Sunteți pe pagina 1din 5

Ce obligatii are o firma atunci cand trece pragul legal si este obligata sa

devina platitor TVA?


Checklist:
o am depasit plafonul de 300.000 RON venituri/anual?
o am optat pentru TVA la incasare? – afla aici cand poate o firma opta pentru
sistemul de TVA la incasare si ce are de facut acesta
O societate, la infiintare, este neplatitoare de TVA, beneficiind de regimul
special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 310 din Codul
Fiscal, care spune ca o persoana impozabila a carei cifra de afaceri anuala
este inferioara plafonului de 300.000 lei poate aplica scutirea de taxa.
Este important de precizat faptul ca plafonul de 300.000 lei nu se aplica
proportional cu lunile in care entitatea a functionat efectiv. De exemplu, o
societate infiintata in ianuarie va aplica acelasi plafon cu o societate infiintata
in decembrie si anume, tot suma de 300.000 lei.
Persoana impozabilă care îndeplinește condițiile de mai sus pentru aplicarea
regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului
normal de taxă.
Cand depasesc plafonul de venituri de 300.000 lei/an
Atentie! In urma publicarii Legii nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce a aparut
in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018 si care a intrat in vigoare pe data de
27 martie 2018, lege ce prevede noi reglementari in materie de inregistrare in scopuri de TVA,
printre care modificarea plafonului de inregistrare in scopuri de TVA de la 220.000 la 300.000
lei, urmatoarele reguli tranzitorii sunt aplicabile:
– o societate care a fost infiintata inainte de 31 decembrie 2017 va trebui sa se inregistreze in
scopuri de TVA daca depaseste plafonul de 220.000 lei in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie
2018 si 1 aprilie 2018 (perioada de referinta). In cazul in care plafonul de 220.000 lei nu este
depasit pe durata acestei perioade de referinta, atunci societatea respectiva va trebui sa se
inregistreze in scopuri de TVA daca va depasi pragul de 300.000 lei pana pe data de 31
decembrie 2018. Regula de mai sus se aplica si in cazul societatilor infiintate in perioada de
referinta.
– o societate infiintata dupa data de 1 aprilie 2018 va fi obligata sa se inregistreze in scopuri
de TVA daca va depasi plafonul de 300.000 lei de la data infiintarii si pana pe 31 decembrie
2018.
In momentul depasirii pragului de venituri de 300.000 lei intr-un an fiscal,
societatea are obligatia sa se inregistreze ca platitor de TVA in termen
de zece zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon.
Inregistrarea se face prin depunerea declaratiei 010. De exemplu, daca am
depasit plafonul pe 11 noiembrie, pana pe 10 decembrie trebuie sa depun
declaratia 010 impreuna cu balanta din care sa reiasa depasirea plafonului si
data cand acest lucru s-a intamplat.
Dosarul de inregistrare mai trebuie sa contina si: documentele de identitate
ale administratorilor si asociatilor, copie dupa certificatul de inregistrare la
ONRC, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca societatea
desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare
sau in afara acestora, o copie dupa contractul de prestari servicii contabile
(prima si ultima pagina), iar daca documentele sunt depuse prin imputernicit,
o imputernicire si o copie dupa buletinul imputernicitului.
Nedepunerea in termen a formularului 010 se sanctioneaza cu amenda de la
1.000 lei la 5.000 lei pentru societatile din categoria contribuabililor mijlocii si
mari si cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte firme si
persoanele fizice.
Daca persoana care depaseste plafonul nu solicita sau solicita inregistrarea
cu intarziere, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:
a) stabilesc obligatii privind taxa de plata, constand in diferenta dintre taxa pe
care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze si taxa pe care ar fi avut
dreptul sa o deduca, de la data la care ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA
daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, daca taxa
colectata este mai mare decat taxa deductibila, precum si accesoriile aferente
sau dupa caz;
b) determina suma negativa a taxei, respectiv diferenta dintre taxa pe care ar
fi avut dreptul sa o deduca, de la data la care persoana impozabila respectiva
ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA daca ar fi solicitat inregistrarea in
termenul prevazut de lege, si taxa pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa
o colecteze de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri TVA ,
daca taxa deductibila este mai mare decat taxa colectata.
Inregistrarea in scopuri de TVA se va efectua cu prima zi a lunii urmatoare
celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea.
De exemplu, daca depasirea de plafon a fost realizata in 11 noiembrie 2017,
entitatea depune 010 pana in 10 decembrie 2017 iar inregistrarea in scop de
TVA se face incepand cu 1 ianuarie 2018.
Pana la data emiterii CIF-ului, care va avea inscris pe el data la care deveniti
platitor de TVA, toate facturile se vor emite fara TVA, chiar daca plafonul de
300.000 lei/an a fost depasit.
Incepand cu data la care firma s-a inregistrat ca platitoare de TVA (data
inscrisa pe CIF), are obligatia sa emita toate facturile cu TVA. Astfel va incepe
sa colecteze TVA-ul din facturile emise si va deduce TVA-ul din facturile
primite de la furnizori. Aceste operatii vor fi evidentiate in jurnalele de
cumparari si vanzari.
Incepand cu luna in care devine platitoare de TVA, firma are obligatia sa
depuna si urmatoarele declaratii:
o 300 Decont de taxa pe valoarea adaugata
o 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe
teritoriul national
o 390 Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare (se depune doar pentru lunile in care exista tranzactii
intracomunitare)
Ce inseamna TVA la incasare?
Regimul TVA-ului la incasare consta in faptul ca atat plata cat si deducerea
TVA este amanata pana la data incasarii clientilor respectiv platii furnizorilor.
Sistemul este util societatilor care incaseaza contravaloarea facturilor emise
catre clienti la termene medii si mari. Cand aplicam acest sistem, trebuie sa
tinem cont si de platile facute catre furnizori, astfel incat este necesar ca in
perioada in care ne incasam clientii sa facem si platile catre furnizorii de
servicii pentru a putea deduce TVA-ul din facturile emise de catre acestia.
Totodata sunt afectati de acest sistem de TVA la incasare si firmele care nu
opteaza pentru acest sistem dar au furnizori care aplica sistemul de TVA la
incasare. Firmele care nu sunt in sistem nu vor putea deduce TVA-ul din
facturile de la furnizorii care aplica sistemul decat la momentul platii acestora.
Cine poate aplica pentru sistemul de TVA la incasare
Pot aplica pentru sistemul de TVA la incasare persoanele impozabile cu
sediul activitatii in Romania, inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de
afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei
si opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare. (conform art. 282 alin
(3) )
Persoanele neeligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare
o persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
o persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania;
o persoanele impozabile care in anul precedent au depasit plafonul de
2.250.000 lei
o persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art.
316 in cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul
precedent sau in anul calendaristic in curs, calculat in functie de operatiunile
realizate in perioada in care respectiva persoana a avut un cod valabil de
TVA.
Baza legala: art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.
Termene de depunere a declaratiei 097
Pentru a putea aplica sistemul de TVA la incasare, firma depune
declaratia 097 "Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare" si este
astfel inscrisa in Registrul persoanelor care aplica TVA la incasare.
Termenul de depunere a declaratiei pentru intrarea in sistem este 25
ianuarie inclusiv a fiecarui an. In primul an in care face optiunea, societatea
este obligata sa aplice sistemul pana la finalul anului calendaristic cu exceptia
situatiei in care depaseste plafonul de 2.250.000. Ulterior, din al doilea an,
daca nu a depasit plafonul, poate prin optiune sa renunte la aplicarea
sistemului.
Societatile care devin platitoare de TVA in cursul anului, pot opta pentru
intrarea in sistemul de TVA la incasare, o data cu depunerea declaratiei 010
de inregistrare.
Persoanele care nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei dar care renunta
la aplicarea sistemului, pot depune declaratia intre 1 si 25 ale oricarei luni.
Data iesirii din sistemul TVA la incasare este data de 1 a perioadei fiscale
urmatoare celei in care a fost depusa notificarea (conform art. 282 alin. 5 din
Codul Fiscal)
Cum calculez plafonul de 2.250.000 lei
La determinarea cifrei de afaceri de 2.250.000 lei care serveste drept referinta
pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei, se au in vedere atat operatiunile
scutite de TVA cu si fara drept de deducere cat si operatiunile pentru care
locul prestarii activitatii se considera a fi in strainatate, precum si
regularizarile.
Societatile care devin platitoare de TVA in cursul anului, deci care pana la o
anumita data au aplicat regimul de scutire pentru intreprinderile mici (si au
emis facturile fara TVA) nu vor tine cont de acele facturi emise in perioada cat
societatea a fost neplatitoare de TVA la calculul plafonului de 2.250.000 lei,
lucru prevazut la art. 282 alin. (3) din Codul fiscal, pct. (4) din Normele
metodologice.

S-ar putea să vă placă și