Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: 17. I. 2019


Clasa: a III-a a IV-a
Prof. pt. înv. primar: Stepan Emanuela-Denisa
Obiectul: Arte vizuale și abilități practice Arte vizuale și abilități practice
Subiectul: Culori calde/ reci Linia, punctul, pata de culoare
Unitatea de aplicare: Școala Primară Nr. 2 Girișu Negru
Tipul lecției: Mixtă Mixtă
Durata lecției: 50 minute
Competențe Arte vizuale și abilități practice: Arte vizuale și abilități practice:
generale:
1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual 1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o
într-o diversitate de contexte diversitate de contexte
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice 2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice
folosind materiale și tehnici adecvate folosind materiale și tehnici adecvate
Competențe 1.2. Diferențierea caracteristicilor elementelor de limbaj 2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza
specifice: plastic (nuanțe, tonuri, forme), în mediul înconjurător și în relațiilor cu ceilalți oameni
imagini 2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de
2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în cele antisociale
funcție de proprietățile acestora și de tehnici de lucru 3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea
adecvate unor sarcini simple de lucru
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică,
sticlă etc.)
Obiective O1 - să utilizeze adecvat culorile calde/ reci; O1 –să utilizeze adecvat elementele de limbaj: linia,
operaționale: O2 - să folosească materialele de lucru în mod punctul și pata de culoare;
corespunzător.; O2 – să folosească în mod corect diverse materiale
O3 – să argumenteze alegerea celei mai reușite lucrări de lucru
O3 - – să participe în mod activ la lecție

Strategii didactice: Metode și procedee didactice: conversația, demonstrația, turul galeriei;


Mijloace didactice: bețișoare de lemn, scoci, acuarele/tempera, pensulă, contur în formă de inimioară, pahar
pentru apă
Forme de organizare a) Frontală, individuală, în perechi.
și tehnici de b) Frontală, observarea sistematică.
evaluare:
Bibliografie și  MECTS - Programa pentru Educație Civică
linkografie:

Desfășurarea lecției

Clasa a III-a Clasa a IV-a


ETAPELE LECŢIEI CONȚINUT CONȚINUT
INSTRUCTIV-EDUCATIV INSTRUCTIV-EDUCATIV
Asigurarea unui climat educațional 1. Moment Asigurarea unui climat educațional
1. Moment favorabil bunei desfășurări a lecției, organizatoric favorabil bunei desfășurări a
organizatoric pregătirea materialelor didactice lecției, pregătirea materialelor
necesare. didactice necesare.
2. Captarea atenției Activitate directă:
Le prezint elevilor 4-5 planșe cu imagini ce conțin culori calde/ reci precum și elemente de limbaj plastic.
3. Anunțarea temei Le prezint obiectivele într-un mod 3. Anunțarea Le prezint obiectivele în mod
și a obiectivelor adecvat. Scriu titlu pe tablă. temei și a adecvat. Scriu titlul pe tablă:
Culori calde/ culori reci obiectivelor Linia, punctul, pata de culoare
4. Dirijarea Elevii vor intui materialele aflate pe masa. Le voi arăta lucrarea model. Apoi le voi demonstra modul de
activităţii lucru:
1. Aranjăm bețele unul lângă altul și le lipim cum 3 straturi de scoci.
2. Întoarcem bețișoarele cu partea nelipită în sus.
3. Pictăm în culoare caldă bețișoarele, apoi le lăsăm să se usuce.
4. În conturul de inimioară vom picta un peisaj de iarnă, folosind :linia și punctul
5. Curățăm banca, timp în care inimioara se usucă.
6. Lipim inimioara peste bețișoare.
Înainte ca elevii să înceapă munca, vom face exerciții de încălzire a mâinii.
Le urez elevilor: Spor la muncă!
Ofer ajutorul acolo unde este cazul.
5. Evaluarea Vom realiza turul galeriei.

6. Încheierea lecției Voi face aprecieri verbale asupra modului de desfășurarea a orei.
Se anunță elevii că lecția s-a încheiat și se pot pregăti să plece acasă.