Sunteți pe pagina 1din 16

Primăria și Consiliul Județean, abateri de 15 milioane €!

Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli atât la Primărie, cât și la Consiliul Județean Cluj. Pagina 4

monitorul weekend Anul XXII, nr. 53 (5478) ¤ 22 – 24 MARTIE 2019 ¤ 16 pagini ¤ 1,50 lei
de
Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului

Tișe, plângere penală împotriva Familie de artiști stradali, Pistă de biciclete în loc de cale
angajaţilor de la aeroport hărțuită de Poliția Locală ferată la Sâncraiu și Călățele
Alin Tişe i-a acţionat în judecată pe angajaţii În Cluj-Napoca, un oraș al artei și al culturii, o familie Un proiect de construire a unei piste de biciclete
Aeroportului Internaţional Cluj, considerând că aceştia de artiști stradali a fost hărțuită de polițiștii locali, cu toate pe traseul unei linii dezafectate de cale ferată va fi depus
l-au jignit prin bannerele afişate la proteste. Pagina 4 că își desfășurau activitatea în plină legalitate. Pagina 3 de trei primării din județul Cluj. Pagina 3

Și noi existăm în trafic! Peste 300 de motocicliști sunt


așteptați să participe la o campanie
de prevenire a incidentelor rutiere
intitulată „Atenție la Motocicliști”.
„Prin intermediul acestui eveniment,
comunitatea conducătorilor de motocicle-
te transmite un mesaj de atenționare cu
privire la prezența și vulnerabilitatea
motocicliștilor în trafic și, totodată,
urmărește responsabilizarea tuturor per-
soanelor implicate direct și indirect în a-
ceste activități – șoferi, motocicliști,
bicicliști, pietoni. Scopul acestor eveni-
mente îl reprezintă în special reducerea
incidentelor pe șosele prin acțiuni de
conștientizare și de implicare a tuturor
participanților la trafic”, spune Paul So-
rinca, organizatorul marșului.
Evenimentul va avea loc pe data de 6
aprilie și va presupune defilarea
motocicliștilor pe arterele principale ale mu-
nicipiului Cluj-Napoca, împărțirea de auto-
colante personalizate participanților la tra-
fic, care conțin mesajele: „Atenție la
motocicliști; Și noi existăm în trafic” și „Asi-
gură-te de două ori” sau cursuri teoretice și
practice de prim-ajutor, moderate de
profesioniști în domeniu.
METEO

VALUTE

CALENDAR

UBT – BC SCM Timişoara


1 =4.7558 LEI Sâmbătă, ora 18.00
BT Arena
VINERI
0
SÂMBĂTĂ
0
DUMINICĂ
0 1 =4.1758 LEI Minuni şi cioburi
12 C 13 C 16 C
Detalii în pagina 2

de oglindă
Vineri, ora 19.00
100 = 1.5131 LEI Teatrul Naţional Cluj Napoca
Alte evenimente în pagina 2
PUBLICITATE

Amenzile de circulație, mai ușor de contestat


Amenzile rutiere vor putea se face doar la Judecătoria în a în instanţă. Transmiterea plân- litate de primă Cameră sesiza-
fi atacate în intanţă la Jude- cărei rază de competenţă a fost gerii prin poştă şi judecarea ca- tă, „împotriva procesului verbal
cătoria de la domiciliul con- constatată fapta. Având în ve- uzei în lipsă nu reprezintă, în de constatare a contravenţiilor
travenientul. dere că majoritatea contraven- mod necesar, o apărare eficien- se poate depune plângere în ter-
Procesele verbale privind ţiilor sunt amenzi de circulaţie, tă. De asemenea, în cazul şofe- men de 15 zile de la comunica-
amenzile de circulaţie vor pu- contestarea acestora devine de rilor care circulă mult cu maşi- re la Judecătoria în a cărei rază
tea fi contestate la Judecătoria multe ori imposibilă, deoarece na în interes de serviciu sau ca- de competenţă îi are domiciliul
de pe raza căreia are domiciliul acţiunea trebuie depusă la o Ju- re merg în vacanţă şi primesc sau sediul, după caz, contrave-
contravenientul, conform unei decătorie departe de domiciliu. amenzi în mai multe judeţe, po- nientul, dacă acesta este pe te-
iniţiative legislative care a fost „În cazul amenzilor de circu- sibilităţile de contestare pe ca- ritoriul României”.
depusă la Parlament. laţie, dacă un conducător auto re le are conducătorul auto sunt Contravenientul care nu are
Iniţiatorii amintesc, în expu- care locuieşte în Constanţa pri- mult îngreunate şi diminuate”, domiciliul în România va putea
Tel 0264-414076 nerea de motive a proiectului, meşte o astfel de amendă la Sa- explică iniţiatorii necesitatea depune plângerea la Judecăto-
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca că, în prezent, contestarea pro- tu Mare îi va fi foarte greu să o modificării legislaţiei. Potrivit ria în a cărei rază de competen-
ceselor verbale de contravenţie conteste şi să se apere eficient proiectului aflat la Senat, în ca- ţă a fost constatată fapta.
2 timp-liber.monitorulcj.ro vineri – duminică 22 – 24 martie 2019

DE-A LUNGUL ISTORIEI


22 martie
1937: S-a născut Emerich
24 martie
1603: Iacob al VI-
Unde mergem în weekend?
Jenei, fotbalist și antrenor; a lea al Scoţiei a devenit rege EVENIMENTE PE TOT
antrenat echipa 'Steaua', când al Angliei sub numele de PARCURSUL
RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII
aceasta a cucerit Cupa Iacob I (1603 - 1625). Acest
Campionilor Europeni eveniment a marcat unifica- WEEKENDULUI SÂNZIANA ȘI PEPELEA
rea personală a Angliei și a CAPODOPERE
1966: A murit sculptorul perioada 5 martie – 4 aprilie Cu Sânziana şi Pepelea redescoperim copilăria tea- shakespeariană, pentru că este foarte liber în
Scoţiei, precum și instaura-
Constantin Baraschi, academici- 2019 trului românesc, acea naivitate hazlie, jucăuşă, care schema pe care o propune. Propune o schemă
an, membru corespondent al rea dinastiei Stuart
Art House Gallery vă invită să grăieşte însă multe adevăruri despre firea româ- pe care poţi face multe lucruri. Și râzi, și e mult
Academiei Române (2 iul. 1955) în Anglia. nească valabile şi astăzi; un text foarte teatral, cu
vizionaţi o inedită expoziţie folclor și multă Moldovă prezentă, chiar și tipul
(n. 17 nov. 1902) 1911: S-a născut regizorul și cu lucrări de artă provenite potenţialităţi scenice, de joc… de haz… care trece de la un comic grosolan la o
producătorul american de fil- din colecţii particulare. În ex- „E jucăuș, da, afirmă regizorul, era și vremea când melancolie foarte prezentă.“
23 martie me de animaţie Joseph poziţie se regăsesc lucrări rea- se descopereau, cel puţin la noi, efectele scenice, Libertatea incredibilă pe care o lasă piesa se poa-
1839: A fost utilizat oficial ter- Barbera. Împreună cu lizate de nume sonore ale ar- trapa, lumina electrică, schimbatul rapid al decoruri- te vedea și la nivelul muzicii, creată, reinventată
menul 'OK'. Termenul a apărut William Hanna a creat perso- tei plastice româneşti: lor, coborârea din plafon… și într-adevăr, ceea ce se la rândul ei, toate părţile muzicale purtând sem-
în cuprinsul publicaţiei 'Boston naje celebre, precum: Tom și Nicolae Grigorescu, Nicolae vede la Alecsandri, și o făcea mai mult sau mai pu- nătura Adei Milea. „Textul este un muzical, o «fe-
Morning Post' la acea dată. Jerry, ursul Yogi, familia Tonitza, Theodor Pallady, Iosif ţin calculat, era cunoașterea folclorului. Iar noi am erie naţională» muzicală, textul original este plin
Flinstone. (m. 18 dec. 2006) Iser, Gheorghe Petraşcu, mers mult pe această cale a folclorului, și nu la mo-
1847: S-a născut Alexandru dul superficial, ci mai aprofundat: am ajuns la iele, de cântecele, iar profitând de acest lucru ne-am
Dimitrie Xenopol, teoretician 1997: Începe să emită cana- Corneliu Baba, Alexandru pus și noi pe cântecele dar… pe ale noastre sau,
Ciucurencu, Samuel Mützner, la vrăjitoare, la blesteme, la legătura cu religia creș-
al literaturii, membru titular lul patru al Radiodifuziunii tină, cu ortodoxismul. Ţinta spectacolului este însă mai bine zis pe ale Adei Milea... ele ilustrează
și președinte al Secţiunii Române, Radio România Ziffer Sándor etc. personaje, situaţii, anumite momente de vârf…
Alături de aceştia, traseul ex- în primul rând să bine-dispună“.
Istorice a Academiei Române. Muzical. Multe personaje au fost reinventate, regândite, Muzica exprimă de obicei mult mai bine decât
PUBLICITATE poziţional este îmbogăţit de textul, dacă e și bună, și nimerită, iar teatrul este
lucrările unor pictori impor- așa cum spune Alexandru Dabija „după mintea
noastră de acum“. „Alecsandri nu a introdus po- în general prea inundat de cuvinte…“
tanţi, precum Aurel Ciupe, Extrase din interviul realizat de Ştefana Pop-Curşeu
TOATE ANVELOPELE Pericle Capidan, Ion Sima, pa ca personaj, noi am folosit până și rugăciuni-
le de ploaie. Ne jucăm. Din punctul acesta de ve- cu regizorul Alexandru Dabija.
Anton Lazăr, Theodor Harşia,
SI JANTELE INTR-UN Nicolae Enea, Tasso Marchini, dere e foarte bine, pentru că textul este extrem Spectacolul are loc duminică de la ora 19:00, în
Walter Widman, Fülöp Antal de liber. De-aicea vine poate dimensiunea lui Sala Mare a Teatrului Național Cluj-Napoca.
SINGUR LOC!! Andor, Gheorghe Vânătoru,
Constantin Piliuţă, Aurel
Băeşu, Acs Ferenc, Ludovic
Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope Bassarab, Alexandru Popp, P.
Kovács Ferenc, Incze János
Dés, Jean Cheller, Leon Biju…
O notă aparte este conferită
www.adax.ro www.adax.ro www.adax.ro de sculpturile artiştilor Ion
Irimescu, Marcel Guguianu şi
Mircea Spătaru.
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca Lucrările provin din colecţii par-
ticulare din România, iar unele
dintre acestea au fost incluse în
Tel. Mobil : 0722.619.317
2.619.317 colecţii istorice, cum este
Tel. Fix : 4.411.691
0264.411.691 Colecţia Dona, Colecţia Iosif şi
Desirée Iser (Iosif Iser,
@adax.ro
Email : office@adax.ro „Odaliscă odihnindu-se”) sau
Colecţia Al. Rîşcanu (Gheorghe
Petraşcu, „Doamna L.G.P.”). cienţă. În partea întâi, autorul 6:00 pm – 8:00 pm 7:00 pm - 9:30 pm
 Experiență de renunţă la obişnuita introdu- U-Banca Transilvania întâlnește Musicalul Cartea Junglei este un
peste 20 ani Vineri cere orchestrală, pianul cânt-
înd singur din primul moment.
BC SCM Timișoara în etapa a op-
ta, faza a doua, Grupa Roșie a
spectacol pentru toate vârstele.
Deşi vorbim despre o poveste
 Disponibilitate
e Minuni şi cioburi de În partea a doua, orchestra Ligii Naţionale de Baschet ultra cunoscută, haina în care
mare în stoc oglindă, după Lewis Carroll reprezintă elementul catego- Masculin. vine îmbrăcată este una specta-
 Orice anvelopaa Teatrul Naţional Cluj-Napoca ric, de neînduplecat, în vreme Elevii și studenţii beneficiază de culoasă. Povestea, atât de în-
sau janta la 7:00 pm – 8:30 pm ce pianul ne apare ca un per- 50% reducere din preţul biletului drăgită de copii şi de părinţi, es-
comanda MINUNI ŞI CIOBURI DE sonaj lipsit de apărare. la casieria BTarena. te prezentată într-un mod care
OGLINDĂ după „Alice în Ţara Povești nu are cum să nu-ţi umple sufle-
Minunilor“ şi „Alice în Ţara
Oglinzilor“ de Lewis Carroll.
SÂMBĂTĂ CASA TIFF tul de bucurie.
Un spectacol despre frumos, des-
Procesul, după 11:00 am - 12:00 pm
Spectacol-examen, clasa Ionuţ Josette este o fetiță, care în fieca- pre prietenie, despre bucuria de
Caras şi Mara Opriş, Facultatea Franz Kafka a trăi. Ceea ce ne dorim de la
Teatrul Naţional Cluj-Napoca re dimineață, bate la ușa
de Teatru şi Film, UBB părinților ca să-i trezească. Și joa- acest spectacol este să transmită
Cluj-Napoca. 7:00 pm – 8:30 pm exact starea pe care am avut-o
ca începe! Fuge cu piciorușele ei
Concert simfonic – dirijor PROCESUL lui Kafka este ase- prin casă, și îl caută de zor pe tăti- noi atunci când l-am creat.
menea unui vis. În ciuda ima- cul ei, care e la baie și se Durata spectacolului: 1h 20’
Ingmar Beck ginii sumbre cu care tindem să Recomandare spectacol: 7+
ISSN 2065 – 6408 Auditorium Maximum bărbierește, și începe jocul de-a v-
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL îl asociem, Kafka a fost un vi- ați ascunselea: îl caută printre
7:00 pm – 9:00 pm sător, iar operele lui poartă în
Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40% Seara continuă cu Beethoven, sine aceeaşi substanţă a visu-
cărți, în oale, peste tot. Luând de
mânuță imaginația, Josette mer-
DUMINICĂ
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703 Concertul nr. 4 pentru pian, în lui, de la structură până la ge împreună cu tăticul ei până la FC Universitatea Cluj –
Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu Sol major, ocazie cu care invita- stranietatea imaginilor, sune-
tul serii, Daniel Petrică Ciobanu, lună și înapoi. Se amuză de vor- FC Argeș
REDACŢIA telor, ideilor şi emoţiilor pe ca- bele absurdului: la brânză îi spu-
Redactor-șef I Bianca Preda îşi va demonstra încă odată ta- Cluj Arena
re le vehiculează. ne leagăn, iar perna este pâine.
Redactor responsabil de număr: Bianca Preda lentul şi măiestria de pianist, cu 8:00 pm - 10:00 pm
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125 atât mai mult cu cât lucrarea es- U-Banca Transilvania – Musicalul Cartea Junglei FC Universitatea Cluj va primi vi-
te plină de un dramatism înveci- BC SCM Timişoara Casa de Cultură a Studenţilor zita formației FC Argeș, dumini-
Angelica Teocan – economie Bianca Tămaș – social nat cu pagini lirice de mare efi- BT ARENA că, 24 martie, de la ora 20:00.
Dan Porcuțan – sport Eliza Lucaciu, Denise Oțoiu – dtp Cluj-Napoca PUBLICITATE
Raymond Füstös – social Mihaela Puiac, Alexandra Sofroni – dtp
Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba
monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.
ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE
METEO
Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău Secretariat – Iulia Todea
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru Distribuție – Sorin Mădărășan
ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro;
mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03
CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1 Vineri SSâmbătă Duminică
Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
Abonamentele la monitorul de cluj se pot face
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media
0 0 0 0 0 0
Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj
nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.
4 /12 C
Variabil
4 /13 C 2 /16 C
Soare Soare
Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL
TURDA 4°/10° Variabil TURDA 3°/12° Soare TURDA 1°/15° Soare
IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
GHERLA 4°/12° Înnorat GHERLA 2°/11° Soare GHERLA -2°/13° Soare
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin HUEDIN 2°/11° Înnorat HUEDIN 3°/10° Soare HUEDIN 1°/13° Soare
abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj. 1°/15° Soare
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip DEJ 4°/12° Înnorat DEJ 2°/13° Soare DEJ
call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă. BĂIŞOARA 3°/10° Înnorat BĂIŞOARA 4°/11° Soare BĂIŞOARA 4°/14° Soare
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, BELIŞ 0°/5° Înnorat BELIŞ 1°/5° Soare BELIŞ 1°/9° Soare
Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1). VALEA IERII 3°/9° Înnorat VALEA IERII 4°/10° Soare VALEA IERII 3°/13° Soare
Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon RĂCHIŢELE 0°/5° Înnorat RĂCHIŢELE 1°/5° Soare RĂCHIŢELE 1°/8° Soare
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
vineri – duminică 22 – 24 martie 2019 actualitate.monitorulcj.ro 3

Pistă de biciclete
în loc de cale ferată
Un proiect de construire a unei piste de biciclete pe traseul unei linii dezafectate
de cale ferată va fi depus pe fonduri europene de trei localităţi din judeţul Cluj
Camera Deputaţilor
a votat transferarea
unor terenuri către
Administraţiile locale,
oraşul Huedin şi comune-
le Sâncraiu şi Călăţele,
obligate să lumineze
în vederea realizării
obiectivului turistic.
trecerile de pietoni
Camera Deputaţilor a adop- Administratorii drumuri- De asemenea, neîndeplini-
tat un proiect de lege care vi- lor vor putea fi sancţio- rea de către administratorul dru-
zează realizarea unei piste de naţi cu amenzi de până mului a obligaţiei de a asigura
biciclişti pe traseul fostei căi la 100 de puncte-amendă. iluminarea corespunzătoare a
ferate Huedin – Sâncraiu – Un punct de amendă trecerilor pentru pietoni va con-
Călăţele din judeţul Cluj. este 145 de lei. stitui contravenţie şi se va sanc-
Proiectul de lege are ca Autorităţile administraţiei ţiona cu amenda prevăzută în
obiect transmiterea unor te- publice locale vor avea obli- clasa a V-a de sancţiuni (de la
renuri din domeniul public gaţia să asigure iluminatul pu- 21 la 100 puncte-amendă).
al statului, aflate în admi- blic al trecerilor de pietoni ne- Această prevedere urmea-
nistrarea Ministerului Trans- semaforizate, de pe sectoare- ză să intre în vigoare la doi
porturilor şi concesiunea le de drumuri internaţionale, ani de la data publicării legii
Companiei Naţionale de Căi Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care vizează realizarea unei piste de biciclişti naţionale sau de interes jude- în Monitorul Oficial.
ferate CFR – SA, în dome- pe traseul fostei căi ferate Huedin – Sâncraiu – Călăţele din judeţul Cluj ţean, prevede o propunere le- În expunerea de motive, se
niul public al oraşului Hu- Cele trei localităţi din ju- lăţele în lungime de 15 km, urmare a faptului că şinele de gislativă adoptată, miercuri, arată că, potrivit studiilor, re-
edin, al comunelor Sâncra- deţul Cluj – Sâncraiu, Călă- care este dezafectată. Proiec- cale ferată au fost distruse sau de Senat, în calitate de primă alizarea unui iluminat adec-
iu şi Călăţele, în vederea re- ţele şi Huedin vor să atragă tul cu finanţare europeană vândute de-a lungul timpului, Cameră sesizată. vat pe timpul nopţii îmbună-
alizării obiectivului investi- pentru acest obiectiv o fi- este în valoare de 200.000 de astfel că proiectul refacerii Astfel, administratorul dru- tăţeşte în mod cert siguranţa
ţional „Înfiinţarea unei pis- nanţare europeană de euro şi are scopul de a creş- unui tren de tipul Mocăniţei mului va avea obligaţia să a- participanţilor la trafic.
te de biciclişti pe traseul fos- 200.000 de euro. te potenţialul turistic al zo- a devenit foarte dificil. sigure iluminarea corespun- În municipiul Cluj-Napo-
tei căi ferate Huedin – Sân- Primarul comunei Sâncra- nei. Astfel că am putea atra- La rândul său, primarul zătoare a trecerilor pentru pi- ca, prima trecere de pietoni
craiu – Călăţele”. iu, Andrei Poka, a explicat ge turişti care să meargă cu comunei Călăţele, Vasile Tri- etoni nesemaforizate, marca- suprailuminată a fost reali-
Potrivit actului normativ, presei că s-a aprobat trecerea bicicleta de la Huedin la Că- pon, care are experienţa mai te şi semnalizate corespunză- zată ca proiect pilot în toam-
se aprobă transferul unor te- terenului căii ferate dezafec- lăţele, trecând prin Sâncra- multor proiecte realizate cu tor, de pe sectoarele de dru- na lui 2017. Proiectul de su-
renuri din oraşul Huedin şi tate, care are o lungime de 15 iu”, a spus Poka. fonduri europene pentru lo- muri internaţionale, drumuri prailuminare demarat cuprin-
din comunele Sâncraiu şi Că- kilometri, în patrimoniul ce- El a amintit că în comuna calitatea sa, a afirmat că din- naţionale şi drumuri de inte- de un număr de 140 de tre-
lăţele din domeniul public al lor trei localităţi. pe care o conduce, Sâncraiu, colo de scopul turistic pista res judeţean situate în intra- ceri de pietoni. Pe aceste tre-
statului şi administrarea Mi- „Împreună cu primarii din există 46 de pensiuni agro-tu- de biciclete ar fi şi o soluţie vilanul localităţilor, prin uti- ceri nesemaforizate vor fi
nisterului Transporturilor cu comuna Călăţele şi oraşul Hu- ristice, localitatea fiind „ex- pentru navetişti. lizarea unor sisteme de ilumi- montate sisteme moderne de
drept de concesiune în favoa- edin am iniţiat demersuri în trem de populară” mai ales în „Pista ar fi oportună şi pen- nat performante din punct de iluminat cu Led-uri a căror
rea CFR – SA în domeniul pu- vederea depunerii unui pro- rândurile turiştilor maghiari tru navetiştii din cele două co- vedere energetic. intensitate luminoasă va creş-
blic al acestor localităţi cu sco- iect cu fonduri europene pen- care vizitează Transilvania. mune care lucrează în oraşul Prevederea urmează să in- te în momentul trecerii pie-
pul de a se realiza pista de bi- tru construirea unei piste de Andrei Poka a menţionat Huedin şi care ar putea-o fo- tre în vigoare la un an de la tonilor. Toate aceste măsuri
ciclişti. Camera Deputaţilor biciclete pe amplasamentul că ideea construirii unei pis- losi ca o cale de deplasare ra- data publicării legii în Moni- au ca şi scop creşterea sigu-
este for legislativ decizional. fostei căi ferate Huedin – Că- te de biciclete a apărut şi ca pidă şi sigură”, a spus Tripon. torul Oficial. ranţei pietonilor.

O familie de artişti stradali, Lotul 1 al autostrăzii


hărţuită de Poliţia Locală Sebeş-Turda, gata în 2019?
nescu, artist stradal. Astfel, tr-un „oraş de cinci stele”, în Ministrul Transporturilor, pentru acest antreprenor, în- aş aştepta luni să mă văd cu
Bianca TĂMAȘ cu toate că aveau autorizaţia contextul în care au susţinut Răzvan Cuc, a declarat joi, ţeleg că sunt anumite proble- preşedintele firmei greceşti
redactia@monitorulcj.ro
în mână, au fost umiliţi şi reprezentanţii atât în oraşul la Alba Iulia, că lotul 1 me legate de plata subcon- la minister şi să văd exact
O familie de artişti stradali ameninţaţi de nişte poliţişti natal, cât şi Beclean şi în Va- al autostrăzii Sebeş-Turda tractorilor. Este inadmisibil şi care sunt problemele pe ca-
a fost hărţuită de Poliţia care s-au crezut mai presus tra Dornei. Au susţinut nume- va fi gata până la sfârşitul nu voi tolera, sub nicio for- re le au ei la firma lor, în
Locală din Cluj-Napoca, de lege. Ba mai mult, poliţiş- roase spectacole caritabile şi anului în curs, oficialul mă, ca în condiţiile în care condiţiile în care noi le-am
deşi avea autorizaţie. tii i-au jignit, comparându-i peste tot au fost primiţi cu guvernamental menţio- antreprenorul general este plă- dat toţi banii. Constructorul
În Cluj-Napoca, un oraş cu cerşetori. braţele deschise, iar munca nând că a primit asigurări tit la zi, să nu plătească fir- şi-a asumat că finalizează la
al artei şi al culturii, o fami- „Am cântat la chitară şi am le-a fost apreciată. Au ajuns similare şi din partea con- mele româneşti”, a spus mi- sfârşitul anului, dar daţi-mi
lie de artişti stradali venită- lăsat cutia chitării jos. Sun- la Cluj în speranţa că atitudi- structorului lotului 2. nistrul Transporturilor, într-o voie să am o rezervă. Eu îl
tocmai din Bistriţa pentru a-i tem profesionişti, ne respec- nea va fi aceeaşi, însă aici au Ministrul a spus că este conferinţă de presă. sprijin cu tot ce are nevoie
încânta pe clujeni cu spec- tăm statutul de artişti şi nu fost numiţi „cerşetori”. nemulţumit de felul în ca- În acest sens, reprezen- în sensul în care nu mai e
tacole pline de culoare şi ve- percepem bani. Lăsăm la vo- „Nu cunosc Clujul şi pe ce- re s-a mobilizat construc- tantul grec al antreprenoru- nicio problemă administra-
selie, a fost hărţuită zile la ia trecătorilor, a publicului re- rerea pe care am formulat-o torul pe lotul 2, el adău- lui din partea firmei-mamă tivă pe lotul acela. (...) La
rând de poliţiştii locali, cu strâns, dacă vor să fac o do- către Primărie am pus Parcul gând că deşi plăţile sunt a fost convocat luni la sediul plată sunt la zi. Vreau să vor-
toate că îşi desfăşurau acti- naţie sau nu, să pună o mo- Central şi zona Flora. Bineîn- efectuate la zi, antrepreno- Ministerului Transporturilor besc cu el să văd ce face şi
vitatea în plină legalitate. nedă în cutie din respect pen- ţeles că m-am gândit să stau rul grec Aktor S.A. are pro- pentru a avea "o discuţie pe Sebeş-Turda şi ce face pe
„Am obţinut autorizaţie tru prestaţia noastră. Domnii pe Calea Floreşti, la stradă. bleme legate de plata sub- foarte tranşantă" despre rit- centura la profil de autostra-
de la Primăria Cluj-Napoca de la Poliţia Locală spun că După două zile de hărţuiri contractorilor români. mul lucrărilor, mai ales că dă a capitalei", a mai preci-
să ne desfăşurăm activitatea acea cutie este cerşetorie mas- ne-a interzis să mai stăm pe „Prima dată am vizitat lo- aceeaşi firmă a câştigat con- zat ministrul Răzvan Cuc.
în zona Flora. Poliţia Loca- cată, aşa că nu am mai folo- Calea Floreşti la acel gang ca- tul 2 al autostrăzii Sebeş-Tur- tractul de execuţie pentru un El nu a a exclus o rezili-
lă trece peste această dispo- sit-o. Cu toate astea, trecăto- re face legătura cu Piaţa Flo- da. Am avut o discuţie puţin tronson din şoseaua de cen- ere a contractului cu firma
ziţie şi ne şicanează zi de zi. rii vor să îmi răsplătească mun- ra. Aşa ceva n-am întâlnit ni- mai dură cu constructorul a- tură a Bucureştiului, la pro- care lucrează pe lotul 2 al
Ne ameninţă că ne vor da ca, mă opresc să îmi ofere căieri, să avem parte de abu- cestui lot pentru că am văzut fil de autostradă. autostrăzii Sebeş-Turda, da-
amendă, că vor găsi un mo- bani”, povesteşte artistul. zuri şi ameninţări din partea că nu s-a mobilizat aşa cum "Lotul 1 (al autostrăzii Se- că aceasta nu va respecta
tiv pentru a ne sacţiona”, a Bistriţenii sunt uimiţi de Poliţiei Locale”, spune Mari- i-a spus să o facă la prima vi- beş-Turda, n.r.) va fi gata la graficele asumate, până în
declarat Marian Constanti- atitudinea oamenilor legii din- an Constantinescu. zită. Deşi plăţile sunt la zi sfârşitul anului. Lotul 2 – eu luna aprilie.
4 administrație.monitorulcj.ro vineri – duminică 22 – 24 martie 2019

Primăria şi Consiliul Judeţean,


abateri de 15 milioane de euro
Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli atât la Primărie, cât şi la Consiliul Judeţean Cluj

Prime și sporuri plătite nelegal Specialitatea CJ,


la Primăria Cluj-Napoca bani daţi
Potrivit auditului Curţii
de Conturi pe anul 2017,
neregulile constatate pri-
pe lucrări fictive
vind bugetul local al muni- Raportul Curţii de Conturi a evidenţiat în contabilitate drep-
cipiului Cluj-Napoca se pe anul 2017 a scos la turile cuvenite copiilor cu cerin-
ridică la peste 8,7 milioane iveală prejudicii şi abateri ţe educaţionale speciale şcola-
de euro (41.482.000 lei). de 6 milioane de euro la rizaţi în sistemul de învăţământ
Astfel, auditul semnalează Consiliul Judeţean. Cele preuniversitar (94.000 lei)
că nu s-au înregistrat provizi- mai mari tunuri financia- În perioada iulie 2017 – fe-
oane pentru litigiile aflate pe re au fost date la liceele bruarie 2018 au fost plătite ne-
rolul instanţelor de judecată, din subordine, dar institu- justificat din bugetul judeţului,
cauzate de procesele în care ţia a făcut şi plăţi ilegale drepturi de personal, reprezen-
entitatea este implicată în ca- pentru modernizarea dru- tând muncă suplimentară pre-
litate de pârât (1.528.000 lei). murilor sau a decontat stată peste programul normal
De asemenea, nu au fost în- lucrări neexecutate. de lucru, plăţi care exced cadru-
registrate în contabilitate do- Potrivit Auditului Curţii de lui legal aplicabil (288.000 lei)
bânzile datorate de entitate, Conturi, la CJ, în anul 2017, Au fost efectuate plăţi nelega-
aferente creditelor pe termen s-au constat abateri în valoare le reprezentând lucrări decontate
lung aflate în derulare (dato- de 28.073.000 lei (6 milioane şi neexecutate (41.000 lei)
rie publică) – 8.098.000 lei. de euro). CJ Cluj este condus Plăţi nelegale reprezentând
„Au fost înregistrate ero- de liberalul Alin Tişe. decontarea din finanţările ne-
nat în contabilitate pe con- Printre neregulile desco- rambursabile pentru activita-
turile de cheltuieli, în loc perite se numără: tea de tineret şi cultură a unor
de conturile de active fixe Neevidenţierea în contabi- cheltuieli neeligibile (21.000 lei)
corporale în curs de execu- Primarul Emil Boc și Președintele CJ Cluj, Alin Tișe litate şi neurmărirea recuperă- Plată nelegală pentru lucrări
ţie, valoarea lucrărilor de hai Eminescu” Cluj-Napoca cialitate al primarului, prin pentru Administrarea Parcări- rii sumelor achitate necuvenit din programul de moderniza-
reparaţii efectuate la Drum (551.000 lei). includerea în salariul de ba- lor, Serviciului Public pentru prin programele lapte, corn, re şi reabilitare a drumurilor
Sfântul Ion – Tronson 1 Curtea de Conturi mai ra- ză a unor sume (stimulente), Administrarea Obiectivelor Cul- măr derulate în instituţiile de judeţene, urmare neaplicării
(4.307.000 lei). Totodată, portează că Unitatea Admi- în condiţiile în care unii an- turale, Direcţiei de Asistenţă învăţământ (24.000 lei) pentru actualizarea valorii si-
municipiul Cluj-Napoca nu nistrativ Teritorială Municipa- gajaţii ai entităţii nu aveau Socială şi Medicală, Centrului Liceul Tehnologic Special tuaţiilor de lucrări a ratei in-
a fost înregistrat la capita- lă (UATM) Cluj-Napoca nu a atribuţii şi nu au contribuit la Bugetar de Administrare Creşe ,,Samus” Cluj-Napoca a efec- flaţiei (346.000 lei)
lul social al unor societăţi, realizat venituri nefiscale la administrarea creanţelor fis- Cluj-Napoca prin includerea în tuat plăţi reprezentând „bursa „Au fost constatate necon-
ca urmare a majorării aces- bugetul local, determinată de cale (7.034.000 lei). salariul de bază a unor sume profesională” şi “bani de liceu“ cordanţe între lucrările autori-
tuia prin aport în natură neîncasarea redevenţelor afe- De asemenea, au fost plă- (stimulente), în condiţiile în ca- în mod eronat din bugetul ju- zate, lucrările efectuate, taxele
(1.572.000 lei)”, se menţi- rente contractelor de concesi- tite nejustificat din bugetul lo- re angajaţii entităţii nu aveau deţului în condiţiile în care po- şi tarifele calculate pentru utili-
onează în documentul citat. une terenuri (1.509.000 lei). cal, drepturi de personal, re- atribuţii şi nu au contribuit la trivit legii finanţarea acestor zarea zonei drumurilor judeţe-
Printre neregulile găsite se Mai departe, UATM Cluj-Na- prezentând premii, respectiv administrarea creanţelor fisca- drepturi se asigura din bugetul ne. Au fost acordate finanţări
numără şi menţinerea nejus- poca nu a realizat venituri la ore prestate în afara progra- le. Prejudiciul se ridică la su- Ministerului Educaţiei şi Cer- nerambursabile din fonduri pu-
tificată în domeniul public a bugetul local din închirierea mului normal de lucru, sau ma de 5.166.000 lei”, arată au- cetării prin Inspectoratul Şco- blice unor structuri sportive,
unor bunuri care nu aparţin spaţiilor destinate comercia- în zilele de sărbători legale, ditorii Curţii de Conturi. lar Judeţean Cluj (16.000 lei) pentru activităţi de interes ge-
entităţii (3.521.000 lei). De a- lizării produselor agroalimen- repaus săptămânal şi în alte Documentul mai menţio- Liceul Tehnologic Special neral, fără respectarea în totali-
semenea, nu au fost înregis- tare în pieţele amplasate în zile în care nu se lucrează, nează şi faptul că „au fost plă- ,,Samus” Cluj-Napoca nu a evi- tate a prevederilor legale. Nu au
trate în contabilitate, provizi- municipiul Cluj-Napoca plăţi care exced cadrului le- tite din bugetul local, facturi denţiat în contabilitate dreptu- fost respectate, în totalitate, pre-
oanele aferente diferenţelor (5.864.000 lei). gal aplicabil (1.394.000 lei). aferente consumului de gaze rile cuvenite copiilor şi tinerilor vederile legale privind regimul
salariale cuvenite personalu- Curtea de Conturi arată că „În anul 2017, au fost efec- naturale pentru imobilul Sa- cu cerinţe educaţionale specia- finanţărilor nerambursabile din
lui didactic din învăţământ, s-au efectuat plăţi nelegale re- tuate plăţi nelegale reprezen- la Polivalentă, fără a fi recu- le şcolarizaţi în unităţile de în- fonduri publice, acordate ca spri-
prevăzute prin hotărârile ju- prezentând drepturi salariale tând drepturi salariale acorda- perate integral sumele aloca- văţământ special (234.000 lei) jin financiar unităţilor de cult
decătoreşti definitive şi exe- acordate necuvenit tuturor an- te necuvenit angajaţilor Servi- te, în valoare totală de 508.000 Liceul Special pentru Defici- din bugetul Judeţului Cluj”, ara-
cutorii, la Liceul Teoretic „Mi- gajaţilor din aparatul de spe- ciului Public de Interes Local lei”, arată Curtea de Conturi. enţi de Vedere Cluj-Napoca nu tă Curtea de Conturi.

Alin Tişe a formulat plângeri penale împotriva angajaţilor Aeroportului


Supărat că a fost muştrulu- „Având în vedere afirmaţii- asemenea, am formulat plân- le – DNA, DIICOT, Parchete, Par- Aproximativ 100 de lucră- dent din cadrul aeroportului clu-
it, timp de două zile, de le jignitoare, defăimătoare la geri penale şi acţiuni în instan- lament – Camera Deputaţilor şi tori ai Aeroportului Internaţi- jean, Gabriel Ene.
către angajaţii Aeroportului adresa preşedintelui CJ Cluj, ţă împotriva directorilor sem- Senat, ambasade, autorităţi ae- onal „Avram Iancu” au pro- Protestatarii au fluierat şi
Internaţional „Avram precum şi mesajele jignitoare natari ai nenumărate acţiuni şi ronautice naţionale şi internaţi- testat, marţi, în faţa CJ Cluj fa- au purtat pancarte cu mesaje
Iancu” Cluj, preşedintele afişate public pe bannerele fo- plângeri false şi nedovedite, onale, Guvern şi alte instituţii ţă de acţiunile „ilegale” ale fo- precum „Stop intereselor per-
CJ Cluj, Alin Tişe losite la mitingul angajaţilor din afirmaţii şi acuze false, înain- abilitate, cu privire la ilegalităţi, rului judeţean. sonale domnule Tişe”, „Stop
a venit cu o replică. aeroport, în intervalul tate de diverse instituţii”, se fraudarea bugetului public prin „Angajaţii sunt nemulţumiţi decapitării profesioniştilor ae-
După ce i-a sfidat pe aceş- 19-20.03.2019, anunţ că am ac- arată într-un comunicat trans- contracte şi acte adiţionale şi lu- de acţiunile vădit ilegale, discre- roportuluiu”, „Stop abuzului
tia, mai întâi cu un mesaj înre- ţionat în judecată şi că am for- mis, joi, de Alin Tişe. crări fictive/neconforme, pre- ţionare şi justificate de orgolii şi asupra aeroportului”, „Vrem
gistrat, apoi cu muzică clasică mulat plângeri penale indivi- El susţine că va informa şi o cum şi cu privire la starea teh- interese personale ale conduce- să muncim nu să cerşim”.
difuzată de la boxele amplasa- duale împotriva persoanelor ca- serie de foruri naţionale şi in- nică a pistei noi şi a platformei rii Consiliului Judeţean Cluj şi În paralel cu protestul anga-
te pe clădirea CJ Cluj, Alin Ti- re au făcut aceste afirmaţii jig- ternaţionale cu privire la presu- Apron 4, construite din bani pu- ale preşedintelui Alin Tişe îm- jaţilor aeroportului, la intrarea în
şe dezvăluie că a depus plânge- nitoare, calomniatoare precum puse ilegalităţi care ar fi fost co- blici, la preţul de 50 de milioa- potriva activităţii şi dezvoltării sediul CJ Cluj, sindicatul forului
re penală şi ameninţă cu acţi- şi împotriva acelora care au afi- mise la aeroport. ne de euro, crăpate deja încă aeroportului, dar şi a interese- judeţean a amplasat un banner
uni în justiţie împotriva angaja- şat bannere cu conţinut minci- „CJ Cluj va informa toate fo- din perioada de garanţie”, se lor întregii comunităţi”, a decla- cu mesajul „Noi nu apărăm in-
ţilor de la Aeroport. nos, jignitor, calomniator. De rurile naţionale şi internaţiona- mai arată în comunicat. rat liderul Sindicatului Indepen- culpaţi. Degeaba urlaţi”.
vineri – duminică 22 – 24 martie 2019 economie.monitorulcj.ro 5

Raportul pensii - salarii în judeţul Cluj


Salariul mediu este de trei ori mai mare decât pensia medie,
dar nici una dintre sume nu se ridică la nivelul cheltuielilor lunare
Cu toate că nivelul de trai ţe sub-dimensionate, predo-
este considerat a fi unul minant apartamente cu 2 ca-
crescut în judeţul nostru, mere de cel mult 55 metri
veniturile majorităţii locui- pătraţi, echivalentul unui
torilor, fie că vorbim grad de confort sub I, situa-
de oameni activi în câmpul te în zone mărginaşe, greu
muncii, fie că ne referim accesibile şi de multe ori lip-
la pensionari, sunt sub site de serviciile urbane uzu-
pragul considerat că acope- ale. Cercetătorii au luat în
ră cheltuielile lunare calcul minimul legal privind
decente ale unei persoane. suprafaţa. Legea 114/2006
Salariile locuitorilor jude- stipulează un minim nece-
ţului Cluj au crescut în ultimi sar de 66 metri pătraţi pen-
10 ani, în medie cu aproape tru un apartament de trei ca-
2.000 de lei, în timp ce pen- mere în care locuieşte o fa-
siile au crescut doar cu 400 milie de patru persoane”, se
de lei, potrivit statisticilor ofi- arată în document.
ciale consultate de redactorii Pentru a ajunge la un preţ
Monitorul de Cluj. de achiziţie, cercetătorii au fă-
Suma la care s-a ajuns în cut media dintre preţurile me-
cazul pensionarilor este de- diane pe metru pătrat din ce-
parte de a acoperi cheltuie- le cinci oraşe publicate într-un
lile zilnice. raport al analizeimobiliare.ro.
Astfel, potrivit ultimelor Un apartament de 66 metri pă-
date publicate de Casa de Salariile locuitorilor judeţului Cluj au crescut în ultimi 10 ani, în medie cu aproape 2.000 de lei traţi, la un preţ de 1162 euro/
Pensii Cluj, pensia medie la metru pătrat are un preţ total
nivelul judeţului este de 1167 De câţi bani este nevoie le biologice şi sociale gene- zionale sau neprevăzute, in- obiect. Acesta include îmbră- de 76.692 euro. Pe lângă avan-
de lei în cazul pensionari- pentru un trai decent? rale care sunt acoperite la un clusiv pentru a-şi ajuta apro- căminte şi încălţăminte pen- sul de 15% presupunem o DAE
lor de stat şi 528 pentru agri- Valoarea coşului de con- moment dat. piaţii în caz de nevoie. tru fiecare anotimp, inclusiv de 5,81% (la nivelul lunii iu-
cultori, aproape 180.000 de sum pentru un trai decent Acesta include alimenta- lenjeria intimă şi hainele de lie) şi o durată a creditului de
Banii pe mâncare, procent
persoane din judeţ fiind in- este de 6.762 lei pe lună ţie echilibrată, haine şi în- casă. Astfel s-a ajuns la o su- 30 de ani. Rata lunară este cal-
ridicat din total cheltuieli
cluse în cele două categorii. pentru o familie de doi adulţi călţăminte noi, familia dis- mă totală de 650,93 lei, pen- culată de 383 euro.
Acum 10 ani pensia medie, şi doi copii, în mediul ur- pune de locuinţă cu un anu- Preţurile pentru produsele tru o familie de 4 persoane. Pentru dotarea locuinţei
la nivelul judeţului Cluj, e- ban, luând în calcul că unul mit grad de intimitate şi au- alimentare au fost colectate s-a constatat că lunar ar fi
Rata lunară, alt element
ra de 767 de lei. dintre copii are 12-14 ani, tonomie a membrilor, mo- din pieţe şi supermaketuri în nevoie de 220,45 lei, iar pen-
care „cântăreşte mult”
iar celălalt 8-10 ani, relevă bilată şi echipată cu apara- cinci oraşe (Braşov, Cluj, Con- tru cheltuielile cu apă, impo-
Salariile mult peste pensii
datele unui studiu Syndex, te electrocasnice în stare bu- stanţa, Iaşi, Timişoara) în ca- „În ceea ce priveşte locu- zite pentru locuinţă etc. de
Potrivit datelor obţinute de Institutul de Cercetare a Ca- nă, posibilitatea de plăti fac- re a fost efectuată cercetarea. inţa, nu numai nevoia achi- 476,8 lei/lună.
Monitorul de Cluj, de la Di- lităţii Vieţii împreună cu turile, asigurarea îngrijirii S-a utilizat o medie a preţuri- ziţiei unei locuinţe sau achi- În ceea ce priveşte produse-
recţia Judeţeană de Statistică Fundaţia Friedrich Ebert Sti- sănătăţii adecvate, posibili- lor colectate. Astfel s-a ajuns tării unei chirii este impor- le precum detergenţi, hârtie de
a Judeţului, salariul mediu net fung, care au derulat o cer- tatea de a se recrea la cine- la 1.405,34 lei pentru coşul ali- tantă, ci şi calitatea locuin- toaletă, spumă de ras, periuţă
era de 1.387 de lei în 2009, cetare la nivel naţional pen- ma, muzeu şi vacanţă o da- mentar. Aici au fost include ţelor pe care populaţia tre- de dinţi şi aşa mai departe ar
iar cel brut de 1.882 de lei. tru fundamentarea unui coş tă pe an. De asemenea, s-a produse de la făină la cafea. buie să şi le permită. În pre- fi nevoie de 273,71 lei/lună.
Acum, potrivit ultimelor minim de consum pentru un luat în calcul şi posibilita- În ceea ce priveşte buge- zent, costurile ridicate ale Pentru servicii de tuns, in-
date, un clujean câştigă în trai decent în România, la tea de constitui un fond de tul pentru îmbrăcăminte şi locuinţelor relativ la venituri ternet, TV, transport – 488,35
medie 3.303 lei net şi 5.465 sfârşitul anului trecut. economii pentru a putea pro- încălţăminte a fost luat în cal- forţează familiile să facă com- lei/lună/familie, educaţie şi
de lei brut. Valoarea netă es- Trai minim decent înseam- cura bunuri scumpe de fo- cul distribuind preţul uniform promisuri în ceea ce priveş- cultură – 545,8 lei, îngrijirea
te de trei ori mai mare decât nă, în concepţia celor care au losinţă sau pentru a acoperi per bucată pe întreaga dura- te calitatea acestora, prin sănătăţii – 107,45 lei, recree-
câştigul unui pensionar. realizat studiul, toate nevoi- cheltuieli extraordinare oca- tă de utilizare a fiecărui achiziţionarea unor locuin- re şi vacanţă – 234,11 lei.

RAR a lansat o aplicaţie prin care poţi verifica istoricul unui vehicul Pe scurt
Noile tarife RCA
Aplicaţia generează date despre numărul de kilometric înregistraţi în bordul maşinii Tarifele de referinţă pentru
poliţele auto obligatorii (RCA)
Registrul Auto Român email informaţiile pe care in- „Istoric vehicul”. Dacă aplicaţia au fost publicate de catre
(RAR) a lansat, ieri, stituţia le-a considerat utile se accesează în mod abuziv, so- Autoritatea de Supraveghere
aplicaţia "Istoric vehi- pentru deţinătorul sau viitorul licitantului îi va fi restricţionat Financiară, acestea fiind, în
multe situaţii, mai mari com-
cul" prin intermediul deţinător al unui vehicul. accesul în consecinţă. Aplicaţia parativ cu cele valabile pentru
căreia orice persoană poate fi accesată şi de pe semestrul anterior.
Ce informaţii Pentru șoferii cu vârsta cu-
care deţine sau intenţio- smartphone”, se menţionează
ne dă aplicaţia? prinsă între 31 și 40 de ani
nează să achiziţioneze în comunicat. care deţin autovehicule cu o
un vehicul poate verifica Datele generate sunt: activi- capacitate cilindrică de
Aplicaţia vine 1.401-1.600 centimetri cubi
istoricul acestuia prin tăţile derulate la RAR şi numă-
în sprijinul cumpărătorilor tariful de referinţă a urcat la
accesarea site-ului ofici- rul de kilometri înregistraţi în 908 lei, după ce au plătit în a
al al Registrului Auto bordul maşinii (kilometri regă- Potrivit documentului, apli- doua jumătate a lui 2018 o
Român www.rarom.ro, siţi în baza de date a RAR sau caţia reprezintă politica RAR de primă medie de 625 de lei, cu
13% mai redusă faţă de tari-
condiţia fiind ca maşina a staţiilor ITP autorizate), exis- a sprijini cumpărătorul unui ve- ful de referinţă de 716 lei.
să fi trecut cel puţin tenţa/valabilitatea cărţii de iden- hicul şi de ai informa, pentru În cazul autoturismelor cu o
o dată pe la RAR. titate a vehiculului, câteva date ca acesta să facă o achiziţie în capacitate cilindrică de
1.401 -1.600 cmc, deţinute
Conform unui comunicat tehnice şi de identificare, gra- cunoştinţă de cauză. inflexiune ridică un semn de tea sunt informaţii care nu de persoane sub 30 de ani,
de presă al instituţiei, datele dul de poluare, valabilitatea ITP. „Principalele beneficii pe întrebare cu privire la posibi- ne aparţin, este posibil ca fur- tariful de referinţă va urca
se obţin dacă solicitantul in- „Atenţie! Datele oferite re- care le-am identificat se refe- la fraudare a kilometrajului nizarea lor să comporte anu- de la 1.049 lei la 1.309 lei,
iar în cazul șoferilor cu vâr-
troduce în aplicaţia „Istoric ve- flectă configuraţia vehiculului ră la posibilitatea verificării real al unui autovehicul. În mite costuri. Deocamdată, să sta de 41-50 ani, tariful de
hicul” adresa de email şi nu- şi statutul acestuia şi sunt vala- în timp real a corectitudinii viitor, avem în vedere extin- reţinem că, prin lansarea apli- referinţă va crește de la 712
mărul de identificare al vehi- bile la data interogării acestora datelor cuprinse în documen- derea domeniului informaţii- caţiei gratuite „Istoric vehi- lei la 936 lei.
Unele tarife se vor diminua,
culului în cauză (seria de ca- în sistemul nostru informatic. tele însoţitoare ale vehiculu- lor pe care le oferim, prin in- cul”, RAR se poziţionează de exemplu cele pentru ma-
roserie/şasiu). Aplicaţia va ge- Aceste date nu sunt destinate lui, a valabilităţii ITP şi a suc- cluderea şi a unor date refe- consecvent alături de cetăţe- șini cu capacitate cilindrică
nera un cod de acces, îl va ex- comercializării, iar folosirea apli- cesiunii înregistrărilor valori- ritoare la eventuale daune şi/ nii de bună credinţă îndrep- mare, de peste 2.500 cmc.
Tarifele de referinţă pentru
pedia pe adresa de email in- caţiei se supune unor termene lor odometrului, care ar tre- sau reparaţii care interesea- tăţiţi să beneficieze de servi- RCA au fost calculate pe baza
trodusă şi, după validarea lui, şi condiţii, care sunt detaliate în bui să fie sub forma unei creş- ză structura de rezistenţă a cii moderne şi utile”, se mai datelor statistice obţinute de
va furniza la aceeaşi adresă de momentul accesării aplicaţiei teri continue. Orice punct de unui vehicul. Întrucât aces- spune în comunicat. pe piaţa de profil.
6 RELIGIE monitorulcj.ro ß vineri – duminică 22 – 24 martie 2019
Concertul Fundaţiei
„Mitropolitul Bartolomeu”,
la a IX-a ediţie
Sute de clujeni au partici- Transilvan, al Filarmonicii de
pat luni seara, 18 martie Stat „Transilvania” din
2019, în Sala „Auditorium Cluj-Napoca, format din Ga-
Maximum” a Universităţii briel Croitoru – vioara I, Ni-
Babeş-Bolyai din cuşor Silaghi – vioara a II-a,
Cluj-Napoca, la cea de-a Marius Suărăşan – violă şi Va-
IX-a ediţie a Concertului sile Jucan – violoncel.
de gală al Fundaţiei Pentru acest concert, Cvar-
„Mitropolitul Bartolomeu”, tetul Transilvan a ales un re-
susţinut de Cvartetul pertoriu ce a cuprins lucrarea
Transilvan. Evenimentul a Joseph Haydn, Opus 64 nr. 5
fost organizat în ziua când (Ciocârlia), precum şi tradiţi-
se împlinesc 98 de ani de onala Suită românească din
la naşterea Mitropolitului Transilvania.
de vrednică amintire Moderatorul evenimentu-
Bartolomeu Anania. lui a fost părintele Bogdan
În deschidere, Corul de Ca- Ivanov, consilierul cultural al
meră „Psalmodia Transylva- Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
nica”, dirijat de pr. prof. univ. cului şi Clujului.
dr. Vasile Stanciu, decanul Fa- Prin acest moment, Funda-
cultăţii de Teologie Ortodoxă ţia „Mitropolitul Bartolomeu”
din Cluj-Napoca, a susţinut îşi propune să-şi confirme des-
un recital cu lucrări specifice chiderea ei culturală, dar şi să
Postului Mare. promoveze proiectul generos
Prezent la eveniment, În- al acordării de burse tinerilor
altpreasfinţitul Părinte Andrei, cu rezultate deosebite, dar fă-
Arhiepiscopul Vadului, Felea- ră posibilităţi financiare.
cului şi Clujului şi Mitropoli- Până în prezent, prin inter-
tul Clujului, Maramureşului mediul Fundaţiei au fost acor-
şi Sălajului, în calitate de pre- date 329 de burse unor tineri
şedinte al Fundaţiei „Mitro-
politul Bartolomeu”, a adre-
sat celor prezenţi un cuvânt
duhovnicesc.
Apoi, invitatul serii, scrii-
din întreaga ţară, în valoare
totală de 829.500 lei. Funda-
ţia „Mitropolitul Bartolomeu”
a fost înfiinţată în anul 2008
de vrednicul de pomenire Ar-
13 ani de Mitropolie la Cluj sub aripa înnoitoare a Duhu- lui, PS TIMOTEI, Arhiereu Înaltpreasfinţitului Părinte Mi-
torul şi publicistul Dan Cia- hiepiscop şi Mitropolit Barto-
Pr. Bogdan IVANOV lui Sfânt. Vicar al Maramureşului va tropolit Andrei.
chir din Bucureşti, a evocat lomeu Anania şi reprezintă
personalitatea ierarhului şi proiectul generos şi inspirat al La data de 25 martie 2006, Astfel, pentru a marca săvârşi Sfânta Liturghie în Sărbătoarea din acest an a
cărturarului Bartolomeu Vale- unui om cu viziuni largi, care la sărbătoarea Bunei Vestiri împlinirea a 13 de existen- Catedrala Mitropolitană din Mitropoliei marchează în mod
riu Anania şi a vorbit despre a ştiut să-şi convertească lip- lua fiinţă în mod festiv ţă ai Mitropoliei Clujului, Cluj-Napoca, în prezenţa simbolic şi împlinirea a 100
prietenia care i-a legat. surile tinereţii în şansă pentru
Mitropolia Clujului, Albei, luni, 25 martie 2019 de praz- credincioşilor, a personali- de ani de la înfiinţarea Con-
La final, a avut loc concer- tinerii merituoşi, dar lipsiţi de
tul propriu-zis al Cvartetului posibilităţi materiale. Crişanei şi Maramureşului, nicul Bunei Vestiri, începând tăţilor din lumea culturală sistoriului Ortodox din Cluj,
devenită ulterior Mitropolia cu ora 9.30, un sobor de opt şi academică, dar şi a repre- condus de Nicolae Ivan, reîn-
Clujului, Maramureşului ierarhi, format din: IPS AN- zentanţilor autorităţilor ci- temeietor al Eparhiei Cluju-
Liturghia Darurilor mai înainte şi Sălajului. DREI, Mitropolitul Clujului, vile şi militare din întreaga lui, care a păstorit cu un ne-

sfinţite, la Facultatea Evenimentul naşterii noii


Mitropolii transilvănene este
IPS TIMOTEI, Arhiepiscopul
Aradului, PS LUKIJAN, Epi-
Mitropolie.
Ziua de 25 martie a deve-
întrecut har de ctitor, lăsând
posterităţii Catedrala din ini-
de Teologie Ortodoxă clujeană ancorat în viziunea şi vointa
istorică exprimată de Sfântul
scopul sârb de Budapesta şi
Timişoara, PS JUSTIN, Epi-
nit, prin actul providenţial al
reînfiinţării Mitropoliei Cluju-
ma oraşului, reşedinţa epar-
hială, prima Academie Teolo-
În după-amiaza zilei de tă, că mulţi, zic vouă, vor că-
Andrei Şaguna, de Octavian scopul Maramureşului şi Săt- lui, Maramureşului şi Sălaju- gică, revista „Renaştera”, dar,
miercuri, 20 martie 2019, uta să intre şi nu vor putea”.
la Paraclisul Facultăţii „E o realitate că omul con- Goga sau de Patriarhul Miron marului, PS NICODIM, Epi- lui, o sărbătoare pentru în- în primul rând, împlinirea
de Teologie Ortodoxă temporan renunţă cu greu la şi confirmă faptul că Biserica scopul Severinului şi Stre- treaga Transilvanie, ea mar- unui vis de veacuri al româ-
din cadrul Campusului micile sau la marile lui plăceri, priveşte în totdeauna cu res- haiei, PS GURIE, Episcopul când momentul intronizării nilor ortodocşi ardeleni, care
Universitar „Nicolae Ivan” şi nu o ia pe calea cea strâm- pect spre trecut, dar înţelege Devei şi Hunedoarei, PS PE- primului Mitropolit, Bartolo- şi-au dorit un ierarh al lor în
din Cluj-Napoca, tă, cu renunţări, ci îi place să că viitorul ei trăieşte mereu TRONIU, Episcopul Sălaju- meu Anania, iar după 5 ani a metropola Transilvaniei.
Înaltpreasfinţitul Andrei, meargă pe calea cea lată, să
Arhiepiscopul Vadului, intre pe poarta cea largă, nu-
Feleacului şi Clujului şi
Mitropolitul Clujului,
mai că toate acestea duc la
pieire.”, a spus IPS Andrei.
O nouă biserică pentru comunitatea de rromi
Maramureşului şi Sălajului,
înconjurat de un sobor de
De asemenea, pr. prof. u-
niv. dr. Vasile Stanciu, deca-
de la Pata Rât, binecuvântată de Mitropolitul Andrei
părinţi profesori şi diaconi, nul Facultăţii, a mulţumit Ie- Sâmbătă, 16 martie 2019, rotesit iconom pe părintele struită tot prin osteneala pă- sionar-Culturale pentru Rromi
a oficiat Dumnezeiasca rarhului pentru binecuvânta- Înaltpreasfinţitul Părinte paroh Gelu Săvărăşan, cu drep- rintelui Gelu Săvărăşan, în „Sfântul Moise Arapul” şi a
Liturghie a Darurilor mai re şi prezenţă în mijlocul co- Andrei, Arhiepiscopul tul de a purta brâu roşu. Tot- anul 2014, pentru cele apro- ASCOR Cluj.
înainte sfinţite, numită şi a munităţii instituţiei de învă- Vadului, Feleacului şi odată, cei care sprijină comu- ximativ 40 de familii. De asemenea, Arhiepisco-
Sfântului Grigorie Dialogul, ţământ teologic superior. Clujului şi Mitropolitul nitatea de la Pata Rât şi au În ambele biserici, dumi- pia Vadului, Feleacului şi Clu-
Episcopul Romei. La Liturghia arhierească Clujului, Maramureşului ajutat la ridicarea bisericii, au nica după-amiaza este orga- jului prin sectorul misionar-so-
Din soborul slujitor au fă- au luat parte studenţi teo-
şi Sălajului, s-a aflat primit Distincţii şi Diplome nizat un program pentru co- cial, coordonat de consilierul
cut parte: decanul Facultăţii logi şi profesori care, în nu-
de Teologie Ortodoxă, pr. prof. măr mare, s-au împărtăşit cu în mijlocul comunităţii de aleasă cinstire. De aseme- pii, în cadrul căruia au loc ac- eparhial Liciniu Câmpean,
Vasile Stanciu, consilierul Trupul şi Sângele Mântuito- de rromi de la Pata Rât, nea, Părintele Paroh i-a mul- tivităţi educative, recreative acordă periodic ajutoare (pa-
eparhial pe probleme de mi- rului Iisus Hristos. Cluj-Napoca. ţumit Înaltpreasfinţiei Sale şi religioase. Parohia misiona- chete cu alimente şi sprijin fi-
siune şi protocol, arhid. Cla- Răspunsurile liturgice au De la ora 11:00, Înaltprea- pentru prezenţa şi binecuvân- ră „Sfântul Moise Arapul” – nanciar) comunităţii de rromi
udiu Grama, secretarul epar- fost date de Corul Facultăţii sfinţitul Părinte Andrei a să- tarea comunităţii rrome. Pata Rât a fost înfiinţată în de la Pata Rât şi altor comu-
hial, arhim. lect. Benedict Ve- de Teologie Ortodoxă, dirijat vârşit o slujbă de binecuvân- Construcţia noii biserici de anul 2015, fiind păstorită de nităţi din cele două judeţe ale
sa, directorul Seminarului, de arhid. asist. univ. dr. Da- tare pentru cea de-a doua bi- lemn a început anul trecut, în pr. Gelu Petru Săvărăşan ca- eparhiei: Cluj şi Bistriţa-Năsă-
pr. lect. Liviu Vidican-Manci, niel Mocanu. serică din zonă, fiind înconju- Săptămâna Sfintelor Patimi. re, până în prezent, desfăşoa- ud. Arhiepiscopia Clujului a-
stareţul Mănăstirii Nicula, ar- La final, Părintele Mitro-
rat de un sobor de preoţi şi di- Biserica poartă hramul „Sfân- ră o activitate social-misiona- re în derulare în prezent 50 de
him. Nicolae Moldovan, pro- polit Andrei le-a dăruit stu-
topopul de Cluj II, pr. Ale- denţilor si cadrelor didacti- aconi. Din sobor au făcut par- tul Mare Mucenic Gheorghe”. ră bogată, în doar patru ani proiecte şi programe sociale,
xandru-Constantin Ciui, ală- ce cartea „Veşnicia s-a năs- te: consilierul eparhial pe pro- Aceasta va deservi comu- ridicând două biserici pentru care acordă adăpost, hrană,
turi de alţi părinţi profesori cut la sat”, apărută în con- bleme de misiune şi protocol, nitatea de rromi din zona Da- cele patru comunităţi de rromi îmbrăcăminte, medicamente,
ai facultăţii. textul Anului omagial al sa- arhid. Claudiu Grama, proto- las, formată din aproximativ din zonă. îngrijii medicale şi paliative,
Cu acestă ocazie, Înaltprea- tului românesc. popul de Cluj II, pr. Alexan- 300 de copii şi peste 100 de educaţie copiilor şi tinerilor,
sfinţitul Părinte Andrei a ţi- Facultatea de Teologie Or- Comunităţiile rrome
dru-Constantin Ciui, parohul familii. Slujbele vor fi oficia- alină suferinţele celor bolnavi
nut un cuvânt de învăţătură, todoxă a Universităţii Ba- în atenţia
bisericii, pr. Gelu Săvărăşan şi te de părintele Gelu Săvără- şi dau speranţă acolo unde nu
intitulat „Renunţări mici, cu beş-Bolyai din Cluj-Napoca Arhiepiscopiei Clujului
alţi preoţi din împrejurimi. şan, cel care slujeşte în pre- mai este. De toată această lu-
rezultate mari. Biruirea încli- îşi are începuturile în anul
Cu acest prilej, Ierarhul a zent comunitatea de rromi din Aceste comunităţi benefi- crare filantropică au benefici-
naţilor spre plăcere”, pornind 1924, prin înfiinţarea Insti-
de la versetul scripturistic din tutului Teologic Ortodox din rostit un gând duhovnicesc. zona Cantonului. ciază de o serie de activităţi at anul trecut peste 15.700 de
Evanghelia după Luca, capi- Cluj-Napoca, de către vred- Pentru întreaga activitate Această comunitate are o catehetice, educative şi cultu- persoane, printre care se nu-
tolul 13, versetul 24 „Siliţi-vă nicul de pomenire Episcop desfăşurată în parohie, Părin- biserică de lemn cu hramul rale coordonate cu sprijinul mără şi un număr însemnat
să intraţi prin poarta cea strâm- Nicolae Ivan. tele Mitropolit Andrei l-a hi- „Sfântul Moise Arapul”, con- Asociaţiei Ortodoxe Social-Mi- de persoane de etnie rromă.
vineri – duminică 22 – 24 martie 2019 | monitorulcj.ro RELIGIE 7

7 episcopi români ar putea


fi beatificaţi de Papa Francisc.
Cine sunt ei şi de ce sunt consideraţi martiri?
Papa Francisc a dat undă verde pentru beatificarea a şapte episcopi români greco-catolici martiri, ucişi între 1950
şi 1970: Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu
Papa Francisc a autorizat
recunoaşterea martiriului a
şapte episcopi români gre-
co-catolici – Valeriu Traian
Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan
Suciu, Tit Liviu Chinezu,
Ioan Bălan, Alexandru
Rusu şi Iuliu Hossu – ucişi
din ură faţă de credinţă
între 1950 şi 1970.
„Papa Francisc a dat azi
undă verde pentru beatifica-
rea celor şapte episcopi gre- Valeriu Traian Frenţiu Vasile Aftenie Ioan Suciu Tit Liviu Chinezu
co-catolici martiri, ucişi între
1950 şi 1970 din ură faţă de
Credinţă”, a informat purtă-
torul de cuvânt al Arhiepi-
scopiei Romano-Catolice de
Bucureşti, Francisc Doboş.
Potrivit vaticannews.va, Sfân-
tul Părinte Papa Francisc l-a pri-
mit în audienţă pe cardinalul
Angelo Becciu, prefect al Con-
gregaţiei pentru Cauzele Sfinţi-
lor. „În cadrul audienţei, Sfân-
tul Părinte a autorizat Congre-
gaţia să promulge, printre alte Ioan Bălan Alexandru Rusu Iuliu Hossu
decrete, şi decretul privind re-
cunoaşterea martiriului slujito- dar nerecunoscută de guver- Unirii pe Câmpia Bla- pesc din Blaj. La 1 octombrie co-catolic. În 1919 a revenit la Atanasie”, studiind la universi-
rilor lui Dumnezeu Valeriu Tra- nul de atunci. jului. În 1930 Eparhia de Gher- 1939 a fost numit Rector al Blaj, unde a fost numit Cano- tăţile Angelicum şi Propaganda
ian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan La 28 octombrie 1948 a fost la devine de Cluj-Gherla, mu- Academiei Teologice din Blaj. nic Mitropolitan, iar în 1921 Fide. Obţine doctoratul în Filo-
Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan arestat şi dus pe rând la Dra- tându-şi centrul în oraşul Cluj, În aprilie 1940 a fost numit Rector al Academiei de Teolo- sofie şi Teologie. La 31 ianuarie
Bălan, Alexandru Rusu şi Iu- goslavele, Mănăstirea Căldăru- Iuliu Hossu devenind Episcop Episcop titular de Ulpiana, au- gie Blaj. În 1929 a fost numit 1930 a fost hirotonit preot. În
liu Hossu, episcopi români gre- şani, apoi Sighetul Marmaţiei. de Cluj-Gherla. Aici îl prinde xiliar al Mitropolitului Alexan- delegat în Comisia Vaticanului 1931 s-a reîntors la Blaj, unde a
co-catolici ucişi din ură faţă de Supravieţuieşte acestui Peni- perioada de ocupaţie hort- dru Nicolescu. Consacrarea a pentru redactarea Codului Ca- fost numit profesor la Şcoala
credinţă în diferite locuri din Ro- tenciar şi astfel a fost mutat la hystă (1940-1944) şi începu- avut loc pe 5 iunie 1940 în Ca- nonic al Bisericilor Răsăritene.
Normală de Învăţători. În 1937
mânia, între 1950 şi 1970”, pre- Curtea de Argeş, apoi izolat la tul regimului comunist. tedrala din Blaj. S-a întors la În noiembrie 1936 a fost
a fost transferat la Academia Te-
cizează vaticannews.va. Mănăstirea Cocoş. În 1957 Tri- La 28 octombrie 1948 este Bucureşti ca Episcop Vicar. consacrat la Blaj ca şi Epi-
ologică din Blaj, iar în 1947 la
Surse greco-catolice au de- bunalul Militar l-a condamnat arestat şi dus la Dragoslavele. După diferite încercări eşu- scop al Lugojului, în urma
la 25 de ani muncă silnică pen- Bucureşti, ca protopop.
clarant că aceştia ar putea fi Este transferat mai apoi la Mă- ate ale comuniştilor de a-l numirii Episcopului Alexan-
tru instigare şi înaltă trădare, năstirea Căldăruşani, iar în 1950 compromite, a fost arestat la La 28 octombrie 1948 a fost
beatificaţi pe 2 iunie, la Blaj, dru Nicolescu ca Mitropolit.
ajungând la Gherla. la Penitenciarul din Sighetul 28 octombrie 1948. A fost Refuzând trecerea la Orto- arestat şi dus la Mănăstirea
cu prilejul vizitei Papei Fran-
cisc în România, în perioada În primăvara anului 1963 Marmaţiei. În 1955 ajunge la dus, împreună cu ceilalţi cinci doxie, a împărtăşit soarta ce- Neamţ, împreună cu alţi 25 de
31 mai – 2 iunie. s-a îmbolnăvit grav, la 9 mai Curtea de Argeş, în 1956 la Mă- Episcopi greco-catolici, la Dra- lorlalţi Episcopi greco-cato- preoţi greco-catolici. A fost trans-
Episcopul Alexandru Ru- acelaşi an trecând la cele veş- năstirea din Ciorogârla, apoi goslavele şi apoi la Mănăsti- lici, fiind arestat pe 28 oc- ferat apoi la Căldăruşani unde
su s-a născut la 22 noiem- nice. A fost înmormântat în din nou la Căldăruşani, unde rea ortodoxă Căldăruşani, tombrie 1948. A fost dus la ulterior au fost aduşi şi Episco-
brie 1884 în Şăulia de Câm- Cimitirul deţinuţilor din Gher- a stat izolat până la sfârşitul transformată în lagăr. A re- mănăstirea ortodoxă de la pii greco-catolici. Aici, la Căldă-
pie, din părinţii Vasile, pre- la, fără nici un oficiu religios. vieţii. La 28 aprilie 1969 este fuzat scaunul de Mitropolit Dragoslavele, apoi la Mănăs- ruşani, pe 3 decembrie 1949, a
ot, şi Rozalia. Cardinalul Iuliu Hossu numit Cardinal „in pectore”. oferit de ortodocşi în schim- tirea ortodoxă de la Căldăru- fost consacrat ca Episcop de că-
În 1903 a fost trimis la Bu- s-a născut la 30 ianuarie 1885 Moare la 28 mai 1970 în bul trădării credinţei. În mai şani (februarie 1949) şi de tre ceilalţi Episcopi. Cu toate
dapesta pentru a studia Teo- în satul Milaş, judeţul Bistri- Spitalul Colentina din Bucu- 1949 a fost transferat şi izo- acolo la Penitenciarul din Si- precauţiunile luate pentru a nu
logia. În 1910 a fost promo- ţa-Năsăud din părinţii Ioan, reşti, ultimele lui cuvinte fi- lat la Ministerul de Interne. ghetul Marmaţiei (mai 1950). se divulga acest secret, securi-
vat doctor în Teologie. Pe 20 preot, şi Victoria. ind: „Lupta mea s-a sfârşit, Acolo a fost supus unor tor- A fost mutat cu domiciliu o- tatea a aflat cele întâmplate.
iulie 1910 a fost hirotonit pre- În 1904 îşi începe studiile a voastră continua”. turi oribile, care reclamau o bligatoriu la Mănăstirea Curtea Episcopul Tit Liviu Chi-
ot. A fost numit profesor ajun- teologice, fiind trimis la Cole- Episcopul Vasile Aftenie rezistenţă supraomenească. de Argeş (1955). În 1956 a fost nezu a fost transferat mai
gând titular al catedrei de Te- giul De Propaganda Fide din s-a născut la 14 iunie 1899, Mutilat de bătăi, a fost de- transferat la Mănăstirea orto- târziu la Penitenciarul din
ologie Dogmatică din cadrul Roma. În 1906 este promovat în satul Lodroman, din pă- pus la închisoarea Văcăreşti, doxă de Maici de la Ciorogâr- Sighetul Marmaţiei. Datori-
Academiei Teologice din Blaj. doctor în Filosofie, iar în 1910 rinţii Petru şi Agafia. unde la 10 mai 1950 a înce- la (lângă Bucureşti), unde a ră-
tă regimului de extermina-
În 1920 a fost numit Secre- doctor în Teologie. În ultimul În 1919 s-a înscris la Teo- tat din viaţă. A fost înhumat mas în izolare până la sfârşitul
re, prin corvezi, foame şi
tar Mitropolitan, iar în 1923 an de studii, la 27 martie 1910, logie, fiind trimis mai apoi la la cimitirul Belu catolic cu vieţii. Îmbolnăvindu-se grav, a
frig, Tit Liviu Chinezu s-a
Canonic al Capitulului Mitro- este hirotonit preot de Episco- Roma, la Colegiul Grec „Sf. serviciul religios celebrat de încetat din viaţă într-un spital
îmbolnăvit foarte grav.
politan. La 30 ianuarie 1931 pul Vasile Hossu. Atanasie”. În 1925 a obţinut un preot romano-catolic. din Bucureşti, în ziua de 4 au-
Anunţat sanitarul închiso-
a avut loc la Blaj consacrarea Revine în Lugoj unde ac- doctoratul în Filosofie şi Te- Episcopul Ioan Bălan s-a gust 1959. A fost înmormântat
lui ca Episcop de Maramureş tivează pe rând ca protoco- ologie, după care a revenit în născut la Teiuş, la 11 februa- în cimitirul Belu catolic. rii, acesta sub pretextul că
de către Mitropolitul Vasile list, arhivar, bibliotecar, apoi ţară. La 1 ianuarie 1926 a fost rie 1880. Nu a fost judecat şi nu a îl duce la infirmerie, l-a izo-
Suciu, iar pe 2 februarie in- Vicar şi secretar episcopesc. hirotonit preot de către Mi- A studiat Teologia la Semi- avut condamnare. lat într-o celulă mare, neîn-
stalarea lui în Baia-Mare. La 3 martie 1917 este numit tropolitul Vasile Suciu. După narul Central din Budapesta. Episcopul Tit Liviu Chinezu călzită, unde, după două zi-
În martie 1946 Sinodul Mi- Episcop în scaunul Eparhiei o lună a fost numit profesor În 1903 a fost hirotonit preot. s-a născut în anul 1904 în co- le, pe 15 ianuarie 1955 a de-
tropolitan electoral l-a ales Gherla, rămas vacant, numi- la Academia de Teologie din Şi-a continuat apoi studiile la muna Huduc, judeţul Mureş, ta- cedat, îngheţat. A fost în-
pe Episcopul Alexandru Ru- rea găsindu-l preot militar. La Blaj. A fost numit protopop Viena. A revenit la Blaj, iar în tăl lui fiind preot greco-catolic. gropat fără sicriu, noaptea,
su ca Mitropolit, alegere re- 1 decembrie 1918 Episcopul de Bucureşti şi ulterior cano- 1909 s-a mutat la Bucureşti, În 1925 a fost trimis la studii te- în Cimitirul Săracilor, fără a
cunoscută de Sfântul Scaun Iuliu Hossu citeşte Declaraţia nic al Capitulului Arhiepisco- unde se cerea un confesor gre- ologice la Roma, la Colegiul „Sf. i se cunoaşte locul.
8 EDUCAȚIE monitorulcj.ro | vineri – duminică 22 – 24 martie 2019
PUBLICITATE

BAC diferenţiat pentru


liceele tehnologice
Prin câte schimbări vor mai trece şcolile de meseriaşi?
Bianca TĂMAŞ
Să nu lăsam pe nimeni în urmă! redactia@monitorulcj.ro
Aceasta este tema centrală a ediţiei de anul acesta a Zilei Mondiale a Apei și totodată
promisiunea centrală a Agendei 2030 adoptate de către Naţiunile Unite în 2015 prin Propunerea de a avea
care s-au stabilit obiectivele de dezvoltare durabilă ale umanităţii pentru perioada un bacalaureat diferenţi-
2015-2030. Iar Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 6 al Agendei 2030 afirmă at „în mod special pen-
clar: apă pentru toţi până în 2030, deci să depunem toate eforturile pentru ca până în tru liceele tehnologice”
2030 să nu lăsăm pe nimeni în urmă, în condiţiile în care azi încă miliarde de oameni ar putea fi inclusă
– de regulă din grupuri marginalizate – trăiesc fără acces la apă potabilă sigură și curată în noua lege a educaţiei.
în gospodăriile, școlile, locurile lor de muncă, în agricultură și în industrie. Cel puţin asta lasă de înţeles
A “nu lăsa pe nimeni în urmă” înseamnă să ne concentrăm eforturile către incluziunea ministrul Ecaterina Andronescu,
grupurilor marginalizate din punctul de vedere al accesului la apă de calitate, inclusiv care a declarat la TVR că ideea
din punctul de vedere al identificării resurselor financiare care să asigure mijloacele de are o susţinere extrem de impor-
a realiza accesul acestor grupuri la apă și canalizare. tantă din partea directorilor de
Compania de Apă Someș și-a asumat de mulţi ani acest obiectiv ambiţios, în principal şcoli cu care a stat de vorbă în
pe două căi care însă, anul acesta primesc un nou impuls. În primul rând, demarăm al mai multe judeţe în ultima peri-
cincilea program major de investiţii cofinanţat de Uniunea Europeană și de autorităţile oadă. Bacalaureatul profesional
publice din aria deservită, în principal Consiliul Judeţean Cluj, în valoare de peste 355 sau tehnologic este o temă vehi-
Milioane de Euro, al cărui scop este exact acela de a include cât mai mulţi cetăţeni din culată de actualul ministru încă
judeţele Cluj și Sălaj între cei care au acces permanent la apă curată și sigură și canalizare.
din luna decembrie 2018.
În al doilea rând, am primit un nou impuls în eforturile noastre de informare, educare
și conștientizare a concetăţenilor, a copiilor și tinerilor în particular în privinţa protecţiei Bacalaureat diferenţiat,
surselor de apă și a mediului, în privinţa cerinţei “apă curată pentru toţi”, odată cu adoptarea probabil, de anul viitor
Bacalaureatul profesional sau tehnologic este o idee vehiculată
de către UNESCO a Reţelei Globale a Muzeelor de Apă din lume, la care Compania de Apă de Ecaterina Andronescu din 2018
Experţii în educaţie averti-
Someș prin Muzeul apei propriu și programul educaţional aferent, este cu mândrie co-iniţiator
zează că simpla schimbare a di- tehnice. La limba şi literatu- obligaţi să obţină bacalaure-
și membru fondator. De altfel, ca o coincidenţă, anul 1992 – primul in care s-a început
celebrarea Zilei Mondiale a Apei – este si anul de înfiinţare a Muzeului Apei de către plomei nu va face decât să adu- ra română şi la matematică atul. Din acest motiv elevii
Companie, în dorinţa de a folosi respectul faţă de tradiţia alimentării cu apă a generaţiilor că clienţi în plus universităţilor. pot să participe la examenul sunt tot mai puţini. În urmă
anterioare – toţi cei care de sute de ani au contribuit în a aduce picătura dătătoare de viaţă „Dacă în viitoarea lege şi de bacalaureat. Problema es- cu câteva zile, ministrul Edu-
în casele concitadinilor – pentru educaţia generaţiilor viitoare de adulţi responsabili la din dezbaterea publică şi din te cu cea de-a treia discipli- caţiei a declarat că nu a des-
adresa surselor de apă și a mediului. Parlament o să rezulte o sus- nă. Ei dau bacalaureatul din- fiinţat niciodată Şcolile de
În condiţiile în care peste două miliarde de oameni de pe planetă trăiesc și azi fără ţinere a acestei idei de a avea tr-o materie la alegere pe ca- Arte şi Meserii.
apă curată și sigură în casă, este angajamentul ferm al conducerii companiei ca mult bacalaureat diferenţiat, atunci re o studiază într-o oră pe săp- În şedinţa de Guvern din
mai devreme de 2030 să putem spune: Nu am lăsat pe nimeni în urmă! din momentul aprobării viitoa- tămână, ceea ce mi se pare 11 februarie 2009 Ecaterina An-
Dept. Comunicare&Clienţi rei legi putem să discutăm des- foarte dificil pentru ei. Dacă dronescu prezintă Hotărârea
pre această formulă”, a decla- ar susţine bacalaureatul din de Guvern 77, privind aproba-
PUBLICITATE
rat Ecaterina Andronescu în disciplinele tehnice, unde au rea cifrelor de şcolarizare pen-
cadrul unei emisiuni. mai multe ore pe săptămână, tru învăţământul preuniversi-
Ministrul a mai declarat că cred că ar fi avantajaţi. Ei stu- tar şi superior de stat în anul
în această perioadă s-a întâl- diază disciplinele de profil în şcolar/universitar 2009-2010,
nit cu directori ai şcolilor teh- clasa a XII-a şi câte zece-do- informează edupedu.ro.
nologice din mai multe jude- uăsprezece ore pe săptămâ- Creşterea aceasta a locuri-
ţe din ţară, cum ar fi Cluj, Bis- nă. Ar fi o oportunitate pen- lor de la liceu era făcută prin
triţa-Năsăud, Buzău şi Con- tru ei”, a declarat Corina Vir- desfiinţarea Şcolilor de Arte
stanţa care susțin inițiativa. ginia Pop, directorul Colegiu- şi Meserii.
lui Tehnic „Anghel Saligny” În 2014 Guvernul Ponta
O şansă în plus
din Cluj-Napoca. adopta Strategia naţională
pentru absolvenţi
pentru protecţia şi promo-
Modificări pentru
Pentru absolvenţii liceelor varea drepturilor copilului
viitorii meseriaşi
tehnice, un bacalaureat dife- pentru perioada 2014-2020
renţiat ar fi util în ceea ce pri- Criza meseriaşilor se re- în care se nota că desființarea
veşte materia la alegere. simte din plin în câmpul de Școlilor de Arte Și Meserii
„A fost o discuţie pe tema muncă de când Ecaterina An- a condus la întreruperea stu-
bacalaureatului diferenţiat şi dronescu a desfiinţat şcolile diilor a cel puțin 10% din-
cred că ar fi oportună intro- profesionale. Sau, mai de- tre elevi, majoritatea prove-
ducerea lui în sensul în care grabă, le-a înlocuit cu licee nind din mediul rural, din
ei fac foarte multe discipline tehnologice, unde elevii sunt cauza costurilor.

Simularea bacalaureatului pentru


clasele a IX-a și a XII-a s-a încheiat joi
Aproape 10.000 de elevi subiectele. Accesul elevilor în Rezultatele de la simulare
clujeni au susţinut în săli este permis până la ora vor fi analizate la nivelul fi-
această săptămână probele 8:30. Timpul destinat elabo- ecărei unităţi de învăţământ
din cadrul simulării exame- rării unei lucrări scrise este prin discuţii individuale cu
nului de Bacalaureat. Joi de trei ore, din momentul în elevii, dezbateri la nivelul
a avut loc ultima probă, care s-a încheiat distribuirea clasei, şedinţe cu părinţii, pre-
cea a disciplinei opţionale. subiectelor fiecărui elev. cum şi la nivelul consiliului
Simularea s-a încheiat joi cu „Subiectele sunt elaborate de profesoral, în vederea adop-
proba la alegere a profilului şi Centrul Naţional de Evaluare şi tării unor măsuri adecvate fi-
specializării, susţinută doar de Examinare (CNEE), în mod si- ecărei situaţii în parte, sco-
elevii claselor a XII-a, arată Mi- milar cu modelele publicate pe pul fiind îmbunătăţirea per-
nisterul Educaţiei Naţionale. subiecte.edu.ro şi sunt proiec- formanţelor şcolare.
Pe 29 martie vor fi afişate tate astfel încât tratarea lor să Notele obţinute de elevi la
rezultatele, potrivit calenda- valorifice capacitatea elevilor de simularea de BAC 2019 nu se
rului Ministerului. a dezvolta temele prevăzute în contestă şi pot fi trecute în
Probele au început la ora programa de examen, parcurse catalog în baza unei cereri
9:00, moment în care, în fie- până la această dată”, mai ara- scrise, depusă de elevi sau
care sală, au fost distribuite tă sursa citată. de părinţii acestora.
vineri – duminică 22 – 24 martie 2019 | monitorulcj.ro AUTO 9

Renault-Nissan și Dacia au anunţat ofertele din


România pregătite pentru programul Rabla 2019
Cei care vor să descopere în ce constau aceste oferte sunt aşteptaţi în showroom-urile Dacia.
Dacia-Renault-Nissan Cluj şi firmelor, discounturi ex- la 75 de cai putere, cu pro-
prezintă un nou început cepţionale, prin programul iectoare de ceaţă, jante flex
în Programul Rabla 2019, de stimulare a înnoirii par- wheel 16” design „ATTRAC-
invitându-i pe toţi clujenii cului naţional auto, derulat TIVE”, tempomat – limita-
să fie primii la startul de Administraţia Fondului tor de viteză (Cruise Con-
Programului Rabla 2019! pentru Mediu, aplicabile de trol), faruri de zi LED, card
Renault, Dacia-Nissan de- la momentul la care acest de demaraj şi de deschide-
marează o campanie cu ofer- program devine funcţional re/închidere a portierelor,
te speciale pentru progra- în 2019, în limita stocului aer condiţionat cu reglare
mul Rabla 2019 printr-o ac- disponibil. manuală, geamuri electrice
ţiune de prezentare în in- faţă, radio connect R&Go cu
cinta reprezentanţelor auto Aţi pregătit mai multe ofer- conectivitate Bluetooth, USB,
Dacia, Renault, Nissan din te speciale pentru clujenii jack şi multe alte echipa-
Cluj-Napoca şi Turda. care doresc să îşi achiziţio- mente preţurile pornesc de
Monitorul de Cluj a stat neze o maşină nouă prin la 7.890 euro cu TVA inclus
de vorbă cu Călin Abrudan, programul Rabla 2019. cumulabil cu până la 5 ani
director coordonator vân- Călin Abrudan: Pentru întreţinere şi garanţie prin
zări Dacia Group, despre programul Rabla 2019, Da- programul de finanţare, re-
cele mai bune oferte la ma- cia Logan vine într-o serie prezentând cea mai bună
şinile Renault prin progra- limitată Plus 1.0 SCe cu un ofertă de vehicule importa-
mul Rabla 2019. motor pe benzină capabil te din clasa sa.
să dezvolte 73 de cai pute-
Reporter: Se anunţă zile re, la un preţ de pornire de Ce oferte aveţi la celelalte
aglomerate în show- 6.990 euro cu TVA inclus modele de Renault?
room-urile Dacia. Ce se va cumulabil cu până la 5 ani Călin Abrudan: La fel ca
întâmpla mai exact? întreţinere şi garanţie prin la Dacia, şi Renault benefi-
Călin Abrudan: Renault, programul de finanţare. În ciază de aceste oferte sen-
Dacia-Nissan Cluj prezintă versiunea standard Dacia zaţionale (Captur Life Evo
un nou început în Programul are aer condiţionat, proiec- 0.9 TCe 90 cp 11.150 euro
Rabla, invitându-i pe cei in- toare de ceaţă, Radio 2DIN cu TVA, Megane Business
teresaţi să fie primii la star- MP3 cu satelit de comandă TCe 116 CP 11.950 euro TVA
tul Programului Rabla! Rena- pe volan, priză Jack, USB, inclus, ZOE pur electric cu
ult, Dacia-Nissan demarează Bluetooth şi multe alte echi- o autonomie 300 km WLTP
o campanie excepţională cu pamente. Desigur, de aces- 41kwh la 18.900 euro cu
oferte speciale pentru progra- te oferte beneficiază şi re- TVA, Kadjar etc).
mul Rabla 2019 printr-o acţi- stul modelelor înscrise în
une de prezentare în incinta program (Sandero, Duster, În încheiere, să nu uităm
reprezentanţelor auto Dacia, Lodgy, Logan MCV, Sande- să amintim şi de ofertele
Renault, Nissan din Cluj-Na- ro Stepway). Nissan
poca şi Turda. Călin Abrudan: Pentru
Ce oferte aveţi la Renault? Nissan, versiunea Qashqai
În concret, în ce constă Călin Abrudan: Pentru 1.3 DIG-T 138 CP preţul por-
această campanie? Renault, de asemenea, ofer- neşte de la 15.234 euro cu
Călin Abrudan: Această tele sunt imbatabile. De TVA sau Micra 1 L 70 CP 70
campanie constă în oferte exemplu, pentru modelul CP la preţul de 9.790 euro
dedicate persoanelor fizice Renault Clio Life EVO TCe cu TVA inclus.
10 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri – duminică 22 – 24 martie 2019
VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI apropierea satului Gheorgheni, tept oferte la te. 0753-925526. DIVERSE
la 10 km de Cluj-Napoca (loca- (5.7) AANUNȚ DE ANGAJARE
GARSONIERE ţie aproximativă: deasupra bi- ¤ Vând autorizaţie taxi + autotu-
Electrotac
sericii reformate, zona sere). rism. Pentru detalii sunaţi la tel. Primăria Comunei RECEA-CRISTUR,
¤ Cumpăr urgent garsonieră. Ex- Panorama deosebită, aer curat, 0741-028813. (11.11)
clus cart. Plopilor. Aștept telefoa- pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 Judeţul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea
ne la nr. 0758-802398. mp. Informaţii şi detalii supli- VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE CĂRŢI/REVISTE funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă ne-
APARTAMENTE mentare la tel. 0745-096212. ¤ Vând urgent suplimentele apă- determinată:
Case de marcat, rute în colecţii complete de la
¤ Vând teren în intravilanul
¤ PF vând apartament 3 camere Clujului, supr. 500 mp, la dis- Cântare electronice, ”Jurnalul Naţional”, după cum ur-  1 post SOFER – functie de executie.
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco- tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, cititoare coduri de bare, mează: 250 buc Ediţie de colecţie,  Data organizarii concursului: 16.04.2019.
mandat, mobilat, utilat, ideal pen- cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. conectare case de marcat-PC 240 buc Jurnalul Casei Tale, 302
tru locuinţă închiriere, investiţie. A- în regulă. Inf. suplimentare la buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă- Depunerea dosarelor de concurs: 23.03.2019 –
partamentul este compus din 2 ca- POS-URI tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di- 05.04.2019, orele 14:00, la sediul Primăriei comunei RE-
tel. 0752-397165 sau
mere, 1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 0745-501314. Tel: 0264-421506; 0729-072651; verse, credinţă, călătorii. Preţ ne- CEA-CRISTUR , loc. RECEA-CRISTUR , nr. 158, judeţul Cluj.
2 balcoane, 2 spaţii de depozitare, gociabil. Informaţii suplimentare
loc de parcare cu CF. Pret 119.900 ¤ Vând teren extravilan, cu utili- 0722-357640; 0722-437444 la tel. 0264-321720. (14.20) Concursul constă in trei etape, astfel:
Euro, negociabil. Tel. tăţi, în apropiere (paralel) de Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca, 1. Selecția dosarelor de concurs: 09.04.2019, orele 10:00
Wonderland, suprafaţa 2900 mp, ¤ Vând coleţia „007 James
0745-025163, 0726-337157. Varianta Zorilor-Mănăștur Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 2. Proba scrisă: 16.04.2019, orele 10:00
preţ 20 euro/mp, negociabil. In- 3. Proba interviu: 18.04.2019, orele 10.00
¤ Vând apartament cu 2 camere, formaţii suplimentare la tel. www.electrotac.ro DVD-uri, preţ informaţiv 700
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 0745-182440. RON. Informaţii suplimentare la Condiții generale:
1, str. Teleorman, mobilat, utilat,
¤ Vând 2 parcele de teren lângă
tel. 0264-321720. (14.20)  are cetățenia română, cetățenie a altor state mem-
preţ 86.000 euro, negociabil. In- LOCURI DE MUNCĂ bre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului
formaţii și alte detalii la tel. lacul din Chinteni, supr. 613 mp, TELEFOANE
front 18 ml la drum judeţean, ¤ Caut loc de muncă în dome- Economic European și domiciliul în România;
0740-694047. ¤ Vând MOTOROLA MOTO E4
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su- niul alimentaţiei publice, pe  cunoaște limba română, scris și vorbit;
Plus, nou, cu garanţie 2 ani,
CASE/CABANE plimentare la tel. 0745-251703. postul de BUCĂTĂREASĂ, res- ecran de 5,5 inchi, cameră foto  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
¤ Vând casă cu grădină în comu- ¤ De vânzare teren extravilan în co- ponsabilă, pricepută, îndemă- 13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl  are capacitate deplină de exercițiu;
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul muna Cămărașu (jud. Cluj), hotare- natică. Ofer și cer seriozitate vând la preţ de ofertă, l-am pri-  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru
Botoșani, cu multe auxiliare pe le „Iricău și Fântânele”, arabil 1,60 maximă. Pentru oferte vă rog mit cadou și nu am nevoie de el. care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale elibe-
lângă casă. Pentru informaţii su- hectare, respectiv 0,77 hectare. Tel. apelaţi 0758-356073. Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. rate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
plimentare și alte detalii sunași 0729-442.031. 0741-455348. (14.15)
¤ Caut cioban la oi, cu experien-  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de ve-
la tel. 0763-769120. ¤ Vând teren intravilan în supr. ţă, care sa știe să mulgă. Cerem AUTO-MOTO chime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului
¤ Vând două case + anexe în Tu- de 400 mp, front 14,61 ml și te- și oferim seriozitate. Pentru infor-
ren în supr. de 2438 mp front, ¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel,
scos la concurs;
reni, în aceeași curte (se vinde și maţiile suplimentare apelaţi la  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea u-
separat), supr. totală 6500 mp, 22 ml la șoseaua asfaltată, cu- tel. 0758-356073. an 2008, 7 locuri, culoare gri,
curte, livadă, teren arabil, utilităţi, rent, apă, gaz în apropiere. Cei 210.000 km, în stare bună de nei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
apă, gaz, curent, întăbulat, preţ interesaţi pentru detalii, pot suna ¤ Caut de lucru în domeniul gas- funcţionare. Preţ negociabil. In- autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care îm-
negociabil. Inf. suplimentare la tel. la tel. 0734-777772. tronomiei, part-time (în zilele li- formaţii și relaţii suplimentare piedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
0745-182440. ¤ Vând teren în supr. de 800 mp, bere), experienţă în domeniu. la telefon 0740-694047. corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar
front 17,78 ml la sosea asfaltată, Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi ¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen- face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
SPAŢII în centrul satului Măcicașu, com. la tel. 0745-802150. tru programul RABLA, acte în regu- situației în care a intervenit reabilitarea.
¤ Închiriez curte/grădină cu casă la Chinteni, cu toate utilitatile. In- lă, preţ negociabil. Informaţii și
ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de formaţii suplimentare la tel. Firma de transport relaţii suplimentare la telefon Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
a ţine mai mulţi câni în curte, ofer 0734-777772. din Ungaria angajează 0740-694047. concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de executie sunt:
1200 RON/lună. Aștept oferte la ¤ Vând 5800 mp, teren arabil în șoferi cat. C+E. ¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, SOFER
tel. 0741-455348. (13.15) sat Câmpenești, com Apahida. Program de lucru pentru programul RABLA, acte în  studii generale/complementare/profesionale;
TERENURI Preţ negociabil. Tel. 0758- 3/4/5 săptămâni regulă. Informaţii și relaţii la tele-  diplomă de absolvire școală generală/complementa-
051260 fon 0754-312994. ră/profesională;
1/2 săptămâni liber.
SERVICII Salar între  posesor al unui permis de conducere valabil grad B.
PIERDERI
2150-2400 euro/ lună.  cazierul conducătorului auto de la Serviciul Circulaţie
¤ EX-ID CREDIT S.R.L. cu sediul în al Judeţului Cluj;
Execut Info tel: +36 70 396 Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie  nu necesita vechime,
acoperişuri, reparaţi 43 52, 1989 nr. 48, jud. Cluj J12/ 784/
email: gal@ttsped.hu. 2014, C.U.I. 30052303, pierdut Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
de urgenţă, Punct de lucru Sáp sau Győr Certificat de inregistrare nr. Comunei RECEA-CRISTUR, judeţul Cluj sau la telefon
B2902033 din data de 05.03.2014 0264/227526,0264227526.
rectificări infiltraţii și Certificat constatator nr. 13694
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
De vânzare teren
de apă, hidroizolaţie, rienţă 18 ani (și pe comunitate),
din 05.03.2014. Se declară nul.
¤ Pierdut certificat constatator nr.
intravilan 2500 mp în montaj, jgheaburi, cat. B și C, cunoscător al lb. ger- 4706/25.01.2018 de la punctul de
localitatea Tureni nr. 111, mane și engleze. Rog și ofer se-
acesorii, sorturi. riozitate. Sunaţi la tel.
lucru din sat Zimbor, nr. 9B, jud. Să-
judeţul Cluj, plus laj, al societatii BDM PROCESSING
construcţie casă de locuit Informaţii la telefon 0752-397165 sau 0745-501314 IMPEX S.R.L., J12/2122/ 2017,
70 mp, compusă din 2 C.U.I. 37493331. Se declară nul.
0751-813787. (4.40) ELECTRO :\Y^OTèW
YKWOXSS
ìS
L\KXN_\SVO

camere, hol, bucătărie şi ¤ Societatea AIRFRECCIA FAST CAR-


baie, curent electric, apă ¤ Depanare și reparaţii TV la domici- ¤ De vânzare TV PANASONIC, GO SISTEM S.R.L., C.U.I. 29353590, :\YWY`èW
]èXè^K^OK

la fântână, zonă foarte liul clientului, cu garanţie. Pentru in- preţ 300 RON. Prioritate au stu- pierdut certificat constatator cu acti-
liniştită. formaţii suplimentare sunaţi la denţii și pensionarii. Informaţii și vităţi la terţi, nr. 79418 din :\Y^OTèW
WONS_V
detalalii la tel. 0721-356827 sau 15.12.2015, emis de O.N.R.C. Cluj.
0264-547523, 0744-877328. Se declară nul. Acesta este nu numai scopul esenþial
Informaţii la tel. 0364-143746. al AFACERIIÒNOASTRE ÒCIÒçIÒANGAJAMENTULÒ
0751-760639, ¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii
utilaje de tâmplărie. Informaţii la
0723-172514. tel. 0741-192255 sau
NOçTRI

0727-701469. Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,


¤ P.F. vând teren 52463 mp, si- Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114
tuat în zona metropolitană ¤ Montăm uși și geamuri, autorizat
(Oradea) la ieşirea din Osorhei Porta Doors. Informaţii la tel.
0720 543 737; 0726 777 319
spre Cluj, cu front de 80 m la 0745-993104.
E60. Preţ 9 eur/mp. Tel. ¤ Caut de lucru cu ziua, în domeniul
0774-033770. (1.30) construcţiilor sau ca șofer. Program SecondTex angajează
¤ VÂND teren extravilan în de lucru luni-vineri, 15 RON/oră. Aș- vânzătoare
Locul Jobului: Cluj Napoca
TALON DE MICĂ PUBLICITATE Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfii
NUME ŞI PRENUME: Ce cerem:
-responsabilitate
ADRESĂ: -sociabilitate
TELEFON: -cunoașterea modei
E-MAIL -experienţa în domeniul vânzării de haine
— VALABIL PENTRU PERSOANE FIZICE —

- angajăm și bărbaţi și femei


TEXTUL ANUNŢULUI: - vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:

-
Salar atractiv

A
Zilnic 8 ore

GR
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

U I T
T
Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate!
Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“,
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezicătoare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, www.batrom.ro
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 0729–15.86.00
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor.
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material
înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate. pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
vineri – duminică 22 – 24 martie 2019 monitorulcj.ro 11
ANUNŢ DE ANGAJARE
Firmă internaţională cu sediul central în Ploiești,
cu mai mult de 15 ani experienţă în sectorul energiei
electrice, caută pentru un nou sediu deschis
în Cluj-Napoca pentru postrurile:

SECRETARĂ CONVOCATOR
AGENT VÂNZĂRI (cu sau fără experienţă) 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servi-
Consiliul de Administraţie al societăţii SINTEROM
cii de custodie.
Se oferă training profesional pentru persoane dinami- S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, în Aceleași documente se vor depune și de către acţionarii ca-
ce, organizate și cu o mare putere de comunicare. temeiul dispoziţiilor art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990
re înaintează întrebări Consiliului de Administraţie.
Se oferă: R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017
Data limită la care acţionarii își pot exercita drepturile men-
privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de pia-
-salariu 3050 lei brut + comision ţionate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data pu-
ţă, ale reglementarilor Autorităţii de Supraveghere Financiară
-posibilitate de avansare și în conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii SINTEROM
blicării în Monitorul Oficial.
-vârsta cuprinsă între 18-30 ani. Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările ac-
S.A., convoacă:
Informaţii la telefon 0723-591686 sau ţionarilor menţionaţi în alineatele precedente vor putea fi trans-
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care mise în scris, prin poștă sau serviciile de curierat, la sediul so-
silviua07@gmail.com. va avea loc în data 24.04.2019, ora 10.00, la sediul societăţii. cietăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majus-
La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot participa ac- cule, “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONA-
ţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Depozitarul Central RILOR DIN DATA DE 24.04.2019/25.04.2019.”
ANUNŢ SĂ la sfârșitul zilei de 12.04.2019 considerată data de referin- Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referin-
Comuna Negreni în calitate de titular, anunță publi- ţă a prezenţei adunări. În cazul în care la data menţionată mai ţă pot participa la adunarea generală Ordinară direct sau pot
cul interesat asupra declansarii etapei de încadrare, con- sus nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru întrunirea adu- fi reprezentaţi de alte persoane, pe baza unei împuterniciri spe-
form HG 1076 / 2004, în vederea obținerii avizului de me- nării, aceasta va avea loc în data de 25.04.2019, în același loc ciale sau generale sau pot vota prin corespondenţa conform
diu pentru “ Reactualizare Plan Urbanistic General şi Re- și la aceeași oră. procedurii afișate pe website-ul societăţii www.sinterom.ro
gulament Local de Urbanism, comuna Negreni, judeţul Cluj Accesul acţionarilor, persoane fizice, îndreptăţiţi să participe
“ în comuna Negreni, județul Cluj. Prima versiune a planu- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţio- la adunarea generală este permis prin simplă proba a identită-
lui, poate fi consultată la sediul APM Cluj din data 18.03.2019 narilor cuprinde: ţii acestora.
între orele 8 - 14. a) Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Ad- Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentan-
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii ministraţie pentru anul 2018. tul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un
și sugestii, până în data de 04.04.2019, la APM Cluj, str. b) Prezentarea raportului auditorului financiar extern pen- certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezen-
Dorobanților, nr 99, cod 400609, fax 0264. 412914, e-mail tru anul 2018. tat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt
office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni - vineri, între ore- c) Discutarea și aprobarea situaţiilor financiare ale anului document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis
le 09:00 - 14:00. 2018, respectiv bilanţul contabil, contul de profit și pierdere, si- de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul
tuaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia activelor imobilizate și este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant le-
notele explicative ale situaţiilor financiare. gal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al
Doriţi să vă amenajaţi d) Aprobarea recuperării pierderii înregistrate în anul 2018 acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni îna-
APARTAMENTUL, CA- din profitul impozabil al următorilor ani, conform legislaţiei în inte de data publicării convocatorului adunării generale a acţi-
vigoare. onarilor.
SA, BIROUL, SPAŢIUL e) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul În cazul votului prin corespondenţă, formularele de vot, com-
COMERCIAL, 2019. pletate și semnate, împreună cu copia actului de identitate va-
așa cum aţi visat? f) Discutarea și aprobarea Programului de Investiţii pentru labil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte
anul 2019. de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice,
Noi, realizăm ideile voastre, împreună vom reuși să g) Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exer- buletinul/cartea de identitate/pașaportul reprezentantului le-
obţineţi spaţiul mult visat, în care vă veţi simţi minunat! ciţiul financiar 2018. gal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul
h) Numirea Auditorului Financiar pentru o perioadă de 4 ani și Comerţului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru a încheia cu aces-
ta un contract de auditare precum și de a stabili condiţiile de exer-
convocatorului AGOA) pot fi transmise la sediul Societăţii prin
servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la
Mihai Costea tel. 0740-513987 citare a activităţii de audit financiar, cu respectarea tuturor preve- registratură cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordi-
Instagram: interiordesign_by_costea derilor legale aplicabile acestei activităţi nară a acţionarilor, într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în
E-mail: costea4home@gmail.com i) Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de înregistrare, clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
adică de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2019/25.04.2019.“
efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, în Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, repre-
conformitate cu dispoziţiile art. 86 al Legii nr.24/2017, respec- zentantul va prezenta împuternicirea specială, completată și
tiv a datei de 16.05.2019 ca “ex-date”. semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al ac-
j) Împuternicirea consilierului juridic al societăţii să efectueze ţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identi-
formalităţile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opo- tate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buleti-
zabilitate și executarea hotărârii adoptate (depunere și ridicare nul/cartea de identitate/pașaportul reprezentantului legal, îm-
document la Oficiul Registrului Comerţului Cluj. preună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comer-
Proiectul de hotărâre al Adunării Generale Ordinare a Acţi- ţului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convo-
onarilor, precum și documentele și materialele de ședinţa de catorului AGOA). Documentele pot fi transmise la sediul Socie-
pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tăţii prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca pri-
tinerii adunării, în format electronic, pe website-ul societăţii la mite la registratură cu 48 de ore înainte de Adunarea Genera-
adresa www.sinterom.ro și la sediul societăţii. lă Ordinară a Acţionarilor într-un plic închis, cu menţiunea scri-
Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau să în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ OR-
împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: DINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2019/25.04.2019.“
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor gene- Începând cu data de 22.03.2019 formularele de împuterni-
rale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de justificare și de ciri speciale și formularele de vot prin corespondenţa se pot ob-
un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor gene- ţine de la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele
rale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Moni- 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.sinterom.ro
torul Oficial; După completarea și semnarea acestora, un exemplar al îm-
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse puternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespon-
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale. denţa va fi depus/expediat (în original) la sediul societăţii, astfel
ANUNŢ DE ANGAJARE Fiecare acţionar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să încât aceasta să fie înregistrat la Societatea SINTEROM SA cu 48
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adu- de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sub
SC ROSAL GRUP SA BUCU- nării generale, până cel mai târziu în data de 09.04.2019, ora sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea ge-
RESTI, 10.00, data numărului de registratură. Societatea poate răs- nerală, conform prevederilor legii.
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, punde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu În situaţia în care la data de 24.04.2019 nu se întrunește
www.sinterom.ro, la secţiunea AGA. cvorumul necesar desfășurării în condiţiile legii a lucrărilor AGOA,
Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul so- aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de
cietăţii pe adresa SINTEROM S.A., bld. Muncii nr.12, jud. Cluj, sub 25.04.2019, în locul și la ora indicată pentru prima convocare,
semnătură acţionarului sau reprezentantului legal al acestuia. cu aceeași ordine de zi.
avand ca domeniu de activitate salubritate și activi- În vederea identificării și a dovedirii calităţii de acţionar a u- Materialele informative aferente problemelor incluse pe or-
tăţi similare – anunta selectie pentru urmatoarele cate- nei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea dinea de zi vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul socie-
gorii de personal: ordinii de zi, persoana în cauză are obligaţia să anexeze solicită- tăţii sau pe website-ul societăţii www.sinterom.ro
rii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele
copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant 10:00-14:00 de la sediul societăţii și la telefon 0264/415074
Conducatori auto legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau după data apariţiei prezentului convocator în M.O. al Români-
un act emis de o autoritate competentă, în care acţionarul este ei – partea a IV-a.
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR: înmatriculat legal, precum și extrasul de cont din care rezultă ca-
litatea de acţionar și numărul de acţiuni deţinute, emis de Depo- PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
zitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. BOGNAR ATTILA IOSIF
- Posesor permis de conducere categoria: C – ATES-
TAT TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru flexibil, in functie de utilajul pe care
va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale ta-
rii se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA NE-
DETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. Gar-


bau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 0264
/ 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro
12 monitorulcj.ro vineri – duminică 22 – 24 martie 2019

CONVOCATOR CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii Consiliul de Administraţie al societăţii
COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 107, jud. Cluj, înregistrată la Registrul cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Co-
Comerţului sub nr. J12/148/1991, având C.U.I. 201527, în conformitate cu prevederile merţului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, în conformitate cu prevederile le-
legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru gii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru
24.04.2019, respectiv 25.04.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de 24.04.2019, respectiv 25.04.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de
prezenţă la prima convocare, la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi prezenţă la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 12.04.2019, care au dreptul de a par-
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 12.04.2019, care au dreptul de a participa și ticipa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:
de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi-
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul nanciar 2018.
financiar 2018. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi-
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul nanciar 2018.
financiar 2018. 3. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și a contului de profit și pierdere
3. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și a contului de profit și pierdere pe anul 2018, precum și aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a pierderii înregis-
pe anul 2018, precum și aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a pierderii înregistrate trate în exerciţiul financiar 2018.
în exerciţiul financiar 2018. 4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2018.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2018. 5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2018, conform
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Regulamentului ASF nr. 5/2018. 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019. 7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pentru o perioadă de 2 ani,
7. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2019 ca începând cu data de 28.04.2019 și aprobarea remuneraţiei acestuia.
ex date. 8. Aprobarea încheierii contractului/a actului adiţional la contractul dintre societate și
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii auditorul financiar și împuternicirea unei persoane pentru a semna contractul/actul adiţi-
Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. onal în numele și pe seama societăţii.
9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea 9. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2019 ca ex date.
Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al 10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societă-
României, partea a IV-a și să obţină documentele aferente eliberate de ORC. ţii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
11. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistra-
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au rea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României al României, partea a IV-a și să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au drep-
numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. tul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să
introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele inclu-
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea se sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai
de zi a adunării cel târziu până la data de 21.04.2019, printr-un înscris care va fi transmis în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
în original la sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordi-
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv nea de zi a adunării cel târziu până la data de 21.04.2019.
buletinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv bu-
pot fi consultate și procurate de la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele letinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri
10:00-16:00 sau de pe site-ul www.cianet.ro, începând cu data de 22.03.2019. pot fi consultate și procurate de la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.napochim-imobiliare.ro – Secţiunea Companie/Adu-
reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile nări Generale, începând cu data de 22.03.2019.
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face și reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţii-
prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. le și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunările conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face și
generale și conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă. prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adu-
ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării nările generale și conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, în Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3
mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adună-
emitenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie rii generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, în
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emi-
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. tenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acor-
Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societăţii sau dată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor
prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_ art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
mail: office@cianet.ro, până la data de 21.04.2019. În același termen buletinele de vot Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societăţii sau
prin corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_
mail: office@napochim-imobiliare.ro până la data de 21.04.2019. În același termen bu-
personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa letinele de vot prin corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor depune la se-
expeditorului (acţionarului). diul societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie
Preşedinte Consiliul de Administraţie, trecută adresa expeditorului (acţionarului).
TAZ IT SERVICES S.R.L. Preşedinte Consiliul de Administraţie,
prin reprezentant Istrate Mihai-Ionuţ dl. PITIC MIHAI DAN

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României
al societăţii NAPOCHIM S.A., să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi
cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea
constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 24.04.2019, respectiv de zi a adunării cel târziu până la data de 21.04.2019.
25.04.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare,
la ora 13:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru
data de referinţă 12.04.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate
generale, cu ordinea de zi: și procurate de la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de
pe site-ul societăţii www.napochim.ro – Secţiunea Despre noi/Adunări Generale, începând
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul cu data de 22.03.2019.
financiar 2018. Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile
financiar 2018. și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în
3. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și a contului de profit și pierdere pe conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face și
anul 2018, precum și aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a pierderii înregistrate prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
în exerciţiul financiar 2018. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2018. generală și conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2018, conform
Regulamentului ASF nr. 5/2018. Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019. ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod
7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pentru o perioadă de 2 ani,
individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi,
începând cu data de 28.04.2019 și aprobarea remuneraţiei acestuia.
inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată
8. Aprobarea încheierii contractului/a actului adiţional la contractul dintre societate și de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2
auditorul financiar și împuternicirea unei persoane pentru a semna contractul/actul adiţional alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
în numele și pe seama societăţii.
9. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2019 ca Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societăţii sau
ex date. prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_
10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii mail: office@napochim.ro până la data de 21.04.2019. În același termen buletinele de
Hotărârea AGOA ce va fi adoptată. vot prin corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul
11. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie
trecută adresa expeditorului (acţionarului).
înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obţină documentele Preşedinte Consiliul de Administraţie,
aferente eliberate de ORC. dl. PITIC MIHAI DAN
vineri – duminică 22 – 24 martie 2019 monitorulcj.ro 13
CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii trare", respectiv dată care servește la identificarea acţiona- - Dacă e cazul, modificarea procentului de participare la
rilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a da- capitalul social al societăţii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. tei de 14.05.2019 ca ex date. 8. Aprobarea delegării către Consiliul de administraţie al
13. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de ad- societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a exerciţiului atribuţi-
având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. ministraţie sau a președintelui de ședinţă să conducă ședin- ilor majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER
2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub ţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate, S.R.L. și finalizării acestei operaţiuni, mandatarea acestuia
nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO201373, în- precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a con- pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea aso-
trunit în ședinţa de lucru la sediul societăţii din data de silierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ramona să în- ciatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A., precum și mandatarea
21.03.2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţi- tocmească toate formalităţile legale aferente ducerii la în- pentru a efectua și îndeplini toate formalităţile necesare du-
onarilor (AGOA) şi Adunarea Generală Extraordinară a Ac- deplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Mo- cerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.
ţionarilor (AGEA) pentru data de 24.04.2019 ora 11:00 şi nitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și 9. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca "Data de Înregistra-
respectiv ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţiona- alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de înregistra- re", respectiv dată care servește la identificarea acţionarilor
rii înscriși în Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2019 re/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj și oriun- asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de
considerată data de referinţă și care au dreptul de a partici- de ar fi necesar. 14.05.2019 ca ex date.
pa și de a vota în cadrul adunărilor generale. 10. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de ad-
În cazul în care la data de 24.04.2019 nu se îndeplinesc Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţi-
onarilor are următoarea ordine de zi: ministraţie sau a președintelui de ședinţă să conducă ședin-
condiţiile de cvorum, ședinţele AGOA și AGEA se vor desfă- ţa, să semneze în numele acţionarilor hotărârile adoptate,
șura în data de 25.04.2019, ora 11:00 și respectiv 12:00, în 1. Aprobarea plafonului de credite, leasing-uri, garanţii precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a con-
același loc, cu aceeași ordine de zi. pentru eșalonările la plată a datoriilor către ANAF și furnizori, silierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ramona să în-
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionari- a societăţii valabil pană la data aprobării bilanţului aferent tocmească toate formalităţile legale aferente ducerii la în-
lor are următoarea ordine de zi: anului financiar 2019, în suma de 65.000.000 lei și garanta- deplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Mo-
rea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin ga- nitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și
1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Con- jarea unor stocuri, mijloace fixe, acţiuni/părţi sociale, facturi alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de înregistra-
siliului de Administraţie privind rezultatele economico-finan- sau alte fonduri de garantare care funcţionează în România. re/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj și oriun-
ciare ale societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2018, 2. Împuternicirea persoanelor desemnate de către consi- de ar fi necesar.
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. liul de administraţie (directori și/său șef serviciu financiar) Acţionarii reprezentând, individual sau împreunã, cel puþin
2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale și a contului de să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la
profit și pierdere pentru exerciţiul financiar 2018 și aproba- numele și pe seama societăţii orice clauză contractuală (in- publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României
rea acoperirii pierderilor financiare existente în șold la data clusiv, dar fară a se limita la: modalităţile de rambursare și sã introducã puncte pe ordinea de zi ºi sã prezinte proiecte-
de 31.12.2018 din rezultatul reportat din anii anteriori. a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei cre- le de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse a fi in-
3. Aprobarea raportului auditorului financiar întocmit de ditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea struc- cluse pe ordinea de zi. Acþionarii îºi pot exercita aceste drep-
PĂUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, afe- turii garanţiilor creditului, stabilirea costurilor aferente cre- turi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii
rent exerciţiului financiar 2018. ditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societăţii: de curierat/prin mijloace electronice.
4. Aprobarea rezilierii contractului de servicii de audit fi- (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze societãþii întrebãri
nanciar nr. A 149 încheiat cu societatea de audit ELF EXPERT, ipotecă, contractele de garanţie reală mobiliară/imobiliară, privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrilor cel târziu
cu sediul în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2, înre- contratele de leasing, orice act adiţional la contractul/con- pânã la data de 21.04.2019.
gistrată la Registrul comerţului sub nr. J40/5810/2000, cod tractele de credit/factoring și la contractele de garanţie rea- Documentele referitoare la problemele incluse pe ordi-
unic de înregistrare RO 1310754, urmare a prevederilor Re- lă mobiliară/imobiliară, contractele de leasingii) orice con- nea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenþã,
gulamentului UE 537 al Parlamentului și al Consiliului Euro- tract nou de garanţie reală mobiliară/imobiliară, precum și procurile speciale, proiectele de hotãrâri pot fi consultate și
pean și ale Legii 162/2017 privind auditul statutar, începând orice document în legătură cu operaţiunile privind facilităţi- procurate de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.rema-
cu data prezentei hotărâri și aprobarea radierii acestuia din le de credit acordate de bancă. rul.eu, începând cu data de 22.03.2019.
evidenţele registrului comerţului. 3. Aprobarea vânzării pană la valoarea contabilă de Acþionarii se vor putea prezenta personal la adunarea
5. Aprobarea numirii auditorului financiar extern PĂUN 12.000.000 lei a unor active după cum urmează: generalã, îºi vor putea numi un reprezentant sau vor putea
MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Ro- - Material rulant; autoturisme; vota prin corespondenþã, și îți vor dovedi calitatea în condiþiile
mânia, cu sediul în București, str. Intrarea Pinului nr. 23 bloc - Mijloace fixe scoase din funcţiune. ºi cu documentele prevãzute de Dispunerea de mãsuri CNVM
8 ap 7, sector 6 cod fiscal 33100740, începând cu data pre- 4. Aprobarea achiziţionării unor mijloace fixe conform nr. 26/2012, precum ºi în conformitate cu Regulamentul ASF
zentei hotărari pentru o periodă de 3 ani, respectiv pentru programului de investiţii aprobat pe anul 2019. nr. 5/2018. Reprezentarea acþionarilor se poate faceți prin
exerciţiile financiare 2018, 2019 și 2020, stabilirea indem- 5. Împuternicirea consiliului de administraţie pentru înche- alte persoane decât acþionarii, în baza unei împuterniciri/
nizaţiei acestuia în cuantum de 12.000 euro/exerciţiu finan- ierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întoc- procuri speciale sau generale.
ciar (fără TVA) și încheierii contractului de prestări servicii de mirea, contractarea și implemantarea proiectului de investi- Împuternicirea specialã poate fi acordatã oricãrei persoane
audit extern aferent. ţii, alocarea fondurilor necesare și obţinerea de împrumuturi pentru reprezentare în adunarea generalã ºi conþine instrucþiuni
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a pro- în acest scop, și nominalizarea persoanelor împuternicite pen- specifice de vot din partea acþionarului care o acordã.
gramului de investiţii pe 2019. tru semnarea cererii de finanţare a contractului de finanţare Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a celorlalte documente legate de accesarea finanţării și im- perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantu-
și directorilor societăţii, pentru anul 2018 și ratificarea con- plementarea stategiei și a proiectelor de cercetare. lui său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adună-
tractelor încheiate de societate în anul 2018. 6. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii RE- rii generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi
8. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator a MARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o
domnului Băncilă Virgiliu, pe o durată de 4 ani, începând cu J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, de la valoa- formulare generică referitoare la o anumită categorie de emi-
data ședinţei AGOA. rea de 11.679.370 lei până la maxim valoarea de tenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condi-
9. Aprobare remuneraţiei domnului Băncilă Virgiliu în ca- 26.889.806,5lei, cu o sumă de până la 15.210.436,5 lei ţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în cali-
litate de administrator, conform prevederilor Hotărârii Adu- (echivalentul în lei alsumeide 3.195.000 euro la cursul de tate de client, unui intermediar definit conform prevederilor
nării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din 26.04.2018, 4,7607 euro/leu din data de 20.03.2019), prin emiterea de art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
indemnizaţie aplicabilă începând cu data de ședinţei AGOA. noi părti sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, Împuternicirile/procurile speciale sau generale, dupã caz,
10. Confirmarea în funcţia de administrator, membru al urmare a aducerii de către asociaţi de aport în numerar și se vor depune în original la sediul societãþii sau prin mijloa-
consiliului de administraţie, a domnului Miheţ Ovidiu-Geor- modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al REMARUL ce electronice, având atașată semnătura electronică extinsă,
ge, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de BUSSINES CENTER SRL ca urmare a majorării capitalului so- la adresa de e-mail: office@remarul.eu, pânã la data de
Administraţie nr. 1 din 05.02.2019, stabilirea duratei man- cial conform aporturilor aduse de asociaţi. 21.04.2019. În acelaºi termen buletinele de vot prin
datului de 4 ani începând cu data ședinţei AGOA. 7. Aprobarea mandatrii Consiliului de administraţie al corespondenþã completate ºi semnate de acþionar se vor
11. Aprobarea remuneraţiei domnului Miheţ Ovidiu-Geor- societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să decidă, în func- depune la sediul societãþii personal sau prin poºta recoman-
ge în calitate de administrator, conform prevederilor Hotă- ţie de cash flow-ul societăţii și de disponibilităţile financia- dat cu confirmare de primire pe care sã fie trecutã adresa ex-
rârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din re pe termen scurt: peditorului (acþionarului).
26.04.2018, indemnizaţie aplicabilă începând cu data de șe- - Dacă societatea va participa la majorarea capitalului so-
dinţei AGOA. cial al societăţii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.și valoa- Preşedinte Consiliul de Administraţie,
12. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca "Data de Înregis- rea aportului în numerar în cazul participării Dl. BĂNCILĂ VIRGILIU

CarWXüHüL 0,6(û7,
(&212 PÇ1ĈLA

0
5HvQFĉUFĉUL
SHQWUX
LPSULPDQWH 6 %

2000 magazine specializate


în cartușe pentru imprimante
CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
www.prink.ro
14 PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri – duminică 22 – 24 martie 2019
CONVOCATOR
Convocare a Adunării Generale Accesul acționarilor îndreptățiți să participe cu semnatură electronică încorporată conform numarul cel mai mare de voturi. In vederea
la “AGOA”, este permis prin simpla probă a Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, avizarii de catre Autoritatea de Supraveghere
Ordinare a Acţionarilor din data identității acestora, făcută în cazul acționarilor în același termen la adresa: office@brk.ro, Financiara, candidatii la functia de administrator
de 24 / 25 aprilie 2019 persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul menționand la subiect „PENTRU ADUNAREA trebuie sa indeplineasca cumulativ toate criteriile
acționarilor persoane juridice și a acționarilor GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR”. si conditiile prevazu e de Legea nr. 31/1990
In temeiul Hotararii nr. 6 din data 15.03.2019, persoane fizice reprezentate, cu procura specială Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea republicata si de Regulamentul ASF nr. 1/2019.
Consiliul de Administraţie al SSIF BRK FINANCIAL sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă ce priveste propunerile privind introducerea de Orice actionar poate face in scris propuneri
GROUP S.A., înregistrata la ORC Cluj sub nr. și actul de identitate al reprezentantului. puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este de candidati – persoane fizice – pentru ocuparea
J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social în Formularul de procură poate fi obținut de la necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori pozitiei vacante de membru in Consiliul de
Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 119, (denumită în cele sediul Societății începând cu data de 22.03.2019 să existe o justificare sau un proiect de hotărâre Administratie al BRK Financial Group SA.
ce urmează “Societatea”), în conformitate cu și de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atât propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor cuprinde urmatoarele documente:
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile în limba română cât și în limba engleză. Ultima variantă actualizată a procurilor și a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona
comerciale, Legii nr. 126 / 2018 privind pietele de Procura specială sau generală se va întocmi în buletinelor de vot prin corespondență va fi un candidat pentru functia de membru in Consiliul
instrumente financiare și ale reglementărilor ASF trei exemplare originale (unul pentru societate, unul disponibilă pe siteul societății începând cu data de Administratie al BRK Financial Group SA, sub
pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile de 10.04.2019, ora 17.00. semnatura autorizata, unde e cazul;
actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea și o copie a actului de identitate sau a certificatului Fiecare acționar are dreptul să adreseze b) Copia actului de identitate, a cărei
Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat de înregistrare și a certificatului constatator eliberat Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea conformitate cu originalul este certificată prin
în cele ce urmează sub denumirea “AGOA”), conform de registrul comerțului sau orice alt document emis datei de desfășurare a adunării generale, privind semnătură olografă de către posesorul actului
prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru de către o autoritate competentă din statul în care punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 de identitate;
data de 24.04.2019, ora 12:30, la sediul societăţii, acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat,
Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119, jud. Cluj, pentru cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului consideră dat dacă informația solicitată este datat si semnat, in original ( in format Europass),
toţi acționarii înregistraţi în registrul acţionarilor la adunării generale) vor fi depuse/transmise în original publicată pe pagina de internet a societății. în care se precizează studiile și cursurile de formare
sfâșitul zilei de 11.04.2019, stabilită ca dată de la sediul Societății sau transmise prin e-mail până Acționarii înregistrați la data de referință în relevante, experienţa profesională, inclusiv
referinţă. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare la data de 22.04.2019 ora 12, la adresa de email registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota denumirea tuturor organizaţiilor pentru care a
sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se office@brk.ro . prin corespondență, înainte de data sedinței lucrat/lucreaza candidatul, natura și durata
va ține în data de 25.04.2019, ora 12:30, în același În cazul procurii speciale acordată de către un adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin atribuţiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește
loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii acționar unei instituții de credit care prestează corespondență. Formularul de vot prin activităţile care prezintă relevanţă pentru funcţia
înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată servicii de custodie, aceasta va fi semnată de corespondență, impreuna cu copia actului de de administrator; în cazul funcţiilor deţinute în
de referință. respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație identitate și/sau a certificatului de înregistrare și ultimii 10 ani, atunci când se descriu activităţile
pe proprie raspundere data de institutia de credit a certificatului constatator emis de ORC sau orice respective trebuie să se specifice detalii despre
Adunarea Generală Ordinară care a primit imputernicirea de reprezentare prin alt document al acționarului, emis de către o toate competenţele delegate, competenţele de
a Acționarilor va avea pe ordinea de zi procura specială, din care sa reiasă că: autoritate competentă din statul în care acționarul
următoarele puncte: decizie la nivel intern și domeniile de activitate
- instituâ=ția de credit prestează servicii de este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult aflate sub controlul candidatului sau după caz,
1. Prezentarea, discutarea și aprobarea custodie pentru respectivul acționar, 3 luni raportat la data publicării convocatorului în care a activat; dacă este cazul, se menţionează
situațiilor financiare anuale individuale si - instrucțiunile din procura specială sunt identice adunării generale) vor fi transmise Societății, în autoritatea de supraveghere a entităţilor în cadrul
consolidate auditate ale Societăţii, aferente cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu cărora candidatul a desfășurat activitate;
exercitiului financiar al anului 2018 și întocmite de instituția de credit pentru a vota în numele semnatura electronică extinsă, încorporata conform d) Copia actului de studii și a altor certificate
în conformitate cu Standardele Internaţionale respectivului acționar, Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@ relevante deţinute, certificate pentru conformitate
de Raportare Financiară, pe baza Raportului - procura specială este semnată de acționar. brk.ro, până la data de 22.04.2019 ora 12.00. de către candidat;
administratorilor și a Raportului auditorului La data adunării, la intrarea în sala de ședința Formularele vor fi redactate fie în limba română e) Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste
financiar al Societăţii. a adunării generale, reprezentantul desemnat fie în limba engleză. Acționarii care au votat prin conditiile legale si statutare pentru a detine calitatea
2. Aprobarea descărcării de gestiune a va preda originalul procurii, în cazul în care procuri speciale sau buletine de vot prin de administrator, semnata in original;
administratorilor Societății pentru activitatea aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura corespondență își pot modifica opțiunea inițială f) Declaraţia pe proprie răspundere a
desfașurată în exercițiul financiar 2018, pe baza electronica încorporata, și o copie a actelor sale de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind candidatului completată cu informaţiile prevăzute
rapoartelor prezentate. de identificare. considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat în anexa nr.1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Unul sau mai mulți acționari reprezentând până în data de 22.04.2019, ora 12.00. g) Certificatul de cazier judiciar și certificatul
strategiei companiei pentru perioada 2019-2020 individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul În situatia în care acționarul care și-a exprimat de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal
(Strategia BRK 2020). social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea votul prin corespondență participă personal sau sau alt document echivalent eliberat de autorităţile
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea de zi a Adunărilor Generale. prin reprezentant la adunarea generală, votul competente din ţara în care are stabilit/stabilită
Programului de investiții și a Bugetului de Venituri Propunerile privind introducerea de puncte prin corespondență exprimat pentru acea adunare domiciliul și/sau reședinţa, precum și din statul
și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019. noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în de origine, în cazul în care domiciliul/reședinţa
5. Alegerea unui membru in Consiliul de proiectele de hotărâri pentru punctele incluse considerare doar votul exprimat personal sau se află în alt stat decât cel de origine; pentru
Administratie al BRK Financial Group S.A. pentru sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a prin reprezentant. persoanele care și-au stabilit reședinţa în România
ocuparea pozitiei vacante, pentru un mandat egal adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor Formularele de buletin de vot prin de mai puţin de 3 ani se prezintă și certificatul
cu perioada mandatului celorlalti administratori, de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă corespondență, formularele de procuri speciale de cazier judiciar și fiscal sau alt document
respectiv pana la data de 29.11.2022 . la actele de identitate (buletin/carte de identitate) (ambele disponibile în limba română și în limba echivalent eliberat de autorităţile competente
6. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca dată în cazul persoanelor fizice și certificatele de engleză), documentele și materialele informative din ultimele ţari în care au avut anterior stabilit/
de înregistrare ( ex-date 13.05.2019) a înmatriculare și constatatoare sau orice alt referitoare la problemele incluse pe ordinea de stabilită domiciliul și/sau reședinţa
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele document emis de către o autoritate competentă zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la h) Lista cu persoanele care pot oferi de referinţe,
hotărârilor adoptate de Adunarea Generală din statul în care acționarul este înmatriculat dispoziția acționarilor începând cu data de scrisori de recomandare referitoare la reputaţia
Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat 22.03.2019, ora 17.00 pe website-ul societății și experienţa persoanei evaluate, incluzând și
Legea nr. 24/2017. la data publicării convocatorului adunării generale) la adresa www.brk.ro și la sediul societății din datele de contact ale acestora
7. Aprobarea mandatării, cu posibilitate indicând deținatorii calității de reprezentanți Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119. i) Declaratie pe propria raspundere cu privire
de substitutie, a domnului Nicolae Ghergus legali pentru persoanele juridice acționari ai Candidatii la functia de administrator isi vor la conflictul de interese
și a doamnei Monica-Adriana Ivan, pentru Societății. Documentele care atestă calitatea de depune cererile de candidatura, insotite de Documentele prevazute intr-o limba straina,
ca împreună sau separat, să efectueze toate reprezentant legal întocmite într-o limbă straină documentele de mai jos , la secretariatul societatii alta decat limba engleza ( cu exceptia actelor de
procedurile și formalitățile prevăzute de alta decât limba engleză vor fi însoțite de o in original pana in data de 05.04.2019 ora 17:00. identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi
lege pentru ducerea la îndeplinire a traducere realizată de un traducator autorizat, Lista candidatilor si Curriculum Vitae al acestora insotite de traducerea realizata de catre un traducator
hotărârilor Adunării, să depună și să preia în limba română sau în limba engleză, iar vor fi publicate pe pagina de internet a societatii autorizat in limba romana sau in limba engleza.
acte și să semneze în acest scop în numele constatarea calității de reprezentant legal se va putand fi completata si consultata de actionari. Consiliul de Administratie recomanda
Societății, în relația cu Registrul Comerțului, face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție Candidatii vor fi inscrisi pe buletinele de vot in actionarilor sa consulte materialele suport pentru
ASF, BVB, precum și cu alte entități publice de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi ordine alfabetica, iar in urma votului secret, se AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand
sau private. depuse la sediul Societății, până cel târziu la data declara ales primul administrator in ordinea cu data publicarii Convocatorului in Monitorul
La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de 05.04.2019, ora 17.00, în plic închis, cu descrescatoare a numarului de voturi. In cazul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
sunt îndreptățiti să participle și să voteze toți mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU egalitatii de voturi pentru administratorul de pe
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A locul 1, se va proceda la un tur de scrutin pentru Monica-Adriana Ivan
acționarii înregistrati la sfârșitul zilei de 11.04.2019 Vicepreşedintele Consiliului
stabilită ca dată de referință. ACŢIONARILOR“ sau transmise și prin e-mail, partajare, fiind declarat ales administratorul cu
de Administraţie

CONVOCATOR
Convocare a Adunării Generale Adunarea Generală Extraordinară urmatoarele, cu obtinerea prealabila a 4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care
a Acționarilor va avea pe ordinea de zi autorizatiei ASF: aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor
Extraordinare a Acţionarilor din următoarele puncte: A.1. Servicii și activităţi de investiţii de investiţii
data de 24 / 25 aprilie 2019 1. Tranzacţionarea pe cont propriu 5. Cercetarea în domeniul investiţiilor și analiza
1. Aprobarea actualizării actului constitutiv al 2. Primirea și transmiterea de ordine financiară sau orice altă formă de recomandare
In temeiul Hotararii nr. 6 din data 15.03.2019, societății în acord cu prevederile legale în vigoare privind unul sau mai multe instrumente generală privind tranzacţiile cu instrumente
Consiliul de Administraţie al SSIF BRK și în conformitate cu propunerile Consiliului de financiare financiare
FINANCIAL GROUP S.A., înregistrata la ORC Administrație. 3. Executarea ordinelor în numele clienţilor 6. Serviciile legate de subscriere
Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu „Articolul 5 – Obiectul de activitate, se modifica 4. Administrarea de portofolii 7. Serviciile și activităţile de investiţii, precum
sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. si va avea urmatorul continut: 5. Consultanţă de investiţii și serviciile auxiliare in legatura cu activele-suport
119, (denumită în cele ce urmează “Societatea”), Conform clasificării activităţilor din 6. Subscrierea de instrumente financiare și/ ale unor instrumente financiare derivate.
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 economia naţională, BRK FINANCIAL GROUP sau plasarea de instrumente financiare cu B. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta
privind societăţile comerciale, Legii nr. 126 / S.A. are: angajament ferm urmatoarele alte activitati , cu notificarea
2018 privind pietele de instrumente financiare Obiectul principal de activitate: COD CAEN 7. Plasarea de instrumente financiare fără prealabila a ASF:
și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea 6612 – Activităţi de intermediere a tranzacţiilor angajament ferm 1. administrarea pieţelor organizate
acesteia, precum și cu prevederile actului financiare, respectiv urmatoarele obiecte 8. Operarea unui SMT 2. închirierea imobilelor aflate în proprietate
constitutiv al Societății, convoacă Adunarea secundare de activitate: 9. Operarea unui SOT cu condiţia ca acestea să nu constituie sediul
Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri A.2. Servicii auxiliare social sau sediul central al societăţii,
Generală Extraordinară a Acționarilor financiare n.c.a. 1. Păstrarea și administrarea instrumentelor
(folosită prescurtat în cele ce urmează sub 3. activitati de agent de asigurare
Cod CAEN 6611 – Administrarea pieţelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia 4. activitati de asistent în brokeraj
denumirea “AGEA ”), conform prevederilor financiare, și serviciile auxiliare, precum gestionarea
legale și ale actului constitutiv, pentru data de 5. activitati de intermediar de credite
Cod CAEN 6619 – Activităţi auxiliare fondurilor bănești/garanţiilor și excluzând 6. activitati de intermediar de pensii private
24.04.2019, ora 12:00, la sediul societății, intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de serviciul de administrare centralizata. Articolul 9 – Acţiunile. Evidenţa., se modifica
Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, jud. Cluj, asigurări și fonduri de pensii, 2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui si va avea urmatorul continut:
pentru toți actionarii înregistrați în registrul Cod CAEN 6629 – Alte activităţi auxiliare de investitor pentru a-i permite efectuarea unei 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ţine evidenţa
acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2019, asigurări și fonduri de pensii, tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente acţiunilor și acţionarilor în registrul acţionarilor
stabilită ca dată de referință. Cod CAEN 6630 – Activităţi de administrare financiare, tranzacţie în care este implicată firma menţinut și administrat de S.C. Depozitarul
În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare a fondurilor care acordă creditul sau împrumutul Central S.A.
sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea 3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în 2. Acţiunile societăţii sunt nominative și se
se va ține în data de 25.04.2019, ora 12:00, bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. ceea ce privește structura capitalului, strategia emit în forma dematerializată prin înscriere în
în același loc, având aceeași ordine de zi pentru Articolul 6 – Servicii prestate, se modifica si industrială și aspectele conexe; consultanţă și cont. Acţiunile sunt liber tranzacţionabile.
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor va avea urmatorul continut: servicii în materie de fuziuni și de achiziţie de Tranzacţionarea lor se va efectua prin Bursa de
la aceeași dată de referință. A. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate presta întreprinderi Valori București
vineri – duminică 22 – 24 martie 2019 monitorulcj.ro 15
CONVOCATOR
3. Acţiunile sunt purtătoare de dividende, exprimate. În cazul egalităţii de voturi pentru propunerea consiliului de administraţie. Adunarea - procura specială este semnată de acționar.
calculate în raport cu profitul realizat de administratorul de pe locul 5, se va proceda la generală ordinară votează conform prevederilor La data adunării, la intrarea în sala de ședința
societate anual. departajarea in conformitate reglementarile legale auditorul financiar pentru un mandat de a adunării generale, reprezentantul desemnat
4. Deţinerea acţiunii implică adeziunea de europene in legatura cu guvernanta corporativa, maximum 3 ani. va preda originalul procurii, în cazul în care
drept la prezentul act constitutiv. iar metoda de departajare va rezulta din evaluarile 4. La data prezentului Act Constitutiv, Auditorul aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura
5. Fiecare acţiune va da dreptul la un vot în intocmite de catre comitetul de nominalizare si financiar al societăţii este societatea Deloitte electronica încorporata, și o copie a actelor sale
adunarea generală indiferent de momentul prezentate pentru fiecare candidat in parte. Audit SRL, societate română , cu sediul în de identificare.
dobândirii ei, cu condiţia respectării prevederilor 8. Membrii consiliului de administraţie pot fi municipiul București – sector 1, strada Șoseaua Unul sau mai mulți acționari reprezentând
privind data de referinţă. aleși si prin metoda votului cumulativ. La cererea Titulescu Nicolae, nr 4-8, etaj 2-3, înregistrat la individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul
6. Acţiunile BRK FINANCIAL GROUP S.A. sunt unui acţionar semnificativ, alegerea pe baza Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea
indivizibile. Dacă o acţiune devine proprietatea acestei metode se va face în mod obligatoriu. Tribunalul București cu numărul J40/6775/1995, de zi a Adunărilor Generale.
mai multor persoane, ea nu va fi acceptată de Articolul 13 – Consiliul de administraţie -se având CUI 7756924, reprezentată prin domnul Propunerile privind introducerea de puncte
societate la transmiterea proprietăţii, atâta modifica si va avea urmatorul continut: Petr Pruner noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv
timp cât acele persoane nu vor desemna un 1. Doi dintre membrii consiliului de Articolul 17: Compartimentul de control intern- proiectele de hotărâri pentru punctele incluse
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor administraţie al BRK FINANCIAL GROUP S.A. vor Se elimina din actul contitutiv sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
derivate din acea acţiune. In situaţia în care o putea fi și conducători ai societăţii, respectiv vor Se introduce un nou articol in actul constitutiv: adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor
acţiune este proprietatea mai multor persoane, putea să îndeplinească funcţia de director general Articolul 17 – Comitetul investitonal, care va de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă
acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, sau director general adjunct în cadrul societăţii. avea urmatorul continut: la actele de identitate (buletin/carte de identitate)
pentru efectuarea tuturor vărsămintelor în contul Consiliul de administraţie este format dintr-un Se introduce un nou articol in actul constitutiv în cazul persoanelor fizice și certificatele de
acţiunii în cauză. număr de 5 membri aleși pentru un mandat de Articolul 17 – Comitetul investitonal înmatriculare și constatatoare sau orice alt
7. Acţionarii care nu-și revendica dividendele 4 ani. Membrii consiliului de administraţie sunt 1. La nivelul subordonat Consiliului de document emis de către o autoritate competentă
ce li se cuvin timp de 3 ani de la momentul reeligibili. Administratie, este infiintat comitetul Investitional din statul în care acționarul este înmatriculat
aprobării lor de către AGA, pierd dreptul de a La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de privind fondurile proprii ale societatii, compus legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat
acţiona în vederea recuperării acestor sume, în Administratie are următoarea componenţă: din trei persoane numite de catre Consiliul de la data publicării convocatorului adunării generale)
afară de cazurile prevăzute de lege pentru Moldovan Darie-Vasile, Mancaș Cătălin, Ivan Admnistratie al societatii, care are rol decizional indicând deținatorii calității de reprezentanți
întreruperea sau suspendarea prescripţiei Monica – vicepresedinte Consiliu de Administratie, privitor la administrarea si investitia fondurilor legali pentru persoanele juridice acționari ai
dreptului la acţiune cu privire la aceste dividende. Gherguș Nicolae – presedinte Consiliu de proprii si a tuturor operatiunilor si activitatilor Societății. Documentele care atestă calitatea de
Articolul 10 – Adunările generale. Dispoziţii Administratie. derulate in care sunt implicate fondurile proprii reprezentant legal întocmite într-o limbă straină
comune-se modifica si va avea urmatorul continut: 2. Înainte de intrarea în funcţie, membrii ale companiei, in limite legale aprobate. alta decât limba engleză vor fi însoțite de o
1. Organul de conducere al BRK FINANCIAL consiliului de administraţie vor fi autorizati de Deciziile in Comitet se iau cu vot majoritar traducere realizată de un traducator autorizat,
GROUP S.A. este adunarea generală. Ea către ASF. simplu iar valoarea plafonului de competente în limba română sau în limba engleză, iar
reprezintă toţi acţionarii, hotărârile ei luate în 3. (1) Consiliul de administraţie se întrunește este de 1.000.000 EUR / instrument financiar constatarea calității de reprezentant legal se va
conformitate cu legislaţia în materie și cu cel puţin o dată pe lună pentru investitii in orice instrument financiar face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție
prevederile prezentului act constitutiv fiind (2) Consiliul de administratie va avea un listat pe o piata reglementata si de 200.000 EUR de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi
obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru regulament propriu de organizare si functionare. / instrument financiar in orice instrument financiar depuse la sediul Societății, până cel târziu la data
cei care nu au participat la ședinţele adunării 4. Deciziile consiliul de administraţie se iau sau activ financiar nelistat pe o piata reglementata. de 05.04.2019, ora 17.00, în plic închis, cu
sau, fiind prezenţi, au votat contra acestor cu majoritatea simplă a membrilor în condiţii de Peste aceste plafoane de competente, deciziile mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU
hotărâri. cvorum. Pentru a fi cvorum, la ședinţa consiliul se iau cu acordul prelabil al Consiliului de ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
2.In general un acţionar poate desemna o de administraţie trebuie sa participe cel puţin Administratie. ACŢIONARILOR” sau transmise și prin e-mail, cu
singură persoană să-l reprezinte la adunarea trei administratori. În caz de paritate, președintele 2. Deciziile Comitetului vor fi formalizate si semnatură electronică încorporată conform Legii
generală, iar o asemenea desemnare poate fi consiliului de administraţie are votul decisiv. raportate lunar si ori de cate ori este cazul nr.455/2001, privind semnatura electronică, în
transmisă către societate doar în scris. Cu toate 5. Participarea la ședinţele consiliului de Consiliului de Administratie. același termen la adresa: office@brk.ro,
acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale administraţie poate avea loc și prin intermediul Articolul 18 – Registrele societăţii -se modifica menționand la subiect “PENTRU ADUNAREA
societăţii în mai multe conturi de valori mobiliare, mijloacelor de comunicare la distanta: si va avea urmatorul continut: GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR”.
aceasta restricţie nu-l va împiedica sa desemneze videoconferinţă, conferinţă telefonică etc. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va ţine Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea
un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute 6. În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa evidentele prevăzute de legislaţia contabilă, cea ce priveste propunerile privind introducerea de
în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o situaţiei și pentru interesul BRK FINANCIAL GROUP a societăţilor comerciale și a pieţei de capital, puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este
anumita adunare generală. Unui acţionar i se S.A., sedintele consiliului de administraţie se pot precum și cele impuse de regulamentele ASF. necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori
interzice să exprime voturi diferite în baza tine cu acordul unanim al membrilor, iar votul 2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va înainta ASF să existe o justificare sau un proiect de hotărâre
acţiunilor deţinute de acesta la BRK FINANCIAL poate fi exprimat prin e-mail, fără a mai fi toate evidenţele și situaţiile a căror prezentare propus spre adoptare de adunarea generală.
GROUP S.A. necesară o întrunire a lor. Nu se poate recurge este impusă de legislaţia în vigoare a pieţei de Ultima variantă actualizată a procurilor și
3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate permite la aceasta procedură în cazul hotărârilor consiliului capital.
buletinelor de vot prin corespondență va fi
acţionarilor orice formă de participare la adunarea de administraţie referitoare la situaţiile financiare Se elimina din actul constitutiv Articolul 19 :
disponibilă pe siteul societății începând cu data
generală prin mijloace electronice, în special oricare anuale ori la capitalul autorizat. Participarea la profit”
dintre, sau toate formele de participare de mai jos: 7. Remuneraţia membrilor consiliului de 2. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca dată de 10.04.2019, ora 17.00.
a) transmisiunea în timp real a adunării administraţie se stabilește și se aprobă de de înregistrare ( ex-date 13.05.2019) a acționarilor Fiecare acționar are dreptul să adreseze
generale; adunarea generală ordinară a acţionarilor, aceasta asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea
b) comunicarea bidirecţională în timp real, din urmă stabilind și periodicitatea acordării ei. adoptate de Adunarea Generală Extraordinara datei de desfășurare a adunării generale, privind
care le permite acţionarilor să se adreseze de la 8. La ședinţele consiliului de administraţie a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. punctele de pe ordinea de zi, conform art.198-199
distanţă adunării generale; pot fi convocaţi să participe fără drept de vot 24/2017. din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se
c) un sistem de votare, înainte sau în cursul conducătorii societăţii, directorii de departamente, 3. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de consideră dat dacă informația solicitată este
adunării generale, care nu necesită desemnarea alţi salariaţi și invitaţi. substitutie, a domnului Nicolae Ghergus și a publicată pe pagina de internet a societății.
unui reprezentant care să fie prezent fizic la Articolul 14 – Atribuţiile consiliului de doamnei Monica-Adriana Ivan, pentru ca Acționarii înregistrați la data de referință în
adunare. administraţie -se modifica si va avea urmatorul împreună sau separat, să efectueze toate registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota
4.Adunările generale sunt ordinare și continut: procedurile și formalitățile prevăzute de lege prin corespondență, înainte de data sedinței
extraordinare. Atributiile Consiliului de Administratie sunt pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor prin utilizarea formularului de vot
Articolul 11 – Adunarea generală ordinară cele prevazute de legislatia generala si de cea Adunării, să depună și să preia acte și să semneze prin corespondență. Formularul de vot prin
-se modifica si va avea urmatorul continut: specifica domeniilor de activitatea pe care în acest scop în numele Societății, în relația cu corespondență, impreuna cu copia actului de
1. Adunarea generală ordinară se întrunește societatea activeaza si se completeaza de drept Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte identitate și/sau a certificatului de înregistrare
cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la cu toate modificarile ulterioare. entități publice sau private. și a certificatului constatator emis de ORC sau
închiderea exerciţiului financiar. Atribuţiile acestei Adunarea Generala Extraordinara poate delega La Adunarea Generală Extraordinara a orice alt document al acționarului, emis de către
adunări sunt cele stabilite prin normele legale prin Hotarare atributiuni specifice si poate impune Acționarilor sunt îndreptățiti să participle și să o autoritate competentă din statul în care
în vigoare. limite atributiunilor existente. voteze toți acționarii înregistrati la sfârșitul zilei acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime
2. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării Articolul 15 -se modifica si va avea urmatorul de 11.04.2019 stabilită ca dată de referință. de cel mult 3 luni raportat la data publicării
generale ordinare este necesară prezenţa continut: Accesul acționarilor îndreptățiți să participe convocatorului adunării generale) vor fi transmise
acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime 1. Conducerea operativă și coordonarea la “AGEA”, este permis prin simpla probă a Societății, în original, la sediul acesteia sau prin
din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile activităţii zilnice a BRK FINANCIAL GROUP S.A. identității acestora, făcută în cazul acționarilor e-mail, cu semnatura electronică extinsă,
adunării generale ordinare se iau cu majoritatea este asigurată de către un director general și persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul încorporata conform Legii nr.455/2001, la
voturilor exprimate. unul sau mai multi directori generali adjuncti acționarilor persoane juridice și a acționarilor adresa de email office@brk.ro, până la data
(2) Dacă adunarea generală ordinară nu autorizaţi de către Autoritatea de Supraveghere persoane fizice reprezentate, cu procura specială de 22.04.2019 ora 12.00. Formularele vor fi
poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor Financiară. sau generală, dată persoanei fizice care-i redactate fie în limba română fie în limba
prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni 2. Directorii executivi sunt responsabili cu reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. engleză. Acționarii care au votat prin procuri
la o a doua convocare poate să delibereze asupra luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Formularul de procură poate fi obținut de la speciale sau buletine de vot prin corespondență
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi societăţii, în limitele obiectului de activitate al sediul Societății începând cu data de 22.03.2019 își pot modifica opțiunea inițială de vot sau
adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând societăţii, cu respectarea tuturor obligatiilor legale și de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atât mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat
hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. specifice incidente conducerii executive și cu în limba română cât și în limba engleză. valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până
Pentru adunarea generală întrunită la a doua respectarea competentelor exclusive rezervate Procura specială sau generală se va întocmi în data de 22.04.2019, ora 12.00.
convocare, actul constitutiv nu prevede un acestora de către consiliul de administraţie prin în trei exemplare originale (unul pentru societate, În situatia în care acționarul care și-a exprimat
cvorum minim sau o majoritate mai ridicată. contractul de mandat unul pentru mandant, unul pentru mandatar). votul prin corespondență participă personal sau
3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea 3. Conducătorii răspund de respectarea de Procurile și o copie a actului de identitate sau a prin reprezentant la adunarea generală, votul
membrilor consiliului de administraţie și a către societate și angajaţii săi a normelor în certificatului de înregistrare și a certificatului prin corespondență exprimat pentru acea adunare
auditorilor financiari, pentru revocarea lor și vigoare pe piaţă de capital. constatator eliberat de registrul comerțului sau generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în
pentru luarea hotărârilor referitoare la 4. În relaţiile cu terţii, BRK FINANCIAL GROUP orice alt document emis de către o autoritate considerare doar votul exprimat personal sau
răspunderea membrilor organelor de S.A. este reprezentată de către directorul general competentă din statul în care acționarul este prin reprezentant.
administrare, de conducere și de control ale care poate semna în acest sens orice document înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 Formularele de buletin de vot prin
societăţii. în relaţia cu aceștia în limitele prevăzute de lege luni raportat la data publicării convocatorului corespondență, formularele de procuri speciale
4. Consiliul de administratie este ales de catre și a competentelor date acestuia de către consiliul adunării generale) vor fi depuse/transmise în (ambele disponibile în limba română și în limba
adunarea generală ordinară cu un mandat de de administraţie. original la sediul Societății sau transmise prin engleză), documentele și materialele informative
patru ani. 5. Activitatea directorilor executivi ai societăţii e-mail până la data de 22.04.2019 ora 12, la referitoare la problemele incluse pe ordinea de
5. Candidaţii la funcţiile de administratori vor este supravegheată de către consiliul de adresa de email office@brk.ro . zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la
indeplini in mod cumulativ cerintele minime administraţie. În cazul procurii speciale acordată de către un dispoziția acționarilor începând cu data de
privind inregritatrea, calificarea si experienta Articolul 16 – Auditorii societăţii -se modifica acționar unei instituții de credit care prestează 22.03.2019, ora 17.00 pe website-ul societății
profesionala prevazuta de reglementarile si si va avea urmatorul continut: servicii de custodie, aceasta va fi semnată de la adresa www.brk.ro și la sediul societății din
dispozitiile legale. 1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. va contracta respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație Cluj-Napoca, str. Moților nr. 119.
6. Lista candidaţilor și documentele aferente auditori financiari care indeplinesc criteriile si pe proprie raspundere data de institutia de credit Consiliul de Administratie recomanda
candidaturii acestora vor fi publicate pe website-ul conditiile stabilite de legislatia specifica in vigoare care a primit imputernicirea de reprezentare prin actionarilor sa consulte materialele suport pentru
societăţii pentru a putea fi consultate de către 2. Atribuţiile, responsabilităţile și competenţele procura specială, din care sa reiasă că: AGEA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand
toţi acţionarii. auditorilor financiari sunt cuprinse in legislaţia - instituția de credit prestează servicii de cu data publicarii Convocatorului in Monitorul
7. Candidaţii vor fi înscriși pe buletinele de specifica în vigoare și vor fi prevăzute în contractul custodie pentru respectivul acționar, Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat - instrucțiunile din procura specială sunt identice
se declară aleși primii 5 administratori în ordinea cu societatea, prin persoanele imputernicite în cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit Monica-Adriana Ivan
descrescătoare a numărului de voturi care acest sens. de instituția de credit pentru a vota în numele Vicepreşedintele Consiliului
intrunesc jumatate plus unul din voturile valabil 3. Auditorul financiar este ales de AGA la respectivului acționar, de Administraţie
SPORT. vineri – duminică 22 – 24 martie 2019

„Studenţii” sunt gata de revanşă


Pe scurt
”U” Cluj – FC Argeş, duel de tradiţie, rarisim în ultimele două decenii
Raymond FÜSTÖS
Baschetbalistele, meci redactia@monitorulcj.ro

„acasă” cu Târgovişte După eşecul din tur în


Formaţia de baschet feminin a
Trivale, gruparea pregăti-
Clubului Sportiv Universitatea Cluj
va primi sâmbătă, 23 martie, vizi- tă de Bogdan Lobonţ se
ta baschetbalistelor de la CS gândeşte doar la revanşă
Municipal Târgoviște. Partida va în disputa cu piteştenii de
începe la ora 15:00, în Sala la FC Argeş.
Sporturilor „Horia Demian” și Înfrângerea surprinzătoa-
contează pentru etapa cu numă-
rul 14 din faza secundă a Ligii re din etapa a 7-a, scor 1-2,
Naţionale de Baschet Feminin. încă atârnă greu în ecuaţia
Universitarele se află pe locul promovării pentru „stu-
șapte în Grupa Roșie, cu 24 de denţi”, aflaţi la două punc-
puncte, în timp ce Târgoviște ocu- te în spatele liderului Spor-
pă locul patru, cu 30 de puncte.
Un bilet poate fi achiziţionat cu tul Snagov (58 de puncte).
10 lei, studenţii și pensionarii a- Veteranul Dorin Goga mar-
vând 50% reducere, iar elevii in- ca atunci golul de onoare în
trare gratuită pe baza carnetului prelungirile partidei de la
de elev. În aceeași zi vor juca și Piteşti, una care părea să
voleibalistele de la ”U” NTT Data
anunţe începutul sfârşitului
Cluj cu CSU Belor Galaţi, de la ora
12:00, iar cu același bilet se poa- aventurii lui Adrian Falub
te intra la ambele meciuri. pe banca Universităţii. Cu
un nou staff tehnic – invin-
Voleibaliştii clujeni cibil – clujenii pornesc acum
debutează în play-out cu prima şansă în confrun-
tarea de duminică.
Bogdan Lobonţ şi Adrian
Iencsi doresc să continue se-
ria de victorii şi după dispu-
ta cu piteştenii, grupare re-
semnată cu gândul promo- Imagine rară din 2010. Duelul de duminică va fi abia a cincea confruntare în două decenii între ”U” şi FC Argeş
vării, dar cu dorinţa de a se
clasa cât mai sus posibil la Joc modest, ţat” ceva de la marea riva- Ba mai mult, în afara con- dă venea la un deceniu de
finalul sezonului din eşalo- victorii pe linie lă din Gruia care, atât pe fruntării din tur, cele două la ultima întâlnire din prima
În acest final de săptămână, nul secund. Momentan, FC Deşi se află abia în faţa vremea lui Dan Petrescu, cât formaţii, trecute ambele prin ligă – adică acum două de-
22-23 martie, va debuta faza a
II-a a Diviziei A1 la volei mascu- Argeş este la 10 lungimi dis- celui de-al 6-lea meci pe şi sub comanda lui Alin Min- infernul falimentului şi al re- cenii! – în sezonul dezastru-
lin. În play-off vor juca echipele tanţă de o altă grupare de banca „şepcilor roşii”, sti- teuan, sacrifică spectacolul organizării cu sprijinul au- os 1998-99, la capătul căru-
clasate pe locurile 1-6, în timp tradiţie condamnată la „pur- lul lui Bogdan Lobonţ se pentru puncte. Nu e neapă- torităţilor locale, nu s-au în- ia „studenţii” au retrogradat
ce în play-out vor concura locu- gatoriul” ligilor inferioare, conturează etapă de etapă rat o strategie rea, ţinând tâlnit de aproape un dece- în „B”. A fost atunci 2-1 pen-
rile 7-10. Formaţia universitară Petrolul Ploieşti (53 de punc- cu cât ne apropiem de fina- cont de faptul că, citându-l niu. Ultima dispută dintre tru ”U” pe iconicul stadion
va juca în play-out, alături de
CSM Câmpia Turzii, CS Unirea te). Fără victorie în ultimele lul sezonului. Deşi lipsit de pe Falub, vremea „festiva- cele două tabere a avut loc din Parcul Central.
Dej și CS Știinţa Explorări Baia patru etape, formaţia pregă- spectacol, uneori chiar mo- lului” de goluri din Liga a în mai 2010, tot în Liga a 2-a, Neînvinşi de peste două
Mare. Astfel, în prima etapă, CS tită de fostul internaţional dest, jocul pragmatic al 3-a a trecut, iar competiţia într-un 1-1 cu scandal în Tri- decenii în confruntările di-
”U” Cluj o va întâlni pe Unirea Emil Săndoi vrea să recupe- alb-negrilor oferă rezultate este mult mai dură. vale, gol Machado din pe- recte, „studenţii” speră să
Dej, jocul urmând să se dispute reze punctele care au înde- – ceea ce contează cel mai Contextul în care se dis- nalty. Precedentul duel de la păstreze acest record care a
în Sala Sporturilor din Dej, sâm-
părtat alb-violeţii de pluto- mult în realizarea obiecti- pută partida care încheie run- Cluj-Napoca s-a jucat pe ve- biruit arcul timpului. Fluie-
bătă, de la ora 18:00.
Voleibaliștii universitari ocupă nul fruntaş. Motiv de îngri- vului primordial: promova- da cu numărul 26, dar şi nu- chiul „Ion Moina”, în noiem- rul de start se va da dumi-
locul 10, ultimul cu șapte punc- jorare pentru Lobby, antre- rea în Liga 1 în anul Cente- mele adversarului sunt mo- brie 2009, un 2-0 înregistrat nică, la ora 20:00, iar me-
te, în timp ce dejenii se află pe nor cu punctaj maxim în pri- narului. Printr-o compara- tive suficiente pentru fanii după o „dublă” a lui Valen- ciul poate fi urmărit pe Di-
locul șapte cu 28 de puncte. mele cinci partide din cari- ţie uşor deplasată, se poate „şepcilor roşii” să vină în tin Lemnaru. Şi unde mai giSport 1, TelekomSport 1,
era de antrenor. spune că ”U” Cluj a „învă- număr mare pe Cluj Arena. pui faptul că această parti- respectiv LookSport.
Judoka clujeni luptă
pentru medalii la Iaşi
Finala Campionatului Naţional
de Seniori Individual la judo va „Busola de Aur” – debut de sezon la orientare
avea loc în perioada 22-24 mar- Clubul Sportiv Compass tul se va da la ora 12:00. Etapa (pentru copii cu vârsta până
tie, la Iași. De la ”U” CSM Cluj va
Cluj, în colaborare a doua a competiţiei va începe la 10 ani), respectiv 9,1 km,
participa o delegaţie formată din
15 sportivi, 8 fete și 7 băieţi. cu Federaţia Română duminică, 24 martie, la ora 11:00. cu 330 m diferenţă de nivel şi
Astfel, pe ramura feminină vor de Orientare, Asociaţia Festivitatea de premiere va în- 34 puncte de control (pentru
participa Roxana Oprea, Silvia Judeţeană de Orientare Cluj, cepe la ora 13:30, unde CS Com- bărbaţii de 21-35 ani).
Gherman, Alexandra Pop (toate Primăria şi Consiliul Local pass premiază sportivii clasaţi Traseul copiilor cu vârsta
la cat. -48 kg), Camelia Ioniţă
Feleacu, precum şi Direcţia pe primele trei locuri în urma până la 10 ani va fi marcat,
(cat. -52 kg), Denisa Așchiopoaie
(cat. -57), Ștefania Dobre (cat. Judeţeană pentru Sport şi rezultatelor cumulate obţinute iar copiii îl pot parcurge fie
-63 kg), Florisa Horvath (cat. -70 Tineret Cluj organizează, în la cele două etape. singuri, fie însoţiţi de părinţi
kg) și Alexandra Mazilu (cat. -78 perioada 23-24 martie 2019, sau aparţinători.
kg). La băieţi, vor intra în concurs Sute de concurenţi la start
concursul de orientare în Adulţii începători se pot în-
Cristian Penișoară, Gergely
alergare Cupa Busola de La concurs s-au înscris 210 scrie la categoria Open, uşoa-
Gábor, Adrian Șulcă (toţi la cat.
-73 kg), Răzvan Bodea, Denis Aur, ediţia cu numărul 52. concurenţi, cu vârste cuprin- ră atât din punct de vedere fi-
Mititelu (ambii la cat. -81 kg), Centrul de concurs va fi in- se între 8 şi 80 de ani, iar echi- zic (2,9 km cu 100 m diferen-
Paul Creată (cat. -90 kg), respec- stalat pe dealul Feleacului, în pa de arbitri şi organizatori ţă de nivel, respectiv 2,3 km
tiv Ionuţ Vasian (cat. -100 kg). La apropierea pârtiei de schi şi a numără 15 persoane. cu 50 m diferenţă de nivel), cât
ediţia de anul a trecut a naţiona- releului radio-tv. Lungimea traseelor variază şi tehnic. La această categorie
lelor de seniori individual, judo-
ka universitari au cucerit zece Sâmbătă, 23 martie, între ore- între 1,6 km (măsurată pe vi- se acceptă înscrieri chiar şi în
medalii, dintre care șase de aur, le 10:00-11:00 se face validarea ză), cu 80 m diferenţă de ni- ziua concursului, în limita lo-
două de argint și două de bronz. concurenţilor înscrişi, iar star- vel şi şase puncte de control curilor disponibile.