Sunteți pe pagina 1din 5

Numele:

Prenumele:

Patronimicul:

Instituţia de îînvaă ţaă mîînt:

Biologie
EVALUARE INIȚȚ IALAĂ
Clasa a VI-a

2018

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastraă , creion.


Test de evaluare inițială
la biologie
Clasa a VI-a
Numele, prenumele________________________________
Data__________________________

№ Itemi Scor

1 Subiectul 1. L
Subliniaţi cu o linie care sunt organisme vegetale şi cu două linii care sunt animale: 0
1
cuc; ghiocel; calculator; câine; crin; liliac; meduză; bec; sunătoare; libelulă; bancă; 2
muşeţel; pelican; rândunică; leuştean; stejar; muşchi; cârtiţă; brad; coada şoricelului; 3
4
trifoi; râmă; furnică; mentă; muştar;păpădie; porumb;albină. 6

2 Subiectul 2.
Dă cel puţin trei exemple de vieţuitoare care trăiesc în mediul : L
a)terestru : 0
_______________________ _________________________ ______________________ 1
b)aerian : 2
_______________________ _________________________ ______________________ 3
c)acvatic :
_______________________ _________________________ ______________________

3 Subiectul 3.
Enumeră :
L
a) trei plante cultivate de om în grădină :
0
__________________________________ _______________________________ _________________________
1
b) trei animale sălbatice care trăiesc în ţara noastră:
2
__________________________________ _______________________________ _________________________ 3
c)trei arbori din pădurile de foioase sau conifere
__________________________________ _______________________________ _________________________

4 Subiectul 4.
Încercuieşte litera din dreptul răspunsului corect:
Plantele cultivate în grădină sunt : L
a - un mediu de viaţă amenajat de om 0
b - un mediu de viaţă natural 1
Plantele sălbatice sunt 2
a - îngrijite de om 3
4
b – spontane
5
În grădină omul cultivă:
a - plante ornamentale
b - pomi fructiferi
c - legume şi zarzavaturi .
5 Subiectul 5. L
Enumeră factorii de care au nevoie plantele pentru a creşte şi a se dezvolta: 0
___________________, __________________, __________________, _______________ 1
2
3
4

6 Subiectul 6. L
0
Completează urmatoarele enunţuri privind relaţiile plantelor cu mediul: 1
Prin hrănire plantele consumă_______________________şi elimină__________________ 2
Prin respiraţie plantele consumă____________________şi elimină___________________ 3
4
7 Subiectul 7.

Menţionează cel puţin trei motive pentru care sunt importante plantele: L
_________________________________________________________________________ 0
_________________________________________________________________________ 1
2
_________________________________________________________________________
3
8 Subiectul 8.
L
Enumeră cel puţin patru modalitaţi prin care omul a dus la degradarea mediului 0
natural. 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________

9 Subiectul 9.
L
Cum consideri că poţi contribui la protejarea mediului natural? 0
_________________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________________ 2
_________________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________
Barem de corectare

Nr. Corectare Scor acordat


item
1 Cu o linie: ghiocel,crin, liliac, sunătoare, mușețel, leuștean, stejar,
mușchi, brad, coada șoarecelui, trifoi, mentă, muștar, păpădie, 25x0,25p=6p
porumb.
Cu două linii: cuc, câine, liliac, libelulă, pelican, rândunică, cârtiță,
râmă, furnică, albină.
2 Terestru: (se admite orice animal terestru ) ex. arici, cârtiță, vulpe 1p
Aerian: (se admite orice animal aerian ) ex. libelulă, vultur, liliac 1p
Acvatic: (se admite orice animal acvatic ) ex. delfin, știucă, broască 1p
Total 3p
3 a) ex. dovleac, roșii, ceapă 1p
b) ex. vulpe, căprioară, iepure de câmp 1p
c) ex. pin, stejar, arțar 1p
Total 3p
4 Plantele cultivate în grădină sunt : 1p
a - un mediu de viaţă amenajat de om
Plantele sălbatice sunt 1p
b – spontane
În grădină omul cultivă:
a - plante ornamentale 1p
b - pomi fructiferi 1p
c - legume şi zarzavaturi . 1p
Total 5p
5 Lumină, umiditate, temperatură, sol 4x1p=4p
6 Prin hrănire plantele consumă dioxid de carbon şi elimină oxigen.
Prin respiraţie plantele consumă oxigen şi elimină dioxid de carbon. 4x1p=4p

7 Oferă oxigen
Sursă de hrană 3x1p=3p
Decorațiuni
8 Desțelenirea solului
Defrișarea pădurilor 4x1p=4p
Braconajul
Aruncarea deșeurilor
9 Orice acțiuni de protejare a mediului 7p
Total: 39p

Barem de notare
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-2 3-5 6-8 9-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-39