900 −3227256


9 358400 358400 358400 358400 358400 358400

III. Formula deschisă a lui Newton-Cotes se obţine din (3.56) considerând


β = 1 . Această formulă de cuadratură se poate scrie astfel

Zb n ³ ´
b−a X k
(3.72) f (t)dt = ck f a + (b − a) + Rn (f ; 1).
2n n+1
a k=1

Unii dintre coeficienţii ck = ck (n) , care satisfac şi ei relaţia de simetrie

ck = cn+1−k

se pot găsi ı̂n tabelul de mai jos :

Coeficienţii ck = ck (n) din (3.72)


Metode Numerice 121

n c1 c2 c3 c4 c5 c6

2 2 2

3 4 −2 4

11 1 1 11
4 3 3 3 3

11 −14 26 −14 11
5 2 2 2 2 2

611 −453 562 562 −453 611


6 120 120 120 120 120 120

920 −1908 4392 −4918 43927 −1908


7 135 135 135 135
135 135

1787 −2803 4967 −1711 −1711 4867


8 280 280 280 280
280 280

4045 −11690 33340 −55070 67822 −55070


9 504 504 504 504 504 504

2752477 −660319 1567388 −17085616 8891258 8891258


10 362880 362880 362880 362800 362880 362880

3.6.5 Formula trapezului


Această formulă este ı̂nchisă şi de tip interpolator: ı̂n (3.56) se consideră β = 0 şi
n = 2 . Formula trapezului este
Zb Zb
f (t)dt = L1 (a, b; f |t)dt + RT (f ),
a a

unde RT (f ) este restul. Prin efectuarea calculelor regăsim

Zb
b−a
(3.73) f (t)dt = [f (a) + f (b)] + RT (f ) .
2
a

În paragraful anterior am demonstrat că dacă f ∈ C 2 [a, b] , atunci există ı̂n
[a, b] un punct θ astfel ı̂ncât

(b − a)3 00
(3.74) RT (f ) = − f (θ) .
12
122 Alexandru Lupaş

Reprezentarea (3.74) a restului putea fi dedusă direct . Se observă că avem

(b − a)3
RT (e0 ) = RT (e1 ) = 0 şi RT (e2 ) = − .
6
Aceasta ı̂nseamnă că gradul de exactitate al formulei trapezului este efectiv egal cu
1 . În acelaşi timp,

Zb
b − a³ ´
RT (| · −t|+ ) = |x − t|+ dx − |a − t|+ + |b − t|+ =
2
a

Zb
(b − a)(b − t) (b − t)(t − a)
= (x − t) dx − =− ≤0.
2 2
t

Conform teoremei lui Peano, pentru f ∈ C 2 [a, b] ,

Zb
¡ ¢ f 0 (θ)
RT (f ) = RT | · −t|+ f 00 (t) dt = RT (e2 ) ,
2!
a

(a≤θ≤b)
ceea ce demonstrează (3.74).
Forma simplă (3.74) a restului ne arată că, cel puţin pentru funcţiile de clasă
C 2 [a, b] , aproximarea este cu atât mai bună cu cât lungimea intervalului [a, b] este
mai mică. Utilizând această observaţie, ı̂n practică se consideră formula juxtapusă
a trapezului. Dacă xk = a + nk (b − a) , atunci

Zxk
b − a³ ´ 1 ³ b − a ´3 00
f (t) dt = f (xk−1 ) + f (xk ) − f (ηk )
2n 12 n
xk−1

( xk−1 ≤ ηk ≤ xk , k = 1, 2, . . . , n),
iar prin ı̂nsumare obţinem aş numita ,, formulă juxtapusă a trapezului”, anume

Zb
b − a h f (a) + f (b) X i
n−1
(3.75) f (t) dt = + f (xk ) + εn,T (f ) ,
n 2
a k=1

unde restul εn,T (f ) admite reprezentarea

(b − a)3 00
(3.76) εn,T (f ) = − f (η) , f ∈ C 2 [a, b] , η ∈ [a, b] .
12n2
Dacă, de exemplu, dorim să evaluăm integrala

Z10
I= f (t)dt, cu |f 00 (t)| ≤ 1 , t ∈ [0, 10],
0
Metode Numerice 123

formula (3.73) nu este indicată: aceasta deoarece din (3.74) avem

|RT (f )| < 100 ,

ceea ce nu constituie o certitudine a obţinerii unei valori aproximative a numărului


I . În schimb, din (3.76) rezultă
100
|εn,T (f )| < .
n2
Prin urmare, ı̂n cazul ı̂n care am dori să găsim valoarea lui I cu o precizie ε , ε >
0 , alegând ı̂n formula juxtapusă a trapezului un număr natural n astfel ca
· ¸
10
n≥1+ √
ε
obţinem |εn,T (f )| < ε.

Să considerăm formula juxtapusă a trapezului :de exemplu, dacă ε = 10−4 , şi
n = 1001 , făcând abstracţie de erorile de rotunjire, găsim o aproximaţie cu cel
puţin trei zecimale exacte a lui I . Intervine ı̂n schimb un dezavantaj : utilizând
un calculator şi alcătuind un subprogram pentru calculul sumei din membrul drept
din formula juxtapusă , vor fi necesare 1002 apeluri ale funcţiei f (x) , x ∈
{x0 , x1 , . . . , x1001 } . În general, aceasta va reduce viteza de calcul.3

3.6.6 Generalizarea formulei trapezului


Fie a ∈ (0, ∞) şi f : (0, ∞) → R o funcţie care admite pe (0, ∞) derivate de orice
ordin. Din teoria seriilor Fourier se cunoaşte că pentru x ∈ (0, a)
Za ∞ Za
1 2X 2πj(t − x)
(3.77) f (x) = f (t) dt + f (t) cos dt .
a a j=1 a
0 0

Dacă x = 0 sau x = a, atunci membrul drept din (3.77) coincide cu


1 a
2 [f (0) + f (a)] . Notăm h = n , n ∈ N , şi fie λ ∈ [0, 1] .
Punctele xk = (λ+k)h , k = 0, 1, . . . , n−1 , se află situate ı̂n [0, a] . Dacă ı̂n (3.77)
se consideră x = xk iar apoi se ı̂nsumează relativ la k , 0 ≤ k ≤ n − 1 , obţinem
Za ( n−1
)
ε X
(3.78) f (t) dt = h [f (a) − f (0)] + f (λh + kh) + rn (f, λ),
2
0 k=0
½
1 dacă λ=0
ε= .
0 dacă 0<λ<1
3
Un studiu aprofundat al formulelor (3.73) şi (3.75) a fost efectuat de către Denis
Poisson (1781-1840) ı̂ntr-un memoriu apărut ı̂n anul 1823 (Mem.Acad. Sci. Inst. France
6, 571-602). El a utilizat formula trapezului pentru calculul aproximativ al funcţiei eliptice
complete de speţa a doua. De asemenea, ı̂n anul 1945, matematicianul A.M. Turing
(Proc. London Math. Soc. 48(2), 180-197) consideră aplicaţii ale formulei trapezului la
calculul valorilor funcţiei Zeta a lui Riemann. Şi alte funcţii speciale, de exemplu anumite
funcţii Bessel sau funcţia eroare, au fost tabelate cu ajutorul unor formule de cuadratură
asemănătoare formulei juxtapuse (3.75).
124 Alexandru Lupaş

Restul rn (f, λ) este precizat prin


rn (f, λ) =
∞ Za
X h i
2πnjt 2πnjt
= −2 f (t) cos cos 2πλj + sin sin 2πλj dt =
j=1 0
a a

∞ Z
X
a
¡ t¢
=−2 f (t) cos 2πj λ − dt .
j=1 0
h

Egalitatea (3.78) este cunoscută sub numele de formula generalizată a trapezu-


lui. Dacă λ = 0 , se regăseşte formula juxtapusă a trapezului , iar pentru
λ = 21 aşa numita formulă modificată a trapezului.

Se demonstrează, prin integrare prin părţi, că


h2k B2k h (2k−1) i
X s
rn (f, 0) = − f (a) − f (2k−1) (0) + Rs ,
(2k)!
k=1

unde
Za
h2s B2s ¯ (2s) ¯
|Rs | ≤ ¯f (t)¯ dt ,
(2s)!
0

iar ı̂n cazul formulei modificate a trapezului, restul rn (f, 12 ) se poate estima prin
¡ 1¢
rn f, =
2
h2k (1 − 21−2k )B2k h (2k−1) i
s
X
= − f (a) − f (2k−1) (0) + Qs ,
(2k)!
k=1
cu
³ h ´X
∞ Za
s+1 (−1)j 2πjt
Qs = (−1) 2 f (2s) (t) cos dt .
2π j=1 j 2s h
0

În egalităţile de mai sus, prin Bk , k = 0, 1, . . . , s-au notat numerele lui


Bernoulli definite prin intermediul funcţiei generatoare

X
t tk
t
= Bk , |t| < 2π .
e −1 k!
k=0

Se constată că
B2j+1 = 0 , j≥1 ,
iar unele numere Bn sunt prezentate ı̂n următorul tabel.

Numerele Bn ale lui Bernoulli


n 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16

Bn 1 − 12 1
6 − 1
30
1
42 − 1
30
5
66 − 691
2730
7
6 − 3617
510
Metode Numerice 125

3.6.7 Formula lui Kepler


Johannes Keppler (1571-1630) a considerat pentru prima dată formula

Zb · µ ¶ ¸
b−a a+b
(3.79) f (t)dt = f (a) + 4f + f (b) + RK (f ) ,
6 2
a

RK fiind restul formulei. Egalitatea (3.79) constituie o formulă de tip ı̂nchisă ,


simetrică, de tip Newton-Cotes.
Formula de cuadratură a lui Kepler, menţionată ı̂n (3.79) , este de tip interpola-
tor. Din punct de vedere analitic ea provine din integrarea pe [a, b] , a egalităţii
aproximative
³ a+b ´
f (t) ≈ L2 a, , b ; f |t , t ∈ [a, b]
2
Am văzut că
(b − a)5
RK (e0 ) = RK (e1 ) = RK (e2 ) = RK (e3 ) = 0 , RK (e4 ) = − ,
120
iar dacă f ∈ C 4 [a, b] , atunci

(b − a)5 (4)
RK (f ) = − f (ξ) , ξ ∈ [a, b] .
2880
Şi de această dată, această reprezentare a restului putea fi dedusă direct din teorema
lui Peano observând că
 ³ ´
 1 (t − a)3 t − a+2b , a ≤ t ≤ a+b
4 ³ 3 ´ 2
RK (| · −t|3+ ) = .
 1 (t − b)3 t − 2a+b , a+b < t ≤ b
4 3 2

J. Keppler a introdus (3.79) ı̂n legătură cu o problemă pragmatică, anume de a


determina aproximativ volumul butoaielor de vin. Din această cauză (3.79) se mai
numeşte ,,regula butoiului”. Mulţi autori atribuie formula (3.79) lui Thomas Simp-
son (1710-1761). În realitate, Th. Simpson a considerat un caz special, obţinut
prin juxtapunere din (3.79).

3.6.8 Un criteriu de comparaţie al formulei


trapezului cu formula lui Kepler
În general , formula trapezului nu este comparabilă cu formula lui Kepler. Totuşi,
pentru unele clase particulare de funcţii se pot deduce anumite informaţii.
Teorema 41 Fie f ∈ C[a, b] .
i) Dacă f este o funcţie convexă pe [a, b] , atunci
RK (f ) ≥ RT (f ) ;

ii) Dacă f este concavă, atunci


RK (f ) ≤ RT (f ) ;
126 Alexandru Lupaş

iii) Pentru f ∈ C 2 [a, b] ,

m2 ≤ f 00 (x) ≤ M2 , ∀x ∈ [a, b] ,

avem
(b − a)3 (b − a)3
(3.80) m2 ≤ RK (f ) − RT (f ) ≤ M2 .
12 12
Demonstraţie. Pe C[a, b] definim funcţionala ∆ = RK − RT . Avem

∆(f ) = RK (f ) − RT (f ) =
h f (a) + f (b) µ ¶ ½
2 a+b i ≥0 f convexă
= (b − a) −f =
3 2 2 ≤0 f concavă
ceea ce demonstrează primele două afirmaţii. Observăm că avem
(b − a)3
∆(e0 ) = ∆(e1 ) = 0, ∆(e2 ) = .
6
Teorema 34 a lui Tiberiu Popoviciu ne furnizează egalitatea
f 00 (η)
∆(f ) = ∆(e2 ) , η ∈ [a, b] ,
2!
ceea ce justifică (3.80).
Inegalitatea (3.80) se poate extinde şi ı̂n cazul formulelor juxtapuse (3.75) şi (3.82).
Dacă ∆n = εn,k − εn,T , se obţine

(b − a)3
∆n (e0 ) = ∆n (e1 ) = 0 , ∆n (e2 ) = .
6n
În plus,
2 b − a X h f (xk−1 ) + f (xk ) xk−1 + xk i
n
∆n (f ) = − f( )
3 n 2 2
k=1
ceea ce ı̂nseamnă că

∆n (f ) > 0 pentru orice funcţie f convexă (ı̂n sens strict) pe [a, b].

Formulăm astfel următorul rezultat:


Teorema 42 Fie εn,T şi εn,K funcţionalele rest din
formulele de cuadratură (3.75) respectiv (3.82) .
Dacă f ∈ C 2 [a, b] , atunci
(b − a)3
(3.81) |εn,K (f ) − εn,T (f )| ≤ ||f 00 || , n = 1, 2, ....
12n2
Este clar că (3.81) poate contribui la compararea celor două metode de cuadratură.
Dacă de exemplu, f ∈ C 4 [a, b] şi pe intervalul [a, b] au loc inegalităţile
00
f ≤0 şi f (4) ≤ 0 ,

atunci
¯ ¯ (b − a)3
¯ ¯
¯ |²n,K (f )| − |²n,T (f )| ¯ ≤ kf 00 k şi |²n,K (f )| ≤ |²n,T (f )| .
12n2
Metode Numerice 127

3.6.9 Formula de cuadratură a lui Simpson


În intervalul [a, b] să considerăm punctele

k
xk = a + (b − a) , k = 0, 1, . . . , 2n.
2n
Aplicând formula (3.79) a lui Keppler pe fiecare dintre intervalele

[x2k , x2k+2 ] , k = 0, 1, . . . , n − 1 ,

obţinem succesiv
xZ
2k+2
b−a
f (t) dt = [f (x2k ) + 4f (x2k+1 ) + f (x2k+2 )]−
6n
x2k

1 ³ b − a ´5 (4)
− f (θk ) , θk ∈ [x2k , x2k+2 ] ,
2880 n
iar prin ı̂nsumare deducem formula lui Simpson

Zb
b − ah X ³ ´
n−1
2k + 1
f (t)dt = f (a) + 4 f a+ (b − a) +
6n 2n
a k=0

n−1
X ³ k ´ i
+2 f a + (b − a) + f (b) + rn,s (f ) ,
n
k=1

unde

(b − a)5 (4)
rn,s (f ) = − f (θ), θ ∈ [a, b]),
2880n4

iar f ∈ C(4) [a, b] .

Există şi o altă formulă de cuadratură atribuită lui T. Simpson: este aşa numita
,,regulă a trei optimilor” (”Three eights Rule”):

Zb
(b − a) h ³ 2a + b ´ ³ a + 2b ´ i
f (t) dt = f (a) + 3f + 3f + f (b) + rs (f )
8 3 3
a

unde rs (f ) este restul formulei.


Ea este un caz particular al formulei ı̂nchise Newton-Cotes, obţinându-se pentru
n=4.
Teorema 39 ne permite să afirmăm că dacă f ∈ C 4 [a, b] , atunci

(b − a)5 (4)
rs (f ) = − f (η) , η ∈ [a, b] .
6480
128 Alexandru Lupaş

Transformata prin juxtapunere a formulei (3.79) a lui Kepler este

Zb
b − a h f (a) + f (b) 1 X ³ ´
n−1
k
f (t)dt = + f a + (b − a) +
n 6 3 n
a k=1

2X ³ ´i
n
k − 0.5
(3.82) + f a+ (b − a) + εn,k (f ) ,
3 n
k=1

unde εn,k (f ) reprezintă restul formulei. Utilizând Teorema 38, rezultă că pentru
f ∈ C 4 [a, b] există cel puţin un punct θ , θ ∈ [a, b] , astfel ca

(b − a)5 (4)
(3.83) εn,k (f ) = − f (θ) .
2880n4

3.6.10 Formula punctului de mijloc


Presupunânnd că f : [a, b] → R este Riemann integrabilă, aproximarea

Zb
a+b
f (t)dt ≈ (b − a)f ( )
2
a

constituie ,,formula punctului de mijloc” (Mittelpunktverfahren, Middpoint


quadrature formula). Dacă RM (f ) este restul care intervine, atunci formula exactă
de cuadratură
Zb ³a + b´
(3.84) f (t) dt = (b − a)f + RM (f )
2
a

este atribuită lui Leonhard Euler (1707-1783). Egalitatea (3.84) poate fi considerată
şi ca o formulă de tip interpolator, pentru

a+b
n=1 , z1 =
2
sau ca şi un caz particular al formulei deschise (3.72) a lui Newton-Cotes. Deoarece
conform Teoremei 38, restul R1 (f ; 1) din (3.72) verifică pe spaţiul C 2 [a, b]
µ ¶3
b−a
R1 (f ; 1) = [L12 − 2L13 ]f 00 (ξ)
2

găsim
(b − a)3 00
(3.85) RM (f ) = f (ξ) , ξ ∈ [a, b] .
24

În mod natural, (3.84) se poate deduce astfel : să considerăm formula exactă

Zb
(3.86) f (t) dt = c1 f (z1 ) + r(f ) , z1 ∈ [a, b]
a
Metode Numerice 129

şi să determinăm parametrii c1 şi z1 astfel ı̂ncât (3.86) să posede un grad maxim
de exactitate. Deoarece
r(e0 ) = b − a − c1 ,
condiţia r(e0 ) = 0 implică c1 = b − a . Cu această valoare a coeficientului să
calculăm r(e1 ) . Se obţine
³a + b ´
r(e1 ) = (b − a) − z1
2
ceea ce atrage după sine faptul că
³ a + b´
(c1 , z1 ) = b − a,
2
reprezintă soluţia problemei. În plus r(e2 ) 6= 0 , adică ı̂n (3.84) avem
(b − a)3
(3.87) RM (e0 ) = RM (e1 ) = 0 , RM (e2 ) = .
12
Prezentăm şi alte demonstraţii ale reprezentării (3.85) a restului RM (f ) pentru
f presupusă ı̂n C 2 [a, b] .
Prima demonstraţie o considerăm cea obţinută prin particularizare din Teo-
rema 38.
A doua demonstraţie utilizează ı̂n mod esenţial atât conceptul de funcţie
convexă cât şi teoria lui T. Popoviciu privind forma simplă a unor funcţionale.
Deoarece
Zb h ³a + b´ i
f (t) + f (a + b − t)
RM (f ) = −f dt
2 2
a
pentru f convexă de ordinul intâi pe [a,b], deci strict convexă ı̂n sens obişnuit,
avem RM (f ) > 0 . Teorema lui T. Popoviciu ne arată că RM este de formă simplă
pe C 2 [a, b] , deci
f 00 (ξ)
RM (f ) = RM (e2 ) , ξ ∈ [a, b] .
2
Având ı̂n vedere (3.87) rezultă teorema de medie (3.85).
A treia demonstraţie se bazează pe teorema lui Peano. Observând că RM are
gradul de exactitate unu, din (3.29) putem scrie
Zb
(3.88) RM (f ) = Φ(t)f 00 (t) dt , f ∈ C 2 [a, b]
a

unde
Φ(t) = RM (ϕt ) , ϕt (x) = |x − t|+ .
Dar  1 a+b
 2 (t − a)2 , a≤t≤ 2
Φ(t) = ,
 1 a+b
2 (t − b)2 , 2 <t≤b
ceea ce ne arată că
1
0 ≤ Φ(t) ≤ (b − a)2 , t ∈ [a, b] .
8
Utilizând teorema de medie a calcului integral ı̂n (3.88), concludem cu (3.85).
130 Alexandru Lupaş

3.6.11 Formula juxtapusă a ,,punctului de mijloc”


Aplicând (3.84) pe fiecare dintre subintervalele

k
[xk−1 , xk ] , xk = a + (b − a) , k ∈ {1, 2, . . . , n} ,
n
se generează transformata prin juxtapunere a formulei punctului de mijloc , anume

Zb
b−a X ³ b − a´
n
(3.89) f (t) dt = f a + (k − 0.5) + ²n,M (f )
n n
a k=1

unde prin ²n,M s-a notat restul. Din Teorema 38 avem

(b − a)3 00
(3.90) ²n,M (f ) = f (θ)
24n2

unde f ∈ C 2 [a, b] şi θ ∈ [a, b] .


Metode Numerice 131

Subprogram destinat calculului aproximativ


al integralelor definite
Metoda : Formula juxtapusă a ,,punctului de mijloc”

subroutine middle(f,a,b,n,eps,vi,vf,kod)
implicit double precision (a-h, o-z)
C DESCRIEREA PARAMETRILOR
C INPUT :
C f=functia care se integreaza
C a,b=limitele de integrare
C n=nr. punctelor intermediare
C eps=precizia
C OUTPUT :
C vi=aproximare initiala
C vf=valoarea (finala) aproximativa a integralei
C kod=cod de eroare
C kod=0 , dabs(vi-vf)≤ eps (precizia s-a atins !)
C kod=1 , dabs(vi-vf)> eps
hi=(b-a)/n
hf=hi*0.5
si=0
sf=0
m=2∗n
do 100 k=1,n
xk=a+(k-0,5)∗hi
100 si=si+f(xk)
vi=hi∗si
do 200 j=1,m
zj=a+(k-0,5)∗hf
200 sf=sf+f(zj)
vf=hf∗sf
teta=dabs(vi-vf)-eps
if(teta) 1,1,2
1 kod=0
return
2 kod=1
return
end

3.7 Polinoame ortogonale clasice


Prin şir de polinoame ortogonale clasice ı̂nţelege unul dintre următoarele şiruri poli-
nomiale (Qn )∞ n=0 unde Qn poate să fie:
Rnα,β -polinomul lui Jacobi , Rnα,β (1) = 1, α > −1, β > −1;
(α) (α) ¡ ¢
Ln -polinomul lui Laguerre4 , Ln (0) = n+α n , α > −1
4
Edmunde Nicolas Laguerre (1834-1886) matematician francez cu rezultate ı̂n Analiză,
Algebră, Geometrie , Teoria Funcţiilor Speciale
132 Alexandru Lupaş

Hn -polinomul lui Hermite , lim x−n Hn (x) = 2n .


x→∞
De asemenea , dacă Qn (x) este clasic, atunci şi polinoamele

αn · Qn (αn x + bn ) , αn · an 6= 0 ,

se vor considera că sunt polinoame clasice.


Aceste şiruri polinomiale care sunt ortogonale pe < a, b > relativ la ponderea
w , unde intervalul de ortogonalitate şi ponderile corespunzătoare sunt menţionate
ı̂n următorul tabel :

Qn < a, b > w(t) Observaţii


(α,β) α β
Rn [−1, 1] (1 − t) (1 + t) α > −1, β > −1
(α)
Ln [0, ∞) e−t tα α > −1
2
Hn (−∞ + ∞) e−t

au anumite proprietăţi comune dintre care amintim :


(a) termenii generali sunt soluţii polinomiale ale unei anumite
ecuaţii diferenţiale liniare de tip Sturm-Liouville

(3.91) a(x)y 00 (x) + b(x)y 0 (x) + λn y(x) = 0 , y = Qn ,

unde a(x) este un polinom de grad cel mult doi, b(x) este polinom de gradul ı̂ntâi
(aceste polinoame fiind independente de n ) , iar λn este independent relativ la
variabila x . Polinoamele a, b şi mărimea scalară λn sunt specificate după cum
urmează:

y a(x) b(x) λn
(α,β) 2
Rn 1−x β − α − (α + β + 2)x n(n + α + β + 1)
(α)
Ln x α+1−x n
Hn 1 −2x 2n
¡ 0 ¢∞
(b) Şirul derivatelor Qn+1 n=0
formează un şir polinomial care este ortogonal
pe acelaşi interval, relativ la o anumită pondere w1 .
(c) Qn satisface o anumită formulă de tip Rodrigues
1
Qn (x) = Dn (w(x)q n (x)) , n≥0
kn · w(x)
unde kn ∈ R \ 0 iar q(x) este un polinom independent de n . Parametrii kn şi
qn sunt următorii :

Qn kn q(x)
(α,β)
Rn (−1)n 2n Γ(n+α+1)
Γ(α+1) 1 − x2
(α)
Ln n! 1
Hn (−1)n 1

(d) (Qn ) formează un şir ortogonal referitor la o pondere w care satisface o


ecuaţie diferenţială de tip Pearson :
w 0 (x) N (x) 0
= , (q(x)w(x)) = B(x)w(x) , N (x) = B(x) − q 0 (x) .
w(x) q(x)
Metode Numerice 133

(e) Q0 (x) = 1 , iar (Qn ) verifică o relaţie de recurenţă de ordinul doi

(3.92) Qn+1 (x) = (An (x) + Bn ) Qn (x) − Cn Q̇n−1 (x) ,

unde
(3.93) An An−1 Cn > 0 .
Expresiile lui An , Bn , Cn sunt precizate prin :

Qn An Bn Cn

(α,β) (2n+α+β+1)(2n+α+β+2) (α2 −β 2 )An n(n+β)(2n+α+β+2)


Rn 2(n+α+β+1)(n+α+1) (2n+α+β)(2n+α+β+2) (n+α+1)(n+α+β+1)(2n+α+β)

(α) 1 2n+1+α n+α


Ln − n+1 n+1 n+1

Hn 2 0 2n

Precizăm unele chestiuni care se pot consulta ı̂n literatura de specialitate.Reamintim că un şir polinomial (ϕn )n=0 este ortogonal relativ la o pondere w pe
(a, b) , dacă
(3.94) < ϕj , ϕk >= δjk , j, k ∈ {0, 1, . . . , }
unde
Zb ½
0 , j=
6 k
< f, g >= f (t)g(t)w(t) dt , δjk = .
1 , j=k
a

Fiind dată ponderea w : (a, b) → [0, ∞) , w 6= 0 , şirul (ϕn )n=0 este unic
determinat, exceptând un factor multiplicativ.
De exemplu, dacă cn 6= 0 , iar pentru n ≥ 1
¯ ¯
¯ < h 0 , h0 > < h 0 , h1 > ... ¯
< h 0 , hn >
¯ ¯
¯ < h 1 , h0 > < h 1 , h1 > ... ¯
< h 1 , hn >
¯ ¯
¯ .
.. .. .. ¯
ϕn (x) = cn · ¯ . . ¯ ,
¯ ¯
¯ < hn−1 , h0 > < hn−1 , h1 > . . . < hn−1 , hn > ¯¯
¯
¯ h0 (x) h1 (x) ... hn (x) ¯

unde {h0 , h1 , . . . , hn , . . .} constituie un sistem polinomial care este liniar indepen-


∞ ∞
dent, atunci (ϕn )n=0 verifică (3.94). Dacă ı̂n plus, (Ψn )n=0 este un şir polinomial
ortogonal pe acelaşi interval < a, b > relativ la aceeaşi pondere w , atunci există

un şir de numere (λn )n=0 , λn 6= 0 , astfel ı̂ncât

Ψn (x) = λn ϕn (x) , n ∈ {0, 1, . . .} .Teorema 43 Dacă (ϕn )n=0 este un şir polinomial ortogonal pe < a, b > , atunci
toate rădăcinile lui ϕn sunt reale , distincte şi situate ı̂n (a, b) .
134 Alexandru Lupaş

Demonstraţie. Să presupunem că (ϕn ) verifică (3.94); deoarece pentru n ≥ 1

Zb
ϕn (t)w(t)dt = 0
a

rezultă că ecuaţia ϕn (x) = 0, x ∈ (a, b),are cel puţin o soluţie x1 . Se constată că
x1 este o rădăcină multiplă de ordin impar a lui ϕn . Fie x1 < x2 < . . . < xk toate
rădăcinile multiple de ordin impar situate ı̂n (a, b) . Presupunând prin absurd
k < n , ar ı̂nsemna că h ∈ Πn−1 , unde

h(x) = (x − x1 ) . . . (x − xk ) .

Pe de o parte
Zb
< ϕn , h >= ϕn (t)h(t)w(t) dt = 0
a

iar pe de altă parte

ϕn (x)h(x) ≥ 0 sau ϕn (x)h(x) ≤ 0 ∀x ∈ (a, b) .

Aceasta ar ı̂nsemna că < ϕn , h >6= 0 ceea ce exte o contradicţie. În concluzie k=n
ceea ce implică că rădăcinile sunt simple, distincte ı̂ntre ele şi situate ı̂n intervalul
de ortogonalitate.

Teorema 44 Dacă (ϕn )n=0 este un şir polinomial care este ortogonal, atunci
termenii acestuia verifică o relaţie de recurenţă de forma

ϕn+1 (x) = (an x + bn )ϕn (x) − cn ϕn−1 (x) , n ≥ 0 , ϕ−1 = 0 .

Dacă se presupune ϕn (x) = c0,n xn + . . . , atunci


c0,n+1 an < ϕn , ϕn >
an = şi cn = .
c0,n an−1 < ϕn−1 , ϕn−1 >

În plus an an−1 cn > 0 .Demonstraţie. Deoarece (ϕn )n=0 , presupus că ar fi ortogonal, formează o bază
ı̂n algebra polinoamelor, rezultă că există constantele a0n , a1n , . . . , ann , an+1,n
astfel ı̂ncât
n+1
X
xϕn (x) = akn ϕk (x) .
k=0

Dar
akn =< xϕn , ϕk >=< ϕn , gk > cu gk (x) = xϕk (x) .
Deoarece

< ϕn , gk >= 0 pentru 0≤k ≤n−2 , an+1,n 6= 0 ,

avem
xϕn (x) = an+1,n ϕn+1 (x) + an,n ϕn (x) + an−1,n ϕn−1 (x)
Metode Numerice 135

c0,n
an+1,n = , ϕn (x) = c0,n xn + . . . ,
c0,n+1
adică există şirurile numerice (an ), (bn ) şi (cn ) astfel ı̂ncât
(3.95) ϕn+1 (x) = (an x + bn )ϕn (x) − cn ϕn−1 (x), n = 0, 1, . . . ; ϕ−1 = 0.
În plus
c0,n+1 an < ϕn , ϕn >
an = şi cn = ,
c0,n an−1 < ϕn−1 , ϕn−1 >
unde c0,n este coeficientul lui xn ı̂n ϕn (x) . De asemenea , se constată că
(3.96) an an−1 cn > 0 .
Prin intermediul lui (3.95 ) şi relaţia de recurenă (3.92) este demonstrată.
Observaţie : Relaţia de recurenţă (3.95) caracterizează toate şirurile de polinoame
ortogonale. În anul 1935 matematicianul francez Jacques Favard (Sur les polynômes
de Tchebycheff, C.R. Acad Sci. Paris 200 (1935) 2052-2055) demonstrează următoarea
afirmaţie, care este ı̂ntr-un anumit sens o reciprocă a teoremei de mai sus.

Teorema 45 (J. Favard) Dacă (φn )n=0 este un şir polinomial care verifică (3.95)-
(3.96), atunci există un interval < a, b > şi o pondere w : [a, b] → [0, ∞) astfel
ı̂ncât să aibă loc conditı̂a de ortogonalitate (3.94).
Subliniem faptul că (3.95) nu caracterizează numai polinoamele ortogonale clasice.
Pe de altă parte, ı̂n literatura de specialitate se arată că
(a) , (b) , (c) , (d)
sunt proprietăţi caracteristice numai polinoamelor clasice.
De exemplu, S. Bochner (Über Sturm-Liouvillesche Polynomsysteme, Math. Zeit.,
29(1929),730-736) determină toate soluţiile polinomiale ale ecuaţiei diferenţiale
(3.91) şi arată că singurele soluţii polinomiale care sunt ortogonale sunt cele clasice,
deci Jacobi, Laguerre sau Hermite.
De asemenea, W. Hahn, (Über Orthogonalpolynome, die q-Differenzengleichungen
genungen, Math. Nachrichten ¡ 0 ¢∞ 2(1949),4-34) arată că singurele polinoame ortogo-
nale (ϕn ) pentru care ϕn+1 n=0
sunt de asemenea ortogonale , sunt cele clasice.

3.7.1 Formula lui Christoffel-Darboux


Termenii unui şir polinomial care este ortogonal satisfac o interesantă identitate
care are multe aplicaţii ı̂n Analiza numerică.
Teorema 46 (Formula lui Christoffel-Darboux)
Fie (ϕn )n≥0 un şir ortogonal şi
1
ϕn (x) = c0,n xn + . . . , wk = .
< ϕ k , ϕk >
Atunci
n
X ϕn+1 (x)ϕn (y) − ϕn (x)ϕn+1 (y)
(3.97) wk ϕk (x)ϕk (y) = λn ·
x−y
k=0

unde
c0,n
(3.98) λn = wn .
c0,n+1
136 Alexandru Lupaş


Demonstraţie. Să presupunem că (ϕn )n=0 verifică (3.95). Atunci

ϕk+1 (x)ϕk (y) − ϕk (x)ϕk+1 (y) =

= ak (x − y)ϕk (x)ϕk (y) + ck [ϕk (x)ϕk−1 (y) − ϕk−1 (x)ϕk (y)]


adică
wk (x − y)ϕk (x)ϕk (y) =
wk
[ϕk+1 (x)ϕk (y) − ϕk (x)ϕk+1 (y)]−
ak
wk−1
[ϕk (x)ϕk−1 (y) − ϕk−1 (x)ϕk (y)]
ak−1
(w−1 = 0 , k = 0, 1, . . . .)
Prin ı̂nsumare
n
X wn ϕn+1 (x)ϕn (y) − ϕn (x)ϕn+1 (y)
wk ϕk (x)ϕk (y) = .
an x−y
k=0

În vederea aplicaţiilor prezentăm valorile lui c0,n , wn şi λn pentru cazul clasic.

ϕn c0,n wn λn

(α,β) (2n+α+β ) (2n+α+beta+1)Γ(n+α+β+1)Γ(n+α+1) Γ(n+α+2)Γ(n+β+α+2)


Rn n
2n (n+α
n ) 2α+β+1 Γ(n+β+1)Γ2 (α+1)n! 2α+β (2n+α+β+2)Γ(n+β+1)Γ2 (α+1)n!

(α,β) (−1)n n! (n+1)!


Ln n! Γ(n+α+1) − Γ(n+α+1)

1√ 1 √
Hn 2n 2n n! π 2n+1 n! π

Identitatea (3.97) este denumită ,, formula lui Christoffel-Darboux”.


Lema 27 Cu notaţiile din Teorema 46, dacă ϕn (xjn ) = 0 , atunci pentru j ∈
{1, 2, . . . , n} avem

Zb
ϕn (t) c0,n
(3.99) w(t) dt = .
t − xjn c0,n−1 wn−1 ϕn−1 xjn
a

Demonstraţie. În conformitate cu (3.97)


n
X ϕn (t)
wk (t)ϕk (xjn ) = −λn · ϕn+1 (xjn ) .
t − xjn
k=0

Integrân relativ la ponderea w , obţinem


Zb
ϕn (t)
−λn ϕn+1 (xj n) = =1 .
t − xjn w(t)dt
a
Metode Numerice 137

Aceasta ı̂nseamnă că (vezi şi (3.95))

ϕn+1 (xj n) = −cn ϕn−1 (xjn ) 6= 0 .

Înlocuind valoarea lui cn găsim (3.99).

3.8 Formule de tip Gauss


C.F. Gauss (1777-1855) publică ı̂n anul 1816 lucrarea ,,Methodus nova integralium
valores per approximationem inveniendi” 5 ı̂n care rezolvă următoarea problemă:
,, să se studieze existenţa şi unicitatea unui sistem de noduri

x1n , x2n ,..., xnn

şi a coeficienţilor
c1n , c2n ,..., cnn
astfel ı̂ncât dacă w : (a, b) → [0, ∞) este o pondere, formula de cuadratură

Zb n
X
(3.100) f (t)w(t) dt = ckn f (xkn ) + Rn (f )
a k=1

să aibă gradul maxim de exactitate. ”


Lema 28 Dacă (3.100) are gradul de exactitate m, atunci

(3.101) m ≤ 2n − 1 .

Demonstraţie. Prin absurd să presupunem că m ≥ 2n . Fie ı̂n (3.100)


n
Y
f0 (t) = (t − xjn )2 , f0 ∈ Π2n .
j=1

Pe de o parte Rn (f0 ) = 0 iar pe de alta


Z b
Rn (f0 ) = f0 (t)w(t) dt > 0 .
a

În concluzie m ≤ 2n − 1 .
Teorema 47 Există o singură formulă de cuadratură de forma (3.100) care are
gradul de exactitate 2n − 1 .
Demonstraţie. Să presupunem că Rn se anulează pe Π2n−1 . Atunci Rn se va
anula şi pe Πn−1 , ceea ce ı̂nseamnă că (3.100) este de tip interpolator. În plus,
din (3.14)
Zb
1 ϕn (t)
(3.102) ckn = 0 w(t) dt
ϕ (xkn ) t − xkn
a

5
prezentată ı̂n 1814 La Societatea Ştiinţiică din Göttingen , publicată ı̂n
Comm.Soc.Sc.Gött.Math. III (1816) 39-76 , vezi şi Gauss Werke vol. III ,163-196
138 Alexandru Lupaş

unde
n
Y
ϕn (t) = A · (t − xkn ), A 6= 0.
k=1

Rămâne să arătăm că egalitatea

Rn (h) = 0 ∀h ∈ Π2n−1 ,

determină ı̂n mod unic nodurile x1n , x2n , . . . , xnn . Să considerăm

h(t) = ϕn (t)p(t) cu p ∈ Πn−1 .

Din (3.100) rezultă Rn (h) =< ϕn , p >= 0 . Deci

ϕn ⊥ Πn−1

iar x1n , . . . , xnn sunt rădăcinile polinomului de grad n , ortogonal pe < a.b >
relativ la w .
Definiţia 35 Formula de cuadratură de forma (3.100) care are gradul de exactitate
2n − 1 se numeşte formula lui Gauss relativă la < a, b > şi la ponderea w .
Din (3.99) şi (3.102) conclude cu afirmaţia :
Teorema 48 Formula lui Gauss cu gradul de exactitate 2n − 1 este
Z b n
X
(3.103) f (t)w(t) dt = c∗kn f (xkn ) + Rn∗ (f )
a k=1

unde :
x1n , x2n , . . . , xnn sunt rădăcinile lui ϕn (t) = c0,n tn + . . . ,
Z b
ϕn (t)ϕm (t)w(t) dt = 0 , n 6= m ;
a
coeficienţii c∗1n , . . . , c∗nn admit reprezentarea
c0,n < ϕn−1 , ϕn−1 >
c∗kn = =
c0,n−1 ϕ0n (xkn )ϕn−1 (xkn )
(3.104)
1
= .
λn−1 ϕ0n (xkn )ϕn−1 (xkn )

În plus
c∗kn > 0 , k ∈ {1, 2, . . . , n}.
Demonstraţie. Se impune să justificăm pozitivitatea coeficienţilor. Dacă
· ¸2
ϕn (t)
gj (t) = , 1 ≤ j ≤ n,
ϕ0n (xjn )(t − xjn )

atunci gj ∈ Π2n−2 şi gj (xkn ) = δjk . Impunem condiţia ca Rn∗ (gj ) = 0. Găsim
Z b
c∗jn = gj (t)w(t) dt
a
Metode Numerice 139

adică
Z b · ¸2
1 ϕn (t)
c∗jn = 2 w(t) dt
[ϕ0n (xjn )] a 1 − xjn

ceea ce demonstrează faptul că c∗jn > 0 .

Definiţia 36 Coeficienţii pozitivi c∗1n , c∗2n , . . . , c∗nn din (3.104) se numesc numerele
lui Christoffel.

În cazul polinoamelor ortogonale clasice au loc următoarele relaţii diferenţiale de


recurenţă:
µ ¶
2 d (α,β) α−β
(1 − x ) Rn (x) = n − x Rn(α,β) (x)+
dx 2n + α + β

2n(n + β) (α,β)
+ R (x)
2n + α + β n−1

d (α) (α)
L (x) = nL(α) n (x) − (n + α)Ln−1 (x)
dx n
d
Hn (x) = 2nHn−1 (x) .
dx
Dacă apelăm la aceste formule, din (3.104) avem următoarele forme ale numerelor
lui Christoffel c∗kn din (3.103) :

(a, b) w(t) c∗kn

2α+β+1 B(α+1,β+1)(n+α+β+1)(n+β
n )
(−1, 1) (1 − t)α (1 + t)β (α,β)
0
2

(n+α+β+1
n )(n+α
n )(1−xkn ) Rn
2 (xkn )
α > −1 , β > −1

n )Γ(α+1)
(n+α
(0, +∞) e−t tα 0 2
xkn |Ln (α) (xkn )|
α > −1

2 2n+1 n! π
(−∞, +∞) e−t |Hn0 (xkn )|2

3.8.1 Cazuri particulare ale formulei lui Gauss


Considerăm valori particulare ale lui (α, β) ı̂n cazul ponderii

w(t) = (1 − t)α (1 + t)β , t ∈ (−1, 1) .

Deoarece
Rn(−1/2,1/2) (x) = Tn (x) = cos(n arccos x)
1
Rn(0,0) (x) = Pn (x) = [(x2 − 1)n ](n)
2n n!
140 Alexandru Lupaş

sin(n + 1) arccos x
Rn(1/2,1/2) (x) = Un (x) = √ ,
(n + 1) 1 − x2
iar pe de altă parte se cunoaşte că Rn∗ este de formă simplă pe spaţiul C (2n) [−1, 1]
(vezi de exemplu [6]-[10] ), din (3.103) găsim

f (2n) (ξ)
Rn∗ (f ) = Rn∗ (e2n ) , ξ ∈ [−1, 1]
(2n)!
şi
1 ∗ 2 1 1
Rn∗ (e2n ) = R (ϕ ) = < ϕn , ϕn >=
c0,n n n
2 c20,n c20,n wn
Prin urmare are loc afirmaţia :
Teorema 49 Fie Rn∗ restul ı̂n formula lui Gauss. Pentru orice f ∈ C (2n) [−1, 1]
există ξ, ξ ∈ [−1, 1] , astfel ca

1 f (2n) (ξ)
Rn∗ (f ) = · .
c20,n wn (2n)!

Alegând ponderea w, găsim următorul tabel :

1
(a, b) w(t) εn :=
c20,n wn

1 π
(−1, 1) √
1 − t2 22n−1

22n+1 (n!)4
(−1, 1) 1
(2n + 1)!(2n)!

√ π
(−1, 1) 1 − t2
22n

(0, ∞) e−t tα n!Γ(n + α + 1)


α > −1

2 n! π
(−∞, +∞) e−t
2n

Se obţin astfel următoarele metode exacte de cuadratură :


(A) Formula lui Mehler-Hermite :
Z1 n µ ¶
dt πX 2k − 1 π
(3.105) f (t) √ = f cos π + 2n−1 f (2n) (ξ1 ) .
1 − t2 n 2n 2 (2n)!
−1 k=1
Metode Numerice 141

sf (B) Formula lui Gauss-Legendre :


Z1 n
X 22n+1 (n!)4
f (t)dt = Akn f (xkn ) + f (2n) (ξ2 )
(2n + 1)(2n!)3
−1 k=1

unde xkn sunt rădăcinile polinomului lui Legendre


1 ¡ ¢(n)
Pn (x) = x2 − 1)n
2n n!
iar coeficienţii Akn = c∗kn (α, β), α = 0, β = 0 , verifică egalitatea
2
Akn = .
(1 − x2kn )|Pn0 (xkn )|2
Există tabele care includ pentru n ≤ 150 valori numerice ale lui xkn şi Akn , care
satisfac
xkn = −xn+1−k,n , Akn = An+1−k,n .
De exemplu, pentru n = 6 , avem
x1,6 = −x6,6 = 0.932469514203152 A1,6 = A6,6 = 0.171324492379170
x2,6 = −x5,6 = 0.661209386466265 A2,6 = A5,6 = 0.360761573048139
x3,6 = x4,6 = 0.238619186083197 A3,6 = A4,6 = 0.467913934572691
În [16] se găseşte expus un algoritm pentru generarea lui xkn şi a lui Akn ı̂n cazul
n > 150 .
(C) Formula lui Gauss pe nodurile polinomului lui Cebı̂şev de speţa
a doua :
sin(n + 1) arccos x
Un (x) = √ .
(n + 1) 1 − x2
Z1 p n µ ¶
π X kπ kπ
2
f (t) 1 − t dt = f cos sin2 +
n+1 n+1 n+1
−1 k=1

π
+ f (2n) (ξ3 ) .
22n (2n)!
(D) Formula lui Gauss-Laguerre :
Z∞ n
X
1 −t α f (xkn )
e t f (t) dt = +
n!Γ(n + α + 1) (α)0
0 k=1 xkn |Ln (xkn )|2
(2n)
f (ϕ)
+ , L(α)
n (xkn ) = 0 .
(2n)!
(E) Formula lui Gauss-Hermite :
Z
+∞ n
X
1 2 f (xkn )
√ e−t f (t) dt = +
n!2n+1 π |Hn0 (xkn )|2
−∞ k=1

1 f (2n) (η)
+ , Hn (xkn ) = 0 .
22n+1 (2n)!
142 Alexandru Lupaş

S-a presupus că f ∈ Lw (a, b) şi w sunt cele corespunzătoare situaţiei particulare şi
de asemenea că f ∈ C (2n) [a, b] sau f ∈ C (2n) (a, b) . Punctele intermediare verifică
inegalităţile
−1 ≤ ξj ≤ 1 , 0 < θ < +∞ , −∞ < η < +∞ .

3.9 Implementarea formulei lui Gauss-Legendre


1. Introducere.
Dacă N este un număr natural fixat, să notăm prin xi , 1 ≤ i ≤ N ,
−1 < xN < ... < x2 < x1 < +1 ,
răcinile polinomului PN al lui Legendre care poate fi definit cu ajutorul relaţiei de
recurenţă
P0 (x) = 1 , P1 (x) = x
2j − 1 j−1
Pj (x) = xPj−1 (x) − Pj−2 (x) , 2≤j≤N .
j j
Pentru o funcţie integrabilă f : [a, b] → R formula lui Gauss-Legendre este
Zb N µ ¶
b−a X a+b b−a
(3.106) f (x) dx = ck f + xk + R(f )
2 2 2
a k=1

unde c1 , ...cN asunt coeficienţii lui Christoffel definite prin


2
ck = 2 ,
(1 − x2k ) |Pn 0 (xk )|
iar R(f ) = R(f ; [a, b], N ) reprezintă restul.
După cum se ştie, dacă f aparţine spaţiului C 2N [a, b] , atunci există cel puţin un
punct θ , θ ∈ [a, b] , astfel ı̂ncât
µ ¶−2 (2N )
(b − a)2N +1 2N f (θ)
(3.107) R(f ) = .
2N + 1 N (2N )!
Cea mai simplă formulă juxtapusă se generează prin aplicarea repetată a formulei
de cuadratură (3.106) pe fiecare dintre intervalele
i−1
[ai , ai+1 ] , ai = a + , i ∈ {1, 2, ...L}.
L
Să notăm
· ¸
b−a N
H= , hi = a + a + (2i − 1)H , M= ,
2L 2
Tik (f ) = f (hi + Hxk ) + f (hi − Hxk ) .
În funcţie de L , numărul aplicaţiilor repetate ale formulei (3.106), şi de a , b , limitele
de integrare , formula juxtapusă este
Zb " L M L
#
X X X
(3.108) f (x) dx = H c(N ) f (hi ) + ck Tik (f ) + RN,L (f )
a i=1 k=1 i=1
Metode Numerice 143

unde 

 0 if N = 2M

c(N ) = µ ¶−2

 22n−1 2M
 if N = 2M + 1
N2 M
2. Restul RN,L . pe spaţiul C 2N [a, b] .
Dacă f ∈ C 2N [a, b] atunci din (3.106)-(3.107) rezultă că există punctele

θ1 , ...θL , θi ∈ [ai , ai+1 ] ,

astfel ca
µ ¶−2 L
(2H)2n+1 2N 1 X (2N )
RN,L (f ) = f (θi ) .
2N + 1 N (2N )! i=1
Folosind inegalităţile
µ ¶
4n 2n 4n 8 π
√ < <√ , a= , b= ,n>2,
πn + a n πn + b 9 4

se demonstrează

Lema 29 a. Dacă f ∈ C 2N [a, b] atunci există θ, θ ∈ [a, b] , astfel ca


µ ¶−2
(2H)2n+1 2N f (2N ) (θ)
(3.109) RN,L (f ) = ·L· ;
2N + 1 N (2N )!

b. Pentru f ∈ C 2N ) [a, b] avem


µ ¶2N +1
2π H
|RN,L (f )| < kf (2N ) k , N >2,
(2N )! 2

unde k · k reprezintă norma uniformă.

2. Restul RN,L pe spaţiul C[a, b] .

ı̂n cele ce urmează prezentăm o reprezentare a restului RN,L pe spaţiul funcţiilor


continue . În secţiunea referitoare la teeorema lui Peano am văzut că dacă
R : C[a, b] → R este o funcţională liniară şi mărginită care are o formă simplă pe
subspaţiul C n+1 [a, b] , atunci R are o formă a simplă pe ı̂ntreg spaţiul C[a, b] ,
(vezi şi [16]- [?]).
Acest rezultat ne permite să concludem cu afirmaţia :

Teorema 50 Dacă f : [a, b] → R este continuă [a, b] , atunci există un sistem


θ1 , ...θ2N +1 de puncte distincte din [a, b] astfel ca
µ ¶−2
(2H)2N +1 2N
RN,L (f ) = L · · [θ1 , ...θ2N +1 ; f ] .
2N + 1 N

3. Rădăcinile polinomului lui Legendre Fie


µ ¶
jπ 4j − 1
Ij = cos , cos π .
N +1 4N + 2
144 Alexandru Lupaş

Dacă xi , −1 < xN < ... < x2 < x1 < +1 sunt rădăcinile polinomului lui Legendre
PN , atunci se cunoaşte că (see [30])

xj ∈ Ij , xN +1−j = −xj , j ∈ {1, 2, ..., M }.

Să observăm că Ij ∩ Ii = ∅ , i 6= j . x1 , ...xM Pentru determinarea aproximativă


a rădăcinilor xj folosim metoda iterativă 6

(0) 4j − 1 (0)
xj = cos π , x j ∈ Ij , 1≤j≤M ,
4N + 1
³ ´
(k) (k−1)
xj = F xj , k≥1,
unde
PN (x)
F (x) = x − s .
PN (x)PN00 (x)
PN0 (x) 1−
PN0 (x)2
(k )
O iteraţie xj 0 se consideră că este o ,,aproximare bună ” a lui xj dacă cel puţin
una dintre inegalităţile următoare
¯ ¯ ¯ ¯
¯ (k0 ) (k −1) ¯ ¯ (k ) ¯
¯xj − xj 0 ¯ ≤ 10−18 , ¯PN (xj 0 )¯ ≤ 10−20

cu k0 ≥ 1 este verificată . În urma testării acestei metode iterative pentru N =


2, 200, 1 s-a observat că prima inegalitate a fost satisfăcută pentru k0 = 3 .
Pe de altă parte, peentru toate valorile considerate ale lui N
¯ ¯
¯ (k ) ¯
¯PN xj 3 ¯ ≤ 10−15 , j ∈ {1, 2, ...M } .

Cu ajutorul valorilor aproximative ale rădăcinilor se determină coeficienţii Christof-


fel cj . Să notăm
N
1 − (−1)k+1 X ¡ ¢
SN (k) = − (xj )k · cj = R ek ; [−1, +1], N .
k+1 j=1

Având ı̂n vedere că (3.106) este exactă pentru orice polinom de grad ≤ 2N −
1 , peentru a testa precizia metodei iterative , am cercetat dacă valorile

SN (2k) , k = 0, N − 1, 1

sunt zero. Precizăm că SN (2k − 1) = 0 , 1 ≤ k ≤ N . Folosind acest test de


precizie s-a observat că

|SN (2k)| ≤ 10−14 , k ∈ {0, 1, ...N − 1} .

4. Implementarea FORTRAN .
Să notăm
Zb
I(f ) = f (x) dx
a

6
,, square-root interation method” , vezi [20]
Metode Numerice 145
à L M L
!
X X X
G(N, L, f ) = H · c(N ) f (hi ) + ck Tik (f )
i=1 k=1 i=1

Formula de cuadratură (3.108) ne furnizeazaă aproximarea

I(f ) ≈ G(N, L, f ) .

Pentru a evalua I(f ) s-a construit o subrutină


GAUSS1 (F, A, B, N, L, EPS, X, W, R, ITER, KOD)
unde parametrii de intrare sunt :
• FON= funcţia f care urmează să fie integrată
• A, B= limitele de integrare a, b
• N=gradul polinomului lui Legendre
• L =numărul iniţial de aplicări al formulei lui Gauss-Legendre
• EPS= număr pozitiv care simulează precizia
• ITER= număr maxim de cicluri iterative permise, adică L (final)≤ ITER
Parametrii de ieşire sunt :
• R=aproximarea finală pentru I(f)
· ¸
N
• X= vector de dimensiune 1 + care conţine rădăcinile nenegative
2

X(1) > X(2) > ... > X(N 1)


£ ¤
ale polinomului lui Legendre. Precizăm că N 1 = N2 dacĂ N este par , şi
£N ¤
N 1 = 1 + 2 pentru N impar.
£ ¤
• W= vector de dimensiune 1 + N2 care include numerele lui Christoffel
W (I) := ci corespunzătoare lui X(I)
• KOD= cod de eroare , KOD ∈ {0, 1} .
Principalii paşi ai acestui algoritm FORTRAN sunt prezentaţi ı̂n cele ce urmează.
1. Testăm dacă N > 3 . Dacă aceasta este fals, declarăm N := 4
2. Testăm dacă 0 < EP S < 10−7 . Dacă aceste inegalităţi nu au loc, declarăm
EPS:= 10−8
3. Se calculează o aproximare iniţială RINIT a lui I(f). Mai precis

RIN IT := G(3, 1, f )

4. Se calculează valorile aproximative ale rădăcinilor

X(1), X(2), ..., X(N 1)

ale polinomului lui Legendre, precum şi coeficienţii Christoffel corespunzători

W (1), W (2), ..., W (N 1)


146 Alexandru Lupaş

5. Se determină aproximarea R a integralei I(f). Aceasta ı̂nseamnă că

R := G(N, L, f )

6. Testarea preciziei : mai precis, se testează

(3.110) |R − RINIT| ≤ EPS min(1, |R|) .

Dacă (3.110) este verificată, atunci KOD=0 şi RETURN


7. Iterarea metodei de integrare : ı̂n situaţia ı̂n care criteriul de precizie (3.110)
nu este verificat se testează dacă

2L < IT ER .

În caz aafirmativ


L := 2L , RIN IT := R
şi o nouă aproximare R etse construită, anume R: =G(2L, N, f).
Acest proces iterativ continuă până când testul de precizie (3.110) este ı̂ndeplinit,
sau până când L, numărul de iteraţii , depăşeşte ITER. Dacă 2L ≥ IT ER şi
(3.110) nu are loc. atunci

KOD = 1 şi RET U RN .

Precizăm că L ı̂şi poate modifica conţinutul ı̂n timpul calculului ; ı̂n cele ce
urmează vom nota prin LFINAL valoarea finală a lui L.

Programul este următorul7 :

7
comentariile s-au inclus ı̂n limba engleză
Metode Numerice 147

SUBROUTINE GAUSS1(F,A,B,N,L,EPS,X,W,R,ITER,KOD)
C =============================
C PURPOSE :
C THE APPROXIMATIVE INTEGRATION OF A
C FUNCTION F ON AN
C INTERVAL (A, B)
C
C METHOD :
C GAUSS-LEGENDRE QUADRATURE FORMULA
C
C USAGE :
C CALL GAUSS1(F,A,B,N,L,EPS,X,W,R,ITER,KOD)
C
C DESCRIPTION OF PARAMETERS :
C F - THE FUNCTION WHICH IS INTEGRATED
C A, B - ENDPOINTS OF THE INTERVAL OF
C INTEGRATION
C N - THE DEGREE OF THE LEGENDRE
C POLYNOMIAL
C L - NUMBER OF EQUIDISTANT
C SUBINTERVALS FROM (A, B)
C EPS - A TOLERANCE VALUE
C X - VECTOR OF DIMENSION 1+N/2
C WHICH CONTAINS THE NON-NEGATIVE
C ROOTS OF THE LEGENDRE POLYNOMIAL
C W - AN ARRAY OF DIMENSION 1+N/2
C WHICH INCLUDES THE
C CHRISTOFFEL NUMBERS
C R - THE APPROXIMATIVE VALUE OF
C THE INTEGRAL
C ITER - THE MAXIMUM NUMBER OF
C ITERATIVE CYCLES PERMITTED
C KOD - AN ERROR CODE :
C KOD=0 MEANS THAT A CERTAIN
C ACCURACY TEST IS VERIFIED,
C OTHERWISE, KOD=1
C
C INPUT PARAMETERS : F,A,B,N,L,EPS,ITER
C OUTPUT PARAMETERS : X, W, R, KOD
C
148 Alexandru Lupaş

C REMARKS :
C
C 1. L IS DESTROYED DURING
C COMPATATION
C 2. A DECLARATION EXTERNAL F MUST
C BE USED BEFORE
C CALL GAUSSI(F,A,B,N,L,EPS,X,W,R,ITER,KOD)
C
IMPLICIT DOUBLE PRECION (A-H, O-Z)
DIMENSION X(1), W(1)
C = = = TEST ON N = = =
IF (N-3) 1, 2, 8
1 N=4
C = = = TEST ON EPS = = =
8 EPX=EPS- .1D-6
IF(EPS*EPX) 2, 9, 9
9 EPS=.1D-7
C =+= THE INITIAL VALUE OF R,
C NAMELY RINIT, IS CONSTRUCTED =+=
2 H1=(B-A)0.5
P=(A+B)*0.5
ROOT=H1*0.774596669241483
P1=P+ROOT
P2=P-ROOT
RINIT=(F(P1)+F(P2))*0.888888888888889*F(P)
C =+=INITIAL VALUES =+=
M=N/2
TN=DFLOAT(N)
AN=1./TN
CSI=1./(4*TN+1.)
DEV=(1.+TN)*TN
C =+ START OF THE ITERATION METHOD
C WHICH FURNISHES US THE ROOTS
C X(1) ... X(M)
C AND THE WEIGHTS
C W(1) ... W(M) +=
DO 100 K=1, M
TED=(4.*DFLOAT(K)-1.)*CSI
V=TED*3.1415926535897932
X(K)=DCOS(V)
NTER=0
Metode Numerice 149

300 P2=X(K)
P(1)=1.
C = COMPUTE P3, THE VALUE OF THE
C LEGENDRE POLYNOMIAL PN(X) AT X(K)=
DO 70 IT =2, N
ZI=1./DFLOAT (IT)
P3=(2.-ZI)*X(K)*P2 - (1.- ZI)*P1
P1=P2
P2=P3
70 CONTINUE
C = CALCULATE THE SUCCESIVE
C APPROXIMATION
C OF THE ROOT X(K) =
U= 1. - X(K)*X(K)
U1=P3∗X(K)-P1
Q=U*AN/U1
GW=P3*Q
DE=U+2.*X(K)*GW + GW*GW*DEV
DER=DABS(U/DE)
EPSI= GW*DSORT(DER)
IF(DABS(P3)-1.D-19) 100, 100,5
5 IF(DABS(EPSI)-1.D-17) 100,100, 6
6 IF(NTER-10) 7, 7, 100
7 NTER=NTER + 1
X(K)=X(K)+EPSI
GO TO 300
100 W(K)=2.*Q*Q/U
C = = CALCULATE THE APPROXIMATION R
C OF THE INTEGRAL = =
IF(2*M - N) 3, 4, 3
3 AM=1

DO 50 I=1, M
TIX=2.* DFLOAT(I)-1.
50 AM=AM* (1. + 1./TIX)
NM=M+1
W(NM)=AM*AM*AN*AN
X(NM)=0
GO TO 44
150 Alexandru Lupaş

4 NM=M
44 H=H1/DFLOAT(L)
R=0
DO 444 K= 1, NM
ZW=H*X(K)
S=O
DO 80 I=1, L
ZI= 2.* DFLOAT(I)-1.
SI=A+ZI*H
80 S=S + F(SI + ZW)+F(SI - ZW)
444 R=R+W(K)*S
R=R*H
RABS=DABS(R)
IF(RABS-1.) 90 , 90 , 91
90 DEZ=DABS(R-RINIT)-EPS*RABS
GO TO 92
91 DEZ=DABS(R-RINIT)-EPS
C == TEST ON ACCURACY ==
92 IF(DEZ) 93, 93, 94
94 L=2*L
IF(L-ITER) 95, 96, 96
95 RINIT=R
C == ITERATION OF THE
C INTEGRATION METHOD==
GO TO 44
93 KOD=0
GO TO 99
96 KOD=1
L=L/2
99 IF(N-NM) 401, 500, 401
C == FINDING THE TRUE WEIGHT
C W(M+1) = =
401 W(NM)=2.*W(NM)
500 RETURN
END
5. Exemple numerice. Algoritmul de mai sus a fost testat pentru unele
funcţii, calculele fiind făcute ı̂n dublă precizie.
5.1. f (x) = x + π · sin(πx) ,
a = 0 , b = 1 , N = 10 , L = 128 , IT ER = 1000 , EP S = .1D − 14
Rezultate :
R = .250000000000000E + 01 , LF IN AL = 512 , KOD = 1
I(f ) = .250000000000000E + 01 .
5.2. f (x) = 1 + ex ,
a = 0 , b = 1 , N = 4 , L = 40 , IT ER = 500 , EP S = .1D − 5
Rezultate :
R = .271828182845905E + 01 , LF IN AL = 160, KOD = 0
I(f ) = .2718281828459045...E + 01 = e .
Metode Numerice 151

5.3. f (x) = 1/(1 + x) ,

a = 1 , b = 0 , N = 5 , L = 20 , IT ER = 500 , EP S = .1D − 7

Rezultate :
R = −.693147180559945E + 00 , LF IN AL = 160 , KOD = 0
I(f ) = −.693147180559953...E + 00 = − ln 2

5.4. f (x) = 6 + 2π(sin x)3/2 ,

a = 0 , b = π/2 , IT ER = 4000 , EP S = .1D − 7

Rezultate :
1. N=4 , L=200

R = .131450472058757E + 02 , LF IN AL = 400 , KOD = 0 ;

2. N=5 , L=400

R = .131450472063418E + 02 , LF IN AL = 400 , KOD = 0 ;

3. N=44 , L=200

R = .131450472065968E + 02 , LF IN AL = 200 , KOD = 0 ;

4. N=100 , L=100 , se obţine

R = .131450472065969E + 02 , LF IN AL = 100 , KOD = 0 ;


µ µ ¶¶2
1
I(f ) = .1314504765969...E + 02 = Γ .
4
5.5. f (x) = x · arctg x ,

a = 1 , b = 0 , N = 15 , L = 10 , IT ER = 50 , EP S = .1D − 8

Rezultate :
R = −.285398163397448E + 00 , LF IN AL = 40 , KOD = 0
I(f ) = −.285398163397448...E + 00 = 0.5 − arctg1 .

5.6. f (x) = x + ln x ,

a = 1 , b = 2 , IT ER = 300 , EP S = .1D − 7

Rezultate :
1. Cu N = 200 , L = 20 , găsim

R = .636294361119892E + 00 , LF IN AL = 20 , KOD = 0 ;
2. Dacă N = 150 , L = 256 , atunci

R = .636294361119892E + 00 , LF IN AL = 256 , KOD = 0 ;

I(f ) = .63629436111989061884...E + 00 .
152 Alexandru Lupaş

³ p ´13
5.7. f (x) = 0.5x + 1 + 0.25x2 · P10 (x) ,

a = −1 , b = 1 , IT ER = 4000 , EP S = .1D − 8
În cele ce urmează notăm prin Pn polinomul de grad n al lui Legendre .
Rezultate :
1. Pentru N=90 , L=80 se găseşte

R = .1188281590606595E − 01 , LF IN AL = 80 , KOD = 0 ;
2. Dacă L=400 şi N=5 , respectiv N=6 , atunci
LF IN AL = 800 , KOD = 0
şi
R = .1188281590606931E − 01 , resp.
R = .1188281590606417E − 01 √
I(f ) = .1188281590606678...E − 01 = 65 5/12288 .
5.8. f (x) = (1 − x − ln x)x)/((1 − x) · ln x) ,
a = 0 , b = 1 , IT ER = 4000 , L = 1400
Rezultate :
1. Cu N = 10 , EP S = .1D − 9 se obţine

R = .577215655361789E + 00 , LF IN AL = 2800 , KOD = 1 ;


2. Pentru N = 50 , EP S = .1D − 8 calculatorul furnizează
R = .57721566480130E + 00 , LF IN AL = 2800 , KOD = 1 ;
I(f ) = .57721566490153286...E + 00 = γ = constanta lui Euler.
x
5.9. f (x) = ln 2 + ,
(sin x + cos x) sin x
a = 0, b = π/4, IT ER = 400, EP S = 1.D − 9, N = 10, L = 1200
Rezultate :
R = .915965594177221E + 00 , LF IN AL = 2400 , KOD = 0
I(f ) = .915965594177219015...E + 00 = G = constanta lui Catalan .
−0.5
5.10. f (x) = 9728 · P9 (x) (1.25 − x) ,
a = −1 , b = 1 , IT ER = 4000 , EP S = .1D − 8
Rezultate :
1. Dacă N=8 , L=1000 , atunci

R = .2000000000000189E + 01 , KOD = 0 , LF IN AL = 2000 ;


2. Pentru N=9 , L=1000 se obţine
R = .2000000000000120E + 01 , KOD = 0 , LF IN AL = 2000 ,
I(f ) = .2000000000000000E + 01 .
Capitolul 4

REZOLVAREA
ECUAŢIILOR
TRANSCENDENTE

4.1 Localizarea rădăcinilor ecuaţiilor polinomiale


4.1.1 Regula lui Lagrange
Teorema 51 Fie ecuaţia

(4.1) f (x) ≡ xn + a1 xn−1 + a2 xn−2 + . . . + an = 0 , f (xν ) = 0 .

Presupunem că numai coeficienţii ai1 , ai2 , . . . ais sunt numere negative şi fie aj primul
dintre coeficienţii a1 , a2 , . . . , an care este negativ. Deci

a1 ≥ 0 , a2 ≥ 0 , . . . aj−1 ≥ 0 , aj < 0 .

Dacă √
α= max |ak | , L=1+ j
α,
k∈{i1 ,i2 ,...,is }

atunci orice rădăcină reală xk a ecuaţiei (4.1) verifică

|xk | ≤ L .

Demonstraţie. Este suficient să arătăm că f (x) > 0 pentru x > L .
Pentr x > 0 avem
j−1
X n
X
f (x) = xn + ak xn−k + aν xn−ν ≥
k=1 ν=j
n
X n
X
≥ xn + aν xn−ν ≥ xn − α xn−ν = xn − α(xn−j + xn−j−1 + . . . + 1)
ν=j ν=j

adică
xn−j+1 − 1
f (x) ≥ xn − α .
x−1

153
154 Alexandru Lupaş

Dacă avem o rădăcină xk ∈ [0, 1] , atunci evident |xk | ≤ L . Fie xk o rădăcină


reală cu proprietatea xk > 1 . Înseamnă că
xn−j+1 −1
0 = f (xk ) ≥ xnk − α k
xk − 1
deci
xn−j+1 −1 xn−j+1
xnk ≤ α k
≤α k
xk − 1 xk − 1
adică xj−1 j−1
k (xk − 1) ≤ α . În cazul nostru xk (xk − 1) ≥ (xk − 1) , ceea
j
j
ce implică (xk − 1) ≤ α , adică 1 < xk ≤ L . Cu alte cuvinte, am arătat
că orice rădăcină pozitivă verifică inegalitatea din enunţul teoremei. Implicaţia
xk < 0 =⇒ −L ≤ xk se poate face prin studiul ecuaţiei f (−x) = 0 .

4.1.2 ,, Span” -ul unui polinom


Definiţia 37 Dacă a1 , a2 sunt numere reale fixate, atunci P(a1 , a2 )
este mulţimea tuturor polinoamelor , cu toate rădăcinile reale, de forma
f (x) = xn + a1 xn−1 + a2 xn−2 + b3 xn−3 + ... + bn , bk ∈ R .
Presupunem că răcinile lui f sunt ordonate descrescător, adică
x1 ≥ x2 ≥ ..., ≥ xn , f (xi ) = 0 .
Numărul x1 − xn se numeşte ,, span ”-ul lui f .

De exemplu, dacă Hn este polinomul lui Hermite normalizat de


lim Hn (x) = 1 ,
x→∞
µ ¶
n(1 − n)
atunci Hn ∈ Pn 0, .
4
n
a1 1X
Este evident că numerele x̄ = − = xk şi
n n
k=1
X
∆ : = (n − 1)a21 − 2na2 = (xi − xj )2 =
1≤i≤j≤n

(4.2) Ã !2
n
X n
X n
X
=n (xk − x̄)2 = n x2k − xk
k=1 k=1 k=1

sunt caracteristici comune polinoamelor din clasa P(a1 , a2 ) .


În această secţiune ne propunem să găsim valorile extremale ale funcţio-
nalelor d, rk , m care sunt definite pe P(a1 , a2 ) prin imaginile lor, după cum urmează

d(f ) = x1 − xn
rk (f ) = xk
m(f ) = min (xi − xk ) .
1≤i≤k≤n

unde f ∈ P(a1 , a2 ) , f (xi ) = 0 , x1 ≥ x2 ≥ ..., ≥ xn .


În cele ce urmează , simbolul [·] reprezintă partea ı̂ntreagă.
Metode Numerice 155

Lema 30 Polinoamle
à s£ ¤ ![ n2 ] à s £ ¤ ![ n+1
2 ]
n+1 n
1 1
f∗ (x) = x − x̄ ∓ £ n2 ¤ ∆ x − x̄ ± 2 ¤
£ n+1 ∆
n 2
n 2

(4.3)
µ ¶

f ∗ (x) = (x − x̄)2 − (x − x̄)n−2
2n
aparţin clasei Pn (a1 , a2 ) .

Demonstraţie. Avem
n
X
rk (f∗ ) =
k=1

à s£ ¤ ! · ¸Ã s £ ¤ !
hni 1 n+1
n+1 1 n
= x̄ ∓ £ n2 ¤ ∆ + x̄ ± 2
£ n+1 ¤ ∆ =
2 n 2
2 n 2

= nx̄ = −a1 ,

n
X
(rk (f∗ ))2 =
k=1

à s£ ¤ !2 · ¸Ã s £ ¤ !2
hni 1 n+1
n+1 1 n
= x̄ ∓ £ n2 ¤ ∆ + x̄ ± 2 ¤
£ n+1 ∆ =
2 n 2
2 n 2

1
= nx̄2 + ∆ = a21 − 2a2 .
n
P
Prin urmare ri (f∗ )rj (f∗ ) = a2 , şi o demonstraţie similară se poate face
1≤i<j≤n

pentru polinomul f .

Teorema 52 [15]. Fie d : Pn (a1 , a2 ) → [0, +∞) definită prin

d(f ) = r1 (f ) − rn (f ) = x1 − xn .

Pentru orice polinom f ∈ Pn (a1 , a2 )


s r
∆ 2
£ n ¤ £ n+1 ¤ ≤ d(f ) ≤ ∆ .
2 2
n

La stânga, cazul de egalitate are loc dacă şi numai dacă f = f∗ , ı̂n timp ce
marginea superioară este atinsă numai dacă f = f ∗ .
156 Alexandru Lupaş
q
2
Marginea superioară n ∆ a fost găsită ı̂n [31] de către J.v.Sz. -Nagy iar apoi
redescoperită de T.Popoviciu [22]. După cum am văzut , numărul d(f ) se numeşte
,, span”-ul polinomului f , ([?]-[19], [?]).
Demonstraţie. Să demonstrăm că
r
2
max d(f ) = d(f ∗ ) = ∆ .
f ∈Pn (a1 ,a2 ) n

În conformitate cu (4.2)


n−1
X
(4.4) ∆ = n(x1 − xn )2 + 2n(x̄ − x1 )(x̄ − xn ) + n (xk − x̄)2 .
k=2
2
Observăm că (x̄ − x1 )(x̄ − xn ) ≥ − d (f )
4 cu egalitate numai dacă
x̄ = 12 (x1 + xn ) . Astfel (4.4) implică
r
n 2
∆ ≥ d2 (f ) , adică d(f ) ≤ ∆.
2 n
Dacă f ∈ Pn (a1 , a2 ) este de forma

f (x) = (x − x1 )(x − xn )(x − x̄)n−2 ,

atunci , după cum am văzut , are loc egalitatea. Având ı̂n vedere că Pn (a1 , a2 ) conţine
numai un element de acest tip, anume f ∗ definit ı̂n (4.3), demonstraţia este com-
pletă .
Marginea inferioară , existenţa căreia a fost enunţată sub forma unei conjecturi de
către T.Popoviciu [22], poate fi găsită ı̂n următoarea manieră : din
X
∆= (xi − xj )2
1≤i≤j≤n

este evident că


∂∆
= 2n(xi − x̄) .
∂xi
Presupunând
x1 ≥ ... ≥ xk ≥ x̄ ≥ xk+1 ≥ ... ≥ xn
găsim
∆ ≤ k(n − k)(x1 − xn )2 .
Pe de altă parte
hni ·n + 1¸
k(n − k) ≤ · d2 (f )
2 2
cu egalitate dacă şi numai dacă
hni · ¸
n+1
k= sau k= .
2 2

În fine , ı̂n mulţimea Pn (a1 , a2 ) toate elementele de forma


hni · ¸
n+1
(x − x1 )k (x − xn )n−k , k= sau k= ,
2 2
Metode Numerice 157

se rezumă la f∗ definit ı̂n (4.3). În concluzie


s

min d(f ) = d(f∗ ) = £ n ¤ £ n+1 ¤ .
2 ·
f ∈Pn (a1 ,a2 )
2

O altă metodă de a găsi marginea inferioară constă ı̂n utilizarea următoarei ,,


variante discrete” a inegalităţii lui Gruss (vezi [?], 3.2.26 pag 205) :
dacă a ≤ ti ≤ A, b ≤ zi ≤ B(i ∈ {1, ..., n}) , atunci
¯ n ¯
¯ X n
X n
X ¯ hni ·n + 1¸
¯ ¯
(4.5) ¯n tk zk − tk · zk ¯ ≤ (A − a)(B − b) ·
¯ ¯ 2 2
k=1 k=1 k=1

cu egalitate pentru

t1 = t2 = ... = t[ n ] = t, t[ n+1 ] = ... = tn = T ,


2 2

(4.6)

z1 = z2 = ... = z[ n ] = z , z[ n+1 ] = ... = zn = Z ,


2 2

unde matricea ° °
° t T °
° °
° z Z °

este una din următoarele


° ° ° ° ° ° ° °
° a A ° ° A a ° ° a A ° ° A a °
° ° , ° ° , ° ° , ° ° .
° b B ° ° B b ° ° B b ° ° b B °

Dacă ı̂n (4.5) alegem

tk = zk = xk − x̄ , A = B = x1 − x̄ , a = b = xn − x̄ ,

rezultă că
s
n
X hni ·n + 1¸ ∆
2
n (xk − x̄) ≤ · d2 (f ) , adică d(f ) ≥ £ n ¤ £ n+1 ¤ .
2 2 2 2
k=1

În conformitate cu (4.6) elementul minimal este f∗ definit ı̂n (4.3).


Un rezultat interesant este următorul :

Teorema 53 (J. von Sz.-Nagy [32])


Fie f un polinom cu toate rădăcinile reale şi distincte. Dacă d(f ) este span-ul lui
f , atunci
s
d(f ) n(n − 1)
¡ ¢≤ , k ∈ {2, . . . , n − 1} .
d f (n−k) k(k − 1)
158 Alexandru Lupaş

4.1.3 Rezultatul lui Laguerre


Teorema 54 (E. Laguerre [12] )
Dacă rk : Pn (a1 , a2 ) → R(k ∈ {1, ...n}) sunt definite de

rk (f ) = xk , f (xk ) = 0 , x1 ≥ x2 ≥ ...xn ,

atunci
1p 1p
x̄ − (n − 1)∆ ≤ rk (f ) ≤ x̄ + (n − 1)∆(k = 1, ..., n) .
n n
A se vedea şi 3.2.28 din [?]).
În continuare ne propunem să realizăm un studiu mai amănunţit cu privire la com-
portarea funcţionalelor rk , (1 ≤ k ≤ n) .

4.1.4 Delimitări optimale pentru rădăcini


Se verifică faptul că polinoamele
à s !n−j à s !j
1 j 1 n−j
(4.7) fj (x) = x − x̄ + ∆ x − x̄ − ∆ ,
n n−j n j
(1 ≤ j ≤ n − 1)

aparţin clasi Pn (a1 , a2 ) .


Teorema 55 vezi [15] .
Dacă f ∈ Pn (a1 , a2 ) , atunci
r
1 ∆ 1p
x̄ + ≤ r1 (f ) ≤ x̄ + (n − 1)∆,
n n−1 n
r
1p 1 ∆
x̄ − (n − 1)∆ ≤ rn (f ) ≤ x̄ − ,
n n n−1
r r
1 k−1 1 n−k
x̄ − ∆ ≤ rk (f ) ≤ x̄ + ∆, (k = 2, ...n − 1).
n n−k+1 n k
Aceste delimitări sunt optimale ı̂n mulţimea Pn (a1 , a2 ) . Mai precis

min r1 (f ) = r1 (fn−1 ), min rj (f ) = rj (fj−1 ), 2 ≤ j ≤ n,

max rn (f ) = rn (f1 ), max ri (f ) = ri (fi ), 1 ≤ i ≤ n − 1,


unde f1 , f2 ...fn sunt definite ı̂n (4.7).
Demonstraţie. Fie x1 ≥ x2 ≥ ... ≥ xn rădăcinile unui polinoim arbitrar din
Pn (a1 , a2 ) . Există un număr natural k0 , 1 ≤ k0 ≤ n − 1 , astfel ı̂ncât

(4.8) x1 − x̄ ≥ x2 − x̄ ≥ ... ≥ xk0 − x̄ ≥ 0 > xk0 +1 − x̄ ≥ ... ≥ xn − x̄ .

Observăm că
k0
"k #2
X X0 X
2
∆=n (xi − x̄) + n (xi − x̄) − 2n (xi − x̄)(xj − x̄)
i=1 i=1 1+k0 ≤i<j≤n
Metode Numerice 159

k0
X
n(1 + k0 ) (xi − x̄)2 ≤ nk0 (1 + k0 )(x1 − x̄)2 ≤ n2 (n − 1)(x1 − x̄)2 .
i=1

Cu alte cuvinte r
1 ∆
r1 (f ) ≥ x̄ + ,
n n−1
cu egalitate dacă şi numai dacă x1 = x2 = ...xk0 , k0 = n − 1 .
Aceasta ı̂nseamnă că polinomul minimal trebuie ales astfel ca

f (x) = (x − C1 )(x − C2 )n−1 , C 2 ≥ C1 .

Condiţiile

C1 (n − 1)C2 = −a1 , C12 + (n − 1)C22 = a21 − 2a2 , C2 ≥ C1 ,

ne conduc la
r
1p 1 ∆
C1 = x̄ − (n − 1)∆ , C2 = x̄ + .
n n n−1
Prin urmare
r
1 ∆
min r1 (f ) = r1 (fn−1 ) = x̄ + .
f ∈Pn (a1 ,a2 ) n n−1
q
j−1
Dacă j ∈ {1, ..., k0 } , atunci rj (f ) ≥ n1 n−j+1 ∆ este verificată ı̂n mod trivial.
Să presupunem că p este un număr natural , 2 ≤ 1 + k0 ≤ p ≤ n . Atunci
n
X
(4.9) mp = (xi − x̄) ≤ (n − p + 1)(xp − x̄) ≤ 0
i=p

şi
(xp − x̄)2 ≤ (xp+1 − x̄)2 ≤ ... ≤ (xn − x̄)2 .
Avem
p−1 µ
X ¶2 Xn
n 2 mp
∆= mp + n xi − x̄ + +n (xi − x̄)2
p−1 i=1
p − 1 i=1

n(n − p + 1)2
≥ (xp − x̄)2 + n(n − p + 1)(xp − x̄)2
p−1
q
p−1
adică |xp − x̄| ≤ n1 n−p+1 ∆.
q
p−1
Din (4.9) constatăm că rp (f ) ≥ x̄ − n1 n−p+1 ∆ cu egalitate dacă şi numai
dacă : 
 x1 = x2 = ... = xp−1 = a + x̄ , (a ≥ 0),

xp = xp+1 = ... = xn = b + x̄ , (b < 0).
Astfel, pentru k ∈ {2, ..., n}
r
1 p−1
min rk (f ) = rk (fk−1 ) = x̄ − ∆ .
f ∈Pn (a1 ,a2 ) n n−p+1
160 Alexandru Lupaş

Până ı̂n prezent s-a rezolvat numai problema de minim. Marginea superioară va
rezulta prin considerarea polinomului p(x) = (−1)n f (−x) care aparţine clasei
Pn (−a1 , a2 ) .

Observaţie. Dacă x1 , x2 , ...xn sunt rădăcinile unui polinom de clasă


Pn (0, −1/2) , adică xk , (k ∈ {1, ..., n}) , sunt numere care verifică
n
X n
X
xk = 0 , x2k = 1
k=1 k=1

atunci teorema de mai sus furnizezaă margini pentru aşa numitele ,, statistici or-
donate” 1 (vezi [?]-[5]).
În [15], autorul demonstrează următoarele.

Teorema 56 Dacă m(f ) = min (xi − xk ) unde f ∈ Pn (a1 , a2 ) şi f (xi ) =


1≤i<k≤n
0 , atunci r
2 3∆
m(f ) ≤
n n2−1
cu egalitate pentru
n
à r !
Y n − 2k + 1 3∆

f (x) = p (x) = x − x̄ − .
n n2 − 1
k=1

Demonstraţie. Fie k0 , 1 ≤ k0 ≤ n − 1 , ales ca şi ı̂n (4.8). Notăm k0 dacă |xk0 − x̄| ≤ |xk0 +1 − x̄|
s= .

1 + k0 dacă |xk0 − x̄| > |xk0 +1 − x̄|

Pentru ı̂nceput să remarcăm că pentru i ≤ s


s−1
X
xi − x̄ = (xj − xj+1 ) + (xs − x̄) ≥ (s − i)m(f ) + (xs − x̄) .
j=1

Deoarece pentru i > s


i−1
X
xi − x̄ = (xs − x̄) − (xj − xj+1 ) + (xs − x̄) ≤ (xs − x̄) + (s − i)m(f ) ,
j=s

rezultă din inegalităţile de mai sus că


s n
∆ X X
= (xi − x̄)2 + (xi − x̄)2 ≥
n i=1 i=s+1

s
X n
X
≥ ((s − i)m(f ) + (xs − x̄))2 + ((xs − x̄) + (s − i)m(f ))2 .
i=1 i=s+1

1
ı̂n engleză order statistics
Metode Numerice 161

Aceasta poate să fie scrisă sub forma

∆ 6n2 − 6s(n + 1) + (n + 1)(2n + 1) 2


2
≥ m (f )+
(4.10) n 6

+(2s − n − 1)(xs − x̄)m(f ) + (xs − x̄)2

unde cazul de egalitate are loc dacă şi numai dacă

xj − xj+1 = m(f ) , (j ∈ {1, ..., n − 1}) .

Ţinând seama de (4.10) găsim


r
∆ (n2 − 1) 2 2 3∆
≥ m (f ) sau m(f ) ≤ ,
n2 12 n n2 − 1
egalitatea având loc dacă şi numai dacă rădăcinile x1 , ...xn , verifică
n − 2s + 1
xs − x̄ = m(f ) , (s ∈ {1, ..., n}) ,
2
deci numai dacă f = p∗ . O altă demonstraţie a acestei teoreme poate fi găsită ı̂n
[13].

4.2 Metode pentru rezolvarea ecuaţiilor transcen-


dente
4.2.1 Metoda lui Newton
Să presupunem că f : [a, b] → R este derivabilă pe domeniul de definiţie şi ı̂n plus
că
f 0 (x) 6= 0 , ∀x ∈ [a, b] .
De asemenea facem ipoteza că ecuaţia

f (x) = 0 , x ∈ [a, b]

are o singură soluţie x ∈ (a, b) .


Fie t0 , t0 ∈ [a, b] un ,,punct de start” . Din punctul din plan T0 ≡ (t0 , f (t0 )) , situat
pe graficul funcţiei f să trasăm tangenta (t) la grafic. Existenţa şi unicitatea
acesteia ne este asigurată de fptul că funcţia este derivabilă. Ecuaţia explicită a
tangentei este
(t) y = f 0 (t0 )(x − t0 ) + t0 .
Fie t1 abscisa punctalui de intersecţie dintre (t) şi axa Ox . Cu alte cuvinte,
rezolvând sistemul de ecuaţii
½
(t) y = f 0 (t0 )(x − t0 ) + t0
(Ox) y = 0

găsim
f (t0 )
t1 = t0 − .
f 0 (t0 )
162 Alexandru Lupaş

Se consideră că t1 este o primă aproximaţie a soluţiei x , deci x ≈ t1 . Procedeul


de aproximare al soluţiei x se repetă, deci se construiesc succesiv termenii şirului
t1 , t2 , ..., tn , tn+1 , ..., tN , ...
unde
f (tn )
(4.11) tn+1 = tn − , n ∈ {0, 1, ...} .
f 0 (tn )
Dacă definim Nf : [a, b] → R prin
f (x)
Nf (x) = x −
f 0 (x)
observăm că (4.11) devine

(4.12) tn+1 = Nf (tn ) , n ∈ {0, 1, ...}.

Construirea acestor aproximaţii , iteraţii , succesive definesc metoda lui Newton sau
, datorită interpretării geometrice , ,,metoda tangentei ”.

4.2.2 Metoda coardei


Fie −∞ < a < b < ∞ şi f ∈ C[a, b] . Presupunem că ecuaţia
(4.13) f (x) = 0 , x ∈ [a, b]
are o singură soluţie x , x ∈ (a, b) . Avem evident
f (a)f (b) < 0
ceea ce atrage după sine ı̂n mod evident că f (a) 6= f (b) .
Să considerăm ı̂n planul xOy punctele
A = (a, f (a)) şi B = (b, f (b))
şi fie (c) dreapta (AB) , adică dreapta pe care se află situată ,,coarda” [AB] . Ecuaţia
explicită a acestei drepte este
f (b) − f (a)
(c) y= (x − a) + f (a)
b−a
sau
f (a) − f (b)
(c) y= (x − b) + f (b) .
a−b
Este clar că ,,coarda” [AB] intersectează axa Ox ı̂ntr-un singur punct c1 , c1 ∈
(a, b) .
Metoda coardei constă ı̂n efectuarea aproximaţiei
x ≈ c1 .
Din condiţia c1 ≡ (c) ∩ Ox , adică

 f (b) − f (a)
 y = (x − a) + f (a)
b−a


y = 0
Metode Numerice 163

sau 
 f (a) − f (b)
 y = (x − a) + f (b)
a−b


y = 0
rezultă
f (a)(b − a) f (b)(b − a)
(4.14) c1 = a − =b− .
f (b) − f (a) f (b) − f (a)

În continuare acest reaţionament se repetă :


• se determină pe care dintre subintervalele [a, c1 ] sau [c1 , b] se găseşte soluţia
x ;
• se repetă metoda : de exemplu, dacă f (a)f (c1 ) < 0 , atunci
x ∈ (a, c1 ) şi avem x ≈ c2 unde

f (a)(c1 − a)
c2 = a − .
f (c1 ) − f (a)

În cazul f (a)f (c1 ) > 0 ı̂nseamnă că x ∈ (c1 , b) şi avem

f (b)(b − c1 )
c2 = b − ;
f (b) − f (c1 )

• se construiesc astfel termenii unui şir (cn )

(4.15) c1 , c2 , ..., cn , cn+1 , ..., cN , ...

numit şi şir iterativ, iar numerele din (4.15) se mai numesc iteraţiile obţinute
cu ajutorul metodei coardei.
Acest proces , procedeu , se opreşte ı̂n funcţie de ,,fantezia” programatorului.

4.2.3 Criterii de STOP


Presupunem ca parametrii de intrare un număr EPS ∈ (0, 1) care va ,,simula
preciza” şi un număr natural N care va reprezenta ,,numărul maxim” de iteraţii
care se vor calcula.
Precizăm următoarele posibilităţi de STOP, adică de oprire a calculului :
• se poate , de exemplu ca
½
c19 = 0.123456789765312989797...
c20 = 0.123456789765312312358...

Evident , ı̂n realitate x20 6= x19 , dar datorită preciziei limitate a sistemului
de calcul , ,, ı̂n calculator” s-ar putea să avem

c19 = c20 = 0.123456789765312 .

Deci nu mai are rost să trecem la calculul lui c21 .


164 Alexandru Lupaş

• Astfel un criteriu de oprire ar putea să fie


|cn+1 − cn | ≤ EPS ,
unde de exemplu EPS ∈ {10−3 , 10−4 , ..., 10−16 , ..} .
Asemănător, ı̂n cazul metodei lui Newton , se poate utiliza criteriul de oprire
(4.16) |tn+1 − tn | ≤ EPS .
Notă : În realitate , aceste criterii sunt eficiente numai dacă
|x| , |cn | , |tn |
sunt numere ,, mici” . Mai precis, pentru exemplificare , dacă avem EPS =
10−6 iar tn , tn+1 sunt de ordinul lui 10+60 , criteriul (4.16) nu va fi
niciodată sesizat ca ı̂ndeplinit de un sistem uzual de calcul .
Este mult mai bine să impunem ca eroarea relativă să fie mică , ceea ce este
echivalent cu (ı̂n cazul metodei lui Newton)
|tn+1 − tn | ≤ EPX
unde 
 EPS , |tn | ≤ 1
EPX =

EPS · |tn | , |tn | > 1 .
• Datorită continuităţii funcţiei f este de aşteptat ca
cn ≈ x =⇒ f (cn ) ≈ f (x) , f (x) = 0
deci f (cn ) ≈ 0 . De exemplu, dacă
|f (c11 )| = 0.00000000000043125
s-ar putea considera că aproximarea c11 ≈ x este ,,bună ”.
Prin urmare, un alt criteriu de oprire ar putea sa-l constituie
|f (cn )| ≤ EPS .
Analog , la metoda tangentei (Newton) se poate impune ca
|f (tn )| ≤ EPS .

• Deoarece ı̂n cazul metodei coardei cn+1 se poate scrie


f (w0 )
(4.17) cn+1 = w0 − , w0 ∈ {a, b},
[cn , w0 ; f ]
unde prin [α, β ; f ] s-a notat diferenţa divizată a funcţiei f pe punctele
α, β , adică
f (β) − f (α)
[α, β; f ] = ,
β−α
ı̂nseamnă că dacă [α, β; f ] ≈ 0 , atunci calculul lui xn+1 nu mai este posibil,
operaţia de ı̂mpărţire care intervine ı̂n egalităţile din (4.17) conducând la
numere reale foarte mari (,, overflow”).
În situaţia că aplicăm metoda lui Newton, avem
f (tn )
(4.18) tn+1 = tn − .
f 0 (tn )
Metode Numerice 165

• În funcţie de ordinul de mărime al constantelor reale admise de calculator,


este foarte utilă şi impunerea unui criteriu de stop de forma

|[cn , b; f ]| ≤ 10−p sau |[cn , a; f ]| ≤ 10−p ,

iar ı̂n cazul metodei lui Newton

|f 0 (tn )| ≤ 10−p ,

unde p este un număr natural , de exemplu

p ∈ {−35, −40, −50}.

În continuare, rezumându-ne la metoda tangentei , să reţinem numai


următoarele variante de STOP :
(S0) Dacă
|f (tn0 )| ≤ EP S şi n0 ≤ N ;

(S1) În cazul ı̂n care


|f (tn0 )| > EP S şi n0 = N ;

(S2) ,, Cazul divergent ” , adică

|f 0 (tk0 )| ≤ 10−p şi k0 ≤ N .

4.2.4 Cod de eroare


Este indicat de a introduce ca şi parametru de ieşire (OUTPUT) o variabilă ı̂ntreagă
KOD , denumită ,,cod de eroare” care atât să ilustreze precizia calculelor efectuate
de către sistemul de calcul cât şi să permită un dialog cu utilizatorul.
De exemplu , dacă programul s-a terminat ı̂n situaţia (S0) vom subı̂nţelege că
,,precizia dorită ” a fost atinsă şi declarăm KOD = 0 . În cazul (S1) , prin
executarea celor N paşi , iteraţii , precizia nu s-a atins : vom atribui lui KOD
valoarea 1 . În fine , ı̂n situaţia (S2) metoda lui Newton nu este convergentă şi
KOD := 2 .

4.2.5 Metoda ecuaţiilor apropiate


Presupunem că dorim să rezolvăm ecuaţia

(4.19) f (x) = 0 , x ∈ [a, b]

ı̂n ipoteza că (4.19) are ı̂n intervalul [a, b] o singură soluţie x .
În acest scop aproximăm funcţia f : [a, b] → R cu o funcţie ,, mai simplă” ( de
exemplu cu o funcţie polinomială de grad inferior ) Lf . Fie astfel

(4.20) f (x) ≈ Lf (x) , x ∈ [a, b] .

Înseamnă că ecuaţiei (4.19) i se ataşează ı̂n mod natural ,,ecuaţia apropiată” Lf (x) ≈
0 . Facem ipoteza suplimentară că ecuaţia

(4.21) Lf (x) = 0 , x ∈ [a, b]


166 Alexandru Lupaş

are ı̂n [a, b] o singură soluţie l1 . Datorită simplităţii , s-ar putea ca această soluţie
a lui (4.21) să se poată determina efectiv. În această situaţie , ţinându-se seama de
aproximarea (4.20) considerăm
x ≈ l1 .
Desigur, acest raţionament se poate ,,itera” , ajungându-se astfel la termenii unui
şir
l1 , l2 , ..., ln , ln+1 , ..., lN , ... .
În final se consideră x ≈ ln , urmând a se studia eroarea comisă, convergenţa lui
(ln ) iar ı̂n caz afirmativ existenţa unui ordin de convergenţă.
Vom considera două exemple.
• Metoda lui Newton . Notăm prin
1
X f (k) (t0 )
Tf (x) = (x − t0 )k = f (t0 ) + f 0 (t0 )(x − t0 )
k!
k=0

polinomul lui Taylor ataşat funcţiei f presupusă derivabilă şi strict mono-
tonă, punctul t0 fiind ales ı̂n [a, b] .
Dacă ı̂n raţionamentul de mai sus se consideră Lf ≡ Tf obţinem l1 ≡
t1 , deci metoda lui Newton sau metoda tangentei.
• Metoda coardei . Fie L(a, b; f |·) polinomul al lui Lagrange , de grad ≤ 1 care
interpolează funcţia f pe extremităţile intervalului [a, b] , cu alte cuvinte
x−b x−a
L(a, b; f |x) = f (a) + f (b) .
a−b b−a
Presupunem că f (a)f (b) < 0 ı̂n care caz aproximarea
f (x) ≈ L(a, b; f |x) x ∈ [a, b]
şi substituirea ,, ecuaţiei adevărate” (4.19) cu ,,ecuaţia
apropiată” ( ,,ecuaţia aproximativă”)
Lf (x) ≡ L(a, b; f |x) = 0 , x ∈ [a, b]
ne furnizează l1 ≡ c1 .
Astfel am regăsit ,, metoda coardei”.
Aceasta este o justificare a denumirii ,, Regula Falsi” care se mai atribuie
metodei coardei.

4.2.6 Metoda lui Wegstein


Fie F : [a, b] → [a, b] o funcţie surjectivă. Se pune problema determinării aproxi-
mative a unui punct fix x al acestei funcţii adică rezolvarea ecuaţiei F (x) = x . Se
consideră algoritmul
y0 = x0 , x1 = F (x0 )


 F (xn ) − xn
 yn = F (xn ) + x − y
n n−1
−1 , n∈N

 F (x n ) − xn
 x = F (y
n n−1 )

unde x0 este un ,, punct de start” din [a, b] .


Se demonstrează că lim xn = x .
n→∞
Capitolul 5

TESTE PENTRU
VERIFICAREA
CUNOŞTIINŢELOR

5.1 Test Nr. 1


TA. 1 Ce ı̂nseamnă, din punct de vedere experimental, a interpola datele dintr-un
tabel ?

Indicaţie : Din punct de vedere empiric, prin interpolare se poate ı̂nţelege ,, citirea
printre rândurile unui tabel” ; de exemplu aceasta ı̂nseamnă că fiind date punctele
(distincte) x0 , x1 , . . . , xm şi valorile y0 , y1 , . . . , ym , deci tabelul

x x0 x1 ... xk−1 x xk ... xm


,
f (x) y0 y1 ... yk−1 ? yk ... ym

să ı̂ncercăm ca prin intermediul lui F să atribuim lui f (x) ,


xk−1 < x < xk , o anumită valoare aproximativă.
În practică se efectuează aproximarea
f (x) ≈ F (x) ,
urmând ulterior evaluarea restului f (x) − F (x) care exprimă eroarea ce se comite.
De obicei funcţiile F se aleg ca fiind reale şi definite pe un interval [a, b] care
conţine punctele distincte x0 , x1 , . . . , xm . Pentru ca ele să fie uşor de mânuit vom
considera că sunt dintr-un subspaţiu liniar, de dimensiune finită, al lui C[a, b] .
TA. 2 Care este definiţia unui sistem Cebı̂şev ? Enumeraţi câteva proprietăţi ale
unui sistem Cebı̂şev complet.
Indicaţie : Un sistem u0 , u1 , . . . , um unde uj : [a, b] → R se numeşte
sistem Cebı̂şev (sau T-sistem) de ordinul m pe [a, b] dacă orice combinaţie liniară
nenulă a acestor funcţii
m
X µ m ¶
P 2
αk uk (t) , αj > 0
j=0
k=0

167
168 Alexandru Lupaş

are cel mult m zerouri pe [a, b]. Funcţiile

u0 , u1 , . . . , um ; uj ∈ C[a, b] ,

formează un sistem Cebı̂şev complet, de ordinul m pe [a, b] , pe scurt un


CT-sistem, dacă mulţimile

{u0 , u1 , . . . , ur } , r ∈ {0, 1, . . . , m} ,

sunt sisteme Cebı̂şev pe [a, b] .


Dintre proprietăţi amintim :
Fie x1 , x2 , . . . , xm puncte distincte din [a, b] şi {u0 , u1 , . . . , um }
un CT-sistem. Atunci :
a) Există ı̂n ı̂nvelitoarea liniară a CT-sistemului un element
nenul P0 cu proprietatea

(5.1) P0 (x1 ) = 0, P0 (x2 ) = 0 , . . . , P0 (xm ) = 0 .

În plus
µ ¶
u0 , u1 , . . . , um
(5.2) P0 (x) = ∆ .
x, x1 , . . . , xm

satisface egalităţile (5.1).


b) Dacă
m
X
Q(x) = β0 u0 (x) + β1 u1 (x) + . . . + βm um (x) , |βk | > 0 ,
k=0

verifică
Q(x1 ) = 0, Q(x2 ) = 0, . . . , Q(xm ) = 0 ,
atunci există C ∈ R \ {0} , astfel ı̂ncât Q(x) = C · P0 (x) , ∀x ∈ [a, b] .

TA. 3 Ce se ı̂nţelege prin termenul de ,, polinom generalizat” ?

Indicaţie : Dacă u = {u0 , u1 , . . . , um } este un CT-sistem atunci


r
X
(5.3) P (x) = αk uk (x) , αk ∈ R , 0 ≤ r ≤ m ,
k=0

se numeşte polinom generalizat sau u-polinom.

TA. 4 Enunţaţi problema interpolării prin polinoame generalizate.

Indicaţie : Presupunem că {u0 , u1 , . . . , um , um+1 } este un CT-sistem pe [a, b] . Prin


sistem de m + 1 puncte distincte

x0 , x1 , . . . , xm

din [a, b] vom ı̂nţelege că xi 6= xj pentru i 6= j , 0 ≤ i, j ≤ m. Notăm

u = {u0 , u1 , . . . , um } .
Metode Numerice 169

Problema interpolării prin polinoame generalizate se poate enunţa astfel : Fiind dată
o funcţie f : [a, b] → R şi sistemul de puncte distincte din [a, b]

(5.4) {x0 , x1 , . . . , xm }

se cere să se studieze existenţa şi unicitatea unui polinom Lm = Lm (f ; .) , Lm ∈


Πm (u), astfel ı̂ncât

Lm (xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m}.

În cazul ı̂n care Lm există şi este unic să se găsească o expresie convenabilă a
polinomului generalizat Lm .

TA. 5 Ce se ı̂nţelege prin noţiunea de diferenţă divizată relativă la un sistem Cebı̂şev


complet ?

Indicaţie : Se arată că există un singur polinom Lm (f ; .) ∈ Πm (u) astfel ı̂ncât

Lm (f ; xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m} .

Polinomul Lm (f ; ·) cu proprietăţile :
1) Lm (f ; ·) ∈ Πm (u)
2) Lm (f ; xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, . . . , m}
se numeşte polinomul generalizat de interpolare al lui Lagrange ataşat funcţiei f şi
nodurilor distincte x0 , x1 , . . . , xm . Diferenţa divizată este coeficientul lui um (x) ı̂n
Lm (f ; x) .

TA. 6 Scrieţi polinomul de interpolare al lui Lagrange. Enumeraţi câteva pro-


prietăţi ale acestui polinom de interpolare.

Indicaţie : Amintim reprezentarea următoare : Se notează cu ϕk,m , k = 0, 1, ..., m,


polinoamele fundamentale de interpolare ale lui Lagrange. Deci

(5.5) ϕk,m (x) =

(x − x0 )(x − x1 )...(x − xk−1 )(x − xk+1 )...(x − xm )


=
(xk − x0 )(xk − x1 )...(xk − xk−1 )(xk − xk+1 )...(xk − xm )
sau
ω(x)
ϕk,m (x) =
(x − xk )ω 0 (xk )

unde
m
Y
ω(x) = (x − xj ) .
j=0

Polinomul Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |·) verifică egalităţile :


1. (reprezentarea): dacă f : [a, b] → R , atunci

P
m
Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) = ϕk,m (x)f (xk ) ;
k=0
170 Alexandru Lupaş

2. (liniaritatea): f, g ∈ D[a, b] , α, β ∈ R , implică

Lm (x0 , x1 , ..., xm ; αf + βg|x) =


= αLm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) + βLm (x0 , x1 , ..., xm ; g|x) ;
3. (proprietatea de proiecţie): dacă h ∈ Πm , atunci

(5.6) h = Lm (x0 , x1 , ..., xm ; h|·) ;


4. (relaţia de recurenţă) :

(5.7) Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) =


x − x0 x − xm
= Lm−1 (x1 , x2 , ..., xm ; f |x) − Lm−1 (x0 , x1 , ..., xm ; f |x)
xm − x0 xm − x0
5. (proprietatea de interpolare): dacă f ∈ D[a, b], avem

Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |xj ) = f (xj ) , j = in{0, 1, ..., m};

6. (reprezentarea restului): presupunând că x 6= xj , avem

(5.8) f (x) − Lm (x0 , x1 , ..., xm ; f |x) = ω(x)[x, x0 , x1 , ..., xm ; f ] .

TA. 7 Scrieţi polinomul lui Lagrange corespunzător diviziunii echidistante. Dar ı̂n
cazul nodurilor lui Cebı̂şev ?

Indicaţie : Fie

xk = x0 + kh , k ∈ {0, 1, ..., m} ; h 6= 0 .

Atunci
m
Y ¡ x − x0 ¢
ω(x) = hm+1 −j
j=0
h

ω (x0 + kh) = (−1)m−k hm k!(m − k)!.


0

Se obţine
Lm (x0 , x0 + h, ..., x0 + mh; f |x) =
µ x−x0 ¶ Xm µ ¶
h m−k m f (x0 + kh)
= (m + 1) (−1) x−x0 =
m+1 k h −k
k=0
m
X µ x−x0 ¶µ x−x0 ¶
m−k h h −k−1
(−1) f (x0 + kh)
k m−k
k=0

Cazul nodurilor lui Cebı̂şev. Dacă


(2k − 1)π
xk = tk = cos , k ∈ {1, 2, ..., n} , (m = n − 1)
2n
1
atunci ω(x) = 2n−1 Tn (x) , Tn (x) = cos n(arccos x) şi

n (−1)k−1
ω 0 (tk ) = ·p .
2n−1 1 − t2k
Metode Numerice 171

Avem p
n
1X 2
k−1 Tn (x) 1 − tk
Ln−1 (t1 , ..., tn ; f |x) = (−1) f (tk ).
n x − xk
k=1
1 2
Notând ω0 = , ωj = , j ≥ 1 , are loc egalitatea
π π
n
X 1 Tn+1 (x)Tn (t) − Tn (x)Tn+1 (t)
ωj Tj (x)Tj (t) = .
j=0
π x−t

Să alegem ı̂n această identitate t = tk ; . După efectuarea unor calcule, ı̂n final se
obţine
n n
πX X
Ln−1 (t1 , t2 , ..., tn ; f |x) = ωj Tj (x) f (tk )Tj (tk ) .
n j=0
k=1
n
X
π
Dacă [f, g] = f (tk )g(tk ) . Atunci
n
k=1

n
X
(5.9) Ln−1 (t1 , t2 , ..., tn ; f |x) = ωj [f, Tj ]Tj (x).
j=0

TA. 8 Dacă P ∈ Πm şi


Q(x) = A(x − x0 )(x − x1 )...(x − xm ), A 6= 0, xi 6= xj pentru i 6= j, se cere să se
găsească coeficienţii Ck din egalitatea
m
P (x) X Ck
= .
Q(x) x − xk
k=0

Indicaţie : Proprietatea de proiecţie ne permite să scriem


m
X Q(x)
P (x) = P (xk )
(x − xk )Q0 (xk )
k=0

P (xk )
adică Ck = .
Q0 (xk )

TA. 9 Fie P ∈ Πm , xk = x0 + kh şi presupunem că

P (x) = a0 xm + ...

verifică |P (x)| ≤ 1 , x ∈ [0, 1] .


Găsiţi o margine superioară a coeficientului a0 .
1
Indicaţie : Folosim teoria interpolării. Alegı̂nd x0 = 0 şi h = m găsim
h
1 2 i
P (x) = 0, , , ..., 1; P xm + ... ,
m m
deci µ ¶
m
X (−1)m−k mm k
a0 = P .
k!(m − k)! m
k=0
172 Alexandru Lupaş

Prin urmare
m µ ¶
mm X m (2m)m
|a0 | ≤ =
m! k m!
k=0

ceea ce constituie o evaluare a coeficientului dominant.

TA. 10 Care este polinomul de interpolare al lui Newton ?

Indicaţie : Folosiţi următoarea relatţie de recurenţă : dacă Nm (x0 , x1 , .., xm ; f |x) este
singurul polinom de grad ≤ m cu proprietatea de interpolare

Nm (x0 , x1 , .., xm ; f |xj ) = f (xj ) , j ∈ {0, 1, .., m} , xi 6= xj , i 6= j,

atunci Nk (x0 , x1 , .., xk ; f |x) − Nk−1 (x0 , x1 , .., xk−1 ; f |x) =


= (x − x0 )(x − x1 )...(x − xk−1 )[x0 , x1 , ..., xk ; f ] .

5.2 Test Nr. 2


TB. 1 Cum se definesc numerele lui Stirling ?

Indicaţie : Să considerăm următoarele două baze ale spaţiului Πm :

B1 = {1, x, x2 , ..., xm }
B2 = {1, , x, , x(x − 1) , ..., . . . , x(x − 1)(x − m + 1)} .

Se impune de a studia ,, matricea de trecere de la baza B1 la B2 ” sau matricea de


trecere de la baza B2 la B1 . Intervin astfel ,, coeficienţii de legătură” s(n, k) şi
S(n, k) din egalităţile
n
X
x[n] = x(x − 1)(x − n + 1) = s(n, k)xk , 0 ≤ n ≤ m,
k=0

şi respectiv
n
X
xn = S(n, k) x(x − 1)(x − k + 1) .
| {z }
k=0
x[k]

În literatura de specialitate, se utilizează terminologia:


s(n, k) , k ∈ {0, 1, ..., n}= numerele lui Stirling de speţa ı̂ntâia, S(n, k) =
numerele lui Stirling de speţa a doua.
Numerele S(n, k) se pot exprima elegant prin intermediul unei diferenţe divizate :
alegând f (x) = xn , x0 = 0 , h = 1, găsim
n
X
xn = [0, 1, ..., k; en ] x(x − 1) · · · (x − k + 1)
| {z }
k=0
=x[k]

ceea ce ı̂nseamnă că


S(n, k) = [0, 1, ..., k; en ] .
Metode Numerice 173

TB. 2 Fie A : D[a, b] → R o funcţională liniară, de forma

n
X
(5.10) A(f ) = ck f (xk )
k=0

unde ck este independent de f şi xi 6= xj pentru i 6= j.


Se cere să se găsească coeficienţii ak din egalitatea

n
X
A(f ) = ak [x0 , x1 , ..., xk ; f ]
k=0

n
X
Indicaţie : Se găseşte ak = cj (xj − x0 )...(xj − xk−1 ) = A(ψk ) , unde
j=k

ψk (t) = (t − x0 )...(t − xk−1 ) , k ≥ 1, ψ0 (t) = 1.

TB. 3 Operatorul lui Bernstein este Bn : D[0, 1] → Πn unde


n µ ¶
X µ ¶
n k k
(Bn f ) (x) = x (1 − x)n−k f .
k n
k=0

Se pune problema de a cerceta comportarea acestui operator pe subspaţiul Πm , m ≤


n . Arătăţi că are loc implicaţia

h ∈ Πm =⇒ Bn h ∈ (Πm ) .

Indicaţie : Folosind polinomul de interpolare al lui Newton, avem


n
X µ ¶ Xn · ¸
k 1 2 k
ck f = ak 0, , , ..., ; f
n n n n
k=0 k=0

unde
n−k µ ¶
k! X j + k
ak = cj+k .
nk j=0 k
¡n¢ k n−k
În particular, pentru ck = k x (1 − x)

n! X µn − k ¶
n−k µ ¶
k! n k
k j n−k−j
ak = k x x (1 − x) = k x
n (n − k)! j=0 j n k

ceea ce implică
n µ ¶
X µ ¶
n k
(Bn f ) (x) = xk (1 − x)n−k f =
k n
k=0
(5.11)
µ ¶
k! n h 1 k i
n
X
= k
0, , .., ; f xk .
n k n n
k=0
174 Alexandru Lupaş

Dacă ı̂n continuare presupuem h ∈ Πm avem


h 1 k i
0, , .., ; h = 0 pentru k ≥m+1
n n
iar (5.11) atrage după sine Bn h ∈ Πm .

TB. 4 Cum se reprezintă restul ı̂n interpolarea unei funcţii f ∈ C n+1 [a, b] cu
ajutorul polinomului lui Lagrange , sau Newton, construit pe un sistem de n +
1 puncte distincte din [a, b] ?

f (m+1) (ξ)
Indicaţie : f (x) − (Lm f )(x) = ω(x) , ξ ∈ (a, b) .
(m + 1)!

TB. 5 Formulaţi problema interpolării pe noduri multiple (Hermite).

Indicaţie : Fie
(5.12) (∆) : x1 < x2 < . . . < xn
un sistem de puncte distincte situate ı̂ntr-un interval [a, b]. Să considerăm nu-
merele naturale α1 , α2 , . . . , αn şi fie α = (α1 , α2 , . . . , αn ) . Se notează prin Dα [a, b]
mulţimea tuturor funcţiilor f : [a, b] → R cu proprietatea că există derivatele

f (α1 −1) (x1 ), f (α2 −1) (x2 ), . . . , f (αn −1) (xn ) .

Punctul α ∈ Nn este ,, vectorul de incidenţă ataşat diviziunii (∆)” .


Problema interpolării pe puncte distincte se poate extinde ı̂n următoarea manieră :
fiind dată o submulţime H din Dα [a, b] se cere să se studieze existenţa unui operator

H : Dα [a, b] → H

cu proprietatea că oricare ar fi f din Dα [a, b] funcţia Hf să aibă cu f pe punctele


x1 , x2 , . . . , xn contacte de ordin α1 − 1, α2 − 1, . . . , αn − 1 . Aceasta va ı̂nsemna că
pentru k ∈ {1, 2, . . . , n}

(5.13) (Hf )(j) (xk ) = f (j) (xk ) , 0 ≤ j ≤ αk − 1} .

TB. 6 Dacă prin HN f se notează polinomul de interpolare al lui Hermite core-


spunzător nodurilor (), se cere să se găsească expresia analitică a lui

(H2n−1 f ) (x) := H2n−1 (x1 , x1 , x2 , x2 , . . . , xn , xn ; f |x) .

Indicaţie : (B) Cazul nodurilor duble : ı̂n această situaţie

α1 = α2 = . . . = αn = 2 , N = 2n − 1 .
n
Y
Dacă w(t) = (t − xk ) , din (1.68) obţinem
k=1

µ ¶2 ¯¯
dj t − xk ¯
aj (k) = j ¯ ,
dt w(t) ¯
t=xk
Metode Numerice 175

1 w00 (xk )
adică a0 (k) = ,
a1 (k) = − 03 .
w02 (x
k) w (xk )
h i2
Cu notaţia φk (x) = (x−xw(x)
k )w 0 (x )
k
se obţine

n
X
H2n−1 (x1 , x1 , x2 , x2 , . . . , xn , xn ; f |x) = φk (x)Ak (f ; x) ,
k=1

· ¸
w 00 (xk )
unde Ak (f ; x) := f (xk ) + (x − xk ) f 0 (xk ) − 0 f (xk ) .
w (xk )

TB. 7 În ipoteza că se cunosc valorile unei funcţii f (x, y) pe punctele

?

M0,0 , M1,0 , M0,1 , M1,1 , • •

• •

se cere să se aproximeze valorile pe nodurile Mk,j ale reţelei , astfel ca aproximarea
să fie exactă pentru orice polinom de două variabile de forma h(x, y) = axy + bx +
cy + d .

Indicaţie : Se poate considera o aproximare de forma

fk,j = αf0,0 + βf1,0 + γf0,1 + δf1,1 + r(f )

unde r(f ) este restul aproximării. Parametrii α, β, γ, δ se găsesc din condiţia

r(h) = 0 , ∀ h = axy + bx + cy + d

ceea ce este acelaşi lucru ca egalitatea

αf (x0 , y0 ) + βf (x0 + h1 , y0 ) + γf (x0 , y0 + h2 )+


+δf (x0 + h1 , y0 + h2 ) = f (x0 + kh1 , y0 + jh2 )

să fie verificată pentru

h0 (x, y) = 1 , h1 (x, y) = x , h2 (x, y) = y , h3 (x, y) = xy .

Se obţine soluţia

(α∗ , β ∗ , γ ∗ , δ ∗ ) = ((1 − k)(1 − j), k(1 − j), j(1 − k), kj) .

Se va efectua aproximarea

f (Mk,j ) ≈ (1 − k)(1 − j) · f (x0 , x0 ) + k(1 − j) · f (x0 + h1 , y0 )+


.
+j(1 − k) · f (x0 , y0 + h2 ) + kj · f (x0 + h1 , y0 + h2 )
176 Alexandru Lupaş

5.3 Test Nr. 3


TC. 1 Descrieţi algoritmul lui Aitken-Neville.

Indicaţie : Fie x1 , x2 , . . . , xN un sistem de puncte distincte două câte două .


Se pune problema implementării formulei lui Lagrange. Mai precis, notăm prin
L(x) polinomul de interpolare de grad ≤ N − 1 ataşat datelor experimentale din
tabelul următor
x x1 x2 . . . xN
(5.14)
f (x) y1 y2 . . . yn

unde y1 = f (x1 ), y2 = f (x2 ), ..., yN = f (xN ) . Dacă L(x) = LN −1 (x1 , x2 , . . . , xN ; f |x) iar
pentru un x cunoscut, se notează


 Pj = L0 (xj ; f |x)
 P
 = L1 (xi , xj ; f |x)

 ij
 ..
.

 P
 i1 i2 ...iν
 = Lν−1 (xi1 , x12 , . . . , xiν ; f |x) .

 .
 ..

Cu aceste notaţii , se constată că

L(x) = P123...N ,

ceea ce reprezintă răspunsul dorit.


Pe de altă parte , conform relaţiei de recurenţă pe care o satisfac polinoamele de
interpolare, avem
Recurenţa (*)

(x − xi+m )Pi(i+1)...(i+m−1) + (xi − x)P(i+1)(i+2)...(i+m)


Pi(i+1)...(i+m) = .
xi − xi+m

Algoritmul lui Aitken-Neville se bazează pe această egalitate . De exemplu, pentru


N = 4 , avem un singur descendent P1234 care se poate găsi după algoritmul
următor :
x1 y1 = P1
P12
x2 y2 = P2 P123
(5.15) P23 P1234
x3 y3 = P3 P234
P34
x4 y4 = P4
Algoritmul lui Aitken- Neville este o modalitate recursivă de a completa numerele
ı̂n acest tablou, câte o coloană de fiecare dată, de la stânga la dreapta. Se bazează
pe relaţia de recurenţă menţionată dintre un ,, fiu” Pi1 i2 ...iν şi cei doi ,, părinţi” ai
lui
Pi1 i2 ...iν−1 şi Pi2 i3 ...iν .
Metode Numerice 177

TC. 2 O aproximare a Laplacianului. Cunoscând f (x, y) pe punctele


M0,1
M−1,0 M0,0 M1,0 , −•− −•− −•−
M0,−1

se cere să se determine o valoare aproximativă Laplacianului


¯
2 ∂ 2 f (x, y) ∂ 2 f (x, y) ¯¯
∇ f0,0 := + .
∂x2 ∂y 2 ¯(x,y)=(x0 ,y0 )

Indicaţie : Se obţine

1
∇2 f0,0 ≈ (f1,0 + f0,1 + f−1,0 + f0,−1 − 4f0,0 ) .
h2

TC. 3 Aproximaţi numărul ∇2 f0,0 cu ajutorul valorilor lui f (x, y) pe punctele


menţionate ı̂n figura alăturată

−•− −•− −•− −•− −•−

Găsim
·
1 4
∇2 f0,0 ≈ −5f0,0 + (f1,0 + f0,1 + f−1,0 + f0,−1 ) −
h2 3
¸
1
− (f2,0 + f0,2 + f−2,0 + f0,−2 ) .
12

TC. 4 Fie a ≤ x0 < . . . < xn h≤ b şi f : [a, b]i → R . Să se găsească o altă
expresie analitică a funcţiei ω(x) x0 , . . . , xn ; fx−t
(t)
, x ∈ R, x 6= xj unde ω(x) =
t
(x − x0 ) · · · (x − xn ) .

Indicaţie : Are loc egalitatea


· ¸
f (t)
Ln (x0 , x1 , . . . , xn ; f |x) = ω(x) x0 , . . . , xn ;
x−t t
178 Alexandru Lupaş

TC. 5 Dacă a este un număr real diferit de un ı̂ntreg nepozitiv, se cere să se arate
că · ¸
1 (−1)n (−1)n Γ(a)
0, 1, . . . , n ; = = .
a+t t a(a + 1) · · · (a + n) Γ(a + n + 1)

Indicaţie : Utilizaţi problema TC.4.

TC. 6 Dacă

Ln (x0 , x1 , . . . , xn ; f |x) = [x0 , x1 , . . . , xn ; f ] xn + Bn (f )xn−1 + . . .

arătaţi că Bn posedă proprietăţile :

Bn (f ) = [x0 , x1 . . . , xn ; e1 f ] − [x0 , x1 . . . , xn ; en+1 ] [x0 , x1 . . . , xn ; f ]

Bn (h) = 0, ∀h ∈ Πn−2 , Bn (en−1 ) = 1 .

Indicaţie : Se va folosi exprimarea polinomului lui Lagrange ca şi o combinaţie


liniară a valorilor funcţiei. Determinând coeficientul lui xn−1 , acesta ı̂n realitate
va coincide Bn (f ) .

arcsin ((n + 1) arccos x)


TC. 7 Fie Un (x) = √ . Calculaţi Uk (x) pentru k ∈
(n + 1) 1 − x2
{0, 1, 2, 3, 4} . Arătaţi că

2n n−1
Un (x) = xUn−1 x − Un−2 (x) .
n+1 n+2
Justificaţi că Un (x) este un polinom de grad efectiv egal cu n .
2
Indicaţie
¡ : U0 (x)¢ = 1, U1 (x) = x, U2 (x) = 4x 3−1 , U3 (x) = 2x3 − x, U4 (x) =
1 4 2
5 16x − 12x + 1 . Folosiţi formula sin(φ+ψ) = sin φ cos ψ+sin ψ cos φ , precum
şi faptul că cos(arccos x) = x .

5.4 Test Nr. 4


TD. 1 Care este forma generală a unei formule de derivare numerică destinată
calculului aproximativ al lui f 0 (x0 ) ?

Indicaţie : vezi (2.1).

TD. 2 Precizaţi condiţii necesare şi suficiente pe care trebuie să le satisfacă restul
formulei de cuadratură

f 0 (x0 ) = Dn (x0 ; a, b; f ) + Rn (f ; x0 )

(5.16) 1X
n , (n ≥ 2),
Dn (x0 ; a, b; f ) := ak f (x0 + hbk )
h
k=1

astfel ı̂ncât să aibă gradul de exactitate p .


Metode Numerice 179

Indicaţie : Dacă se notează


ẽ0 (x) = 1 , ẽ1 (x) = x − x0 , . . . , ẽp (x) = (x − x0 )p ,
atunci polinoamele {ẽ0 , ẽ1 , . . . , ẽp }, constituie o bază a spaţiului liniar Πp . Condiţia
ca (5.16) să aibă gradul de exactitate p este
(5.17) Rn (h, x0 ) = 0 , ∀h ∈ Πp .
Dar (5.17) este echivalentă cu
(5.18) Rn (ẽj ; x0 ) = 0 pentru j ∈ {0, 1, . . . , p} .
Prin urmare este necesar şi suficient ca să fie verificate egalităţile
 n

 1X

 Rn (ẽ 0 ; x 0 ) = − ak

 h

 k=1
 Xn
(5.19) Rn (ẽ1 ; x0 ) = 1 − ak bk k=1

 X n

 R (ẽ ; x ) = −h j−1
ak bjk , j ∈ {2, 3, . . .}
 n j 0
k=1

TD. 3 Care sunt parametrii de control ai unei formule de derivare numerică de


forma (5.16)? Cu ajutorul parametrilor de control, scrieţi condiţia necesară şi
suficientă pe care aceştia trebuie să o verifice astfel ca restul formulei (5.16) să se
anuleze pentru price polinom h ∈ Πp .
Indicaţie : Numerele σ0 , σ1 , . . . , σp , unde
n
X n
X
σ0 = ak , σj = ak bjk , j ∈ {1, 2, . . . , p}
k=1 k=1

sunt parametrii de control corespunzători unei formule de derivare


numerică de forma (5.16) , cu gradul de exactitate p . O condiţie necesară şi
suficientă pentru ca formula de derivare numerică (2.3) să aibă gradul de exactitate
p , p ≥ 2 , este ca

(5.20) (σ0 , σ1 , σ2 , σ3 , . . . , σp ) = (0, 1, 0, 0, . . . , 0) .

TD. 4 Găsiţi o condiţie necesară şi suficientă , exprimată matricial, pe care trebuie
să o verifice (5.16) astfe ca ea să aibă gradul de exactitate p .
Indicaţie : Formula de derivare numerică de forma (5.16) are gradul de exactitate
p, p ≥ 2, dacă şi numai dacă
    
1 1 ... 1 a1 0
 b1 b2 . . . bn   a2   1 
 2 2    
 b1 b2 . . . b2n   a3   0 
(5.21)   = 
 .. .. ..   ..   .. 
 . . ... .  .   . 
bp1 bp2 ... bpn an 0
180 Alexandru Lupaş

TD. 5 Să considerăm formula de derivare numerică (5.16) având gradul de exac-
n
Y
titate p , cu p ≥ n . Cum trebuie să fie produsul P := bk ?
k=1

Indicaţie : P 6= 0 . Pentru demonstraţie procedaţi prin reducere la absurd.

TD. 6 Care este gradul de exactitate maxim posibil, al unei formule de derivare
numerică de forma (5.16) ?

Indicaţie : p = n . Problema mai dificilă este de a justifica existenţa formulelor cu


grad maxim de exactitate, adică al formulelor optimale de derivare numerică. Pentru
aceasta se apelează la inversarea matricei Vandermonde. În acest sens a se vedea
(2.17) şi (2.18).
TD. 7 Caracterizaţi mulţimea tuturor formulelor de derivare numerică de forma
(5.16) care sunt optimale din punct de vedere al gradului de exactitate.
Indicaţie : Singurele formule de derivare numerică de forma
n
1X
f 0 (x0 ) = ak f (x0 + h · bk ) + Rn (f ; x0 )
h
k=1

( n≥2 , h 6= 0) )
care au gradul maxim de exactitate n sunt acelea ı̂n care :
(i) b1 , b2 , . . . , bn sunt diferite de zero, distincte două câte două,
astfel ı̂ncât
Xn
1
(ii) = 0 , şi
bk
k=1
(iii) pentru k ∈ {1, 2, . . . , n}


 ak = lk0 (0)

 ω(x)


 lk (x) = (x − bk )ω 0 (bk )

n
Y

 ω(x) = (x − bj ) .


j=1

Acest rezultat se poate enunţa şi sub următoarea formă :


Formulele de derivare numerică de forma (5.16) care au gradul maxim de exactitate
n sunt
n
b1 b2 · · · bn X f (x0 + h · bk )
(5.22) f 0 (x0 ) = (−1)n−1 + Rn (f ; x0 )
h ω 0 (bk )b2k
k=1

unde bj 6= 0 , j = 1, 2, . . . , n , bi 6= bj pentru i 6= j şi


n
X 1
=0 .
bk
k=1

TD. 8 Găsiţi mulţimea formulelor de derivare , construite pe două noduri, care


sunt optimale.
Metode Numerice 181

Indicaţie : Să considerăm


1 1
n=2 şi + =0 , (b1 , b2 ) ∈ B2h .
b1 b2
Deducem imediat că formulele de derivare numerică pe două noduri sunt de forma
f (x0 + hb1 ) − f (x0 − hb1 )
f 0 (x0 ) ≈ .
2hb1
Notând ε = hb1 , ε 6= 0 va rezulta că ı̂n cazul a două noduri ,singurele formule
optimale de derivare numerică având gradul maxim de exactitate p = 2 este

f (x0 + ε) − f (x0 − ε)
(5.23) f 0 (x0 ) = + r(f ; x0 ) ,

unde, pentru ε 6= 0 fixat, r(f ; x0 ) reprezintă restul formulei de derivare numerică.
Fără să restrângem generalitatea, vom presupune ε > 0 .
Dacă I = [a, b] , x0 ∈ I , atunci pentru ca
x0 − ε ∈ [a, b] , x0 + ε ∈ [a, b]
este necesar şi suficient să fie verificate inegalităţile
¯ ¯
b − a ¯¯ a + b ¯¯
0<ε≤ − ¯x 0 − .
2 2 ¯

TD. 9 Dacă f ∈ C 3 [a, b] scrieţi o reprezentare a restului r(f ; x0 ) din formula


(5.23).
Indicaţie : Fie f ∈ C(3) [a, b] şi
¯ ¯
b − a ¯¯ a + b ¯¯
0<ε≤ − ¯x 0 − , x0 ∈ [a, b] .
2 2 ¯
Dacă
f (x0 + ε) − f (x0 − ε)
f 0 (x0 ) = + r(f ; x0 ) ,

atunci există cel puţin un punct ξ = ξ(f, x0 , ε), ξ ∈ (x0 − ε, x0 + ε), astfel ı̂ncât
f 000 (ξ)
r(f ; x0 ) = − ε2 .
3!
TD. 10 Se consideră formula de derivare numerică

32f (x0 + 3h) − 27f (x0 − 2h) + 5f (x0 + 6h)


f 0 (x0 ) = + R3 (f ; x0 )
120h
unde x0 − 2h < µ < x0 + 3h iar R3 (f ; x0 ) este restul. Care este gradul de
exactitate al acestei formule ? Din punct de vedere computaţional, ce particularitate
are formula ? Reprezentaţi restul pe spaţiul C 4 [a, b] .
Indicaţie : p = 3 , deci formula este optimală. Coeficienţii formulei sunt numere
raţionale. Restul admite reprezentarea
3 3 (4)
R3 (f ; x0 ) = h f (µ) .
2
182 Alexandru Lupaş

5.5 Test Nr. 5


TE. 1 Ce se ı̂nţelege printr-o pondere pozitivă pe un interval ? Prezentaţi exemple
de ponderi pozitive.

Indicaţie : O funcţie w :< a, b >→ [0, +∞) cu proprietăţile


Zb
1) pentru orice k ∈ N , există integralele tk w(t) dt ;
a
Zb
2) w(t) dt > 0 , se numeşte pondere pozitivă pe intervalul (a, b) .
a

Exemple de ponderi

Condiţii
w(t) Denumire impuse asupra Intervalul (a, b)
parametrilor

w1 (t) = (b − t)p (t − a)q Jacobi p > −1 , q > −1 (a, b)

w2 (t) = e−t tα Laguerre α > −1 (0, +∞)

2
w3 = e−t Hermite — (−∞, +∞)

4
w4 (t) = e−t Freud — (−∞, ∞)

TE. 2 Ce este o formulă exactă de cuadratură , pe noduri simple ?

Zb n
X
Indicaţie : f (t)w(t) dt = ck f (zk ) + Rn (f ) . Numerele reale c1 , ..., cn se
a k=1

numesc coeficienţii formulei de cuadratură, iar Rn (f ) reprezintă restul formulei.

TE. 3 Definiţi gradul de exactitate al unei formule de cuadratură de forma

Zb n
X
(5.24) f (t)w(t) dt = ck f (zk ) + Rn (f ) .
a k=1

Indicaţie : O formulă de cuadratură are gradul de exactitate m dacă

(5.25) Rn (e0 ) = 0 , Rn (e1 ) = 0 , ..., Rn (em ) = 0 .

Dacă ı̂n plus Rm (em+1 ) 6= 0 spunem că formula de cuadratură are gradul de
exactitate efectiv egal cu m .
Metode Numerice 183

TE. 4 Presupunem că formula (5.24) are gradul de exactitate m . Ce legături


există ı̂ntre m şi n ?
Indicaţie : Să considerăm nodurile z1 < z2 < ... < zn fixate. Dacă m este un
număr natural m ≤ n − 1 , atunci
i) pentru m < n − 1 există o infinitate de formule care au gradul de
exactitate m ;
ii) ı̂n cazul m = n − 1 există o singură formulă de cuadratură. De aseme-
nea m ≤ 2n − 1 .
TE. 5 Indicaţi o modalitate de mărire a gradului de exactitate al unei formule de
cuadratură de tip interpolator.
Indicaţie : Considerăm formulele
Zb p
X
f (t)w(t)dt = ak f (xk ) + rp (f )
a k=1

Zb q
X
f (t)w(t)dt = bk f (yk ) + εq (f )
a k=1

Dacă resturile rp şi εq verifică condiţiile


rp (h) = εq (h) = 0 ∀h ∈ Πm ,
∆ : = εq (em+1 ) − rp (em+1 ) 6= 0 ,
atunci formula de cuadratură
Zb p
X q
X
(5.26) f (t)w(t) dt = α ak f (xk ) + (1 − α) bk f (yk ) + R(f )
a k=1 k=1

εq (em+1 )
unde α = , are gradul de exactitate m + 1 . În plus

R(f ) = αrp (f ) + (1 − α)εq (f )
TE. 6 Care este gradul de exactitate al formulei
Zb µ ¶
a+b
(5.27) f (t) dt = (b − a)f + r(f ) ?
2
a

Indicaţie : m = 1 .
TE. 7 Considerănd formulele exacte de cuadratură
Z b ³a + b b − a´
f (t) dt = (b − a)f −λ + r1 (f )
a 2 2
şi
Z ³a + b
b
b − a´
f (t) dt = (b − a)f +µ
+ ε1 (f ) ,
a 2 2
unde λ , µ ∈ (0, 1] , găsiţi o formulă de cuadratură pe trei noduri, avn̂d gradul de
exactitate 5 .
184 Alexandru Lupaş

Indicaţie : Avem
r1 (e0 ) = ε1 (e0 ) = 0
(b − a)2 (b − a)2
r1 (e1 ) = λ , ε1 (e1 ) = −µ
2 2
Aceasta ı̂nseamnă că cele două formule au gradul de exactitate efectiv egal cu m=0.
Se obţine
µ
α= .
µ+λ
Prin urmare formula de cuadratură
Z b
(5.28) f (t) dt =
a
µ ³ ¶
b−a a+b b − a´ ³a + b b − a´
= µf −λ + λf +µ + R(f )
µ+λ 2 2 2 2
are gradul de exactitate m = 1 . În plus

(b − a)3
R(e2 ) = (1 − 3µλ) .
12
Să repetăm procedeul descris anterior considerând ca şi formule de referinţă pe
(5.27) şi (5.28). În această situaţie

R(e2 ) 1
α= =1− .
R(e2 ) − r(e2 ) 3µλ

Formula (5.26) se scrie sub forma


Z b
(5.29) f (t)dt =
a
Ã
b−a ³a + b b − a´ ³a + b´
µf −λ + (µ + λ)(3µλ − 1)f +
3µλ(µ + λ) 2 2 2
!
³a + b b − a´
+λf +µ + R0 (f )
2 2
iar
R0 (e0 ) = R0 (e1 ) = R0 (e2 ) = 0 ,
(b − a)4
R0 (e3 ) = (λ − µ) .
24
Rezultă că dacă λ 6= µ , atunci (5.29) are gradul de exactitate efectiv egal cu
doi . Pentru λ = µ , deci
Z b
(5.30) f (t)dt =
a
Ã
b−a ³a + b b − a´ ³a + b´
2
= f − µ + 2(3µ − 1)f +
6µ2 2 2 2
Metode Numerice 185
!
³a + b b − a´
+f +µ + R1 (f ) , µ ∈ (0, 1] ,
2 2
atunci gradul de exactitate al acestei formule este m = 3 . Prin efectuarea unor
calcule elementare se arată că au loc şi egalităţile
µ ¶
(b − a)5 3 2
R1 (e4 ) = −µ .
48 5

În această manieră constatăm că dacă


r
3
µ∈R , |µ| = ,
5
atunci gradul de exactitate al formulei (5.30) se va mări.
Într-adevăr, formula de cuadratură
Z b
(5.31) f (t) dt =
a
Ã
5(b − a) ³a + b r3 b − a´ 8 ³a + b´
= f − + f +
18 2 5 2 5 2
!
³a + b r3 b − a´
+f + + RG (f )
2 5 2
are gradul de exactitate m = 5 . Totodată

(b − a)6
RG (e6 ) 6= 0 mai precis RG (e6 ) = .
2800

5.6 Test Nr. 6


TF. 1 Fie f (x) = x3 − 2x + 2 . Justificaţi faptul că ecuaţia

f (x) = 0 , x ∈ [−2, 1]

are o singură rădăcină . Aplicăm metoda lui Newton

f (xn )
(5.32) xn+1 = xn − , n ∈ {0, 1, ...}
f 0 (xn )

aceste ecuaţii. Alegeţi ,, punctul de start” x0 = 0 .


Este convergent şirul (xn )∞ n=1 ?
1
Dar ı̂n cazul ı̂n care x0 6= 0 şi |x0 | < 10 ?

Indicaţie : Avem (şirul lui Rolle)


q q
2 2
x −2 − 3 3 1
0
f (x) 0 0
f (x) − + + +
186 Alexandru Lupaş

şi deci ecuaţia are o singură rădăcină x ∈ [−2, 1] . Şirul din metoda lui Newton
(5.32) se obţine din
2(x3n − 1)
xn+1 = , n = 0, 1, ... .
3x2n − 2
Dacă x0 = 0 , atunci
1 − (−1)n
xn =
2
ceea ce ı̂nseamnă că şirul (xn ) nu este convergent.
Este interesant de a programa algoritmul şi de a vedea ce se ı̂ntâmplă dacă alegem
punctul de start x0 astfel ca x0 6= 0 , |x0 | < 0.1 . O explicaţie ale acestor chestiuni
constă ı̂n faptul că derivata f 0 se anulează ı̂n intervalul unde căutăm soluţia.
TF. 2 Fie seria hipergeometrică a lui Gauss

X (a)k (b)k z k
2 F1 (a, b; c; z) = .
(c)k k!
k=0

Alcătuiţi un algoritm pentru determinarea primelor 10 zecimale exacte ale celei mai
mari rădăcini (reale) a ecuaţiei
1−x
2 F1 (−5, 6 ;1 ; )=0.
2
Indicaţie : Au loc egalităţile
1−x
2 F1 (−5, 6 ;1 ;
)=
2
5
X µ ¶ µ ¶k
k 5 (6)k 1−x
= (−1) =
k k! 2
k=0

1 ³¡ 2 ¢5 ´(5)
= x − 1 = C · xg(x) ,
25 · 5!
10 5
g(x) = x4 − x2 + .
9 21
Rămâne să aproximăm cea mai mare rădăcină a ecuaţiei

g(x) = 0 .
¡ 17 ¢
Se constată ca aceasta se află situată ı̂n intervalul 21 , 1 .
În continuare aplicaţi o metodă iterativă.
TF. 3 Dacă f (x) = x3 − 5x , x0 = 1 iar (xn ) este şirul cu termenii generaţi de
(5.32), arătaţi că
x0 = x2 = x4 = ... = +1
x1 = x3 = x5 = ... = −1 .
Indicaţie : Găsim
2x3n
xn+1 = , x0 = 1 .
3x2n − 5
Astfel x1 = −1 , x2 = 1 , x3 = −1 etc....
Metode Numerice 187

TF. 4 Rezolvaţi numeric ecuaţia

xex − λ = 0 , x ∈ [0, ∞)

pentru diverse valori ale lui λ , λ ∈ [3, ∞) . Dacă x = x(λ) este o soluţie să se
arate că x : (0, ∞) → R este o funcţie crescătoare şi concavă.

Indicaţie : Dacă f (x) = xex − λ atunci f (0) = −λ < 0 , f (+∞) = ∞ şi


f 0 (x) = (x + 1)ex > 0 pe [0, ∞) . Prin urmare ecuaţia are o singură soluţie
x = x(λ) . ı̂n tabelul de mai jos sunt trecute anumite valori ale funcţiei f

x 1 ln λ
f (x) e−λ λ (ln λ − 1)
| {z } | {z }
− +

Prin urmare , x(λ) ∈ (1, ln λ) iar ı̂n continuare considerăm că f : [a, ln λ] →
R . Având ı̂n vedere faptul că f este crescătoare şi concavă, metoda tangentei cu
punctul de start t0 = 1 ne va furniza un şir (tn ) ,

t2 + λe−t
tn+1 = N (tn ) , N (t) = ,
t+1
termenii căruia aproximează prin lipsă soluţia x(λ) .
Metoda coardei generează un şir (cn ) cu

tet − λ − t(e − λ)
cn+1 = C(cn ) , C(t) = ,
tet − e
unde c0 = ln λ . Termenii şirului (cn ) constituie aproximaţii prin adaus ale soluţiei
x(λ) . Avem
tn < x(λ) < cn
iar dacă |cn − tn | ≤ EP S , unde EP S este un număr din (0, 1) care simulează
precizia, algoritmul se opreşte şi declarăm x(λ) := (cn + tn ) ∗ 0.5 .
Derivând egalitatea x(λ)ex(λ) = λ găsim

x(λ)
x 0 (λ) = >0
λ (1 + x(λ))

şi
x2 (λ) (2 + x(λ))
x 00 (λ) = − 3 <0
λ2 (1 + x(λ))
ceea ce implică faptul că x este crescătoare şi concavă.

TF. 5 Descrieţi un algoritm care să furnizeze, cu cel puţin 5 zecimale exacte , cea
mai mare rădăcină a ecuaţiei

x − cos x = 0 , x∈R.

Indicaţie : Notăm f (x) = x − cos x . Deoarece f 0 ≥ 0 pe R şi

f (−∞) = −∞ , f (∞) = ∞ , f (0)f (1) < 0


188 Alexandru Lupaş

ecuaţia are o singură soluţie x ∈ (0, 1) . Având ı̂n vedere faptul că f 00 > 0 pe
(0, 1) , metoda coardei furnizează o aproximaţie prin lipsă, iar metoda tangentei
(cu punctul de start t0 = 1 ) o aproximaţie prin adaus. Fie (cn ) , (tn ) sirurile
iterative furnizate respectiv de cele două metode.Avem


 f (1)(1 − ck )
 ck+1 = 1 −

 f (1) − f (ck )
c0 = 0 , t0 = 1 .

 f (t )

 k
 tk+1 = tk − 0
f (tk )
Algoritmul poate consta din calculul simultan al numerelor
½
c1 , c2 , ..., cn , ...
,
t1 , t2 , ..., tn , ...
criteriul de precizie şi totodată de stop fiind
tk − ck = |tk − ck | ≤ 10−6 , k = 1, 2, ..., n .
Dacă acest criteriu este verificat pentru k = n concludem că
o aproximaţie root a soluţiei x este
root : = (cn + tn ) ∗ 0.5 .
TF. 6 Dacă f ∈ C 1 [a, b] , atunci să se arate că ecuaţia
f (x) − f (a) − (b − x)f 0 (x) = 0 , x ∈ (a, b)
are cel puţin o soluţie.
Indicaţie : Fie F : [a, b] → R cu imaginile
Zx Zx
F (x) = f (t) dt − (x − a)f (a) − (b − t)f 0 (t) dt .
a a

Avem F (a) = F (b) = 0 ceea ce , pe baza teoremei lui Rolle, implică existenţa unui
punct θ , θ ∈ (a, b) astfel ca
F 0 (θ) = 0 . Pe de altă parte
F 0 (x) = f (x) − f (a) − (b − x)f 0 (x) .
Notă: Rezultatul este valabil pentru o clasă mai largă de funcţii reale : vezi
Problema 7.

TF. 7 Fie f ∈ C[a, b] cu proprietatea că f 0 există pe (a, b) . Atunci ecuaţia


f (x) − f (a) − (b − x)f 0 (x) = 0 , x ∈ (a, b)
are cel puţin o soluţie.
Indicaţie : Se aplică teorema lui Rolle funcţiei H , unde
H(x) = (x − a)f (a) − (x − b)f (x) , x ∈ [a, b] .
Avem H(a) = H(b) = (b − a)f (a) şi
H 0 (x) = (b − x)f 0 (x) − ( f (x) − f (a) ) .
Bibliografie

[1] Ahmad M., On polynomials with real zeros, Canad.Math.Bull . (1968) 237-240.
[2] Ash M.J. , Jones R.L. , Optimal Numerical Differentiation sing three Function
Evaluation ,
Mathematics of Commputation 37 (1981) 159-168.
[3] Ash M.J., Janson S., Johnson R.L., Optimal Numerical Differentiation using
n Evaluations ,
Calcolo 21 (1984) 151-169.
[4] Beesack P.R., On bounds for the range of ordered variates,
Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser.Mat.Fiz., nr.412-460 (1973) 93-96.
[5] Boyd A.V., Bounds for order statistics,
Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser.Mat.Fiz., nr.357-380 (1971) 31-32.
[6] Brass H., Quadraturverfahren. Vandenhoeck&Ruprecht,Göttingen, 1977.
[7] Ghizzetti A., Ossicini A., Quadrature Formulae.
Birkhäuser Verlag Basel, Stuttgart, 1970.
[8] Ionescu D. V. Cuadraturi numerice. Editura Tehnică,Bucureşti, 1957.
[9] Kronrod A.S. , Nodes and weights of quadrature formulas .
Consultans Bureau Enterprises , Inc. , 1965.
[10] Krylov V. I., Approximate calculation of integrals.
Macmillan, New York, 1962.
[11] Lupaş A., Teoreme de medie pentru transformări liniare şi pozitive.
Revista de Analiză Numerică şi Teoria Aproximaţiei 3(1974), 2, 121-140.
[12] Laguerre E.N., Oeuvres- I, Paris -1898.
[13] Lupaş A., Problem 246, Math.Vesnik 8(23)(1971).
[14] Lupaş A., A remark on the Schweitzer and Kantorovich inequalities,
Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser.Mat.Fiz., No. 381 -No. 409 ( 1972)
13-16 .
[15] Lupaş A ., Inequalities for the roots of a class of polynomials,
Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser.Mat.Fiz. , No. 577 -No. 598 ( 1977)
79-85 .
[16] Lupaş A., Numerical integration by means of Gauss-Legendre Formula.
Mathematica-Revue d‘Analyse Numérique et de Theorie de l‘Approximation
9, nr. 1 (1980) 81-92.

189
190 Alexandru Lupaş

[17] Lupaş A., An integral representation of the differentiation operator,


Gazeta Matematică - seria A, Anul VI, nr.3-4 (1985) 188-192.
[18] Lupaş A., Mache D., On the Numerical Differentiation,
Revue d‘Analyse Numérique et de Théorie de l‘Approximation,
tom XXVI , Nos.1-2 ,(1997) 109-115.
[19] A.Meir, A.Sharma : On zeros of derivaties of polynomials,
Canad. Math.Bull. 11 (1968), 443-445.
[20] Ostrowski A.M. , Solutions of equations in euclidean and Banach spaces.
Academic Press , New York , 1973.
[21] Peano G., Resto nelle formule di quadratura espresso con un integrale definito.
Atti della Accademia dei Lincei, Rendinconti (Ser.5) 22(1913) 562-569.
[22] Popoviciu T., Sur les équations algébriques ayant toutes leurs racines réelles,
Mathematica (Cluj) 9 (1935) 129-145.
[23] Popoviciu T. , Notes sur les fonctions convexes d‘ordre supériuer (IX) .
Mathematica (Cluj) 43 , (1942) 85-141.
[24] Popoviciu T., Asupra restului ı̂n formulele de derivare numerică ,
Studii şi Cercetări Matematice III (1952) 53-122.
[25] Popoviciu T. , Diferenţe divizate şi derivate,
Studii şi cercetării de matematică (Cluj) IX (1960) 119-145.
[26] Popoviciu Tiberiu, La simplicité du reste dans certaines formules de quadra-
ture. Mathematica (Cluj) 6(29), (1964) 157-184.
[27] Salzer H.E. , Optimal points for numerical differentiation,
Numerische Matematik 2 (1960) 214-227.
[28] Sard A., Linear Approximation.
Amer. Math. Soc.,Mathematical Surveys nr.9, Rhode Island, 1963.
[29] Stroud A.H and Secrest. D. , Gaussian quadrature formulas ,
Prentice Hall , Englewood Cliffs , N.J. , 1966.
[30] Szegö G. , Orthogonal polynomials ,
Amer.Math.Soc.Colloq.Publ. vol. XXIII , New York , 1959.
[31] Sz.-Nagy J.v ., Über algebraische Gleichungen mit lauter
reelen Wurzeln, Jber. Deutsch. Math.-Verein. 27 (1918) 37-43.
[32] Sz.-Nagy J.v ., Wertverteilung bei Polynomen mit lauter reellen Nullstellen
und Koefizienten, Acta.Math.Acad.Sci. Hung., 3 (1952) 269-274.

S-ar putea să vă placă și