Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN


”FAMILIA, DINCOLO DE CUVINTE”
EDIȚIA V- AN ŞCOLAR 2018-2019

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!

SECȚIUNILE PROIECTULUI:
A. PENTRU PREȘCOLARI
Concursul se adresează preșcolarilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani din unitățile de învățământ
preșcolar din județul Dâmbovița și județele partenere din țară
Secţiunea I: Desene/ picturi/colaje
Secţiunea II: Obiecte 3D
Secţiunea III: Fotografie

B. PENTRU CADRE DIDACTICE


- SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
SECŢIUNEA I: DESENE/ PICTURI/COLAJE
Fiecare cadru didactic realizează cu copiii lucrări artistico-plastice în tehnica preferată (desen,
pictură, colaj ) care să surprindă orice aspect legat de implicarea familiei în viața preșcolarilor. În
realizarea colajelor se pot folosi materiale diverse (materiale din natură, materiale reciclabile sau alte
materiale).
Lucrările participante la această secțiune se vor realiza în format A4. La această secţiune lucrările
vor fi jurizate pe categorii de vârstă şi pe categorii de tehnici lucru: desen, pictură, colaj. Fiecare lucrare
are doar 1 autor. NU SE ADMITE INTERVENȚIA ADULTULUI PE LUCRARE

SECŢIUNEA II: OBIECTE 3D


Se pot realiza jucării, obiecte de decor, acestea fiind realizate exclusiv cu colaborarea familiei. Obiectele
vor fi realizate din materiale reciclabile. Materialele primite la această secțiune vor face obiectul
expoziției cu vânzare din cadrul activității caritabile ‟Și ei sunt copii noștri!„. La această secţiune
lucrările vor fi jurizate pe categorii de vârstă. Fiecare lucrare are doar 1 autor

SECŢIUNEA III: FOTOGRAFIE


Fotografii prin care să se arate implicarea familiei în viața și activitatea copiilor.
Fotografia trimisă în concurs trebuie să fie ceea originală, păstrând caracteristicile. Se pot aplica
modificări de bază (brightness/contrast, levels, unsharp, curves, etc.) asupra imaginilor participante atât
timp cât aspectul nu se depărtează mult faţă de imaginea iniţială. Fotografia trebuie să aibă dimensiunea
10/15. Tematica lucrărilor: portret al unuia sau mai multora dintre membrii familiei; o zi în familia
mea; împreună la joacă; la bunici; sărbătoarea în familie; orice altă temă legată de familie sau de
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

evenimentele din cadrul acesteia. Fotografiile trebuie să respecte dreptul la intimitate al persoanei.
Fiecare lucrare are doar 1 autor.

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”FAMILIA, DINCOLO DE CUVINTE„ 2019


Materialele pentru concurs vor fi transmise organizatorilor în perioada 01 martie - 30 aprilie 2019.
Cadrele didactice participante vor trimite în plic:
 lucrările copiilor;
 acordul de parteneriat ştampilat, în dublu exemplar; (anexa nr 5)
 fisa de înscriere (ANEXA 1/ ANEXA2/ANEXA 3), completată la
calculator(obligatoriu)
 fișele de inscriere se trimit obligatoriu și on –line pe adresa
monicaciobanu1973@yahoo.com
 fișele de inscriere vor fi salvate cu numele cadrului didactic participant și
denumirea gradinitei de proveniență, localitatea (ex: Ciobanu. Gradinita cu PP
nr.1, Târgoviște) iar mailul trebuie trebuie să aibă următorul titlu: fișă de
inscriere, concursul interjudețean Familia dincolo de cuvinte, numele cadrului
didactic, unitatea de învățământ din care provine.

Un cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr maxim de 2 lucrări/secțiune, compoziţii ale
copiilor, format A4. Fiecare lucrare plastică/ obiect confecţionat/fotografie va fi etichetat pe spate, în
colţul din dreapta jos, astfel:

Numele şi prenumele preșcolarului:


..................................................................................
Titlul lucrării:……………………………………….
Grupa:........................................................................
Grădiniţa.: ..............................................................
Localitatrea:…………………………………………
Prof.coordonator.........................................................
...

1. Expedierea plicurilor se face la adresa:


GRADINIȚA NR 1 TÂRGOVIȘTE, STRADA CĂP. CONSTANTINESCU NR 2,
TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
PENTRU PROF. CIOBANU ELENA MONICA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

CRITERII DE EVALUARE/ JURIZARE

Pentru buna desfăşurare a concursului comisia de organizare și evaluare se constituie în


conformitate cu prevederile art. 20 (1) din Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare. Se constituie o comisie de evaluare formată dintr-un număr de 3 membri , formată
din profesori în specialitatea desen-arte plastice.
Se vor acorda: PREMIUL SPECIAL( 100 puncte), PREMIUL I(90-99puncte), PREMIUL
II(80-89 puncte), PREMIUL III(70-79 puncte), și MENTIUNI (60-79 puncte).
Cadrele didactice coordonatoare vor primi:
 Adeverință de coordonator preșcolari;
 Adeverință de voluntar pentru cadrele didactice care vor trimite lucrări 3D
 Adeverință de participare la concursul interjudețean „Familia dincolo de cuvinte‟, 2019
 Diplomă premiu obținut.
IMPORTANT!!!!!!!
DIPLOMELE ȘI ADEVERINȚELE CADRELOR DIDACTICE/ COPIIILOR VOR FI TRANSMISE ON
LINE, PE ADRESA DE MAIL, DE ACEEA ESTE OBLIGATORIE COMPLETAREA FIȘELOR DE
ÎNSCRIERE LA CALCULATOR

B. SIMPOZIONUL INTENTERJUDEȚEAN - ”FAMILIA, DINCOLO DE CUVINTE!”,


exemple de bună practică vis-a-vis de implicarea familiei în activitatea instructiv educativă din
grădiniță. Simpozionul se derulează în data de 18 mai 2019 la Grădinița cu program
prelungit nr 1 Târgoviște. Cadrele didactice din județul Dâmbovița vor participa în mod
direct la simpozion.
Secțiunile simpozionului sunt:
Secţiunea I Noi orientări în cadrul parteneriatului grădiniță – familie
Secţiunea II Integrarea în curriculum a activităților derulate în parteneriat cu familia
Secţiunea III Bune practici în desfășurarea activităților extrașcolare în colaborare cu familia
- Înscrierea participanţilor se va realiza prin mail prin:
 expedierea fişei de înscriere (Anexa 4) și a lucrării, la adresa florinappsc@yahoo.com
în perioada 01- 30.04 2019.
 Fișa de înscriere se completează OBLIGATORIU la calculator
 fișele de inscriere vor fi salvate cu numele cadrului didactic participant și denumirea
gradinitei de proveniență, localitatea (ex: Popescu Florina. Grădinita cu PP nr.1,
Târgoviște) iar mailul trebuie trebuie să aibă următorul titlu: fișă de inscriere,
simpozionul interjudețean Familia dincolo de cuvinte, numele cadrului didactic,
unitatea de învățământ din care provine
IMPORTANT!
- Lucrările cadrelor didactice din județul Dâmbovița, vor fi aduse în ziua derulării sesiunii în
format letric și pe CD.
- Prezentarea lucrărilor nu trebuie să depășească 15 minute.
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

REDACTAREA LUCRĂRILOR :
 se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified);
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, în dreapta se va scrie autorul, instituţia și localitatea (Times New
Roman,12, Bold);
 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New
Roman,12);
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume,
prenume –autor, anul, titlul, editura;
 vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române !
 lucrarea trebuie să aibă maxim 3 pagini.
 lucrare poate avea maxim doi autori.
Cadrele didactice coordonatoare vor primi:
 Adeverință și diplomă de participare la simpozionul interjudețean „Familia dincolo de
cuvinte‟ 2019

NOTĂ: Simpozionul interjudețean se regăsește în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR


ŞTIINŢIFICE, METODICE, CULTURALE, CCD DÂMBOVIȚA, Anul școlar 2018- 2019
http://ccd-dambovita.ro/doc/Calendar_Activitati_stiintifice_metodice_culturale_2018-2019.pdf
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

ANEXA NR 1
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
SECTIUNEA I – DESEN / PICTURĂ /COLAJ

NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:


....................................................................................................................................................................
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :.....................................…………………………………………….
NR. DE TELEFON/ADRESĂ DE MAIL……………………………………………………………..

....................................................................................................................................................................

NR.CRT NUMELE ŞI GRUPA DESEN PICTURĂ COLAJ TITLUL LUCRĂRII


PRENUMELE
PREŞCOLARULUI

1.

2.
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

ANEXA NR 2

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
SECŢIUNEA II -OBIECTE 3 D

NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:


....................................................................................................................................................................
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :.....................................…………………………………………….
NR. DE TELEFON/ADRESĂ DE MAIL……………………………………………………………..

....................................................................................................................................................................

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII


CRT PREŞCOLARULUI

1.

2.
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

ANEXA NR 3

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
SECŢIUNEA III –FOTOGRAFIE

NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:


....................................................................................................................................................................
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :.....................................…………………………………………….
NR. DE TELEFON/ADRESĂ DE MAIL……………………………………………………………..

....................................................................................................................................................................

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA TITLUL LUCRĂRII


CRT PREŞCOLARULUI

1.

2.
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

ANEXA NR 4

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN
„FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE‟

NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR..................................................

..........................................................................................................................................................

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CARE PROVINE..........................................................

...........................................................................................................................................................

NR DE TELEFON/ADRESĂ DE MAIL......................................................................................

..........................................................................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII:....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Participare

Directă □ indirectă □
Pentru susţinerea lucrării am nevoie de laptop/ video-proiector:

□ DA □ NU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGOVIȘTE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
‟FAMILIA DINCOLO DE CUVINTE„ 2019”

Anexa nr 5
Grădinița cu program prelungit nr.1 Grădinița
Târgoviște
Str. Cpt. Constantinescu Nr.2 Str.
Tel. 0345100279 Tel.
e-mail: gradinita1tgv@yahoo.com e-mail:

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi…………………………..între Grădinița cu program prelungit nr.1 Târgoviște, reprezentată


prin prof. Dăscălescu Tinica, în calitate de director
și
Grădinița……………………………………………………………………………... reprezentată prin
............................................................................., în calitate de .......................................în vederea participării
la concursul interjudețean ”Familia, dincolo de cuvinte” 2019
DURATA: Prezentul acord de parteneriat se încheie pentru ediția a V-a, an școlar 2018-2019 a concursului
interjudețean ”Familia, dincolo de cuvinte” și este valabil pe parcursul anului școlar 2018/2019.
1. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
UNITATEA ORGANIZATOARE: GRĂDINIȚA CU PP NR. 1 TÂRGOVIȘTE se obligă să:
 Să distribuie Regulamentul concursului unităților de învățământ preșcolar din județ și județele partenere;
 Să popularizeze concursul pe site-ul Grădiniței cu program prelungit nr.1 Târgoviște
www.gradinita1targoviste.ro/, în cadrul cercurilor pedagogice;
 Să asigure formarea comisiei de evaluare a lucrărilor;
 Să organizeze o expoziție pe termen determinat la Sediul Centrului Europe Direct Dâmbovița;
Să emită şi să distribuie diplome preşcolarilor şi adeverinte de participare cadrelor didactice;
 Să asigure spaţiul corespunzător desfăsurării simpozionului;
 Să pună la dispoziţia participanţilor aparatura tehnică necesară;
UNITĂȚILE PARTICIPANTE se obligă să:
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat, în dublu exemplar, împreună cu lucrările
preşcolarilor şi ale cadrelor didactice, precum şi fişa de înscriere la adresa indicată în regulament.
 Să respecte tematica concursului;
 Să distribuie copiilor diplomele obținute;
 Să colaboreze pe toată durata desfășurării, astfel încât acesta să se deruleze în conformitate cu scopul
stabilit;
 Să ofere organizatorilor feedback pe www.gradinita1targoviste.ro, folosind aplicația PADLET.
2. MODIFICAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Modificarea oricărei clauze a acordului de parteneriat se poate face numai prin înțelegerea părților,
convenită în scris prin act adițional.
Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădinița cu program prelungit nr.1 Grădinița…………………….


Târgoviște
Director, Director,
Prof. Dăscălescu Tinica ………………………………