Sunteți pe pagina 1din 15

Simplitate & C o mf or t *

Manual de utilizare și de instalare

RO

Svea D / Night

Cameră de supraveghere
video IP

123117
PRECAUȚII DE INSTALARE
- Camera nu este prevăzută pentru instalarea în exterior, nu o instalaţi în condiţii extreme de
umiditate sau de temperatură.
- Nu instalaţi camera sau adaptorul său în spaţii reci sau supuse unor variaţii mari de temperatură.
- Obiectivul nu trebuie expus direct luminii solare.
- Camera nu trebuie instalată într-un spaţiu în care filtrul obiectivului poate fi expus zgârieturilor sau
murdăririi.
- Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui sau la orice sursă de lumină reflectată.
- Nu multiplicaţi multiprizele sau cablurile prelungitoare.
- Nu plasaţi în apropiere produse chimice acide, amoniac sau surse de emisii de gaze toxice.
- Nu aşezaţi recipiente cu apă deasupra aparatului.
DESCRIERE

1
2
3

4
11
5 7

8
6
9

10

1 Microfon Permite captarea audio. Orificiul efectiv de captare al microfonului


este de aproximativ 5 mm
2 Obiectiv Punerea la punct a obiectivului este fixată din fabrică. Nu este
necesar să îl reglaţi. Distanţa de focalizare este clară de la 30 cm la
infinit.
3 Leduri cu infraroşu Ledurile cu infraroşu permit luminarea pe timpul nopţii, cu o lumină
invizibilă cu ochiul liber. Obiectivul fiind sensibil la infraroşii, camera
poate astfel filma pe timpul nopţii în alb-negru, într-o obscuritate
completă.
4 Senzor crepuscular Acest senzor permite camerei să măsoare luminozitatea din jur şi să
activeze în consecinţă luminarea pe timp de noapte dacă utilizatorul
doreşte acest lucru
5 Ledul de stare Ledul de stare este un martor luminos de conexiune la internet.
Dacă conexiunea la internet a camerei este stabilită corect, acest
martor luminos se aprinde în roşu şi luminează constant. În timpul
stabilirii conexiunii sau în caz de probleme, acesta luminează
intermitent.
6 Led de activitate a reţelei Ledul de activitate a reţelei este un martor luminos de utilizare a
conexiunii. În cazul în care camera este în curs de emisie, martorul
luminos se aprinde în albastru. Atunci când este pe pauză, martorul
luminează constant.
7 Orificiu fără şurub de Suportul furnizat permite o fixare pe perete, pe tavan sau pur şi
fixare a suportului simplu aşezat pe un blat orizontal.
8 Priza de alimentare Alimentarea prevăzută pentru cameră este de 5V 1A. Utilizaţi
obligatoriu adaptorul furnizat.
9 Buton de resetare În cazul în care uitaţi parola sau în caz de defecţiune, este posibil să
resetaţi camera şi să restabiliţi configurarea din fabrică (a se vedea
mai departe). Pentru a reseta camera, menţineţi acest buton apăsat
timp de cel puţin 3s.
10 Priză RJ45 pentru Imediat după conectarea cablului şi stabilirea conexiunii la Internet,
conexiunea la Ethernet ledurile de pe partea frontală a camerei luminează constant.
11 Suport Suport pentru poziţionarea pe masă, pentru fixarea pe perete sau pe
tavan.

PORNIREA
Sunt suficiente trei etape pentru pornirea camerei:
- Conectarea camerei la un punct de acces la Internet.
- Instalarea software-ului furnizat împreună cu aparatul prin intermediul căruia dorim să vedem
imaginea camerei.
- Introducerea numelui de utilizator şi a parolei camerei în software.

1. Conectarea camerei
- Montaţi suportul şi conectaţi adaptorul şi cablul de Ethernet în partea anterioară a camerei. Camera poate
fi poziţionată pe o masă sau fixată pe perete sau pe tavan cu ajutorul şuruburilor şi al ştifturilor
corespunzătoarele blatului.
- Conectaţi cablul de reţea la un modem / router. În majoritatea cazurilor, camera este detectată imediat de
modem-ul / router-ul care îi asigură accesul la internet.
După câteva secunde, ledul de stare de pe partea frontală a camerei trebuie să rămână aprins în roşu
constant, semn că a fost stabilită corect conexiunea la internet. Ledul albastru trebuie să se aprindă (să
lumineze intermitent sau nu).
ATENŢIE: Dacă modemul dumneavoastră nu are funcţia de router, consultaţi manualul de utilizare.

2. Instalarea software-ului pe calculator


- Introduceţi CD-ul de instalare furnizat în CD-ROM (în prezent numai Windows este luat în considerare)
- Porniţi instalarea CamView (fişier CamViewInstaller-xxx.exe pe CD, unde xxx este versiunea software-
ului). După instalare, apar două pictograme pe desktop: CamView (program principal) şi CamPlay (permite
citirea şi exploatarea înregistrărilor efectuate de cameră).
UTILIZAREA
- Porniţi software-ul CamView.
Legendă figură:

Camere înregistrate (preferate)


Zonă de vizualizare
Camere detectate în reţeaua locală
Selectarea numărului şi aspectului ferestrelor de
vizualizare

- În cazul în care computerul este conectat la aceeaşi reţea locală ca şi camera, numele utilizatorului apare
în zona „Căutare automată” în dreapta ecranului.
- Pentru a înregistra camera în configuraţia sofware-ului, este suficient să faceţi clic, apoi să glisaţi numele
utilizatorului camerei dorite din zona „Căutare automată” înspre zona „Listă Cameră”:
Introducând lista camerelor în memorie permite:
- accesul la camerele care nu sunt în aceeaşi reţea locală (utilizarea şi vizualizarea pe internet).
- de a nu exista necesitatea de a introduce parola camerei la fiecare operaţie.
 Pentru a înregistra în listă o cameră care nu
este prezentă în reţeaua locală, faceţi clic
dreapta pe titlul „Listă Cameră” şi selectaţi din
meniul contextual „cameră nouă”. Numiţi
camera (de exemplu, locul unde este
instalată), apoi introduceţi numele de utilizator
şi parola.
 Pentru a alege numărul de camere pe care
dorim să le afişăm simultan pe ecran şi
aspectul ferestrelor, faceţi clic pe una dintre
ferestrele în miniatură din partea inferioară a
ecranului.
 Pentru a afişa imaginea unei camere,
solicitaţi glisarea numelui sau a numelui său
de utilizator din zonele „Căutare automată”
sau „Lista camerei” în fereastra dorită:

Imaginea camerelor apare după câteva secunde.


Dacă sunetul camerelor este activat, se aude şi
sunetul camerei active (banda galbenă din partea
superioară a ferestrei):
Fereastră activă

ACCESUL LA CAMERĂ PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI DE ORIUNDE ÎN LUME

După instalarea camerei, este posibil să vizualizaţi


înregistrarea video în timp real, de oriunde în lume
cu ajutorul browser-ului „Internet Explorer” (celelalte
browsere nu sunt compatibile în prezent).
Pentru aceasta, conectaţi-vă la adresa:
http://mycameras.avidsen.com şi introduceţi numele
de utilizator al camerei (Cam ID) şi parola
(Password).
Faceţi clic pe „Play” pentru a porni şi „Stop” pentru
a vă deconecta.
Faceţi dublu-clic pe imaginea camerei pentru a
afişa înregistrarea video pe tot ecranul.

ACCESUL LA CONFIGURAREA CAMEREI


Configurarea software-ului instalat în cameră este simplu de accesat de la computerul situat în aceeaşi
reţea locală. Această configurare nu se poate executa decât într-un browser web care poate utiliza
comenzile ActiveX (de obicei: Internet Explorer).
- Pentru a deschide pagina de configurare, porniţi CamView, apoi faceţi clic dreapta pe numele de
utilizator al camerei care apare în zona „Căutare automată”:

Camere detectate în reţeaua locală

În meniul contextual, selectaţi „Configurare web”. Browserul de internet


porneşte implicit şi se deschide o fereastră de conexiune:
Numele implicit al utilizatorului este „admin”. Nu există parolă implicită, lăsaţi zona de introducere liberă şi
faceţi clic pe OK pentru a deschide pagina de configurare:

1. Arborescenţa meniurilor

Informaţii: afişează parametrii actuali.


Reţea: permite accesul la configurarea manuală a reţelei camerei.
Video: permite accesul la parametrii referitori la imaginea camerei.
Planificare: permite accesul la programarea înregistrărilor.
Admin: permite accesul la funcţiile de administrare a camerei (dată / oră, parole etc.).
Limbă: permite selectarea limbii de afişare.

2. Meniul Reţea
Reţea:
Este posibil în acest meniu să configuraţi manual parametrii de reţea/Wifi ai camerei (cu condiţia ca
această cameră să fie dotată cu aceştia).
Implicit, camera solicită modem-ului / router-ului ce configuraţie să adopte.
După modificarea reglărilor, faceţi clic pe „Salvare şi aplicare” pentru a valida configurarea introdusă.

Avans:
Este posibil să activaţi acceptarea protocolului PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) pentru a
obţine o adresă IP. După modificarea reglărilor, faceţi clic pe „Salvare şi aplicare” pentru a valida
configurarea introdusă.

3. Meniu Video
Afişare:
Pe această pagină se poate afişa direct imaginea curentă a camerei.

Parametri Video:
Pe această pagină este posibil să modificaţi reglările video ale camerei în timpul utilizării pe internet (de
exemplu, cu ajutorul CamView).
- Pentru a modifica parola video solicitată de CamView în timpul afişării camerei, introduceţi parola
dorită în „Parolă (video)” (parola implicită este cea înscrisă pe cartela inclusă în pachetul de livrare).
- Pentru a alege rezoluţia maximă a camerei la care poate emite camera, alegeţi una dintre vitezele
disponibile în lista „Viteză de internet”. Reglarea care urmează a fi adoptată depinde de viteza
conexiunii la internet la care este conectată camera. Se recomandă să nu depăşiţi viteza maximă a
conexiunii.
- Pentru a găsi automat compromisul optim dintre fluiditate şi calitatea imaginii, alegeţi „Reglaţi
rezoluţia şi frecvenţa automată”. În continuare, alegeţi astfel încât camera să privilegieze calitatea
sau fluiditatea imaginii în lista Favorite / Preferinţe. Pe de altă parte, pentru a regla totul manual,
alegeţi „Utilizaţi următoarele valori” şi reglaţi fiecare parametru în funcţie de valoarea dorită.
După modificarea reglărilor, faceţi clic pe „Salvare şi aplicare” pentru a valida configuraţia introdusă.

3GPP/RTSP:
Pe această pagină este posibil să efectuaţi toate reglările cu privire la utilizarea de pe telefonul mobil
compatibil sau de pe un reader multimedia (cadru integrat într-o pagină personală pe internet, de exemplu).
- Pentru a activa sau dezactiva conexiunea la cameră cu ajutorul unui alt program decât CamView,
faceţi clic pe Activare/dezactivare 3GPP/RTSP.
- Pentru a alege rezoluţia maximă la care poate emite camera, alegeţi una dintre vitezele disponibile
din lista „Viteză internet”. Reglarea care urmează a fi adoptată depinde de viteza conexiunii la
internet la care este conectată camera. Se recomandă să nu depăşiţi viteza maximă a conexiunii.
- Pentru a găsi automat compromisul optim între fluiditate şi calitatea imaginii, alegeţi „Alegeţi
rezoluţia şi frecvenţa automată”. Pentru a alege, în schimb, să reglaţi totul manual, alegeţi „Utilizaţi
următoarele valori” şi reglaţi fiecare parametru în funcţie de valoarea dorită.
- Pe această pagină mai figurează şi adresa la care este disponibil fluxul emis de cameră.
După modificarea reglărilor, faceţi clic pe „Salvare şi aplicare” pentru a valida configuraţia introdusă.

Observaţii importante:
- Reglările video de pe această pagină sunt specifice utilizării cu telefonul mobil sau cu reader
multimedia. Acestea sunt independente de cele care figurează pe pagina „Parametri video” (a se
vedea mai sus).
- Nu este posibilă activarea simultană audio pentru utilizarea prin CamView şi prin telefonul mobil.
- Adresa afişată pentru fluxul RTSP este valabilă în reţeaua locală în cazul în care camera este
conectată local, pe Internet, în cazul în care camera nu se află în aceeaşi reţea.
- Pentru a avea acces la cameră prin intermediul adresei care figurează pe această pagină, camera
trebuie să aibă o adresă IP publică fixă. Contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul
dumneavoastră de internet. (Atenţie: adresa IP fixă nu este necesară decât pentru această utilizare
precisă, camera va funcţiona corect prin CamView, chiar şi fără ea).
- Adresa rtsp://adresse_IP_publique_camera>/<identifiant_camera>.<mot_de_passe_camera> poate
fi introdusă în orice browser de internet (exemplu: computerul dintr-un internet café pe care nu se
poate instala CamView ).

Mod nocturn:
În această pagină este posibil să alegeţi activarea sau neactivarea luminării pe timp de noapte şi
selectarea modului în care luminarea pe timp de noapte va demara.
- Alegeţi “Comutare zi / noapte” automată astfel încât camera să activeze automat luminarea cu
infraroşu în funcţie de lumina ambiantă pe care o detectează.
- Alegeţi “Ora predefinită” şi introduceţi un interval orar pentru a lansa şi pentru a întrerupe luminarea
pe timp de noapte la ore precise.
- Alegeţi controlul manual pentru a forţa aprinderea sau stingerea iluminării pe timp de noapte. În
continuare, alegeţi Zi sau Noapte pentru a activa / dezactiva.
- Linia Stare actuală indică dacă iluminarea este activată curent.
După modificarea reglajelor, faceţi clic pe „Salvare şi aplicare” pentru a valida configuraţia introdusă.

4. Meniu Planificare
Alertă e-mail/ftp:
Este posibil să configuraţi pe această pagină alertele prin e-mail sau activarea online a senzorilor pe
serverul FTP.
- Pentru a activa alertele şi înregistrările ca urmare a detectării unei mişcări, selectaţi „Mişcare”.
Pentru a activa alertele şi înregistrările la un orar predefinit, selectaţi „Planificare”. Pentru a
dezactiva alertele şi înregistrările, faceţi clic pe „Dezactivare”.
- Dacă alertele sunt activate, alegeţi sensibilitatea de detectare din lista „Sensibilitate mişcări”.
- Dacă alertele sunt activate, alegeţi dacă alertele să fie sub forma unor e-mailuri, a unor activări
online ale senzorilor pe serverul ftp (sau ambele), bifând opţiunea corespunzătoare.
- Pentru a configura alertele prin e-mail, sunt necesare două adrese: o adresă care va fi utilizată de
către cameră pentru a trimite alerte (adresă expeditor, exemplu macamera@X.com) şi o adresă
care va primi alertele (adresă destinatar, exemplu macamera@Y.com). Introduceţi succesiv adresa
de e-mail care corespunde adresei expeditorului. Exemplu:

(Observaţie: X.com şi Y.com pot fi identice)


Observaţie importantă:
Din motive de filtrare a e-mailurilor nesolicitate, este posibil ca modemul / router-ul să blocheze alertele
emise de cameră.
Pentru a anula această eventualitate se recomandă să creaţi adresa expeditorului (exemplu:
macamera@x.com) la furnizorul dumneavoastră de internet şi să utilizaţi serverul smtp. Serverul smtp
utilizat trebuie obligatoriu să activeze conexiunea smtp autentificată nesecurizată (fără evaluarea numerică
SSL/TLS, acesta fiind cazul majorităţii furnizorilor de internet). Contactaţi administratorul de reţea sau
furnizorul de internet pentru mai multe informaţii.
Pentru mai multe detalii consultaţi anexa 1.
După modificarea reglărilor, faceţi clic pe „Salvare şi aplicare” pentru a valida configurarea introdusă. De
asemenea, este posibil să testaţi adresa serverului smtp dacă aceasta a fost activată făcând clic pe
„Testare server smtp”.
Observaţie: testarea serverului smp nu ţine cont de activarea sau neactivarea evaluării numerice TLS sau
SSL. Rămâne la latitudinea utilizatorului să verifice compatibilitatea serverului utilizat.

Pentru a configura activarea online a senzorilor pe serverul ftp, introduceţi adresa serverului dorită, numele
de utilizator, parola şi eventual numele subfoderului în care doriţi să înregistraţi filmuleţele de pe cameră.
După modificarea reglărilor faceţi clic pe „Salvare şi aplicare” pentru a valida configurarea introdusă.
Parametri NAS
Pe această pagină este posibil să configuraţi înregistrarea pe serverul NAS ( Network Attached Storage).
.
- Pentru activarea înregistrării pe NAS în continuare, selectaţi „Înregistrare continuă”. Pentru
activarea înregistrării programate pe NAS, selectaţi „Înregistrare programată”. Pentru
dezactivarea înregistrării pe NAS selectaţi „Dezactivare”.
- Puteţi specifica durata înainte de ştergerea înregistrărilor video, astfel încât să nu încărcaţi
memoria hardware şi să păstraţi o durată de înregistrare stabilită.
- Puteţi specifica un spaţiu liber minim pe NAS şi să alegeţi modul în care se va comporta
aparatul în caz de spaţiu epuizat pe disc: „Înregistrare ciclică” „Ştergerea înregistrărilor video
cele mai vechi din memorie” sau „Oprire înregistrare” (Înregistrările sunt întrerupte până când
utilizatorul eliberează spaţiul de pe NAS).
- Introduceţi în continuare numele reţelei sau al adresei serverului NAS, numele de utilizator care
trebuie introdus pentru conectare şi parola corespunzătoare.
- Dacă materialul dumneavoastră este compatibil, mai este posibil să căutaţi serverele NAS
accesibile în reţea, făcând clic pe „Scanare NAS”.

Planificare
Pe această pagină este posibil să programaţi pornirea şi oprirea alertelor prin e-mail, ftp sau înregistrarea
pe serverul NAS. Programările pot fi zilnice, săptămânale sau la o anumită dată stabilită. Pentru a face
posibilă programarea, este necesar în prealabil să selectaţi o activare prin „planificare” în paginile de
configurare „Alertă e-mail / ftp” şi / sau „Parametri NAS” (a se vedea mai sus).

1
2
3

1 În această zonă apar programările active. Exemplu pe ecran: „E” înseamnă notificare prin e-mail,
„săptămânal” înseamnă o programare săptămânală, „xooooox” indică zilele dorite ale săptămânii, de
duminică până luni. Litera x indică faptul că programarea este dezactivată în ziua corespondentă,
litera o indică faptul că programarea este activă în ziua corespondentă. În acest caz, „xooooox”
semnifică zilele de luni, marţi, miercuri, joi, vineri. Este posibil să editaţi sau să ştergeţi programările
făcând clic pe butonul corespondent.
2 Bifaţi căsuţa din această zonă pentru a activa alertele e-mail şi / sau ftp în intervalele orare stabilite
prin programări.
3 Bifaţi căsuţa din această zonă pentru a activa înregistrarea în intervalele orare stabilite prin
programări. În acest caz, căsuţa este colorată, deoarece înregistrarea programată este dezactivată
în pagina de configurare „Parametri NAS” (a se vedea mai sus).
4 Introduceţi aici intervalele de înregistrare dorite. În acest caz am selectat un program zilnic de la
20:30 la 22:00.
5 Această zonă permite alegerea unei date / ore de începere şi a unei date / ore de finalizare precise
(înregistrare unică).
6 După efectuarea diferitelor reglări, faceţi clic pe acest buton pentru a adăuga programarea curentă la
lista de programări din memorie.

Exemplu:
Dorim să fim notificaţi prin e-mail despre o mişcare înregistrată de cameră în intervalul 10:00 – 12:00, în
zilele de luni, marţi şi ,miercuri.
- În meniul E-mail / ftp alarmă, permiteţi alertele prin email programate, bifând „planificare” în linia
„Activare E-mail / FTP„.
- În meniul planificare, activaţi alertele programate bifând E-mail / ftp alarmă.
- Bifaţi „săptămânal”, apoi „Lu”, „Ma” şi „Mi”.
- Selectaţi apoi intervalul orar dorit: „10:00” pentru ora de începere, „12:00” pentru ora de final.
- Faceţi clic mai departe pe butonul „ Adăugare programare” pentru a valida şi adăuga programul
la cele existente deja în memorie.
Linia următoare apare în lista: „E săptămânal xoooxxx10:00-12:00”.
Camera va supraveghea atunci imaginea pe ecran în intervalul 10:00-12:00, în fiecare zi de luni, marţi şi
miercuri şi va trimite prin email alerte în caz de detectare a unei mişcări în această perioadă.

5. Meniu admin
Nume utilizator admin:
În această pagină, este posibil să modificaţi numele de utilizator şi parola care asigură accesul la
configurarea camerei. Este posibil de asemenea să modificaţi numărul de port utilizat (implicit:80). Acest
lucru se poate dovedi util dacă un server web este prezent în aceeaşi reţea ca şi camera.
Data / ora:
La fel ca şi un computer, camera interoghează serverul ftp pentru a fi actualizată. Este suficient mai
departe să selectaţi fusul orar, iar camera va introduce automat data şi ora din zi. Camera este
responsabilă de asemenea de modificările de oră.
Actualizare:
În această pagină este posibil să efectuaţi o actualizare a software-ului intern (firmware) al camerei. Se
poate alege între fişierul firmware de pe computer sau de pe serverul ftp.

Repornire:
Este posibil să reporniţi camera de la distanţă şi să reluaţi pornirea completă făcând clic pe acest buton.
Toate aceste conexiuni în curs sunt întrerupte şi camera reporneşte. Această repornire corespunde unei
întreruperi, apoi restabilirii alimentării camerei. Nu constituie o revenire la parametrii din fabrică.

6 Meniul Limbă
Această listă permite alegerea limbii de afişare a configurării camerei. Selectaţi limba dorită din listă pentru
a modifica limba curentă. Efectul este imediat şi nu necesită repornire.

UTILIZAREA PE TELEFONUL MOBIL


Pe CD-ul de instalare figurează versiunile telefonului mobil pentru CamView:mCamView.
Este în sfârşit posibil să aveţi acces la imaginile camerei în timp real de pe un telefon mobil compatibil 3G /
3G+ sub acoperirea reţelei 3G.
Sistemele de operare compatibile sunt Windows Mobile 6.1 sau mai recente (fişier de instalare cu extensia
.cab) şi Symbian S60 3rd sau mai recente (fişier de instalare .sisx)
Windows Mobile 6.1 Symbian S60 3rd
Listă neexhaustivă a modelelor compatibile
• Asus P735 • Verizon XV6700 • LG KS10 • Nokia N75
• AT&T Tilt • Acer N50 • LG KT610 • Nokia N76
• Audiovox 6600 • Dell Axim X30 • LG KT615 • Nokia N77
• AudioVox 6700 • Dell Axim X5 • Nokia 3250 • Nokia N78
• Cingular 8125 • Dell Axim X50v • Nokia 5320 XpressMusic • Nokia N79
• Cingular 8525 • Dell Axim X51v • Nokia 5500 Sport • Nokia N80
• HTC Mogul • Pocket PC HP iPAQ h1940 • Nokia 5630 XpressMusic • Nokia N81
• HTC Mogul PPC-6800 • Pocket PC HP iPAQ h4155 • Nokia 5700 • Nokia N81 8GB
• HTC Touch • Pocket PC HP iPAQ 5455 • Nokia 6110 Navigator • Nokia N82
• HTC Apache • Pocket PC HP iPAQ h5550 • Nokia 6120 • Nokia N85
• HTC Hermes 100 • Pocket PC HP iPAQ h5555 • Nokia 6210 Navigator • Nokia N91
• HTC Trinity 100 • Pocket PC HP iPAQ h6315 • Nokia 6121 • Nokia N92
• HTC Touch Diamond • Pocket PC HP iPAQ h6325* • Nokia 6220 • Nokia N93
• HTC Touch Diamond 2 • Pocket PC HP iPAQ hx2415* • Nokia 6290 • Nokia N93i
• HTC TyTN • Pocket PC HP IPAQ hw6515a • Nokia E51 • Nokia N95
• i-mate JAMin • Pocket PC HP iPAQ hw6955 • Nokia E60 • Nokia N95 8G
• i-mate K-JAM • Pocket PC HP iPAQ hx2495 • Nokia E61 • Nokia N96
• Palm Treo 700w • Pocket PC HP iPAQ hx2750 • Nokia E61i • Samsung I7110
• Palm Treo 700wx • Pocket PC HP iPAQ hx2795 • Nokia E62 • Samsung INNOV8
• Palm Treo 750 • Pocket PC HP iPAQ hx4700 • Nokia E63 • Samsung SGH-G810
• Samsung i730 • Pocket PC HP iPAQ hx4705 • Nokia E65 • Samsung SGH-L870
• Samsung SCH-i760 • Pocket PC HP iPAQ rx1950 • Nokia E66 • Samsung SGH-i400
• Siemens SX66 • Pocket PC HP iPAQ rx3115 • Nokia E70 • Samsung SGH-i450
• Sprint PPC-6700 • Pocket PC HP iPAQ rx3715 • Nokia E71 • Samsung SGH-i520
• Toshiba G810 • Pocket PC HP iPAQ rx4240 • Nokia E90 • Samsung SGH-i550
• T-Mobile MDA • Pocket PC HP iPAQ rz1715* • Nokia N71 • Samsung SGH-i560
• T-Mobile Wing • Toshiba e800 • Nokia N73
- Instalaţi software-ul mCamView pe telefonul mobil (prin conexiune cu un computer, prin reţea
locală sau copiind fişierul pe un card de memorie mobil de exemplu). Consultaţi manualul de
utilizare al telefonului pentru orice informaţie suplimentară.
- Porniţi mai departe software-ul şi adăugaţi o cameră cu ajutorul meniului. La fel ca şi versiunea
PC, este posibil să salvaţi numele de utilizator şi parolele camerei pentru a evita reintroducerea
la următoare pornire a software-ului.
- Selectaţi camera ale cărei imagini doriţi să le vedeţi. mCamView conectează camera la telefonul
mobil şi porneşte reader-ul multimedia al telefonului pentru afişarea imaginilor camerei.
CARACTERISTICI
Alimentare 5V DC/1A
Procesor CPU RISC, procesare video software şi comprimare
Interfaţă reţea Ethernet 10/100, audio-MDIX, RJ-45
1/4’’ CMOS VGA RGB
Senzor optic Control expunere automată echilibrare automată nuanţe de alb, corectare automată câştig, control
automat luminozitate.
Intensitate minimă luminoasă 0.2 lux
4.5mm, focală 1.9, unghi de acţiune 55.6°, punct fix
Lentilă
Revenirea la punct fix de la 30 cm la infinit
Iluminare infraroşu 11 Leduri IR pentru vizibilitate până la 10 m
Butoane O tastă de repornire, revenire la parametrii din fabrică
Un martor luminos de stare a conexiunii la internet
Martori luminoşi
Un martor luminos de activitate la reţea
Comprimare video MPEG-4 partea 2 (ISO/IEC 14496-2) cu detectarea mişcării
Rezoluţii 160*120, 320*240, 640*480
Imagini pe secundă Până la 30 pentru toate rezoluţiile
MPEG-4
Flux video
Configurare distinctă pentru computer şi telefon mobil
Rezoluţie: VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120)
Reglări video Lăţime de bandă : 64kb, 128kb, 256kb, 512kb, 768kb, 1Mb, 1.2Mb, 1.5Mb
Reîmprospătare: 1 la 5, 10, 15, 20, 25, 30 imagini pe secundă
Microfon integrat pentru funcţionare audio
Audio
Comprimare audio : MPEG2 audio, AMR-NB pentru 3GPP/ISMA
Interfaţă web cu nume de utilizator / parolă
Securitate
Acces video cu nume de utilizator / parolă
CD de instalare şi configurare integrat
Instalare, utilizare şi
Salvarea şi restabilirea automată a configurării
administrare
Gestiunea multi-camere de către software-ul CamView furnizat
Browser internet standard compatibil ActiveX
Configurare necesară
Procesor Pentium 4 1GHz sau echivalent AMD, RAM 1Go
Sistem de operare necesar Windows 2000 sau mai recent
IPv4, http, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, UPnP, ARP, DNS,
Prototocoale activate
PPPoE
Număr de utilizatori
Până la 20 de utilizatori simultani în funcţie de capacitatea de conexiune la internet
simultani
Evenimente activate prin detectarea mişcării
Alerte şi evenimente
Notificarea / activarea online a imaginilor .jpeg pe serverul ftp şi / sau pe e-mail
Dimensiuni 125 x 75 x 35 mm fară suport
Greutate totală 280 g fără adaptor
0-50°C
Condiţii de funcţionare
Umiditate 20 - 80% RH (fără condens)

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Restabilirea reglărilor din fabrică
În caz de pierdere a numelui de utilizator sau a parolei camerei, este posibil să reporniţi complet camera
menţinând apăsată timp de aproximativ 10 secunde tasta „Resetare” situată în partea inferioară a camerei
Atenţie: parola camerei (parola video scrisă pe cartela furnizată împreună cu pachetul de livrare va fi
înlocuită de „Ipcam”. Rămâne la latitudinea utilizatorului să reintroducă parola corectă accesând
configuraţia camerei.

Nume de utilizator/parola Valoarea implicită după repornire


Nume utilizator video (cam ID) Cod din 9 cifre scris pe spatele camerei (Cam ID)
Parolă video ipcam
Nume utilizator configurare a camerei admin
Parolă configurare cameră (nicio parolă implicită)
Întreţinere şi curăţare
Înainte de orice întreţinere, doconectaţi adaptorul.
Nu curăţaţi produsele cu substanţe abrazive sau corozive.
Utilizaţi doar o lavetă moale, uşor umezită.
Nu vaporizaţi cu ajutorul aerosolilor deoarece acest lucru ar putea afecta interiorul produsului.

Garanţie
Acest produs are o garanţie de 2 ani începând cu data achiziţionării. Este obligatoriu să păstraţi o dovadă a
achiziţionării pe toată perioada de garanţie.
Garanţia nu acoperă defecţiunile cauzate de neglijenţă, şocuri şi accidente.
Niciunul dintre elementele acestui produs nu trebuie demontat sau reparat de persoane neagreate de
societatea AVIDSEN.
Orice intervenţie asupra aparatului va anula garanţia.
Elementele cunoscute drept consumabile precum bateria nu sunt acoperite de garanţie.

Reciclare
Acest logo înseamnă că este interzisă eliminarea aparatelor ieşite din uz împreună cu resturile
menajere. Substanţele periculoase pe care le conţin ar putea dăuna sănătăţii şi mediului.
Înmânaţi aceste aparate distribuitorului dumneavoastră sau utilizaţi modalităţile de colectare
selectivă puse la dispoziţie în regiunea dumneavoastră.
ANEXA 1: EXEMPLU DE CONFIGURARE A ALERTELOR PRIN E-MAIL
Pentru a configura alertele prin email sunt necesare două adrese: o adresă care va fi utilizată de cameră
pentru a trimite alerte (adresa expeditorului) şi o adresă care va primi alertele (adresa destinatarului).
Serverul smtp al adresei expeditorului utilizată trebuie obligatoriu să activeze conexiunea smtp autentificată
nesecurizată (cu nume de utilizator şi parolă, fără evaluare numerică SSL / TLS). Se recomandă strict să
creaţi adresa expeditorului (adică pe cea pe care camera o utilizează pentru a trimite notificările) la
furnizorul conexiunii de internet.
- Creaţi o adresă proprie camerei. Exemplu: macameraAvidsen@<votre FAI>.
Notaţi cu atenţie numele de utilizator şi parola pe care trebuie să le utilizaţi pentru a consulta căsuţa
poştală.
- Porniţi în continuare CamView, faceţi clic dreapta pe camera care va
trimite alertele, apoi selectaţi „Configurare web”

- Fereastra de conexiune se deschide, solicitând numele de utilizator şi


parola de acces la configurarea camerei:

Dacă nu a fost modificat, numele de utilizator implicit este admin. Nu există parolă.
- Mai departe mergeţi la pagina Planificare, Alertă e-mail/ftp, Alarmă şi completaţi următoarele rubrici:

Aceasta este adresa care


va primi alertele şi trebuie
înlocuită cu adresa
dumneavoastră.
Adresa şi portul serverului
smtp al FAI

Numele de utilizator şi parola alese la crearea adresei macameraAvidsen@<votre FAI>.


- În continuare, validaţi reglările făcând clic pe butonul Salvare şi aplicare. Configurarea este finalizată.

În prezent, la fiecare mişcare detectată de cameră, adresa introdusă în „e-mail de destinaţie” va primi
imediat un email din partea macameraAvidsen@<votre FAI> conţinând în ataşament imaginea cauzei
alertei.
ANEXA 2: EXEMPLU DE ÎNREGISTRARE VIDEO CU AJUTORUL CamView
CamView integrează funcţiile de vizualizare, de captare imagine ecran şi de înregistrări video. Computerul
pe care am instalat software-ul poate astfel înregistra şi stoca înregistrările video ale imaginii uneia sau a
mai multor camere.
Porniţi programul CamView, apoi navigaţi în opţiuni pentru a regla
funcţiile corespunzătoare înregistrării

Fereastra de configurare se deschide:

Folderul în care vor fi stocate înregistrările video


Limită spaţiu pe disc
Comportament de adoptat dacă este atinsă
limita. Exemplu: dacă rămâne mai mult de un Gb
disponibil, ştergeţi înregistrările cele mai vechi.
Folderul în care vor fi stocate imaginile de ecran

Faceţi clic pe „Modif” pentru a modifica folderul de stocare, faceţi clic pe „Ouvrir” (deschidere) pentru a
vizualiza conţinutul folderului selectat.
Faceţi clic pe OK pentru a valida modificările.

1. Fotografierea
- Pentru a face o captură de imagine a uneia dintre
camerele afişate pe ecran, este suficient să faceţi clic
pe pictograma din dreapta sus a ferestrei:

2. Efectuarea unei înregistrări


- Pentru a porni (sau pentru a întrerupe) o
înregistrare a uneia dintre camerele afişate pe ecran,
este suficient să faceţi clic pe pictograma
corespunzătoare din dreapta sus a ferestrei:

Pictograma devine roşie în timpul înregistrării. Faceţi clic din nou pe pictogramă pentru a întrerupe
înregistrarea.
Filmuleţul este atunci înregistrat pe hardware-ul computerului, în folderul care a fost ales pentru înregistrări.
Înregistrarea este stocată într-un folder care poartă numele camerei şi data la care a fost făcută captura.
3. Recitirea unei înregistrări
- Pentru a porni reader-ul şi pentru a reciti o înregistrare video,
faceţi clic pe pictograma CamPlay din fereastra principala a
CamView:

Reader-ul se deschide şi apare conţinutul folderelor capturi şi


înregistrărilor video:
- Un simplu dublu clic porneşte citirea unui fişier.

Este de asemenea posibil să convertiţi în formatul .avi înregistrările video, astfel încât să le puteţi citi şi
exploata cu un alt software decât CamPlay. Pentru a converti un fişier faceţi un clic dreapta sus şi selectaţi
„convertire în .avi”. înregistrarea creată este înregistrată în acelaşi folder ca şi înregistrarea video de
origine.