Sunteți pe pagina 1din 2

NUME.................................................................

Data evaluarii...........................................
Fisa de evaluare a dificultatilor de scris
Fisa de evaluare pune in evidenta dificultatile si posibilitatile de interventie eficienta.Cele mai frecvente deformari ale
scrierii sunt redate in 6 categorii prezentand fiecare itemi detaliati, cu grade diferite de dificultate :
U = usor, M = mediu, G = grav

Nr. Categorie Itemul Tip Punctaj


tulburare
I. Deformari ale literei 1.Lizibilitate:
(forma, propozitie,  Forma
dimensiune)  Marime
 Propozitie
 Distanta
 Contopiri ale literei

II. Deformari in scrierea 2. Omisiuni de litere


cuvintelor 3.Omisiuni de silabe
4.Confuzii de litere:
 Tipice( c/g; f/v; t/d; p/b; r/l
etc.)
 Atipice
5.Inversiuni de silabe
6.Adaugiri de litere
7. Substituiri de litere
III. Deformari in scrierea 8.Lipsa majusculei
propozitiei si a frazei 9.Omisiuni de cuvinte
10.Contopiri de cuvinte
11.Agramatismele atipice
12.Semne de punctuatie
13.Scrierea diftongilor, triftongilor, a
grupurilor de consoane
14.Grupurile ce,ci,che,chi,ghe,ghi
15.Articulari
16.Conjugari
17.Erori socio-lingvistice ( de
context cultural)
18.Vocabular deficitar in scris
( calitate si cantitate)
19.Inversiuni de cuvinte
IV. Pagina 20.Proasta organizare a paginii
( randuri coboratoare, suitoare,
frante, aliniatura, ingramadiri, titlul,
asezarea textului in pagina etc.)
V. Alte criterii 21.Scrisul in oglinda
VI. Cifre si numere 22.Scrierea cifrelor si a numerelor

Nota:
Aceasta fisa este constituita din 22 de itemi, itemurile 5, 9, 10, 11, 21 sunt de cea mai puternica abatere, evidentiind tulburari disgrafice. Itemurile 3, 4, 7, 11, 12, 15
vadesc nerespectarea regulilor, iar 20 poate fi (combinat cu itemul 1) semnalul de alarma a unei disgrafii motorii.Se vadesc dificultatile de nuantare asupra carora terapia poate
intervenii la nivelul fiecarui item. Acordand un punctaj de 3 puncte la itemurile notate cu 6 ( grav), 2 puncte la cele cu M ( mediu) si 1 punct la cele notate cu U ( usor), putem
evidentia gravitatea tulburarilor in scris. La 44 de puncte, elevul se poate considera ca prezentand tulburari disgrafice. Intre 0 si 11 puncte tulburarile sunt usoare si se pot
considera oscilatii ale invatarii. Evident, se va tine seama si de tipul greselilor, dupa cum am mentionat. De la 14 la 28 de puncte copilul trebuie diagnosticat cu atentie in
privinta proceselor de invatare a scrisului. De la 28 la 44 de puncte se impune o interventie complexa si o terapie adecvata.(preluat dupa E.VRĂSMAS -Terapia tulburarilor de
limbaj)
INVESTIGAREA TRASEULUI GRAFIC

Scop: Evaluarea formei scrisului


Tehnica: Sarcina copilului este de a scrie o compunere sau de a copia un text la prima
vedere, urmând să se analizeze scrierea după cele șase criterii de mai jos.

Nr. Criteriul Tipul distorsiunii Punctaj Categorie


crt
- evidentă - 2 pc. - G
Încadrarea în spaţiul
1 - parţială - 1 pc. - M
grafic
- nu apare - 0 pc. - U
- evidentă la toate probele - 2 pc. - G
2 Înclinaţia semnelor - parţial (la unele probe) - 1 pc. - M
- nu apare - 0 pc. - U
- la toate semnele - 2 pc. - G
Dimensiunile variabile
3 - la unele semne - 1 pc. - M
ale semnelor grafice
- nu apar - 0 pc. - U
Aspectul liniei grafice - la toate semnele - 2 pc. - G
4 (tremurături şi - la unele semne - 1 pc. - M
nesiguranţă) - nu apar - 0 pc. - U
- nu termină nici un rând - 2 pc. - G
5 Ritmul de rezolvare - nu termină unele rânduri - 1 pc. - M
- rezolvă totul - 0 pc. - U
- aspect general confuz - 2 pc. - G
6 Inteligibilitatea grafică - parţial - 1 pc. - M
- aspect corect - 0 pc. - U

Evaluare: (conform tabel)


G – greu
M – mediu
U – uşor
Se poate evidenţia că:
12 pc. = copil cu probleme în execuţia traseelor grafice
0-4 pc. = probleme în învăţarea formei scrisului care pot fi aleatorii
0-8 pc. = abateri care pot fi specifice sau nespecifice