Sunteți pe pagina 1din 4

CAZURILE ŞI FUNCŢIILE SUBSTANTIVULUI

În cazul nominativ, substantivul are funcție de subiect sau de nume


predicativ.
Subiectul răspunde la întrebările: cine?, ce?

Exemple:
Băiatul a plecat la școală.
băiatul = substantiv comun, gen masculin, număr singular, caz N, articulat cu articolul
hotărât(u)l, funcție sintactică de subiect. (cine a plecat? – Băiatul)

Mama mea este profesoară.


profesoară = substantiv comun, gen feminin, număr singular, caz N, nearticulat, funcție
sintactică de nume predicativ.

Formele substantivului în N Formele substantivului în N Formele substantivului în N


nearticulat articulat cu articolul hotărât articulat cu articolul nehotărât
GEN NUMĂR EXEMPLE GEN NUMĂR EXEMPLE GEN NUMĂR EXEMPLE
M SG coleg M SG colegul M SG un coleg
PL colegi PL colegii PL nişte colegi
F SG colegă F SG colega F SG o colegă
PL colege PL colegele PL nişte colege
N SG caiet N SG caietul N SG un caiet
PL caiete PL caietele PL nişte caiete

Substantivul în cazul acuzativ are funcția de complement sau de atribut,


fiind însoțit, de obicei, de prepoziții.
când determină un verb și răspunde la
întrebările:
COMPLEMENT pe cine?, pe ce?,
pentru cine?, pentru ce?, la cine?, la
ce?, despre cine?,despre ce?, cu
cine?, cu ce?, de la cine?,
unde?, de unde?, până unde?
SUBSTANTIVUL când?, de când?, până când?
ÎN CAZUL cum?, în ce fel?, în ce mod? cât?
ACUZATIV ccum?

când determină un substantiv și răs-


ATRIBUT
punde la întrebările:
care?, ce fel de?
Substantivele colorate cu verde în enunțurile de mai jos au aceeași formă cu
substantivele în cazul nominativ, dar nu au funcția de subiect sau de nume predicative.

Exemple:
Fata l-a văzut în clasă pe colegul său.
în clasă = substantiv comun, gen feminin, nr. singular, însoţit de prepoziţia în, nearticulat, caz Ac,
funcţia sintactică de complement (unde l-a văzut? – în clasă)
pe colegul = substantiv comun, gen masculin, nr. singular, însoţit de prepoziţia pe, articulat cu
articolul hotărât(u)l, caz Ac, funcţia sintactică de complement (pe cine a văzut? – pe colegul)

Vorbeşte despre lecţii.


despre lecţii = substantiv comun, gen feminin, nr. plural, însoţit de prepoziţia despre, nearticulat,
caz Ac, funcţia sintactică de complement (despre ce vorbeşte? – despre lecţii)

Ea a primit un buchet de flori.


de flori = substantiv comun, gen feminin, nr. plural, însoţit de prepoziţia de, nearticulat, caz Ac,
funcţia sintactică de atribut (ce fel de buchet? – de flori)

Substantivul care are funcția sintactică de complement, determinând un


verb, și care răspunde la întrebarea cui? este în

Formele substantivului în cazul Formele substantivului în


D cazul D
articulat cu articolul nehotărât articulat cu articolul hotărât
GEN NUMĂR EXEMPLE GEN NUMĂR EXEMPLE
M SG unui coleg M SG colegului
PL unor colegi PL colegilor
F SG unei colegei F SG colegei
PL unor colege PL colegelor
N SG unui caiet N SG caietului
PL unor caiete PL caietelor

Substantivele colorate cu verde în enunțurile de mai jos au o formă diferită de cea a


substantivelor în cazul nominativ sau în cazul acuzativ.

Exemple:
I-am oferit mamei un buchet de flori.
mamei = substantiv comun, număr singurar, gen feminin, articulat cu articolul hotărât -(e)i, caz D,
funcția sintactică de complement. (cui am oferit? – mamei)

I-a spus colegului ce s-a întâmplat.


colegului = substantiv comun, număr singurar, gen masculin, articulat cu articolul hotărât -(u)lui,
caz D, funcția sintactică de complement. (cui a spus? – colegului)

Radu i-a trimis Ancăi lucrarea sa.


Ancăi = substantiv propriu, numărul singular, gen feminin, articulat cu articolul hotărât –(ă)i, caz
D, funcția sintactică de complement. (cui a trimis? – Ancăi)
Substantivul care are funcția sintactică de atribut, determinând un substantiv, și
care răspunde la întrebările: al, a, ai, ale cui? este în

Substantivul în cazul genitiv poate fi însoțit de articolul genitival.


Articolul genitival se acordă în gen și număr cu substantivul determinat și nu cu
substantivul în pe care îl însoțește.
Într-o enumerare de substantive în , articolul genitival trebuie reluat
înaintea fiecărui substantiv.
Exemplu: Prezentarea cea interesantă a Ioanei și a Mariei a fost despre Traian Vuia.

MASCULIN FEMININ NEUTRU


SINGULAR
PLURAL

Model de analiză:
Caietul verde al colegului meu este pe masă.
al colegului = substantiv comun, gen masculin, număr singular, caz G, articulat cu
articolul hotărât -lui, însoțit de articolul genitival al.

Substantivul în exprimă o chemare adresată cuiva pentru a-i


atrage atenția.
Substantivul în nu are funcție sintactică.
a) o formă proprie, construită cu desinențele:
– e: băiete!, Ioane! (la genul masculin);
– o: fato!, Mario! (la genul feminin).
Substantivele în cazul b) aceeași formă cu substantivele în nominativ: Tată! Maria!
vocativ pot avea: c) o formă construită cu ajutorul articolului hotărât:
– (u)le: Fiule, Puiule;
– lor: fetelor, domnilor.

PUNCTUAȚIA VOCATIVULUI
a) Substantivul în cazul vocativ se desparte prin virgulă de restul propoziției.
Exemplu; Alexandra, vino!
b) Nu se despart prin virgulă termenii unei formule de adresare:
Exemplu: Doamna dirigintă, veniți repede!
c) Nu se desparte prin virgulă substantivul în vocativ de determinantul său:
Exemplu: Prietenă dragă, am venit!
d) Substantivele în vocativ au o intonație specifică.
După substantivul în vocativ se pune semnul exclamării dacă urmează un îndemn.
Exemplu: Mihai! Grăbește-te!
Subiect Cine?Ce?
Nume predicativ
Complement pe cine?, pe ce?,
pentru cine?, pentru ce?, la cine?, la
ce?, despre cine?,despre ce?, cu cine?,
cu ce?, de la cine?,
unde?, de unde?, până unde?
când?, de când?, până când?
cum?, în ce fel?, în ce mod? cât?
Atribut Ce fel de? Care?
Complement Cui?

Atribut Al, ai, a, ale cui?

S-ar putea să vă placă și