Sunteți pe pagina 1din 2

Nume …………………….. nr.

1
Prenume …………………. 10 p oficiu
Clasa …………………….. 25 min
Test cls a V-a
Viețuitoarele în mediul lor de viață

I.Definește următorii termeni: 4x5p= 20p


Biotop =………………………………………………………………………………………………………………
Ecosistem=……………………………………………………………………………………………………………
Producător=…………………………………………………………………………………………………………..
Omnivor =…………………………………………………………………………………………………………….
II. Alege dintre termenii de mai jos factorul care aparține biocenozei: 5p
a. apa b. aerul c. temperatura d. brândușe

III. Alege răspunsul corect. 3x5p=15p


1.Este ecosistem artificial:
a. pădurea b. balta c. livada
2. Este animal dintr-o padure de stejar:
a. struțul b. veverita c. tigrul
3. O adaptare a animalelor la viața în peșteră este:
a. depigmentarea corpului b. dezvoltarea ochilor c. dispariția picioarelor

IV Asociază exemplele de organisme din imaginile numerotate de la 1 la 5 cu categoria trofică corespunzătoare,


notată de la a la d: 4x5p=20p

1 2 3 4 5

a. Consumator terțiar b. producător c. consumator primar d. descompunător

V. Enumerați 4 caracteristici ale biotopului unei păduri (4 x5p =20p)

VI. Identifică următoarele relații dintre organisme 10p

………………………… ………………………… ………………………… ……………………….


Nume …………………….. nr.2
Prenume …………………. 10 p oficiu
Clasa …………………….. 25 min
Test cls a V-a
Viețuitoarele în mediul lor de viață
I.Definește următorii termeni: 4x5p=20p
Biocenoză =…………………………………………………………………………………………………………….
Abiotic =……………………………………………………………………………………………………………….
Descompunător=……………………………………………………………………………………………………….
Necrofag =………………………………………………………………………………………………………………

II. Alege dintre termenii de mai jos factorul care aparține biotopului: 5p
a. copacii b. vrăbiile c. aerul d. ciupercile de câmp

III. Alege răspunsul corect. 3x5p=15p


1.Este ecosistem artificial:
a. pajiștea b. grădina c. lacul
2. Este animal dintr-o pădure de stejar:
a. cămila b. broasca c. pinguinul
3. O adaptare a plantelor la secetă este reprezentată de:
a. frunze subțiri b. rădăcini adânci c. flori colorate

IV Asociază exemplele de organisme din imaginile numerotate de la 1 la 5 cu categoria trofică corespunzătoare,


notată de la a la d: 4x5p=20p

1 2 3 4 5

a.Consumator secundar b. producător c. consumator primar d. descompunător


V. Enumerați 4 caracteristici ale biocenozei unei păduri (4 x 5p=20p)

VI. Identifică următoarele relații dintre organisme 10p

………………………… ………………………… ………………………… ……………………….