Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CERAT

PENELUL
FERMECAT
Domeniul estetic si creativ
Activitate optionala
Nivelul II
Grupa mare

Educatoare:
Persu Stefanescu Veronica

Anul şcolar 2017 - 2018

1
Denumirea opţionalului: „Penelul fermecat”
Tipul opţionalului: Opţional la nivelul mai multor domenii experienţiale
Domenii experientiale vizate:Domeniul estetic si creativ;Domeniul om si societate
Nivelul de varsta : Nivelul II,
Grupa mare
Grup tinta:prescolari
Durata: 1 an (2017-2018)
Locul desfasurarii:sala de grupa
Număr de ore pe săptămână: 1 oră/săptămână

Argument
Culorile fac parte din viaţa noastră şi ne-am obişnuit atât de mult cu ele încât, uneori, nici
nu le mai dăm atenţie. Răsăritul şi apusul, nu ne mai crează uneori niciun fel de sentiment, nu
mai vedem covorul de frunze aşternut toamna pe alei, culorile desăvârşite ale primăverii...
Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, să-l
descopere sub aspecte noi.
Oriunde am privi în jurul nostru privirea şi sufletul ni se umple de culoare. Chiar şi atunci
când închidem ochii, tot culoarea e cea care ni se zbate sub pleoape.
Şi atunci nu cumva culoarea este cea mai mare comoară a omenirii?
Grădiniţa este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea personalităţii
umane, la formarea şi cultivarea gustului pentru frumos, oferind preşcolarului posibilitatea
stimulării câmpului emoţional şi îndepărtarea inhibiţiilor. Opţionalul „Penelul fermecat” oferă
posibilitatea preşcolarilor de pătrunde pe tărâmul minunat al culorilor, foarte îngrăgit de ei.
Astfel, în acest univers specific copilăriei ei îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da
frâu liber imaginaţiei şi fanteziei lor.
Diverse modalităţi didactice de realizare a activităţilor, cum ar fi: jocuri, cântece, poveşti,
drumeţii, picturi, lucrări cu materiale textile sau din natură, etc., vor antrena preşcolarii pentru a
descoperi tainele din lumea culorilor. Se urmăreşte stimularea gustului pentru frumos,
coordonarea oculo-motorie, dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, simţul proporţiilor, orientarea
spaţială, toate acestea ajutându-l pe copil în învăţarea scrierii la şcoală. Prin artele plastice, prin
aducerea copilului în mijlocul naturii, observarea covorului de frunze, a florilor multicolore, se
declanşează o mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze în faţa
problemelor vieţii.
Prin intermediul acestui opţional urmărim dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a
comunica prin culoare, ne dorim a-i învăţa pe copii să iubească frumosul şi să-şi lase sufletele să
se exprime prin culoare.

2
Competenţe generale:
 Formarea deprinderii de receptare a lumii culorilor;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, sentimente;
 Realizarea unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj plastic şi forme,
obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială);
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialele textile şi din natură, precum şi despre
tehnicile de lucru necesare prelucrării acestora.

Competenţe specifice:

1. Formarea deprinderii de receptare a lumii culorilor


1.1. Diferenţierea culorilor în mediul înconjurător;
1.2. Perceperea diferitelor forme şi mărimi colorate din mediul apropiat;
1.3. Cunoaşterea semnificaţiei culorilor în viaţa oamenilor.

2. Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, sentimente


2.1. Înţelegerea mesajului unor texte citite sau audiate, în vederea descoperirii
semnificaţiei culorilor;
2.2. Utilizarea unor desene, simboluri, pentru a transmite emoţii şi sentimente;
2.3. Stimularea curiozităţii pentru investigarea universului culorilor.

3. Realizarea unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj plastic şi forme,


obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială)
3.1. Folosirea unor tehnici de pictură pentru a reda diferite aspecte din realitate;
3.2. Aplicarea materialelor adecvate în realizarea unor compoziii artistico-plastice
originale;
3.3. Identificarea dominantelor cromatice în organizarea unor suprafeţe plastice;
3.4. Formarea unor deprinderi practice şi gospodăreşti, utilizând un vocabular specific.

4. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialele din natură şi sintetice, precum şi despre


tehnicile de lucru necesare prelucrării acestora;
4.1. Cunoaşterea caracteristicilor specifice materialelor din natură şi sintetice;
4.2. Utilizarea unor tehnici de prelucrare a diferitelor materiale, în vederea obţinerii unor
produse simple.

Conţinutul invatarii:

- Culorile şi mediul înconjurător (plimbări, drumeţii, vizionări, colecţii);


- Semnificaţia culorilor (desen, pictură, activităţi practice, memorizări, poveşti,
cântece, ghicitori, vizionări Power Point, prezentări de modă, jocuri de rol);
- Discriminarea culorilor (jocuri didactice, jocuri de mişcare);
- Tonuri şi nuanţe de culori (activităţi practice, pictură);
- Culori calde, culori reci (vizionări Power Point, pictură);
- Mozaic de culori (activităţi practice, activitate casnică)
- Nonculori (pictură);
- Tehnici de pictură (dactilopictura, tehnica amprentei, forme spontane);

3
- Compoziţia decorativă (activităţi practice, pictură);
- Expoziţii.

Activitati de invatare:

 Picturi pe diferite suprafete:carton, faianta,etc:


 Desene decorative pe carton;
 Expozitii plastice;concurs de desen;
 Analiza unor albume de arta;
 Confectionarea de albume cu lucrarile copiilor;

Metode si mijloace de realizare:


Exercitiul, explicatia,demomstratia,conversatia dirijata, turul galeriei,munca in
echipa, activitate individuala

Modalitati de evaluare:

 Concursuri pe teme artistice


 Expoziţii permanente
 Expoziţii ocazionale
 Decoraţiuni interioare

Bibliografie:

MECTS, Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura


„Gheorghe Cârţu - Alexandru”, Craiova, 2009
Bădulescu, Rita, Educaţie plastică – Album metodic pentru elevii claselor I –IV,
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2000
Bojneag, Maria, Educaţie plastică – ghid metodic pentru învăţământul preşcolar,
Editura Tehno – Art, 2007
Gheorghiu, Maria, Paleta copilăriei, Editura Tezit FZH, Bucureşti, 1998
Roşca, Adriana; Vasilica, Marcu, Aplicaţii cu materiale din natură, Editura Aramis,
Bucureşti, 2007
Ţuhală, I., Gavrilă, T., Caiet de arte plastice, Editura Coresi, Bucureşti, 1992
Vrăşmaşu, E, Educaţia preşcolarilor în mileniul trei, Editura Polirom, Iaşi, 2002

4
Planificare calendaristică:

Nr. Mijloc de Competente


Conţinuturi Tema Data
crt. realizare specifice
Culorile şi „Bogăţia de
- să observe culorile
1 mediul culori a Drumeţie
specifice toamnei
înconjurător toamnei”
„Covorul - să utilizeze în
Semnificaţia
2 multicolor al Dactilopictură lucrare culorile
culorilor
toamnei” specifice toamnei
- să asocieze culorile
Semnificaţia „Cearta
3 Cântec cu obiecte din mediul
culorilor culorilor”
înconjurător
Tehnica amprentei - să aplice culoarea cu
Tehnici de „Dansul
4 pe suprafeţe palma pe diferite
pictură urmelor”
variate suprafeţe
Compoziţie
Compoziţia „Poftiţi la - să decoreze liber
5 decorativă –
decorativă carnaval!” masca
decorare măşti
Colecţii de
pietricele,
Culorile şi - să colecţioneze
„Prietenii beţişoare, frunze,
6 mediul materiale din natură,
naturii” scoarţă de copac,
înconjurător cu un colorit deosebit
ghinde, conuri,
scoici, etc.
- să pregătească salata
„Salata de
Mozaic de Activitate practică de fructe;
7 culori a
culori – salată de fructe - să sesizeze coloritul
toamnei”
salatei de fructe
- să denumească
Discriminarea „Grădina cu Joc didactic florile;
8
culorilor flori” interdisciplinar - să grupeze florile
după culoare
- să înţeleagă
Semnificaţia „Steagul nostru”
9 Memorizare semnificaţia celor trei
culorilor de Mircea Pop
culori
- să aleagă lucrarea
preferată pentru
10 Expoziţie „Micii artişti” Expoziţie expoziţie;
- să aprecieze
lucrările expuse
„Lanţ - să lipească benzile
Mozaic de
11 multicolor Activitate practică de hârtie colorată,
culori
pentru brad” prin înlănţuire
„Urme pe Ştampilarea cu - să obţină diferite
12 Nonculori
zăpadă” ghemotocul de grade de gri;

5
hârtie folosind - să realizeze urme,
numai combinaţii folosind ghemotocul
de alb şi negru de hârtie
Culorile şi Vizionare DVD - să observe trecerea
„O lume plină
13 mediul „Superbebe, de la imaginile alb-
de culoare”
înconjurător priveşte!” negru la cele color
Activitate practică - să observe colorarea
Discriminarea „De-a
14 – experimente cu apei, folosind diverşi
culorilor laboranţii”
coloranţi coloranţi
Semnificaţia „Culori ascunse Ghicitori cu şi - să găsească
15
culorilor în ghicitori” despre culori răspunsul corect
- să se grupeze în
Discriminarea „Alergăm la
16 Joc de mişcare jurul steguleţului
culorilor steguleţe!”
potrivit, la semnal
- să confecţioneze
Activitate practică
Semnificaţia „Inimioare, inimioare prin
17 – tratare de
culorilor inimioare” tratarea suprafeţelor
suprafeţe
cu diverse materiale
Pictură pe baza
mesajelor unor
Tehnici de „Ascultă şi - să picteze conform
18 poezii:
pictură pictează!” cerintelor educatoarei
„Murdărica” de
Virgil Carianopol
„Zăpada şi - să înţeleagă
Semnificaţia Lectura
19 ghiocelul” de semnificaţia culorii
culorilor educatoarei
Apostol Culea ghiocelului
Activitate practică - să răsucească firele,
Semnificaţia „Şnurul de
20 în perechi copil- alb şi roşu, cu ajutorul
culorilor mărţişor”
mamă mamei
Activitate practică - să facă bucheţele cu
Mozaic de „Bucheţel
21 în perechi copil- flori de primăvară, cu
culori pentru mama”
tată ajutorul tatălui
„Vreme caldă,
Culori calde, Prezentare Power - să identifice culorile
22 vreme
culori reci Point calde, respectiv reci
friguroasă”
Culorile şi „Miresmele
- să observe culorile
23 mediul multicolore ale Drumeţie
specifice primăverii
înconjurător primăverii”
„Povestea - să conştientizeze
Semnificaţia Lectura
24 curcubeului” de semnificaţia culorilor
culorilor educatoarei
M. Gheorghiu curcubeului
Semnificaţia - să redea prin pictură
25 „Curcubeul” Pictură
culorilor culorile curcubeului
„Salata de - să pregătească salata
Mozaic de Activitate practică
26 culori a de legume;
culori – salată de legume
primăverii” - să sesizeze coloritul

6
salatei de legume
Compoziţie
Compoziţia - să decoreze liber
27 „Ouă hazlii” decorativă –
decorativă ouăle
decorare ouă
- să confecţioneze
„Culorile albumul;
Semnificaţia Activitate practică
28 preferate ale - să lipească diferite
culorilor – album
familiei mele” imagini, cu ajutorul
familiei
- să se grupeze în
Discriminarea „Fluturii vin la
29 Joc de mişcare jurul florii potrivite,
culorilor flori”
la semnal
„Tabloul
- să sorteze diferite
culorilor vesele/
materiale după
Tabloul Activitate practică
Tonuri şi nuanţe semnificaţia lor;
30 culorilor triste/ pe grupe de lucru
de culori - să lipească
Tabloul – colaj
materialele, realizând
culorilor
un tablou
înrudite”
- să obţină forme
Tehnici de „Fluturi spontane, prin
31 Forme spontane
pictură multicolori” aplicarea culorii şi
îndoirea hârtiei
- să deseneze pe
Semnificaţia „Baloane
32 Desene pe asfalt asphalt, cu creta,
culorilor colorate”
baloane colorate

7
8