Sunteți pe pagina 1din 1

PROBA DE FLEXIBILITATE ASOCIATIVĂ

( U. ŞCHIOPU, M. GIROVEANU, A. TURCU )

Scop: Investigarea capacității de exprimare verbală, a vocabularului, sintaxei şi flexibilității


asociative.
Tehnică: Se cere copilului să alcătuiască o scurtă povestire cu cuvintele date de experimentator.
Se notează textul expunerii.
Material necesar : 4 categorii de cuvinte şi un cronometru.
Categoria A : avion, zăpadă, burtă, dulce, portocală.
Categoria B : poimâine, cel mai mic, ridică.
Categoria C : lup, veveriţă, dune, izvor.
Categoria D : stradă, ploaie, tramvai, vitrină.
Instructaj : Se dau primele cuvinte din categoria A şi i se spune copilului: cu aceste cuvinte tu
trebuie să
alcătuieşti o povestire. După ce se notează povestirea, după o pauză de 5 minute se dau
cuvintele din celelalte categorii.
Notarea: Se notează tot ce spune copilul şi timpul de expunere. Se va da o notă pentru fiecare
poveste în funcţie de: numărul de cuvinte folosite în plus, asociate cu cuvintele date; numărul
de imagini artistice, modul de compoziţie după relaţia dintre titlul dat şi povestire.