Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de lecție- COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

I. Date generale
Data: 27.03.2019
Unitatea de învățământ: Colegiul Național Gheorghe Șincai- Cluj-Napoca
Profesor: Ioana Pode
Clasa: a II-a B
Disciplina: Limbă și comunicare
Subiectul lecției: Poveste de povești
Tipul lecției:
Unitatea de învățământ: Cea mai frumoasă poveste
Durata: 2x50 min

II. Competențe specifice


1. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;
2. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
3. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în
sine;
4. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază.

III. Obiective operaționale: la sfîrșitul orei, elevii vor fi capabili:


O1: să citească în fața clasei povestea realizată;
O2: să construiască enunţuri și să le dezvolte, pe baza unui set de cuvinte date;
O3: să utilizeze limbajul verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea asigurării/
menţinerii atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie facială, claritate în exprimare, ton);
O4: să utilizeze gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine afirmaţiile - exprimarea prin
mimare a diferitelor emoţii şi reacţii;
O5: să ilustreze coperta adecvat, potrivit cu conținutul poveștii.
IV. Strategii didactice
Metode și procedee de învățământ: conversația, expunerea, explicația
Mijloace de învățământ: foi dictando A4, coli ministeriale, creioane, plic cu cele 10 cuvinte
Forme de organizare: pe grupe

V. Evaluarea
Forme de evaluare: observaţia sistematică , evaluare orală

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor

Moment -se asigură climatul de ordine şi disciplină -pregătirea materialelor


organizatoric necesar desfăşurării activităţii; necesare începerii şi
2 min -pregătirea materialului didactic necesar; desfăşurării orei.
-stabilirea ordinii pentru începerea orei.
Verificarea Se va realiza prin adresarea a câtorva Elevii vor răspunde la
cunoştinţelor întrebări: întrebări, iar acolo unde nu
dobândite -Ce este o poveste? vor fi siguri de răspuns,
anterior -De ce sunt importante poveștile? învățătoarea îi va ajuta.
8 min. -Ce fac ele pentru noi?
-Cui sunt adresate poveștile?
-Dar un om mare și-ar dori să citească o
poveste?
-Ce spuneți despre o piesă de teatru? Nu este
și ea tot o poveste scriă?
-Voi mergeți la teatru?
-Cum se numește cel care scrie o poveste?
Captarea Învățătoarea îi va ruga pe copii să facă un Elevii își vor aminti
atenţiei rezumat a poveștii „O poveste din cinci conținutul poveștii și îl vor
8 min. povești”, scrisă de elevi în clasa prezenta.
pregătitoare:
-Mi-a arătat doamna învățătoare o poveste
grozav de interesantă pe care voi ați scris-o
în clasa pregătitoare. Vă mai amintiți despre
ce poveste e vorba? Ați vrea să îmi povestiți
pe scurt povestea?
Anunţarea Elevii vor fi anunțați ce vor face azi la ora Elevii ascultă cu atenție
subiectului şi de Limbă și comunicare:
a obiectivelor -Văd că în clasa pregătitoare ați făcut o
2 min. treabă minunată, așa că azi am să vă provoc
să deveniți iar scriitori și să realizați o
poveste, numai că de data aceasta aș dori să
lucrați pe grupe mai mici și mai mult, cred
că ar fi și mai spectaculos dacă ați ilustra și
coperta peveștii voastre.
Prezentarea Învățătoarea le explică elevilor cum se va Elevii ascultă instrucțiunile,
noului desfășura activitatea: adresează întrebări și așteaptă
conținut și -Mai întâi vă voi grupa în grupulețe de câte cu nerăbdare să înceapă
dirijarea 4. Apoi, fiecare grupă va primi un plic cu 10 activitatea.
învăţării cuvinte (Scobitoare, Crețulina, parașută,
50 min. șampon, oaie, dicționar, ghețar, crampoane,
degete, eșarfă), pe care va trebui să le
folosiți in povestea voastră. !!! Atenție să nu
ratați vreun cuvânt!! Puteți să schimbați
forma cuvântului sau să folosiți de mai
multe ori același cuvânt.
-În momentul în care vă dau startul, primul
lucru pe care îl veți face va fi să vă negociați
rolurile în echipă și să stabiliți cine va scrie,
cine va fi povestitorul în fața clasei, cine va
ilustra coperta, fiecare trebuie să știți ce
aveți de făcut și desigur toți să contribuiți cu
idei la realizarea poveștii. Tot atunci va
trebui să vă atribuiți un nume expresiv
echipei voastre.
- La sfârșitul activității vom evalua poveștile
voastre urmărind mai multe criterii precum
folosirea tuturor cuvintelor date,
respectarera părților unei povești și
formulele specifice acesteia, dacă și cum ați
ilustrat coperta, dacă toți membrii echipei au
participat activ la realizarea poveștii,
expresivitatea in fața clasei, originalitatea și
dacă ați lucrat în liniste. Și cum după faptă
vine și răsplata, cadoul meu pentru că ați
acceptat provocarea va fi acordarea de
maximum 10 puncte echipelor care vor
respecta toate criteriile.
*învățătoarea va schița pe tablă un
tabel cu cele 7 criterii (Anexa 1)
- În ceea ce privește coperta vă rog să fiți
atenți la cum o realizați, să cuprindă titlu(la
mijloc), autorul (veti trece numele echipei
voastre), localitatea și anul (jos), dar am să
vă prezint un model pe tablă ( învățătoarea
realizează un model de copertă pe tabla).

Spor la treabă!
Obţinerea După finalizare, un reprezentant sau doi din Elevii vor ieși în fața clasei și
performanţei fiecare echipă, va/vor prezenta în fața clasei plini de entuziasm și carismă
30 min. coperta și povestea pe care au realizat-o. vor prezenta povestea.
Încheierea În funcție de criterii, învățătoarea va evalua Copiii vor aștepta să afle cine
activităţii fiecare grupă și va fi desemnată grupa a câștigat și vor fi
3 min. câștigătoarea iar apoi, pentru a-i felicita se entuziasmați când, în final,
va striga de 3 ori „hip hip ura” pentru echipa toți vor primi aprecieri.
1 și „hip hip ura”pentru toate echipele.

Anexa 1
Criterii Grupa: Grupa: Grupa: Grupa: Grupa: Grupa: Grupa:

10 cuvinte (2p)
Părți+formule
specifice (2p)
Coperta (2p)
Asumare+respectare
rol (1p)
Expresivitatea (1p)
Originaliatea (1p)
Disciplină (1p)
TOTAL