Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele________________________ Data________________

Evaluare sumativă
la Matematică (Modulul III. Înmulţirea şi împărțirea în concentrul 0 – 1 000)

1 Descoperă regula de formare a şirului şi continuă cu încă 3 numere.


500, 535, 570, _________, ___________, ___________ L0123

2 Citeşte cu atenţie fiecare propoziţie. Încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată, sau
litera F, dacă o consideri falsă:
 Jumătatea numărului 1000 este 500. A F L01
 Sfertul numărului 100 este 20. A F L01
 Dublul unui număr se află prin înmulţirea cu 2. A F L01

3 Calculează, apoi efectuează proba prin operaţia inversă.


484:2= 381:3=
L 0 12
L 0 12

4 Scrie prin exerciţiu apoi calculează.


Micşorează suma numerelor 56 şi 188 de 2 ori.
L0123

5 Indică ordinea operaţiilor, apoi rezolvă exerciţiul.


L01
365 : 5 + 9 x 7 = ____

L0123

6 Află numărul necunoscut.


46 : a = 2 b : 5 = 83 L012

L012
7
Completează tabelul.
L01234
Cantitatea (kg) 4 5 2
Preţul (lei) 24 7
Costul (lei) 505 28 480

8 Completează enunţul problemei cu numerele corespunzătoare.


Dacă pixurile se vând la preţul de 10 lei, L012
atunci __________seturi a câte _________ pixuri costă în total 120 lei.

9 Rezolvă problema cu justificări.


La o patiserie s-au preparat 300 gogoşi şi s-au pus câte 3 în cutii. Cutiile au fost aranjate în vitrină
în rânduri câte 10. Câte rânduri de cutii cu gogoşi sunt în vitrină ?
Rezolvare cu justificări:

L01
L012

L01
L012

Răspuns:_______________________________________________________________________
L01
10 Rezolvă problema cu justificări.
Într-un sac sunt 52 kg de făină. Făina se ambalează în pachete câte 5 kg. Câte pachete vor fi
umplute, şi câte kg de făină va rămâne în sac?

Rezolvare cu justificări:

L02
L01
L012

Răspuns(deplin):________________________________________________________________ L01
______________________________________________________________________________

Punctaj acumulat:__________________________________din totalul de 40 de puncte

Scor 40-33 32-25 24-16


calificativ Foarte Bine Bine Suficient

Am înţeles corect Am calculat Am determinat Am rezolvat Am scris cu


sarcinile exerciţiile numerele problema cu plan acurateţe
necunoscute şi prin exerciţiu