Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

DATA :
CLASA : a V-a
DISCIPLINA : Limba și literatura română
PROFESOR :
UNITATEA : Basmul
SUBIECTUL : Prâslea cel voinic și merele de aur
TIPUL LECȚIEI : receptarea textului epic

COMPETENȚE GENERALE :
1. Dezvoltarea capacității de exprimare orală;
2. Utilizarea categoriilor gramaticale învățate în diferite tipuri de propoziții;
3. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă;
4. Dezvoltarea capacității de a sesiza organizarea morfologică și sintactică a textelor citite.
COMPETENȚE DERIVATE :
O1 așezarea unor întâmplări selectate din text în ordine cronologică;
O2 identificarea momentelor subiectului în textul dat;
O3 precizarea spațiului și timpului desfășurării întâmplărilor;
O4 prezentarea întâmplărilor reale și fantastice din text;
O5 clasificarea personajelor în pozitive/negative, reale/supranaturale, principale/secundare;
O6 identificarea obiectelor magice, a numerelor simbolice întâlnite în text.

RESURSE : capacităţile receptive ale elevilor, timp 50 min.


STRATEGII DIDACTICE :
1. Metode și procedee : conversația, expunerea, povestirea, pagina de jurnal, descoperirea dirijată, harta povestirii.
2. Mijloace de învățământ : fișe de lucru, planșe.
1
3. Forme de organizare a activității : activitate frontală.

BIBLIOGRAFIE :
1. Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a V-a, Ed. Humanitas, București, 2009;
2. Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002
3. Sandu Elena, Compunerile școlare pentru gimnaziu, Editura Polirom, Iași 2009
4. Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Nicoleta Kuttesch , Limba și literatura română pentru clasa a V-a, Ed. Art, București, 2010

2
SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE NR. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ȘI


LECȚIEI CRT PROCEDEE
FORME DE
ORGANIZARE
Evocare Se asigură condițiile necesare desfășurării optime a Pregătesc materialele necesare orei de Conversația
activității didactice. limba și literatura română. Activitate frontală
Notează absențele în catalog.
Verifică tema pentru acasă. Prezintă lucrarea realizată acasă : un Conversația
Face observații cu privire la lucrările elevilor. desen care să reprezinte o secvență din Explicația
Adresează elevilor întrebări despre lecția pe care au basmul citit sau un personaj. Activitate frontală
pregătit-o pentru astăzi. Ora trecută au citit fragmentul din
manual din basmul Prâslea cel voinic și
merele de aur.

Realizarea O1 Cere elevilor să completeze o pagină de jurnal : Elevii ascultă explicațiile primite, apoi Pagina de jurnal
sensului Aspectul din text care m-a impresionat / De ce m-a realizează sarcina propusă. Activitate individuală.
impresionat
O1 Anunţă elevii că în această lecţie vor discuta pe Notează titlul în caiete. Explicația
marginea textului Prâslea cel voinic și merele de aur,
identificând momentele subiectului, personajele,
întâmplările reale și cele fantastice, obiectele magice.
Notează titlul la tablă.
O3 Penrtu a verifica dacă elevii au înțeles textul citit cu o Așază ideile date în ordine cronologică Conversația
oră în urmă, profesorul trasează elevilor următoarea apoi le asociază momentelor
sarcină : subiectului.
Așază în ordine cronologică următoarele idei
principale : Expozițiunea : 4
1. Numai Prâslea are curaj să coboare pe tărâmul Intriga : 10, 7
celălalt. Desfășurarea acțiunii : 3, 12, 5, 1, 8,
2. Este adus pe pământ de zgripsoroaică, drept Punctul culminant : 11, 2, 6.
mulțumire că i-a salvat puii de la moarte. Deznodământul : 9

3
3. Prâslea se pregătește să-și încerce și el norocul cu Exercițiul
prinderea hoților merelor de aur. Conversația
O4 4. Un împărat are în grădina sa un măr care face
mere de aur. Povestirea
5. Împreună cu frații săi pleacă în căutarea hoțului.
6. Voinicul se angajează ucenic la argintar și face Învățarea prin
obiectele cerute de fata cea mică. descoperire
7. Mulți voinici încercaseră să prindă hoțul, dar nu
reușiseră.
8. Se luptă cu zmeii, eliberează fetele și transformă
palatele zmeilor în mere.
9. Frații sunt pedepsiți de Dumnezeu, iar Prâslea se Problematizarea
căsătorește cu fata cea mică și moștenește împărăția.
10. Împăratul nu mâncase niciodată din mere, pentru
că erau furate când începeau să se coacă.
11. Invidioși, frații vor să-l piardă pe mezin și dau
drumul frânghiei, în loc să-l scoată din prăpastie.
12. Reușește să-l rănească pe hoț și îi duce tatălui
merele dorite.
O5 Se stabilesc momentele subiectului. Activitate frontală
Se realizează, în continuare, harta povestirii.
Profesorul dirijează discuția : La indicațiile profesorului, elevii
Când se petrec întâmplările prezentate? Ce sens are notează pe o foaie de flip-chart:
expresia „odată ca niciodată”? personajul principal al operei; cele două
Unde se desfășoară întâmplările? Cum se face tărâmuri și elementele caracteristice
trecerea de pe un tărâm pe celălalt? Revedeți fiecăruia, întâmplările reale și cele
pasajele descriptive și spuneți cum vă imaginați fantastice, personaje care pot exista și în
tărâmul celălalt. Ce personaje și ce obiecte aparțin realitate și personajele care aparțin
fiecăruia? Observăm că personajele fantastice lumii basmului, clasificarea
pătrund cu ușurință din lumea cealaltă în lumea personajelor : pozitiv/negativ, Activitate frontală
reală, pe când în sens invers doar Prâslea reușește principal/secundar, obiectele
O6 deoarece este înzestrat cu puteri neobișnuite. miraculoase
Care sunt ființele care îl ajută pe Prâslea și care sunt
dușmanii acestuia?

4
Care sunt obiectele de care se ajută pentru a reuși să
să îndeplinească ceea ce și-a propus?

Reflecția Adresează elevilor următoarele întrebări : Elevii răspund la întrebările Conversația


Cu care dintre personajele textului ai vrea să profesorului și completează fișa de Explozia stelară
semeni? De ce? lucru. Activitate frontală
Ce ai fi făcut în locul lui Prâslea, odată revenit în
lumea sa?
Care sunt valorile pe care le pune în evidență acest
basm?
Extinderea Ca temă, elevii vor avea de rezolvat exercițiile 3, 4 Elevii își notează tema pentru acasă.
pag. 198 din manual.

5
ANEXĂ

FORMULE SPECIFICE
„A fost odată ca niciodată…” PERSONAJE FANTASTICE
„…și încălecai p-o șa și v-o spusei Prâslea
dumneavoastră așa.” Zmeii
Corbul
Balaurul
SPAȚIUL Zgripsoroaica
Lumea reală
Lumea fantastică

PERSONAJE REALE
Împăratul
Fiii cei mari ai împăratului
Prințesele
OBIECTE MAGICE
Argintarul
PRÂSLEA CEL VOINIC ȘI Mărul de aur
MERELE DE AUR Biciul fermecat
Cloșca cu puii de
aur
Furca de aur
Seul și apa

ÎNTÂMPLĂRI REALE
Existența unui împărat, a fiilor săi și
a prințeselor.
Furtul merelor. 6 ÎNTÂMPLĂRI FANTASTICE
Căsătoria. Prâslea e singurul care poate coborî pe tărâmul celălalt.
Metamorfozarea zmeului și a lui Prâslea în timpul luptei.
Transformarea palatelor în mere.
Aducerea lui Prâslea în lumea noastră de către
7