Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONARUL MĂSURAREA CREATIVITĂŢII

Data:
Clasa:
Învăţătoare:
Nume şi prenume:

Lângă fiecare întrebare marcaţi cu X numărul corespunzător părerii voastre:

Întotdeauna Uneori fals Nici fals, nici Uneori Întotdeauna


fals adevărat adevărat adevărat

1 2 3 4 5

Nr Intrebare Întotdeauna Uneori Nici fals, Uneori Întotdeauna


crt fals fals nici adevărat adevărat
adevărat

1 La şcoală, pot să pun întrebări


fără să-mi pese dacă par stupid.
2 Când fac un lucru, am multe
posibilităţi de alegere.
3 De obicei, ştiu ce voi obţine
dacă-mi rezolv sarcinile bine.
4 La şcoală mi se impun multe
reguli.
5 În clasă mi se cere deseori
părerea.
6 Nu prea am parte de
schimbări la şcoală.
7 Trebuie să cer voie înainte
de a încerca să fac un lucru
nou.
8 Învăţătorul ia în seamă
opiniile mele.
9 La şcoală, cel mai important
lucru este să fii cel mai bun.
10 Învăţătorul mă încurajează
să fiu creativ.
11 Când am ceva de făcut,
trebuie să respect ceea ce mi
se impune, fără a folosi altă
alternativă
Nr Intrebare Întotdeauna Uneori Nici fals, Uneori Întotdeauna
crt fals fals nici adevărat adevărat
adevărat

12 Deseori, învăţătorul mă
corectează atunci când fac
ceva, fără a mă lăsa să
termin.
13 Învăţătorul mă încurajează
să-mi explic singur lucrurile.
14 În clasa mea există o
competiţie acerbă.
15 Cuvântul meu are mai multă
greutate în privinţa propriilor
mele activităţi.
16 Ştiu motivele tuturor
regulilor care se explică în
clasă.
17 Mi se permite să efectuez
activităţile care îmi plac.
18 Hotărârile importante luate
în clasă includ şi ideile mele.
19 Învăţătorul mă determină să
fac numai ce doreşte el.
20 Învăţătorului îi place ca
lucrurile să fie făcute în mod
creativ.
21 Dacă fac greşeli la şcoală,
întotdeauna sunt pedepsit.
22 Învăţătorul meu este devotat
meseriei.
23 Învăţătorul este îngăduitor
cu mine.
24 La şcoală trebuie să fiu
mereu tăcut.
25 Învăţătorul mă încurajează
să mă gândesc la modalităţi
noi de rezolvare a
activităţilor.
26 La şcoală merg de plăcere.
Nr Intrebare Întotdeauna Uneori Nici fals, Uneori Întotdeauna
crt fals fals nici adevărat adevărat
adevărat

27 Mă simt foarte tensionat,


pentru că tot ce fac trebuie să
fac bine.

28 Învăţătorul meu mă respectă.

29 Învăţătorul meu încearcă să


afle ce mă interesează.
30 Învăţătorul meu încearcă
întotdeauna să facă lucruri
noi.
31 Am învăţat că învăţătorul are
întotdeauna dreptate.
32 La şcoală aflu multe lucruri
interesante.
33 Învăţătorul îmi sugerează tot
timpul activităţi noi.
34 Învăţătorul mă încurajează
să îmi folosesc imaginaţia
35 La şcoală mă simt criticat
foarte mult.