Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE ACTIVITATE EXPERIMENTALA

METODA PUNŢII CU FIR

1. Teoria lucrării

Circuitul din figura se numeşte circuit punte.


Puntea este echilibrată când intensitatea curentului prin
Re Rx ampermetru este zero.
Această situaţie se obţine cand produsele rezistenţelor din
braţele opuse ale punţii sunt egale.
Re . R2 = Rx . R1 (1)
A
Rezistoarele R1 şi R2 sunt confecţionate din conductoare din
R1 R2 acelaşi material şi de aceeaşi secţiune:
R1 = L1 / S (2)
L1 L2 R2 = L2 / S (3)
Din relaţiile (1), (2) şi (3) se obţine:
Re . L2 / S = Rx . L1 / S
E, r sau Re . L2 = Rx . L1
de unde se poate determina rezistenţa necunoscută:
Rx = Re . L2 / L1 (4)
2. Materiale necesare
Punte cu fir, cutie cu rezistenţe cunoscute, cutie cu rezistenţe necunoscute, sursă de tensiune,
ampermetru, conductoare de legatură.

3. Mod de lucru
Se realizează montajul din figură. Pentru o anumită rezistenţă cunoscută (R e), se deplasează cursorul
pe firul punţii, până când intensitatea curentului din ampermetru devine zero. Se măsoară pe rigla
gradată lungimile L1 şi L2 ale celor două porţiuni de fir. Se notează datele în tabel. Se determină
rezistenţa necunoscută conform relaţiei (4).
Se modifică montajul înlocuind rezistenţa cunoscută (Re) cu o altă rezistenţă cunoscută şi se reia
experimentul.

4. Date experimentale

Nr. Re L1 L2 Rx Rx med R R med


Det ( (m) (m) ( ( ( (

Se exprimă rezultatul sub forma:


Rx = Rx med +  Rmed

5. Interpretarea rezultatelor. Surse de erori.


Enumeraţi câteva surse de erori.