Sunteți pe pagina 1din 8

COMBATEREA BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR

CALENDARUL TRATAMENTELOR ÎN POMICULTURĂ

Remanenţa unor pesticide folosite în fitoprotecţie

Nr. Denumirea produsului Remanenţa


crt (Grupa) (zile)
FUNGICIDE
1 Produse cuprice 21 - 28
2 Produse pe bază de sulf 4
3 Fungicide de contact 14 - 28
4 Fungicide sistemice 7 – 10
5 Produse biologice 1
INSECTICIDE
1 Produse organo- clorurate (Thiodan) 21
2 Organo- fosforice (Cabetox) 21
3 Diazinon ( Diazol 60EC) 14
4 Clorpirifos (Reldan 40 EC) 14
5 Phosalone (Zolone 35EC) 21
6 Organo- fosforice- sistemice (Sinoratox 150 C) 21
7 Biologice (Biobit) 3
8 Piretroizi (Decis 2.5 EC, Sumi- Alpha 2.5 EC) 14
ACARICIDE
1 Apollo 50 SC 35
2 Mitac 20EC 28
3 Neoron 500Ec 15
4 Omite 57 EC 14

Calendarul tratamentelor chimice folosite în plantaţiile pomicole pentru combaterea bolilor şi


dăunătorilor

Nr Perioada de aplicare Boli şi dăunători Produse şi exemple de amestecuri,


tratam. concentraţia
0 1 2 3
MĂR, PĂR, GUTUI
1 Repaus vegetativ forme hibernale de Oleocarbetox 2.0%
(umflarea mugurilor- dăunători: San Jose, Olecalux 1.5 %
martie) acarieni, afide, cotari, Oleodiazol 1.5%
psyllide Zeamă sulfocalcică 28-310 –20%
2 Începutul gărgăriţa florilor Polybar 1%+ Carbetox 0.4%
dezmuguritului, făinarea Karathan 0.1%+ Ecalux 0.1%
muguri floriferi Kumulus 0.3%+ Carbetox 0.4%
3 Începutul înfrunzirii rapăn, făinare, monilioză, Zeamă bordeleză 0.5%+ US1 1.5%
mugurilor floriferi focul bacterian, ouă Champion 0.2% + US1 1.5%
(10-15%) hibernante, acarieni
4 Începutul înfloritului, Rapăn, făinare, focul Oxiclorură de cupru 0.3%+ sulf
răsfirarea butonilor bacterian muiabil 0.5%
din inflorescenţă Turdacupral 0.2% + sulf muiabil 0.7%
Zeamă bordeleză 0.5%+ sulf muiabil

1
0.5%
5 Începutul scuturării Rapăn, făinare, pătarea Stroby 0.01% + Zolone 0.2%
petalelor (10-15%) albă şi brună a frunzelor , Systhane 0.1% + Fastac 0.015%
petale deja scuturate viermele merelor, Dithane 0.2%+ Zolone 0.2%
minatoare, defoliatoare Captadin 0.25% + Sumi Alpha 0.04%
6 La 8-10 zile după Rapăn, făinare, viermele Idem tratamentul 5
tratamentul anterior merelor G1, afide, Semai poate folosi unul din
(fructul cât bobul de minatoare, defoliatoare insecticidele:
linte) Diazol 0.015%
Sinoratox 0.15%
Karate 0.02%
7 La 10-12 zile după Boli şi insecte similar T6 Idem T6
tratamentul 6
(fructele cât bobul de
mazăre)
8 Boli şi insecte Idem T6– T7
Similar T5-T6
9 Fructele în creştere Rapăn, făinare, pătare Dithane 0.2%+ Karathan 0.1% +
10 15.06.-25.07. unul albă, şi brună a frunzelor, Ecalux 0.1%
11 după altul păduchele din San Jose, Captadin 0.25% + Bumper 0.03% +
păduchele lânos, acarieni Carbetox 0.5%
Merpan 0.2% + Reldan 0.15%
Folpan 0.2% + Tilt 0.02% + Ultracid
0.2%
Notă în caz de atac puternic de
acarieni ca insecticid se mai poate
folosi.
Omite 0.1%
Demitan 0.07%
Penstyl 0.05%
12 Fruct în creştere luna Rapăn , făinare, pătarea Dithane 0.2% + Sumi Alpha 0.04%
13 august albă şi brună frunzelor, Captadin 0.25% + Fastac 0.15%
monilioza, păduchele din Dithane 0.2% + Karathan 0.1%+
San Jose G2, viermele Zolone 0.2%
merelor, perelor şi al
gutuilor G2.
14 Fruct spre pârgă Rapăn, făinare, boli de Topsin 0.1%
(sfârşitul lunii august depozit Euparen 0.15
începutul lunii Benomyl 0.1%
septembrie)
15 După recoltare la Patogeni micotici Sulfat de cupru (piatră vânătă) 1-2%
îngălbenirea şi (ciuperci) şi bacterieniîn (stropirea albastră)
începutul căderii diferite faze
frunzelor

NOTĂ
Tratamentul 1 – se poate efectua în întreaga perioada de repaus (decembrie – martie în ferestrele de
iarnă) dar la umflarea mugurilor eficacitatea biologică este maximă.

2
PRUN – CAIS - PIERSIC
Nr.trat Perioada de aplicare Boli şi dăunători Produse şi exemple de amestecuri,
concentraţii
0 1 2 3
1 Repaus Forme hibernante ale Oleocarbetox - 0.2%
vegetativ(umflarea dăunătorilor(San Jose, Oleoecalux - 1.5%
mugurilor martie) afide, acarieni, cotari) Oleodiazol - 1.5%
2 Umflarea mugurilor de Monilia, deformarea Turdacupral – 0.4% + US1 1.5%
rod, buton verde frunzelor, făinarea, Kocide- 0.2% + US1 1.5%
ciuruirea frunzelor, ouă de Funguran - 0.2% + US1 0.1%
acarieni hibernante Zeamă bordeleză – 0.5% + US1
1.5%
3 La începutul căderii Pătarea roşie, ciuruirea Dithane – 0.2%+ Zolone 0.2%
petalelor(10-15%) deja frunzelor, făinare, Captadin – 0.2%+ Sinoratox 0.2%
scuturate monilioza, viespile Merpan – 0.2% + Sumi Alpha
fructelor, acarieni, 0.04%
defoliatoare, afide
4 La 6-8 zile după T3 Viespea sâmburilor de Zolone – 0.25
(tratament special la prun Diazol – 0.15%
pruni) Sintox - 0.2%
Fastac – 0.02%
5 La 8-10zile unul după Monilioza, ciuruirea Dithane – 0.2% + Sinoratox 0.1%
6 altul (avertizare) frunzelor, făinare, pătarea Captadin – 0.25% + Zolone 0.2%
7 15 mai – 15 iunie) roşie, viermele fructelor, Topsin – 0.07% + Zolone 0.2%
acarieni, afide, defoliatoare Folpan – 0.2% + Decis 0.025%
8 Fruct în creştere Ciuruirea frunzelor, Dith0ane – 0.2% + Ecalux 0.1%
9 sfârşitul lui iunie - iulie pătarea roşie, monilioză, Captadin – 0.25% + Ultracid 0.25
10 făinarea, păduchele din Merpan – 0.2% + Carbetox 0.5%
San Jose, molia fructelor, Pentru acarieni
viermele fructelor, Omite – 0.1%
acarieni, afide Demitan – 0.07%
11 Fructele în pârgă Monilioza Rovral – 0.1%
Ronilan – 0.1%
Sumilex – 0.1%

12 După recoltarea Păduchele din San Jose Ultracid – 0.1%


fructelor(august) (numai dacă este rezervă Reldan – 0.15%
biologică) Carbetox –0.5%
Pirinex – 0.2%
Ecalux – 0.1%
13 La îngălbenirea şi Patogeni micotici(ciuperci) Sulfat de cupru(piatră vânătă) – 1-
începutul căderii şi bacterieni în diferite 2% (stropirea albastră)
frunzelor faze. Foarte important
pentru băşicare(thaphrina)
la piersic

3
CIREŞ - VIŞIN
Nr.trat Perioada de aplicare Boli şi dăunători Produse şi exemple de amestecuri,
concentraţii
0 1 2 3
1 Repaus vegetativ Păduchele din San Jose, Oleocarbetox –2.0%
ouă de acarieni, de păduchi Oleoecalux – 1.5%
de frunză Oleodiazol – 1.5%
2 În perioada Monilinia, ouă de acarieni Zeamă bordeleză – 0.5% + US1
dezmuguritului 1.5%
Turdacupral – 0.4% + US 1.5%
3 Începutul înfloritului Monilinia, ciuruirea Topsin – 0.07%
40-80% flori deschise Dithane – 0.2%
Derosal – 0.07%
4 Începutul scuturării Ciuruirea frunzelor, Dithane – 0.2%+ Zolone 0.2%
petalelor (10-15% din monilioza, antracnoză, Captadin – 0.25% +Sinoratox 0.1%
flori sunt scuturate) păduchii de frunză, Merpan 0.25 +Euparen 0.06%
acarieni
5 La apariţia lăstarilor Idem T4 Idem T4
anuali(când fructele au
diametrul de 1-3 mm)
6 Când fructele au 0.7 Musca cireşelor, păduchi Topsin – 0.07% + Decis
7 cm în diametru(la de frunză, acarieni, insecte - 0.0125%
avertizare) defoliatoare, ciuruirea Dithane – 0.2% + Decis 0.0125%
frunzelor, antracnoză Derosal – 0.07%+ Actelic 0.1%

8 După recoltare (la Păduchele din San Jose Dithane – 0.2% + Carbetox 0.5%
9 aavertizare) G1, păduchii de frunză, Dithane – 0.2% + Methyl –
acarieni, antracnoză, Parithine 0.3%
ciuruirea frunzelor

Consilier consultant OJCA,


Ing. Alexandru Dădărlat

4
Zeama bordeleză
Zeama bordeleză/amestec de sulfat de cupru (piatră vânătă) cu hidroxid de calciu (var) care
formează sulfaţi bazici de cupru(CuSO4.4Cu(OH)2). Sulfatul de cupru singur se poate utiliza în
orezării ca algicid, în doză de 15 kg/ha, aplicat în apă. De asemenea, în concentraţie de 0,5% se
poate aplica pentru dezinfectarea lemnăriei răsadniţelor şi a solului. Uneori, se poate aplica în
pomicultură la tratamentele de iarnă, în concentraţie de 1%.Zeama bordeleză se prepară prin
dizolvarea a 1 kg de sulfat de cupru în apă caldă (5-6 litri), după care se completează cu apă până la
90 litri într-un vas de lemn. Varul nestins, de bună calitate, în cantitate de 0,75 kg sau 1 kg (când
este mai slab), se stinge cu apă separat, încet, până se formează o pastă consistentă) smântânie.
După aceea, se completează cu apă până la 10 litri suspensie. Zeama bordoleză se obţine prin
turnarea laptelui de var, încet şi prin amestecare continuă, peste soluţia de sulfat de cupru.
Suspensia trebuie să aibă un pH neutru sau slab alcalin (pH = 7-8. Zemurile acide (pH = 5) sau prea
alcaline (pH = 10) pot produce arsuri grave. Zeama bordeleză este corozivă pentru metale, în afara
cuprului şi alamei. Este puţin compatibilă cu alte produse. Se poate amesteca cu sulful muiabil.Se
cunosc, în alte ţări, preparate solide de zeamă bordeleză, care se dizolvă simplu în apă pentru a
putea imediat fi folosite în stropiri.Spectrul de acţiune este larg, fiind recomandată pentru
combaterea a numeroase boli, cu excepţia făinărîlor. Acţionează prin contact şi nu pătrund în
ţesuturi. Faţă de patogeni acţionează ionii de cupru, carp pătrund în celulele plantei, unde
coagulează proteinele. Are si acţiune bactericidă, datorită inducerii de către ionii de cupru de fito-
alexine în ţesuturile vegetale.Efecte ecotoxicologice. Din punct de vedere ecologic, zeama
bordeleză (cuprul) este considerată ca fiind unul dintre fungicidele cu cele mai puţine influenţe
negative. În unele soluri viticole, după tratamente îndelungate de combatere a manei, se poate
acumula în cantităţi mari care acţionează asupra plantelor. Este fitotoxică pentru piersici, pruni şi
legume, în special la temperaturi mai scăzute.Zeama bordeleză este considerată ca selectivă faţă de
Bacillus thuringiensis (bacterie entomopatogenă), Prospaltella perniciosi (viespe parazită a
păduchelui din San Jose), Phytoseiulus persimilis (acarofag al păianjenului comun din sere).Este
considerată ca netoxică, dar sulfatul de cupru are DL50 pentru şobolani de 512 mg/kg (ceea ce îl
include în grupa de substanţe mediu toxice). Timpul de pauză este de 20 zile; la tomate şi castraveţi
se recomandă 8-5 zile, iar fructele trebuie bine spălate după recoltare. Produsul nu este toxic pentru
albine, şi peşti.

Comentarii
Zeama bordeleza este un fungicid de contact, (fungi=ciuperci – “combate bolile cauzate de unele
ciuperci”), folosit pe scara larga in trecut. In prezent este un produs important alaturi de celelalte
produse care contin Cupru.

Zeama bordeleza este prezenta in schemele de tratament datorita calitatilor deosebite pe care le are
Sulfatul de cupru, cum ar fi:

- cuprul contribuie la buna maturare a lemnului pomilor si coardelor vitei de vie – o buna maturare
ajuta planta sa treaca cu bine de inghetul de peste iarna” – daca se fac tratamente cu zeama
bordeleza in lunile – august si septembrie, cu concentratii de 0,5-0,75%;

- cuprul ajuta la cicatrizarea ranilor plantei, pentru acest motiv se aplica produse cuprice
(Champion, Triumf, Zeama bordeleza) – imediat dupa evenimente meteo ca (grindina, vant
puternic);

- cuprul din fungicidele cuprice, isi aduce aportul in nutritia plantelor horticole, (exemplu vita de
vie are nevioe de 225 mg Cu/ha);

- cuprul ajuta la formarea vitaminelor B si C de catre plante;

5
-cuprul ajuta la ingrosarea pielitei bobului de strugure ceea ce confera o rezistenta crescuta la boli
ca Putregaiul cenusiu si Fainarea vitei de vie;

- combate numerosi agenti patogeni “ciuperci” prin aplicare in perioada de repaus la pomi si vita de
de vie. Se fac tratamente in perioada de repaus a pomilor si vitei de vie cu concentratii de 3%;

- combate ciuperci ce provoaca boli ca: fainari (fainarea marului, fainarea trandafirului), rapan,
monilioza, manari (mana tomatelor si cartofului, mana vitei de vie), alternarioza “patarea neagra” –
avand o actiune preventiva (previne aparitia bolilor);

- produsele cuprice, aplicate la rasaduri impiedica alungirea acestora, in conditii de lumina


insuficienta: zile inorate, primavara devreme, spatii protejate”sere, solarii”, apartamente, etc);

- combate boli provocate de bacterii “bacterioze” ca (focul bacterian, arsura comuna a fasolei,
patarea unghiulara).

Se aplica in concentratii de 0,5-0,75% (50-70 g/10 l apa);


de Horticultorul in data de 2010-08-16 16:47
Variante de zeama bordeleza:

1. Zeama bordeleza se poate cumpara ca orice pesticid din orice magazin de specialitate
“fitofarmacie”. Exista produse gata preparate ce contin (sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de
Ca), ca de exemplu “Bouille Bordelaise” produs de Cerexagri B.V. FRANCE. Produsul este gata
preparat si se amesteca doar cu apa, conform prospectului.

2. Zeama bordeleza se poate prepara dupa reteta. Pentru prepararea zemei bordeleze se amesteca
sulfat de cupru cu lapte de var.

Pentru prepararea a 10 l de zeama bodeleza in concentratie 0,75% (concentratia care se aplica in


perioda de vegetatie la vita de vie), se iau 75 grame sulfat de cupru care se piseaza bine si se dizolva
in 5 litri de apa calda. Separat se va pregati laptele de var cu 40 grame bulgare de var – stins cu 5
litri de apa. La final se amesteca cele doua componente preparate (sulfatul de cupru cu laptele de
var). Preparati solutia in galeti de plastic, intrucat solutia este puternic coroziva pentru metale.
Pentru ca solutia de zeama bordeleza sa adere bine pe frunze, putem adauga si 15-20 ml aracet la
cei 10 litri solutie “zeama bordeleza”.

In final va recomandam sa folositi produse cuprice moderne pe baza de cupru metalic (Triumf,
Champion, Funguran, Blue shield, Kocide, etc.), acestea combat boli ca: Manari (mana), Bacterioze
(focul bacterian, arsura comuna a fasolei, patarea unghiulara, etc.) si au ceceiasi actiune benefica
asupra plantei pe care o are si zeama bordeleza. Acestea contin numai cupru metalic nu si sulf – fata
de zeama bordeleza, de aceea spectrul lor comparativ cu zeama bordeleza este putin diminuat (nu
combat fainarile).

Atentie!!!

Aplicarea de produse cuprice la legume, poate intarzia infloritul (cu 1-2 saptamani), deci implicit
fructificarea precoce, de aceea aunci cand dorim precocitate – este indicata eviatarea folosirii
produselor cuprice la legume.
de Horticultorul in data de 2010-08-16 16:48
Zeama sulfocalcica sau polisulfura de calciu este obtinuta pe baza de sulf si var.
Pentru obtinerea a 10 l de solutie apoasa, de culoare rosie, sunt necesare 2,800 kg sulf macinat si
1,500 kg var nestins, fara piatra, sfaramat in bucati mici, cat nuca.

6
Vasul in care se pregateste solutia trebuie sa fie smaltuit, cu o capacitate de 15 - 20 litri, in care se
pun sulful si varul, peste care se toarna 2 - 3 l apa fierbinte si se amesteca bine cu o lopatica de lemn
pana ce se stinge tot varul si se obtine o pasta galbena omogena.
Peste aceasta pasta se toarna inca 7 - 8 l apa fierbinte si se inseamna nivelul continutului din vas.

Solutia astfel obtinuta se fierbe 45 minute, amestecandu-se continuu si adaugandu-se apa fierbinte
pentru a se mentine nivelul initial al lichidului.
Pe parcursul fierberii, lichidul isi schimba culoarea din galben in portocaliu, pentru ca la sfarsit sa
devina rosu carmin si sa emane un miros greu de hidrogen sulfurat.
Concentratia zemei sulfocalcice astfel obtinuta este in general de 28 - 30° Beaumé si se poate
determina in orice gospodarie prin cantarirea lichidului, care trebuie sa fie de 1,240 kg pentru 1 litru
de zeama sulfocalcica de 28° Beaumé, 1,250 kg pentru 1 litru de 29° Beaumé si 1,260 kg pentru 30°
Beaumé.
Zeama sulfocalcica astfel obtinuta, avand o reactie usor alcalina este bine sa fie folosita imediat
dupa preparare sau, daca nu, trebuie pastrata in vase necorozive, complet umplute, inchise ermetic,
la temperaturi nu prea ridicate si la intuneric.
Concentratiile in care poate fi folosita sunt de 20% in tratamentele de iarna, 10% in stropirile de
primavara, inainte de dezmugurire, si 2% in timpul vegetatiei.
de Fermierul in data de 2010-08-16 16:50
Zeama bordeleza sau zeama cuprocalcica este o solutie neutra de culoare albastra, rezultand din
combinarea sulfatului de cupru cu hidroxid de calciu (var stins), care se aplica in concentratie de
0,5% in perioada de vegetatie si 1 - 2% in perioada repausului de iarna, la cires, visin, cais, piersic,
prun, in principal, dar si la mar si par.
Concentratia zemei bordeleze este data de cantitatea de sulfat de cupru folosita.
Pentru obtinerea solutiei de 1% zeama bordeleza sunt necesare 1 kg de piatra vanata (sulfat de
cupru) si 500 g var nestins (eventual 2 kg var stins, pasta), la 100 litri apa.
Varul nestins, fara piatra, se stinge cu putina apa pe o scandura intr-un vas de lemn sau galeata de
plastic.
Varul stins se toarna intr-un vas de lemn de circa 110 - 120 litri si se completeaza pana la 50 litri de
apa, amestecand bine.
Separat, intr-un vas de lemn, de circa 60 - 70 litri, se toarna 50 litri de apa, in care se cufunda un
saculet de panza cu 1 kg de piatra vanata pisata.
Solutia se amesteca din cand in cand.
Dupa ce toata cantitatea de piatra vanata din saculet s-a dizolvat, solutia se toarna cu incetul peste
laptele de var din vasul de lemn de 110 - 120 l, amestecand tot timpul cu un bat de lemn.
In acest fel se obtine o solutie foarte slab alcalina.
Daca este acida, solutia produce arsuri pe planta.
Verificarea calitatii (reactiei) zemei bordeleze se face cu hartia de fenolftaleina care, introdusa in
zeama bine preparata, se coloreaza in roz, sau cu hartie de turnesol care introdusa in solutie se
albastreste.
Daca zeama bordeleza nu e neutra se poate adauga var stins sau piatra vanata, controland in
permanenta reactia solutiei.
In final, zeama bordeleza bine preparata trebuie sa aiba culoarea albastra a cerului senin de vara.
Pentru ca zeama bordeleza sa adere mai bine pe organele tratate (frunze, lastari) se adauga melasa,
lapte dulce, albus de ou bine batut, dar cu rezultate mai bune se folosesc substantele Detersen 0,2%,
Aracet 0,15 - 0,2%.
In functie de suprafata viei se prepara cantitatea de solutie necesara, socotind ca la primele stropiri
se folosesc aproximativ 600 l/ha, iar la ultimele 1200 - 1600 litri si chiar mai mult, dupa cat de
dezvoltata este vegetatia.
Dar trebuie sa se retina ca solutia preparata trebuie folosita in aceeasi zi.
Daca este lasata de pe o zi pe alta isi pierde eficacitatea.

7
La inceputul perioadei de vegetatie sau in viile tinere (de 1 - 3 ani) se pot folosi si concentratii mai
mici (0,75% si 0,5%), in care caz se vor folosi pentru obtinerea zemei bordeleze cantitati mai reduse
de piatra vanata si var.
Astfel, pentru solutia de 0,75% se folosesc 750 g piatra vanata si 375 g var nestins la 100 l apa, iar
pentru solutia de 0,50%, 500 g piatra vanata si 250 g var nestins, tot la 100 l apa.
Daca se prepara o singura data cantitati mai mari de zeama bordeleza, se folosesc vase de lemn mai
mari si se multiplica cantitatile de substante indicate, pentru fiecare 100 l apa.
La umplerea aparatelor de stropit solutia se strecoara prin sitele pompelor sau printr-un tifon.