Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL TEHNIC “AUREL VLAICU” GALAŢI

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


AN ŞCOLAR: 2018-2019
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2018-2019
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a XI-a

I.− Citește următorul fragment:


Constanța, 16 iunie, 1882
Draga mea Veronică,
Iartă-mă că nu ți-am scris de atâta timp, dar am întârziat la Giurgiu, la Costinescu, unde am scăpat o
dată vaporul, care nu pleacă decât de trei ori pe săptămână, și am venit aci, unde poșta nu pleacă în toate zilele.
Am venit ieri și am făcut deja două băi de mare, cari promit a-mi face mult bine, deși pe-aici e frig încă și apa
mării nu e destul de caldă pentru băi. De-aceea sunt unul din cei dentâi sosiți aci pentru băi și nimeni nu se
scaldă încă afară de mine. N-o să stau aci decât vro zece zile și apoi iar mă-ntorc la București.
O să mă-ntrebi ce efect mi-a făcut marea, pe care-o văz pentru-ntâia oară? Efectul unei nemărginiri
pururea mișcate. Dar, abia de două zile aci, n-am văzut-o în toate fețele - căci ea e schimbăcioasă la coloare și în
mișcări, de unde unii autori o și compară cu femeia.
Constanța sau Chiustenge este un mic orășel, dar îndestul de frumos. Nu are a face deloc cu Rusciucul.
Casele au o oarecare eleganță în clădirea lor, căci piatra e ieftină aci, și clădirile sunt din piatră pătrată, iar
primăria, de când stăpânesc românii și există un consiliu comunal, a făcut foarte mult pentru orânduiala și
înfrumusețarea orașului. O terasă pe țărmul înalt dă o frumoasă priveliște pe toată întinderea mării și, când luna
e deasupra apei, ea aruncă un plein de lucire slabă, care plutește pe-o parte a apei. Restul rămâne în întunerec, și
noaptea marea își merită numele ei de neagră.
Viața e cam scumpă aci, dar nu atât de exagerat de scumpă precum mi se descria, mai ales de când s-au
deschis câteva hoteluri. La anul să știi că venim amândoi aci, căci băile de mare întăresc și grăbesc bătăile
inimei. Cu toate că omul pare a întineri de ele, privirea mării liniștește, mai ales sufletele furtunoase.
Șed într-o mansardă și privirea mi-e deschisă din două părți asupra mării, pe care aș vrea să plutesc cu
tine. Dar aceasta nefiind cu putință, te sărut cu dulce, draga mea Veronică, și rămân,
Al tău Eminescu
(Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit- Corespondență inedită Mihai Eminescu-Veronica Micle)

A.Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:


1. Transcrie patru forme neliterare și precizează forma lor actuală. 8 puncte
2. Indică motivul pentru care Eminescu îi scrie Veronicăi cu întârziere. 8 puncte
3. Numește două avantaje ale „băilor de mare”, din perspectiva lui Eminescu. 8 puncte
4. Precizează ce impresie i-a făcut marea lui Eminescu, după propria mărturisire. 8 puncte
5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, atitudinea lui Eminescu față de orașul Constanța, așa cum reiese din textul
scrisorii. 8 puncte
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

B. Redactează un text, de 100-200 de cuvinte, în care să argumentezi dacă distanța dintre îndrăgostiți poate
afecta sau nu relația de iubire, folosind informațiile din scrisoarea trimisă de Eminescu Veronicăi Micle.
(30 de puncte)
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
- formularea ipotezei/tezei/premisei; 4 puncte
- menționarea poziției pe care o ai față de ipoteza/teza/premisa formulată; 2 puncte-
enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 16 puncte
- formularea unei concluzii pertinente; 4 puncte
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 2 puncte
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 2puncte

1.Prezintă, în 50-60 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind două trăsături ale textului liric. ( eul
liric, limbaj poetic, teme și motive literare etc.)
Suflete, prund de păcate,/ eşti nimic şi eşti de toate. / Roata stelelor e-n tine / şi o lume de jivine.// Eşti nimic şi
eşti de toate:/ aer, păsări călătoare,/ fum şi vatră, vremi trecute/ şi pământuri viitoare.
(Lucian Blaga, Suflete, prund de păcate) 20p
Oficiu 10p
BAREM
Anul şcolar 2018-2019
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a XI-a

I.−

A.
1. Transcrierea a patru forme neliterare și precizarea formei actuale. 4+4=8p 8 puncte
2. Indicarea motivului pentru care Eminescu îi scrie Veronicăi cu întârziere („am scăpat o dată vaporul, care nu
pleacă decât de trei ori pe săptămână, și am venit aci, unde poșta nu pleacă în toate zilele”) 8 puncte
3. Numirea a două avantaje ale „băilor de mare”, din perspectiva lui Eminescu („băile de mare întăresc și
grăbesc bătăile inimei.. omul pare a întineri de ele, privirea mării liniștește, mai ales sufletele furtunoase”.
4+4=8 8 puncte
4. Precizarea impresiei pe care i-a făcut-o marea lui Eminescu, după propria mărturisire. 8 puncte
5. Comentarea, în 30-50 de cuvinte, a atitudinii lui Eminescu față de orașul Constanța, așa cum reiese din textul
scrisorii. 8 puncte
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

B. Redactarea unui text în care să se argumenteze dacă distanța dintre îndrăgostiți poate afecta sau nu relația de
iubire, folosind informațiile din scrisoarea trimisă de Eminescu Veronicăi Micle.
(30 de puncte)
- formularea ipotezei/tezei/premisei; 4 puncte
- menționarea poziției pe care o ai față de ipoteza/teza/premisa formulată; 2 puncte
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 16 puncte
- formularea unei concluzii pertinente; 4 puncte
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 2 puncte
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 2puncte

II.Prezentarea semnificațiilor textului următor, evidențiind două trăsături ale textului liric. ( eul liric,
limbaj poetic, teme și motive literare etc.): prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare
la fragmentul dat – 12 puncte; prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 6 p.; simpla
precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 2 p.
– utilizarea limbii literare – 2 puncte; logica înlănțuirii ideilor – 2 puncte; ortografia – 2 puncte (0–1
greseli ortografice – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.); punctuația – 2 puncte (0–1 greseli de
punctua_ie – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 8 puncte
In vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte si să dezvolte subiectul propus. 20p

Oficiu 10p