Sunteți pe pagina 1din 16

Site-ul cotidianului TOP este singurul din Argeº ce vã oferã cele mai noi ºtiri ºi în format video.

Accesaþi www.ziartop.ro pentru a putea fi la curent cu cele mai importante evenimente la nivel local, dar ºi la nivel naþional!
vineri, 15 februarie 2019, an XV, nr. 4573, 2 lei, 16 pagini

de Arg

Cristian Gentea
ameninþã cã
www.ziartop.ro
ziarultop@yahoo.com

● Cotidian local!

■ EURO: 4 . 7 4 5 1 ■ DOLAR: 4 . 2 1 0 0
PAG 3

demisioneazã! Scandal la vârful


PSD Argeº, preºedintele
„IOANA ªi PRIETENII“ -
La mulþi ani, Iulian MUTU CONSTANTIN!
3 organizaþiei Piteºti
ameninþând cã va
Alocaþia copiilor a fost demisiona, fiind
majoratã la 150 de lei nemulþumit de modul în
care conducerea
judeþeanã manageriazã
situaþia din fruntea
PAG 4 Finanþelor Publice Argeº.
Cristan Gentea susþine cã,
Primarul de la prin ultimele decizii,
Muºãteºti are Argeºul aratã cã nu are
proiecte niciun cuvânt de spus
mari în 2019 la Bucureºti
PAG 2

Numerele extrase ieri, la Loto


6 din 49: 31 49 2 46 20 3 Joker 43 3 41 27 15 + 19
5 din 40: 26 18 37 7 38 22 Noroc 1 3 6 7 1 2 7

Concursul celor mai buni primari din Argeº!


CLASAMENT LA ZI
Oraº Comune
PRIMUL LOC PRIMUL LOC

1 1

Cornel Ionicã - Ion Gîrleanu -


primar Piteºti - 589 voturi
ULTIMUL LOC
primar Bogaþi - 429 voturi
ULTIMUL LOC
Cel mai rapid taxi din oraº!
Super TAXI
7 95 un brand de renume internaþional,
începând din acest an ºi în Piteºti!
Telefon: 0248.941
Ion Baicea - Nicolae Tarbã - Mobil: 0723.300.941 / 0745.041.941 /
primar Costeºti - 176 voturi primar Bughea de Sus - 37 voturi 0769.720.389 / 0348 800 941 / 0348 801 941

Cumperi ziarul TOP ºi gãseºti de muncã pe loc PAG 10-11


2 vineri, 15 februarie TOP fapt divers

de Argeº Topul cititorilor! de Argeº

Topul primarilor de oraº Topul primarilorEide comune


sunt ultimii
1 4
Ei sunt primii
1 91

Cornel Ionicã - Petrica Vasile Cornel -


Ion Georgescu -
primar Piteºti - 589 voturi Ion Gîrleanu - primar Rãteºti - 107 voturi
primar Mioveni - 452 voturi
primar Bogaþi - 429 voturi

2 5 2
92

Florin Dumitru -
primar Teiu - 96 voturi
Gheorghiþã Boþârcã - Constantin Panþurescu - Mira Eugen -
primar Topoloveni - 512 voturi primar Curtea de Argeº - 362 voturi primar Cãteasca - 324 voturi 93

3 6 3
Gabi ªerbãnoiu -
primar Stâlpeni - 67 voturi

94
Liviu Þâroiu - Constantin Oancea -
primar Câmpulung - 476 voturi Ioana-Jenica Dumitru -
primar Muºãteºti - 303 voturi
primar ªtefãneºti - 207 voturi

Cristian Dicã Hristu -

EL e 7 primar Vlãdeºti - 61 voturi


EL es
ultim ste pe ultim te pe 95
ul loc ul lo
! Ion Baicea -
c!
primar Costeºti - 176 voturi Nicolae Tarbã -
primar Bughea de Sus - 37 voturi

Decupaþi acest talon, completaþi-l cu numele primarului despre care Decupaþi acest talon, completaþi-l cu numele primarului despre care
credeþi cã a fost eficient ºi cã ºi-a onorat mandatul faþã de locuitorii oraºului, credeþi cã a fost eficient ºi cã ºi-a onorat mandatul faþã de locuitorii comunei,
apoi depuneþi-l la redacþie. ATENÞIE! Faceþi acest lucru numai dacã sunteþi apoi depuneþi-l la redacþie. ATENÞIE! Faceþi acest lucru numai dacã sunteþi
convins cã el meritã sã primeascã aprecierea dumneavoastrã! convins cã el meritã sã primeascã aprecierea dumneavoastrã!

Cel mai bun primar de oraº este: Cel mai bun primar de comunã este:

Regulamentul concursului „Topul Cititorilor“


În fiecare numãr al cotidianului nostru vã vom prezenta primii trei ºi ultimii cinci clasaþi. Facem cititorilor. Dumneavoastrã veþi avea posibilitatea ca de primarul din localitate la adresa redacþiei noastre.
prezenta clasamentul fiecãrei secþiuni de concurs. menþiunea cã primii clasaþi sunt cei care vor primi prin votul pe care îl oferiþi sã premiaþi sau sã taxaþi Taloanele pot fi depuse la toneta „Ziare ºi de
Astfel, în fiecare numãr al publicaþiei noastre veþi cele mai multe voturi, iar ultimii cele mai puþine, în activitatea pe care primarul dumneavoastrã a toate“ amplasatã în faþa Cinema „Sebastian
vedea ierarhia actualizatã în concursul primarilor de timp ce între aceºtia se aflã restul primarilor de avut-o pe parcursul anului 2018. De asemenea, Papaiani“ sau pot fi trimise la adresa cotidianului
oraº, în timp ce în duelul edililor de comune vã vom comune din Argeº ce au primit taloane din partea aºteptãm opiniile ºi sugestiile dumneavoastrã legate nostru, Bulevardul Republicii Numãrul 39, Etaj 3.
proiecte importante ºi sper sã le parcurgem,
Primarul sunt nevoi mari pentru oamenii noºtri.
● Cum a fost anul 2018?
- Sã ºtiþi cã a fost un an acceptabil. Am
comunei demarat mai multe proiecte, am realizat ºi un
pod, am început lucrãri la ºcoalã, la dispen-
sarul din comunã. Sunt lucrãri pe care le vom
Muºãteºti are continua. În administraþie trebuie tot timpul
sã te axezi pe ce nevoi au oamenii, pe ce
doresc aceºtia de la tine, ca primar ºi este evi-
planuri mari dent cã de fiecare datã vei gãsi proiecte de
realizat.
● Este dificilã munca în administraþie?
pentru 2019
Primarul Constantin Oancea are pla-
- Este foarte complicatã, chiar sunt
momente în care simþi cã nu mai poþi. Este
dificil, dar noi facem eforturi pentru a face
nuri mari pentru locuitorii comunei totul sã meargã.
Oarja. Edilul sperã ca în acest an sã fina- ● Vã gândiþi sã renunþaþi?
lizeze mai multe proiecte, acestea fiind - Nu am avut asemenea idei niciodatã.
unele de mare impact pentru comunitate. Sunt genul de om care se zbate pentru
● Ce planuri aveþi pentru 2019? oamenii sãi pentru cã aceºtia sunt cei care te
- Sunt mai multe proiecte pe care îmi do- voteazã ºi ei te trimit acolo pe tine sã faci
resc din suflet sã le parcurgem. Vorbesc în treabã, nu sã stai sã te plângi.
primul rând despre alimentarea cu apã a ● Veþi candida ºi în 2020?
comunei, mai avem aici ºi asfaltarea - Cu siguranþã voi candida ºi în 2020, dar
Drumului Comunal din localitate. Sunt mai avem lucruri de fãcut pânã atunci.
fapt divers TOP vineri, 15 februarie 3
Revoltã în PSD RMW ROMA METAL WORKING angajeazã:

Cristian Gentea ameninþã PENTRU FRANÞA/ROMÂNIA


✔SUDORI F/B
PENTRU ROMÂNIA
✔ INGINER F/B

cã demisioneazã
Scandal la cel mai înalt nivel în PSD Argeº. Preºedin- dar nimic. Nu am apucat sã vorbesc cu acesta. Nu cred cã
Competenþe:
✦ cunoºtinþe sudurã
TIG/ARC/MIG-MAG
Competenþe:
✦ tânãr (a) absolvent (a)
de studii tehnice
tele PSD Piteºti, Cristian Gentea, ameninþã cã demisioneazã aºa se comportã un lider. Vã repet, dacã nu se schimbã (ºcoalã tehnicã sau
din fruntea filialei din Piteºti, asta dacã nu va fi rezolvatã
problema lui Lucreþiu Tudor, cel care se afla în fruntea
nimic, mai ales cã am avut vineri dupã conferinþa de presã
o ºedinþã ºi nimeni nu a schiþat nimic despre aceastã schim-
✔ LÃCÃTUªI MECANICI F/B facultate tehnicã )
Finanþelor Publice Argeº. Acesta a ajuns sã ameninþe cu bare, atunci voi demisiona“, a declarat Cristian Gentea. Competenþe:
faptul cã va pleca din fruntea acestei filiale ºi aratã cu dege-
tul spre ªerban Valeca. „Vreau sã spun ce am mai spus ºi
✦citirea ºi interpretarea ✔ ASISTENT MANAGER F/B
altor colegi, nu este vorba despre numele acestui tânãr. Nu desenului tehnic Competenþe:
conteazã numele acestuia, dar este vorba capacitatea aces-
tuia de a munci ºi de a obþine rezultate. El este cel mai apre-
✦ asamblare ºi aftuire TIG ✦ studii superioare
ciat director, alãturi de ºeful de la Prahova, ºi acest lucru ✦ cunoºtinþe limba francezã
este spus ºi la nivel de Bucureºti, dar ºi la nivelul celor din
opoziþie din Argeº. Este un om foarte apreciat, ºi acum
constituie avantaj
vedem cã domnul Braia este vehiculat. Numele acestuia a ✦ diplomã inspector
mai fost vehiculat ºi în urmã cu ºase luni, în varã, dar
atunci nu s-a putut. Eu am spus, dacã nu se schimbã ceva,
resurse umane
înseamnã cã noi nu contãm la nivel de Bucureºti ºi eu voi ✦ cunoºtinþe contabilitate
demisiona. Nu are sens doar sã ne facem cã suntem lideri“,
a declarat Cristian Gentea.
primarã
ªerban Valeca este Salariu în funcþie de nivelul de competenþe
de negãsit Posibilitatea de avansare
În plinã tensiune la nivelul organizaþiei, pentru cã
Lucreþiu Tudor este þinut pe barã de cei din PSD, Cristian Angajare cu PROBA DE LUCRU la nr. 0771283246
Gentea încearcã sã ia legãtura cu Valeca, numai cã liderul
PSD la nivel judeþean este de negãsit. „Eu am încercat sã îl
sun de miercuri dimineaþa, de fapt îl sun, i-am dat ºi mesaje, s-a întâmplat în Prahova, nici ce s-a întâmplat în Satu Mare,
Cãtãlin Rãdulescu Oradea, Argeº. Sigur cã dânsa nu a crezut în coincidenþe, dar,
iatã cã i-a venit rândul ca doamna procuror ºef sã spunã despre

o atacã pe Kovesi
toate mizeriile pe care le-a acoperit timp de mai mulþi ani. O sã
aibã mai multe surprize, pentru cã eu cred cã vor fi foarte mulþi
denunþãtori, în aceastã perioadã, care au colaborat cu dânsa,
Deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu a declarat, dupã ce într-un fel sau altul, ºantajaþi sau puºi sã spunã o mulþime de
Laura Codruþa Kovesi a anunþat cã a fost citatã la Secþia de mizerii ºi cred cã, de data asta, aceºti denunþãtori, din ce ºtiu
anchetã a magistraþilor, cã fosta ºefa a DNA „va avea o viaþã eu, vor spune. Cred cã doamna va avea o viaþa foarte grea
foarte grea începând de mâine“, adãugând cã aceasta ar trebui începând de mâine, eu sper cã procurorii care sunt oneºti ºi
sã-ºi retragã candidatura la ºefia Parchetului european. care trebuie sã îºi facã treaba în aceastã secþie de procurori,
Deputatul argeºean susþine cã fostul procuror ºef DNA va secþie la care dânsa s-a opus în permanenþã, nu ºi-a dorit sã
rãspunde pentru toate mizeriile pe care le-a acoperit de-a lun- existe aceastã secþie care sã investigheze ºi procurorii care au
gul timpului. fãcut abuzuri, dar eu cred cã aceastã secþie îºi va face treaba ºi
„Doamna fostã procuror general sau procuror ºef DNA, toþi procurorii care au abuzat (...) vor rãspunde“, a declarat
de-a lungul timpului nu a crezut în nicio coincidenþã, nici ce Cãtãlin Rãdulescu, miercuri, la Parlament, conform Mediafax.

„IOANA ºi PRIETENII“ - La
mulþi ani, Iulian MUTU
CONSTANTIN!
Dragi iubitori de cântec popular, vineri Pentru dedicaþii aveþi la dispoziþie
seara, începând cu ora 18.00, îl sãrbãtorim, numãrul de telefon: 0348.44.55.44
în direct, la Argeº TV, pe interpretul de Vã aºteptãm cu drag! Nu uitaþi,
muzicã popularã, Iulian MUTU rãmâneþi aproape de emisiunile Argeº TV!
CONSTANTIN, la împlinirea frumoasei
vârste de 71 de ani.
Nãscut în comuna Buzoeºti, judeþul
Argeº, într-o familie cu drag de cântecul
popular, Iulian MUTU CONSTANTIN a
crezut de mic copil cã trebuie sã pãstreze
zestrea folcloricã culeasã din vatra satului
ºi, mai mult, sã o promoveze, în diferite
spectacole folclorice, pe tot cuprinsul þãrii.
Nu s-a oprit aici ºi a imprimat o mare parte
din cântecele culese cu orchestra Radio
Bucureºti ºi mai târziu le-a cuprins în cartea
intitulatã „Cânt din vatra satului“, pe care a
publicat-o la vârsta de 64 de ani.
O altã realizare a sãrbãtoritului nostru
o reprezintã formarea unui grup folcloric
bãrbãtesc, al comunei Buzoeºti, care în
primã fazã a purtat numele „IULIAN
MUTU CONSTANTIN“. Având ca mem-
brii preoþii din satele comunei, oameni care
au aplecare spre muzicã ºi tradiþii, grupul a
reuºit sã imprime, cu sprijinul Primãriei
Buzoeºti, un album de melodii populare,
câteva pricesne ºi colinde vechi, neauzite.
Care este numele actual al grupului ºi
care sunt proiectele pentru anul 2019 vom
afla împreunã vineri seara.
4 vineri, 15 februarie TOP fapt divers
Pompierii bãnuiesc cã un scurtcircuit la
O maºinã s-a fãcut aceastã nouã instalaþie ar fi declanºat
Risc de avalanºã în munþii scrum la Hârseºti
Scene ºocante pe un drum din Argeº,
incendiul.
În maºinã se aflau doi tineri, care în

din Argeº
momentul în care au vãzut flãcãrile, au
acolo unde o maºinã a luat foc ºi s-a fãcut ieºit din maºinã. ªoferul a fost cel care a
scrum în câteva minute. Cei doi tineri sunat la 112. Cu toate acestea, pânã la
Având în vedere ninsoarea din ultimele turiºti cât ºi de schiori. care se aflau în autoturism s-au salvat în ajungerea primul echipaj de pompieri,
zile ce a dus la depunerea unui strat nou de Facem apel la toþi cei care vor sã practice ultima clipã. Evenimentul a avut loc la maºina era deja scrum. Oamenii legii vor
zãpadã pulover de 70-80 cm, strat instabil ºi schiul offpiste, cât ºi la iubitorii de drumeþii Hârseºti, judeþul Argeº. Potrivit primelor face în continuare cercetãri pentru a sta-
fãrã aderenþã la stratul vechi îngheþat, reco- montane sã evite deplasarea la altitudini informaþii, se pare cã proprietarul ºi-a bili cu exactitate cauzele care au dus la
mandãm iubitorilor de drumeþii montane sã peste 1800 m deoarece existã riscul produ- tunat maºina cu un nou sistem audio. producerea acestui eveniment.
evite deplasãrile la altitudini peste 1800 m ºi cerii de avalanºe. În caz de nevoie, putem fi
sã rãmânã în zona cabanelor. Conform solicitaþi sã intervenim prin Serviciul Unic
Buletinului Nivometeorologic emis de de Urgenþe 112 sau Dispeceratul Naþional
ANM-CMR Transilvania Sud, alerta de Salvamont la numãrul de telefon 0SALVA-
avalanºã pentru munþii Fãgãraº este de MONT-0725826668.
gradul 5-RISC FOARTE MARE la altitu-
dini peste 1800 m ºi gradul 4-RISC MARE
la altitudini sub 1800 m. La altitudini mai
mari de 1800 m, ca urmare a vântului puter-
nic din ultimele zile pe toþi versanþii s-au
format plãci de vânt ºi corniºe, iar pe alocuri
sunt depozite însemnate de zãpadã ce
depãºesc câþiva metri. Atragem atenþia cã
chiar ºi o supraîncãrcare slabã poate duce la
alunecarea stratului instabil de la suprafaþã, lângã Judecãtoria Piteºti, au efectuat mier-
declanºând avalanºe de dimensiuni medii, în Bãrbat reþinut pentru curi, douã percheziþii pe raza municipiului
unele cazuri putând fi angrenate ºi straturile
inferioare. contrabandã cu tutun Piteºti ºi a localitãþii Albota, ocazie cu care
au descoperit ºi ridicat pentru cercetãri
La altitudini mai mici de 1800 m stratul Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economice au circa opt kilograme de tutun vrac.
de zãpadã proaspãt cãzutã este de 40-50 cm, Prejudiciul estimat, rezultând din neplata
pe vãi ºi în locurile adãpostite s-au creat reþinut un bãrbat de 50 de ani din Piteºti,
bãnuit de sãvârºirea infracþiunii de contra- datoriilor fiscale, este de circa 40.000 de
depozite însemnate de zãpadã, peste zãpada lei. Bãrbatul de 50 de ani a fost reþinut pen-
veche îngheþatã, care poate constitui pat de bandã cu tutun. Bãrbatul este bãnuit cã,
împreunã cu un alt bãrbat de 51 de ani, din tru 24 de ore ºi astãzi va fi prezentat ma-
alunecare pentru avalanºe provocate atât de gistraþilor cu propunere de arestare preven-
Albota, ar fi deþinut în afara antrepozitului
fiscal ºi comercializat peste 80 de kilo- tivã pentru 30 de zile.

Piteºtean arestat pentru grame de tutun, în perioada mai 2018 pânã


în prezent.
trafic de droguri Pentru probarea activitãþii
infracþionale, poliþiºtii Serviciului de
Marþi, poliþiºtii din cadrul Serviciului
Antidrog din cadrul B.C.C.O. Piteºti, sub Investigare a Criminalitãþii Economice
coordonarea procurorului de caz din cadrul Argeº, împreunã cu luptãtori ai Serviciului
DIICOT- Serviciul Teritorial Piteºti, cu spri- Acþiuni Speciale Argeº, sub coordonarea
jinul S.C.C.O. Vâlcea ºi al Biroului de unui procuror din cadrul Parchetului de pe
Operaþiuni Speciale Piteºti, au acþionat pen-
tru destructurarea unei grupãri având ca
între 2 ºi 18 ani,de la 84 de lei la 150 de lei.
preocupare traficul de droguri de mare risc Alocaþia copiilor a fost Parlamentarii au votat amendamentul cu
ce acþiona pe raza judeþelor Argeº ºi
Râmnicu Vâlcea. Aceºtia au oprit în trafic, pe majoratã la 150 de lei 123 de voturi pentru ºi 119 voturi împotrivã.
Prevederea PNL adoptatã de Parlament
raza comunei Morãreºti, un autoturism în Parlamentul a adoptat, joi, unde se
care se aflau patru bãrbaþi cu vârste între 24 voteazã pe articole proiectul de buget, un prevede suplimentarea bugetului
ºi 35 de ani, toþi din judeþul Argeº, iar în amendament al PNL care prevede majo- Ministerului Muncii cu 2.130.528.000 lei
urma controlului amãnunþit al bagajelor, au rarea alocaþiei copiilor, cu vârsta cuprinsã pentru majorarea alocaþiilor copiilor.
descoperit circa 20 de grame de cocainã. Din
cercetãri a reieºit cã un bãrbat de 29 de ani,
din Piteºti, ar fi ridicat în aceeaºi zi un colet
livrat prin curierat la Râmnicu Vâlcea, de
unde cel în cauzã ar fi ridicat coletul, cu aju-
torul unui angajat al firmei de curierat. Dupã
administrarea probatoriului, bãrbatul de 29
de ani a fost reþinut ºi prezentat instanþei,
care, ieri, a dispus arestarea preventivã.

ÎNCHIRIEZ SPAÞIU PRIETENOS ªI MODERN,


COMPARTIMENTAT PARTER ªI ETAJ,
SITUAT ULTRACENTRAL ÎN PITEªTI STRADA CRINULUI NR.1A,
AVÂND O SUPRAFAÞÃ ÎNCEPÂND DE LA 20 MP-80 MP
PRETABIL PENTRU:
❑ BIROURI
❑ CABINETE MEDICALE
❑ INSTITUÞII FINANCIARE
❑ PROIECTARE
Dinastia Lux ❑ SOCIETAÞI DE IT
❑ FIRME DE CONSULTANÞÃ
Oferã sevicii complete si de calitate
Ne puteþi contacta la tel: 0749.330.602 NE PUTEÞI CONTACTA LA NR DE TELEFON:
sau 0731.511.400 0722.801.905 SAU 0799.789.888
fapt divers TOP vineri, 15 februarie 5
Mioveniul va fi
Italia ºi ALDA - Asociaþia Europeanã pentru Democraþie
Localã din Franþa. Proiectul RUN4EU va combina efor- Poliþiºtii au reþinut
turile partenerilor spre un impact benefic asupra dez- 12 permise de conducere
reprezentat în Italia
voltãrii activitãþilor sportive ºi voluntariat.
Principalele obiective ale proiectului „RUN4EU“ Miercuri, poliþiºtii din cadrul Serviciului Rutier
sunt: Argeº ºi cei ai structurilor de poliþie rutierã munici-
În perioada 18-20 februarie 2019, în oraºul italian 1. Promovarea practicãrii sportului în oraºe pale ºi orãºeneºti au acþionat pentru prevenirea eveni-
Gazzo se va da startul proiectului „RUN4EU“. La prima 2. Consolidarea cooperãrii dintre cluburile sportive ºi mentelor rutiere ºi pentru conºtientizarea de cãtre
ºedinþã de lucru din cadrul acestui proiect vor participa oraºe pentru a îmbunãtãþi politicile de sport ale oraºelor conducãtorii auto a riscurilor la care se expun prin
toþi partenerii europeni implicaþi, inclusiv reprezentanþii 3. Creºterea numãrului de cetãþeni care participã la nerespectarea regulilor de circulaþie, acþionând pe
oraºului Mioveni, alãturi de reprezentanþi oficiali din activitãþi fizice drumurile din oraºe ºi municipii, precum ºi din afara
provincia Padova, cluburi sportive locale ºi autoritãþi 4. Implicarea grupurilor cu acces redus la sport. localitãþilor.
sportive. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate
Proiectul „RUN4EU“ 279 de sancþiuni contravenþionale în valoare totalã de
aplicat în cadrul programului peste 65.000 de lei, au fost reþinute în vederea sus-
ERASMUS+ este un proiect pendãrii dreptului de circulaþie 12 de permise de con-
pentru promovarea practicãrii ducere ºi au fost retrase 6 certificate de înmatriculare.
activitãþilor sportive. Este o
iniþiativã emblematicã con-
stând într-o combinaþie de
întâlniri, workshopuri ºi
diverse activitãþi care vor
asigura derularea unui eveni-
ment pan-European care pro-
moveazã sportul ºi activitãþile
fizice.
Proiectul este întocmit,
câºtigat ºi implementat în
parteneriat cu oraºul Gazzo
din Italia, oraºul Bacsalmas
din Ungaria, oraºul Ivancna
Gorica din Slovenia, asociaþia
ASD Amici del Brenta din

Miercuri, poliþiºtii din cadrul Secþiei


Un bãrbat din nr. 3 Poliþie Piteºti l-au depistat pe C.
Ionuþ Cristian, de 29 de ani, din comuna
Moºoaia a fost Moºoaia, care conducea un autoturism pe
strada Calea Drãgãºani, fãrã a poseda
prins la volan, permis de conducere.
În cauzã a fost întocmit dosar penal
neavând permis conform art. 335 din Codul Penal.

Un bãrbat din de 41 de ani, din Berevoeºti, în timp ce con- VREMEA


Berevoeºti conducea
ducea pe raza localitãþii de domiciliu, un
moped, fãrã a poseda permis de condu- Un minor de 17 ani a ÎN ARGEª

un moped, fãrã
cere.
Totodatã, în urma verificãrilor, fost prins la volan
Poliþiºtii din cadrul Poliþiei Oraºului Costeºti au
poliþiºtii au stabilit cã mopedul condus nu
a avea permis era înmatriculat sau înregistrat.
depistat un minor de 17 ani, din localitate, în timp
ce conducea, pe strada Vãii, un autoturism, fãrã a
Miercuri, poliþiºtii din cadrul Biroului În cauzã a fost întocmit dosar penal poseda permis de conducere. În cauzã a fost C
oo

Rutier Câmpulung l-au depistat pe P. Ion, conform art. 334 ºi 335 din Codul Penal. max. 7 ooC
întocmit dosar penal conform art. 335 din Codul min. -2nin,
Penal. Cer se

✔ mecanic utilaje autorizat pentru buldoexcavator


✔ mecanic utilaje autorizat pentru excavator
✔ conducãtor auto categoria C
Oferim salariu motivant, contract de muncã ºi tichete de masã. Disponibilitate de a
pleca în deplasare
Cei interesaþi sunt rugaþi sã depunã CV-uri pe adresa
office@bluart.ro s a u l a s e d i u l f i r m e i d i n s t r . N e g r u V o d a , n r . 3 0 , e t a j 1 , a p . 1 4
(bloc Conarg), Piteºti Argeº
Telefon:0740.244.844
6 vineri, 15 februarie TOP sport
programatã sã se joace în Sala Sporturilor
Handbal Handbalistele
Weekend plin de competiþii de la CS Dacia Mioveni
forþeazã calificarea în
din Trivale.
Acesta este primul test important pentru
handbalistele din Mioveni, în încercarea de

pentru sportivii din Mioveni optimile Cupei României


Handbalistele de la CS Dacia Mioveni
juca anul viitor în Liga Florilor, cel mai
înalt eºalon handbalistic naþional.
Pentru suporterii echipei din Mioveni,
vor juca sâmbãtã, 16 februarie, de la ora care nu au cu ce se deplasa, clubul va pune
11.00, primul meci oficial contra unei la dispoziþie trei microbuze, care vor pleca
echipe de Ligã Naþionalã. la ora 10.00, din faþa Primãriei Mioveni.
Sportivele antrenate de Daniel Suporterii sunt aºteptaþi în numãr cât
Gheorghe vor întâlni pe Gloria Bistriþa, în mai mare.
Cupa României Fan Courier, partida fiind Intrarea este liberã!

Se anunþã un weekend încãrcat de


competiþii pentru sportivii din Mioveni,
care vor participa la competiþii de handbal,
volei, nataþie ºi ºah.

Astfel, handbalistele de la CS Dacia Competiþia se va desfãºura la Bazinul


Mioveni vor juca sâmbãtã, 16 februarie, Olimpic de Înot din Piteºti, de le ora
de la ora 11.00, primul meci oficial contra 10.00.
unei echipe de Ligã Naþionalã. Sportivii care vor reprezenta oraºul
Sportivele antrenate de Daniel Mioveni la acest concurs sunt: Andra
Gheorghe vor întâlni pe Gloria Bistriþa, în Mitu, Adrian Nae, Raisa Nae, Delia Flavia Ogrezeanu, din cadrul secþiei de tenis
Cupa României Fan Courier, partida fiind Safcencu, Alessia Gubavu, Alexandra Flavia Ogrezeanu, locul I a CS Dacia Mioveni 2012, pregãtitã de
programatã sã se joace în Sala Sporturilor
din Trivale.
Dragomir, Bianca Mîndruþã, Andrei
Duþulescu, Alexandru Sipoteanu, Mirea
pentru Mioveni Robert Bînã, a obþinut locul I la categoria 10
-12 ani.
Voleibalistele junioare antrenate de În urma participãrii la competiþia „CUPA
Rareº, Vasile Erik, Pãtraºcu Raisa, AGRONOMIA“ Bucureºti , eveniment orga- Conducerea clubului o felicitã pentru
Valeriu Fianu vor juca duminicã, 17 fe- Tudorescu Afroditi ºi Rareº Voican. acest rezultat.
bruarie, de la ora 13.00, cu ASC Juvenil nizat de Federaþia Romanã de Tenis, sportiva
De asemenea, cel de de-al patrulea
N.T.Braºov. turneu din cadrul seriei G a Campionatului
Naþional de Volei - Speranþe se va
desfãºura la desfãºurat la Piteºti, în pe-
rioada 15-16 februarie 2019, fiind
prezente echipele LPS Viitorul Piteºti , CS
Volei Craiova, CSS Sibiu CNNT Craiova
ºi CS Dacia Mioveni 2012.
Prima partidã se va juca vineri, 15 fe-
bruarie, de la ora 16.30, în sala de sport a
ºcolii „Ion Luca Caragiale“ din Piteºti, în
compania gazdelor.
Antrenoarea Alexandra Cernea este
Partida face parte din Campionatul încrezãtoare în jocul bun al sportivelor
Naþional ºi se va desfãºura în deplasare, în sale.
sala de sport a ªcolii „Liviu Rebreanu“ Totodatã, sâmbãtã, 16 februarie 2019,
din Mioveni. ºahistul Mihai ªerban va reprezenta clubul
ªi 14 înotãtori de la CS Dacia Mioveni la Cupa „Hotel Central“ - Memorialul
2012, pregãtiþi de profesorul Viorel „Paul Diaconescu“, la ºah-seniori.
Ciobanu, participã duminicã, 17 februarie, Locul de desfãºurare al competiþiei va
la cea de-a patra ediþie a Cupei Masters. fi Hotel Central din localitate.
fapt divers TOP vineri, 15 februarie 7
Florin Nicolescu;
„Poveste de Iubire“-
În Piteºti vor înflori peste
„Marþi, 19 februarie, de la ora 17,00, în
spectacolul folk-pop Complexul Expoziþional Casa Cãrþii(parter),
vernisajul Expoziþiei de picturã, sub genericul
dedicat Dragobetelui
180 de mii de lalele
Angajaþii SC Salpitflor Green SA au giratorii.
Primãria Municipiului Piteºti ºi Consiliul
Local organizeazã prin Centrul Cultural Piteºti,
„Talentele de ieri, artiºtii de mâine“, realizatã
de profesoara de arte plastice Elena Zavulovici
ºi foºtii sãi elevi: Vera Apostolescu, Cãtãlina
plantat în toamna anului 2018 nu mai puþin În aceastã perioadã premergãtoare spectacolul de muzicã folk-pop, sub genericul Receanu, Costel Feraru, Savina Prodan ºi Iana
de 180.000 bulbi lalele care vor înfru- Simfoniei Lalelelor se lucreazã la adminis- „Poveste de Iubire“, duminicã, 24 februarie, de Ebenhoh Johanna;
museþa oraºul începând cu luna aprilie. trarea de îngrãºãminte chimice pentru la ora 17,00, la Centrul Multifuncþional Piteºti „Miercuri, 20 februarie, de la ora 14,00, în
Lalelele, simbol al municipiului nutriþia plantelor; (sediul Filarmonicii Piteºti). La evenimentul Sala Ars Nova, de la Casa Cãrþii, colocviul cu
Piteºti, au fost plantate în aproape tot De asemenea, sunt pregãtite rãsaduri aflat la a II-a ediþie ºi dedicat Dragobetelui, sãr- tema „Foame ºi abundenþã în poveºtile popu-
oraºul fiind amenajate în mod special de flori în serele proprii, acestea urmând a bãtoarea iubirii la români, intrarea este liberã, lare româneºti“, susþinut de redactorul-ºef al
urmãtoarele zone: Parcul Fortuna, Grãdina fi plantate în diverse zone din oraº. În acest în limita locurilor disponibile. Manifestarea, revistei-document Restituiri Piteºti, lector univ.
Publicã, zona Primãrie, zona Curtea de sens, în toamnã au fost plantate în jur de coordonatã de cunoscutul folkist piteºtean dr. Marin Toma, în cadrul proiectului cultural-
Conturi, Parcul Central, Parcul Prundu, 70.000 rãsaduri flori (pansele, myosotis), Tiberiu Hãrãguº va cuprinde un recital susþinut educativ, sub genericul „Istorie ºi istorii cu
Parcul Lunca Argeºului, Parcul ªtrand, urmând ca în aceastã primãvarã sã mai fie de Bibi, precum ºi piese de folk ºi pop, inter- Marin Toma“;
Parcul Trivale, Parcul Fãget ºi sensurile plantate în jur de 15.000 rãsaduri flori. pretate de copii ºi tineri, care urmeazã cursul de „Joi, 21 februarie, de la ora 17,00, în Sala
chitarã în cadrul Centrului Cultural Piteºti ºi Ars Nova, de la Casa Cãrþii, lansarea volumu-
fac parte din Grupul Folk „P620“ al instituþiei: lui de piese de teatru cu titlul „Întunericul din
Cezar Ion Mircea, Georgiana Costache, Andrei labirint“, de Ion Ladner, eveniment editorial,
Bulf, Anemona Olteanu, Ana Maria Manole, organizat în colaborare cu Fundaþia literarã
Alexia Andreea Pãunescu, ªtefan Ioan Liviu Rebreanu ºi coordonat de poeta Allora
Gheorghe, Mihai Hoþescu, Adrian Ionel Istrate, Albulescu, preºedintele Fundaþiei literare Liviu
Teodor Nicolae, ªtefan Ionuþ Nãstase, Mara Rebreanu“;
Ion Mircea, ªtephania Costache, Bianca „Vineri, 22 februarie, de la ora 12,00, în
Stoenescu, Alexandra Voinicilã, Ioana Sala Ars Nova, de la Casa Cãrþii, dezbaterea
Alexandra Guþu, Claudia Maria Guþu, Lisa interactivã cu tema „Despre iubire, cu cele mai
Schieb, Cristi Stan, Daria Ciocârlan, Bianca bune intenþii“, manifestare în cadrul proiectului
Dorobanþu, Briana Nica, Ruxandra Cioabã. de dezvoltare personalã, sub genericul
Bibi este o adolescentã din Bucureºti, în vârstã „Personalitatea de la A la Z“, iniþiat ºi coordo-
de 16 ani, elevã în clasa a X-a, la Colegiul nat de psihologul-clinician Camelia
Naþional George Enescu, Secþia Canto Muzicã Dragomirescu“.
Uºoarã, care s-a remarcat în domeniul muzical.
Cântã de la vârsta de 5 ani ºi a obþinut peste
producãtori sau meºteri populari. 100 de premii ºi trofee la festivaluri naþionale
Târgul de mãrþiºor În cadrul târgului vor fi comercializate de gen, fiind invitatã sã participe cu recitaluri,
la evenimente culturale, în toatã þara.
mãrþiºoare, flori ºi alte produse specifice
se organizeazã în perioadei cuprinse între 1 Martie ºi 8 Centrul Cultural Piteºti organizeazã în
perioada 18-28 februarie ºi alte evenimente
Martie.
Piaþa Vasile Milea cultural-educative:
„Luni, 18 februarie, de la ora 16,00, în Sala
Primãria Municipiului Piteºti prin
Serviciul Public de Exploatare a Ars Nova, de la Casa Cãrþii, lecturã-spectacol
Patrimoniului organizeazã în perioada 25 din creaþia literarã a poetului ºi graficianului
februarie 2019 - 08 martie 2019, anualul
târg dedicat mãrþiºorului, în Piaþa „Vasile
Milea“.
În urma solicitãrilor adresate, au fost
Au fost montate 30
eliberate aproximativ 200 de acorduri de containere cu sistem
pentru comercianþi, agenþi economici,
special de etanºare
S.C. Salubritate 2000 S.A. continuã
programul de modernizare ºi înlocuire a
WWW.IMEDIATCREDIT.RO containerelor de depozitare a gunoiului
menajer. În acest sens au fost amplasate 30
de containere de suprafaþã, din care 20 cu
o capacitate de 3mc ºi 10 cu o capacitate de
2.25mc. Acestea sunt dotate cu un sistem
de etanºare care nu permite rãspândirea
deºeurilor pe suprafaþa platformei,
previne actele de vandalism ºi împiedicã
accesul persoanelor care rãscolesc prin
containere dupã materiale reciclabile.
Noile containere au fost amplasate în
cartierul Prundu la platformele: Lidl, bloc
B41, bloc B21-B22, bloc B3, bloc B4, bloc
B1, Cãmin Coremi, bloc 1 Arpechim, bloc
D2, bloc D (Liceul Costin D. Neniþescu),
bloc B5 (Baza Sportivã), bloc B12, bloc
B10, bloc B15, bloc B16-B17, bloc B19,
bloc B25, bloc B28, bloc B32.
SC Salubritate 2000 SA face apel cãtre
utilizatori sã foloseascã noile containere în
mod corespunzãtor, pentru a le menþine în
stare bunã de funcþionare, urmând
instrucþiunile afiºate pe fiecare în parte.

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
S.C COMEFIN SA, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul „Linie de vopsire cataforeticã“ propus a fi
amplasat în Costeºti, str. Industriei, nr. 36, jud. Argeº.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeº, str.
Egalitãþii, nr. 50 A, jud. Argeº ºi la sediul S.C COMEFIN SA, din Costeºti, str.
OFFICE@IMEDIATCREDIT.RO Industriei, nr. 36, judeþul Argeº în zilele de luni pânã joi, între orele 9-13.
Observaþiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeº, str. Egalitãþii nr. 50
Telefon:0753140140 A, jud. Argeº.
8 vineri, 15 februarie TOP fapt divers
● Sunt unii prin acest judeþ care calcã în strãchini atât de rãu încât presa localã nu
poate sã-i ignore. Oameni din politicã, din fruntea instituþiilor, de la conducerea
firmelor importante... Oameni care „se sparg în figuri“ în faþa dvs., dar care deseori
dovedesc cã sunt capabili de gesturi, fapte sau atitudini nepotrivite... Citiþi în aceastã
paginã ce-au mai fãcut, meritã sã ºtiþi...

sa
Consiliile Judeþene ºi Guvernul, la coada pre ...
din ºeanã a
e
arg in pres ã...
clasamentului încrederii românilor
Conform unui sondaj INSCOP realizat în perioada 21 ia- maximã admisã a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere
d ºean
arg
e

nuarie - 5 februarie 2019, la comanda Fundaþiei Konrad de 95%.


Adenauer, clasamentul încrederii în instituþiile interne ºi inter- Nu e zi
naþionale este dominat de Armatã, respectiv de NATO, instituþii
în care sã nu l
se dea vreunu
cu profil de activitate similar.
Instituþii interne
Armata continuã sã fie instituþia internã în care românii au în stambã!
cel mai ridicat nivel de încredere, 64,1% declarând cã au
încredere mare ºi foarte mare în aceastã instituþie (66,7% decla-
Noi vi-i
rau acelaºi lucru în sondajul de opinie din luna noiembrie 2018). arãtãm!
Urmeazã Biserica cu 54,5% (52,8% în noiembrie 2018),
Jandarmeria cu 43,5% (49,3% în noiembrie 2018) ºi Poliþia cu
41,2%. Încã un succes al Preºedinþiei
39,7% dintre români au încredere multã ºi foarte multã în
DNA, în timp ce 39,1% au încredere multã ºi foarte multã în Române la Consiliul UE în sectorul
Preºedinþie (33,7% în noiembrie 2018). Urmeazã la egalitate
primãria ºi BNR, ambele instituþii fiind cotate cu 34,7%. Un pro-
digital: Programul Europa Digitalã
Preºedinþia României la Consiliul Uniunii Europene, în
cent egal de români (31,4%) au încredere multã ºi foarte multã în domeniul digital, a obþinut acordul politic parþial provizoriu în
SRI ºi SIE, în timp ce 27,7% dintre respondenþi declarã cã au negocierile cu Parlamentul European cu privire la Programul
încredere multã ºi foarte multã în presã. Europa Digitalã.
Pe urmãtoarele poziþii se situeazã Consiliul Judeþean cu „Programul Europa Digitalã este primul program euro-
20,1% încredere multã ºi foarte multã, Curtea Constituþionalã cu pean care vizeazã excelenþa ºi consolidarea capacitãþilor digi-
18,4% (19,9% în noiembrie 2018) ºi Guvernul cu 12,8% (13,7% tale strategice ale Europei, precum ºi asigurarea investiþiilor
în noiembrie 2018). La coada clasamentului încrederii în instituþi- necesare în domenii cheie cum ar fi: supercalculul, securitate
ile interne se situeazã partidele politice, cu 11,8 % încredere ciberneticã, inteligenþa artificialã ºi competenþe digitale, astfel
multã ºi foarte multã (9,1% în noiembrie 2018) ºi Parlamentul, cu încât Europa sã fie competitivã la nivel mondial, în contextul
9,8 % încredere multã ºi foarte multã. unei dezvoltãri industriale ºi tehnologice la cel mai înalt nivel“,
Instituþii internaþionale a declarat Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaþiilor ºi
Pe prima poziþie în topul încrederii in instituþiile inter- Societãþii Informaþionale din România, preºedinte al
naþionale se situeazã NATO, cu un capital de încredere multã ºi Consiliului TTE în domeniul digital.
foarte multã de 49,9%, urmat de UE cu 47,8%. Parlamentul Acesta este primul dosar din Cadrul Financiar
European beneficiazã de un capital de încredere de 44,7%, în Multianual 2021-2027 care a obþinut un acord parþial provizo-
timp ce Comisia Europeanã este cotatã cu 43,8% încredere multã riu, principalul obiectiv fiind de a maximiza beneficiile trans-
ºi foarte multã. Sondajul INSCOP Research a fost realizat rea- formãrii digitale în folosul cetãþenilor, întreprinderilor,
lizat în perioada 21 ianuarie - 5 februarie 2019, la comanda administraþiilor publice din Europa.
Fundaþiei Konrad Adenauer, pe baza unui chestionar aplicat de
operatorii de interviu la domiciliul respondenþilor.
Volumul eºantionului, de tip multi-stratificat, probabilistic, a
fost de 1080 persoane, reprezentativ pentru populaþia neinsti-
tuþionalizatã a României, cu vârsta de 18 ani ºi peste. Eroarea

vacanþã sunt considerate avantaje.


Precizãri importante - se iau în calcul la stabilirea impozitului pe veniturile din salarii
- nu intrã în baza de calcul a contribuþiilor sociale obligatorii.

fãcute de Ministerul Dacã valoarea, pentru fiecare persoanã în parte, a cadourilor,


inclusiv tichetelelor cadou, oferite de angajatori salariaþilor ºi copiilor
minori ai acestora, cu ocazia Paºtelui, zilei de 1 iunie, Crãciunului ºi a
Finanþelor Publice
Conform celor de la Universul Argeºean, la data de 1 ianuarie
sãrbãtorilor similare ale altor culte religioase, precum ºi cadourile,
inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie,
C
CO
C
CO
OM
OM
ME
MP
ER
PL
RC
LEEX
CIIA
X
ALL
nu depãºeºte limita de 150 lei, acestea nu se iau în calcul la stabilirea
2019 a intrat in vigoare Legea nr. 165/2018 privind acordarea impozitului pe veniturile din salarii si nu intrã în baza de calcul a con- JJO
OHHNN
biletelor de valoare care reglementeazã acordarea, în beneficiul anga-
jaþilor, a biletelor de valoare (tichete de masã, tichete cadou, tichete de tribuþiilor sociale obligatorii.
creºã, tichete culturale ºi vouchere de vacanþã). Pentru partea care depãºeºte limita de 150 lei, aceasta reprezintã
În sensul impozitului pe venit ºi al contribuþiilor sociale obliga- venit impozabil din salarii, se ia în calcul la stabilirea impozitului pe
torii: veniturile din salarii si intrã în baza de calcul a contribuþiilor sociale
Tichete de masã, tichete de creºã, tichete culturale ºi vouchere de obligatorii.
Vã aºteptãm la cumpãrãturi cu
super preþuri la articolele
de sezon !

Adresa: Bulevardul Republicii,


Nr. 70 Telefon: 0737 225 818 Piteºti, str. N. Bãlcescu, nr 106
Telefon: 0372.713.299; www.johngroup.ro
TOP vineri, 15 februarie 9
Gãseºte-þi un loc de muncã aici!
Angajeazã cu sau fãrã
experienþã:
Operatori Producþie, Logisticã - Stivuitoriºti ºi Manipulanþi Mãrfuri, Tehnicieni
Mentenanþã
Cerinte:
Beneficii:
✓ Salariu de bazã brut ✓ Primã Vacanþã, Crãciun ● Studii: minim 8 clase; Dexteritate;
Paºte-800 lei ● Capacitatea de a lucra stând în
începând
de la 2.150lei ✓ Diverse pachete picioare;
✓ Creºtere salarialã ºi prime: Seriozitate; Disponibilitate
dupã 6 luni - 390 lei de lucru pe 3 schimburi.
2.350 lei ✓ Bonus aniversare Relaþii suplimentare la nr de telefon:
✓ Bonus brut lunar 5 ani - 1.000lei 0748 214 965 / 0732 510 636
de 360 lei ✓ Bonus evenimente
✓ Spor ore de noapte 25% deosebite 500 lei Email: recrutare@martur.ro
✓ Platã orelor ✓ TRANSPORT GRATUIT. Adresa : Str. Dacia A1, Nr. 250, Sat
suplimentare 175% Cãtanele, Argeº, Cãteasca - Argeº
✓ Tichete de masã:
10 lei pezi

GIREXIM S.C. cu punct lucru în


angajeazã: tranºator carne în Costeºti Argeº UNIVERSAL Stefãneºti (Platforma
Cerinþe: muncã IATSA), angajeazã:
● Experienþã anterioarã de lucru în tranºarea
cãrnii, 1 an
● Cunoºtinþe bune referitoare la carcasele de
Oferim:
● Pachet salarial atractiv
● Bonuri de masã
S.A angajeazã: - operatori pe maºina
porcine precum ºi la diferite calitãþi de carne,
cunoºtinþe legate de structura musculaturii car-
Se lucreazã ca parte a echipei
de tranºare carcasã ºi separarea
muncitori calificaþi ºi de injecþie mase
caselor dar ºi a separãrii grupelor musculare ori a
diverselor compnente comandate
● Stil de lucru organizat, pricepere, putere de
subproduselor cãrnii, în Abator
la vitezã de linie, full time, perioadã
contractualã nedeterminatã.
necalificaþi plastice cu/fãrã
Tel: 0730 073 034
CV-urile se depun la experienþã
office@girexim.com
ASOCIAÞIA DE TINERET SOLARIS Telefon: 0775.268.081
ORGANIZEAZÃ:
CURSURI DE CALIFICARE - RECALIFICARE

✔ COFETAR - PATISER ✔ CAMERISTÃ HOTEL


SCP PIMSA cu sediul în Com. Oarja, Km 102, Jud.
✔ BUCÃTAR
✔ OSPÃTAR
✔ CONTABILITATE
✔ OPERATOR INTRODUCERE,
Argeº angajeazã:
✔ LUCRÃTOR ÎN COMERÞ
✔ MÃCELAR - TRANªATOR
✔ LUCRÃTOR PRELUCRAREA CÃRNII
VALIDARE ªI PRELUCRARE
DATE (PC)
✔ INSPECTOR RESURSE UMANE
● Operatori producþie cu
✔ VÂNZÃTOR
✔ OPERATOR MEZELURI
✔ ADMINISTRATOR PENSIUNE
✔ FLORICULTOR ºi fãrã experienþã
✔ MORAR PANIFICAÞIE ✔ PEISAGISTICÃ
✔ NOÞIUNI FUNDAMENTALE ✔ CROITOR
✔ INSPECTOR SSM
DE IGIENÃ
✔ MAªINIST UTILAJE CALE
ªI TERASAMENTE
✔ INSTALATOR INSTALAÞII
TEHNICO - SANITARE ªI GAZE
Cãutãm persoane organizate cu simþ
✔ LÃCÃTUª MECANIC
✔ MECANIC AUTO
✔ ZIDAR - PIETRAR
✔ FIERAR BETONIST
de rãspundere capabile sã lucreze în 3 schimburi
✔ ELECTRICIAN AUTO ✔ DULGHER - TÂMPLAR - PARCHETAR
✔ ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCÞII ✔ INSTALATOR INSTALAÞII
✔ SUDOR
✔ SCULER MATRIÞER
ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ
✔ MONTATOR PEREÞI ªI PLAFOANE Oferim: ● bonus
✔ IZOLATOR GHIPS CARTON
de angajare
✔ COAFOR FRIZER
✔ MANICHIURÃ
✔ CONFECÞIONER MASE PLASTICE
ªI ALUMINIU
● salariu atractiv ● transport gratuit
✔ MASEUR ✔ LUCRÃTOR CREªTERE ANIMALE
✔ LUCRÃTOR CULTURÃ PLANTE
● bonus lunar ● tichete de masã
✔ COSMETICIAN pentru performanþã
CURSURI AVIZATE I.S.C.I.R ● bonus pentru ● bonusuri pentru
recomandare Paºte ºi Crãciun
✔ STIVUITORIST CENTRALE TERMICE
✔ MACARAGIU ✔ LIFTIER
✔ OPERATORI RECIPIENTE GPL
Contract pe duratã nedeterminatã;
✔ FOCHIST(OPERATOR CAZANE)
✔ AUTOMATIªTI ✔ LABORANT posibilitate de ore suplimentare, plãtite
OPERATOR TRATAREA APEI
200%, instruire la locul de muncã
Relaþii la sediul asociaþiei din Piteºti, Str. Al. Odobescu, Nr. 11, Cãmin 1
SECONA, et. 2, camera 1(zona Piaþa Ceair), Tel. 0248/222200, 0248/606222, 0744/102000 ºi
bulevardul Republicii, bloc 5, IRTA(vizavi de AJOFM), tel. 0248.222.228. Certiuficatil de calificare Cv-urile se pot trimite prin email la adresa : info@pelzerpimsa.ro
profesionalã se elibereazã în conformitate cu prevederile legii Învãþãmântrului. pe fax la 0348.410.900 sau se pot aduce la sediul firmei. Informaþii
suplimentare, puteþi obþine la nr de tel 0799.803.558
SOCIETATE DE RENUME ÎN ROMÂNIA
ANGAJEAZÃ FULL TIME:
✷PENSIONARI ACTIVI CU
PERSONALITATE DINAMICÃ, SC Metabet CF.SA angajeazã:
COMUNICATIVÃ ªI ORGANIZATÃ, ● inginer constructor ●rectificator
AVÂND EXPERIENÞÃ DE LUCRU ÎN ECHIPÃ ( s a l ar i u 3 . 9 2 5 l e i ) ●frezor universal
● lãcãtuº mecanic (salariu 2.600 lei)
SE OFERÃ: (salariu 2.400 lei) ●muncitor necalificat
✷PACHET SALARIAL ATRACTIV ● sudor electric (salariu 2.100 lei)
✷MEDIU PLÃCUT DE LUCRU ÎN ECHIPÃ ● operator maºini unelte ●macaragiu
TRAINING ÎN DOMENIU ● strungar - carusel (salariu 2.700 lei)
● frezor bohrwerkistr
✷MAªINÃ LA DISPOZIÞIE
Se acordã ºi bonuri.
INFORMAÞII LA TELEFON:0742.040.247 Tel: 0248.221.180 sau 0248.220.966
Locuri de muncã în Argeº
20.01.2019
12 vineri, 15 februarie TOP publicitate
eluare
Program pr TELEFON
ANUNÞ LA
09:00-12:00
Anunþ telefonic auto
eluare
Program pr Þ GRATUIT O ZI, la 0348.44.55.55
TALON ANUNREDACÞIE
GRATUIT LA
09:00-12:00 ● Anunþ talon ziar - valabilitate 1 zi
Tarife anunþuri de mica publicitate/ comunicate de presã: ● autorizaþie de mediu ( 45 cmp) - 30 lei/ ap ● pierdere acte firmã/ paºaport (6 cmp)- 25 lei/ ap ● prestãri servicii (6 cmp)- 10 lei/ ap ● pierdere carnet de
asigurat/ ºomer (6 cmp)- 15 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri imobile (6 cmp)- 5 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri auto (6 cmp)- 5 lei/ ap ● vânzãri diverse (6 cmp)- 5 lei/ ap ● pierdere carnet student/ legitimaþii veteran- 25 lei/ap ●
deces, comemorare- 15 lei/ap Publicare comunicat de presã, T a r i f e l e p r e z e n t a t e n u c o n þ i n T V A

Vând apartament 3 casã, nefumãtori, ficã, pe teren se aflã o Vând teren intravilan,
garsoniere camere, semidecomandat, salariaþi, 600 de lei casã din cãrãmidã, 2 stradal, S - 3990 mp, Societate comercialã angajeazã
pe lunã, intrare sepa- camere, hol, bucãtãrie, D - 16 m, toate uti-
Calea Bucureºti, et. 4, ratã, contorizare, preþ accesibil. Tel: 0746 litãþile, butie salcâm - muncitori calificaþi sau
mobilat, sau schimb cu semicentral. Tel: 0733 232 368 140 L. Preþ negocia-
apartament cu 2 camere. 929 438, 0348 444 Închiriez garsonierã bil. Tel: 0348 425
758, 0770 616 063
necalificaþi, în termopane.
031
Tel: 0733 227 657
Vând convenabil teren
3000 m2 Smeura (Zona
parter. Vând aparat
auditiv Germania. Tel:
0731 874 024
Vând casã în comuna
Bârla. Tel: 0730 191
Tel: 0751 026 909
3-4
camere
Pruni) deschidere
mare, case în
apropiere. Tel.
Vând gospodãrie casã 3
camere, baie, bucãtãrie,
apã curentã + livadã
645
Vând 1200 mp teren
intravilan (2 parcele
meritã vãzut. Tel: 0348
427 530
Închiriez spaþiu (în
Ofer spre închiriere
apartament cu 2
camere în Mioveni. Tel:
Vând garsonierã cf. 1, 0722508691, pruni altoiþi, grãdinã, separate), carte funcia- spate la Romarta), 30 0741 418 007
îmbunãtãþitã, mobilatã - 0728805139 rã, în Meriºani, lângã
teren 2100 mp, zonã ne- Primãrie. Ideal pentru mp (parter + etaj). Vând camerã, pentru
Exerciþiu, 4/4, bloc aparta- Vând teren curte - con- inundabilã, la 20 de km casã de vacanþã, Tel: 0723 828 523 tineret, completã, din
mente, centralã termicã, strucþii - aprox. 700 de Piteºti - Suseni pãdure, cadru pitoresc, Închiriez spaþiu ultra- douã corpuri, corp sus-
mp, intravilan, la Argeº, preþ negociabil. 5 euro/mp. Tel: 0745 central, pentru birouri,
termopane. Preþ negociabil ºoseaua principalã, 334 582 cabinete, sedii de pendat, birou încorpo-
Tel: 0730 001 205 rat ºi ºifonier cu 2 uºi.
- 36.000 euro. Tel: 0741 situat în oraº Ofer spre închiriere 45 firma, 16 mp., et. 1.
Vând ap. 3 camere, Topoloveni - Argeº, Vând teren 500 mp. în 2 de mp spaþiu comercial Tel: 0726 701 493 Preþ /800 ron, stare
105 816 Mai, Vama Veche, - Piteºti, piaþa Traian - Vând spaþiu comer- impecabilã. Tel.
Trivale, semidecomendat, strada Calea Exerciþiu. Tel: 0744 860 0749487176
Proprietar, vând ieftin o et. 4/4, renovat, mobilat, Bucureºti, nr. 248, preþ Mangalia. Preþ negocia- 702 cial de 62,14 m,
garsonierã, preþ 10 000 negociabil. Tel: 0766 bil. Tel: 0744 315 160 Gãvana 3, str. Ion Vând 3 terenuri intravi-
58.500 euro. Tel: 0748 831 Închiriez apartament cu Minulescu nr. 31, fos-
RON, negociabil, liberã, 473 626 Închiriez 2 spaþii - co- 2 camere, cartier tul capãt al auto- lan, grupate, în oraºul
643 Vând 5000 mp teren mercial ºi birou - bule- Trivale. Tel: 0785 929 buzului 19. Preþ Costeºti, str. Iazului, la
renovatã recent, fãrã 833 negociabil. Tel: 0728
agenþii imobiliare. Vând apartament 3 fâneþe, extravilan, si- vardul Eroilor, preþ 091 712 stradã, zonã deosebit de
camere, decomandat, tuat în comuna Bughea negociabil. Tel: 0744 Închiriez spaþiu comer- frumoasã ºi de liniºtitã,
Tel: 0765 236 103 de Jos (Hulubeºti), 315 160 cial în Piaþa Ceair. Tel: Vând urgent, conve-
mobilat, uºi interioare de 0723 828 523 nabil, gospodãrie com- 600, 900 ºi 1300 mp,
(urgent) calitate, 3 balcoane, cartier jud. Argeº. Tel: 0766 Vând casã, 87 mp, pletã, 2 case, 1 corp preþ 2, 3 ºi 1 euro/mp.
462 457, 0766 473 anexe+apã curentã, la Închiriez garsonierã la anexe, curte de 400
Închiriez garsonierã în vilã, Popa ªapcã, termoizolat, 626 preþ de 1800 euro. Tel: mp., grãdinã de 5000 Tel: 0722 881 998
20 de km - Piteºti sau 0773 750 026
zona Rãzboieni, utilatã ºi etaj 6/8. Tel: 0348 404 819, schimb cu garsonierã + mp, cu pomi+pãdure, Închiriez spaþiu de 30
mobilatã. Tel: 0729 078 Vând trei terenuri diferenþã, zonã nein- Vând 1200 mp teren la 30 de km Piteºti.
0770 288 304 intravilan, oraºul undabilã, preþ negocia- intravilan, Cãlineºti. Tel: 0771 509 785 de m, în spate la
578 Vând apartament 3 Costeºti, str. Iazului, bil, meritã vãzut. Tel: Tel: 0770 455 357 Vând trei terenuri Romarta. Tel: 0723 828
Vând garsonierã confort 2, camere, mobilat, utilat, jud. Argeº, zonã 0730 001 205 Închiriez spaþiu 60 mp., intravilan, în oraºul 523
mobilatã, etaj 1 cu balcon, deosebit de frumoasã Închiriez apartament 2 Piaþa Ceair. Tel: 0723 Costeºti, str. Iazului,
cartier Popa ªapcã. Tel: ºi liniºtitã, 600 mp, camere în Banat, uti- 828 523 jud. Argeº, zonã Vând 1 ha pe A1, sens
zona Rãzboieni sau schimb 0348 404 819 900 mp ºi 1300 mp, litãþi, 1000 RON/lunã. deosebit de frumoasã Piteºti - Bucureºti, la km
Tel: 0745 334 582 Vreau colegã de ºi liniºtitã, 600 mp,
cu apartament 2 camere, Vând apartament cu 3 preþ 2 euro, 3 euro ºi camerã, nefumãtoare, 900 mp ºi 1300 mp, 76, aproxim. 2 km de
confort 1. Tel: 0743 969 1 euro/mp. Tel: 0722 Primesc în gazdã et. 1, zona Nord. Tel: preþ 2 euro, 3 euro ºi 1 Pasarela Gãeºti - Puntea
camere, cf. 1, decomandat, 881 998 elevã/salariatã. Tel: 0771 755 965 euro/mp. Tel: 0722 881
115 et. 4/4, acoperiº tablã, 0753 078 422 998 de Greci, spre Ghimpaþi,
Vând teren Smeura Ofer pentru închiriere acces pe un drum paralel
Vând sau schimb cu garso- vedere pe douã pãrþi, (ZONA PRUNI), 3000 Vând 1200 mp (2
apartament cu 3 camere, Ofer spre închiriere 45
nierã, casã cu 3 camere + parcele separate în mp spaþiu comercial în cu autostrada. Tel: 0757
îmbunãtãþit, întreþinut foarte mp, deschidere mare, Meriºani, cadru str. Fraþii Goleºti, bl. Exerciþiu, Piaþa Traian.
teren 2100 mp + apã bine, preþ 5800 euro, accept case în apropiere, con- pitoresc, 7 euro/mp, 051 725
ideal casã vacanþã. S10, et. 3. Tel: 0732 487 Tel: 0744 860 702
curentã + anexe + vie + ºi agenþii imobiliare. Tel: venabil. Tel: 0722 508 687 Schimb apartament cu 4
691, 0728 805 139 Tel: 0771 509 785 Vând teren 1200 mp,
livadã pruni, zonã neinun- 0729 679 093, 0738 824 Vând urgent în Ofer pentru închiriat 45 proprietar, Cãlineºti, camere, parter,
407, 0348 431 450. Proprietar, vând teren Suseni 3200 mp - D mp. spaþiu comercial, în facilitãþi. Tel: 0770 455 Exerciþiu, cu apartament
dabilã, la 20 de km de pe A1, suprafaþã 35 - teren intravilan, 357
Piteºti - Suseni. Tel: 0732 Vând apartament 3 30168 mp, deschidere Piaþa Traian. Tel: 0744 2 camere, parter,
închis cu gard, zonã 860 702 Vând teren extravilan -
026 003 camere, Prundu, vis-a-vis de 40 m, stradal, sensul ne-inundabilã, apã, 5000 mp, 1.5 lei/mp, aceeaºi zonã ºi garso-
de mers A1 Piteºti - asfalt, curent, Vând în Suseni 3.2 ha pãdure fag - 2500 mp, nierã (sau diferenþã
Vând garsonierã conf. 2 - Romaria, et. 8/8, mobilat, Bucureºti km 94, lângã cadastru, carte fun- teren arabil, o singurã
îmbunãtãþiri, preþ 67 000 ciarã. Preþ 3 euro/ 1 euro/mp, 2500 mp - 2 bani) Tel: 0728 784 275
Gãvana 2, et. 2/4, dotatã Petrom, zona Cãteasca. mp., neg. Tel: 0749 parcelã, acces din douã lei/mp, teren mixt
cu centralã termicã mon- euro, neg. Tel: 0763 227 Terenul are intabulare 056 205, 0348 419 pãrþi, cadastru, carte (pãdure fâneaþã), 2 Vând 1 ha teren la
809 ºi cadastru fãcute. Mai 234 funciarã, preþ 2 lei/mp., lei/mp. Tel: 0771 509 autostrada A1, sensul
tatã în 2017, izolat termic multe detalii la tel.: negociabil. Tel: 0749 785
interior - exterior, fereastrã Vând apartament 3 0745 055 015, doamna Primesc în gazdã o Piteºti - Bucureºti, la km
fatã, zona Gãvana. 056 205, 0348 419 234 Vând un pogon de teren
termopan nou, uºã baie camere, decomandat, circu- Gina. Tel: 0733075100 Vând la pachet 1200 mp în comuna Sãmara, 76, cu intrãri ºi ieºiri pe
termopan, baie dotatã, cu lar, parter înalt, canalizare Vând livadã, intravi- Primesc fatã în teren intravilan - Dealul Viilor. Tel: 0758 ambele sensuri, la km
separatã, poziþie soare, fos- lan, 2729 mp, la 14 km gazdã, nefumãtoare, Conþeºti, Davideºti, 350 100 74, pasarela de la
toate utilitãþile baie - tul bloc Francezilor, cartier de Piteºti, în loc. la bloc, zona Nord, ºoseaua principalã, mai Vând 3 terenuri intravi-
bucãtãrie. Unic proprietar, et. 1, vizavi de sus de pãºune, arabil, Ioneºti - Gãeºti, spre
Rãzboieni. Tel: 0763 513 Slãtioare, la strada banca Transilvania. 3500 mp, preþ neg. Tel: lan, oraº Costeºti, str.
preþ negociabil sau schimb principalã, apã curen- 0721 750 741 Iazului, zonã deosebit Puntea de Greci. Tel:
457 Tel: 0771 755 965
+ diferenþã. Tel: 0727 105 tã, curent electric, preþ Vând teren de 1400 mp, de frumoasã ºi liniºtitã, 0757 051 725
Vând apartament 3 5,5 euro/mp, neg. Tel: Vând teren 1200 mp
550 (2 parcele) intravi- Valea Marea (Enculeºti), 600, 900 ºi 1300 mp, Închiriez spaþiu, Gãvana
camere, confort 1, Trivale, 0729 061 185 lan, carte funciarã, în 8 km de la mall, preþ 2 euro, 3 euro ºi 1
Meriºani, lângã deschidere 25 m, preþ 3, vis-a-vis de poliþie, 80
parter, negociabil. Tel: Vând teren cu o 4500 euro, negociabil. euro/mp. Tel: 0722 881

camere
2 0744 315 160
Vând apartament 3
suprafaþã de 4500 mp,
comuna Drãganu, sat
Tîrºeºti, la un preþ de 4
Primãrie, 7-8 euro
mp ºi 2900 mp în
ªtefãneºti, toate uti-
litãþile, 16-17
Tel: 0726 295 755
Închiriez camere pentru
elevã ºi studentã, la
998
Vând pãdure ºi teren, 1
mp. Tel: 0744 656 262
Vând 6300 mp teren
intravilan, toate insta-
camere, conf. 1, decoman- lei/mp. Tel: 0735 927 euro/mp. Tel: 0745 euro/mp. Tel: 0771 509
334 582 casã, zona Craiovei. 785 laþiile, Moºoaia - 8 km
dat, et. 4/4, vedere pe 309 sau 0735 927 309 Tel. 0732477798 Piteºti, ºoseaua naþio-
douã pãrþi, cartier Exerciþiu. Primesc în gazdã 2 Închiriez 55 mp, Vând apartament 4 Vând pãmânt în Podu nalã Piteºti-Drãgãºani.
bãieþi, cartier Prundu. lângã Inspectoratul Broºteni, sup. de 5600
Tel: 0728 824 407, 0729 ªcolar Piteºti. Tel: camere, decomandat, mp, situat pe DN 65, Tel: 0748 058 946, 0248
679 093 Tel: 0248 218 760, 0745277041 parter, Exerciþiu 265 232
0787 730 012, 0787 (Carpaþi), douã bal- stradal, construibil. Preþ
Vând apartament 3 665 585 Vând 6300 mp teren coane, centralã, ter- 12 000 euro, negocia- Vând teren autostrada A1,
intravilan Moºoaia, 8 bil. Tel: 0722 753 099
camere, Trivale, semideco- Vând gospodãrie în km de Piteºti. Tel: mopane, gresie, sensul Piteºti - Bucureºti,
Vând apartament 2 mandat, et. 4/4, renovat, comuna Leleasca, com- 0748058946 sau suprafaþã de 80 mp, Doresc colegã de la km 76 - 1 ha (10000
camere, centralã termicã, pusã din casã, vilã, 0248265232 preþ negociabil. Tel: camerã nefumãtoare,
mobilat, 58.500 euro. Tel: 0728 784 275 mp). Posibilitãþi de extin-
termopane, uºã masivã bucãtãrie, viþã de vie, Vând 3 camere confort et. 1, pat dublu. Tel:
0748 831 643 pomi fructiferi, apã redus (3) Piteºti - Vând casã ºi teren, 0771 755 965 dere. Tel: 0757 051 725
lemn, parchet lemn, gresie- Vând apartament 4 curentã, la 48 km de Rãzboieni, Bl.D2, Sc.
faianþã, termosistem bloc, Piteºti, spre E, pe fata vis-a-vis de
camere, 80 mp, termopane, Drãgãºani. Tel: 0758
bisericã, fãrã
parcare-bloc, zonã liniºtitã, centralã, 2 balcoane, izolat îmbunãtãþiri semni-

SC LPG AUTO GREEN EXPERT SRL


153 362, 0730 263 797 ficative. Am uºã me-
Liceul Odobescu, preþ fix termic, parter, Exerciþiu, talicã, Preþ: 26,000
45 000 euro. Tel: 0724 281 zona Carpaþi, preþ 66.000 Vând teren Hinþeºti, euro. Tel: 0723444789
Dealu-Viilor, 4000 mp, sau 0773832467
924, 0773 390 258, 0348 euro. Tel: 0728 784 275 toate utilitãþile, 10 Vând urgent în Suseni
423 391 euro/mp. Tel: 0720 719 3200 mp de teren Piteºti, Strada Depozitelor,
860, 0721 341 660 intravilan, zona ne- nr. 36 (incinta Ileana Impex,
Vând apartament cu 2 Vânzãri - inundabilã, închis-apã-
camere semidecomandat, Închirieri
Închiriez garsonierã în
Craiovei, negociabil. asfalt-curent-cadastru,
carte funciarã. Pret 3
lângã staþia GPL) Instalaþii
http://www.lpgexpert.ro
cartier Prundu, 53 mp ºi spaþii Tel: 0731 874 024,
0348 429 112
euro/mp, negociabil.
Tel: 0749056205 - auto GPL
balcon 8 mp. Preþ 46900
euro, negociabil. Tel: 0730 Închiriez
Ofer spre închiriere 0348419234
Primesc fatã în gazdã
Atelier autorizat RAR
apartament ultracen-
503 304 apartament tral, 2 camere, complet zona Nord, et. 1,
ultramodern, complet utilat. etaj 2. Tel: 0744 nefumãtoare. Tel:
405 679 0771755965 PROGRAM:
Închiriez apartament 2 mobilat ºi utilat, zona
Doresc sã închiriez gar- Ofer spre închiriere 45 ✓ montaj, Luni - Vineri 8:3
camere, în spate la ªcoala Trivale, Complex 2.
nr. 2, bl. J19, sc. B. Tel: Tel: 0764 816 969, sonierã în zona
mp de spaþiu comer-
cial, Piaþa Traian - ✔ diagnozã, 0
Pentru urgenþe pu - 17:00
0749 270 397 0745 026 857
Exerciþiu, Craiovei,
Eremia, preþul 600 de
Exerciþiu. Tel: 0744
860 702 ✔ reglaje, teþ
zilnic la: (+4) 0767 i apela
lei. Tel: 0746 657 553 Vând apartament de ✔ reparaþii 51
între orele 7:00 - 8 852
Schimb (vând) apartament Închiriez apartament
cu 2 camere, et. 1, toate decomandat, 2
Vând teren de 1285 mp,
deschidere 25 m, zona
lux, 3 camere,
Craiovei, canalizare ✔ revizii 22:00
coamere ,zona Bascov - Schiau, la 7 km separatã, 2 balcoane,
îmbunãtãþirile, Râmnicu Dedeman. Tel. termopan, parter Tel. 0248/610.035, 0724.796.694,
de Piteºti, utilitãþi, înalt, poziþie la
Vâlcea, cu similar - Piteºti. 0744963528
Tel: 0761 969 509 Închiriez 2 camere,
gaze, apã, canal,
curent, cablu, zonã miri-
soare, parchet, 2 WC.
Tel: 0763 513 457
0767.518.852, 0747.371.238
publicitate TOP vineri, 15 februarie 13
Vânzãri apartamente Vânzãri luare
Anunþ telefonic auto nþ
● A n ui a r - diverse
Program pre LEFON
ANUNÞ LA TE :00
09:00-12
z
GRATUIT O ZI, la tal o n
litate
luare
Program pre Þ
TALON ANUNREDACÞIE
v a l a b iz i Prestãri GRATUIT LA
0348.44.55.55 1
servicii
09:00-12:00

Tarife anunþuri de mica publicitate/ comunicate de presã: ● autorizaþie de mediu ( 45 cmp) - 30 lei/ ap ● pierdere acte firmã/ paºaport (6 cmp)- 25 lei/ ap ● prestãri servicii (6 cmp)- 10 lei/ ap ● pierdere carnet de
asigurat/ ºomer (6 cmp)- 15 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri imobile (6 cmp)- 5 lei/ ap ● vânzãri/ închirieri auto (6 cmp)- 5 lei/ ap ● vânzãri diverse (6 cmp)- 5 lei/ ap ● pierdere carnet student/ legitimaþii veteran- 25 lei/ap ●
deces, comemorare- 15 lei/ap Publicare comunicat de presã, T a r i f e l e p r e z e n t a t e n u c o n þ i n T V A

canal, gaze ºi cen- Piteºti, zonã neinun- zonã neinun-dabilã, 0730.263.797/


tralã termicã. Tel:
0738 191 921
dabilã, teren 2100 m,
sau schimb cu garso-
construcþie din 1997.
Tel: 0736 644 451
0758.153.362
Vând 1260 mp. teren Vând casã +
Vând casã nierã + diferenþã. Vând gospodãrie - intravilan în Valea
bãtrâneascã în
Albota (Cerbu Vale) ºi
Tel: 0732 026 003
Vând casã în Valea
casã cu 3 camere +
anexe + teren 2100
Mare Enculeºti,
stradal, cu magazie
teren de tenis,
Ursului. Tel: 0745 026 mp, apã curentã, zonã electrificatã. Tel:
case
teren 1200 mp,
cadastru, carte 857 neinundabilã, la 20
de km Piteºti, Suseni
0751 467 619 Valea Ursului.
funiarã, fântânã în Vând casã cu 3 Vând teren de 6300
Dezvoltator, VÂND curte, utilitãþi la camere (10X8), mobi- + Argeº, preþ negocia- mp - extravilan, Tel: 0745 026 857
case la cheie la preþ de stradã (gaze, apã). latã ºi anexa (16X5) bil. Tel: 0732 026 003 Hinþeºti, la 6 km de
apartament (încãlzire Tel: 0745 681 558 + teren 3000 mp, a Vând casã centru, 1,5 euro/mp, cu garsonierã + dif. comuna Bradu-Argeº.
pardosealã, aer condiþio- Vând casã (10X8). doua fundaþie (10X8), bãtrâneascã cu 2 neg. Tel: 0722 508 Meritã vãzutã, preþ Tel: 0751 174 836
nat, termopane, tripan), Anexã(16X5) fântânã fântânã în curte, uti- camere, teren de 3000 691, 0728 805 139 neg. Tel: 0730 001 205 Vând casã în com.
doar parter, Trivale (vile), în curte+teren litãþi la stradã (apã, mp., zonã ne-inund- Vând 710 mp teren Vând casã 87 mp, la Bascov, sat ªchiau,
toate utilitãþile ºi faci- canalizare), abilã, sat Cocu Vale. intravilan, la stradã, 20 de km Piteºti cu teren 1283 mp,
30000mp, canalizare, zonã liniºtitã, împã-
litãþile, curte + parcare. apã la stradã în deschidere 34 m, în Tel: 0755 236 279 situat în oraº (Suseni Argeº), casa duritã, face ca po-
Detalii la tel. 0748025725 Sperieteni, com. Gura Topoloveni, str. 1 are 3 camere, apã ziþia casei sã fie
Sperieteni (Gura Vând casã cu 4 curentã în casã, anexe
Suþii) jud. Dâmboviþa, ªuþii, jud. Dâmboviþa. Bucureºti, nr. 204. deosebit de plãcutã.
Vând casã la cheie, camere, puþ, apã Tel: 0766.473.626 + livadã pruni altoiþi, Casa este din
accept variante. Tel: Tel: 0745 681 558 zonã neinundabilã, cãrãmidã, 2 camere,
suprafaþã utilã 227 curentã + dependinþe
0745 681 553 Vând casã þãrãneascã lângã casã, 700 mp. - Închiriez corp casã, teren 2100 mp. Tel: bucãtãrie, hol,
mp + plus teren 650 verandã, utilitãþi,
mp, în Piteºti. Tel: Vând casã ºi teren, + 2650 mp teren, uti- curte, zona centru mobilat, izolatã ter- 0730 001 205 gaze, apã,
0752 346 193 strada Gheorghe litãþi la stradã, fân- Costeºti. Tel: 0745 mic, intrare se- Vând casã 3 camere, canalizare, curent.
tânã în curte, carte 119 215 paratã, loc parcare, baie, bucãtãrie, apã Preþ accesibil. Tel:
Vând casã cu 4 Ulieru, calea zona liniºtitã. Tel: 0746 232 368
Câmpulung. Preþ funciarã, cadastru în curentã, livadã pruni,
camere, bucãtãrie, Albota (Cerbu Vale). Vând casã 3 camere, 0776 206 844 vie, grãdinã, la 20 km Vând casã
baie ºi cu anexe, negociabil. Tel: dependinþe, din de Piteºti, Suseni - bãtrâneascã + teren
0348427530 Tel: 0745 681 558 Vând casã în Râca, 1200 mp, cadastru,
5000 mp teren arabil cãrãmidã, învelitoare jud. Argeº. Teren Argeº, zonã neinun-
Vând casã dabilã, preþ negocia- carte funciarã, fân-
ºi pomi, în comuna Vând casã + teren, tablã, teren 2215 mp, 2400 mp, luminã, tânã în curte, uti-
Rãteºti - Furduieºti, strada Gheorghe bãtrâneascã cadastru ºi intabulat bil. Tel: 0736 644 451 litãþi, la stradã, în
nelocuibilã, cu teren apã, canalizare,
212. Preþ negociabil. Ulieru. Preþ negocia- în satul Potlogeni- cablu TV, pomi fruc- Vând casã 87 mp + Albota, Cerbu Vale.
Tel: 0722 364 495 bil. Tel: 034842530 5000 mp, sat Floreºti, Vale, comuna anexe + apã curentã, Tel: 0745 681 558
com. Morãreºti, jud. tiferi, preþ neg. Tel: livadã pruni, Suseni
Vând gospodãrie în Vând casã locuibilã, 4 Crânguri, jud. 0728 231 900, 0728 Vând cãsuþã +
Argeº, pomi fructiferi, Dâmboviþa, preþ nego- (Argeº), la 20 km anexã, 10x4 + teren
comuna Leleasca, camere, parter + 1 drum asfaltat, condiþii 231 966 Piteºti sau schimb cu 1200 mp, utilitãþi la
compusã din casã - camerã nefinalizatã ciabil 50.000 lei. Tel: Vând casã 300 m, garsonierã + dife- stradã, în Sperieteni
apã potabilã ºi 0746.557.067,
vilã, bucãtãrie, viþã la etaj, teren curte curent. Tel: 0770 588 baie, bucãtãrie, 87 renþã. Meritã vãzutã. (Gura ªuþii),
de vie, pomi fruc- 811 mp, zonã ecolo- 0770.950.314 mp, placã teracotã + Tel: 0736 644 451 Dâmboviþa. Tel:
498 0745 681 558
tiferi, apã curentã, la gicã, Galeºu - Brãdet. Vând casã 3 camere, anexe + grãdinã, Vând 3 case - conve- Vând casã 87 mp,
48 km de Piteºti, spre Tel: 0784 535 335 Vând casã, 87 mp, livadã pruni, 2100 m nabil - în formã de
anexe+apã curentã, anexe 2100 mp, teren, anexe + apã curen-
Drãgãºani. Tel: 0758 Vând casã - vilã în apã curentã, livadã teren, în Suseni - „U“, 5 dormitoare, tã, pomi + vie, la 20
livadã pruni, Suseni - Argeº, la 20 de km bucãtãrie, cãmarã, de km Piteºti -
153 362, 0730 263 Piteºti, str. Pinilor, Argeº, la 20 de km pruni, vie, grãdinã, Suseni, Argeº. Teren
797 zonã neinundabilã sau Piteºti, preþ negocia- beci, terasã, grãdinã
complet mobilatã ºi Piteºti sau schimb cu cu pomi - 5000 mp 2100 mp, zonã ne-
Vând proprietate în utilatã modern. Are 5 schimb cu garso-nierã bil. Tel: 0736 644 451 inundabilã, preþ
garsonierã + dife- teren, 10 000 mp 25000 euro, preþ
Smeura. Tel: 0773 803 camere mari, renþã, zonã neinun- la 20 km de Piteºti, Vând casã centru pãdure, 20 km negociabil. Tel: 0730
697 bucãtãrie mare, casa dabilã. Tel: 0732 026 preþ negociabil. Tel: Vedea sau schimb Câmpulung, 30 Piteºti, 001 205
este P+1, iar curtea 003 0736.644.451 (Piteºti sau Mioveni). 30 000 euro. Tel: 0771 Vând gospodãrie
Vând casã la curte în Preþ neg., construcþie 509 785 casã 3 camere, baie,
Leordeni Centru, 3 are 650 mp, preþ 130 Vând casã 3 camere + Vând casã parter+etaj apã curentã + livadã
000 euro. Tel: 0744 mansardat vilã, 2002. Cerbu Deal, vând
camere decomodate, anexe, teren 2100 mp, Tel. 0724440377 curte cu grãdinã, 3695 pruni altoiþi + grãd-
2 intrãri, 2 holuri, 364 390 livadã pruni, vie, apã inã teren 2100 mp,
apã curentã în curte, curentã, anexe, la 45 mp, d=18 m drum zonã ne-inundabilã,
baie, bucãtãrie, Vând casã 87 mp + în casã sau schimb cu Vând/schimb casã 3
km Piteºti, Leleasca camere + teren 2100 principal. Tel: 0773 la 20 de km de
2000mp teren. Grajd anexe, livadã pruni + garsonierã în Piteºti + spre Drãgãºani, preþ mp + anexe, zonã ne- 949 829 Piteºti, Suseni -
+ pãtul 40 mp. Drum apã curentã, Suseni - diferenþã, la 20 de negociabil. Meritã Argeº, preþ negocia-
inundabilã, la 20 de Vând casã cu teren ºi bil. Tel: 0730 001
asfaltat cu apã, Argeº, la 20 de km de km Piteºti, Suseni, vãzutã! Tel: km Piteºti, la schimb anexe, sat Geamãna, 205

● Vânzãri auto ● Prestãri servicii ● Matrimoniale ● Vânzãri diverse


sau Banatului. Tel: 0757 031 Gãvana, relaþii la numãrul de
Prestãri servicii / 888 telefon 0722522513.
Decupaþi talonul de mai jos, completaþi-l Cumpãrãri Caut zugrav: montat gresie ºi Execut amenajãri interioare
Vânzãri cu textul anunþului dvs. ºi cu numãrul de Vând teren de tenis.
faianþã baie. Tel: 0747 681
970
(glet, lavabilã), exterioare,
termosistem apartamente -
diverse telefon ºi depuneþi-l la redacþie. Tel: 0745 026 857 Cumpãr bicicletã sau scuter parter - blocuri, hidroizolaþii
Anunþul va apãrea gratuit în ziar. Vând canapea de consultaþie.
electric. Tel: 0731 106 155 cu Robiplast, terase blocuri,
garaje sau reparaþii. Tel: 0799
Vând prune pentru þuicã, Cumpãr garsonierã/aparta-
lemne de foc, aparat auditiv - Tel: 0745 026 857 ment cu 2 camere, Piteºti. Tel: 563 664
Germania. Tel: 0731 874 024,
0348 429 112 TEXT ANUNÞ GRATUIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caut loc de muncã, domn,
0729 058 356, 0723 310 092 Cumpãr apartament 2
camere, zona Banat -
Vând câine ciobãnesc agent securitate, în Piteºti. Kinetoterapeut specializat în
carpatin, castrat, preþ nego- AVC ºi tetraparezã spasticã, Exerciþiu, parter, conf. 2. Tel:
ciabil. Tel: 0730 001 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Rog seriozitate. Tel: 0769 125 ofer recuperare la domiciliul 0728 784 275
Vând generator curent ALEXA
119 beneficiarului. Tel: 0733 859 Caut persoanã care sã stea la
2,5 kw. Tel: 0744860702 ......................................... Caut loc de muncã, doamnã,
ajutor bucãtar, vârsta 47 de
686 þarã pentru a îngriji de o
Vând boabe cules manual, curãþat Deratizare, dezinsecþie. Tel: bãtrânã în judeþul Olt, în
manual. Preþ negociabil. Tel: 0720 ani, sau în alt domeniu. Rog schimb salariu ºi mâncare. Tel:
622 693 ......................................... seriozitate, cu cazare inclusã. 0744 860 702
0745.338.064, 0751.070.070
Tel: 0734 892 983 Cumpãr criptã cu 2 locuri. Tel:
Deratizare, dezinsecþie. Tel: 0744 0729 061 185 Tâmplar, repar, recondiþionez
860 702 ...................................... .. Execut amenajãri interioare
Cumpãr auto Dacia 1300, an mobilier, montez parchet, uºi,
Vând aragaz Zanussi, perfectã (glet + lavabilã + placare duºumele, lambriu, dormeze
polistiren, izolaþii terase, 1998 - 1999. Tel: 0741 274
stare, 300 de lei. Tel: 0733 969 005
Vând vin natural, 7 lei pe litru, þuicã,
...................................... blocuri cu Robiplast sau 628 etc. Tel: 0753 782 726
reparaþii). Tel: 0799 563 664 Cumpãr camioneta diesel sau Maistru constructor, execut
palincã, televizoare color, plãpumi case, apartamente, amenajãri
de lânã, centurã hernie, corset pen- Caut apartament etaj 1 sau benzinã. Tel: 0753 838 123 interioare, faþade. Tel:
tru coloanã, cercei ºi inel de aur. Tel: medic stomatologic pentru parter, cu 2 camere, Craiovei Gãsit contor trifazic în zona 0755.474.599
0741 621 858 Angajez frizer sau fri- 335 620
angajare sau colaborare. Tel. Angajez muncitor necalificat,
Vând ladã frigorificã cu 5 sertare, în zeriþe, pot fi ºi pensionari, 0722.576.909 pentru munci gospodãreºti. rierele. Tel: 0729 025 951 relaþie frumoasã ºi discretã,
stare foarte bunã de funcþionare. cabinet central, în spatele Pensionar, cu locuinþã la Piteºti Tel: 0744 860 702 Tânãr, 38 de ani, din Piteºti, si- bazatã mai mult pe afecþiune ºi
ºi þarã, solicit familie cu tuaþie bunã, fãrã obligaþii, sãnã- afectivitate cu un domn singur,
Preþ negociabil. Tel: 0248 271 363, Institutului de Proiectãri. Tel: dragoste de locuinþe înstãrite, Angajez faianþari, Suedia. tos, 60 de kg, cu serviciu, caut serios ºi cu bun simþ, din Piteºti,
0348 805 401 0740 162 666, 0726 156 377 continuarea unor lucrãri, ajutor Tel: 0046735051899 de vârstã apropiatã? Fãrã bip,
Firmã cu sediul în oraºul doamnã de 25-44 de ani, fãrã nr. privat, fãrã SMS, nu accept
Vând ºifonier 2 uºi, recamier, vi- familiilor la gospodãriile copii, vãduvã, singurã, divorþatã,
deþinute, livezi, pomi + teren Piteºti, cãutãm colaborator pt. prietenie/cãsãtorie. Rog se- materialiste ºi femei uºoare. Tel:
trinã, canapea, maºinã cusut ru- Firmã cu sediul în Leordeni anga- agricol ºi întreþinerea mea. Tel: cu licenþã ºi studii juridice, 0729 180 902
jeazã o persoanã pentru 0248 617 443 din jud. Argeº, persoana de riozitate. Tel: 0735 023 855
seascã, nefolositã. Tel: 0763 513 457 facturare/contabilitate primarã ºi 2 contact - d. Decebal, nr. de Domn, 68 ani, cu locuinþã la bloc Vãduv, Piteºti, 62 de ani, înalt,
muncitori necalificaþi - Angajãm ºef de turã ºi agent solid, doresc cãsãtorie (con-
Vând porci, preþ negociabil. Tel:
0731 386 399
manipulare/sortare, preferabil din
zonã. Tel: 0742 004 829 de securitate, obiectiv în
Piteºti. Tel: 0751 133 732
tel. 0741 286 160, între
orele 10 - 16 pot fi sunat, vã
mulþumesc.
Matrimoniale (ªtefãneºti), doresc cunoºtinþã în
vederea cãsãtoriei, persoanã
serioasã, sunt vãduv. Tel: 0721
vieþuire pentru toatã viaþa), cu
doamnã compatibilã, foarte
Vând cauciucuri de iarnã, 196 cu Solicit angajare în domenii: vânzã- Domn, pensionar, vãduv, 75 de hotãrâtã, sã locuiascã la mine.
tor, lucrãtor comercial, agent de Angajãm muncitor în con- Angajez ºofer serios de 299 710 Posed casã, apartament etc.,
60/15. Tel.: 0744 421 168 pazã, sau infirmier; urgent. Tel: strucþii pentru reabilitarea camion, curse tur-retur, ani, doresc soþie de vârstã
07355 132 520 Liceului Tehnologic din perioadã nedeterminatã, apropiatã, care doreºte sã Tânãr, 27 de ani, din Piteºti, cu numai oferte foarte serioase.
Vând ºifonier superb, pat, cana-
Angajez barman, ospãtar ºi ajutor Mioveni: zidari, faianþari, salariu motivant. Tel: 0723 locuiascã la þarã, posed autotu- situaþie materialã bunã, cu servi- Rog ºi ofer multã seriozitate,
pea, vitrinã. Tel: 0763 513 457 de bucãtar. Tel: 0732 951 100 rigipsari. Tel: 0755 667 722 330 436 rism ºi locuinþã, putere de muncã, ciu, caut o domniºoarã cu vârsta fãrã bip, nr. ascuns sau SMS. Nu
Angajez colaborare, opera- am grãdinã de zarzavat. Tel: între 20 ºi 35 de ani, pentru o accept materialiste ºi femei
Vând fân din pod (fânar) - cu Magazin chinezesc angajeazã relaþie serioasã, de lungã duratã. uºoare. Tel: 0729 180 854
cãruþã sau maºinã. Am peste 10
casierã. Relaþii - Mall Trivale, etajul
2. Tel: 0758 511 546
tor calculator - cadastru. Tel:
0744 434 839
Vânzãri auto 0746 918 112
Pensionar MApN, 72 de ani, caut Tel: 0751 660 734. Nu rãspund la Domn, 49 de ani, doresc sã
tone. Tel: 0733 427 106 Vând Ford Tranzit 8+1 ºi Tico, în perfectã stare. Tel: 0770
doamnã de 68-72 de ani, fãrã nr. privat. Rog seriozitate. cunosc o doamnã de vârstã
Oferim de lucru - vânzare de asi- Caut doamnã - pentru fetiþe de 831 340
Vând ladã frigorificã, 5 sertare, în gurãri. Muncã remuneratã cu comi- 7 ani ºi 14 ani - ºi îngrijire Vând VW Polo, an 1996, verde, motor 1000 cm3, stare obligaþii. Tel: 0348 438 538, Domn, 49 de ani, doresc sã apropiatã, fãrã obligaþii. Tel:
sion. Dacã eºti bun, primeºti ºi o gospodãrie. Tel: 0787 808 902 bunã de funcþionare, acte la zi, cauciucuri varã-iarnã, 0744 530 727 cunosc o doamnã de vârstã 0774 682 540
stare de funcþionare foarte bunã. finanþare. Dacã eºti foarte bun, vei stare bunã, direcþie reglatã, telescoape spate noi, set kit apropiatã, fãrã obligaþii, din
putea face ºi o carierã. Tel: 0749 Asociaþe de proprietari, ambreiaj nou, filtre ulei schimbate + cap termostat nou. Domn, singur, 48 de ani, cu servi- zona Mioveni. Rog seriozitate. Domn, 50 de ani, dornic de o
Preþ 450 de lei. Tel: 0248 271 363, 226 264 dorim realizare zugrãvire 3 Preþ 4000 lei. Tel: 0757 034 118
ciu, fãrã vicii, doresc cunoºtinþã cãsãtorie, cu mult bun simþ,
scãri de bloc, oferte de preþ, Proprietar, vând Solenza Clima din 2004, gri perlã, stare
doamnã, vârstã apropiatã, cu Tel: 0774 682 540 înþelegere ºi pace. Tel: 0248 218
0348 805 401 Cabinet stomatologic cautã dorim seriozitate. Tel: 0770
bunã. Tel: 0771 456 900
sau fãrã obligaþii. Exclus aventu- Eºti singurã sau nu, doreºti o 760, 0732 259 053, 0787 730 012
14 vineri, 15 februarie TOP
Gãseºte-þi un loc de muncã aici!
SC DELTA TERMO Club Vila Bran Tonete Ziare ºi de toate
(Bran, Braºov), angajeazã
CONSTRUCT 1999 SRL angajeazã - cu experienþã - pensionar,
animator pentru copii, pentru chioºc ziare.
barman, 0722.268.866 Tel: 0348 44 55 55,
ANGAJEAZÃ: 0757 900 722
RIM
OFEZARE ● lãcãtuº mecanic;
Club Vila Bran
(Bran, Braºov),
CA ● instalator; angajeazã - cu experienþã
● sudor; - bucãtar, ospãtar,
● muncitor recepþioner 0722.268.866
necalificat.
Club Vila Bran (Bran, Braºov),
angajeazã - cu experienþã -
CV-URILE SE POT TRANSMITE LA FAX: 0248272797 spãlãtor vase, cameristã,
întreþinere, electrician
sau deltatermoconstruct@yahoo.com 0722.268.866 ANGAJEAZÃ OSPÃTÃRIÞÃ.
TEL. 0728.057.552
Relaþii la telefon: 0745.061.558 sau la adresa Piteºti,
SC CONSUTIL TEHNOPROD SRL angajeazã:
Bascov - Str. Serelor, Nr. 11 - Argeº
- Mecanic buldoexcavator
- Mecanic buldozer
AROSA TEXTILE S.R.L. MÃRÃCINENI ANGAJEAZÃ: - Mecanic miniîncarcator
- Mecanic excavator pneuri
● 50 MAªINISTE CU EXPERIENÞÃ, - Muncitor necalificat
AVANTAJE - Zidar pietrar
SALARIU BRUT 2080 CU POSIBILITATEA
DE A AJUNGE LA 3100-3300 RON BRUT ● BONURI DE MASÃ DE 11 RON/ZI - Fierar pietrar
●2 ªEFE DE LINIE CU EXPERIENÞÃ, SALARIU
● BONURI CADOU DE PAªTI ªI
- Zugrav
DE BAZÃ 2080 + PRIME DE PREZENÞÃ/PRODUCÞIE, - Fierar betonist
PÂNÃ LA 3500 RON BRUT DE CRÃCIUN
- Sudor
● 1 MECANIC CU EXPERINEÞÃ, SALARIU ● TRANSPORT GRATUIT
ÎNTRE 2500- 3500 RON BRUT
- Lãcãtuº mecanic
Relaþii la telefon: 0722.844.986 sau 0724.509.988

Aplicã acum la adresa de e-mail:


VÃ AªTEPTÃM LA PREPARATE DE EXCEPÞIE!
arosatextile@yahoo.com
/dradaniel1979@yahoo.com
sau apeleazã-ne la telefon: 0248- ACUM RESTAURANTUL SPARTAN
278002/0248-278009 ned Perioa
eter
ÎN 2 LOCAÞII!
min dã GUSTUL LEGENDAR!
atã!
!!
●Casier
● Preparator
● Brutar
● Ajutor bucãtãrie Spartan ºi-a deschis un nou restaurant în cadrul
● Tãietor carne rotisatã Jupiter City, din comuna Bradu, judeþul Argeº
●Manager

SEGULA INTEGRAÞION ANGAJEAZÃ: Alãturã-te unei echipe tinere, dinamice ºi plinã


de entuziasm!!!
Aºteptãm CV-ul dumneavoastrã pe adresa de email:
- AUTOMATIST - ªEF PROIECT pitestispartan@yahoo.com,
pitestispartan@yahoo.com, telefon: 0765.119.735
- ROBOTICIAN - OPERATOR CNC (RECTIFICATOR)
- INGINER PROIECTANT - Operator CNC(Strungar) CEVA Logistics –
în incinta Parcului Logistic WDP, Oarja
- ªEF ªANTIER - Operator CNC(Rectificator) - c a u t ã c o l e g i n o i p e n t r u u r m ã t o a r e l e p o z i þ i i:

OFERTA : - Decontare sumã transport ●stivuitoriºti


- Contract de muncã - Formare continuã (atestat obligatoriu),
pe perioadã nedeterminatã - Posibilitate de plasare ● manipulanþi marfã,
- Salarii motivante în strãinãtate, în funcþie Oferim: ● ºef de turã
- Al 13-lea salariu/an de postul ocupat
- Tichete de masã (15 lei/tichet) ◆ Bonus de performanþã; în cadrul companiei
◆ Bonuri masã în valoare (de exemplu, dacã eºti
CV-urile se pot lãsa la sediul societãþii în Mioveni -Clucereasa de 15 ron/ zi lucrãtoare, manipulant ºi
lucratã; îndeplineºti cerinþele,
Aºteptãm candidaturile dumneavoastrã ◆ Posibilitãþi de promovare poþi fi calificat,
si la Fax 0372 137 150 e-mail: recrutare@segulasir.ro, CV-urile se pot trimite la adresa de email
m.sandulescu@segulasir.ro recrutare@cevalogistics.com sau se pot depune la sediul nostru
din Oarja.Detalii la nr de telefon: 0799.991.449
utile TOP vineri, 15 februarie 15
marþi, 20
● Într-o zi, în pãdure se

REÞETA ZILEI Ingrediente:


● Pentru aluat:
întâlneºte iepuraºul cu vulpea
ºi-i zice:

Prãjiturã maltezã ● 650 g fãinã


● 175 g margarinã
● 85 g zahãr
- Vulpiþo, n-ai vrea sã facem
ºi noi ceva?
- Mi-ar plãcea, dar vreau sã
● un ou rãmân virginã.
● o linguriþã praf de copt ● Vine revoluþia în - Asta nu-i o problemã.
Pentru umpluturã: România ºi începe vulturul sã
● 360 g smochine Cunosc eu pe cineva care te
zboare, sã facã picaje, looping- poate coase la loc.
● 3 linguri cacao uri...
● coaja unei portocale Îl vede vulpea: Cei doi se pun pe treabã ºi
● o lingurã apã de flori - Auzi, vulture, ai înnebunit? dupã aia iepurele o duce la un
de portocal Ce te rupi aºa în figuri? arici care o coase la loc.
Pentru decor: Vulturul rãspunde: A doua zi lupul îi propune
● zahãr pudrã - Cumãtrã, acum e acelaºi lucru.
democraþie, poþi face ce vrei!
Mod de preparare: Cum aude, vulpea începe sã - Mi-ar plãcea, dar chiar
1. Pentru aluat, fãina se alerge prin pãdure în zig-zag, sã vreau sã rãmân virginã.
amestecã cu praful de copt, marga- se dea peste cap... - Asta nu-i o problemã. Te
rina moale ºi oul ºi se omoge- O vede ursul: duc la un prieten ºi te coase la
nizeazã bine. Se adaugã apoi - Ce-ai, cumãtrã, a dat loc.
strechea-n tine? Vulpea acceptã, iar apoi
zahãrul, se amestecã uºor ºi se lasã Vulpea:
aluatul sã se odihneascã 30 de - Ursule, e democraþie, poþi lupul o duce la arici ºi acesta o
minute. sã faci ce vrei! coase din nou.
2. Pentru umpluturã, Aude ursul ºi spune: A treia zi ºi ursul îi propune.
smochinele curãþate ºi tãiate se - Aºa deci? Atunci ia vino tu - Aº vrea, dar vreau sã
pun pe foc cu apa de flori de por- încoa! rãmân virginã.
tocal, cacaua ºi coaja rasã de por- O prinde ursul ºi i-o trage
bine. Ursul îi spune acelaºi lucru
tocale. Se lasã pe foc pânã devine ca ºi ceilalþi doi, iar dupã ce-ºi
ca o cremã. Pleacã vulpea amãrâtã cu
coada-ntre picioare, se întâlneºte terminã ºi el treabã o duce ºi el la
3. Aluatul se umple cu cremã, cu vulturul ºi-i spune ce-a pãþit
Poftã apoi se ruleazã. Se pune în tavã ºi
se coace pânã se rumeneºte uºor
din cauza democraþiei.
La care vulturul:
arici pentru „reparaþii“.
Vãzând-o din nou, ariciul
exclamã supãrat:
bunã! deasupra. Se scoate, se lasã sã se
rãceascã, apoi se presarã cu zahãr
- Cumãtrã , democraþia e aici
sus.. Jos e fu*ere ! - Dacã ºtiam cã eºti aºa
uºuraticã, îþi puneam fermoar!
pudrã ºi se taie.

DOCTORUL MEU - O boalã pe zi (tratament)


ceai, în fiecare zi, o canã.
Remedii naturiste pentru ameþeli
Ameþeala pot fi un semn nism, inhalarea unor substanþe toxice ºi barã_verde- virnanþ (Ruta gra- de
Ameþelile pot cauza ºi slãbirea puterii
concentrare. În acest sens, remediul
al existenþei unei afecþiuni în periculoase. veolans), natural recomandat constituie ceaiul
organism (hipertensiune arte- Medicina naturistã recomandã ca - cimbriºor (Thymus serpyllum), preparat cu ajutorul plantelor:
rialã, arteriosclerozã) ºi poate remediu natural în tratarea ºi dispariþia - frunze de roiniþã (Melissa offici- - barã_verde- flori de arnicã (Arnica
avea drept cauze durerile de cap, ameþelilor urmãtorul ceai preparat din nalis). montanã),
instalarea unor toxine în orga- plantele: Pacientul trebuie sã bea din acest - coada ºoricelului (Achillea mille-
folium),

un adevãrat loc al romantismului. Poþi Telefoane utile în Argeº


Cele mai romantice începe de pe coasta Amalfi care îþi va
Grecia
Alo, Domnule Primar 984
Fie cã vreþi sã vã bucuraþi de naturã
destinaþii pentru face inima sã cânte. Peisajele vã vor
þine cu sufletul la gurã. Vã puteþi
sau sã vizitaþi locuri istorice, Grecia Autogara Atlassib Piteºti 220857
luna de miere relaxa la plajã sau plimba pe strãduþele este destinaþia potrivitã pentru voi.
Sute de insule vã aºteaptã. Cele mai Autogara Euroline Piteºti 223118
Te-ai logodit? Felicitãri! E tim- întortocheate. O cãlãtorie la Verona
pul sã planifici nunta, dar nu uita este obligatorie pentru romanticii romantice sunt cunoscute a fi Santorini Automobil Club Roman 210 038
nici de luna de miere. Aflã care incurabili. Dacã eºti pasionatã de sau Kefalonia. Dacã sunteþi
sunt cele mai romantice destinaþii modã, nu uita sã treci ºi pe la Milano, aventuroºi, puteþi opta pentru locuri Camera de comerþ 219299
pentru luna de miere în 2019.
Bucurã-te de zile de vis alãturi de
dar nu-þi lãsa proaspãtul soþ sã te inedite, cum ar fi insulele Hydra sau Centru antidrog 934
aºtepte prea mult prin magazine. Anafi, unde este interzis accesul cu
iubirea vieþii tale! Bineînþeles, Veneþia nu este o desti- maºina. Se ajunge cu ferry-boat-ul, iar Consiliul Judeþean 210056
Italia naþie de ratat. Evitã, totuºi, luna transportul în interiorul insulelor se Deranjamente Electrica 929
Italia este pentru tinerii cãsãtoriþi august. face cu mãgãruºi.
Informaþii abonaþi telefonic 931
Ora exactã 958
Prefectura 623850
Horoscopul zilei -
ASTRELE ne vorbesc 15 februarie
Protecþia civilã
Protecþia mediului
Telefonul cetãþeanului
982
213099
986
Este o zi foarte bunã pentru Se pare cã sunteþi în formã, iar Se pare cã sunteþi preocupat de
22.11 - 20.12

toate activitãþile care presupun relaþiile cu cei din jur ar trebui sã fie probleme profesionale care vã dau
21.03 - 20.04

SC BBE Media News Alert SRL


23.07 - 22.08

foarte bune. Este o zi bunã pentru a bãtaie de cap de ceva timp ºi aveþi
studiu, documentare ºi comu- tendinþa sã neglijaþi viaþa de fami-
B-dul Republicii nr. 39, et. 3-4,
nicare. lua decizii privind investiþiile, pentru Piteºti. Tel/fax: 0348/44.55.55
a demara o afacere ºi pentru cãlãtorii lie. e-mail: ziarultop@yahoo.com de Argeº
În prima parte a zilei aveþi în interesul personal. web: www.ziartop.ro
Dimineaþa sunteþi nervos din ISSN 2068-746X Cotidian de informare ºi publicitate
tendinþa sã fiþi indispus ºi chiar sã
21.12 - 20.01

Aveþi posibilitatea sã faceþi cauza neînþelegerilor cu o femeie


deveniþi irascibil. Colegii de schimbãrile pe care vi le-aþi mai în vârstã din familie. Evitaþi Director: Redactori: Corecturã:
21.04 - 21.05

23.08 - 22.09

muncã s-ar putea dovedi înþelegã- întâlnirile cu prietenii ºi cu rudele, Carmen Mihaela Camelia Matache Mãdãlina Nedelcu
tori. dorit în viaþa dumneavoastrã, pentru cã riscaþi sã le stricaþi buna Popescu cameliamtc@gmail.com
Contact:
atât în plan profesional cât ºi în dispoziþie.
carmenpopescu86@gmail.com Simona Ivaºcu
ziarultop@yahoo.com
Aþi putea avea ocazia sã relaþiile sentimentale. Redactor ºef: simona.ivascu2@gmail.com -------------------
rezolvaþi o problemã a familiei, Capacitatea creativã a Costinel Diniaºi Marinela Radu Ziarul se difuzeazã cu
ajutorul firmelor Dalumsi Moraru,
probabil în legãturã cu locuinþa. În În cursul dimineþii este posi- diniasi.costinel@gmail.com marinelaradu85@yahoo.com
21.01 - 18.02

Vãrsãtorilor este azi la cote ridi- MBD&Pro Construct Technology,


22.05 - 21.06

cursul dimineþii este posibil sã Georgiana Costache


bil sã primiþi o veste bunã în Director vânzãri: Media Press Distribution, Poºta
23.09 - 22.10

descoperiþi o oportunitate neaºtep- cate ºi vã poate ajuta sã rezolvaþi costachegeorgiana27@yahoo.com Românã, Roesta, Perfect Pres Lar,
legãturã cu o sumã de bani care probleme profesionale dificile Mihãescu Elena Niþã Gabriel Mara Business Solutions,
tat de avantajoasã. vi se cuvine. ziar.topdearges@yahoo.com
gabrielnita25@yahoo.com
Crindandeea Press
într-un mod original. precum ºi prin difuzori volanþi,
Director marketing: Tehnoredactare: cãrora le mulþumim.
Este posibil sã fie nevoie sã ple- Nicoleta Preda Alexandru Nedelcu Tiparul executat
caþi într-o cãlãtorie neplanificatã, în Contextul astral al zilei este În prima parte a zilei este posibil la Tipografia Deasign Print, Ilfov
tocmai bun pentru a începe sã vã preda_nicoleta05@yahoo.com Andreea Murgãºanu (telefon 0721.291.187)
22.06 - 22.07

sã aveþi mici dificultãþi în relaþia cu


19.02 - 20.03
23.10 - 21.11

interes profesional sau de afaceri.


Poate cã schimbarea de program vã puneþi în aplicare planurile în legã- partenerul de viaþã. Pentru a deten- Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate
turã cu o afacere în care vã puneþi siona atmosferã, þineþi cont de prover- autorului. Imaginile marcate cu T sunt trucaje ºi au fost, sunt ºi vor fi
indispune, dar s-ar putea sã vã considerate pamflete. Cotidianul „TOP“ nu-ºi asumã responsabilitatea
alegeþi cu beneficii importante. mari speranþe. bul ,,vorba dulce mult aduce". pentru conþinutul textelor apãrute în regim publicitar.
vineri, 15 februarie
România a avut a patra creºtere economicã
din UE în ultimul trimestru al anului trecut
10
de Argeº Cu o creºtere economicã de 4% în T4 2018, tru mai multe state, printre care Estonia, în zona euro ºi 1,9% în UE28, în baza datelor
faþã de T4 2017, conform datelor Eurostat, Irlanda, Grecia, Cehia, Croaþia sau Slovenia. ajustate sezonier. Numãrul persoanelor anga-
România se aflã pe locul 4 în UE, la egalitate cu Conform Eurostat, PIB a crescut cu 0,2% atât jate a crescut cu 0,3% în zona euro ºi cu 0,2%
Slovacia, într-un clasament condus de Letonia, în zona euro cât ºi în UE28, în T4 în comparaþie în UE28, în ultimul trimestru al anului trecut,
naþional-internaþional cu o creºtere de 5,5%, urmatã de Ungaria cu
4,8% ºi Polonia (4,6%). Din datele prezentate
cu trimestrul precedent, ºi cu 1,2% ºi 1,4% în
zona euro, respectiv UE 28 în comparaþie cu T4
faþã de trimestrul precedent. În comparaþie cu
T4 din 2017, numãrul angajaþilor a crescut cu
informaþii preluate
de la agenþiile de ºtiri de Eurostat joi lipsesc evoluþiile economice pen- 2017. În întreg anul 2018 PIB a crescut cu 1,8% 1,2% atât în zona euro cât ºi în UE28.

● Macedonia a declarat
douã zile de doliu naþional Prinþul Harry, Mail. La exerciþiile de iarnã de la baza
de pe teritoriul norvegian, din Prinþul Philip a scãpat de
în urma unui accident rutier
Skopje a declarat douã zile de doliu naþio-
înapoi în uniformã apropiere de Polul Nord, participã
anual peste 16.000 de marinari ºi acuzaþii în cazul accidentului
nal în contextul în care cel puþin 14 persoane au
murit dupã ce un autocar s-a rãsturnat pe o
de Valentine's day piloþi britanici, pentru a se antrena în
condiþii extreme, încã din 1969. rutier în care a fost implicat
Prinþul Harry îºi petrece ziua de Ducele de Sussex, care a activat în Prinþul consort Philip al Marii Britanii, în vârstã de 97 de ani, a
autostradã din statul Macedonia de Nord, Valentine's day, prima ca bãrbat cãsã- armatã timp de zece ani, a devenit scãpat de acuzaþii în cazul accidentului rutier în care a fost implicat,
relateazã site-ul publicaþiei Balkan Insight. torit, într-una dintre cele mai dure cãpitan general al Marinei Regale în pe 17 ianuarie, ºi care s-a soldat cu douã victime, potrivit Reuters. Pe
Bilanþul a crescut la 14 victime. Majoritatea zone din lume. El participã la o serie 2017, preluând atribuþiile bunicului 17 ianuarie, prinþul Philip, soþul reginei Elizabeth a Marii Britanii, a
erau rezidenþi ai oraºului Gostivar, care cãlã- de antrenamente la Cercul Artic, alã- sãu, prinþul Philip, dupã ce acesta s-a fost implicat într-un accident rutier, produs în apropierea domeniului
toreau la Skopje. ªase din cele 30 de persoane turi de militarii aflaþi la baza britanicã pensionat. regal Sandringham, în Norfolk. Palatul Buckingham a transmis la
care se aflã în spital sunt încã în stare criticã, a din Norvegia, ca momentul respectiv cã
informat Ministerul Sãnãtãþii. Gostivar a parte a îndatoririlor prinþul se afla la volanul
declarat trei zile de doliu la nivel de localitate. sale regale. Prinþul unui automobil Range
„Nu am cuvinte care ar putea sã ofere suficien- Harry a fãcut turul Rover ºi a încercat sã
tã consolare familiilor persoanelor care ºi-au bazei din Bardufoss, intre pe drumul A149,
pierdut viaþa în mod tragic. Oferim simpatie unde s-a întâlnit cu unde s-a lovit cu un alt
pentru familiile lor“, a declarat premierul Zoran militarii britanici, cu vehicul. Maºina prinþu-
Zaev. piloþii de avioane, lui consort s-a rãsturnat
precum ºi cu
● Doi rapperi, victimele inginerii de la faþa în urma impactului.
Prinþul, care nu purta
unui atac armat la un studio locului, pentru a se
centurã de siguranþã, a
familiariza cu pro-
de înregistrãri din Los cedurile de instruire, fost ajutat sã iasã din
Angeles relateazã Daily vehicul ºi era conºtient,
Un atac armat a avut loc la un studio de dar în stare de ºoc.
înregistrãri din Los Angeles, SUA, iar rapperii
Usher ºi Rich the Kid s-au numãrat printre vic-
timele incidentului, potrivit tmz.com. Atacul a Cântãreþul Ryan Adams, Michael Schumacher
avut loc marþi, la studioul Westlake din vestul
acuzat de abuz emoþional ºi-a petrecut ziua de
Hollywood-ului, unde înregistreazã vedete pre-
cum Justin Bieber, Madonna ºi Justin ºi sexual de ºapte femei naºtere într-o vilã din
Timberlake. Un bãrbat a tras mai multe focuri
de armã, þinta sa fiind rapperul Rich the Kid,
Cântãreþul ºi compozitorul american Ryan Adams este
acuzat de abuz emoþional ºi sexual de ºapte femei, potrivit
Spania
aflat în faþa studioului de înregistrãri. Mai mulþi Potrivit revistei Bunte, Schumacher a ple-
unei anchete publicate de The New York Times. Femeile au cat alãturi de familie, îngrijitori ºi gãrzile sale
membri ai anturajului rapperului au fost atacaþi declarat cã Ryan Adams s-a oferit sã le ajute în carierã, dar
ºi cel puþin una dintre gãrzile sale de corp a fost de corp, pe 20 decembrie. Aceºtia s-au cazat la
a cerut în schimb favoruri sexuale ºi în unele momente a fost vila luxoasã a familiei, din Mallorca ºi au sãr-
rãnitã. Rich the Kid a suferit câteva rãni minore, agresiv verbal ºi emoþional cu acestea. De altfel, ºi fosta soþie
dar reprezentantul acestuia a declarat ulterior cã bãtorit acolo Crãciunul, Revelionul ºi ziua lui
a lui Adams, actriþa ºi cântãreaþa Mandy Moore, a declarat „Schumi“, pe 3 ianuarie. Vila Yasmin, folositã
muzicianul este teafãr. de mai multe ori cã acesta a abuzat-o emoþional în timpul
Atacatorii au reuºit sã scape, dupã ce au drept casã de vacanþã, a fost achiziþionatã în
cãsniciei. Cei doi au divorþat în 2016. Dupã apariþia articolu- vara anului trecut, pentru 30 de milioane de
jefuit victimele de o sumã mare de bani ºi de lui în The New York Times, miercuri, Adams a publicat un
bijuterii. Poliþia a deschis o anchetã. euro. Aceasta este situatã lângã plaja din Cala
mesaj pe platforma de micro-blogging Twitter: „Nu sunt un Llamp, în sud-vestul coastei din Mallorca ºi
● Preºedintele Iranului bãrbat perfect ºi am fãcut multe greºeli“. oferã vederi impresionante la mare.
acuzã marile inamice Proprietatea i-a aparþinut lui Florentino Perez,
preºedintele lui Real Madrid, care a pus-o la
pentru atacul asupra vânzare în 2017, dupã moartea soþiei sale,
Gardienilor Revoluþiei din scrie seemallorca.com.
Iran, deºi acesta a fost
Angela Merkel, propusã dezirabil ca un lider precum Angela Merkel sã
revendicat poatã continua sã îºi ofere serviciile Europei
Preºedintele iranian Hassan Rouhani a pentru postul de preºedinte într-o altã funcþie. Merkel ar fi cu siguranþã o
acuzat joi Statele Unite ºi aliaþii regionali de
atacul cu bombã din sud-estul Iranului, în care al Consiliului European persoanã potrivitã pentru a coordona politica
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ar externã, dar ºi pentru funcþia de preºedinte al
27 de membri de elitã ai Gardienilor Revoluþiei Consiliului European“, afirmã Matteo Renzi.
au fost uciºi, a informat televiziunea de stat ira- fi cel mai bun candidat pentru funcþia de
preºedinte al Consiliului European, considerã În prezent, Donald Tusk este preºedintele
nianã, relateazã Reuters. Poliþia iranianã a Consiliului European, iar Federica Mogherini
anunþat miercuri cã un atentator sinucigaº care fostul premier italian Matteo Renzi, citat de
cotidianul Financial Times. Când era premier deþine postul de Înalt reprezentant UE pentru
conducea un vehicul încãrcat cu explozibil a ata- Afaceri Externe ºi Politici de Securitate.
cat un autobuz care transporta membri ai al Italiei, Matteo Renzi a avut dispute cu
Gardienilor din provincia Sistan-Baluchestan. Angela Merkel pe tema gestionãrii imigraþiei
Un grup militant musulman sunnit, Jaish al Adl ºi politicilor fiscale. Dar, într-o carte publicatã
(Armata Dreptãþii), care doreºte mai multe drep- joi - „O altã direcþie“ -, politicianul italian con-
turi ºi condiþii de viaþã mai bune pentru minori- siderã cã Angela Merkel ar fi cel mai potrivit
tatea etnicã Baluchis, ºi-a asumat rãspunderea candidat pentru funcþia de preºedinte al
pentru atac, a informat mass-media iranianã. Consiliului European sau pentru cea de Înalt
reprezentant UE pentru Afaceri Externe. „Ar fi
● Peste 40 de foºti
diplomaþi britanici o
îndeamnã pe Theresa May
sã amâne Brexit
Peste 40 de foºti diplomaþi britanici o
îndeamnã pe Theresa May, premierul Marii
Britanii, sã amâne ieºirea Regatului Unit din
Uniunea Europeanã, acuzând-o pe ºefa
Guvernului de la Londra cã prezideazã o „crizã
naþionalã“, relateazã cotidianul The Times.
Potrivit unui comunicat trimis cotidianului,
foºtii diplomaþii avertizeazã cã politica actualã a
prim-ministrului britanic nu conduce la
încheierea procesul de Brexit, ci deschide calea
cãtre ani ºi ani de „negocieri ºi renegocieri“ cu
Uniunea Europeanã. Foºtii oficiali au mai afir-
mat cã interesul naþional al Marii Britanii ar fi
mai bine servit prin amânarea ieºirii din UE, cu
scopul de a avea mult timp pentru a clarifica ter-
menii relaþiei viitoare sau pentru a permite un al
doilea referendum.