Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Unitate şcolară: Şcoala Postliceală „Vasile Alecsandri „ Buzau


Anul / Clasa: Anul III A A.M.F
Propunator :Prof. LAZARESCU ANISOARA
Modulul: APITERAPIE
Lecția: PASTURA
Scopul lecţiei: Verificarea cunostintelor privind apiterapia.
Tipul de lecţie: Comunicare / Ȋnsuşire de noi cunoştinţe ( Predare-Ȋnvăţar-Evaluare) .

Obiective derivate /Competenţederivate:


C.1 Explica notiunea de PASTURA cuprins in cursul de APITERAPIE.
La sfarsiulorei ,eleviivor fi capabili :
O1. 1sa defineasca si sa explice ce este pastura;
O1. 2 sa identifice proprietatile pasturei;
O1. 3 sa identifice intrebuintarea acesteia in familia de albine;
O1. 4 sa recunoasca compozitia chimica a pasturei;
O1. 5 sa identifice actiunea biologica a acesteia;
O1. 6 sa analizeze si sa recunoasca pastura.
C.2 Utilizarea corecta a notiunilor de pastura in cadrul cursului de APITERAPIE.

La sfarsitul orei, elevii vor fi capabili:


O2. 1 sa utilizeze , in limbajul obisnuit notiunea de pastura;
O2. 2 sa defineasca si sa explice ce este pastura;
O2. 3 sa identifice intrebuintarea in familia de albine;
O2. 4 sa recunoasca compozitia chimica a pasturei;
O2. 5 sa idebtifice actiunea biologica a acesteia;
O2. 6 sa analizeze si sa recunoasca pastura.

Strategii didactice dominante:

1.Metode alternative :

 Brainstorming- ul
 Problematizarea
 Observatia dirijata
 Invatarea prin descoperire
 Conversatia euristica
 Tehnica SINELG.

2. Metodetraditionale:

 Conversatia
 Explicatia
 Activitatea independent
 Activitatea in grup

Material didactic :filme documentar, produse apicole, faguri.

Mijloace de invatamant: leptop, retroproiector, table magnetica, suport de curs.


Strategii de evaluare:

 Converstia euristica si examinarea


 Evaluarea orala
 Munca independent

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

MOMENTELE OB ACTIVITATEA ACTIVITATEA MIJLOACE SI FORMA DE FORME DE


LECTIEI/ DURATA PROPUNATORULUI ELEVILOR PROCEDEE ORGANIZARE EVALUARE
1. Momentul Stabileste un climat propice Se pregatesc pentru Conversatia Frontal
organizatoric desfasurarii activitatii. ora.
1 min. Pregateste materialele necesare.

2. Reactualizarea si O1.1 Realizeaza recapitularea notiunilor Asculta cerintele, Conversatia Frontala Orala
sistematizarea O2.1 cuprinse in capitolele anterioare de urmaresc, rezolva euristica si
cunostintelor APITERAPIE, referitoare la miere si individual, rapid. examinatoare
5 min. produse apicole. Explicatia
Evaluarea orala
3. Captarea si O1. 1 Utilizeaza notiunile dobandite de Citesc cerintele, Conversatia frantala orala
orientarea atentiei. O1.2 elevi in urma parcurgerii capitolelor asculta, urmaresc. euristica si
Legatura cu lectia O1.3 anterioare pentru a face legatura cu examinatoare
noua O2.1 subiectul lectiei de zi: PASTURA. Explicatia
2 min. Evaluarea orala
Tabla magnetica
4. Enuntarea temei si O1.1 Anunta titlul, tematica lectiei, scopul Asculta, urmaresc, Conversatia, Frontal
scopul lectiei noi si O1.2 si obiectivele urmarite. retin,scriu titlul explicatia Individual
anuntarea O1.3 Scrie titlul lectiei pe tabla PASTURA lectiei noi in caiete.
obiectivelor O2.1
operationale
2 min.
5. Dirijarea invatarii O1.1 Explica provenienta termenului de Asculta, urmaresc, Conversatia Fronatala Orala
prin strategie O1.2 pasture si importanta ei. retin,scriu euristica Individuala
interactiva O1.3 Realizeaza pe tabla schema lectiei informatiile noi in Explicatia
35 min. O1.4 Si explica fiecare pas ce va fi caiet. Invatatrea prin
O1.5 parcurs, implicandu- i pe elevi activ Se implica direct in descoperire
O1.6 in lectie. lectie, analizeaza,
O2.1 Prezinta fiecare proprietate a descopera, redau, Leptop
O2.2 pasturei, ce contine acesta si dezbat, sintetizeaza, retroproiector
O2.3 compozitia chimica, utilizarea ei. generalizeaza, emit Table
O2.4 idei, etc. Produse apicole
O2.5 Fagure
O2.6
6. Feed- back- ul O1.1 Incurajeaza elevii sa raspunda la Asculta, uramaresc, Conversatia Frontal Oral
3 min. O1.2 intrebarile din noua lectie. raspund Explicatia Individual
O1.3 Evaluarea orala
O1.4
O1.5
O1.6
O2.1
O2.2
O2.3
O2.4
O2.5
O2.6
7. Aprecierea O2.6 Face aprecieri privind raspunsurile Asculta, urmaresc, Conversatia Frontal
activitatii elevilor elevilor, participarea acestora la retin explicatia
2 min. buna desfasurare a lectiei, noteaza
raspunsurile elevilor.

S-ar putea să vă placă și