Sunteți pe pagina 1din 4

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

CERCETARE STATISTICA Referinta: 420413


COMERTUL INTERNATIONAL CU SERVICII (Atribuita de B.N.R.)
FORMULAR - ITS efectuata pentru data de referinta 31.12.2016
pag. 1 din 4

DATE DE IDENTIFICARE FIRMA REZIDENTA

Denumire SC COBANTUR SRL


Cod unic de înregistrare 1695810
Forma juridica de organizare 006 : Soc. cu raspundere limitata (SRL)
Localitate SATU MARE Str. Nr. 9
Bl. Ap. Sector Judet Arad
Tel. 257284040 Fax 0357102040 E-mail contabilitate@cobantur.ro.
Activitate principala - cod
clasa CAEN rev. 2 4941 : Transporturi rutiere de marfuri

Capital social subscris (RON) 3.027.395


Cifra de afaceri (cumulata de la inceputul anului, RON) 2.505.260
Numar mediu de salariati 15

Semnatura autorizata
(inclusiv stampila)
Întocmit,
Nume si prenume GUTU LUMINITA
Functia CONTABIL
Telefon 0257284040
E-mail contabilitate@cobantur.ro

Avizat,
Nume si prenume KAVUKCU MESUT
Functia ADMINISTRATOR
Telefon 0257284040
E-mail contabilitate@cobantur.ro Data 25/01/2017
(zz/ll/aaaa)

Datele completate in prezentul formular sunt confidentiale si se utilizeaza numai in scopuri statistice.
BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
CERCETARE STATISTICA Referinta: 420413
COMERTUL INTERNATIONAL CU SERVICII (Atribuita de B.N.R.)
FORMULAR - ITS efectuata pentru data de referinta 31.12.2016
pag. 2 din 4

SERVICII DERULATE IN RELATIA CU NEREZIDENTII - LUNA 1 Moneda de raportare : RON

Valoarea totala a Valoare totala a


exporturilor de importurilor de
Cod rand Tip serviciu Tara partenerului nerezident servicii/ servicii/
sumelor de incasat sumelor de platit
0 A 1 2 3
1 Servicii de transport
1.00 Total 182.185 4.788
1.11 Transport auto de marfuri Turcia 182.185 4.788

2 Servicii de asigurari
3 Servicii ale fondurilor de pensii
4 Servicii de constructii
5 Servicii de comunicatii
6 Servicii de turism
7 Servicii financiare
8 Servicii informatice si de media
9 Patente, taxe de licenta si alte drepturi de
autor
10 Servicii de afaceri
11 Servicii personale, culturale, educationale si
recreationale
12 Servicii guvernamentale
13 Merchanting
14 Servicii de prelucrare (procesare) a bunurilor
aflate în proprietatea tertilor
15 Servicii de reparatii si intretinere
16 Achizitii/vanzari de licente, patente si alte
active nefinanciare neproduse
17 Salarii (relatie rezident - nerezident)
18 Alte taxe si impozite, subventii
19 Transferuri nerambursabile pentru cheltuieli
curente si pentru investitii
BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
CERCETARE STATISTICA Referinta: 420413
COMERTUL INTERNATIONAL CU SERVICII (Atribuita de B.N.R.)
FORMULAR - ITS efectuata pentru data de referinta 31.12.2016
pag. 3 din 4

SERVICII DERULATE IN RELATIA CU NEREZIDENTII - LUNA 2 Moneda de raportare : RON

Valoarea totala a Valoare totala a


exporturilor de importurilor de
Cod rand Tip serviciu Tara partenerului nerezident servicii/ servicii/
sumelor de incasat sumelor de platit
0 A 1 2 3
1 Servicii de transport
1.00 Total 201.736 6.531
1.11 Transport auto de marfuri Turcia 201.736 6.531

2 Servicii de asigurari
3 Servicii ale fondurilor de pensii
4 Servicii de constructii
5 Servicii de comunicatii
6 Servicii de turism
7 Servicii financiare
8 Servicii informatice si de media
9 Patente, taxe de licenta si alte drepturi de
autor
10 Servicii de afaceri
11 Servicii personale, culturale, educationale si
recreationale
12 Servicii guvernamentale
13 Merchanting
14 Servicii de prelucrare (procesare) a bunurilor
aflate în proprietatea tertilor
15 Servicii de reparatii si intretinere
16 Achizitii/vanzari de licente, patente si alte
active nefinanciare neproduse
17 Salarii (relatie rezident - nerezident)
BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
CERCETARE STATISTICA Referinta: 420413
COMERTUL INTERNATIONAL CU SERVICII (Atribuita de B.N.R.)
FORMULAR - ITS efectuata pentru data de referinta 31.12.2016
pag. 4 din 4

SERVICII DERULATE IN RELATIA CU NEREZIDENTII - LUNA 3 Moneda de raportare : RON

Valoarea totala a Valoare totala a


exporturilor de importurilor de
Cod rand Tip serviciu Tara partenerului nerezident servicii/ servicii/
sumelor de incasat sumelor de platit
0 A 1 2 3
1 Servicii de transport
1.00 Total 89.395 1.581
1.11 Transport auto de marfuri Turcia 89.395 1.581

2 Servicii de asigurari
3 Servicii ale fondurilor de pensii
4 Servicii de constructii
5 Servicii de comunicatii
6 Servicii de turism
7 Servicii financiare
8 Servicii informatice si de media
9 Patente, taxe de licenta si alte drepturi de
autor
10 Servicii de afaceri
11 Servicii personale, culturale, educationale si
recreationale
12 Servicii guvernamentale
13 Merchanting
14 Servicii de prelucrare (procesare) a bunurilor
aflate în proprietatea tertilor
15 Servicii de reparatii si intretinere
16 Achizitii/vanzari de licente, patente si alte
active nefinanciare neproduse
17 Salarii (relatie rezident - nerezident)