Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA: Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Dorohoi


CLASA: a VI-a
PROFESORUL: Cenușă Paula - Cristian
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Limba Română
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Omonimele și cuvintele polisemnatice
TIPUL LECŢIEI: mixtă
COMPETENŢE SPECIFICE:
- identificarea omonimelor și a cuvintelor polisemantice în mesaje scrise;
- disocierea diferitelor categorii de omonime;
- identificarea diferențelor dintre omonime și cuvinte polisemantice;
- utilizarea acestor categorii lexicale în comunicarea scrisă și orală.

Strategia didactică

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, lucrul cu manualul, învăţarea prin


descoperire, activitatea în echipe, exerciţiul, problematizarea, analiza lexicală
FORME DE ORGANIZARE a activităţii elevilor : activitatea frontale, în echipe şi
individuală
RESURSE : - conţinuturi conform programei,
- capactăţile de învăţare ale elevilor
- timp: 50 minute
MIJLOACE : , manual (clasa a VI-a), fişe de lucru, tabla, caietul de lucru al elevilor
BIBLIOGRAFIE:
1. Norel Mariana, Bucurenciu Petru, Dragu Mihaela, Limba Română, Manual pentru clasa a
VI-a, 2018, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti;
2. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
2003, Editura Paralela 45, Bucureşti;
3. Parfene,Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în scoală, Editura
Polirom, Iasi;
4. Cerchez,Matei, Comunicare şi gramatică în exerciţii, 2003, Editura Paralela 45, Pitesti;
1
5. Trofin, Eliza-Mara, Gramatică. Fişe de lucru., 2008, Editura Paralela 45, Pitesti;

2
Scenariul didactic

1. Moment organizatoric
Se asigură condițiile necesare desfășurării optime a activității, asigurarea liniștii,
pregătirea materialului didactic, notarea absenților. Elevii se pregătesc pentru lecție.
2. Verificarea cunoștințelor anterioare și a temei de casă
Profesorul verifică tema atât cantitativ, cât și calitativ (ex.), făcând aprecieri asupra
modului în care a fost realizată. Elevii citesc și corectează tema.
3. Captarea atenției- se scrie pe tabla textul :
Un elev va citi textele/
„Din izvoare si din garle/
Apa suna somnoroasa/
Unde soarele patrunde /
printre ramuri a ei unde/.”

„Muntii nostri aur poarta /


Noi cersim din poarta-n poarta”
Se observa faptul ca aceste cuvinte au forma identica dar sensul este total diferit. Se cere
sensul cuvintelor unde și poartă. Elevii vor nota în caiete textele respective și vor rezolva cerința

4. Prezentarea noilor conținuturi și a sarcinilor de învățare


Se anunță și se scrie pe tablă titlul lecției, precizându-se apoi competențele specifice.

5. Dirijarea noii învățări și obținerea performanței


Elevilor li se cere numirea categoriei semantice din care fac parte cuvintele unde și
poartă. Se dă definiția omonimelor (cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit). Profesorul scrie
definiția pe tablă iar elevii notează în caiete.
Elevilor li se reactualizează noțiunile de omofone și omografe. Se notează pe tablă definirea
acestor termeni, precum și exemple. Se dau exemple de alte omonime cum ar fi:
-par-plete/par- pom//lac –apa –lac –vopsea// unde –adverb ,unde –substantiv ,toc –
pantof ,toc la usa,// vara –ruda , vara –anotimp//broasca –usa ,broasca –lac, etc Elevii notează în
caiete.

3
Omografe-acele(de cusut) –acele(fete)/ haina(de lucru) haina(rea)
Omofone ;s-a(dus), casa sa //ne-amvazut , neam (cu tine) i-au dat iau cartea etc
Profesorul trece la reactualizarea cunoștințelor cu privire la cuvintele polisemnatice pe
baza exemplelor Profesorul notează pe tablă definiția însoțită de exemple, iar elevii scriu în
caiete. Definitia--cuvinte cu mai multe sensuri care in contexte diferite pot avea mai multe
semnificatii. Exemple -apa era limpede ,vorbea limpede , cerul era limpede ,era limpede ca nu va
veni avea mintea limpede ,ochii ei erau limpezi –alte exemple :vantul a stat ;trenul a stat ,nu mai
stau aici , el sta la munte,parintii lui stau bine ,cuvantul imi sta pe limba etc. Alte polisemantice:
ac de gamalie ,ac de cusut , ac de brad ,ac de arici,,ac de brad etc Se vor formula enunturi cu
aceste cuvinte in asa fel incat sa reiasa faptul ca in contexte diferite sensul lor poate avea mai
multe semnificatii.

6. Asigurarea feedback-ului și evaluarea


Asigurarea feedback-ului are loc pe parcursul conducerii învățării, întărirea făcându-se
treptat, prin aprecieri verbale.
Elevii sunt împărțiți în patru grupe. Fiecare echipă primește câte o fișă cu sarcinile de
muncă (Anexa 1). Elevii rezolvă cerințele. Se verifică răspunsurile și se corecteză dacă este cazul.
Se împarte o nouă fisă de lucru (Anexa 2). Elevii rezolvă cerințele lucrând individual.
Profesorul suparveghează și face observații unde este cazul.
Profesorul notează elevii care au fost solicitați mai des la răspuns.

7. Asigurarea retenției și a transferurilor


Profesorul anunță tema pentru acasă (ex. 1,2; pag. 55, din manualul elevilor). Se dau
indicații cu privire la rezolvarea temei.

4
Anexa 1

1. Citiți cu atenție textul de mai jos. Identificați omonimele și sensul acestora:

Grupa I
a)Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl incarcă.
b) Lacul său de unghii are o culoare frumoasă.
c) Pentru banchet am adus două mese.
d) Masele au manifestat pe stadion.

Grupa II
a) Bunica țesea la război.
b) A purtat un război nedrept.
c) Și-a vopsit părul roșu.
d) Părul din grădină s-a uscat.

Grupa III
a) A pierdut actele originale.
b) Această piesă are trei acte.
c) Îl durea capul de atâta fum.
d) Capul răscoalei a fost arestat.

Grupa IV
a) Avea datorii mari la bancă.
b) Banca din fața casei este din lemn.
c) Mergea pe banda a doua.
d) A fost prinsă banda care a jefuit muzeul.

5
Anexa 2

2. Ce diferență există între cuvintele subliniate în textele de mai jos:

Grupa I
a)Bineînțeles că ne va întoarce vizita.
Nu s-a făcut bine înțeles de către ceilalți.
b)Nu-i ajungeau paralele să cumpere haina.
Gimnasta a evoluat extraordinar la paralele.

Grupa II
a)De sigur ce era, nu a găsit soluția cea mai simplă.
Desigur că a mințit.
b)Fetița aleargă veselă.
Mama a pus pentru invitați vesela cea nouă.

Grupa III
a)Nu aduce anul ce aduce ceasul.
Dorința de a duce la capăt lupta i-a fost fatală.
b)Inima-i haină nu o lasă să-i cumpere copilului haina.

Grupa IV
a)Ninge întruna de două zile.
Într-una din zile copilul a plecat de acasă.
b)A comandat două torturi pentru serbare.
Condamnatul a fost supus la torturi.

S-ar putea să vă placă și