Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Anul I, sem. II / 2012-2013

TEMATICA EXAMENULUI DE HISTOLOGIE

SISTEMUL CIRCULATOR
Structura histologică generală a vaselor sanguine.
Arterele de tip elastic. Arterele de tip muscular. Arteriolele.
Capilarele sanguine – structură histologică, funcţii. Tipuri de capilare.
Venele – structură histologică, clasificare, funcţii.

ORGANELE LIMFOIDE
Timusul – structură histologică, evoluţie ontogenetică, funcţii.
Ganglionul limfatic: structură histologică, funcţii.
Splina: structura histologică, funcţii.
Ţesutul limfoid anexat tubului digestiv (amigdalele, plăcile Peyer, apendicele ileocecal).

GLANDELE ENDOCRINE
Caracteristici structurale generale ale glandelor endocrine.
Hipofiza – organizare generală, conexiuni cu hipotalamusul, vascularizaţie. Adenohipofiza.
Neurohipofiza.
Epifiza (glanda pineală).
Glanda tiroidă.
Glandele paratiroide.
Glandele suprarenale.
Pancreasul endocrin (insulele Langerhans).

CAVITATEA BUCALĂ
Mucoasa de căptuşire a cavităţii bucale.
Mucoasa masticatorie.
Mucoasa gustativă.
Structura histologică a buzei.
Structura histologică a limbii. Papilele linguale.
Mugurele gustativ – localizare, structură microscopică, funcţii.
Organizarea structurală generală a dintelui.
Smalţul dentar – compoziţie chimică, structură, ultrastructură, origine, funcţii.
Dentina - compoziţie chimică, structură histologică, origine, funcţii.
Cementul dentar - compoziţie chimică, structură histologică, origine, funcţii.
Pulpa dentară – structură histologică, funcţii.
Ligamentul periodontal – structură histologică, funcţii.
Gingia – structură histologică, funcţii.

1
Osul alveolar – structură histologică, funcţii
Dezvoltarea dintelui. Etapele formării coroanei dentare. Dezvoltarea rădăcinii dintelui.

TUBUL DIGESTIV
Structura histologică generală a peretului tubului digestiv.
Esofagul.
Stomacul - structura histologică generală.
Criterii morfofuncţionale de delimitare a regiunilor gastrice. Glandele gastrice.
Structura histologică generală a peretelui intestinului subţire.
Mucoasa intestinului subţire. Specializări structurale ale mucoasei pentru funcţia de absorbţie.
Structura epiteliului intestinal (tipuri celulare componente). Corionul mucoasei intestinale.
Criterii morfofuncţionale de diferenţiere a segmentelor intestinului subţire.
Intestinul gros.
Apendicele ileocecal.

GLANDELE ANEXE ALE TUBULUI DIGESTIV


Structura histologică generală a glandelor salivare mari.
Glanda parotidă.
Glanda submandibulară.
Glanda sublinguală.
Organizarea structurală generală a ficatului.
Circulaţia sanguină în ficat. Structura capilarelor sinusoide.
Hepatocitele – structură, ultrastructură, funcţii.
Căile biliare intra- şi extrahepatice. Vezicula biliară (colecistul).
Pancreasul exocrin.

APARATUL RESPIRATOR
Împărţirea funcţională a sistemului respirator.
Planul general de organizare a căilor respiratorii. Epiteliul de tip respirator.
Cavitatea nazală.
Nazofaringele.
Laringele.
Traheea.
Bronhiile extrapulmonare.
Bronhiile intrapulmonare.
Bronhiolele.
Alveolele pulmonare. Structura epiteliului alveolar. Septul interalveolar. Bariera aer-sânge.

APARATUL URINAR
Organizarea structurală generală a rinichiului.
Componentele nefronului.

2
Corpusculul renal. Capsula Bowmann. Glomerulul renal. Bariera de filtrare renală.
Tubul contort proximal. Ansa Henle. Tubul contort distal.
Tubii colectori.
Aparatul juxtaglomerular.
Interstiţiul renal.
Circulaţia sanguină renală.
Căile urinare. Vezica urinară.

APARATUL GENITAL FEMININ


Ovarul – organizare structurală generală, funcţii. Foliculii ovarieni. Corpul galben şi corpul
albicans.
Tuba uterină.
Uterul – organizare structurală generală.
Endometrul – structură histologică, împărţire funcţională, vascularizaţie.
Modificările ciclice ale endometrului.
Colul uterin.
Vaginul.
Glanda mamară.
Placenta.

APARATUL GENITAL MASCULIN


Testiculul - organizare structurală generală, funcţii. Structura tubilor seminiferi. Celulele liniei
seminale. Celula Sertoli. Ţesutul interstiţial testicular.
Căile genitale intra- şi extratesticulare.
Veziculele seminale.
Prostata.
Penisul.

PIELEA
Structura histologică a epidermului. Keratinocitele. Straturile epidermului. Celulele accesorii din
epiderm: melanocitele, celulele Langerhans, celulele Merkel.
Dermul.
Anexele cornoase ale pielii.
Glandele cutanate.

ORGANE DE SIMŢ
Ochiul - structură generală.
Structura histologică a retinei.
Structura histologică a corneei.
Urechea internă. Organul lui Corti.