Sunteți pe pagina 1din 7

Introducere

Introducerea (3-4 pagini) lucrării intitulate Filme compozite oxidice depuse pe


substrat de metale valvă prin procedee chimice şi electrochimice constituie argumentul
opţiunii pentru tema lucrării şi a cercetării realizate. În această parte a lucrării (de
disertație) se prezintă succint importanţa şi actualitatea temei abordate, motivându-se
alegerea ei şi, eventual, punctele de vedere existente în literatura de specialitate în ceea ce
privește tema. Se prezintă, pe scurt, structura lucrării (numărul de capitole şi titlul fiecărui
capitol), rezumatul fiecărui capitol (foarte pe scurt ce tratează fiecare capitol în parte).
Pentru proiectul de diplomă Introducerea reprezintă un ”cuvânt înainte” referitor la tema
abordată.

1. Date din literatură privind realizarea filmelor compozite oxidice depuse pe substrat de
metale valvă prin procedee chimice şi electrochimice
1.1. Introducere
Acoperirile de conversie (conversion coatings, CC) se definesc…

1.2. Straturi de cromaţi


Cromatarea este extrem de eficientă şi cea mai larg folosită acoperire de conversie
pentru Al şi aliajele de Al în aplicaţii aerospaţiale …

1.3. Alternative ecologice pentru acoperiri de conversie


Deşi acoperirile de conversie pe bază de cromaţi au avantaje indiscutabile…

1.3.1. Soluţii de conversie pe bază de săruri ale metalelor tranziţionale


O serie de straturi subţiri de conversie formate pe suport metalic de Al au la bază săruri
complexe ale metalelor tranziţionale (Co, Hf, Mo, Ti, Zr…

1.3.2. Soluţii de conversie pe bază de săruri ale pământurilor rare


O direcţie recentă de investigare a filmelor de conversie chimică pe Al sau alte metale…

1.3.3. Acoperiri de tip hidrotalcit


Acoperirile tip hidrotalcit reprezintă o altă variantă ecologică posibilă de formare a
straturilor subţiri de conversie chimică fără utilizarea …

2. Teorii şi experimentări anterioare referitoare la formarea


de filme de oxizi pe metale valvă
2.1. Caracteristicile distinctive ale formării oxizilor pe metale valvă
Se numesc metale valvă...
2.2. Teorii asupra formării şi creşterii filmelor de oxid în procesul de oxidare anodică
Atunci când pe suprafaţa unui metal se formează un film de oxid…

2.3. Rezultate publicate privind formarea oxizilor pe suprafaţa unor metale valvă (zirconiu,
tantal, niobiu)
Deşi clasa metalelor valvă …

2.3.1. Oxidul de zirconiu


Zirconiul şi oxidul ceramic ZrO2 (zirconia) …

2.3.2. Oxizi de tantal şi de niobiu


Oxidul de tantal, Ta2O5, este caracterizat …

3. Studii privind straturile de conversie pe aluminiu


3.1. Introducere
Acoperirile de conversie (conversion coatings, CC) se definesc, la modul general,
ca procese în care pe suprafaţa unui material metalic are loc o reacţie (conversie…

3.2. Partea experimentală


În vederea efectuării experimentelor…

Compoziţia chimică a aliajului de Al tip AU4G1


Cu Mg Si Fe Mn Zn Ti+Zr Cr
3,80- 1,20- Max. Max. 0,30- Max. Max. Max.
4,90 1,80 0,50 0,50 0,90 0,25 0,25 0,10

3.3. Formarea şi caracterizarea straturilor de conversie pe electrodul de aluminiu


3.3.1. Caracterizarea fizico-chimică a straturilor de conversie chimică pe substrat de
aluminiu
În mod evident…

3.3.1.1. Evoluţia potenţialului în circuit deschis în timpul procesului de conversie chimică


a) Straturi de conversie chimică pe bază de Mo şi Ce-Mo
Pentru formarea filmelor pasive pe bază de compuşi de Mo(VI), …

b) Straturi de conversie chimică pe bază de W şi Ce-W


În cazul formării filmelor pasive pe Al utilizând soluţii pe bază de compuşi ai W(VI), …

c) Straturi de conversie chimică pe bază de hidrotalcit simplu şi modificat cu Ce şi Mn


O altă variantă ecologică …
3.3.1.2. Aspecte privind masa acoperirii, morfologia şi compoziţia straturilor de conversie
chimică pe aluminiu
Pentru a obţine mai multe informaţii …

3.3.2. Rezistenţa la coroziune a straturilor de conversie chimică pe substrat de aluminiu


Evaluarea caracteristicilor protectoare ale straturilor subţiri de conversie …

3.3.2.1. Curbe de polarizare


Pentru o evaluare comparativă …

3.3.2.2. Încercări accelerate de laborator


În vederea realizării experimentelor de coroziune, …

a) Încercarea prin imersie continuă în soluţie 0,5 M NaCl


Evoluţia modificărilor de aspect ale suprafeţelor metalice de Al …

b) Încercarea la ceaţă salină


Încercările la ceaţă salină …

c) Încercarea la căldură umedă ciclică


Încercarea la căldură umedă ciclică …

Rezultatele încercărilor
Cu Mg Si Fe Mn Zn Ti+Zr Cr
Max. Max.
3,80-4,90 1,20-1,80 0,30-0,90 Max. 0,25 Max. 0,25 Max. 0,10
0,50 0,50
Cu Mg Si Fe Mn Zn Ti+Zr Cr
Max. Max.
3,80-4,90 1,20-1,80 0,30-0,90 Max. 0,25 Max. 0,25 Max. 0,10
0,50 0,50
Cu Mg Si Fe Mn Zn Ti+Zr Cr
Max. Max.
3,80-4,90 1,20-1,80 0,30-0,90 Max. 0,25 Max. 0,25 Max. 0,10
0,50 0,50
Cu Mg Si Fe Mn Zn Ti+Zr Cr
Max. Max.
3,80-4,90 1,20-1,80 0,30-0,90 Max. 0,25 Max. 0,25 Max. 0,10
0,50 0,50

4. Studii privind straturi de oxizi pe electrodul de tantal


4.1. Introducere
Comportamentul electrochimic …

4.2. Partea experimentală


Măsurătorile au fost efectuate utilizând …

4.3. Formarea şi caracterizarea filmelor de oxid de tantal în soluţii acide


4.3.1. Comportamentul electrodului de tantal metalic
În Error! Reference source not found. sunt prezentate rezultatele EIS obţinute
pentru electrodul de tantal metalic (fără film) în soluţii 0,25 M H2C2O4, 0,25 M H2SO4 şi
0,5 M HNO3, la potenţialul de circuit deschis…
6.0M -90

5.5M
-80
5.0M
-70
4.5M

4.0M -60
2

H2C2O4 ; t = 0 min
|Z|, .cm

3.5M
-50

, grade
H2C2O4 ; t = 120 min
3.0M
H2SO4 ; t = 0 min
-40
2.5M
H2SO4 ; t = 120 min
2.0M HNO3 ; t = 0 min -30

1.5M HNO3 ; t = 120 min -20


1.0M
-10
500.0k

0.0 0
-1 0 1 2 3 4 5 6
10 10 10 10 10 10 10 10
f, Hz

Spectre EIS Bode iniţial şi după 120 minute ( - modulul impedanţei (|Z|) ; o – unghiul de
fază (φ)) pentru Ta metalic în soluţii de C2H2O4 (0,25 M), H2SO4 (0,25 M) şi HNO3 (0,5
M).

4.3.2. Comportamentul filmelor pasive pe electrodul de tantal


Pentru a investiga stabilitatea filmelor anodice …

4.3.2.1. Studii de voltametrie ciclică


Curbele de voltametrie ciclică …

4.3.2.2. Efectul potenţialului de formare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru studiul efectului potenţialului de formare asupra stabilităţii filmelor anodice,

4.3.2.3. Efectul densităţii curentului de formare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru studiul efectului densităţii curentului de formare asupra stabilităţii filmului
anodic, …

4.3.2.4. Efectul mediului de pasivare asupra stabilităţii filmelor pasive


Variaţiile inversei capacităţii stratului de oxid, …

5. Studii privind straturi de oxizi pe electrodul de zirconiu


5.1. Introducere
Zirconiul şi oxidul ceramic ZrO2 …

5.2. Partea experimentală


Măsurătorile …

5.3. Formarea şi caracterizarea filmelor de oxid de zirconiu în soluţii acide


5.3.1. Formarea filmului nativ şi filmelor obţinute prin anodizare
Electrodul a fost introdus …

5.3.2. Comportarea filmului nativ pe electrodul de zirconiu


Caracterizarea …

5.3.3. Comportarea filmelor anodice pe electrodul de zirconiu


Grosimea …

5.3.3.1. Studii de voltametrie ciclică


Curbele de voltametrie ciclică …

5.3.3.2. Efectul potenţialului de formare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru studiul efectului potenţialului de formare asupra stabilităţii filmelor de oxid
de zirconiu, …

5.3.3.3. Efectul densităţii curentului de formare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru a studia efectul densităţii curentului de formare asupra formării şi stabilităţii
filmelor de oxid de zirconiu, …

5.3.3.4. Efectul mediului de pasivare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru a studia efectul densităţii curentului de formare asupra formării şi stabilităţii
filmelor de oxid de zirconiu, …

5.3.3.5. Modelarea şi prelucrarea datelor experimentale pentru electrodul de zirconiu


Pentru prelucrarea datelor experimentale …
6. Studii privind straturi de oxizi pe electrodul de niobiu
6.1. Introducere
În ultimii ani există tendinţa de a înlocui oxidul de tantal cu oxidul de niobiu, …

6.2. Partea experimentală


Măsurătorile …

6.3. Formarea şi caracterizarea filmelor de oxid de niobiu în soluţii acide


6.3.1. Comportarea filmului nativ pe electrodul de niobiu
Caracterizarea filmului nativ de oxid de zirconiu …

6.3.2. Comportarea filmelor anodice


6.3.2.1. Studii de voltametrie ciclică
Curbele de voltametrie ciclică, …

6.3.2.2. Efectul potenţialului de formare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru studiul efectului potenţialului de formare asupra stabilităţii filmelor de oxid
de niobiu, …

6.3.2.3. Efectul densităţii curentului de formare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru a studia efectul densităţii curentului de formare asupra formării şi stabilităţii
filmelor de oxid de niobiu, …

6.3.2.4. Efectul mediului de pasivare asupra stabilităţii filmelor pasive


Pentru a studia efectul densităţii curentului de formare asupra formării şi stabilităţii
filmelor de oxid de niobiu, …

6.3.2.5. Modelarea şi prelucrarea datelor experimentale pentru electrodul de niobiu


Pentru prelucrarea datelor experimentale …

7. Concluzii generale
În urma experimentărilor efectuate, a modelărilor şi a interpretărilor datelor
obţinute, se pot menţiona următoarele concluzii:


Bibliografie
[1]. Stefania Costovici, Adrian-Cristian Manea, Teodor Visan, Liana Anicai, Investigation
of Ni-Mo and Co-Mo alloys electrodeposition involving choline chloride based ionic
liquids, Electrochimica Acta 207 (2016) 97-111.
[2]. P.-C. Huang, K.-H. Hou, G.-L. Wang, M.-L. Chen, J.-R. Wang, CorrosionResistance
of the Ni-Mo Alloy Coatings Related to Coating's ElectroplatingParameters, Int. J.
Electrochem. Sci. 10 (2015) 4972–4984.
[3]. M.P. Pavlov, N.V. Morozova, V.N. Kudryavtsev, Electrodeposition of nickel-
molybdenum alloys from ammonium citrate baths containing intermediatevalence
molybdenum compounds, Protection of Metals 43 (2007) 459–464.
[4]. L. Anicai, S. Costovici, A. Cojocaru, A. Manea, T. Visan, Electrodeposition of Coand
CoMo alloys coatings using choline chloride based ionic liquids–evaluation of corrosion
behavior, Trans. Inst. Met. Finish. 93 (6) (2015) 302–312.