Sunteți pe pagina 1din 53

‫الدرس األول‬

Lecţia 1

Alfabetul arab – scriere şi pronunţie


 Prima familie de litere
 Vocalele lungi şi vocalele scurte
 Alte semne complementare: sukūn şi shadda
 Aplicaţii practice şi exerciţii
 Temă
Alfabetul arab
-scriere şi pronunţie-

 Scrierea în alfabetul arab se face de la dreapta la


stânga.
 Alfabetul arab are 28 de litere care notează
consoanele şi vocalele lungi.
 Alfabetul arab nu are majuscule şi nici minuscule.
 De asemenea, alfabetul arab nu are litere specific de
tipar ori de mână, ci doar stiluri de scriere diferite
(vezi caligrafia arabă).
Literele alfabetului arab
-scriere şi pronunţie-

‫ا ب ت ث ج ح خ د‬
‫ذ ر ز س ش ص‬
‫ض ط ظ ع غ ف ق‬
‫ك ل م ن ه و ي‬
Literele alfabetului arab
-scriere şi pronunţie-

 Deşi alfabetul arab are 28 de litere, nu va fi nevoie să


învăţăm 28 de semne grafice (litere), deoarece acestea
au la bază câteva forme identice.

 Din acest motiv, nu vom studia alfabetul arab în ordine


alfabetică, ci ne vom concentra pe familii de litere.
Acest lucru ne va facilita învaţarea alfabetului arab într-
un ritm rapid.
Literele alfabetului arab
-scriere şi pronunţie-

 Aşa cum am precizat în slide-ul 2, corpul literelor care


alcătuiesc o familie de litere este, în general, constant.

 Totuşi, ceea ce le diferenţiază este:


1) numărul de puncte diacritice (între 1-3 puncte)
2) locul punctelor diacritice (deasupra sau dedesubtul literei).
Literele alfabetului arab
-scriere şi pronunţie-

 În faza în care învătăm să scriem în arabă, se recomandă


utilizarea caietelor tip dictando (cu liniatură), deoarece
există litere al căror corp se notează astfel:
1) fie integral deasupra liniei de scris,
2) fie integral dedesubtul liniei de scris,
3) fie o parte deasupra şi cealaltă parte dedesubtul liniei
de scris.
Prima familie de litere
‫بتثني‬
Pronunţie Transcriere Numele Litera în
fonetică literei arabă
Se pronunţă ca sunetul b din limba română. bā’
b
‫ب‬
Se pronunţă ca sunetul t din limba română. tā’
t
‫ت‬
Se pronunţă ca th din englezescul tooth. Este un thā’
sunet interdental (Atunci când se pronunţă sunetul
th
‫ث‬
th, limba se ţine între dinţii uşor întredeschişi).
Se pronunţă ca sunetul n din limba română. nūn
n
‫ن‬
1. Atunci când notează vocala lungă ī, litera yā’ redă 1. ī yā’
sunetul i din limba română, însă dublu ca durată. Se
2. y
‫ي‬
pronunţa ca „ee” din englezescul green.
2. Atunci când notează semiconsoana yā’, litera yā’ se
pronuntă ca i din românescul iarnă/iureş.
‫ ب‬- bā’
Pronunţie:

 Litera ‫ ب‬bā’ notează o consoana sonoră care se


pronunţă ca sunetul b din limba română.
 Transcriere fonetică: b
 ‫’ أَب‬ab - „tată”

La început, ne vom folosi de


transcrierea fonetică pentru a putea
scrie, mai usor, în arabă.
‫ ت‬- tā’
Pronunţie:

 Litera ‫ ت‬tā’ notează o consoană surdă care se


pronunţă ca sunetul t din română.
 Transcriere fonetică: t
 ‫ بِ ْنت‬bint - „fată”
‫ ث‬- thā’
Pronunţie:

 Litera ‫ ث‬thā’ notează o consoană interdentală


surdă care se pronunţă ca th din englezescul
tooth. Atunci când pronunţăm sunetul th, limba
se ţine între dinţii uşor întredeschişi.
 Transcriere fonetică: th
 ‫ ثابِت‬thābit - „fix”
‫ – ن‬nūn
Pronunţie:

 Litera ‫ ن‬nūn notează o consoană sonoră, nazală


care se pronunţă ca sunetul n din română.
 Transcriere fonetică: n
 ‫ بِ ْنت‬bint - „fată”
Particularitatea literelor
‫ ي‬- yā’ şi ‫ و‬- wāw

 În limba arabă literară, există doar 2 litere care au două


citiri diferite, în funcţie de valoarea vocalică sau
consonantică pe care o au în cuvântul respectiv: litera ‫ ي‬-
yā’ şi litera ‫ – و‬wāw.

 Litera ‫ – و‬wāw va fi prezentată în „Lecţia 1” doar din punct de


vedere al valorii sale vocalice, urmând ca, din punct de vedere al
valorii sale consonantice, să fie prezentată în „Lecţia 2”.
1. ‫ ي‬- yā’ în calitate de vocală lungă
Pronunţie:

 1. Atunci când notează vocala lungă ī, litera yā’ se


pronunţă ca sunetul i din limba română, însă dublu ca
durată, sau ca [i:] din englezescul feet.
 Transcriere fonetică: ī
 ‫ تِين‬tīn – „smochine”
2. ‫ ي‬- yā’ în calitate de consoană slabă
Pronunţie:

 2. Atunci când notează consoana slabă yā’, litera yā’ se


pronunţă ca i din românescul iarnă/ iureş sau ca y din
englezescul yes/ yogourt.
 Transcriere fonetică: y
 ‫ يَ ْوم‬yawm – „zi”
Descrierea celor 5 litere din prima familie

Observăm următoarele:
 Corpul literelelor ‫ ب‬bā’, ‫ ت‬tā’ şi ‫ ث‬thā’ este identic, având forma
unei bărcuţe, ceea ce le diferenţiază fiind poziţia şi numărul
punctelor diacritice. Toate cele trei litere se scriu deasupra liniei de
scris.

 În schimb, literele ‫ ن‬nūn şi ‫ ي‬yā’ au forme uşor diferite:


1. nūn are o formă mai rotunjită si se notează dedesubtul liniei de
scris,
2. yā’ are o formă mai specială similară unei lebede. „Capul lebedei”
(bucla de deasupra) se notează deasupra liniei de scris, iar „corpul
lebedei” (bucla de jos) se notează dedesuptul liniei de scris.

! linia de scris = linia pe care scriem


Literele alfabetului arab
-scriere şi pronunţie-

 Majoritatea literelor alfabetului arab se leagă între


ele[1]. De aceea, acestea au forme diferite, în funcţie de
poziţia pe care o ocupă în cuvânt.

 Astfel, avem litere în poziţie izolată, iniţială, medială


sau finală.

[1] Cu excepţia a şase litere ( ‫ و‬،‫ ز‬،‫ ر‬،‫ ذ‬،‫ د‬،‫ ) ا‬care se leagă de litera anterioară,
însă nu şi de cea următoare.
Literele alfabetului arab
-scriere şi pronunţie-
Am aflat deja că literele alfabetului arab au 4 forme (cu
excepţia a 6 litere) şi anume:
 forma izolată care este folosită atunci când litera se scrie
independent,
 forma iniţială care are o singură liniuţă de unire în partea stângă
pentru a face legătura cu litera următoare,
 forma medială care are două liniuţe de unire atât în stânga, cât şi
în dreapta, pentru a ajuta litera să se lege atât de litera anterioară,
cât şi de cea următoare,
 forma finală care are o singură liniuţă de unire în partea dreaptă
pentru a face legătura cu litera anterioară.
Forma izolată, iniţială, medială şi finală a
literelor ‫ب ت ث ن ي‬

formă finală formă medială formă iniţială formă izolată

‫ـب‬ ‫ـبـ‬ ‫بـ‬ ‫ب‬


‫ـت‬ ‫ـتـ‬ ‫تـ‬ ‫ت‬
‫ـث‬ ‫ـثـ‬ ‫ثـ‬ ‫ث‬
‫ـن‬ ‫ـنـ‬ ‫نـ‬ ‫ن‬
‫ـي‬ ‫ـيـ‬ ‫يـ‬ ‫ي‬
Observaţii:

 Deşi, în poziţie izolată şi finală, corpul literelor ‫ ن‬nūn


şi ‫ ي‬yā’ diferă de corpul literelelor ‫ ب‬bā’, ‫ ت‬tā’ şi ‫ث‬
thā’, totuşi, în poziţie iniţială şi medială, corpul celor 5
litere este identic.
 Acest lucru explică de ce literele ‫ ن‬nūn şi ‫ ي‬yā’ fac
parte din aceeaşi familie cu literele ‫ ب‬bā’, ‫ ت‬tā’ şi ‫ث‬
thā’.
‫ ب‬- bā’
Scriere:
 Litera bā’ se scrie pe linia de scris în
toate cele patru forme ale sale şi
primeşte un punct dedesubt.  În poziţie izolată ‫ب‬
 În poziţie izolată şi finală, punctul se
va nota la mijlocul literei.  În poziţie iniţială ‫بـ‬
În poziţie iniţială şi medială, punctul
În poziţie medială ‫ـبـ‬

se va nota sub beţigaş sau puţin după 
acesta (sub liniuţa de unire cu
următoarea literă), niciodată înainte  În poziţie finală ‫ـب‬
de beţigaş.
‫ ت‬- tā’
Scriere:
 Litera tā’ se scrie la fel ca litera bā’,
în toate cele patru forme ale sale,
numai că diferă de aceasta prin cele  În poziţie izolată ‫ت‬
două puncte puse deasupra, în loc de
unul pus dedesubt ca la litera bā’.  În poziţie iniţială ‫تـ‬
 În poziţie izolată şi finală, cele 2
puncte se vor nota la mijlocul literei.  În poziţie medială ‫ـتـ‬
În poziţie iniţială şi medială, cele 2

puncte se vor nota deasupra
 În poziţie finală ‫ـت‬
beţigaşului sau puţin după acesta
(desupra liniuţei de unire cu
următoarea literă), niciodată înainte
de beţigaş.
‫ ث‬- thā’
Scriere:
 Litera thā’ se scrie la fel ca litera tā’,
în toate cele patru forme ale sale,
numai că diferă de aceasta prin cele 3  În poziţie izolată ‫ث‬
puncte puse deasupra, în formă de
triunghi cu baza în jos, în loc de două
puncte puse tot deasupra ca la litera tā’.  În poziţie iniţială ‫ثـ‬
 În poziţie izolată şi finală, cele 3
puncte se vor nota la mijlocul literei.
 În poziţie medială ‫ـثـ‬
 În poziţie iniţială şi medială, cele 3  În poziţie finală ‫ـث‬
puncte se vor nota deasupra beţigaşului
sau puţin după acesta (desupra liniuţei
de unire cu următoarea literă),
niciodată înainte de beţigaş.
‫ ن‬- nūn
Scriere:
 Litera nūn se scrie, în poziţie iniţială şi
medială, deasupra liniei de scris şi seamănă
cu literele bā’, tā’ şi thā’, numai că, spre
deosebire de acestea, are un singur punct
notat deasupra.  În poziţie izolată ‫ن‬
 În poziţie izolată şi finală, litera începe uşor  În poziţie iniţială ‫نـ‬
de deasupra liniei de scris, însă continuă sub
aceasta, unde se află corpul propriu-zis al  În poziţie medială ‫ــنـ‬
literei.  În poziţie finală ‫ــن‬
 În poziţie iniţială şi medială, punctul se va
nota deasupra beţigaşului sau puţin după
acesta (desupra liniuţei de unire cu
următoarea literă), niciodată înainte de
beţigaş.
‫ ي‬- yā’
Scriere:
 Litera yā’ se scrie, în poziţie iniţială
şi medială, deasupra liniei şi  În poziţie izolată ‫ي‬
seamănă cu literele bā’, tā’, thā’ şi
nūn, numai că, spre deosebire de  În poziţie iniţială ‫يـ‬
acestea, are două puncte notate  În poziţie medială ‫ـيـ‬
dedesubt.
 În poziţie finală ‫ـي‬
 În poziţie izolată şi finală, litera
începe de deasupra liniei de scris şi
continuă sub aceasta.
Vocalele

 Sistemul vocalic al limbii arabe literare este destul de


sărăcăcios, existând numai trei timbre vocalice (a, u şi i).
Totuşi, aceste 3 timbre vocalice există în două variante:
lungi şi scurte.
 Vocalele scurte a, u şi i (se pronunţă ca sunetele a, u şi i
din română).
 Vocalele lungi ā, ū şi ī (se pronunţă ca sunetele a, u şi i din
română, însă dublu ca durată).
Vocalele scurte = Semne complementare
Vocalele lungi = Litere
*denumirea vocalelor scurte în limba arabă

Vocale scurte Vocale lungi

a scurt = fatḥa*: ََ ( a ) ā lung - ‫ ( ا‬ā)

u scurt = ḍamma*: َ ( u ) ū lung - ‫ ( و‬ū )

i scurt = kasra *: ََ ( i ) ī lung - ‫ ( ي‬ī )


Vocale scurte = Semne complementare

 Vocalele scurte (a, u şi i) sunt semne complementare a


căror notare nu este obligatorie.
 Totuşi, acestea apar în abecedare sau în diverse
manuale destinate non-vorbitorilor nativi de arabă,
deoarece ele ajută lectura.
 De asemenea, ele apar întodeauna în Coran şi în unele
culegeri de poezie şi texte vechi.
Notarea vocalelor scurte

 Vocalele scurte a şi u se notează deasupra


consoanelor, iar vocala i scurt se notează dedesubtul
consoanelor: -ََ a (deasupra), -َ u (deasupra), -َِ i
(dedesubt).

 Atenţie! Cerculeţul pe/sub care sunt notate vocalele scurte nu semnifică


nimic. El este setat să apară atunci când redau pe computer o vocală scurtă
fară consoană. Ne putem imagina că este o consoană vocalizată.
Notarea vocalelor scurte
bi ‫ِب‬ bu ‫ب‬ ba ‫ب‬
ti ‫ِت‬ tu ‫ت‬ ta ‫ت‬
thi ‫ِث‬ thu ‫ث‬ tha ‫ث‬
ni ‫ِن‬ nu ‫ن‬ na ‫ن‬
yi ‫ِي‬ yu ‫ي‬ ya ‫ي‬
Vocalele lungi = Litere

• Vocalele lungi sunt litere.


• Ele se notează pe linia de scris, alături de consoane.

a lung - ‫ ( ا‬ā)

u lung - ‫ ( و‬ū )

i lung - ‫ ( ي‬ī )
‫ ا‬- ’alif
Scriere:

 Întrucât ’alif nu se leagă de litera următoare, ci doar de


cea anterioară, aceasta are numai două forme: izolată şi
finală
 Litera ’alif are forma unui băţ care se notează deasupra
liniei de scris astfel:
1. Începând de sus în jos, atunci când este izolată:

2. Începând de jos în sus, atunci când este legată


‫ ا‬- ’alif
Pronunţie:

 Litera ’alif notează vocala lungă ā şi se pronunţă


ca sunetul a din limba română, însă dublu ca
durată.
 Transcriere fonetică: ā
 ‫ بَاب‬bāb „uşă”.
 Atenţie! Spre deosebire de ‫ ي‬- yā’ şi ‫ – و‬wāw,
’alif are doar valoare vocalică.
‫ و‬- wāw
Scriere:

 Cerculeţul literei wāw se face


deasupra liniei de scris, iar coada  În poziţie izolată ‫و‬
literei sub linia de scris.  În poziţie iniţială ‫و‬
 În poziţie medială ‫ـو‬
 În poziţie finală ‫ـو‬
 Întrucât wāw nu se leagă de litera
următoare, ci doar de cea
anterioară, aceasta are numai
două forme: izolată şi finală.
‫ – و‬wāw
Pronunţie:

 Atunci când notează vocala lungă ū, litera ‫ و‬- wāw se


pronunţă ca sunetul u din limba română, însă dublu ca
durată, sau ca [u:] din englezescul foot.
 Transcriere fonetică: ū
 ‫ توت‬tūt – „dude”
‫ ي‬- yā’
Scriere:

Litera yā’ se scrie, în poziţie


iniţială şi medială, deasupra liniei


 În poziţie izolată ‫ي‬
de scris şi seamănă cu literele bā’,  În poziţie iniţială ‫يـ‬
tā’, thā’ şi nūn, numai că, spre
deosebire de acestea, are două
 În poziţie medială ‫ـيـ‬
puncte notate dedesubt.  În poziţie finală ‫ـي‬
 În poziţie izolată şi finală, litera
începe de deasupra liniei de scris şi
continuă sub aceasta.
‫ ي‬- yā’
Pronunţie:

 Atunci când notează vocala lungă ī, litera ‫ ي‬- yā’ se


pronunţă ca sunetul i din limba română, însă dublu ca
durată, sau ca [i:] din englezescul feet.
 Transcriere fonetică: ī
 ‫ تِين‬tīn – „smochine”
Consoane ‫ ب ت ث ن ي‬urmate de cele 3
vocale lungi
bī ‫بِي‬ bū ‫بو‬ bā ‫با‬
tī ‫تِي‬ tū ‫تو‬ tā ‫تا‬
thī ‫ثِي‬ thū ‫ثو‬ thā ‫ثا‬
nī ‫نِي‬ nū ‫نو‬ nā ‫نا‬
yī ‫يِي‬ yū ‫يو‬ yā ‫يا‬
’alif, wāw şi yā’ în calitate de
vocale lungi
 Vocalele lungi sunt litere şi se scriu, aşa cum am mai spus,
pe linia de scris, alături de consoane.
 Pe consoana anterioară vocalei lungi se notează o vocală
scurtă de acelaşi timbru vocalic cu vocala lungă, astfel:
 ā se notează ‫ـا‬َ–, ca în cuvântul ‫ باب‬bāb “uşă”
 ū se notează ‫–َ ـو‬, ca în cuvântul ‫ توت‬tūt “dude”
 ī se notează ‫– َِ ـي‬, ca în cuvântul ‫ تِين‬tīn “smochine”
Scrierea în alfabetul arab

 Pentru a scrie în alfabetul arab trebuie să legăm literele între ele.


 Astfel, literele îşi schimbă forma izolată în forma
corespunzătoare poziţiei pe care o ocupă în cuvânt (iniţială,
medială sau finală).
 Există un grup de 6 litere ale alfabetului arab care se leagă
numai de litera precedentă nu şi de cea următoare. Acestea sunt
literele ’alif, wāw, dāl, dhāl, rā’, zayn (‫ و‬،‫ ز‬،‫ ر‬،‫ ذ‬،‫ د‬،‫)ا‬. În
„Lecţia 1” învăţăm doar litele ’alif, wāw.
Cum legăm literele între ele?

 Notăm pe linia de scris scheletul cuvântului


(acesta poate conţine numai consoane, sau poate
conţine consoane și vocale lungi), selectând
pentru fiecare literă a cuvântului forma
corespunzătoare poziţiei pe care aceasta o ocupă
în cuvânt (vezi slide 18, 31, 33).
Cum legăm literele între ele?
Exemplu:
Atenţie! Litera ’alif şi wāw nu se leagă de litera următoare!
Acestea se leagă numai de litera anterioară.
bāb „uşă” ‫باب‬ ‫ ب‬+ ‫ ـا‬+ ‫ ب = بـ‬+ ‫ ا‬+ ‫ب‬
bāta „a înnopta” ‫بات‬ ‫ ت‬+ ‫ ـا‬+ ‫ ت = ب ـ‬+ ‫ ا‬+ ‫ب‬
tūt „dude” ‫ ت توت‬+ ‫ ــو‬+ ‫ ت = ت ـ‬+ ‫ و‬+ ‫ت‬
thabata „a fi fix” ‫ ــت ثبت‬+ ‫ ــب ـ‬+ ‫ ت = ثـ‬+ ‫ ب‬+ ‫ث‬
Cum legăm literele între ele?
Exemplu:

‫ ــن تِين‬+ ‫ ـيـ‬+ ‫ ن = تِـ‬+ ‫ ي‬+ ‫ِت‬


tīn „smochine”

‫تاب‬ ‫ ب‬+ ‫ ــا‬+ ‫ ب= ت‬+ ‫ ا‬+ ‫ت‬


tābā „a se căi”
Alte semne complementare

 În limba arabă literară există 5 semne complementare


care ajută lectura dintre care 3 (vocalele scurte a, u şi i)
au fost deja prezentate.
 În continuare, vom vorbi despre semnul sukūn şi semnul
shadda.
Alte semne complementare:
semnul sukūn
 Semnul sukūn („linişte, pauză, tăcere”) marcheză lipsa
vocalei după o consoană şi se notează ca un cerculeţ mic
ْ
deasupra consoanei respective (َ-), ex.: ‫ بَرْ د‬- bard “frig”
(între consoana r şi consoana d nu avem vocală; se
creează grupul biconsonantic rd)
 Sukūn-ul nu apare niciodată pe prima consoană a unui
cuvânt, deoarece în limba arabă literară cuvintele nu pot
începe cu un grup biconsonantic (adică cu 2 consoane).
‫‪Notarea semnului sukūn‬‬

‫‪„fată” bint‬‬ ‫ِب ‪ْ +‬ن ‪ +‬ت = بِـ ‪ +‬ـ ْـنـ ‪ +‬ــت بِ ْنت‬
‫ت ‪ +‬ب ‪ +‬ن = تـِ ‪ +‬ــبـ ‪ +‬ــن تِبن ‪„fân” tibn‬‬ ‫ِ‬
‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬
‫ـيـ ‪ +‬ــت بيت ‪„casă” bayt‬‬‫ْ‬ ‫ـ‬ ‫‪+‬‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫=‬ ‫ت‬ ‫‪+‬‬ ‫ي‬ ‫‪+‬‬ ‫ب‬
‫ْ‬ ‫ْ‬
Alte semne complementare:
Semnul shadda

 Semnul shadda („întărire, dublare”) marchează dublarea unei


consoane.

 Acesta are forma unui trei răsturnat (َ) şi se notează deasupra


consoanei duble care se va citi accentuat, ex.: ‫بَّبن‬ bayyana „a
clarifica”.
Alte semne complementare:
Semnul shadda

 Atenţie! Consoana va fi dublă numai în pronunţie nu şi în scriere.


Astfel, aceasta se va scrie o singură dată şi, pentru a i se marca
dublarea în pronunţie, se va nota deasupra ei semnul shadda.
 Semnul shadda este întodeauna însoţit de o vocală scurtă. Vocalele
scurte se notează deasupra sau sub semnul shadda, ca în exemplul:
َّ bba.
‫ ب‬bbi ‫ ب‬bbu ‫ب‬
 Asemenea semnului sukūn, semnul shadda nu apare niciodată pe
prima consoană a unui cuvânt, deoarece în limba arabă literară
cuvintele nu pot începe cu un grup biconsonantic.
Notarea semnului shadda

‫ ت ثَّبت‬+ ‫ ـ َّـبـ‬+ ‫ ت = ثـ‬+ ‫ب‬


َّ + ‫ث‬
thabbata „a fixa”

َّ ‫ب‬
‫ث‬ َّ ‫ ـ‬+ ‫ث = ب ـ‬
‫ث‬ َّ + ‫ب‬
baththa „a transmite
(despre un post TV)”

‫ ــن بَّين‬+ ‫ ـ َّـيـ‬+ ‫ ن = بـ‬+ ‫ي‬


َّ + ‫ب‬
bayyana „a clarifica”
‫‪Recapitulare‬‬
‫‪7 litere‬‬
‫‪‬ا ب ت ث ن و ي‬
‫‪ ‬ا بـ تـ ثـ نـ و يـ‬
‫‪ ‬ﺎ ـبـ ـتـ ـثـ ـنـ ـو ـيـ‬
‫‪ ‬ﺎ ـب ـت ـث ـن ـو ـي‬
Temă
Exerciţii de scriere
cafea (boabe) = ‫ّن‬ + ‫ب‬
a apărea, a fi vizibil (verb) =‫ن‬+‫ا‬ + ‫ب‬
a se căi (verb) =‫ب‬+‫ا‬ + ‫ت‬
haină, veşmânt = ‫ ب‬+ ‫ْو‬ + ‫ث‬
haine, veşminte =‫ب‬+‫ا‬+‫ي‬ + ‫ِث‬
a clarifica, lămuri =‫ن‬+‫ي‬ َّ + ‫ب‬
între (prepoziţie) =‫ن‬+‫ي‬ ْ + ‫ب‬
clar, limpede =‫ن‬+‫ي‬ + ‫ب‬
Temă
Exerciţii de citire
cafea (boabe) bunn = ‫ب ّن‬
a apărea, a fi vizibil (verb) bāna = ‫بان‬
a se căi (verb) tāba = ‫تاب‬
haină, veşmânt thawb = ‫ث ْوب‬
haine, veşminte thiyāb = ‫ثِياب‬
a clarifica, lămuri bayyana = ‫بَّين‬
între (prepoziţie) bayna = ‫ب ْين‬
clar, limpede bayyin = ‫بين‬
FELICITĂRI! / MABROOK!
Ai reuşit să parcurgi prima lecţie de arabă!
Continuă tot aşa!
Consecvenţa e cheia succesului!
Constanţa bate genialitatea!
Marhaban!
Acesta este un mesaj pentru tine, prieten al
limbii arabe!

Te rog să mă soliciţi de fiecare dată când ceva legat de acest


curs nu îţi este clar!
Fie că aceste neclarităţi sunt probleme legate de scriere, fie că
sunt aspecte care ţin de pronunţie, te rog scrie-mi pe adresa de e-mail
contact@kabbarateodora.ro şi spune-mi „ce te doare”.
Sunt bucuroasă să îţi răspund!
Pe curând!

Cu prietenie,
Teodora Kabbara

S-ar putea să vă placă și