Sunteți pe pagina 1din 13

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE

EUROPEANĂ

DISCIPLINA
AFACERI INTERNAȚIONALE

PROFESOR COORDONATOR:
ASISTENT UNIV. DR. MAFTEI DANIEL

MASTERANZI
BEREHOLSCHI (HURJUI) LENUȚA
CHIRIUC DANIELA
MAE ANUL I

Suceava, 2019

1
ANALIZĂ
COMPARATIVĂ ÎNTRE
ITALIA ȘI SPANIA

2
CUPRINS
Cuprins.......................................................................................................3
Introducere..........................................................................................................4
Italia..........................................................................................................5
Spania.......................................................................................................7
Situația generală a importurilor și exporturilor (balanța comercială).........9
Legături economice între Spania și Italia....................................................11
Concluzii...................................................................................................12
Bibliografie..............................................................................................13

3
INTRODUCERE

În decursul istoriei, omul a adoptat diferite sisteme filozofico-economice. Toate au


avut ca țintă globalizarea, adică o uniformizare voluntară sau forțată a nevoilor, a vieții, chiar
a gândirii.
Nu există o definiție a globalizării într-o formă universal acceptată, și probabil nici
definitivă. Motivul rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese
complexe cu o dinamică variabilă atingând domenii diferite ale unei societăți. Ea poate fi un
fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la un loc.
Globalizarea este termenul modern folosit la descrierea schimbărilor în societăți și în
economia mondială, care rezultă din comerțul internațional extrem de crescut și din
schimburi culturale. Aceasta descrie creșterea comerțului și a investițiilor datorită căderii
barierelor și interdependenței dintre state. În context economic, este des întâlnită referirea,
aproape exclusivă, la efectele comerțului și, în particular, la liberalizarea comerțului sau la
liberul schimb.

Redusă la conceptele economice, se poate spune că globalizarea contrastează cu


naționalismul economic și cu protecționismul. Este înrudită cu economia de piață liberă și
neo-liberalismul. Împarte o parte din caracteristici cu internaționalizarea și este, deseori,
interschimbabilă, chiar dacă unii preferă să folosească termenul de globalizare pentru lărgirea
găurilor din granițele naționale sau statale. Formarea satului global – o mai mare apropiere
între diferite părți ale lumii odată cu creșterea posibilităților de schimburi personale,
înțelegere mutuală și prietenie între cetățeni “internaționali”, și crearea civilizației globale.

Globalizarea economică – patru aspecte se referă la globalizarea economică ce


indică patru tipuri de fluxuri peste granițe, și anume: fluxuri de bunuri/servicii; de exemplu,
liber schimb; fluxuri de persoane (migrația), de capital și de tehnologie. O consecință a
globalizării economice este îmbunătățirea relațiilor dintre dezvoltatorii aceleiași industrii din
diferite părți ale lumii (globalizarea unei industrii), dar și o erodare a suveranității naționale
asupra sferei economice. Banca Mondială definește globalizarea ca “Libertatea și capacitatea
indivizilor și a firmelor de a iniția tranzacții economice voluntare cu rezidenți ai altor țări”.

4
ITALIA
Prezentare generală
Capitala: Roma, limba oficială: italiană
Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1958
Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999
Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 26 octombrie 1997
Suprafață: 301.340 mii km²
Populația: 60.795.612 locuitori
Densitate medie: 200,7 locuitori/ km²
PIB: 1.716 miliarde euro

Geografia și clima
Italia este o peninsulă situată în sudul Europei fiind înconjurată din trei părţi de mări:
Marea Ligurică, Marea Tireniană, Marea Ionică, Marea Mediterană şi Marea Adriatică.
Se învecinează la nord-vest cu Franţa, la nord cu Elveţia şi Austria, iar la nord-est cu
Slovenia. Ţara este împărţită în 20 de Regiuni, dintre care 15 au "statut obişnuit" și 5 au
"statut special" (Sicilia, Sardinia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venetia Giulia, Valle d'Aosta)
statut în funcţie de caracteristicile etnice/de tradiţie, geografice şi lingvistice.
Cele 20 de regiuni italiene sunt împărţite în provincii, acestea fiind în număr de 110.
Provinciile la rândul lor sunt subdivizate în comune (în jur de 8.094). Aşezarea geografică
face ca Italia să aibă aşa numita „climă mediteraneană”, partea de nord fiind însă mai
apropiată de clima specifică zonei temperat-continentale.
Sistem politic
Italia este o republică parlamentară cu un șef de guvern (primul ministru, numit de
către președinte) și un șef de stat (președintele). Parlamentul are 2 camere: Camera
Deputaților și Senatul Republicii.
Comerț și economie
Italia se află pe locul 9 la nivel mondial (2,9% cota deținută în exportul mondial) în
ceea ce privește exporturile și pe locul 12 (2,5% cota deținută în importul mondial) în ceea ce
privește importurile.
La nivelul anului 2016 comerţul total al Italiei a înregistrat valoarea de 782,65
miliarde euro, din care 417,07 miliarde euro la export și 365,58 miliarde euro la import, cu un
sold pozitiv de 51,49 miliarde de euro.

5
Totalul exporturilor de bunuri și servicii italiene în anul 2017 a însumat valoarea de
448 miliarde de euro. Un impuls important l-au avut Jobs Act, Industria 4.0 si planul Made in
Italy ( conform presedintelui Confindustria – 23.05.2018).
Principalele 10 țari de destinație pentru mărfurile italiene, în 2017 au fost: Germania
(12,5%), Franța (10,3%), SUA (9%), Spania (5,20%), Marea Britanie (5,2 %) , Elveția
(4,6%), China (3%) Belgia (3,%), Polonia (2,8%), , Turcia (2,3%), Olanda (2,3%)
În 2017 totalul importului italian a atins valoarea de 400 miliarde euro, în creștere cu
9% față de anul 2016. Principalii furnizori de mărfuri ai Italiei, în 2017, au fost: Germania
(16,3%), Franța (8,8%), China (7,1%), Olanda (5,6%), Spania (5,3%), Belgia (4,5%), SUA
(3,7%), Rusia (2,8%), Marea Britanie (2,8 %), Elveția (2,9%).
Italia este al 10 lea importator la nivel mondial. Principalele produse importate în
Italia, în anul 2017, au fost: autovehicule și părți componente auto (8,3%), produse chimice,
fertilizanți (6,2 %), petrol brut (5,8%), medicamente și produse farmaceutice (5%), metale
non feroase si combustibili nucleari 4,1%, produse siderurgice (3,6%), gaz natural (3,2%),
articole de imbracaminte (2,9%), masini de uz general (2,9 %), alte masini de uz general
(2,3%)
Principalii indicatori economici
Italia deţine un sector manufacturier de dimensiuni relativ mari, specializat mai ales în
pielărie, textile, utilajele şi produse metalurgice. Principalele produse exportate sunt cele
metalurgice, utilajele și mijloacele de transport, aparatură electrocasnică produse agro-
alimentare (cunoscutul brand de ţară „Made in Italy”). În raport cu celelalte ţări ale UE, Italia
este specializată cu predilecţie în sectoarele de joasă şi medie tehnologie. Este ţara cu cel mai
mare număr de întreprinderi (societăţi) din UE: 3,8 milioane IMM-uri, aproape dublu faţă de
cele existente în Germania. Aceste mici întreprinderi ar putea deveni cei mai importanţi
concurenţi în economia globală dacă ar fi eliminate obstacolele care le frânează încă creşterea
şi dacă ar fi folosite mai eficient structurile existente pentru dezvoltare.
Conform datelor statistice furnizate de ISTAT (Institutul National de Statistică) în
anul 2017 PIB-ul se ridică la cifra de 1.716 miliarde euro, PIB-ul pe locuitor fiind,în medie,
de 28.600 euro .
Rata inflației medie în Italia, în 2018, a fost de 0,67%. Rata șomajului, în mai 2018 a
fost de 11,2%, iar rata somajului în randul tinerilor era de 33,1%.
Producția industrială : a crescut cu 1,2% in martie 2018 fata de martie 2017.
Salariu minim pe economie pentru anul 2019 în Italia este de 900 €, ial cel mediu de
1825 €.

6
SPANIA
Prezentare generală
Capitala: Madrid, limba oficială: spaniolă
Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1986
Moneda: euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999
Spațiul Schengen: Stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995
Suprafață: 504.782 km²
Populație:46.549.045 locuitori
Densitate medie: 93 locuitori/ km²
PIB: 1.163 miliarde euro

Geografia și clima
Spania este situată în sud-vestul Europei, în Peninsula Iberică, înconjurată de
Marea Mediterană, Gibraltar, Franța, Andora, Golful Biscaya, Portugalia, Oceanul Atlantic.
După mărimea suprafeței, Spania este a patra țară din Europa (după Federația Rusă,
Ucraina și Franța) și a doua din Uniunea Europeană.
Clima este temperată; veri foarte călduroase și cu cer senin în interiorul țării și mai
moderate și înnorate în zonele costiere; ierni înnorate și reci în interior și parțial înnorate si
răcoroase în zonele de coastă.
Sistem politic
Spania este o monarhie parlamentară democratică și constituțională cu un șef de
guvern (primul ministru) și un șef de stat (regele). Consiliul miniștrilor este brațul său
executiv, prezidat de primul ministru. Spania este un stat unitar format din 17 comunități
autonome și 2 orașe autonome cu diverse grade de autonomie.
Comerț și economie
Conform statisticilor autorităților spaniole, în anul 2017:
- principalele exporturi spaniole au avut următoarele destinații: Franța (15,1%),
Germania (11,2%), Italia (8%), Portugalia (7,2%), Marea Britanie (6,8%), SUA (4,5%),
Olanda (3,4%), Belgia (3,0%), Maroc (2,9%), China (2,3%);
- principalele importuri spaniole au provenit din Germania (12,9%), Franța (11,0%),
China (8,5%), Italia (6,7%), SUA (4,6%), Olanda (4,1%), Marea Britanie (3,8%), Portugalia
(3,6%), Belgia (2,6%), Maroc (2,1%), Turcia (2,0%), Polonia (1,7%), Algeria (1,5%),
Nigeria (1,5%);

7
- principalii furnizori ai Spaniei din Europa Centrală și de Est au fost: Polonia (5,2
miliarde EUR), Cehia (4,1 miliarde EUR), Ungaria (2,4 miliarde EUR) și România (1,68
miliarde EUR);
- principalele sectoare exportatoare spaniole au fost: bunuri de capital (20,3%),
sectorul alimentar (16,5%), sectorul auto (16,3%), sectorul chimic (14,0%).
- principalele sectoare importatoare spaniole au fost: bunuri de capital (21,5%),
sectorul chimic (14,9%), produse energetice (13,4%), sectorul auto (12,9%).
Conform datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistică în anul 2017
PIB-ul se ridică la cifra de 1.163 miliarde euro, PIB-ul pe locuitor fiind,în medie, de 25.000
euro .
Rata șomajului, în decembrie 2017 a fost de 16,55%.
Salariu minim pe economie pentru anul 2019 în Spania este de 1000 €, ial cel mediu
de 1800 €.

8
9
10
Legături economice între Spania și Italia

Între Spania și Italia sunt stranse legături privind importul și exportul diferitor bunuri.
Importurile Spaniei din Italia :
- în anul 2015 – 17338513 €
- în anul 2016 – 18068154 €
- în anul 2017 – 20167329 €
Exporturile Spaniei din Italia :
- în anul 2015 – 18713295 €
- în anul 2016 – 20319889 €
- în anul 2017 – 22221030 €

Importurile Italiei din Spania :


- în anul 2015 – 18569614 €
- în anul 2016 – 19534427 €
- în anul 2017 – 21149602 €
Exporturile Italiei din Spania:
- în anul 2015 – 19734690 €
- în anul 2016 – 20965819 €
- în anul 2017 – 23097992 €

11
CONCLUZII

Factorii precum progresul tehnologic, costurile scăzute de transport și liberalizarea


politicilor comerciale au condus la intensificarea schimburilor comerciale și a circulației
fondurilor între țările lumii. Aceste aspecte au consecințe importante asupra funcționării
economiei globale.
Fenomenul globalizării, care reprezintă o sursă de mari beneficii și oportunități,
implică faptul că fiecare stat trebuie să facă față unei acerbe concurențe, atât din partea unor
economii cu costuri scăzute, precumcele din China și India, cât și din partea unor economii
inovatoare , cum este cea a Statelor Unite.
Analizând Italia, precum și Spania, am observant ca salariile sunt aproximativ la
același nivel, că Italia importă mai mule produse din Spania și că PIB-ul Italiei este mai
ridicat.
De asemenea nivelul ratei șomajului în Spania este mai mare decât cel al Italiei, și
deloc de neglijat este faptul că balanța comercială a Spaniei a fost în ultimii 10 ani negativă.

12
BIBLIOGRAFIE

1. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-
countries/italy_ro#italia-%C8%99i-uniunea-european%C4%83
2. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_ro
3. https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_ro#size
4. file:///C:/Users/Elena/Downloads/italia-afaceri%20(1).pdf
5. https://europa.eu/european-union/about-
eu/figures/living_ro#suprafa%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-popula%C5%A3ie
6. https://milano.mae.ro/node/353
7. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osser
vatorio
8. https://barcelona.mae.ro/sites/barcelona.mae.ro/files/indrumar_de_afaceri_spania_mar
tie_2018.pdf
9. https://ec.europa.eu/eurostat/guip/countryAction.do;jsessionid=L6eCgBAsnvOUhGt7
V-fIXJNAa8tO5NpqBEF_PlaW5U4DfHboTXRV!1889019632
10. https://www.sanatosvoios.ro/care-este-salariul-minim-si-mediu-toate-tarile-din-ue-
uniunea-europeana-2017/
11. https://www.trademap.org/leatherline/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c724%7c%7c381
%7c%7c%7c636%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1

13