Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE,


ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE BRAȘOV
PROGRAMUL DE STUDIU:
MASTERAT COOPERARE INTERNATIONALA IN
JUSTITIE

Oficiul European de Luptă Antifraudă

Masterand:
Teiu Grigore Ovidu

2019
Abrevieri

alin. - alineatul
art. - articolul
C. civ. 1864 - Codul civil de la 1864
C. proc. civ. 1865 - Codul de procedură civilă de la 1865
C.A. - Curtea de Apel
C.S.J. - Curtea Supremă de Justiţie
CE - Comunitatea Europeană
CEaDO - Carta Europeană a Drepturilor Omului
CEDO - Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CEE - Comunitatea Economică Europeană
CEJ - Curtea Europeană de Justiție
CM - Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
Ed. - Editura
etc. - et cetera
HG - hotărârea Guvernului
Jud. - Judecătoria
lit. - litera
M. Of. - Monitorul Oficial al României
NCC - Codul civil (Legea nr. 287/2009)
NCP - Codul penal (Legea nr. 286/2009)
NCPC - Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010)
NCPP - Codul de procedură penală (Legea nr. 135/2010)
nr. - numărul
OG - Ordonanţa Guvernului
OIM - Organizaţia Internaţională a Muncii
OUG - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
Trib. - Tribunalul
UE - Uniunea Europeană
OLAF - Oficiul European de Luptă Antifraudă

1
Cuprins:
CE ESTE OLAF? 3
COMPETENȚA OLAF 4
ACȚIUNILE DESFĂȘURATE DE OLAF 4
ROMÂNIA PE LOCUL ÎNTÂI LA OLAF 5

CONCLUZIE 7
BIBILOGRAFIE: 8
LUCRĂRI DE SPECIALITATE: 8
LEGISLAŢIE: 9
SURSE ELECTRONICE WEB: 9

2
Ce este OLAF?

Oficiul European de Luptă Antifraudă 1 (Office européen de Lutte Anti-Fraude) este un


organism european care a fost înființat în 1999 pentru a recupera fondurile sustrase din bugetul
european.

OLAF face parte din Comisia Europeană 2, are un statut independent și are dreptul de a
face investigații în mod individual fiind supus unui comitet de monitorizare desemnat de comun
acord de către Parlamentul European 3, Consiliul European și Comisia, OLAF trebuie să prezinte,
de asemenea, europarlamentarului un raport anual privind activitățile sale, care va fi dezbătut în
Parlament, asigurând astfel contribuabililor europeni ca bugetul public va fi utilizat în
conformitate cu scopul inițial.

Aproximativ 400 de persoane lucrează pentru OLAF, dintre care jumătate sunt
anchetatori și toți au experiență ca investigatori în țările lor de origine cum ar fi domeniul vamal
sau anchetele penale, multi dintre ei sunt procurori și avocați, ceea ce este și este cazul
directorului general al OLAF care a fost timp de 15 ani procuror în Italia și care a urmărit
infracțiuni economice, de corupție și mafia din diferite orașe ale Italiei.

Pentru a deschide o anchetă OLAF trebuie să primească mai întâi o sesizare fie din partea
cetățenilor europeni, fie din partea instituțiilor europene, aproape 40% dintre acestea vizează
fondurile structurale, acestea sunt fondurile europene dedicate politicii regionale pentru a reduce
diferența de dezvoltare dintre țările bogate și cele sărace ale Europei.

Giovanni Kessler 4, directorul general OLAF a făcut următoarea remarcă “Pentru a putea
câștiga încrederea cetățenilor europeni și pentru a putea să le protejăm banii acestora Uniunea
Europeană trebuie să lupte împotriva fraudei și corupției, în acest sens OLAF are un rol major în
lupta împotriva corupției și fraudelor”.

1
"Oficiul European de Luptă Antifraudă | Comisia Europeană."
https://ec.europa.eu/info/departments/european-anti-fraud-office_ro. Accessed 5 Feb. 2019.
2
"European Commission | Commission and its priorities." https://ec.europa.eu/commission/index_en.
Accessed 5 Feb. 2019.
3
"Parlamentul European - EUROPA | Uniunea Europeană - europa.eu." https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro. Accessed 5 Feb. 2019.
4
"Giovanni Kessler - POLITICO." https://www.politico.eu/person/giovanni-kessler/. Accessed 5 Feb.
2019.
3
Pe scurt misiunea OLAF este de a investiga detecta și a lua măsuri împotriva opririi
fraudării fondurilor Uniunii Europene.

Competența OLAF 5

Poate investiga chestiuni legate de frauda, corupție sau alte infracțiuni legate de interesele
financiare ale Uniunii Europene după cum urmează:

- toate cheltuielile Uniunii Europene legate de fonduri structurale, politica din agricultură,
fonduri pentru dezvoltare rurală, cheltuieli directe și ajutor extern;

- Venituri ale Uniunii Europene cum ar fi accizele vamale;

OLAF poate de asemenea investiga și comportamentul abaterile săvârșite de angajații


Uniunii Europene sau de membrii instituțiilor europene.

OLAF este sub supravegherea comisarului pentru Buget și Resurse Umane însa pentru
investigațiile sunt independente de aceasta.

Acțiunile desfășurate de OLAF

În primul rând OLAF analizează sesizările primite pentru a determina dacă există
suficiente motive pentru a deschide o investigare sau pentru a clasa sesizarea.

De asemenea acesta lucrează împreună cu organismele naționale competente de natură


penală și administrativă pentru a soluționa sesizările pentru care există motive rezonabile că s-ar
fi săvârșit o fraudă.

5
"Legal background | European Anti-Fraud Office - European Commission." https://ec.europa.eu/anti-
fraud/about-us/legal-framework_en. Accessed 5 Feb. 2019.
4
Un alt rol 6 al OLAF este de a oferi suport organismelor statelor membre ce investighează
fraudele comise la nivel național.

După cum spuneam mai sus OLAF nu ia acțiuni direct în cazul descoperirii unor fraudă și
acesta face recomandări organismelor antifraudă ce fac parte din statele membre.

Statele membre primind recomandările OLAF sunt obligate prin mecanismele și


instrumentele internaționale ale Uniunii Europene să ia măsuri în repararea prejudiciului și
tragerea la răspundere a celor ce au comis frauda.

De asemenea OLAF monitorizează organismele competente din statele membre Pentru a


vedea Ce măsuri au luat în repararea prejudiciilor comise de fraudele detectate și dacă cei ce au
comis fraudele au fost trași la răspundere corespunzător.

România pe locul întâi la OLAF

Din nefericire cânt spun că România este locul întâi la OLAF nu mă refer la faptul că
locul România ăla ar fi ar avea cel mai mare număr de investigatori în cadrul OLAF și mă refer
la faptul că România din toate statele membre ale Uniunii Europene are cele mai multe sesizări și
cele mai multe recomandări privind fraudele cu fondurile europene.

Conform raportului OLAF din 2017 7 România are cel mai mare număr de cazuri
rezolvate de OLAF cu 11 cazuri primite și opt recomandări trimise României.

6
"EU Fraud: institutional and legal competence - Archive ouverte HAL." 11 Nov. 2010,
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00535461/document. Accessed 5 Feb. 2019.
7
"Annual OLAF Reports | European Anti-Fraud Office." 26 Sep. 2018, https://ec.europa.eu/anti-
fraud/about-us/reports/olaf-report_en. Accessed 5 Feb. 2019.
5
De asemenea tot conform raportului OLAF din 2017 cele mai date surse financiare
Europene sunt fondurile structurale 8 însă noile instrumente financiare 9 ale Uniunii Europene
câștigă treptat clasamentul topul celor mai fraudate surse financiare din Uniunea Europeană.

8
"European Structural and Investment Funds - Regional Policy ...."
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/. Accessed 5 Feb. 2019.
9
"Innovative financial instruments | European Commission." https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/growth-and-investment/financing-investment/innovative-financial-instruments_en. Accessed 5 Feb. 2019.
6
Concluzie

Bazat pe activitatea OLAF, precum și a acțiunilor luate de statele membre la


recomandările OLAF putem concluziona că OLAF este organism este un organism binevenit în
Uniunea Europeană care deși are lipsurile sale are un mare potențial de dezvoltare și de a ajuta
Uniunea Europeană în a ieși triumfătoare în lupta împotriva corupției.

Pe plan național se simte influența OLAF, întrucât fraudele cu fonduri europene au


scăzut și din nefericire fraudele cu fonduri guvernamentale au crescut.

Pe plan național trebuiesc luate măsuri serioase concrete și eficiente pentru a implementa
un organism similar OLAF, care să nu fie influențat de partidele politice și care să lupte într-
adevăr împotriva corupției și a fraudelor.

Din nefericire membri organismului național din România pentru lupta împotriva
corupției și anume Direcția Națională Anticorupție 10 sunt numiți politic 11 și deși mulți dintre
aceștia își doresc să lupte cu adevărat împotriva corupției și a fraudelor aceștia nu pot face acest
lucru deoarece întotdeauna aceștia vor trebui să răspundă celor ce i-au numit politic.

10
"Direcția Națională Anticorupție." http://www.pna.ro/. Accessed 5 Feb. 2019.
11
"Procedura de numire a procurorului-șef al DNA - Libertatea." 23 Jul. 2018,
https://www.libertatea.ro/ultima-ora/procedura-de-numire-a-procurorului-sef-al-dna-2338931. Accessed 5 Feb.
2019.
7
Bibilografie:

Lucrări de specialitate:

Aust, Anthony. Handbook of International Law. Cambridge: Cambridge Univ. Press,


2009.

Bercusson, Brian. European Labour Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Borchardt, Klaus-Dieter. The ABC of the EU Law. Luxembourg: Publications Office of


the European Union, 2017.

Decker, Christopher. Economics and the Enforcement of European Competition Law.


Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

Grossi, Paolo, and Laurence Hooper. A History of European Law. Chichester (U.K.):
Wiley-Blackwell, 2010.

Kaczorowska, Alina. European Union Law. London: Routledge, 2013.

Sauter, Wolf, and Harm Schepel. State and Market in European Union Law: The Public
and Private Spheres of the Internal Market before the EU Courts. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009.
Koutrakos, Panos. EU International Relations Law. Oxford: Hart Publishing, 2015.

8
Legislaţie:

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind


funcționarea Uniunii Europene

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind


funcționarea Uniunii Europene

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al


Consiliului.

Surse electronice Web:

"Preşedinţii UE - Atribuţii - EUROPA | Uniunea Europeană - Europa EU."


https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_ro. Accessed 21 Jan. 2019.

"Preşedinţii UE - Atribuţii - EUROPA | Uniunea Europeană - Europa EU."


https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_ro. Accessed 21 Jan. 2019.

"Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - Trade ...." 9 Feb. 2017,
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/. Accessed 21 Jan. 2019.

"Consiliul Uniunii Europene - EUROPA | Uniunea Europeană."


https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro. Accessed 21 Jan.
2019.

"Parlamentul European - EUROPA | Uniunea Europeană - Europa EU."


https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro. Accessed
21 Jan. 2019.

S-ar putea să vă placă și