Sunteți pe pagina 1din 34

‫الدرس الثاني‬

Lecţia 2

Alfabetul arab – scriere şi pronunţie


 A doua familie de litere: ‫د ذ ر ز‬
 Recapitulare: vocalele lungi şi vocalele scurte
 Aplicaţii practice şi exerciţii
 Teme
A doua familie de litere
‫د ذ ر ز‬
\

Pronunţie Numele Transcriere Litera în


literei fonetică arabă
Se pronunţă ca sunetul d din limba română. dāl d ‫د‬
Se pronunţă ca th din englezescul this/ the. dhāl
Nu are corespondent în limba română.
dh ‫ذ‬
Pont: se pronunţă cu limba ţinuta între dinţi (ca
un z foarte peltic).
Se pronunţă ca sunetul r din limba română. rā’ r ‫ر‬
Se pronunţă ca sunetul z din limba română. zā’/ z ‫ز‬
zay(n)
Asemănări între literele ‫ د‬dāl şi ‫ ذ‬dhāl

 După cum se poate observa, corpul literelelor ‫ د‬dāl şi


‫ ذ‬dhāl este identic, ceea ce le diferenţiază fiind punctul
diacritic al literei ‫ ذ‬dhāl, care se notează deasupra
acesteia.

 Literele ‫د‬ dāl şi ‫ ذ‬dhāl se notează pe linia de scris,


fără a o depăşi în jos, dintr-o singură trasare, de
sus în jos.
Asemănări între literele ‫ ر‬rā’ şi ‫ ز‬zay(n)

 De asemenea, corpul literelelor ‫ ر‬rā’ şi ‫ ز‬zay(n) este


identic, ceea ce le diferenţiază fiind punctul diacritic al
literei ‫ ز‬zay(n), care se notează deasupra acesteia.

 Literele ‫ ر‬rā’ şi ‫ ز‬zay(n) încep puţin de deasupra


liniei de scris şi continuă sub ea.
‫ – د‬dāl
Pronunţie

 Litera dāl notează o consoană sonoră, care se


pronunţă ca sunetul d din limba română.
 Transcriere fonetică: d
‫ – د‬dāl
Scriere

 Litera dāl se notează pe linia de


scris, fără a o depăşi în jos, dintr-o
singură trasare, de sus în jos.  În poziţie izolată ‫د‬
 În poziţie iniţială ‫د‬
 În poziţie medială ‫ـد‬
Litera dāl nu se leagă de litera
În poziţie finală ‫ـد‬


următoare, ci doar de cea
anterioară.
 De aceea, aceasta are numai două
forme: izolată şi finală.
‫ – ذ‬dhāl
Pronunţie

 Litera dhāl notează o consoană interdentală,


sonoră, care se pronunţă ca th din englezescul
this, the.
 Pont: se pronunţă cu limba ţinuta între dinţi (ca
un z foarte peltic).
 Transcriere fonetică: dh
‫ ذ‬- dhāl
Scriere

Litera dhāl se scrie exact ca


În poziţie izolată ‫ذ‬


litera dāl, numai că faţă de
aceasta, are un punct deasupra.  În poziţie iniţială ‫ذ‬
 Litera dhāl nu se leagă de litera  În poziţie medială ‫ـذ‬
următoare, ci doar de cea
anterioară.  În poziţie finală ‫ـذ‬
 De aceea, aceasta are numai
două forme: izolată şi finală.
‫ ر‬- rā’
Pronunţie

 Litera rā’ notează o consoană sonoră, care se


pronunţă ca sunetul r din limba română.
 Transcriere fonetică: r
‫ ر‬- rā’
Scriere

 Litera rā’ începe puţin de deasupra


liniei de scris şi continuă sub ea.
 În poziţie izolată ‫ر‬
 În poziţie iniţială ‫ر‬
Litera rā’ nu se leagă de litera
În poziţie medială ‫ـر‬


următoare, ci doar de cea
anterioară.  În poziţie finală ‫ـر‬
 De aceea, aceasta are numai două
forme: izolată şi finală.
‫ ز‬- zā’/ zay(n)
Pronunţie

 Litera zay(n) notează o consoană sonoră, care se


pronunţă ca sunetul z din limba română.
 Transcriere fonetică: z
‫ ز‬- zā’/ zay(n)
Scriere

 Litera zā’ se scrie exact ca litera  În poziţie izolată ‫ز‬


rā’, numai că faţă de aceasta, are
un punct deasupra.  În poziţie iniţială ‫ز‬
 Litera zā’ nu se leagă de litera  În poziţie medială ‫ـز‬
următoare, ci doar de cea
anterioară.  În poziţie finală ‫ـز‬
 De aceea, aceasta are numai
două forme: izolată şi finală.
Literele din cea de-a doua familie
- particularităţi-

 Literele ‫ – د‬dāl, ‫ – ذ‬dhāl, ‫ ر‬- rā’, ‫ ز‬- zay(n) alcătuiesc,


împreună cu literele ‫ ا‬-’alif şi ‫ – و‬wāw (studiate în Lecţia
1), grupul celor 6 litere care nu se legă de litera următoare,
ci doar de cea anterioară.
 Din acest motiv, toate aceste 6 litere au doar două forme:
1. izolată (folosită în poziţia izolată şi iniţială)
2. finală (folosită în poziţia medială şi finală) - vezi tabel de
mai jos.
Cele 6 litere care nu se legă de litera următoare, ci
doar de cea anterioară
Aceste 6 litere au doar două forme: izolată şi finală.
finală = medială iniţială = izolată

‫ـا‬ ‫ـا‬ ‫ا‬ ‫ا‬


‫ـو‬ ‫ـو‬ ‫و‬ ‫و‬
‫ـد‬ ‫ـد‬ ‫د‬ ‫د‬
‫ـذ‬ ‫ـذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬
‫ـر‬ ‫ـر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫ـز‬ ‫ـز‬ ‫ز‬ ‫ز‬
Recapitulare Lecţia 1
Vocalele scurte = Semne complementare
Vocalele lungi = Litere
*denumirea vocalelor scurte în limba arabă

Vocale scurte Vocale lungi

a scurt = fatḥa*: َ ( a ) ā lung - ‫ ( ا‬ā)

u scurt = ḍamma*: َ ( u ) ū lung - ‫ ( و‬ū )

i scurt = kasra *: َ ( i ) ī lung - ‫ ( ي‬ī )


Consoanele d, dh, r, z însoţite de vocalele
scurte a, u şi i şi semnul sukūn

d ْ‫د‬ di ْ‫د‬ du ْ‫د‬ da ْ‫د‬


dh ْ‫ذ‬ dhi ْ‫ذ‬ dhu ْ‫ذ‬ dha ْ‫ذ‬
r ْ‫ر‬ ri ْ‫ر‬ ru ْ‫ر‬ ra ْ‫ر‬
z ْ‫ز‬ zi ْ‫ز‬ zu ْ‫ز‬ za ْ‫ز‬
Consoanele d, dh, r, z dublate
(vezi semnul shadda însoţit de vocalele scurte a, u, i)

ddi ْ‫د‬ ddu ْ‫د‬ dda ْ‫د‬


dhdhi ْ‫ذ‬ dhdhu ْ‫ذ‬ dhdha ْ‫ذ‬
rri ْ‫ر‬ rru ْ‫ر‬ rra ‫ْر‬
zzi ْ‫ز‬ zzu ْ‫ز‬ zza ‫ْز‬
Vocalele lungi în poziţie izolată,
iniţială, medială şi finală

finală medială iniţială izolată

‫ـا‬ ‫ـا‬ ‫ا‬ ‫ا‬


‫ـو‬ ‫ـو‬ ‫و‬ ‫و‬
‫ـي‬ ‫ـيـ‬ ‫يـ‬ ‫ي‬
Consoanele d, dh, r, z însoţite de
vocalele lungi

dī ‫دي‬ dū ‫دو‬ dā ‫دا‬


dhī ‫ذي‬ dhū ‫ذْو‬ dhā ‫ذْا‬
rī ‫ْري‬ rū ‫ْرو‬ rā ‫ْار‬
zī ‫ْزي‬ zū ‫ْزو‬ zā ‫از‬
‫ ا‬- ’alif
Pronunţie (recapitulare)

 Litera ’alif notează vocala lungă ā şi se pronunţă


ca sunetul a din limba română, însă dublu ca
durată.
 Transcriere fonetică: ā
 ‫ باب‬bāb „uşă”.
 Atenţie! Spre deosebire de ‫ ي‬- yā’ şi ‫ و‬- wāw,
’alif are doar valoare vocalică.
‫ – و‬wāw
Pronunţie (recapitulare)

 Atunci când notează vocala lungă ū, litera ‫ و‬- wāw se


pronunţă ca sunetul u din limba română, însă dublu ca
durată, sau ca [u:] din englezescul tooth.
 Transcriere fonetică: ū
 ‫ توت‬tūt – „dude”
‫ ي‬- yā’
Pronunţie (recapitulare)

 Atunci când notează vocala lungă ī, litera ‫ ي‬- yā’ se


pronunţă ca sunetul i din limba română, însă dublu ca
durată, sau ca [i:] din englezescul feet.
 Transcriere fonetică: ī
 ‫ تِين‬tīn – „smochine”
Vocalele lungi redate cu ajutorul literelor
’alif, wāw şi yā’
(recapitulare)
 Vocalele lungi sunt notate, aşa cum am mai spus, cu ajutorul
literelor ’alif, wāw şi yā’ incluse în corpul cuvintelor.
 Consoana anterioară vocalei lungi primeşte o vocală scurtă de
acelaşi timbru cu vocala lungă, astfel:
 ū lung apare notat prin litera wāw după consoana care poartă ḍamma
(u scurt): ‫ تْوت‬tūt “dude”
 ī lung apare notat prin litera yā’ după consoana care poartă kasra (i
scurt): ‫ تِين‬tīn “smochine”
 ā lung apare notat prin litera’alif după consoana care poartă fatḥa (a
scurt): ‫ باب‬bāb “uşă”
Vocalele lungi redate cu ajutorul literelor
’alif, wāw şi yā’
budhūr
„seminţe”
‫ ر= ُبُذ ُور‬+ ‫ و‬+ْْ‫ ـذ‬+ْْ‫ ر= بـ‬+ ‫ و‬+ْْ‫ ذ‬+ْْ‫ب‬

barīd
‫ ـد = َب ُِريد‬+ ‫ يـ‬+ ْ‫ْــر‬+ ‫ د = بْـ‬+ ‫ ي‬+ْ‫ ر‬+ْْ‫ب‬
„poştă”

bārid
‫ د = َُبا ِرد‬+ ْ‫ ر‬+ ‫ ـا‬+ ‫ د = بْـ‬+ْ‫ ر‬+ ‫ ا‬+ْْ‫ب‬
„rece”
‫ – و‬wāw
În calitate de consoană slabă

 Litera wāw joacă un rol consonantic atunci când ocupă o


poziţie iniţială în silabă şi se pronunţă ca în românescul
oameni, uimire sau ca în englezescul woman/ women.
 Transcriere fonetică: w
 ‫ ورد‬ward – „trandafiri (sens generic)”
 ‫ ورود‬wurūd – „trandafiri (specii diferite)”
 ‫ ورك‬wirk – „şold”
‫ ي‬- yā’
În calitate de consoană slabă

 Litera yā’ joacă un rol consonantic atunci când ocupă o


poziţie iniţială în silabă şi se pronunţă ca în românescul
iarnă/ iureş sau ca în englezescul yes/ you.
 Transcriere fonetică: y
 ‫ يد‬yad– „mână”
 ْ‫ ي ٍريد‬yurīdu – „(el) vrea”
 ‫ تغيير‬taghyīr– „schimbare”
Diftongii aw şi ay

 În araba literară există doar doi diftongi: aw şi ay.


 Aceşti 2 diftongi rezultă din întâlnirea în aceeaşi silabă a
vocalei a scurt cu consoana slabă w respectiv y care este
marcată cu sukūn (‫)َو‬/ (‫)َيـ‬, ex.:
 ‫ ثوب‬thawb– „haină”
 ‫ زيد‬Zayd– „Zayd (nume propriu de bărbat)”
‫‪Recapitulare‬‬
‫‪11 litere‬‬

‫‪ ‬ا ب ت ث ن و ي د ذ رز‬
‫‪ ‬ا بـ تـ ثـ نـ و يـ د ذ ر ز‬
‫‪ ‬ﺎ ـبـ ـتـ ـثـ ـنـ ـو ـيـ ـد ـذ ـر ـز‬
‫‪ ‬ﺎ ـب ـت ـث ـن ـو ـي ـد ـذ ـر ـز‬
Cum legăm literele între ele?

Atenţie! Litera ’alif , wāw, dāl, dhāl, rā̕ şi zay(n) nu se leagă de litera
următoare! Acestea se leagă numai de litera anterioară.
badhdhara
„a însămânţa”
‫ رْْ= َُبذُ َُر‬+ْْ‫ ـذ‬+ ‫ رْْ= بْـ‬+ْْ‫ ذ‬+ْْ‫ب‬
bard „frig”
‫ْدْ= َُبُرد‬+ْْ‫ ر‬+ ‫ْد =ْب ـ‬+ْ‫ ر‬+ْ‫ب‬
zubd „unt”
‫ ـدْ= ُزبد‬+ ‫ بْـ‬+ْ‫ د = ز‬+ْْ‫ ب‬+ْْ‫ز‬
thawb
„haină, veşmânt”
‫ بْ= ُثَُوب‬+ْ‫ ــو‬+ْ‫ بْ= ثـ‬+ْ‫ و‬+ْ‫ث‬
nār „foc”
‫ رْ= َُنار‬+ ‫ ــا‬+ْ‫ رْ= نــ‬+ ‫ ا‬+ْ‫ن‬
Cum legăm literele între ele?

Atenţie! Dacă toate literele care alcătuiesc un cuvânt fac parte din grupul
celor 6 litere care nu se leagă de litera următoare (’alif , wāw, dāl, dhāl, rā̕ şi
zay(n)), atunci în acel cuvânt nu avem legături între litere. Exemple:
zawwada „a
aproviziona”
ُ‫ْدْ= َزوَد‬+ْ‫ْو‬+ْ‫ْدْ= ز‬+ْ‫ْو‬+ْ‫ز‬
dāra „a se învârti”
َُ ‫ْرْ = َُد‬+ْ‫ْا‬+ْْ‫ْرْ= د‬+ْ‫ْا‬+ْْ‫د‬
‫ار‬
zāra „a vizita”
ُ‫ رْ= َزَار‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ رْ= ز‬+ْ‫ ا‬+ْ‫ز‬
ward „trandafiri”
‫ دْ= َورد‬+ْ‫ ر‬+ْ‫ دْ= و‬+ْ‫ ر‬+ْ‫و‬
Temă
Exerciţii de scriere

„vină” (subst. sg) =ْ‫ ب‬+ْ‫ ن‬+ْ‫ذ‬


„rol; rând” = ‫ ر‬+ْ‫ و‬+ْ‫د‬
„case (subst. pl.)” =ْ‫ ر‬+ْ‫ و‬+ْ‫د‬
„viermi (subst. colectiv)” =ْ‫ د‬+ْ‫ و‬+ْ‫د‬
„Zaynab (nume propriu de femeie)” =ْ‫ ب‬+ْ‫ ن‬+ْ‫ ي‬+ْ‫ز‬
„Zayd (nume propriu de bărbat)” = ‫ د‬+ْ‫ ي‬+ْ‫ذ‬
„Nur (nume propriu de femeie şi bărbat)” =ْ‫ ر‬+ْ‫ و‬+ ‫ن‬
„a decora, a împodobi (vb.)” =ْ‫ ن‬+ْ‫ ي‬+ْ‫ز‬
Temă
Exerciţii de citire

„casă (subst. fem. sg.)” dār =ْ‫دار‬


„a se învârti/ roti (verb)” dāra =ْ‫دار‬
„urs” dubb =ْ‫ب‬ ّ‫د‬
„drum, potecă” darb =ْ‫درب‬
„a broda” daraza = ْ‫درز‬
„nasture” zirr = ‫زّْز‬
„a se topi” dhāba = ْ‫ذاب‬
„coadă” dhanab = ‫ذنب‬
FELICITĂRI! / MABROOK!
Ai reuşit să parcurgi a doua lecţie de arabă!
Continuă tot aşa!
Cine munceşte, reuşeşte!
(Man ya3mal, yanja7!) !‫َمنْ يَ ْع َمل يَ ْن َجح‬
* 3= un a gutural/ 7 = un h gutural
Marhaban,
prieten al limbii arabe!
Te rog să mă soliciţi de fiecare dată când ceva legat de acest
curs nu îţi este clar!
Fie că aceste neclarităţi sunt probleme legate de scriere, fie că
sunt aspecte care ţin de pronunţie, te rog scrie-mi pe adresa de e-mail
contact@kabbarateodora.ro şi spune-mi „ce te doare”.
Sunt bucuroasă să îţi răspund!
Pe curând!

Cu prietenie,
Teodora Kabbara
PS: Unele persoane au primit email-ul de la mine în SPAM. Ar fi bine sa îţi salvezi
adresa mea de email în agendă, pentru a evita intrarea email-ului în spam.