Sunteți pe pagina 1din 13

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF PERVAIN CUGIR

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CUGIR

EVALUARE SUMATIVĂ
SEMESTRUL I
“NE-AM JUCAT ȘI-AM ÎNVĂȚAT!”
GRUPA PITICILOR

(MICĂ)

EDUCATOARE: Prof. Înv. Preşc. PRUNEAN FLORINA

Prof. Înv. Preşc. ȘCHIOP IOANA

2019
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Obiective de referinţă:
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor ;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
Itemi:
1. Recită relativ fluent o poezie scurtă;
2. Recită clar o poezie scurtă;
3. Pronunță corect sunete și grupuri de sunete integrate în cuvinte;
4. Ascultă și reacționează adecvat la povești, alcătuiește propoziții despre obiecte, ființe,
personaje din poveste;
5. Așază jetoanele peste umbra potrivită.

Punctaj maxim acordat: 1 = 2p; 2 = 4p; 3 = 2p; 4 = 4p; 5 = 3p

Baraj de punctaj:
10- 15 p. CA
6 – 9 p. = CPA
1 – 5 p. = CD

CA-COMPORTAMENT ATINS
CPA-COMPORTAMENT PARȚIAL ATINS
CD-COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE
DOMENIUL ŞTIINŢE

Obiective de referinţă:
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare
la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de
grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separat sau mai multe simultan;
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date
ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare,
apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat
ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii),
precum şi interdependenţa dintre ele;
 Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din
mediul apropiat;
 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca
parte integrantă a mediului.

ACTIVITATE MATEMATICĂ CUNOAŞTEREA MEDIULUI


Itemi: Itemi:
1. Percepe grupa cu mai multe ( mai 1. Denumește două momente ale zilei;
puține) obiecte; 2. Denumește un anotimp din două
2. Asează obiectul în fața sa( în spate, reprezentate în imagine;
lângă picior); 3. Identifică cel puțin două elemente
3. Ordonează obiectele în două grupe
specifice momentului prezentat;
( mari și mici);
4. Sortează grupe după formă; 4. Denumește obiecte de uz personal;
5. Recunoaște grupa de mai multe 5. Precizează utilitatea a cel puțin trei
obiecte. obiecte (prosop, pieptene, periuță de
dinți);
6. Denumește fructe și legume.

Punctaj maxim acordat: 1 = 2p ; 2 = 3p; Punctaj maxim: 1 = 2p; 2 = 2p; 3 = 4p;


3 = 2p; 4 = 2p; 5 = 2p; 6 = 3p. 4= 6p; 5 = 6p; 6- 2p

Baraj de punctaj: Baraj de punctaj :


10 – 14 p CA 15- 22 p CA
6-9p. = CPA 8 – 14 p CPA
1 – 5p. = CD 1 – 7p CD
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
Obiective de referinţă:

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli


de securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman;
reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de
minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii
şi a celor din jur etc.);
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă);
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
 Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei
propuse în cadrul activităţilor practice.
ACTIVITATI PRACTICE
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
Itemi: Itemi:
1. Să descrie în două, trei propoziții; 1. Execută cu ușurință acțiunea de
2. Se joacă împreună cu alți copii, lipire;
acceptând colaborarea; 2. Se dezbracă și se spală pe mâini
3. Cunoaște reguli de igienă care singur;
trebuie respectate înainte de masă. 3. Modelează plastilina.

Punctaj maxim acordat: 1 = 2p; 2 = 2p; Punctaj maxim acordat: 1 = 2p.; 2 = 2p.;
3 = 4p; 3 = 2p.

Baraj de punctaj: Baraj de punctaj :


6– 8 p CA 5-6 p CA
3-5 p CPA 3-4p CPA
1-2 p CD 1-2 p CD
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
Obiective de referinţă:

 Să redea teme plastice specifice desenului;


 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul
înconjurător;
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor musicale;
 Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale;
 Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor
muzicale;
 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale;
 Să intoneze cântece pentru copii.

EDUCAŢIE MUZICALĂ EDUCAŢIE PLASTICĂ

Itemi: Itemi:
1. Ascultă cu atenție cântece; 1. Recunoaște și denumește cel puţin
2. Interpretează , fără ajutor din partea două dintre culorile primare și
educatoarei un fragment melodic secundare ( r.g.a.p. v. w);
audiat; 2. Utilizează corect creionul ;
3. Cântă încet sau tare, potrivit cerinței. 3. Pregătește materialul de modelat prin
rupere și frământare conform
indicațiilor educatoarei.
Punctaj maxim acordat: 1 = 2p.; 2 = 4p.;
Punctaj maximal acordat: 1= 2p.; 2 = 2p.;
3 = 2p.
3 = 4p.; 4 = 2p.; 5 = 3p.;
Baraj de punctaj:
6-8 p CA Baraj de punctaj:
4-6 p CPA 9 - 13p CA
1-3p CD 5- 8 p CPA
1- 4p CD
DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Obiective de referinţă:

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic;
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).

Itemi:
1. Merge corect în cerc;
2. Aleargă în direcția indicată;
3. Respectă regulile stabilite.

Punctaj maxim acordat: 1 = 2p. ; 2 = 2p. ; 3 = 4p.;

Baraj de punctaj :
6 – 8 p CA
4 – 5p CPA
1- 3 p CD

BIBLIOGRAFIE:

 www.didactic.ro
 L.Culea, “Ghid orientativ-Planificarea activităţilor de învăţare în grădiniţă”-3-4 ani, Ed.
Diana;
CONDICA DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DIN EDUCAȚIA TIMPURIE

Săptămâna: 28.01.-01.02.2019
Tema anuală de studiu: Evaluare sumativă
Denumirea proiectului:
Tema săptămânală: Ne-am jucat și am învățat!
ZIUA/DATA ORA TURA I ORA TURA II
Luni 30 30
7 -8 ALA-B: “Anotimpurile(toamna și iarna)”-citire 1230-1250 ADP: Servirea mesei
28.01.2019 de imagini
Ș: “Ce sunt ploaia, poleiul?”-discuții 1250-13 ADP: Pregătirea pentru somn
JR: “De-a Zâna Toamna/Zâna Iarna”
13-15 ADP: Somnul
30
8 -9 30
ADP- R:Igiena înainte de masă
Servirea mesei 15-1520 ADP: Trezirea copiilor
Igiena după servirea mesei
T:“Dansul anotimpurilor”- euritmie 1520-1530 ADP: Gustarea
ID:“Ce ne mai spun fiicele anului?”
1530-1630 ADE:-DȘ+DLC: “Răspunde repede și bine! ”
30
9 -10 ADE-DȘ+DLC:“ Când se întâmplă? ” DOS: “Copacul în cele două anotimpuri”-
finalizarea lucrărilor
10-1030 ADP-R:Gustare
1630-1730 ALA:-A: “Peisaj de toamnă si iarnă”-diverse tehnici
30
10 -11 ADE-DOS:“Copacul în cele două anotimpuri ”- JR: “Ne bulgărim! ”
lipire

11-12 ALA:“Hai pe derdeluș la săniuș”-joc dinamic 1730-18 ALA: Plecarea copiilor acasă.
“Desene animate”-activitate liniștitoare

12-1230 ADP-R:Ne pregătim pentru masă


Marți 730-830 ALA-NA:“Desenăm în tăvițe cu mălai ” 1230-1250 ADP: Servirea mesei
29.01.2019 B:“Cel mai bun recitator ”-repetare poezii
învățate 1250-13 ADP: Pregătirea pentru somn
JM:“Puzzle-uri cu povești”
830-930 ADP-R:Igiena înainte de masă 13-15 ADP: Somnul
Servirea mesei
Igiena după servirea mesei 15-1520 ADP: Trezirea copiilor
T:“Trenulețul personajelor din povești”
ID:“Ce ne învață poveștile? ” 1520-1530 ADP: Gustarea
30
9 -10 ADE-DLC+DOS:“Recunoaște personajul”-joc
didactic
10-1030 ADP-R Gustare 1530-1630 ADE:-DLC+DOS: “Care este personajul favorit și
1030-11 ADE-DPM:“Adună cât mai multe de ce?”-convorbire
recompense!”-parcurs aplicativ (variante de mers DPM: “Micii sportivi”-parcurs aplicativ
și alergare, sărituri) (variante de mers și alergare, sărituri)
11-12 ALA:“Cursa prințeselor/prinților”-joc dinamic
“Mimă”-joc distractiv 1630-1730 ALA:-Ș: “Spune ceva despre personajul ilustrat”
C: “Castelul”
12-1230 ADP-R:Ne pregătim pentru masă 1730-18 ALA: Plecarea copiilor acasă.
Miercuri 730-830 ALA- C:“Casuța figurilor geometrice” 1230-1250 ADP: Servirea mesei
30.01.2019 A:“Cercul și pătratul”-modelaj
JM:“Alege și grupează” 1250-13 ADP: Pregătirea pentru somn
30
8 -9 30
ADP-R:Igiena înainte de masă
Servirea mesei 13-15 ADP: Somnul
Igiena după servirea mesei
T:“Suntem mari, suntem mici” 15-1520 ADP: Trezirea copiilor
ID:“Ce știu știu și ce pot să fac cu ceea ce
știu? ” 1520-1530 ADP: Gustarea
30
9 -10 ADE-DȘ+DOS:“ Săculețul fermecat”-joc
didactic (grupare formă și culoare, mari și mici, 1530-1630 ADE:-DȘ+DOS: “Unde este așezat obiectul? ”-
10-1030 groase și subțiri) poziții spațiale
ADP-R Gustare DEC: “Cercul/Pătratul”-finalizarea lucrărilor

1030-11 ADE-DEC “Cercul/Pătratul”-dactilopictură


1630-1730 ALA:-NA: “Desenăm în nisip”
11-12 ALA: “Joacă, joacă”-joc dinamic JM: “Mozaic”
“Ce s-a schimbat?”-joc de atenție
1730-18 ALA: Plecarea copiilor acasă.
12-12 30
ADP-R:Ne pregătim pentru masă
Joi 730-830 ALA-C:“Orășelul copiilor” 1230-1250 ADP: Servirea mesei
31.01.2019 JR:“La magazinul cu jucării”
A:“Jucăria preferată”-desen 1250-13 ADP: Pregătirea pentru somn
30
8 -9 30
ADP-R:Igiena înainte de masă
Servirea mesei 13-15 ADP: Somnul
Igiena după servirea mesei
T:“Eu cunosc un orășel”-cântec 15-1520 ADP: Trezirea copiilor
ID:“Suntem copii cuminți și talentați”
930-10 ADE-DLC+DEC:“Tip-top-mini-top”-concurs de 1520-1530 ADP: Gustarea
cântece și poezii
1530-1630 ADE:-DLC+DEC: “Ghicește cântecelul! ”-joc
30
10-10 ADP-R:Gustare didactic
DOS: “Știm să ne comportăm frumos”
1030-11 ADE-DOS:“Ne jucăm împreună”-repetăm reguli
de comportament 1630-1730 ALA:-JM: “Găsește-mi perechea!”
11-12 ALA:“Scaunele muzicale”-joc dinamic B: “Povești din țara jucăriilor”
“Jocul liniștii”- joc liniștitor
1730-18 ALA: Plecarea copiilor acasă.
12-12 30
ADP-R:Ne pregătim pentru masă
Vineri 730-830 ALA-C:“Stand pentru legume” 1230-1250 ADP: Servirea mesei
01.02.2019 JR:“La piață”
JM:“Din jumătate-întreg” 1250-13 ADP: Pregătirea pentru somn
30
8 -9 30
ADP-R Igiena înainte de masă
Servirea mesei 13-15 ADP: Somnul
Igiena după servirea mesei
T:“Tare-mi plac legumele”-cântec 15-1520 ADP: Trezirea copiilor
ID:“ Vitamine, de la cine?!”
1520-1530 ADP: Gustarea
30
9 -10 ADE-DLC+DȘ:“Spune ceva despre…”-joc
didactic 1530-1630 ADE:-DLC+DȘ: “Eu spun una, tu spui multe”-joc
10-1030 ADP-R:Gustare didactic
DEC: “Fructul/leguma favorită”-finalizarea
1030-11 ADE-DEC:“Fructul/leguma favorită”- modelaj lucrărilor

11-12 ALA:“Jocuri initiate de copii în sala de grupă”- 1630-1730 ALA:-B: “Fructe și legume”-citire de imagini
joc dinamic Ș: “De ce sunt sănătoase fructele/legumele?”
“Desene animate”- activitate liniștitoare
1730-18 ALA: Plecarea copiilor acasă.
12-12 30
ADP-R:Ne pregătim pentru masă
INTERPRETAREA REZULTATELOR

DOMENIUL Numar Numar de copii Numar de copii Numar de copii Nu s-au


de copii cu cu cu prezentat
evaluati COMPORTAMENT COMPORTAMENT COMPORTAMENT in perioada
ATINS PARȚIAL ATINS ÎN DEZVOLTARE evaluarii
DLC


ACTIVITATE MATEMATICĂ


CUNOAŞTEREA MEDIULUI

DOS
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

DOS
ACTIVITATI PRACTICE

DEC
EDUCAŢIE MUZICALĂ

DEC
EDUCAŢIE PLASTICĂ

DPM
EVALUARE SUMATIVĂ GRUPA MICA EVALUARE SUMATIVĂ GRUPA MICA
NUME SI PRENUME................................................................. NUME SI PRENUME.................................................................
CALIFICATIV CALIFICATIV
ACORDAT............................................................. ACORDAT.............................................................
Nr. Domeniu Punctaj Calificativ Nr. Domeniu Itemul Punctaj Calificativ
crt Experietial crt Experietial
I I
Domeniu Comunicare Domeniu Comunicare
limba si orala limba si orala
comunicare comunicare
II Activitati II Activitati
matematice matematice
Domeniu Domeniu
stiinte stiinte
Cunoasterea Cunoasterea
mediului mediului
III Educatie III Educatie
Domeniu om moral Domeniu om moral
si societate civica si societate civica

Educatie Educatie
practica practica
IV Educatie IV Educatie
Domeniu muzicala Domeniu muzicala
estetic si estetic si
creativ Educatie creativ Educatie
plastica plastica
V V
Domeniu psihomotric Domeniu psihomotric
Calificative acordate: Calificative acordate:

CA-COMPORTAMENT ATINS CA-COMPORTAMENT ATINS


CPA-COMPORTAMENT PARȚIAL ATINS CPA-COMPORTAMENT PARȚIAL ATINS
CD-COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE CD-COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE