Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Propunatoare:
Data:
Grupa: mică
Tema anuală: ,,Cine sunt/suntem?”
Tema proiectului: „Eu și lumea mea”
Tema săptămânii: ,,Familia mea”
Tema zilei: ,,Familia mea este o comoară”
Forma de realizare: observare
Domenii experientiale: Limbă și Comunicare
Tipul activității: asimilare de cunoștințe
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici
Mijloc de realizare: observare cu suport ilustrativ
Durata: 15 minute
Scopul activității: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a provenienței familiale, precum și stimularea curiozității pentru
investigarea acesteia.
Obiective operaționale:
O: Sa identifice corect cel putin trei membrii dintr-o familie cu ajutorul imaginilor prezentate.
O: Sa descrie corect cel putin o activitate din familie cu propriile cuvinte.
O: Sa poarte discutii libere pe baza imaginilor prezentate.
O: Sa manifeste interes si curiozitate fata de activitatea propusa.
O: Sa interactioneze in mod pozitiv si constructiv cu colegii de grupa.
Strategii didactice:
Metode si procedee: explicatia, brainstorming, observare, munca in echipa, Stop, jocul

1
Mijloace didactice: imagini pe carton mare cu membrii familiei si activitatile acestora, buline colorate, laptop, fotografii, minge.
Forme de organizare: Frontal, individual si grupuri mici
Bibliografie:
Pletea, M. et all , Aplicatiile noului curriculum pentru invatamantul prescolar, vol III, Bucuresti: Editura DPH, 2009.
Munteanu, C., Munteanu, E. N., Ghid pentru invatamantul prescolar .O abordare din perspectiva noului curriculum, Iasi: Editura Polirom, 2009.

Etapele lecției Strategii didactice


Conținutul învățării Forme de Metode și Mijloace de Evaluare
organizare procedee învatare
1.Moment Aranjarea scăunelelor în formă de semicerc. Pregatirea materialului Observarea
2
organizatoric didactic necesar desfasurarii activitatii. copiilor
2. Captarea Educatoarea enunță două ghicitori, la care copiii încearcă să Frontal Problematizare Observarea
atenției răspundă corect (mama/tata). copiilor
3.Anunțarea Aflăm misterele ghicitorilor și educatoarea anunță tema zilei: Frontal Explicația Observarea
temei și -Copiii astăzi vorbim despre familia din care facem parte, din cine Demonstrația comportamen
obiectivelor anume este compusă familia, cum ne ajutăm noi părinții și cum le telor copiilor la
arătăm că îi iubim. verbalizarea
acțiunilor
4. Dirijarea Se prezintă copiilor pe un carton mare colorat membrii familiei Frontal Problematizare Planse cu Apreciere
învățării succesiv. Pentru fiecare membru indicăm o imagine și cel puțin trei Explicația imagini verbală
fotografii aduse de către părinți. Fiecare membru este asociat unei Observare Buline colorate
activități corespunzătoare. Se realizează descrierea membrilor și
împărtășim unicitatea fiecăruia. Se solicită copiilor să povestească Individual
cea mai plăcută activitate realizată în familie și o ocazie în care au
arătat cât de mult își iubesc părinții. Se accentuează mesajul că
fiecare familie este unică, specială și comoara pe care trebuie să o
prețuim mereu.

3
5. Asigurarea Se realizează 3 grupe reprezentând membrii familiei (mama, tata și Frontal Explicație Imagini cu Apreciere
retenției copilul). Pe o măsuță sunt aranjate imagini cu acești membrii; pe Grup Demonstrație membrii verbală
și a altă măsuță se află obiecte de bucătărie, jucării diverse (cuburi, Joc familiei Aplauze
transferului mașinuțe, bebeluși etc). Fiecare grupă la semnal sonor trebuie să
meargă către prima măsuță să aleagă imaginea corespunzătoare Jucării
rolului primit și apoi să aleagă un obiect pentru a desfășura o
activitate. Se insistă pe verbalizarea acțiunii. La final se vor realiza
familii și se va simula ritualul de pregătire și așezare a mesei.

6.Evaluarea Educatoarea va pune întrebări la care copiii trebuie să răspundă Frontal Aprecieri orale
progresului corect:
realizat -Cum putem să ne ajutăm părinții în casă?
-Cum arătăm părinților dragostea noastră?
-Din cine este formată familia?

7. Încheierea În încheiere, educatoarea le propune copiilor să strângă materialele Frontal Exercițiul Aplauze și
activității și să aranjeze scaunele, dezvoltând astfel copiilor deprinderi de aprecieri.
ordine și disciplină.