Sunteți pe pagina 1din 1

Plantă din familia

Papaveraceoe,
cu numeroase tulpini înalte de 6—15 cm, păroase, lipsite defrunze, la vîrf cu cîte o fl oare
cu patru petale late, galbene şi un caliciu cu peri întunecaţi. Frunzele,aşezate num
ai la baza tulpinii, sînt adînc spintecate în diviziuni de l—5 mm lăţime.Înfloreşte în iulie-
august.Creşte prin grohotişuri şi pietrişuri calcaroase.Răspîndirea în ţară: munţii Rodnei, Buce
gi, Piatra Craiului, Godeanului.