Sunteți pe pagina 1din 4

Etapa B.

Analiza raţiei

Pentru a aprecia calitatea raţiei alcătuite se procedează la determinarea


unor indici de calitate astfel:

a) Structura raţiei se stabileşte prin compararea datelor raţiei reale cu


cele ale unei raţii etalon. Datele obţinute se raportează procentual la
valorile raţiei etalon şi se reprezintă grafic. Variaţiile în plus sau minus
ilustrează structura raţiei analizate.

b) Deoarece între substanţele nutritive (P, L, G) există strânse relaţii, este


necesar să se stabilească proporţia dintre proteine, lipide, glucide. În
acest scop, se raportează toate valorile obţinute la valoarea proteinelor.
c) Ţinând cont de coeficienţii calorigeni ai proteinelor (4,1 kcal/g), lipidelor
(9,3 kcal/g) şi glucidelor (4,1 kcal/g) se calculează aportul energetic al
fiecăruia din aceste substrate calorigene.

d) Cu ajutorul datelor obţinute la punctul precedent se calculează procentul


de kcal furnizate de proteine, lipide şi glucide.

e) Dacă valoarea energetică a raţiei zilnice se consideră 100%, se calculează


distribuţia alimentelor pe fiecare priză alimentară.

REZULTATE
a) Et1=41,08%
P1=49,44%
L1=30,1%

G1=44,82%

Fig 1.Valorile ratiei reale raportate procentual


b) P:L:G=1:1:4
P1:L1:G1=1:0,6:3,6
c) Ep=344,4Kcal
EL=781,2Kcal
EG=1373,5Kcal Et=Ep +EL+EG = 2499,1Kcal
Ep1=170,27Kcal
EL1=235,19Kcal
EG1=615,69 Kcal Et1’=1021,15≈Et1tabel=1027,1kcal
Δ(Et1’-Et1tabel) =5,95Kcal
d)Ep=13,78%
EL=31,25%
EG=54,95%

Fig 2.Aport energetic procentual. Ratie etalon


EP1=16,67%
EL1=23,03%
EG1=60,29%
Fig 3. Aport energetic procentual. Ratie proprie

e)EMD:ED:EC=20:50:30

Fig 4. Distributia alimentelor pe priza alimentara pentru ratie etalon


EMD=30,94%
ED=42,81%
EC=26,24%

Fig 4. Distributia alimentelor pe priza alimentara pentru ratie reala