Sunteți pe pagina 1din 48

Innomed Medical Inc.

®
Cardio-Aid 360- B

Defibrilator bifazic
R-5656-02-V04
Instrucţiuni de utilizare

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 1


CUPRINS
1. INTRODUCERE, AVERTISMENTE .................................................................................................. 4
2. DOMENIILE DE UTILIZARE RECOMANDATE, CONCEPTUL DE FUNCŢIONARE ................................... 5
2.1. Scurtă descriere, parametrii principali ..................................................................................... 5
2.1.1. Tehnologia cu formă de undă bifazică STAR® .................................................................. 5
2.2. Cazuri în care defibrilatorul poate fi folosit .............................................................................. 5
2.3. Electrozi, setări recomandate................................................................................................. 6
2.4. Mediu de utilizare.................................................................................................................. 6
2.5. Cine are dreptul să folosească defibrilatorul?........................................................................... 6
2.6. Abrevieri şi expresii care apar în descriere .............................................................................. 6
2.7. Avantaje aparte ale aparatului Cardio-Aid® 360-B .................................................................. 7
3. ÎNTREŢINEREA DEFIBRILATORULUI CARDIO-AID® 360-B, ATRIBUŢII ........................................... 7
3.1. Curăţarea aparatului.............................................................................................................. 7
3.2. Întreţinerea obişnuită şi periodică........................................................................................... 7
3.3. Manipularea bateriilor, întreţinere.......................................................................................... 7
3.4. Clasificări............................................................................................................................. 8
4. SIMBOLURI, COMENZI ŞI FUNCŢIILE ACESTORA .......................................................................... 8
4.1. Simboluri de pe dispozitiv...................................................................................................... 8
4.2. Elementele de comandă ale defibrilatorului CA360-B şi funcţiile acestora .................................. 9
5. PORNIREA ŞI OPRIREA DISPOZITIVULUI...................................................................................... 10
6. UTILIZAREA ELECTROZILOR ........................................................................................................ 11
6.1. Electrozii defibrilatorului ........................................................................................................ 11
6.1.1. Electrozi ritmici consumabili ai defibrilatorului ................................................................... 11
6.1.2. Electrozi cu padele ai defibrilatorului ................................................................................ 12
6.1.3. Electrodul de defibrilare intern.......................................................................................... 13
6.2. Cablu pacient ECG................................................................................................................. 14
6.2.1. Cablu ECG 10 derivaţii...................................................................................................... 14
6.2.2. Cablu ECG 3 derivaţii........................................................................................................ 14
6.2.3. Cablu ECG 5 derivaţii....................................................................................................... 15
6.2.4. ECG de la un monitor extern............................................................................................. 15
7. MENIU DE UTILIZARE ................................................................................................................. 15
7.1. Semi Automat...................................................................................................................... 15
7.2. Modul Manual...................................................................................................................... 15
7.3. Modul Stimulare.................................................................................................................... 16
7.4. Modul ECG............................................................................................................................ 16
8. IMPRIMAREA ............................................................................................................................... 17
9. SISTEM DE ALARMĂ A DEFIBRILATORULUI CA360-B ..................................................................... 17
9.1. Noţiuni privitoare la ALARMĂ ................................................................................................. 17
9.2. Remedierea sistemului de alarmă............................................................................................ 18
10. LIVRĂRILE AUXILIARE ALE DEFIBRILATORULUI ........................................................................... 19
10.1. Recunoaşterea QRS şi sonoritatea QRS.................................................................................. 19
10.2. Măsurarea saturaţiei în oxigen (SpO2) (Opţional).................................................................... 19
10.2.1. Pregătirea măsurării:...................................................................................................... 20
10.2.2. Pregătirea pacientului:.................................................................................................... 20
10.3. Utilizarea măsurării non-invazive a tensiunii arteriale (Opţional).............................................. 20
10.3.1. Metoda de măsurare:..................................................................................................... 20
10.3.2. Pregătirea măsurării...................................................................................................... 20
10.3.2.1. Mărimea manşetei.................................................................................................... 20
10.3.2.2. Plasarea manşetei.................................................................................................... 21
10.4. Capnograf CO2 (Opţional).................................................................................................... 21
10.4.1. Afişarea parametrilor şi a diagramei CO2......................................................................... 21
10.4.2. Setările alarmei pentru parametrii capnografului............................................................. 21
10.4.3. Calibrarea capnografului ................................................................................................ 22
10.4.4. Utilizarea capnografului ................................................................................................. 22
11. MODURI TERAPEUTICE .............................................................................................................. 22
11.1. Modul AED ......................................................................................................................... 22
11.2. Defibrilarea manuală ........................................................................................................... 26
11.2.1. Defibrilarea manuală asincronă....................................................................................... 26
11.2.2. Cardioversie sincronizată ............................................................................................... 27
11.2.3. Defibrilare internă.......................................................................................................... 28

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 2


11.3. Utilizarea stimulatorului cardiac ............................................................................................ 28
11.3.1. Îndrumare rapidă........................................................................................................... 29
12. MODUL ECG............................................................................................................................... 30
12.1. Vizualizarea ECG.................................................................................................................. 30
12.2. Îngheţarea afişajului ........................................................................................................... 31
12.3. Imprimarea în modul ECG ................................................................................................... 31
13. UTILIZAREA MENIULUI DE CONFIGURARE .................................................................................. 32
13.1. Introducerea în meniul de configurare................................................................................... 32
13.2. Manevrarea meniului de configurare..................................................................................... 32
13.3. Elementele meniului de configurare...................................................................................... 32
13.3.1. Selectarea limbii ........................................................................................................... 32
13.3.2. Utilizarea setărilor implicite............................................................................................. 32
13.3.3. Setările alarmei............................................................................................................. 33
13.3.3.1. Setările alarmei globale............................................................................................ 33
13.3.3.2. Asistola................................................................................................................... 33
13.3.3.3. Alarma pulsului........................................................................................................ 33
13.3.3.4. Alarma SpO2 ........................................................................................................... 33
13.3.3.5. Alarma impulsului.................................................................................................... 33
13.3.3.6. Alarma NIBP pentru valoarea sistolei, diastolei şi cea principală .................................. 33
13.3.4. Setările aparatului.......................................................................................................... 33
13.3.4.1. Meniu voce.............................................................................................................. 33
13.3.4.2. Data şi ora ............................................................................................................. 34
13.3.4.3. Format dată şi oră.................................................................................................... 34
13.3.4.4. Luminozitate LCD .................................................................................................... 34
13.3.4.5. Identificare utilizator................................................................................................ 34
13.3.4.6. Frecvenţa de retea .................................................................................................. 34
13.3.5. Setările pentru energie.................................................................................................... 34
13.3.5.1. Vizualizarea energiei livrate ...................................................................................... 34
13.3.5.2. Energie manuală - externă........................................................................................ 34
13.3.5.3. Energie manuală - internă ........................................................................................ 35
13.3.5.4. Energie semi-automată – primul şoc.......................................................................... 35
13.3.5.5. Energie semi-automată – al doilea şoc....................................................................... 35
13.3.5.6. Energie semi-automată – al treilea şoc...................................................................... 35
13.3.6. Setările modurilor.......................................................................................................... 35
13.3.6.1. Când pornim modul defibrilare................................................................................. 35
13.3.6.2. Modul stimulare....................................................................................................... 35
13.3.6.3. Curentul de stimulare............................................................................................... 35
13.3.6.4. Rata de stimulare.................................................................................................... 35
13.3.6.5. Auto-test de trezire (auto-test automat).................................................................... 36
13.3.6.6. Timpul de pornire a testului (timpul auto-testului automat)......................................... 36
13.3.6.7. Modul demonstraţie ................................................................................................ 36
13.3.7. Meniu de setare a semnalului ........................................................................................ 36
13.3.7.1. Meniu ECG ............................................................................................................ 36
13.3.7.2. Meniu de viteză........................................................................................................ 36
13.3.8. Meniu de setare a imprimantei ....................................................................................... 37
13.3.8.1. Imprimare automată................................................................................................ 37
13.3.8.2. Timp de printare...................................................................................................... 37
13.3.8.3. Viteză de printare..................................................................................................... 37
13.3.8.4. Raport de imprimare a evenimentului........................................................................ 37
13.3.8.5. Imprimare prin multicanale....................................................................................... 37
13.3.8.6. Amplificator extern ECG........................................................................................... 37
13.3.9. Salvarea datelor ........................................................................................................... 37
13.3.10. Ştergerea datelor salvate.............................................................................................. 37
13.3.11. Meniu de mentenanţă .................................................................................................. 38
14. VIZUALIZAREA JURNALULUI DE EVENIMENTE INNOBASE CA360B ................................................ 38
14.1. Salvarea evenimentelor stocate din memoria defibrilatorului .................................................. 38
14.2. Încărcarea evenimentelor stocate în Innobase CA360B Eventlogs Viewer ................................ 38
14.2.1. Evenimente de imprimare........................................................................................... 38
15. DATE TEHNICE ALE DEFIBRILATORULUI ..................................................................................... 38
15.1. Standarde aplicate.............................................................................................................. 38

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 3


15.2. Date generale..................................................................................................................... 38
15.3. Ecran ................................................................................................................................. 39
15.4. Afişarea LED-urilor pe panoul frontal .................................................................................... 39
15.5. Defibrilatorul ...................................................................................................................... 39
15.6. Acumulatorul ...................................................................................................................... 40
15.7. ECG prin electrozi sau padelele defibrilatorului ...................................................................... 40
15.8. ECG prin cablu pacient şi electrozi ECG.................................................................................. 41
15.9. ECG de la un monitor extern................................................................................................. 41
15.10. Măsurarea pulsului de la semnalul ECG ............................................................................... 41
15.11. Stimulatorul cardiac............................................................................................................ 41
15.12. Măsurarea SpO2 ............................................................................................................... 42
15.13. Măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale (NIBP).............................................................. 43
15.14. Imprimarea....................................................................................................................... 43
15.15. LoFlo CO2 şi Capnostat 5 - Specificaţii ................................................................................ 43
15.16. Salvarea evenimentelor...................................................................................................... 44
15.17. Conectări posibile pentru transfer de date............................................................................ 44
15.18. Parametrii impulsului de defibrilare...................................................................................... 44
16. ACCESORII, INFORMAŢII PENTRU COMENZI ............................................................................... 45
17. ELIMINAREA APARATELOR ELECTRONICE INUTILE CA ŞI DEŞEURI .............................................. 45
18. DECLARAŢIILE PRODUCĂTORULUI – COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ ............................. 46

Acest manual de utilizare poate fi utilizat pentru dispozitivele CA360-B cu versiunea de software 1.0 sau mai recentă.
Innomed Medical Inc. îşi rezervă dreptul de modificări neanunţate, în beneficiul unei mai bune dezvoltări a dispozitivului.
Copia integrală sau parţială a acestor instrucţiuni de utilizare se poate face numai cu acordul scris al companiei noastre.
Toate mărcile şi siglele sunt proprietăţi înregistrate oficial ale companiilor respective. Toate drepturile rezervate!

Dispozitivul este fabricat şi distribuit de:


Innomed Medical
Medical Developing and Manifacturing Inc.
1146 Budapest, Szabó József utca 12.
(1) 460-9200 Fax: (1) 460-9222
www. innomed.hu
innomed@innomed.hu

1. INTRODUCERE, AVERTISMENTE
Verificaţi întotdeauna sigiliile şi datele de expirare a tuturor electrozilor consumabili de defibrilare şi
monitorizare.
Important!
Înainte de despachetarea unităţii, ar trebui să fiţi bine familiarizaţi cu funcţiile defibrilatorului, cu
funcţionarea şi manualul de utilizare.
Important!
Dispozitivul poate fi utilizat numai cu accesoriile enumerate în acest manual de utilizare, funcţionarea
ideală este garantată numai cu acestea.
Innomed îşi asumă întreaga responsabilitate pentru siguranţa, fiabilitatea şi performanţa acestui aparat, în
cazul în care:
• Echipamentul este folosit de personal calificat în conformitate cu manualul de utilizare.
• Sunt utilizate numai accesoriile enumerate în manualul de utilizare.
• Asamblarea, modificările sau reparaţiile au fost efectuate de către centrul de service Innomed şi părţile
şi componentele utilizate au fost aprobate de Innomed.
• Instalaţiile electrice sunt în conformitate cu reglementările locale.
Important!
Deoarece forma de undă (durată şi amplitudine) din defibrilator depinde de impedanţa pacientului,
încărcarea defibrilatorului trebuie să înceapă numai după ce electrozii au fost conectaţi la
pacient. Dacă încărcarea începe cu electrozii defibrilatorului deschişi, încărcarea va începe dar nu se va
termina, iar aparatul emite o avertizare vizuală şi sonoră. Dacă electrozii defibrilatorului sunt conectaţi la
pacient, aparatul efectuează măsurătoarea impedanţei şi se va termina de încărcat şi va fi gata pentru şoc
numai după aceasta. Apăsarea tastei pentru şoc va elibera energia. Deconectaţi electrozii doar după
eliberarea şocului.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 4


Important!
Electrozii defibrilatorului trebuie conectaţi la pacient în aşa fel încât distanţa dintre ei să fie de cel puţin 5
cm şi să nu existe gel pe suprafaţa corpului între cei doi electrozi, adică nici o legătură între suprafeţele cu
gel nu trebuie să se formeze, deoarece conduce curent în timpul defibrilării. (vezi pct nr. 6.1.2)
Important!
În modul semi-automat defibrilatorul funcţionează conform ghidului ERC2010. Vă rugăm să citiţi cu atenţie
secţiunea intitulată „Utilizarea defibrilatorului în modul semi-automat”.
Important!
Defibrilatorul foloseşte formă de undă bifazică. În caz de FV/TV energia recomandată pentru primul şoc
este de 200 J, în conformitate cu ghidul ERC 2010.
Important!
O energie de 360 J poate fi setată pe dispozitiv. Această energie este destul de mare, vă rugăm folosiţi-o
cu atenţie. O astfel de energie mare poate fi indicată în special în cazul de o greutate ridicată, în cazul undei
bifazice.
Important!
În timpul instalării şi funcţionării aparatului, vă rugăm să aveţi în vedere informaţiile referitoare la
compatibilitatea electromagnetică, rezumate în secţiunea nr. 18.
Important!
Fiţi conştienţi de faptul că unele echipamente portabile de comunicare pe frecvenţă radio pot interfera cu
funcţionarea aparatului.
Important!
În cazul în care orice dispozitiv electronic este conectat la pacient fără protecţie la intrare faţă de defibrilator,
atunci acesta trebuie deconectat de la pacient pe durata şocului.
Electrozii defibrilatorului trebuie complet separaţi faţă de alţi electrozi sau suprafaţe metalice conectate la
pacient. Stimulatorul cardiac implantat, ICD, dispozitivul CRT nu ar trebui să intre pe direcţia proximităţii
energiei defibrilatorului (între cele două paduri de defibrilare sau cele două padele).
Atenţie!
Utilizarea defibrilatorului în prezenţa agenţilor inflamabili sau într-un mediu îmbogăţit cu oxigen poate cauza
pericol de explozie.

2. DOMENIILE DE UTILIZARE RECOMANDATE, CONCEPTUL DE FUNCŢIONARE


2.1. Scurtă descriere, parametrii principali
Defibrilatorul este un instrument care serveşte pentru oprirea fibrilaţiei ventriculare, este capabil să schimbe
funcţionarea electrică a inimii, prin aplicarea unui impuls de energie ridicată. În caz de tahicardie ventriculară,
defibrilatorul este capabil de a restabili funcţionarea normală, prin aplicarea unei defibrilări sincron. În caz de
tahicardie sinusală, bradicardie sau aritmie puternică, aparatul este capabil să normalizeze funcţionarea inimii,
prin stimulare. Cu electrozi adecvaţi este posibilă utilizarea aparatului, în cazul operaţiei pe inimă, printr-un
impuls emis direct către inimă.
Pe lângă livrarea energiei (defibrilare şi stimulare), defibrilatorul poate efectua ECG şi poate măsura alţi
parametri fiziologici (de exemplu HR, SPO2, NIBP).
În caz de defibrilare externă (transcutanată) energia livrată poate fi de la 2-360 J în 15 trepte, în caz de
defibrilare internă energia poate fi de la 1-50 J, tot în 15 trepte.
În modul defibrilare aparatul efectuează o formă de undă bifazică STAR, şi în modul stimulare el efectuează
un impuls rectangular de curent.
2.1.1. Forma de undă bifazică STAR®
S-a dovedit despre forma de undă bifazică STAR în timpul cercetărilor clinice efectuate conform ghidului FDA,
că este una dintre cele mai eficiente forme de undă pentru oprirea fibrilaţiei ventriculare.
Caracteristicile formei de undă bifazice STAR (BTE): perioada primei faze este în funcţie de impedanţa
pacientului, 3 – 11 ms, perioada fazei a doua este fixă 3,2 ms. Amplitudinea semnalului depinde de energia
stabilită şi de impedanţa pacientului.
2.2. Cazuri în care defibrilatorul poate fi folosit
În modul manual
• Aplicarea unui şoc asincron pentru tratamentul fibrilaţiei ventriculare cu ajutorul padelelor sau padurilor de
defibrilare externe sau a padelelor interne.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 5


• Aplicarea unui şoc sincron în caz de fibrilaţie atrială, tahicardie ventriculară (cardioversie), cu ajutorul unor
electrozi externi ai defibrilatorului (paduri/padele).
• Monitorizare ECG, HR, SpO2, NIBP.
Modul semi-automat
• Aparatul ajută operatorul prin instrucţiuni, vocale sau text (pas cu pas), ce apar pe ecran, la operarea
aparatului. Aparatul, în mod automat, efectuează operaţiile necesare, încarcă energia defibrilatorului şi dă
instrucţiuni pentru eliberarea şocului.
• Aplicarea unui şoc asincron, în caz de recunoaştere a fibrilaţiei muşchiului inimii (conform AHA).
• Monitorizare ECG, HR.
În modul de stimulare
• Stimulator extern, în regim de funcţionare „la cerere” şi „fixat”.
• Monitorizare ECG, HR, SpO2, NIBP.
În modul ECG
• Monitorizare ECG pe 1, 3, 7, sau 12 canale.
• Monitorizare HR, SpO2, NIBP.
2.3. Electrozi, setări recomandate
Electrozii defibrilatorului tip padelă pot fi transformaţi în electrozi pediatrici sau de adulţi printr-o singură
rotaţie, electrozii adezivi ai defibrilatorului şi electrozii interni sunt de asemenea disponibili în dimensiuni pentru
adulţi şi copii şi adolescenţi.
Defibrilatorul poate fi folosit pentru adulţi şi copii/adolescenţi. Utilizarea acestuia nu este recomandată pentru
copii sub vârsta de 1 an. Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 8 ani şi cu greutatea sub 25 kg, se recomandă
aplicarea energiei de 2 – 4 J/kg.
2.4. Mediu de utilizare
Defibrilatorul CA360-B a fost creat în primul rând pentru spitale şi utilizare clinică, dar poate fi de asemenea
utilizat în timpul intervenţiilor chirurgicale şi de medici generalişti. În modul AED chiar un poliţist calificat sau
un pompier poate opera aparatul.
Aparatul a fost realizat pentru utilizare continuă, dar, din cauza energiei mari, trebuie luat în considerare că
orice defibrilare cu o frecvenţă mai mare de două şocuri eliberate/minut este permisă doar pe o perioadă
scurtă de timp.
2.5. Cine are dreptul să folosească defibrilatorul?
Defibrilatorul CA360-B în modul semi-automat poate fi operat, de asemenea, de persoane neprofesioniste,
întrucât aparatul oferă instrucţiuni operatorului. Chiar şi în astfel de cazuri se recomandă ca aparatul să fie
operat de către o persoană care a fost instruită în utilizarea defibrilatoarelor semi-automate.
În cazul defibrilării manuale, sincronă şi asincronă şi în modul stimulare fixă şi la cerere, aparatul poate fi
operat numai de către o persoană specializată – medic.
2.6. Abrevieri şi expresii care apar în descriere
Abrevierile care apar în descriere provin, în marea lor majoritate, din literatura engleză de specialitate, dar ele
sunt în general cunoscute şi pot fi folosite şi în cazul altor limbi, de asemenea.
În ciuda acestui fapt, este recomandat un rezumat al abrevierilor folosite şi al expresiilor care apar în descriere.
CA Stop cardiac, oprirea inimii
CRT Terapia de resincronizare cardiacă
ICD Defibrilator cardiac implantabil
PM Stimulator cardiac
PC Curentul stimulatorului cardiac
PR Ritmul stimulatorului cardiac
CPR Resuscitare cardio-pulmonară
BLS Suportul vital de bază, resuscitare la un nivel de bază
AALS Suport vital avansat al adultului, procedură de salvare a vieţii în cazul adulţilor, conform ERC
2010
PALS Suport vital pediatric avansat, procedură de salvare a vieţii în cazul copiilor, conform ERC 2010

ROSC Reîntoarcere la circulaţia spontană


AED Defibrilator extern automat
BTE Formă de undă bifazică trunchiată exponenţial
FDA Administraţia alimentaţiei şi medicamentelor
VT Tahicardie ventriculară
VF Fibrilaţia ventriculară
HR Ritm cardiac
NIBP Presiune sangvină noninvazivă

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 6


SpO2 Saturaţia în oxigen
STAR® Răspuns de urmărire automată activă, denumirea de formă de undă aplicată
Tampoane Electrozi de stimulare ai defibrilatorului, de unică folosinţă, adezivi, cu gel (vezi secţiunea nr.
4.1.1)
Padele padele de defibrilare (vezi secţiunea nr. 4.1.2 )
Padele de defibrilare interne padele electrod pentru defibrilarea directă a inimii (vezi secţiunea nr. 4.1.3)
Implicit configuraţia de bază a producătorului
Stare de avarie Condensatorii de voltaj mare au fost descărcaţi de un circuit intern
2.7. Avantaje aparte ale aparatului Cardio-Aid® 360-B
• 100% adaptare a BLS-AED la recomandările ERC 2010
• Acesta susţine efortul de minimizare a întreruperilor CPR şi a emiterilor neintenţionate de şoc, care pot
cauza rănirea persoanei care efectuează resuscitarea. Cu defibrilatorul este posibilă începerea încărcării
înainte de a pune padelele pe piept. În acest caz nu există nici un pericol de electrocutare şi CPR poate
continua. Când electrodul se poziţionează pe piept, încărcarea se va termina în scurt timp şi şocul poate fi
eliberat.
• În conformitate cu recomandarea ERC 2010 primul şoc poate fi setat la un nivel minim de 150 J.
• Pentru a obţine un randament ridicat, am stabilit energia aparatului CA360-B în modul AED la 200- 200-
270 J, în acest fel, de cele mai multe ori, emiterea primului şoc opreşte deja fibrilaţia.

3. ÎNTREŢINEREA DEFIBRILATORULUI CARDIO-AID® 360-B, ATRIBUŢII


3.1. Curăţarea aparatului
Avertisment!
Nu utilizaţi nici un produs chimic agresiv sau acid pentru curăţarea aparatului, chiar dacă este diluat. Nu
utilizaţi nici o suprafaţă din material granular dăunător sau detergent inflamabil. Nu sterilizaţi aparatul şi
accesoriile sale, cu excepţia cazului în care este specificat în instrucţiunile accesoriilor.
Curăţaţi defibrilatorul şi cablurile sale cu o cârpă moale sau un burete, fără a folosi detergent agresiv. În timpul
curăţării asiguraţi-vă că nici un lichid nu va intra în conectorii aparatului. Acordaţi o atenţie deosebită la
curăţarea garniturii tubului de măsurare a tensiunii arteriale, pentru că dacă apa intră în tub, care intră în
aparat în timpul funcţionării dispozitivului de măsurare a tensiunii arteriale, poate deteriora supapa şi
compresorul.
Pentru curăţare puteţi folosi soluţie alcoolică, soluţie de amoniac cu apă, soluţie de peroxid sau alt detergent
de uz casnic neagresiv, aplicată pe un burete umed.
3.2. Întreţinerea obişnuită şi periodică
Asiguraţi-vă continuu că aparatul şi accesoriile sale sunt curate şi nedeteriorate. Gelul şi alte materiale lipite
de acesta trebuie să fie îndepărtate de pe electrozi. Starea de nedeteriorare a cablurilor electrozilor (izolaţia
cablului, rupere) trebuie verificată cu regularitate.
Starea bateriei trebuie urmărită cu atenţie, dacă aparatul indică faptul că rămâne fără baterie, acesta trebuie
conectat la reţeaua de alimentare, pentru a putea fi înlocuită bateria.
După câţiva ani de funcţionare capacitatea bateriei se poate reduce astfel încât nu mai pot fi garantate
condiţiile de funcţionare descrise în specificaţiile tehnice. În astfel de cazuri aparatul emite o alarmă, iar bateria
trebuie înlocuită. Înlocuirea bateriei trebuie efectuată numai de o persoană specializată.
Periodic (la 1 – 2 ani) parametrii principali ai defibrilatorului trebuie verificaţi şi, dacă este necesar, trebuie
efectuată o calibrare. Calibrarea trebuie efectuată numai de o persoană specializată în mentenanţă, cu calificări
adecvate.
Funcţionarea continuă şi sigură poate fi asigurată prin permiterea unui test de trezire. Dacă îl setăm atunci
defibrilatorul va porni în mod automat, o dată pe zi, şi va efectua câteva examinări de test. Funcţionarea auto-
testului de trezire este detaliată în secţiunea nr. 13.3.6.5. Acest test asigură o verificare continuă, în caz de
erori sau defecte de funcţionare el va emite imediat o alarmă.
Durata de viaţă estimată a aparatului este de 8 ani.
3.3. Manipularea bateriilor, întreţinere
Defibrilatorul CA360-B funcţionează cu baterii de tip NiMH, de 3000mAh. O baterie complet încărcată va
permite o monitorizare de minim 4 ore, emiterea a 100 şocuri de energie de 270J sau 2 ore de stimulare.
Nivelul de capacitate a bateriei poate fi văzut tot timpul pe indicatorul de baterie, explicaţia indicatorului poate
fi găsită în tabelul de la pagina 14.
Defibrilatorul este echipat cu un circuit inteligent de încărcare a bateriei, care efectuează toate sarcinile care
au legatură cu bateria, prin urmare, operatorul nu trebuie să-şi facă griji în această privinţă. Dacă simbolul
nivelului capacităţii bateriei de pe ecran indică un nivel scăzut al bateriei, atunci defibrilatorul trebuie conectat
la reţeaua de alimentare, printr-un cablu de alimentare, în acest fel începe încărcarea. Procesul de încărcare

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 7


este indicat de led-ul încărcătorului de baterie (18) (vezi secţiunea nr. 3.3): Aparatul, conectat la reţeaua de
alimentare, îşi indică nivelul de capacitate a încărcarii prin semnale intermitente.
În cazul de încărcare completă, led-ul luminează în continuu. În cazul în care aparatul nu este conectat la
reţeaua de alimentare, lumina led-ului este oprită.
După ce este conectat la reţeaua de alimentare, defibrilatorul respectă în continuare toate cerinţele de
siguranţă, astfel încât acesta poate fi utilizat fără restricţii.
Defibrilatorul, conectat la reţeaua de alimentare, este capabil să opereze chiar şi cu bateria descarcată sau
chiar şi fără baterie.
Avertisment!
Chiar dacă defibrilatorul nu este folosit, el trebuie conectat la reţeaua de alimentare o dată pe lună, pentru
a evita descărcarea completă a bateriei. Dacă nu reuşim să facem acest lucru, s-ar putea să putem repara
bateria doar cu procedura de formatare a bateriei. (vezi capitolul 19.)
Durata de viată a bateriei, în cazul utilizării normale, este de minim 2 ani. În timpul funcţionării şi cu timpul,
capacitatea bateriei se reduce, sub un anumit nivel critic defibrilatorul indică necesitatea schimbării bateriei.
3.4. CLASIFICĂRI
Defibrilatorul CA360-B este clasificat ca II.b. conform regulii nr. 9 descrisă la punctul III./3.1 al suplimentului
nr. IX al directivei consiliului de administraţie 93/42/EEC, modificată prin directiva 2007/47/EC.
Din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, clasificarea defibrilatorului CA360-B conform
standardului MSz EN 55011 este: grupul nr. 1, clasa B.

4. SIMBOLURI, COMENZI ŞI FUNCŢIILE ACESTORA


4.1. Simboluri de pe dispozitiv
Intrare Sistem de alarmă activat

Poziţia siguranţei principale Sistem de alarmă dezactivat

Echipament de tip CF Alarmă suspendată

Echipament de tip CF protejat de


Alarmă vocalăsetată pe dezactivat
defibrilator
Atenţie! Consultaţi Alarmă vocală activată, setată pe o
documentaţia anexată! tonalitate joasă

Alarmă vocală activată, setată pe o


Echipament de tip BF
tonalitate medie

Alarmă vocală activată, setată pe o


Pericol de electrocutare
tonalitate înaltă

Eveniment Nici o informaţie despre baterie

Printare Capacitatea bateriei < 25%

Dezarmare Capacitatea bateriei > 25%

Selector de fire Capacitatea bateriei > 50%

Dimensiunea selecţiei Capacitatea bateriei > 75%

Eroare detectată de sistem Capacitatea bateriei > 90%

Întrerupător Pornit/Oprit Eroare baterie

IP 32
Denumirea producătorului Verificarea de mediu

Curent alternativ SN Numărul de serie al aparatului

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 8


Eroare în sistemul de înaltă- Atenţie! Consultaţi manualul de
tensiune utilizare!
Echipamentul este sigur,
Condensatoare de înaltă tensiune
unitatea de înaltă-tensiune nu
descărcate (stare de avarie)
este încărcată
Simbol de stop-ceas, indică Defibrilatorul este gata pentru
timpul care a trecut de la pornire eliberarea şocului, este încărcat
În colţul din dreapta jos al Simbolul dispozitivului de măsurare a
ecranului poate fi văzut timpul şocurilor, lângă el poate fi văzut
sub forma: ora:minute numărul şocurilor emise
Filtru pentru mişcarea muşchilor
Filtru de linie pentru EKG
pentru EKG
Alarmă sistolică Alarmă de fibrilaţie ventriculară sau
alarmă de ritm al şocurilor
Stocarea unui eveniment care a Imprimare efectuată
avut loc
4.2. Elementele de comandă ale defibrilatorului CA360B şi funcţiile acestora

Funcţiile elementelor de control:


# Tasta Funcţia
1 Pornire prin menţinerea tastei apăsate pentru o jumătate de secundă
Oprire prin menţinerea tastei apăsate pentru o jumătate de secundă
2 Selector de fire (LEAD) Selectează între firele cablului ECG

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 9


3 EVENT Stochează o diagramă ECG şi datele în memoria internă
4 PRINT Porneşte sau opreşte imprimarea
5 SEMI AUTO Mod semi-automat
6 MANUAL Mod manual
7 PACING Mod de stimulare
8 NIBP Începerea măsurării tensiunii arteriale
9 FREEZE Îngheaţă imaginea ecranului în modul ECG
10 ALARM Schimbă alarma pe pornit sau oprit, im modul manual şi în modul de
stimulare.
11 a, Taste soft – 3 buc. Elementele de control ale funcţiilor schimbabile, funcţia actuală este afişată
b, c taste de acţionare a pe tastă. Tastele sunt marcate de la stânga la dreapta cu identificările 11a,
soft-ului 11b, 11c.
12 MENU Tastele de control al meniului, navigarea prin meniu. ▲ OK► ▼ ◄
13 ECG Modul ECG – 12- interlinii ECG
15 DISARM Dezarmare. Descărcarea internă a energiei.
16 Selector de amplificare Stabileşte amplificarea diagramei ECG
17 Tastă de acţiune Evenimentul ce urmează a fi efectuat apare pe ecran (analiză, încărcare,
emiterea şocului...)
LED galben. Nu este aprins dacă defibrilatorul nu este conectat la reţeaua
18 Afişajul stării bateriei de alimentare. Este intermitent sau aprins continuu atunci când există
încărcare.
Indicatorul stării de operare
Verde intermitent: defibrilatorul este gata de utilizare
19 Pregătire Roşu intermitent: defibrilatorul detectează o eroare
Nici o lumină, nici o intermitenţă: defibrilatorul nu este gata de utilizare
20 Conector ECG Conector pentru cablu pacient (cablu ECG)
21 Conectorul electrodului Conectorul electrodului defibrilatorului
defibrilatorului
22 Imprimantă imprimantă termică cu hârtie de 58 mm
23 Suport padele Suport de padele ale defibrilatorului
24 NIBP Conector de etanşare a măsurării tensiunii arteriale
25 SpO2 Conectorul senzorului SpO2 (Nellcor)
26 HEAD Conector cap de măsurarea parametrilor multipli (opţional)
27 USB A Conector USB gazdă
28 USB B Conector pentru dispozitive USB
29 LAN Conectarea la reţeaua locală
30 Conector de alimentare conector pentru cablu de alimentare 100-240V~ 50/60Hz
În continuare în descriere, elementele de control şi conectorii vor fi menţionate cu denumirile lor, prin punerea
în faţa lor în paranteze numărul # dat în tabelul anterior. De exemplu (22) Imprimantă

5. Pornirea şi oprirea aparatului


Defibrilatorul poate fi pornit sau oprit cu tasta (1) . La pornire, elementele de control trebuie apăsate pentru
o jumătate de secundă, astfel aparatul va porni, imaginea următoare va apare şi autotestarea aparatului va
începe. După rularea autotestării – care durează circa 15 secunde – defibrilatorul va fi gata de funcţionare,
acesta va stabili modul selectat în meniul de configurare (vezi secţiunea nr. 13.3.6.1).

Oprirea se poate face prin tasta (1) în orice stare a


defibrilatorului. Pentru aceasta, tasta trebuie apăsată timp
de aproximativ 2 secunde, pentru a evita oprirea
accidentală. Când defibrilatorul recunoaşte comanda de
oprire, imaginea de mai jos va apare pe ecran:

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 10


Astfel dispozitivul salvează informaţiile şi evenimentele
colectate în timpul operării. În timpul salvării tasta (11b)
poate fi apăsată, astfel procesul de salvare va fi întrerupt
iar defibrilatorul se va opri imediat.

6. UTILIZAREA ELECTROZILOR
6.1. Electrozii defibrilatorului
6.1.1. Electrozi de stimulare de unică folosinţă ai defibrilatorului
Electrodul de stimulare este un electrod de unică folosinţă, adeziv, dat în prealabil cu gel, care va fi folosit
imediat după deschiderea ambalajului şi scoaterea foliei protectoare. Acest electrod este potrivit pentru
defibrilare, stimulare transcutanată şi pentru dirijarea semnalului ECG. În continuare, acest tip de electrod va
fi denumit paduri de defibrilare.
Avertisment!
Înainte de utilizare verificaţi data expirării indicată pe ambalaj.

Conectati cablul apasandu-l cu fermitate Conectati electrozii defibrilatorului la cablu


in conectorul situat pe partea din faţă a unităţii

Conectaţi electrozii la pacient conform desenului de pe electrod sau în funcţie de


alte aspecte (vătămare, stimulator cardiac implatat, etc.)

Plasarea electrozilor în cazul unui implant de stimulator cardiac pe partea dreaptă

Aplicarea electrozilor Sterno-Apicalis: (pe marginea dreaptă a sternului şi în jurul apexului) Plasaţi electrodul
LL (lateral stânga) pe o parte a corpului, sub sânul stâng şi electrodul RA trebuie plasat pe partea dreaptă,
sub claviculă.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 11


Aplicarea Anterior-Posterior poate fi folosită pentru stimulare non-invazivă, pentru defibrilare manuală şi
pentru cardioversie sincronă, dar nu este potrivită în modul AED şi în cazul monitorizării ECG. Electrodul
anterior (electrodul pozitiv, ♥ sau LL) trebuie să fie pe partea stângă a corpului, sub sân, iar electrodul Posterior
(RA) trebuie să fie pe partea stângă a spatelui, în spatele inimii.
După ce aţi plasat electrozii, selectaţi energia dorită cu tastele de selectare a energiei (11a) (11b), situate pe
panoul frontal, apoi începeţi încărcarea prin apăsarea tastei de acţiune (17) şi dacă detectaţi un ritm de şoc
puteţi emite şocul prin apăsarea tastei de acţiune (17).
Avertisment!
Asiguraţi-vă că, pentru a evita şocul electric, în timpul defibrilării nimeni nu atinge pacientul, lichidele
conductoare care au legătură cu pacientul (gel, sânge, soluţie salină) şi obiectele de metal care au legătură
cu pacientul, ca de exemplu cadrul de pat sau targa. Aceste atingeri furnizează modalităţi de transmitere
nedorite pentru curentul defibrilator.
Utilizarea electrozilor de stimulare de unică folosinţă este indicată în următoarele cazuri:
Stimulare cardiacă transcutanată
Defibrilare semi-automată
Defibrilare „Fără-mâini” (operatorul nu ţine padela, electrodul este lipit de pacient) în modul manual
Vezi numerele de serie şi informaţiile despre comenzi din secţiunea nr. 16.
Atenţie!
Defibrilatorul măsoară impedanţa pacientului înainte de emiterea şocului. În cazul în care aceasta este în
afara razei de 20 Ω- 200 Ω, defibrilatorul va indica eroare şi nu va emite şocul.
Cauza unei impedanţe foarte scăzute ar putea fi prezenţa lichidului de conducere a curentului (gel, ser
fiziologic,...) în cantitate prea mare pe corp. În acest caz acesta trebuie şters.
În cazul unei impedanţe prea mari, electrodul se poate să fie prea uscat, sau poate fi expirat. Impedanţa
poate fi redusă prin schimbarea electrodului sau aplicarea de gel pe electrod.
6.1.2. Padelele de defibrilare

Conectati cablul cu fermitate in partea din fata a unitatii.

Prin rotirea placii, padela de defibrilare


pentru adult poate fi transformata
in padela de defibrilare pediatrica.

Elementele de control de pe padelele de defibrilare:

Selectarea energiei (1), încărcarea (2) emiterea şocului (3) pot fi controlate direct de pe tastele padelelor.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 12


Pentru emiterea şocului (defibrilarea), tastele 3 de pe ambele padele trebuie
apăsate în acelaşi timp.
Aplicaţi gel pe electrozi, apoi asezaţi-i pe pieptul pacientului: electrodul Apex
trebuie apăsat pe partea corpului sub sânul stâng, iar electrodul Stern trebuie
apăsat pe partea dreaptă, sub claviculă.
Selectaţi energia adecvată, cu ajutorul tastei notate cu 1, încărcaţi aparatul
apăsând tasta notată cu 2 şi, dacă detectaţi ritmul de şoc, apăsaţi apoi tastele
notate cu 3 de pe ambele padele în acelaşi timp, astfel şocul este livrat.
Avertisment!
Defibrilatorul măsoară impedanţa pacientului înainte de emiterea şocului. În cazul în care aceasta este în
afara razei de 20 Ω - 200 Ω, defibrilatorul va indica eroare şi nu va emite şocul.
Cauza unei impedanţe foarte scăzute ar putea fi prezenţa lichidului de conducere a curentului (gel, ser
fiziologic,...) în cantitate prea mare pe corp. În acest caz acesta trebuie şters.
În cazul unei impedanţe prea mari, electrodul se poate să fie prea uscat, sau poate fi expirat. Impedanţa
poate fi redusă prin schimbarea electrodului sau aplicarea de gel pe electrod.
Avertisment!
Asiguraţi-vă că, pentru a evita şocul electric, în timpul defibrilării nimeni nu atinge pacientul, lichidele
conductoare care au legătură cu pacientul (gel, sânge, soluţie salină) şi obiectele de metal care au legătură
cu pacientul, ca de exemplu cadrul de pat sau targa. Aceste atingeri furnizează modalităţi de transmitere
nedorite pentru curentul defibrilator.
Curăţare: Nu lăsaţi gelul să se usuce pe padelele de defibrilare, deoarece acest lucru poate face ca electrozii
să se degradeze mai devreme. După utilizare, dar cel puţin o dată pe zi, ştergeţi padelele de defibrilare cu
câteva şerveţele de hârtie.
Atenţie!
În timpul curăţării aparatul trebuie să fie oprit.
Pentru informaţii despre comandarea padelelor de defibrilare vezi secţiunea nr.16.
6.1.3. Electrodul de defibrilare intern
Electrodul intern de defibrilare poate fi folosit în timpul intervenţiilor chirurgicale pe cord, când pieptul
pacientului este deschis, iar impulsul defibrilatorului poate fi livrat direct către inimă.
Conector care nu se
sterilizează la autoclavă

Componente autoclavabile
(padelele defibrilatorului,
mâner şi cablu)

Nu indoiti cablul si nu il expuneti în


preajma electrozilor. Depozitaţi
electrozii aşa cum este ilustrat aici.
Manipulare
Sterilizaţi electrozii interni de defibrilare înainte de utilizare. Conectaţi cablul defibrilatorului cu fermitate, în
priza (21) aflată pe panoul din faţă al unităţii. Utilizaţi padelele defibrilatorului cu grijă şi verificaţi-le periodic
pentru deteriorări. Nu demontaţi decât dacă doriţi să înlocuiţi anumite componente ale electrodului. Când
înlocuiţi padelele nu le strângeţi.
Avertisment!
Asiguraţi-vă că, pentru a evita şocul electric, în timpul defibrilării nimeni nu atinge pacientul, lichidele
conductoare care au legătură cu pacientul (gel, sânge, soluţie salină) şi obiectele de metal care au legătură
cu pacientul, ca de exemplu cadrul de pat sau targa. Aceste atingeri furnizează modalităţi de transmitere
nedorite pentru curentul defibrilator.
Demontare
Pentru a demonta cablul autoclavabil de la conectorul non-autoclavabil, scoateţi cablul din defibrilator, trăgând
doar de mufă (niciodată să nu trageţi direct de cablu sau să îl detensionaţi pentru a-l elibera). Apăsaţi butonul
de eliberare de pe conector pentru a elibera cablul din conector.
Curăţare

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 13


Nu curăţaţi padelele în maşina de spălat vase – deoarece acest lucru poate duce la o uzură mecanică – în
schimb frecaţi-le uşor cu mâna înainte de sterilizare. Componentele de deasupra pot fi sterilizate în autoclavă
cu aburi.
Temperatură recomandată: 134ºC (maxim 140ºC, 284ºF)
Presiune: 2.2 bari (32 PSI)
Durată: 3,5 minute
Timp de uscare: 7-8 minute
Informaţii despre comenzi:
Există 3 dimensiuni de padele interne. Pentru informaţii despre comenzi vezi secţiunea nr. 16.
6.2. Cablul pacient ECG
Trei tipuri diferite de cabluri ECG pot fi conectate la aparat. Cablul ECG aplicat este în mod automat recunoscut
de către aparat, care va stabili imaginea ecranului în consecinţă şi va decide care dintre firele de bază vor
putea fi selectate cu tastele selectorului de fire.
6.2.1. Cablul ECG cu 10 derivaţii
Electrozii ECG trebuie plasaţi în aşa fel încât să asigure un bun contact, pentru a obţine o înregistrare fără nici
un zgomot de fundal. În cazul în care se utilizează electrozi de unică folosinţă, trebuie verificată data de
expirare indicată pe ambalaj şi pot fi folosiţi doar dacă sunt încă în termen. În cazul în care se utilizează
electrozi tip cleşte sau ventuză, este necesară aplicarea cu gel pentru a avea un contact bun. Plasarea
electrozilor în caz de derivaţii standard şi de tip Cabrera:

R: mâna dreaptă L: mâna stângă


N: piciorul drept F: piciorul stâng

R L

N F

V1: în dreptul spaţiului IV intercostal, la marginea din dreapta a


sternului
V2: în dreptul spaţiului IV intercostal, la marginea din stânga a
sternului
V3: la mijlocul distanţei dintre V2 şi V4
V4: în dreptul spaţiului V intercostal, pe linia medioclaviculară
V5: în dreptul spaţiului V intercostal, pe linia axială anterioară
V6: în dreptul spaţiului V intercostal, pe linia axilară mijlocie
Pentru informaţii cu privire la comenzi vezi secţiunea nr. 16.
6.2.2. Cablul ECG cu 3 derivaţii
Acest cablu poate fi folosit în cazul în care nu este nevoie de cabluri pe piept, când se doreşte să se vadă doar
derivaţiile I, II şi III cu ajutorul a trei bucăţi de electrozi adezivi. Plasarea electrozilor poate fi văzută în figura
următoare:

1: Roşu
2: Galben
3: Verde

Pentru informaţii cu privire la comenzi vezi secţiunea nr. 16.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 14


6.2.3. Cablu ECG cu 5 derivaţii
Acest cablu este pentru monitorizarea derivaţiilor membrelor (I, II, III, aVR, aVL, aVF) şi o derivaţie a pieptului.
Cu acest cablu pot fi monitorizate 3 derivaţii măsurate simultan (I, II, Vx) şi 4 derivaţii calculate (III, aVR, aVL,
aVF). Depinde de plasarea electrodului de culoare albă, care dintre derivaţii va fi văzută. Vom vedea derivaţia
pieptului unde am plasat electrodul.

1: Roşu
2: Galben
3: Verde
4: Negru
5: Alb

Pentru informaţii cu privire la comenzi vezi secţiunea nr. 16.


6.2.4. ECG de la monitor extern
Există posibilitatea de a conecta semnalul ECG de la un monitor ECG extern, ca de exemplu electrocardiograf
sau monitor de pacient. Deci, dacă electrozii ECG sunt deja pe pacient, nu este necesar să se conecteze mai
mulţi electrozi. Tensiunea de ieşire a monitorului ECG extern trebuie să fie în gama de variaţie de +/-10 V,
semnalul trebuie să fie conectat la conectrorul de intreare ECG (20) printr-un cablu accesibil de la producător.
Întârzierea semnalului de ieşire al monitorului poate fi de maxim 10 ms, aceasta este responsabilitatea
utilizatorului. Sensibilitatea monitorului poate fi 100 mV/mV sau 1000 mV/mV. În meniul de configurare (vezi
secţiunea 13.3.8.6) senzitivitatea reală trebuie să fie ajustată.

7. MENIUL DE UTILIZARE
În timpul operării defibrilatorului este necesar, în mod continuu, de a utiliza meniul de utilizare, pentru selecţia
parametrilor şi vizualizarea diagramelor, pentru setările de limitare a alarmei şi pentru setarea sunetului, a
vitezei de derulare a diagramelor şi a altor parametri. Prin urmare, înainte de descrierea modurilor
defibrilatorului, vă prezentăm pe scurt utilizarea şi opţiunile meniului de utilizare.
După pornire, defibrilatorul intră în modul stabilit în meniul de configurare (vezi secţiunea nr. 13.3.6.1) şi este
gata de funcţionare.
Meniul de utilizare apare pe ecran în modul următor, prin apăsarea tastei OK►, în acele moduri în care este
activat:

7.1. SEMI-AUTOMAT
În modul semi-automat meniul de utilizare este dezactivat, toţi parametrii sunt setaţi, nu este necesară nici o
intervenţie a utilizatorului, instrucţiunile defibrilatorului trebuie să fie urmate. În cazul în care dorim să folosim
meniul de utilizare, trebuie să trecem pe modul manual.
7.2. Modul MANUAL
Meniul de utilizare poate fi controlat cu tasta de meniu (12), dacă este necesară schimbarea oricărei setări.
Pentru a intra în meniu apăsaţi tastele etichetate (12) şi OK►, astfel apare meniul. Dacă alături de denumirea
meniului apare semnul >, acest lucru înseamnă că acest meniu are şi un submeniu. Intrarea în submeniu se
face, de asemenea, prin apăsarea butonului OK►.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 15


Parametrii setabili se găsesc în partea de jos a meniului. Parametrul ce urmează a fi modificat poate fi selectat
prin apăsarea tastelor (12) ▲ şi ▼ şi putem începe modificările prin apăsarea tastei OK►. Prin apăsarea tastei
OK►, culoarea parametrului se va schimba din alb în verde, acest lucru arată posibilitatea că acest parametru
poate fi modificat. Modificarea poate fi făcută de tastele ▲ şi ▼, iar apoi poate fi validată de tasta ◄. Astfel
culoarea parametrului se va schimba înapoi în alb. Pentru întoarcerea la nivelul meniului precedent, tot tasta
◄ trebuie apăsată. Ieşirea imediată din meniu se poate face cu tasta de închidere a meniului (11c).
Componentele meniului:
Meniu viteză Aici se poate vedea viteza de rulare a curbelor diferitelor diagrame văzute pe ecran.
Meniu sunet Sunetul de vorbire (scăzut, mediu, ridicat), sunetul alarmei, sunetul de apăsare a tastelor
şi sunetul QRS (mut, scăzut, mediu, ridicat).
Meniu filtre Filtrele canalelor ECG (filtru de bază, filtru muscular, filtru de linie) se pot porni şi opri şi
frecvenţa punctului de întrerupere a filtrului muscular este selectabilă.
Meniu de Pentru parametrii măsuraţi este posibil să se stabilească limite de alarmă: limită HR
limitare a inferioară şi superioară, limită SpO2 % inferioară şi superioară, limitele inferioare şi
alarmei superioare ale sistolei, diastolei şi valorii medii ale NIBP pot fi setate una câte una. Este
posibil să se seteze limitele inferioare şi superioare ale pulsului, măsurat de senzorul SPO2.
Meniu NIBP Aparatul de măsurare non-invazivă a tensiunii arteriale poate măsura tensiunea arterială
la adulţi şi copii, acesta poate face măsurători manuale, repetate şi continue.
Operarea meniului NIBP:
În caz de selectare a modului de măsurare a tensiunii arteriale la copii, trebuie să se aplice
manşeta pediatrică, care se umflă şi se deumflă mai greu de către unitatea de control. În
caz de selectare a modului pentru adulţi, se aplică manşetă normală adultă şi viteză
normală.
Selecţia intervalului de măsurătoare: în modul automat aparatul repetă măsurătoarea,
conform timpului selectat aici.
Dacă măsurătoarea automată este dezactivată atunci măsurarea tensiunii arteriale poate
începe doar prin apăsarea tastei (8) NSTART (măsurare manuală).
Meniu alarmă Setează setările de fabrică implicite ale alarmei: în acest fel setările implicite ale alarmei
vor fi încărcate, inclusiv limitele alarmei şi toti ceilalţi parametrii. Volum alarmă: setarea
volumului alarmei. Volumuri selectabile: mut, scăzut, mediu, înalt.
Alte setări Configuraţie implicită: configuraţia de afişaj din fabrică, implicită – parametrii şi diagrame-
sunt setabile aici.
Luminozitate Valoarea luminozităţii de la 1 – 10 este selectabilă aici. 10 reprezintă luminozitate maximă
LCD: şi 1 luminozitate minimă.
Meniu de Modul de sincronizare defibrilare-cardioversie este selectabil aici. La pornirea
sincronizare defibrilatorului modul modul deblocat este valid. În meniul de utilizare este posibilă
trecerea la modul blocat. Modul blocat este valid până la închiderea aparatului sau până
la selectarea din nou a modului deblocat din meniul de utilizare. Descrierea modului
deblocat şi blocat se găseşte în capitolul 11.2.2.
O opţiune suplimentară a meniului o reprezintă selectarea funcţiei câmpurilor parametrilor şi a câmpurilor de
vizualizare a diagramei. Aceasta se poate face chiar dacă nu este în structura meniului. Dacă apăsaţi tasta ▼
sau ▲ atunci fundalul unuia dintre câmpurile parametrilor sau a vizualizării diagramei se va transforma în
bleumarin şi va începe să clipească, indicând în acest fel că poate fi modificat câmpul.
Selectaţi câmpul ce urmează a fi modificat cu tasta ▲ sau ▼, apoi intraţi în meniu cu butonul OK►. Aici
puteţi selecta parametrul ce urmează a fi afişat şi, în cazul diagramelor, viteza de rulare. În cadrul selectării
parametrilor, puteţi selecta de asemenea limitele alarmei şi starea acesteia. Stând cu cursorul pe selecţia
parametrilor, apăsând butonul OK► veţi intra în modul de selecţie. Apoi culoarea parametrului se va
transforma în verde şi, cu ajutorul tastelor ▲ şi ▼ puteţi selecta dintre parametrii opţionali. Puteţi confirma
selecţia apăsând butonul OK►. Puteţi ieşi din meniu cu tasta ◄. Aici funcţionează de asemenea şi tasta de
închidere a meniului (11c).
7.3. Modul STIMULARE
Operarea meniului de utilizare este identică cu cea descrisă la modul manual.
7.4. Modul ECG
Structura meniului, începând cu butonul OK► este aceeaşi cu cea descrisă în modurile MANUAL şi STIMULARE.
De asemenea funcţiile câmpurilor celor trei parametrii pot fi setate în modul descris mai sus, selectând
câmpurile cu tastele ▲ şi ▼, apoi intrând efectiv în meniu cu tasta OK►. În modul ECG nu este posibilă
selectarea diagramelor pentru vizualizare. În cazul cablului pacient cu 10 fire întotdeauna sunt afişate 12
derivaţii, în cazul unui cablu pacient cu 5 fire 7 derivaţii sunt afişate. În cazul unui cablu pacient cu 3 fire o
derivaţie este pe ecran, dar aici puteţi selecta derivaţiile I, II, III cu tasta de selecţie a derivaţiilor (2). O curbă

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 16


de ritm poate fi văzută sub derivaţiile ECG, care poate fi oprită. Dacă o opriţi, atunci spaţiul de vizualizare a
celor 12 derivaţii ECG va creşte cu acest spaţiu. Curba de ritm poate fi pornită sau oprită cu tasta (11a) a
funcţiilor variabile, a căror funcţie în modul ECG este „Modificare aspect”. Prin apăsarea acestei taste, apare
meniul „Opţiune aspect ECG”, în care curba de ritm poate fi pornită sau oprită. Prin apăsarea butonului OK►,
culoarea de configurare (pornit sau oprit) se va transforma în verde, apoi configurarea poate fi modificată cu
tastele ▲, ▼. Prin apăsarea butonului OK► culoarea configurării selectate se va preschimba înapoi în alb şi
este posibilă ieşirea din meniu cu ajutorul tastei OK ► sau cea de închidere a meniului (11c).

8. IMPRIMAREA
Defibrilatorul CA360-B este echipat cu o imprimantă termică, ce imprimă pe hârtie lată de 58 mm.
Imprimarea poate fi pornită sau oprită cu butonul (4) IMPRIMARE.
Imprimarea pornită manual: în acest caz operaţia poate fi oprită prin apăsarea butinului (4) IMPRIMARE, sau
se va opri automat în funcţie de timpul setat în configurarea de setare a timpului (secţiunea nr. 13.3.8.2), la
punctul meniului de mentenanţă „setări periferice”. Acest interval poate fi de 16, 20, 32 sau 120 secunde.
Viteza de imprimare poate fi de asemenea setată în meniul de configurare, conform descrierii din secţiunea
nr. 13.3.8.3.
Atenţie!
În modul AED imprimarea nu este posibilă. Dacă imprimarea este necesară după utilizarea AED, trebuie
să treceţi în modul MANUAL şi aici puteţi începe printarea prin apăsarea butonului (4) IMPRIMARE.
Încărcarea şi schimbarea hartiei de imprimare:
(22) Imprimanta se află pe partea stângă a defibrilatorului. Uşa imprimantei poate fi deschisă prin apăsarea
butonului de deschidere a uşii imprimantei, conform imaginii care urmează. Rola de hârtie trebuie pusă aici în
aşa fel încât atunci când închidem uşa partea termală trebuie să fie în partea de sus. Puneţi rola de hârtie cu
grijă, în aşa fel încât să nu se mototolească sau să se blocheze atunci când se închide uşa imprimantei.

Butonul de eliminare al imprimantei

Imprimarea automată şi imprimarea rapoartelor evenimentelor sunt activate sau dezactivate în meniul de
configurare (capitolele 13.3.8.1 şi 13.3.8.4). Imprimarea automată începe la evenimente-asistole sau alarme
VF sau la emiterea şocului – lungimea este de 8 secunde cu 2 secunde de pre-întârziere. Emiterea şocului este
de asemenea un eveniment, lungimea este de 8 secunde cu 2 secunde de pre-întârziere. Printarea automată
nu poate fi oprită cu tasta IMPRIMARE, se opreşte automat după 8 secunde.

9. SISTEMUL DE ALARMĂ AL DEFIBRILATORULUI CA360-B


Sistemul de alarmă al defibrilatorului CA360-B este capabil să recepţioneze alarme de origine tehnică sau
fiziologică. Motivul alarmei tehnice poate fi de două tipuri. Unul dintre ele îl reprezintă eroarea aparatului, care
este detectată de testul intern al defibrilatorului (de exemplu eroare de baterie, eroare a tabloului aparatului,
eroare de măsurare, etc.). Celălalt tip de eroare este legat de senzori, ca de exemplu electrozi scoşi, semnal
ECG cu zgomot de fundal, senzorul periferic SPO2 scos, eroare a manşetei de tensiune arterială, etc.
Tipul de alarmă de origine fiziologică este posibil dacă oricare dintre parametrii măsuraţi depăşesc limitele
alarmei configurate anterior.
9.1. Noţiuni privitoare la ALARMĂ
• Prioritate
Prioritatea poate fi la un nivel ridicat, mediu, scăzut sau de bază (notificarea). Semnalul alarmei (semnale
audio şi vizuale) depinde de nivelul de prioritate. Alarmele de ordin tehnic au o prioritate de bază, iar pentru
fiecare alarmă de ordin fiziologic este posibilă setarea priorităţii.
• Blocarea alarmei

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 17


Dacă alarma este setată pe blocare, atunci acest status poate fi schimbat doar dacă operatorul confirmă alarma
cu butonul (10) Alarmă. În cazul alarmelor deblocate, când motivul alarmei nu mai există dispare şi starea de
alarmă. Modul de blocare sau de deblocare al alarmei poate fi selectat în meniul de alarmă.
• Dezactivarea globală a alarmei
Alarmele de ordin fiziologic pot fi dezactivate la nivel global, pentru alarmele de ordin tehnic această
dezactivare nu poate fi validată. Alarmele pot fi dezactivate atât individual, cât şi din meniu.
• Amânarea în cazul apariţiei sau încetării unei alarme
În cazul în care unul din parametrii depăşeşte limita alarmei, sistemul de alarmă nu alertează imediat, în acest
fel putem evita ca schimbările de scurtă durată sau zgomotul de fundal să cauzeze pornirea alarmei. Întârzierea
depinde de parametrii, dar nu este o valoare setabilă. În cazul dispariţiei motivului de alarmă, întârzierea apare
în acelaşi fel. Dacă în acest timp, motivul de alarmă reapare, evenimentul alarmei nu se termină. Întârzierea
poate fi şi 0, mai ales în cazul alarmelor de ordin tehnic. Timpul de întârziere nu este setabil. Starea sistemului
de alarmă şi sunetul de alarmă sunt indicate prin simbolurile din tabelul nr. 3.1. (Sistemul de alarmă oprit,
activat sau pe pauză şi semnalul audio oprit sau sunetul.)
• Suspendarea
Dacă are loc un eveniment de declanşare a alarmei, operatorul poate pune pe pauză alarma cu ajutorul
butonului (10) ALARMĂ. În cazul în care motivul de alarmă nu dispare, atunci, după ce timpul în care este
pusă pe pauză se termină, alarma va fi valabilă din nou.
Nu toate alarmele pot fi puse pe pauză, se pot pune pe pauză în special alarmele de natură fiziologică. Timpul
de pauză poate fi setat din meniu.
• Alarmele de natură tehnică au prioritate scăzută, nu pot fi dezactivate la nivel global, întârzierea lor
este de 0 secunde. Motivul alarmelor de ordin tehnic apar întotdeauna pe afişaj în timpul alarmei, informează
operatorul cu privire la motivul alarmei (de exemplu semnal ECG cu zgomot de fond, lipseşte cablul pacient,
eroare a manşetei NIBP,...).
9.2. Remedierea sistemului de alarmă
Sistemul de alarmă se poate remedia în meniul de utilizare, meniul de configurare şi în funcţia activată cu tasta
(10) ALARMĂ.
În meniul de utilizare (vezi capitolul 7.2) putem configura setările implicite ale alarmei şi volumul sunetului
alarmei.
Limitele alarmei sunt setabile prin selectarea câmpurilor parametrului, aşa cum este descris în capitolul 7.2.
Aici putem seta starea alarmei aplicată de asemenea actualului parametru de natură fiziologică.
În meniul de configurare toţi parametrii alarmei sunt setabili. Descrierea parametrilor şi a valorilor configurabile
se regăseşte în capitolul 13.3.3.
Utilizarea tastei (10) ALARMĂ:
Dacă sistemul de alarmă este pornit, dar nu este nici un eveniment de declanşare a alarmei, atunci, prin
apăsarea tastei (10) ALARMĂ, tasta soft (11c) primeşte funcţia „Alarmă dezactivată” pentru câteva secunde.
Dacă această tastă este apăsată, sistemul de alarmă este dezactivat, acest

lucru este semnalat în colţul din stânga sus al ecranului printr-o pictogramă . Dacă nu atingem această
tastă, va reveni la funcţia iniţială.
Dacă sistemul de alarmă este în starea de activare şi există un eveniment real de declanşare a alarmei, prin
apăsarea tastei (10)ALARMĂ, tastele soft primesc funcţiile: (11a) Confirmare, (11b) Suspendare, (11c)
Dezactivare alarmă.
Dacă folosim tasta (11a) Confirmare, ştergem evenimentele stocate de declanşare a alarmei. Aceasta este
confirmarea manuală. Dacă folosim tasta (11b)Suspendare, alarma va fi suspendată pentru un timp setat în
meniul de configurare. Iconiţa de pe ecran semnalizează acest lucru. Când timpul de suspendare s-a terminat,
alarma va deveni din nou activă. Prin apăsarea tastei (11c)Dezactivare alarmă, sistemul de alarmă se poate
dezactiva. Dacă nu apăsăm aceste taste, după câteva secunde îşi vor recăpăta funcţiile iniţiale.
Dacă există un eveniment de declanşare a alarmei suspendat, tasta (11a) primeşte funcţia de anulare a
suspendării.
Dacă sistemul de alarmă este în starea de dezactivare, prin apăsarea tastei (10)ALARMĂ, sistemul de alarmă
trece în starea de activare.
Volumul sunetului alarmei este configurabil în meniul de utilizare/Volum/meniul de volum al sunetului alarmei
(vezi capitolul 7.2). Nivele posibile: MUT, SCĂZUT, MEDIU, ÎNALT.
Tabelul parametrilor de natură fiziologică, capabili să cauzeze alarma şi setările asociate:

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 18


superioară
Dezactivar

din fabrică

din fabrică

Întârziere
inferioară

Prioritate
e globală

implicită

implicită
Valoare

Valoare
blocată
Alarmă
Limită

Limită
Parametru

Asistolie Nu 2s 4s 3s Da Da Mare 2 s
Fibrilaţie ventriculară Nu Nu Nu Mare 0 s
Limită inferioară HR Da 15 BPM 300 BPM 100 BPM Selectabil Da Medie 2 s
Limită superioară HR Da 15 BPM 300 BPM 50 BPM Selectabil Da Medie 2 s
Limită superioară NIBP Da 40 mmHg 260 mmHg 110 mmHg Nu Nu Medie 2 s
(tensiune non‐invazivă)
diastolică
Limită inferioară NIBP Da 20 mmHg 110 mmHg 50 mmHg Nu Nu Medie 2s
diastolică
Limită superioară Da 40 mmHg 260 mmHg 130 mmHg Nu Nu Medie 2s
valoare medie NIBP
Limită inferioară valoare Da 20 mmHg 130 mmHg 70 mmHg Nu Nu Medie 2s
medie NIBP
Limită superioară NIBP Da 40 mmHg 260 mmHg 150 mmHg Nu Nu Medie 2s
sistolică
Limită inferioară NIBP Da 20 mmHg 150 mmHg 90 mmHg Nu Nu Medie 2s
sistolică
Limită superioară NIBP Da 15 BPM 300 BPM 100 BPM Nu Nu Medie 2s
puls
Limită inferioară NIBP Da 15 BPM 300 BPM 50 BPM Nu Nu Medie 2s
puls
Limită superioară puls Da 15 BPM 300 BPM 100 BPM Selectabil Da Medie 2s
SpO2
Limită inferioară puls Da 15 BPM 300 BPM 50 BPM Selectabil Da Medie 2s
SpO2
Limită superioară Da 50% 100% 100% Selectabil Da Medie 2s
saturaţie SpO2
Limită inferioară Da 50% 100% 90% Selectabil Da Medie 2s
saturaţie SpO2

10. DOTĂRILE AUXILIARE ALE DEFIBRILATORULUI


În toate modurile defibrilatorului funcţionează recunoaşterea QRS şi – exceptând modul AED – funcţionează
opţional măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale şi monitorizarea SPO2 şi CO2. Prin urmare, înainte de
modurile terapeutice şi de monitorizare, vom face o prezentare generală a utilizării acestor servicii.
10.1. Recunoaşterea QRS şi semnalele acustice QRS
În toate modurile defibrilatorului funcţionează un algoritm de recunoaştere QRS, care analizează canalul ECG
selectat pentru afişare. Când un algoritm de recunoaştere QRS identifică o undă QRS emite un semnal sonor,
astfel ritmul este sesizat de ureche. Volumul QRS este de asemenea ajustabil în meniul de utilizare (capitolul
7.2.) şi în meniul de configurare (capitolul 13.3.4.1).
Dacă senzorul SpO2 este, de asemenea, pe pacient, divizarea sunetului QRS depinde de saturaţia în oxigen.
Dacă saturaţia scade, divizarea scade de asemenea, astfel schimbarea saturaţiei în oxigen este sesizabilă de
către ureche.
10.2. Măsurarea saturaţiei în oxigen (SpO2) (Opţional)
Pentru măsurarea saturaţiei în oxigen, în defibrilatorul CA360-B este aplicat un modul Covidien (Nellcor)
echipat cu un senzor captor pentru deget. Cu ajutorul senzorului captor pentru deget, saturaţia în oxigen poate
fi măsurată în continuu în procente, unda pulsului poate fi monitorizată în modurile MANUAL şi STIMULARE şi,
din unda pulsului, valoarea pulsului poate fi de asemenea definită. Valoarea pulsului recepţionată de la modulul
SPO2, atât pe afişaj, cât şi în descriere, este menţionată ca „Puls”.
În modul MANUAL, pe partea stângă a afişajului, în câmpul de sub canalul ECG, poate fi selectată monitorizarea
undei pulsului cu viteza de rulare configurabilă. Procentul de SPO2 şi valoarea pulsului sunt selectabile într-
unul din câmpurile parametrilor de pe partea dreaptă şi de asemenea li se pot ataşa valori de limitare a alarmei,
care vor fi afişate în partea de jos a câmpului parametrului.
În modul STIMULARE operarea este similară cu cea din modul MANUAL, unda pulsului, procentul de SPO2 şi
valoarea pulsului pot fi vizualizate şi viteza de rulare a undei impulsului poate fi configurată. În modul ECG,
procentul de SPO2 şi valoarea pulsului sunt afişate şi setarea limitelor alarmei poate fi selectată într-unul dintre
câmpurile parametrului de pe partea dreaptă. În câmpurile parametrului valoarea HR şi NIBP, precum şi a
limitelor alarmei sunt configurabile în oricare dintre moduri.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 19


10.2.1. Pregătirea măsurării:
Conectaţi cablul de extensie al senzorului la conectorul SpO2 (25), localizat pe partea dreaptă a aparatului.
Dacă defibrilatorul este pornit, atunci, prin efectuarea celor de mai sus, modulul este gata de operare. Lumina
roşie a ledului senzorului captor pentru deget indică faptul că senzorul a fost conectat.
Folosiţi numai captoare pentru deget recomandate de Innomed!
10.2.2. Pregătirea pacientului:
Înainte de a utiliza captorul pentru deget, dacă este necesar, tăiaţi unghiile de la degetele pacientului şi
îndepărtati materialele legate de acestea de pe unghii, deoarece pot da o măsurătoare falsă.
Plasaţi cleştele pe unghia pacientului, astfel încât ledul care luminează roşu să fie deasupra unghiei pacientului.
Nu folosiţi manşeta de măsurare a tensiunii arteriale şi senzorul captor pentru deget pe aceeaşi mână, poate
cauza alarme false. Lumina externă prea mare poate interfera cu măsurătoarea, în acest caz este recomandat
să acoperiţi mâna pe care este poziţionat captorul pentru deget.
După ce captorul pentru deget a fost plasat pe pacient, monitorizarea începe automat, valoarea procentuală
SPO2 şi unda impulsului sunt afişate.
Avertisment!
Verificaţi captorul pentru deget cel puţin o dată la 4 ore. Dacă vedeţi orice schimbare la deget, sau calitatea
undei impulsului se deteriorează, pentru fiabilitatea măsurării, puneţi captorul pe alt deget şi verificaţi
circulaţia pacientului.
Avertisment!
Orice tipuri de interferenţe cunoscute a influenţa funcţiile sau precizia echipamentului pulsoximetru;
În caz de terapie fotodinamică aplicată simultan, vă rugăm să luaţi în considerare parametrii de emisia
luminii ai captorului de deget.
10.3. Utilizarea măsurării non-invazive a tensiunii arteriale (Opţional)
Avertisment!
Măsurarea non-invazivă a tensiunii arteriale nu funcţionează în modul AED, astfel, dacă după o resuscitare
de succes doriţi să măsuraţi tensiunea arterială cu aparatul, atunci trebuie să treceţi în modul manual,
apăsând butonul (6) Manual.
Aparatul de măsurare non-invazivă a tensiunii arteriale este potrivit pentru măsurări a tensiunii arteriale atât
la copii, cât şi la adulţi. Poate fi folosit atât în mod automat, cât şi în mod manual. În modul manual o
măsurătoare a tensiunii arteriale poate începe prin apăsarea o dată a butonului (8) NSTART.
În modul automat măsurarea poate fi continuă (STAT) sau poate fi o măsurătoare care se repetă periodic,
setabilă în meniu. Modul automat poate începe şi opri prin apăsarea o dată a butonului (8) NSTART.
Avertisment!
Repetarea măsurării (la fiecare 1-2 min) este permisă doar pentru o scurtă perioadă de timp (5-10 min.)
pentru a nu face vreun rău pacientului!
Măsurarea automată continuă este făcută într-un mod în care, după dezumflarea manşetei, urmează începerea
imediată a următoarei măsurători. Această măsurare automată continuă este permisă să dureze doar 5 minute
maxim, dar poate fi oprită oricând prin apăsarea butonului (8) NSTART.
10.3.1. Metoda de măsurare:
Conectaţi tubul manşetei tensiunii arteriale la conectorul (24) NIBP şi fixaţi manşetă pe partea de sus a braţului
pacientului, conform instrucţiunilor. (În cazul folosirii senzorului SPO2, nu trebuie plasat pe aceeaşi mână cu
manşeta.) Prin aceasta, aparatul de măsurare a tensiunii arteriale este gata de utilizare.
Măsurarea tensiunii arteriale poate începe prin apăsarea butonului (8) NSTART. Modulul ridică presiunea
manşetei peste valoarea de presiune sistolică. Apoi presiunea internă a manşetei va scădea gradual, între timp
modulul analizează undele de presiune cauzate de puls şi din acestea calculează valorile arteriale sistolice,
diastolice şi de presiune principală.
Aparatul este capabil să măsoare tensiunea arterială atât în modul adult, cât şi în modul neonatal.
10.3.2. Pregătirea măsurării
Cel mai important lucru este pregătirea pacientului pentru măsurători. În cazul în care pacientul nu stă liniştit,
este foarte probabil ca rezultatul măsurătorii să fie fals sau fără succes. Prin urmare este foarte important să
informăm pacientul, astfel încât în timpul măsurării să îşi ţină braţul întins pe pat, în repaus, drept.
10.3.2.1. Mărimea manşetei
Pentru măsurătoare exactă este important să alegem mărimea potrivită de manşetă. Partea manşetei care se
umflă trebuie să ajungă în jurul membrelor în procent de 50-80% şi circumferinţa ei trebuie să fie de circa 2/3
din lungimea părţii superioare a braţului. Dacă pe manşetă se găseşte vreun marcaj, atunci se va decide în
consecinţă, dacă marimea este potrivită sau nu. În cazul în care nu este disponibilă nici o manşetă de mărime
potrivită, atunci alegeţi mai bine o manşetă mai mare decât una mai mică.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 20


10.3.2.2. Poziţionarea manşetei
Manşetă dezumflată trebuie să fie înfăşurată strâns în jurul părţii superioare a braţului pacientului, dar nu
strânsă excesiv de tare.
Avertisment!
Asiguraţi-vă că centrul marcat al părţii gonflabile este deasupra arterei pacientului, conform instrucţiunilor
manşetei.
Este foarte important ca manşeta să nu fie plasată pe vreo încheietură (cot, genunchi), iar membrul trebuie
să fie întins pentru a evita orice măsurătoare falsă. Manşeta nu trebuie pusă pe acelaşi braţ al pacientului,
pe care se găseşte şi captorul pentru deget al pulsoximetrului, deoarece interferează cu măsurătoarea
captorului, care poate cauza alarme false.
În timpul măsurătorii vă rugăm să nu strângeţi furtunul manşetei, pentru a evita fisurarea tuburilor.
Verificaţi cu regularitate ca măsurătoarea să nu deterioreze circulaţia pacientului, verificaţi membrul afectat.
Rezultatul apare în câmpul parametrului din partea dreaptă. Dacă nu a fost selectat nici un câmp de parametrii
pentru vizualizarea NIBP, aparatul îşi va aminti rezultatul ultimei măsurători şi dacă vom alege un câmp pentru
vizualizarea NIBP, atunci rezultatul ultimei măsurători va apare acolo.
10.4. Capnograful CO2 (Opţional)
În cazul utilizării defibrilatorului CA360-B, Innomed Medical oferă două opţiuni de monitorizare şi măsurare
continuă a dioxidului de carbon respirat (CO2) şi a ratei de respiraţie. Acestea sunt: senzorul pentru
Respironics, senzorul CO2 Capnostat® 5 Mainstream şi modulul CO2 LoFlo™ Sidestream.
Înainte de utilizarea senzorului capnografului, conectaţi-l la conectorul (26) HEAD de pe partea dreaptă a
defibrilatorului. Porniţi aparatul şi, după auto-testare, treceţi în modurile Manual, Stimulare sau ECG. În aceste
moduri defibrilatorul măsoară parametrii EtCO 2 şi rata respiraţiei. În modurile Manual şi Stimulare aparatul
afişează de asemenea şi o diagramă CO2.
10.4.1. Afişarea parametrilor şi a curbei CO2
În modurile Manual şi Stimulare, în timpul monitorizării, apăsaţi butonul (12) ▲, câmpul diagramei SpO2,
aflată sub câmpul diagramei ECG, începe să clipească. Câmpurile care sclipesc pot fi mutate cu butoanele ▲
şi ▼ printre câmpurile parametrului sau al diagramei.
Prin apăsarea butonului OK► de pe câmpul diagramei intermitente, apare o fereastră de meniu în timp ce
curba ce se doreşte a fi afişată poate fi selectată. Semnul selecţiei este la punctul „Selecţie curbă”. Prin
apăsarea butonului OK►, denumirea curbei curente se schimbă în verde şi poate fi modificată cu butoanele
▲ şi ▼. Dacă intenţionaţi să afişaţi diagrama CO2, setaţi-o şi apăsaţi butonul OK►. Textul CO2 se schimbă în
alb şi apar două componente noi ale meniului, în timp ce viteza şi amplitudinea diagramei pot fi configurate,
conform descrierii din capitolul 7.2. Meniul poate fi închis cu butonul ◄. Câmpul clipeşte în continuare.
Intermitenţa poate fi oprită prin apăsarea din nou a butonului ◄. În cazul în care şi alţi parametrii trebuie
configuraţi, apăsaţi butonul ▲, câmpul începe să clipească din nou. Mutaţi câmpurile intermitente în câmpul
parametrului pentru a fi configurat cu butoanele ▲ şi ▼. Configuraţi parametrii conform descrierii din capitolul
7.2. Capnograful poate măsura parametrii EtCO2 (mmHg) şi cel al ratei respiraţiei (respiraţie/minut), care pot
fi afişaţi în câmpurile. În ambele moduri ECG parametrii EtCO2 şi cel al ratei respiraţiei pot fi configurabili în
câmpurile parametrului.
10.4.2. Setările alarmei pentru parametrii capnografului
Alarmele pot fi configurate pentru rata respiraţiei şi EtCO2. Limitele alarmei apar în câmpurile de referinţă.
Alarma este generată de asemenea şi pentru apnee, dacă nu este detectată nici o respiraţie pentru o anumită
perioadă de timp.
Limitele alarmei pot fi configurate în submeniul de limitare a alarmei, din meniul de utilizare, conform descrierii
din capitolul 7.2.
Parametrii alarmei privind capnograful:
Apnee
EtCO2
Respiraţie
Fiecare alarmă poate fi pornită sau oprită în meniul de stare. Pentru apnee poate fi configurat un interval de
timp de 10-30 secunde. Aceasta înseamnă că dacă senzorul nu detectează prezenţa respiraţiei în această
perioadă atunci alarma de apnee va fi generată. Setările implicite pentru alarma de apnee au prioritate ridicată
şi mod blocat. (Vezi capitolul 9.1) Pentru respiraţie şi EtCO2, limitele superioare şi inferioare pot fi configurate
şi alarma poate fi pornită sau oprită din meniul de stare.
Parametrii comuni ai alarmei (tipul de confirmare, prioritatea, durata de suspendare) pot fi reglaţi în meniul
'Alarm settings' (reglaje alarmă) din meniul de configurare. (Vezi Capitolul 13.3.3)
Toate articolele aferente capnografului: Apnoe, EtCO 2, rata respiraţiei.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 21


10.4.3. Calibrarea capnografului
În caz de necesitate sau în caz de înlocuire a senzorului, dispozitivul trebuie să fie calibrat. Mesajul de alarmă
de "calibrarea Capno necesară" indică necesitatea de calibrare. Calibrarea poate fi inițiată la submeniul "Capno
Meniu" din meniul de utilizare. Meniul de setări al canografului poate fi pornit prin mutarea semnului de selecție
la submeniu și apăsarea butonului OK►. Deoarece valoarea măsurată de capnograf depinde de presiunea
barometrică (foarte dependentă de înălțime de exemplu nivelul mării comparativ cu înălțimea de 3000 m),
aceasta trebuie să fie setată la valoarea medie a locului de utilizare.
Puneţi senzorul pe masă într-un mod în care ar putea să nu detecteze mișcarea aerului. 20 secunde după
detectarea ultimei respiraţii, dispozitivul indică faptul că este pregătit pentru calibrare (statusul Calibrare: OK).
Avertisment! Pentru ca dispozitivul să fie pregătit pentru calibrare, trebuie să detecteze respirație după
pornire.
În cazul în care apare mesajul "Starea de calibrare: OK", mutaţi semnul de selecție la submeniul "Pornire
calibrare" și setați-l la statutul de da. Calibrarea începe, starea de calibrare este "Începere". Dacă senzorul de
mișcare detectează mişcarea aerului în timpul calibrării, calibrarea se încheie cu o eroare. În acest caz,
calibrarea trebuie să se repete.
10.4.4. Utilizarea capnografului
Domeniul de utilizare este monitorizarea de intubare şi de non-intubare a pacienţilor adulţi, copii, sugari şi
nou-născuţi în timpul anesteziei/recuperării, în unităţile de terapie intensivă (ICU) şi în unităţile de
medicină/transport urgenţe sau cele respiratorii.
Avertismente!
• Nu folosiţi senzorii în prezenţa anestezicelor inflamabile deoarece pot cauza pericol de explozie.
• Pericol de şoc electric: întotdeauna deconectaţi senzorul CO2 înainte de curăţare. Nu îl folosiţi dacă pare
că a fost deteriorat.
• Dacă senzorul CO2 eşuează în a răspunde aşa cum este descris în manualul de utilizare, nu îl folosiţi până
nu este aprobat de utilizare de către personal calificat.
• Nu utilizaţi modulul CO2 la temperaturi mai mici de 0º C (32º F) sau mai mari de 40º C (104º F),
măsurarea este eficientă doar în această rază.
• În cazul utilizării unui capnograf cu flux lateral, nu puneţi cablurile pacient ECG prea aproape de unitatea
capnografului ce conţine compresorul. Poate genera zgomote de fond pe canalele ECG.
Pentru instrucţiuni de utilizare, curăţare şi dezinfecţie a capnografului vă rugăm consultaţi şi vedeţi manualul
de utilizare al capnografului. Citiţi acest manual cu atenţie.

11. MODURI TERAPEUTICE


Modurile de natură terapeutică ale defibrilatorului sunt modul AED, modul manual şi modul stimulatorului
cardiac.
11.1. Modul AED
Dispozitivul ajută operatorul prin instrucțiuni vocale și text care apar pe ecran, la operarea dispozitivului.
Dispozitivul efectuează automat operațiile necesare, încarcă acumulatorul de energie al defibrilatorului şi dă o
instrucțiune pentru livrarea de șoc.
Defibrilatorul CA360-B, în modul semi-automat, poate fi utilizat şi de către persoane nespecializate, deoarece
defibrilatorul dă instrucțiunile operatorului. Chiar și în astfel de cazuri, este totuşi indicat ca dispozitivul să fie
operat de o persoană, care a fost instruită pentru folosirea defibrilatoarelor semi-automate.
Afișat și textul vorbit vocal a fost creat, astfel încât paşii operatorului vor fi întotdeauna complet evidenţi, astfel
încât operatorul nespecializat nu ar trebui să ia nici o decizie și dispozitivul să sprijine operatorul în toate
acțiunile sale.
ERC2010 pune un accent puternic pe importanța compresiei toracice, compresia pieptului trebuie întreruptă
doar pentru un timp foarte scurt, în timpul de analiză și livrare şoc.
Procesul de resuscitare poate fi oprit doar dacă semne ale ROSC-Întoarcerea circulaţiei spontane (respirație,
deschiderea ochilor, poate vorbire ...) au revenit în mod clar.
Nivelul de energie al primului șoc ar trebui să fie de 150-200 J pentru adulti, conform recomandării ERC 2010
(formă de undă bifazică STAR), iar privitor la alte șocuri, pentru creșterea eficienței, nivelul de energie poate
fi ridicat.
Avertisment! În modul AED operatorul nu setează direct nivelele de energie, acest lucru este posibil doar în
meniul de configurare. (Vezi secţiunea nr. 13)
Pentru copii (cu vârsta cuprinsă între 1-8 ani şi greutatea mai mică de 25 kg) este recomandată folosirea unei
energii de 2-4 J/kg.
Avertisment!
Pentru a evita şocul electric, asiguraţi-vă că, în timpul defibrilării, nimeni nu atinge pacientul, lichidele
conductoare care au legătură cu pacientul (gel, sânge, soluţie salină) şi obiectele de metal care au legătură

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 22


cu pacientul, ca de exemplu cadrul de pat sau targa. Aceste atingeri furnizează modalităţi de transmitere
nedorite pentru curentul defibrilator.
După pornirea defibrilatorului, în modul AED, următoarea imagine a ecranului este afişată:

Pe linia de sus a ecranului funcţia actuală a tastei de


acţiune (17) este afişată. În acest caz înseamnă
anularea CPR. Este necesară dacă operatorul doreşte
să mai introducă o acţiune în procesul resuscitării, ca
de exemplu analiza. În linia de sub ea poate fi văzută
faza actuală de resuscitare. În cazul prezent este
vorba despre CPR. Linia care rulează sub text indică
trecerea timpului. Linia de dedesubt reprezintă
câmpul alarmei, în imagine aceasta indică ritmul
şocului. În câmpul grafic poate fi văzut semnalul ECG
recepţionat de electrozi, alături de el apare
parametrul pulsului, care poate fi măsurat în timpul
resuscitării şi calculat din semnalul ECG. Pe linia de sub câmpul grafic pot fi văzute: simbolul ce indică starea
defibrilatorului (în acest caz starea de siguranţă), timpul ce a trecut de la pornire în formatul
ore:minute:secunde şi contorul de şocuri, care arată 0 în figură. Pe linia de jos sunt afişate simbolul ce indică
starea bateriei, câmpurile tastelor soft (11 a, b and c) indicând funcţia tastelor. În cazul prezent doar tasta
(11c) are funcţie, astfel este posibil să se indice că circulaţia spontană a revenit. În colţul din dreapta jos este
afişat timpul în format ore : minute.
În imaginea următoare se poate vedea că defibrilatorul deja a recunoscut ritmul de şoc, faza de CPR de 2
minute s-a terminat sau operatorul a anulat-o şi defibrilatorul a început să se încarce automat. Procesul de
încărcare este indicat pe linia din apropierea simbolului de indicare a stării. Linia superioară este goală deoarce
tasta de acţiune (17) nu are nici o funcţie în timpul încărcării. Pe linia a doua funcţia actuală este afişată:
Încărcare…

Următoarea imagine a ecranului arată


starea când defibrilatorul este încărcat
şi este pregătit de a livra şocul. Linia
de sus a ecranului indică faptul că
şocul poate fi livrat prin apăsarea
tastei de acţiune (17). În acest caz
operatorul ori livrează şocul ori, dacă
este necesar, abandonează starea de
încărcare cu butonul Dezarmare.

Paşii utilizării AED:


1. Asiguraţi-vă că pacientul şi
celelalte persoane prezente sunt în
siguranţă (mediu înconjurător sigur).
2. Dacă victima este
inconştientă şi nu respiră, strigaţi tare
după ajutor, aranjaţi pentru aducerea
defibrilatorului la locul în cauză.
3. Imediat începeţi resuscitarea
(CPR): asiguraţi-vă că sunt libere căile
respiratorii. Apoi repetaţi continuu
până când defibrilatorul ajunge la 30
de compresii pe mijlocul pieptului (pe
stern) la o adâncime de 4-5 cm,
urmate de 2 insuflări. Ţintiţi pentru
compresii pe piept de 100 de ori pe minut.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 23


4. Imediat ce defibrilatorul ajunge la locul respectiv, porniţi-l cu butonul (1) alimentare. După rularea
auto-testului (circa 15 secunde) defibrilatorul este gata de utilizare. Dacă este necesar selectaţi modul semi-
automat prin apăsarea butonului (5) SEMI AUTOMAT. Selecţia este indicată prin LED-ul de lângă tastă.
-Plasaţi electrozii conform imaginii sau manualului defibrilatorului (padele sau electrozi de stimulare ai
defibrilatorului). Nu aşezaţi electrozii lângă stimulatorul cardiac sau electrozii ECG.
-Dacă există câţiva salvatori prezenţi, resuscitarea (30 de compresii, urmate de 2 insuflări) trebuie continuată
şi în timpul instalării defibrilatorului.
–După pornirea defibrilatorului, urmaţi instrucţiunile verbale şi instrucţiunile de pe afişaj.
-Asiguraţi-vă că nimeni nu atinge pacientul, în timp ce defibrilatorul face analiza. Analiza ECG
începe automat.
5. Dacă defibrilatorul detectează un ritm de şoc, se încarcă automat şi intră într-o stare gata de emitere a
şocului.
Când defibrilatorul dă o instrucţiune pentru emitere a şocului:
-Asiguraţi-vă că nimeni nu atinge pacientul şi metalul, materialele conductoare de curent (targă,
gel, ser fiziologic, etc.) aflate în conexiune cu pacientul ar trebui îndepărtate.
-Apăsaţi butonul de şoc.
-După şoc, continuaţi resuscitarea conform instrucţiunilor defibrilatorului.
6. În cazul în care defibrilatorul nu recomandă şocul, continuaţi imediat resuscitarea. (30 de compresii
urmate de două insuflări).
Procesul poate fi oprit dacă respiraţia normală în mod evident a revenit.

Protocolul de defibrilare automata


*
Defibrilatorul efectuează continuu analiza de identificare a ritmuli. Dacă sesizează ritm de şoc indică
posibilitatea de emitere a şocului, dar dacă înainte de livrarea şocului analiza detectează ritm care nu necesită
şoc, atunci va dezactiva şocul şi va da instrucţiunea de continuare a CPR.
Întrebări şi răspunsuri pentru protocolul de defibrilare semi-automată:
• Cum începe procesul de defibrilare semi-automat?

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 24


Protocolul semi-automat începe automat, dacă defibrilatorul este pus pe modul semiautomat şi electrozii sunt
plasaţi conform instrucţiunilor. Pentru mai multe detalii vezi secţiunea intitulată „Paşii utilizării AED”
(pagina 41).
• Este necesară efectuarea CPR înainte de defibrilare?
Da, este necesar. CPR-ul imediat creşte şansele de supravieţuire. Este recomandabil să efectuaţi compresia
pieptului şi insuflarea în proporţie de 30:2, până când defibrilatorul ajunge la locul respectiv şi pacientul
este pregătit pentru defibrilare. Din acest punct, instrucţiunile defibrilatorului trebuie urmate în modul
semi-automat.
• Ce se va întâmpla dacă pacientul îşi revine?
Dacă semnele de circulaţie sunt clare, atunci activaţi funcţia Anulare CPR apăsând tasta de acţiune (17). În
acest fel textul Semn de viaţă va apare deasupra tastei (11c) şi textul Analiză va apare lângă tasta de
acţiune (17). Dacă tasta Semn de viaţă este apăsată, atunci procesul de resuscitare va fi anulat, textul
Mod Semn de viaţă va apare pe afişaj şi defibrilatorul se va schimba pe modul de monitorizare.
Detectarea VF şi alarmele HR vor funcţiona, ele avertizează operatorul dacă intervine vreo schimbare în starea
pacientului. Apoi, prin apăsarea tastei de acţiune (17), procesul poate fi restartat, textul „Apăsaţi butonul
de acţiune pentru analizare” ne avertizează cu privire la acest lucru.
Procesul de resuscitare poate fi de asemenea anulat prin trecerea în modul Manual cu tasta (6) MANUAL.
Alarmele funcţionează de asemenea în modul Manual, dacă sunt activate vor indica schimbarea stării. În
cazul în care starea pacientului se deteriorează procesul poate fi restartat cu butonul (5) SEMI AUTOMAT.
• Cum se anulează şi restartează procesul de resuscitare, analiza?
În timpul CPR, faza CPR poate fi anulată prin apăsarea tastei de acţiune (17). Apoi, prin apăsarea din nou
a acestei taste, aparatul va trece în starea de analiză, apoi, din acest punct, procesul va continua normal.
Dacă după anularea CPR nu va fi iniţiată nici o analiză, atunci, după ceva timp, analiza se va restarta
automat apăsând tasta (17) Acţiune. Apoi aparatul restartează faza CPR. Procesul de resuscitare poate
fi anulat cu tastele „Semn de viaţă” sau MANUAL.
• Ce se întâmplă dacă este apăsat butonul (15) Dezarmare?
Dacă aparatul găseşte ritmul pacientului ca ritm ce nu necesită şoc, atunci va efectua în mod automat
dezarmarea. Dacă defibrilatorul este în stare de încărcare poate efectua dezarmarea.
• Ce se întâmplă dacă unul din electrozi se desprinde?
În timpul CPR aparatul nu verifică electrozii căzuţi. Dacă electrodul se desprinde în timpul analizei, procesul
nu poate continua normal, din cauza oricăror altor motive, atunci aparatul semnalizează problema. După
rezolvarea acestei probleme procesul de resuscitare continuă singur.
• De ce aparatul nu recunoaşte electrodul desprins în timpul CPR?
În timpul CPR aparatul nu verifică starea cablurilor şi a electrozilor, pentru că, din cauza defecţiunii, nu este
permisă oprirea CPR. În afară de aceasta, compresia pieptului poate conduce la o detectare falsă, de
aceea nu există o verificare a electrozilor în timpul CPR.
• Ce energie ar trebui selectată pentru emiterea şocului?
Nivelul de energie al primului şoc ar trebui să fie 150 – 200 J (formă de undă bifazică STAR), pentru şocurile
următoare nivelul de energie poate fi crescut, dar nu este necesar în orice fel.
3 nivele de energie pot fi selectate în meniu pentru defibrilarea semi-automată. La trecerea în modul semi-
automat primul nivel este selectat. Trecerea la următorul nivel se petrece în timpul şocului. Dacă înainte
de şoc analiza detectează ritm ce nu necesită şoc, atunci se va trece peste şoc şi toate şocurile următoare
posibile vor fi livrate la nivelul de energie anterior. Valorile implicite sunt 200 J, 200 J, 270 J, dar şi
acestea de asemenea pot fi modificate de utilizator în meniul de configurare.
• Utilizarea modului semi-automat prin padelele defibrilatorului:
Pe cât posibil în modul semi-automatat trebui folosiţi electrozii defibrilatorului, dar defibrilarea este de
asemenea posibilă prin padelele defibrilatorului. În acest caz padelele defibrilatorului ar trebui plasate
doar pe piept, dacă aşa am fost instruiţi de aparat, conform analizei. Apoi, în 1-2 secunde, procesul de
încărcare se va opri şi aparatul va da instrucţiunea de livrare a şocului.
• Când ar trebui folosiţi de asemenea electrozii ECG?
Utilizarea electrozilor ECG furnizează semnale de o calitate mai bună, dar creşte timpul de pregătire şi
complică procesul. În cazul folosirii electrozilor de defibrilare adezivi, aceştia oferă o calitate destul de
bună a semnalului pentru analiza ECG, aşa încât nici un electrod nu este necesar. Când folosim padelele
defibrilatorului, în toate cazurile, electrodul ECG trebuie plasat, fără acesta, protocolul semi-automat nu
începe.
• Ce este de făcut când nu există gel disponibil pentru electrozi sau pentru paduri?
Umezirea padelelor defibrilatorului este foarte importantă în ceea ce priveşte obţinerea unui contact bun,
lipsa gelului poate cauza eliberare de energie mai puţină şi arderea pielii. Dacă gelul pentru electrozi
lipseşte, orice umezire ajută defibrilarea (apă curată, orice fel de lichid), dar nu folosiţi creme şi în
general materiale uleioase, deoarece acestea mai mult afectează contactul.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 25


• Cum selectează defibrilatorul energia pentru şoc?
În modul semi-automat defibrilatorul elimină şocul cu nivelele de energie pre-setate (în meniul de
configurare). Primul, al doilea şi al treilea nivel de energie a şocului pot fi configurate separat. Pentru
acestea, este recomandat să setaţi valori crescătoare, pentru a creşte eficienţa şocurilor. Conform
protocolului de energie „înapoi”, dacă rezultatul unei analize este un ritm ce nu necesită şoc, atunci este
posibil ca următorul şoc (dacă este necesar) să fie livrat la un nivel de energie neschimbat.
Analiza ECG automată
Defibrilatorul Cardio-Aid 360-B incorporează un sistem automat de detectare a FV / TV. Acest sistem de
detectare este întotdeauna activat în modul semi-automat.
În modul semi-automat, mesajul de avertizare "Posibil ritm de şoc" apare împreună cu un mesaj vocal.
Operatorul va fi solicitat să nu atingă pacientul în timp ce analiza finală este efectuată.
În modurile manual și de stimulare "ritm de şoc" este afișat ca un mesaj de avertizare.
Definiția ritmului de şoc:
• fibrilație ventriculară (VF)
• tahicardie ventriculară cu QRS late (VT)> 180 bpm
11.2. Defibrilarea manuală
11.2.1. Defibrilarea manuală asincronă
În caz de defibrilare manuală, operatorul decide individual asupra nivelului de energie și asupra efectuării
defibrilării. În cazul cel mai simplu, defibrilarea poate fi efectuată foarte repede, urmând paşii următori.
1. Pornirea defibrilatorului: porniţi defibrilatorul cu butonul (1) alimentare. După rularea auto-testului,
defibrilatorul va trece în starea gata de funcţionare în aproximativ 15 secunde. În acest timp eliberaţi pieptul
pacientului, conectaţi cablul electrodului la (21) Conector şi plasaţi electrozii pe pieptul pacientului.
2. Setaţi energia dorită cu tastele +/- Energie, care se găsesc pe padelele electrodului, sau, în caz de
electrod cu paduri, cu butoanele de taste soft, marcate cu nr. 11.
3. Decideţi în conformitate cu diagrama ECG de pe afişajul defibrilatorului, dacă ritmul apărut necesită
şoc sau nu, şi dacă este un ritm ce necesită şoc atunci începeţi încărcarea cu ajutorul tastei de încărcare
marcată cu nr. 2, care se găseşte pe electrodul tip padelă (Apex). În cazul utilizării electrozilor încărcarea poate
fi începută cu tasta (17) Acţiune. Proces de încărcare este indicat de un semnal vocal și de o linie care rulează
pe ecran. Avertisment !!! Încărcarea se termină numai dacă electrozii sunt plasaţi pe pieptul pacientului în
timpul încărcării, cât priveşte încărcarea, valoarea impedanţei pacientului este necesară. (Vezi descrierea
formei de undă STAR din secțiunea nr. 2.1.1). Dacă încărcarea a început fără ca electrozii să fie plasaţi pe
pacient, atunci încărcarea nu va fi finalizată, dispozitivul va da atât un semnal voce, cât şi unul vizual despre
acest lucru.
4. Dacă încă vedeţi că ritmul necesită şoc, atunci apăsând tastele marcate cu nr. 3 împreună, pe electrozii
Apex și Stern, puteți livra șocul. În caz de electrod al defibrilatorului, șocul poate fi eliberat cu tasta (17)
Acţiune. În cazul în care credeți că ceea ce vedeţi este un ritm ce nu necesită şoc, puteți abandona starea de
pregătire şoc prin apăsarea butonului (15) DEZARMARE. Dacă nu apăsați pe butonul (15) DEZARMARE, dar
nu livraţi șocul, atunci după 30 de secunde defibrilatorul oprește automat starea de pregătire a şocurilor.
5. Imaginea ecranului în modul de defibrilare manual:

În cazul utilizării electrodului tip


paduri, încărcarea poate fi pornită cu
tasta (17) Acţiune, după cum se poate
observa pe partea dreaptă, pe linia de
sus a ecranului. În cazul utilizării
electrozilor defibrilatorului tip padele,
încărcarea poate fi pornită prin tasta
marcată cu nr. 2, situată pe padelă, cu
eticheta Încărcare. Pe partea stângă a
liniei superioare, este afișată valoarea
nivelului de energie selectat.

Avertisment!
Pentru a evita şocul electric, asiguraţi-vă că, în timpul defibrilării, nimeni nu atinge pacientul, lichidele
conductoare care au legătură cu pacientul (gel, sânge, soluţie salină) şi obiectele de metal care au legătură

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 26


cu pacientul, ca de exemplu cadrul de pat sau targa. Aceste atingeri furnizează modalităţi de transmitere
nedorite pentru curentul defibrilator. în timpul defibrilării, pacientul nu trebuie alimentat cu oxigen.
În caz de defibrilare manuală asincronă (3 sau 5 derivaţii) cablul pacient poate fi folosit, pentru a obţine un
semnal ECG de o mai bună calitate. Când se utilizează un cablu pacient, ECK are o mai bună calitate, mai
detaliată, dar plasarea electrodului face ca timpul de pregătire să fie mai lung, care poate fi critic.
11.2.2. Cardioversia sincronizată
Ghid de îndrumare rapidă
• Porniţi aparatul şi după rularea testului automat, selectaţi modul manual cu tasta nr.6. Selecţia este
indicată de LED-ul de lângă tastă.
• Conectaţi cablul ECG la aparat ((20) Conector ECG) şi plasaţi electrozii ECG pe pieptul pacientului,
conform descrierii din secţiunea nr. 6.2. Dacă este necesar setaţi derivaţia ECG cu tasta nr. 2 şi
senzitivitatea cu tasta nr.16. Pentru sincronizarea sigură sunteţi sfătuiţi să alegeţi cablul de cea mai
bună calitate.
• Conectaţi electrodul cu pad de gel conform descrierii din secţiunea nr. 6.1.1 sau electrodul tip padelă,
conform secţiunii nr. 6.1.2. Lipiţi electrozii tip paduri sau puneţi gel pe electrozii tip padelă şi apăsaţi-i
pe pieptul pacientului.
• Cu tasta (11c) Sincronizare comutaţi pe modul de sincronizare. Apoi pe linia superioară a ecranului va
apare textul Sincronizare pornită şi se va afişa textul modului de blocare sau de deblocare selectat.
După pornire aparatul este întotdeauna în modul deblocat, se poate schimba din meniul de utilizare în
modul blocat. Modul de blocare se întrerupe la oprirea defibrilatorului şi va trebui să alegeţi din nou
modul deblocare din meniul de utilizare. Vezi descrierea meniului de utilizare de la pagina 28.
Important!
În modul blocare, după livrarea şocului sincronizat, defibrilatorul va rămâne în modul Sincronizare, în timp
ce în modul deblocare, după livrarea şocului sincronizat, aparatul va reveni la modul manual asincron.
• Selectaţi energia cu tastele 11a şi 11b sau cu butonul Energie aflat pe electrodul tip padelă Stern.
Atenţie!
În caz de cardioversie sincronizată în general este nevoie de mai puţină energie, pentru un adult
80-110J poate fi deja eficientă.
• Dacă aparatul indică că a recunoscut QRS, începeţi încărcarea cu tasta (17) Acţiune sau cu tasta notată
cu 2 ce se găseşte pe electrodul tip padelă Apex. Când încărcarea este completă este indicată de aparat
pe afişaj, cât şi printr-un semnal vocal.
• Pentru efectuarea şocului apăsaţi tasta (17) Acţiune sau apăsaţi în acelaşi timp tastele numerotate cu
3, pe electrozii Apex şi Stern şi ţineţi-le apăsate. După ce le-aţi apăsat, aparatul aşteaptă următorul QRS
şi când acesta apare, se emite şocul. Dacă se ia mâna de pe taste înainte de apariţia QRS atunci nu va
exista nici un şoc.
Cardioversia sincronizată prin padelele defibrilatorului este posibilă doar dacă semnalul ECG provine de la un
electrod ECG separat, sau dintr-o sursă externă de semnale.
Important!
În caz de cardioversie sincronă, atunci când apăsați butoanele de șoc, imediat poate fi auzit un sunet click,
care este sunetul releelor de siguranță, și nu înseamnă livrarea de șoc. Butoanele de șoc trebuie să fie
apăsate în continuare, până când șocul este livrat, care poate fi, de asemenea, urmărit pe ecranul
dispozitivului. Asigurați-vă că pentru a evita șocul electric, nimeni nu atinge pacientul în timpul livrării șocului.
Detectarea QRS este afișată pe ecranul aparatului. Deasupra QRS detectată, la vârful R, apare o linie de marcaj
și o litera „S”, care indică punctul de sincronizare. În modul de sincronizare, defibrilatorul livrează un șoc în
termen de 40 ms, în urma marcajului. În acest fel utilizatorul poate verifica pe ecran că dispozitivul detectează
corect QRS.

Figura de mai sus apare în câmpul ECG al afişajului, marcajele de lângă S arată locurile vârfurilor R.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 27


Dacă nu există nici o activitate cardiacă potrivită pentru sincronizare, la apăsarea butoanelor de şoc, textul
„Nu există ritm ce necesită şoc” ar putea apare pe ecran.
Livrarea şocului este obstrucţionată dacă:
• Nici un complex QRS poate fi detectat pe derivaţia selectată.
• Amplitudinea semnalului este prea mică.
• Electrozii ECG au fost plasaţi incorect sau nu sunt conectaţi bine.
Modul de sincronizare se opreşte automat dacă:
• Se trece de la modul manual la cel semi-automat.
• Mufa ECG este scoasă.
• Se trece la modul Stimulare.
• În caz de şoc sincronizat, dacă defibrilatorul este setat pe sincronizare „deblocată”, în meniul de
sincronizare.
La folosirea unui ECG extern, întârzierea ECG de la sursa externă ECG ar trebui să fie mai mică de 10 ms. Vezi
secţiunea 6.2.4.
În figura următoare poate fi văzută imaginea ecranului ce apare la trecerea în modul manual.
Vizualizăm nivelul stabilit de energie și starea de defibrilare sincronizată. În caz de dezactivare a sincronizării,
există defibrilarea asincronă, acesta poate fi modificată în meniul de sincronizare. Pe lângă textul Sync, se
afișează funcția propriu-zisă a butonului (17) Acţiune. Sub el, pot fi văzute mesaje, motive de alarmă, apoi
sunt afişate ECG, unde de impuls și diferiți parametri.
Sub câmpul grafic, pot fi văzute
simboluri care indică alarma și starea
bateriei. Textul SAFE indică faptul că
defibrilatorul nu este încărcat, aceasta
nu este într-o stare gata de şoc. Lângă
el, pot fi văzute timpul trecut de la
pornirea și contorul de șoc. Pe linia de
jos, sunt afişate funcțiile actuale ale
tastelor cu funcţii variabile 11a, 11b,
11c, creșterea energiei, scăderea
energiei și intrarea în meniul de
sincronizare. În colţul din dreapta jos
timpul este afișat în format ore:
minute.

11.2.3. Defibrilarea internă


Defibrilarea internă este făcută în timpul operaţiilor pe inimă, în caz de piept deschis, cu energie livrată
direct către inimă. În acest caz trebuie să fie utilizat electrodul intern al defibrilatorului, conform descrierii din
secţiunea nr. 6.1.3.
Defibrilatorul recunoaşte că un electrod intern al defibrilatorului a fost conectat şi îşi setează posibilitatea de
selecţie a energiei în intervalul 1-50 J. În caz de defibrilare internă, o energie mai mare de 50 J nu poate fi
folosită.
Îndrumar rapid:
1. Porniţi aparatul cu butonul (1) Alimentare. După rularea testului automat (15 secunde) aparatul este
gata de utilizare. Dacă este necesar, treceţi aparatul în modul MANUAL cu tasta nr. 6. Modul este indicat
de LED-ul de lângă tastă.
2. Selectaţi nivelul de energie cu tastele 11a, 11b. În caz de defibrilare internă, energia poate fi setată în
intervalul 1 – 50 J.
3. Atingeţi inima prin electrozii interni.
4. Începeţi încărcarea cu tasta de acţiune 17.
5. Dacă încărcarea este completă eliberarea şocului se poate face cu tasta de acţiune 17.
Avertisment!
Asiguraţi-vă că, pentru a evita un şoc electric, în timpul defibrilării, nimeni nu ar trebui să atingă pacientul.
Mentenanţa adecvată, curăţarea şi sterilizarea electrozilor sunt importante, după cum a fost detaliat în
secţiunea nr. 6.1.3.
11.3. Utilizarea stimulatorului cardiac
Stimulatorul non-invaziv sau transcutanat transmite un impuls electronic spre inimă, pentru a crea depolarizare
cardiacă şi contracţie miocardică.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 28


Utilizarea stimulatorului cardiac poate fi necesară în următoarele cazuri:
• P-asistolă (există o undă P lângă blocarea AV)
• Bradicardia simptomatică
• Tahicardia (anti-tahicardie stimulare)
În caz de asistolă, dacă există linişte electronică completă, utilizarea stimulatorului este contraindicată, în acest
caz resuscitarea trebuie să continue prin compresie toracică şi medicamente, conform descrierilor AALS şi PALS
a oricărui îndrumar ERC. Dacă există o undă P, dar nu există contracţie ventriculară blocării complete AV,
atunci operarea cu stimulatorul este recomandată. În caz de tahicardie, poate fi folosită suprastimularea, aici
trebuie să fie aplicată frecvenţa stimulatorului peste pulsul actual şi trebuie să fie scăzută gradual, până la
nivelul normal.
În caz de bradicardie simptomatică, ameninţarea blocării AV, P-asistolă , trebuie să fie aplicată stimularea
stand-by (modul cerere).
Stimulatorul poate funcţiona în două moduri, în modul fixat şi în modul cerere. În modul fixat, stimulatorul
emite continuu impulsuri, cu frecvenţă şi amplitudine setate, independent de pulsul spontan. Acest mod ar
trebui folosit în caz de P-asistolă şi tahicardie excesivă. În modul cerere stimulatorul emite impulsuri doar dacă
QRS nu vine spontan, în timpul ciclului, care corespunde frecvenţei de bază setate (distanţa RR).
Stimulatorul emite impulsuri pătrate, cu amplitudine şi frecvenţă setabile şi cu lăţimea fixă a impulsului de 40
ms. Amplitudinea poate fi setată între 20 – 200 mA şi frecvenţa între 30– 200 ppm.
În timpul stimulării cu stimulatorul pot fi folosiţi electrozi de stimulare (paduri) cu mărime pentru adulţi şi
pentru copii. Pentru utilizarea stimulatorului, în anumite cazuri, electrozii ECG trebuie să fie plasaţi de
asemenea pe pacient, pentru a obţine semnale ECG de bună calitate pentru dezvoltare şi evaluare. Condiţia
primară pentru modul cerere este detecţia sigură, fără zgomote de fundal, a QRS, în caz de activitate spontană.
Aceasta nu este stabilă suficient în cazul ECG cu 2 derivaţii. Zgomotul (electronic), identificat ca QRS, poate
cauza stimulări pierdute ale stimulatorului care potenţial pot ameninţa viaţa, prin urmare, pentru operarea în
siguranţă, utilizarea electrozilor ECG este obligatorie. În timpul stimulării fixate nu este necesară detectarea
QRS, aşa încât este permisă utilizarea stimulatorului şi fără electrozii ECG.
Avertisment!
Când stimulatorul cardiac este în acţiune, nu îndepărtaţi electrozii aplicaţi şi nu deconectaţi cablul
electrodului stimulatorului cardiac! OPRIŢI întâi stimulatorul cardiac!
Avertisment!
Dacă schimbaţi modul defibrilatorului din AED sau Manual în modul Stimulare şi condensatorii sunt încărcaţi,
înainte de pornirea stimulatorului cardiac, condensatorii trebuie descărcaţi. În acest caz pe linia superioară
a afişajului apare o bară de stare care arată procesul descărcării şi un anunţ „VĂ RUGĂM AŞTEPTAŢI”. Când
descărcarea s-a terminat, apare un anunţ „ PORNIRE STIMULATOR” şi puteţi porni stimulatorul. Procedura
de descărcare durează maxim 20 de secunde.
11.3.1. Ghid de utilizare rapidă
1. Porniţi aparatul cu butonul (1) Alimentare. După rularea testului automat (15 secunde) aparatul este gata
de utilizare. Dacă este necesar, treceţi aparatul în modul STIMULARE cu tasta nr. 7. Modul este indicat
de LED-ul de lângă tastă.
2. Plasaţi electrozii ECG conform descrierii din secţiunea nr. 6.2.2 sau 6.2.3 şi electrozii cu pad-gel, conform
secţiunii nr. 6.1.1 (amplasare anterioară-posterioară).
3. Selectaţi modul de stimulare –fixată sau cerere- prin apăsarea butonului nr. 11. Modul actual de stimulare
va fi afişat pe linia superioară a afişajului.
4. Setarea ritmului stimulatorului: apăsaţi butonul de frecvenţă 11b, în acest fel, funcţiile tastelor 11a, 11b,
11c se vor schimba: creşterea frecvenţei, scăderea frecvenţei şi închidere meniu.
5. Începeţi stimularea cu tasta de acţiune (17) (Pornire stimulator). În acest fel stimulatorul este pornit, pe
linia superioară a afişajului va apare textul „Oprire stimulator”.
6. Creşteţi curentul stimulatorului peste nivelul de eficienţă. Apăsaţi tasta (11c) Setare curent, în acest fel
funcţiile celor trei taste soft se vor schimba. Cu tastele (11b) Curent+, (11a) Curent-, amplitudinea
impulsului stimulatorului poate fi setată, cu tasta 11c Închidere meniu este posibilă întoarcerea la nivelul
anterior al meniului. (Puterea curentului poate fi de asemenea setată dacă stimulatorul este în stare
dezactivată, la acest punct, dacă tasta de schimbare a curentului este apasată lung, schimbarea va
accelera.)
Păstraţi curentul cu aproximativ 10% peste nivelul limită. Nivelul limită este în general 40 – 80 mA,
depinzând de amplasarea electrozilor.
Şi curentul şi frecvenţa pot fi setate de asemenea în timpul operării stimulatorului, dar în acest caz schimbarea
nu este accelerată, chiar dacă tasta este apăsată lung.(funcţie de siguranţă).

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 29


Dacă nu există electrozi tip paduri disponibili, pentru un timp, este permisă efectuarea stimulării cu padelele
defibrilatorului, dar în acest caz utilizarea electrozilor ECG este obligatorie.
Avertisment!
Utilizarea stimulatorului prin padelele defibrilatorului poate fi permisă doar pentru un timp, până când
electrozii tip paduri sunt plasaţi pe pacient sau stimulatorul transarterial este introdus.
Avertisment!
În timpul stimulării cu stimulatorul transcutanat, majoritatea pacienţilor simt durere. În funcţie de starea
pacientului, medicul care operează aparatul trebuie să ia în considerare aplicarea de calmante pentru pacient.
Imaginea ecranului în modul de stimulare:
Pe linia superioară, pe partea stângă a
afişajului poate fi văzut modul stimulatorului
(Fixat sau Cerere). În plus sunt afişate
valorile setate ale ratei şi curentului
stimulatorului. Funcţia tastei de acţiune (17)
este în acest caz, pornirea stimulatorului.
După pornire, funcţia acestei taste se va
schimba în oprirea stimulatorului.
Atentie! .
În cazul funcţionării stimulatorului cardiac,
trecerea defibrilatorului în alt mod (AED,
Manual sau ECG) sau oprirea lui sunt
imposibile. Întâi trebuie să opriţi stimulatorul
cu tasta de acţiune (17). Detectorul VF funcţionează de asemenea când este pornit stimulatorul cardiac. Dacă
detectorul VF detectează fibrilaţie ventriculară, apare o alarmă VF. În acest caz trebuie de asemenea să opriţi
stimulatorul cardiac, apoi puteţi trece la modul defibrilatorului (AED sau Manual).

Electrozii defibrilatorului/ stimulatorului în modul de stimulare:


Folosirea electrozilor tip padele în modul de stimulare este posibilă numai atunci când cablul ECG este conectat,
și electrozii ECG sunt pe pacient. În caz de electrod tip padelă nu există posibilitatea de a alege modul de
"cerere", stimulatorul poate funcționa doar în modul "Fix". Folosind electrozi tip paduri în modul de stimulare,
defibrilatorul necesită de asemenea cablu ECG, dar modul "Cerere" este posibil în acest caz. Când conectați
cablul electrodului tip pad, tasta soft (11a) primeşte funcția "Mod Stimulator". Când o apăsaţi, puteți alege
modul "Fix" sau modul "Cerere".

12. MODUL ECG


Defibrilatorul poate fi comutat pe modul ECG cu tasta (13) etichetată ECG. Schimbarea modului este indicată
de LED-ul a aprins de lângă tastă.
În modul ECG, defibrilator îndeplinește funcția ECG, completat cu opțiunile de măsurare SpO2, ETCO2,
respirației şi NIBP.
12.1. Vizualizarea ECG
Semnalul ECG poate fi capturat dintr-un cablu pacient cu 3, 5 sau 10 derivaţii sau de la un aparat extern ECG.
(Vezi capitolul 6.2.4).
Ecranul în cazul unui cablu ECG cu 10
derivatii:

Partajarea ecranului:
Pe partea de jos a ecranului sunt afişate
funcţiile tastelor cu funcţii variabile. În
situaţii obişnuite acestea sunt: Schimbare
aspect, Viteză şi Filtru.
Pe partea stângă a ecranului este situat
câmpul ECG. Structura acestui câmp depinde
de tipul cablului pacient.
În cazul cablului pacient cu 3 derivaţii, poate
fi văzut un canal ECG. Canalul vizualizat, care
poate fi I, II, sau III, poate fi selectat cu
tasta de selecţie a derivaţiilor (2).

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 30


Ecranul în cazul cablului ECG cu 3 derivaţii:

În cazul cablului pacient cu 5 derivaţii, pot


fi vizualizate 7 canale. Acestea sunt: I, II,
III, aVR, aVL, aVF şi Vx. Afişajul derivaţiilor
nu poate fi influenţat de tasta de selectare
a derivaţiilor, dar ritmul canalelor este
selectabil cu această tastă.

Ecranul în cazul cablului ECG cu 5 derivaţii:


În cazul cablului pacient standard cu 10
derivaţii, cele 12 canale standard apar în
câmpul ECG. Acestea sunt I, II, III, aVR,
aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 şi V6. Tasta
(2) de selecţie a derivaţiilor este aici pentru
selectarea canalului de ritm. Amplitudinea
curbelor vizualizate în câmpul ECG poate fi
setată cu tasta (16) de amplificare ECG la
valorile de ¼, ½, 1 sau 2 cm/mV. Putem
accesa meniul de reglare a vitezei cu tasta
(11b) Viteză, pentru reglarea vitezei de
desfăşurare a curbei.
Aici, pot fi selectate următoarele viteze: 5,
10, 25 sau 50 mm/s pentru ECG şi 5 sau 10
mm/s pentru ritm.
Metoda de reglare: apăsând tasta Viteză, se deschide meniul vitezei. Poziţionaţi indicatorul de selecţie pe linia
vitezei ECG cu tastele ▲, ▼, apoi selectaţi funcţia cu butonul OK►. Culoarea actualei valori a vitezei se va
colora în verde, iar în acest punct puteţi modifica valorile vitezei cu tastele ▲, ▼. Confirmaţi selecţia cu butonul
OK►; astfel, culoarea valorii reglate a vitezei se va schimba la loc în cea originală, iar selecţia va fi validată.
Meniul poate fi închis cu unul din butoanele (11b) Închidere meniu sau (11c) Înapoi la meniu. După închidere,
funcţiile tastelor funcţionale variabile îşi vor reveni la starea iniţială. Reglarea vitezei curbei ritmului se face la
fel.
Tasta (11c) Filtre foloseşte la reglarea filtrelor ECG. Cu ajutorul ei, puteţi accesa meniul Filtre. Aici pot fi
activate sau dezactivate filtrele muscular şi cel de reţea.
Filtrului muscular îi pot fi date valorile de 25, 30,35, 40 Hz, sau oprit.
Filtrul de reţea poate fi activat sau dezactivat, frecveţa de reţea poate fi reglată în meniul de configurare.
Puteţi ieşi din meniul Filtre cu unul din butoanele (11b) Închidere meniu sau (11c) Înapoi la meniu, moment
în care funcţiile tastelor funcţionale variabile îşi vor reveni la starea iniţială. La 0,05Hz, filtrul de referinţă este
în amplificatorul ECG, acesta nefiind un filtru comutabil - este întotdeauna activ.
Sub câmpul ECG poate fi văzut un câmp îngust, unde poate fi vizualizată curba ritmului. Pentru reglarea
acesteia, apăsaţi butonul (11a) de Modificare a configuraţiei. În fereastra care se deschide, curba ritmului
poate fi activată sau dezactivată cu OK►, apoi ▲, ▼, iar în final cu OK► şi butoanele de închidere a meniului.
În cazul utilizării de cabluri pacient cu 5 sau 10 derivaţii, derivaţia canalului de ritm poate fi selectată cu butonul
(2) de selectare a derivaţiei.
12.2. Îngheţarea ecranului
Cu ajutorul butonului (9) FREEZE (îngheţare), puteţi face o îngheţare a ecranului. Aceasta are efect asupra
întregului ecran şi, pe parcursul ei, câmpurile parametrilor reţin valorile. Ceea ce înseamnă că rezultatele
măsurătorilor tensiunii sanguine, bătăilor inimii sau de modificări în saturaţie vor apărea pe ecran după
acţionarea stării de îngheţare a ecranului. Puteţi opri îngheţarea tot cu butonul (9) FREEZE. Funcţia de
îngheţare este disponibilă numai în modul ECG.
12.3. Imprimarea în modul ECG
În modul ECG, imprimarea poate fi iniţiată cu butonul (4) PRINT (imprimare). Apoi, va fi imprimat un antet,
care va include locul marcat pentru numele şi datele pacientului, modul şi parametrii de imprimare. După

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 31


aceasta, începe imprimarea curbelor. Un interval de 4 secunde va fi imprimat de la toate derivaţiile accesibile
începând cu derivaţia I. Procedura poate fi oprită cu butonul (4) PRINT. Pe ambele margini ale hârtiei vor fi
imprimate derivaţiile curente, parametrii curenţi (HR, SpO2 %, NIBP, EtCO2, respiraţie).

13. UTILIZAREA MENIULUI DE CONFIGURARE


În meniul de configurare, toți principalii parametri ai defibrilatorului pot fi reglaţi, aceştia vor fi memoraţi de
dispozitiv și, până la noi modificări, se va opera cu aceste valori.
13.1. Accesarea meniului de configurare
Putem intra în meniul de configurare atunci când pornim aparatului. Porniți dispozitivul cu butonul de (1)
alimentare. În primul rând va apărea o cifră de autentificare, apoi după aproximativ 6 secunde poate fi auzit
un semnal vocal. După alte câteva secunde, textul „auto-test finalizat" va apărea și tasta (17) de acționare va
fi iluminată. În acest moment, tasta de acționare trebuie apăsată, urmând să apară meniul de configurare și
textul „Închidere meniu" va apărea în partea de jos a ecranului, deasupra tastei (11c).
Putem ieși din meniul cu ◄ sau tastele „Închidere meniu”. După ieșire, defibrilatorul intră imediat în modul
selectat și va intra într-o stare gata de operare.
13.2. Navigarea şi acţiunile în meniul de configurare
Tastele de navigare în meniu sunt ▲, ▼, ◄ și OK►, marcate cu (12) în secțiunea nr. 4.2; vom face o trimitere
la ele în următoarele. Dacă defibrilatorul este în stare de configurare meniu, tastele marcate cu 11b și 11c
sunt, de asemenea, pentru control meniului. În acest moment, ele sunt etichetate ca Revenire la meniu și
Închidere meniu. Revenire la meniu este echivalent cu tasta ◄, Închidere meniu este urmată de ieșirea
imediată din meniu.
În meniu putem naviga cu tastele ▲ și ▼, putem alege elementul din meniu dorit cu ele. Dacă pe lângă
numele unui element din meniu apare semnul ">", înseamnă că acesta are un submeniu.
Din elementele din meniu, cel actual este indicat de fundalul întunecat. Acest semn poate fi mutat în sus și în
jos cu ▲ și ▼. Apăsaţi OK ► prin deplasarea semnului pe punctul de meniu dorit, în acest fel punctul de
meniu este selectat.
Dacă este selectat un punct de meniu fără submeniu, apăsând OK ► va fi posibil să modificați parametrii. În
acest moment, culoarea parametrului se va transforma în verde și acesta poate fi modificat cu tastele ▲, ▼.
După setarea parametrului corespunzător, prin apăsarea butonului OK► parametrul va fi validat, culoarea sa
se va transforma în alb din nou. Apoi, putem selecta o altă linie de meniu cu ▲, ▼ sau tasta ◄, sau tasta
(11c), putem înainta cu un nivel în sistemul de meniuri. Dacă suntem la nivelul superior al meniului, cu aceste
taste închidem meniul, ne întoarcem la modul terapeutic sau de control al defibrilatorului. Dacă suntem la nivel
inferior, cu tasta (11b) putem închide imediat meniul, sărind peste nivelurile intermediare.
13.3. Elementele meniului de configurare
La accesarea meniului de configurare, pe ecran va apărea următorul afişaj:

13.3.1. Selectarea limbii


În acest meniu se alege limba ecranului și cea a vocii. La intrarea în meniu, eticheta limbii curente poate fi
văzută. Prin apăsarea butonului OK►, culoarea etichetei limbii se va transforma în verde și limba poate fi
schimbată cu ▲, ▼. Dacă ați selectat limba dorită, apăsând butonul OK ► această limbă va fi validată, meniul
va apărea din nou, deja în limba selectată. Lista de limbi disponibile este în continuă creștere, ca atare, nu le
vom enumera aici. Eticheta care reprezintă limbile apare întotdeauna în limba selectată, astfel încât selectarea
limbii să poată fi cu siguranță disponibilă.
13.3.2. Utilizarea valorilor implicite
Aici este posibil să resetați la valorile implicite. Însemnând toți parametrii dispozitivului - limitele de alarmă,
sensibilitatea, selectarea canalelor, câmpurile parametrilor personalizaţi, partajarea de ecran, etc.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 32


Stând pe acest punct de meniu cu semnul selector, la apăsarea butonului OK ► culoarea etichetei "nu" de
lângă punctul de meniu se va transforma în verde. Apoi, cu tastele ▲, ▼ putem alege între "da" și "nu". Dacă
ne-am răzgândit şi am prefera să nu schimbăm la valorile implicite, selectând "Nu" şi, apoi, apăsând OK ►,
reglajele originale se vor păstra. Dacă alegem "Da", apoi apăsând OK ►, valorile implicite vor fi validate,
culoarea etichetei "Da" se va schimba din nou în alb, indicând faptul că a fost efectuată şi finalizată comanda,
iar atunci eticheta se va schimba la "Nu", indicând faptul că reglajele a diverse meniuri pot fi restabilite.
13.3.3. Reglajele alarmei
Un submeniu aparține acestui element de meniu. Putem intra în submeniu apăsând butonul OK ►. Primul
element este setarea implicită a alarmei. Selectând această, alarma implicită din fabrică va avea efect.
Acest lucru se aplică limitelor alarmei și oricăror alți parametri ai alarmei. În continuare, vom trece în revistă
reglajele parametrilor alarmei.
13.3.3.1. Reglaje globale ale alarmei
Şi acest element dispune de un submeniu. Putem accesa în submeniul apăsând butonul OK►. Primul element
este starea. Acesta poate fi ON sau OFF. În stare ON, sistemul de alarmă este activ, toate evenimentele de
alarmă sunt active şi generează alarme, excepţie dacă sunt dezactivate individual separat. În stare OFF, numai
evenimentele care nu sunt comutate prin dezactivare generală acţionează alarma. (De exemplu, fibrilație
ventriculară sau asistolă). Următorul punct este volumul alarmei, aici puteți alege volumul de sunet al alarmei.
Nivelurile sonore selectabile sunt MUTE (mut), LOW (scăzut), MEDIUM (mediu), HIGH (ridicat).
13.3.3.2. Asistola
Starea poate fi ON sau OFF, aceasta activează sau dezactivează alarma de la acest parametru. Valoarea
limită este timpul în secunde de la ultima QRS detectată când alarma asistolă se activează. Aceasta poate fi
de 2, 3 sau 4 secunde.
Tipul de confirmare poate fi MANUAL sau AUTO. În modul manual, alarma este activă după încetarea
motivului de alarmare. Alarma se va opri numai după confirmarea utilizatorului. În modul AUTO, alarma se
oprește după încetarea motivului de alarmare.
Prioritatea poate fi HIGH, MEDIUM, LOW sau MESSAGE (ridicată, medie, scăzută sau mesaj). Caracteristicile
alarmării (sunet și imagine pe ecran) depind de această setare.
Timp de suspendare (minute). Acesta poate fi de 0, 1, 2, 3, 4 sau 5 minute. Operatorul poate opri semnalul
de alarmă pentru acest timp. În cazul în care motivul alarmării nu se încheie, după timpul de suspendare
alarma va fi repornită.
Elementul de stocare arată ce informaţii vor fi stocate în jurnalul de evenimente în caz de alarmă.
Elementul de imprimare arată ce va fi imprimat în caz de alarmă. Ultimele 2 elemente nu sunt reglabile.
13.3.3.3. Alarma de ritm cardiac
Parametrii reglabili aici sunt aceiași ca și în capitolul anterior. Nu există nici un parametru limită aici, dar există
o limită inferioară și una superioară pentru ritmul cardiac. Acești parametri sunt reglabili în BPM (bătăi/minut).
Limita inferioară poate fi de 30-10 BPM, limita superioară poate fi de 50-300 BPM. Limita superioară este
întotdeauna mai mare decât limita inferioară.
13.3.3.4. Alarma SpO2
Parametrii reglabili aici sunt aceiași ca și în capitolul anterior. Limitele inferioare și superioare de aici sunt
exprimate în SpO2%. Limita inferioară poate fi de 50-100%, limita superioară poate fi de 90-100%. Limita
superioară este întotdeauna mai mare decât limita inferioară.
13.3.3.5. Alarma de puls
Parametrii reglabili aici sunt aceiași ca și în capitolul anterior. Alarma de puls este exprimată în numărul de
pulsuri în puls/minut măsurat de senzorul SpO2. Limita inferioară poate fi de 30100%, limita superioară poate
fi de 50-300%. Limita superioară este întotdeauna mai mare decât limita inferioară.
13.3.3.6. Alarma pentru valori NIBP sistolice, diastolice şi medii
Aceste trei setări de alarmă sunt la fel. Limitele de alarmă sunt exprimate în mmHg. Limitele de alarmare sunt:
Sistolică: limita inferioară 20-150 mmHg limita superioară 40-260 mmHg
Diastolică: limita inferioară 20-110 mmHg limita superioară 40-260 mmHg
Valoare medie: limita inferioară 20-130 mmHg limita superioară 40-260 mmHg Limita superioară este
întotdeauna mai mare decât limita inferioară.
13.3.4. Reglajele dispozitivului
Acestui meniu îi aparţine un submeniu. Putem accesa submeniul apăsând OK►. Aici pot fi reglaţi următorii
parametri:
13.3.4.1. Meniul voce
Acest submeniu are, la rândul său, un submeniu, unde putem intra apăsând OK►. Aici putem seta intensitatea
vocii vorbirii, vocii alarmei, vocii tastaturii și vocii QRS. Prin ▲, ▼ reglaţi nivelul de volum dorit, apoi selectați
parametrul OK►. În acest fel, culoarea valorii curente se va transforma în verde și poate fi modificată cu ▲,
▼. Volumul selectat poate fi scăzut, mediu sau mut. În ceea ce priveşte volumul vorbirii, oprirea nu este
posibilă, deoarece instrucțiunile vocale sunt întotdeauna necesare. Dacă am stabilit volumul dorit, putem valida

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 33


apăsând OK►. În acest fel, culoarea etichetei va reveni la culoarea originală și setarea va fi validată. Setarea
volumului se face la fel toate meniurile de voce. Din meniul voce ne putem întoarce la meniul setări de
instrumente, cu ◄ sau meniul Înapoi, sau putem ieși cu Închidere meniu.
13.3.4.2. Data şi ora
Aici putem regla data (an lună zi) și ora (ore minute secunde). Metoda de reglare: selectăm parametrul care
urmează să fie modificat cu ▲, ▼, apoi vom valida selecția apăsând OK►. Astfel, culoarea parametrilor
selectaţi se va transforma în verde și poate fi confirmată cu ▲, ▼. Setați valoarea dorită, apoi validați apăsând
OK►. Validarea este indicată de culoarea schimbată.
Programul se asigură că numai data corectă poate fi setată. Din meniul "Data și ora" ne putem întoarce la
meniul de reglaje instrumnte cu ◄ sau Meniul Înapoi, sau putem ieși din din meniu cu Închidere meniu.
13.3.4.3. Formatul datei şi orei
Aici putem alege dintre intervale de timp de 12 sau 24 de ore. Apăsaţi pe linia de meniu de formatare a datei
şi orei cu ▲, ▼, apoi validaţi selecția cu OK►, astfel culoarea formatului curent se va transforma în verde.
Puteți alege între formate de 12 sau 24 de ore cu ▲, ▼. Selecția poate fi validată cu OK►, aceasta este
indicată de schimbarea culorii; din acest punct, formatul selectat aici este valid.
Din meniul de formatare a datei şi orei ne putem întoarce la meniul de reglaje instrumente cu ◄ sau Meniul
Înapoi, sau putem ieși din meniu cu Închidere meniu.
13.3.4.4. Luminozitatea ecranului LCD
În acest meniu poate fi reglată luminozitatea ecranului LCD. Accesaţi meniul cu OK►, valoarea luminozității
poate fi setată între 0 și 10. 0 este cea mai mică luminozitate, acesta poate fi utilizată doar într-un loc foarte
întunecat. Luminozitatea maximă poate fi obținută la valoarea de 10. Într-un loc în mediu luminat, la valoarea
de luminozitate de 5, poate fi obținut un ecran transparent. Reglajul luminozităţii poate fi validat cu OK►. Din
meniul luminozității LCD, ne putem întoarce la meniul de reglaje instrumnte cu ◄ sau Meniul Înapoi, sau
putem ieși din din meniu cu Închidere meniu.
13.3.4.5. Identificarea utilizatorului
Aici poate fi scrisă o etichetă pentru identificarea utilizatorului. Atunci când un eveniment sau un fișier jurnal
de la defibrilator este citit, acesta va identifica pachetul de date. Cum să îl configuraţi: mutați selectorul cu ▲,
▼ la linia "ID utilizator", apoi apăsați OK►. În acest fel, culoarea ID-ului curent se va transforma în verde și
indică faptul că primul caracter poate fi schimbat. Schimbarea de caractere se poate face prin ▲, ▼. Pot fi
selectate literele majuscule şi minuscule, cifre, semnul / și spațiu. Rolul spațiului devine important dacă vreţi
să tastați un ID mai scurt decât cel curent, situaţie în care, caracterele inutile pot fi șterse prin introducerea
de spații. Spatiul poate fi găsit la sfârșitul alfabetului cu majuscule, după Z. După selectarea caracterului dorit,
putem trece la următorul caracter cu tasta OK►, acesta fiind setat în acelaşi mod. Dacă ajungem la sfârșitul
textului și apăsăm un alt OK►, noul ID va fi validat. Dacă ieșirea de meniu cu Înapoi fără validare, ID-ul
anterior va rămâne valabil. Posibilitatea unei identificări rapide şi clare a utilizatorului: introduceţi spațiu ca
primele două caractere ale identificatorului utilizatorului, apoi apăsați OK►. Toate datele de identificare ale
utilizatorului vor fi șterse.
13.3.4.6. Frecvenţa de reţea
Pentru filtrarea zgomotelor de rețea dispozitivul este echipat cu un filtru de rejecţie, care este acordat la
frecvența rețelei de alimentare. În acest punct din meniu, este posibil să selectați frecvența rețelei de
alimentare. Dispozitivul poate fi operat la o frecvență a rețelei de 50 sau 60 Hz, astfel încât filtrul de rejecţie
de 50 sau 60 Hz poate fi selectat aici. Cum să îl setați: selectaţi cu selectorul linia de meniu a rețelei de
frecvență cu ▲, ▼, apoi apăsați OK►. Astfel, eticheta frecvenței de reţea curentă se va transforma în verde,
indicând faptul că această valoare poate fi modificată. Cu ▲, ▼, puteţi selecta una dintre valorile de 50 Hz
sau 60 Hz. Selecția poate fi validată cu OK►. Apoi, eticheta de culoare se va schimba din nou la culoarea
originală.
13.3.5. Reglaje energetice
Valorile energetice iniţiale pot fi reglate de aici. Puteţi accesa acest meniu apăsând OK►. Aici pot fi reglaţi
următorii parametri:
13.3.5.1. Vizualizarea energiei emise
În cazul activării vizualizării energiei emise, după aplicarea şocurilor, valoarea şocurilor efectiv aplicate va
apărea pe ecran. Dacă această opţiune este activată, apoi doar valoarea energiei selectate va fi vizualizată pe
ecran. Selectaţi acest meniu cu cu selectorul, folosind ▲, ▼şi selectaţi meniul cu OK►. Astfel, culoarea
parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de modificare. În acest punct, reglajele ‘Enabling’
(activare) şi ‘Disabling’ (dezactivare) pot fi selectate cu ▲, ▼. Validarea se face apăsând pe OK►. Astfel,
culoarea parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat.
13.3.5.2. Energie manuală - externă
Aici putem selecta valoarea iniţială a energiei când activăm, în modul MANUAL, defibrillaţia, în cazul
defibrilaţiilor interne. (Aplicarea de padele sau electrozi cu paduri). Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼şi selectaţi
meniul cu OK►. Astfel, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de modificare. În

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 34


acest punct, pot fi selectate cu ▲, ▼ energii cuprinse între 2 şi 360 J. Validarea se face apăsând pe OK►.
Astfel, culoarea parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat.
13.3.5.3. Energie manuală - internă
Aici putem selecta valoarea iniţială a energiei când activăm, în modul MANUAL, defibrillaţia, în cazul
defibrilaţiilor interne. (Aplicarea de padele sau electrozi cu paduri). Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi
meniul apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de
modificare. Apoi, pot fi selectate cu ▲, ▼ energii cuprinse între 1 şi 50 J. Validarea se face apăsând pe OK►.
Astfel, culoarea parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat.
13.3.5.4. Energie semi-automată - primul şoc
În cazul defibrilaţiei semi-automate, nivelurile energetice ale primului, celui de-al doilea şi celui de-al treilea
şoc pot fi stabilite separat. În caz de eşec al primului şoc, acesta poate fi repetat la acelaşi nivel de energie,
sau la unul puţin superior. Din acest motiv este necesară reglarea separată a celor trei niveluri de energie a
şocurilor. În acest meniu, poate fi reglată energia primului şoc. Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi
meniul apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de
modificare. Apoi, poate fi selectată energia cu ▲, ▼, între 2 şi 270 J. Validarea se face apăsând pe OK►.
Astfel, culoarea parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat.
13.3.5.5.Energie semi-automată - al doilea şoc
Procesul său de reglare este întru totul identic cu cel al primului şoc. Reglajul obişnuit este la acelaşi nivel de
energie ca primul şoc, sau cu o treaptă mai sus. Dacă primul şoc a eşuat, (fibrilaţia ventriculară nu s-a încheiat,
sau a revenit foarte repede), după 2 minute de respiraţie gură la gură, al doilea şoc va fi aplicat la acest nivel
de energie.
(Liniile directoare ERC 2010 BLS-AED)
13.3.5.6. Energie semi-automată - al treilea şoc
Procesul său de reglare este întru totul identic cu cel al primului şoc. Reglajul obişnuit este la acelaşi nivel de
energie ca la al doilea şoc, sau cu o treaptă mai sus. Dacă al doilea şoc a eşuat, (fibrilaţia ventriculară nu s-a
încheiat, sau a revenit foarte repede), după 2 minute de respiraţie gură la gură, al treilea şoc va fi aplicat la
acest nivel de energie. (Recomandările ERC 2010 BLS-AED)
13.3.6. Reglajele de mod
13.3.6.1. Modul de defibrilaţie la pornire
La pornire, defibrillatorul poate porni în mod manual sau semi-automat. În acest meniu, puteţi selecta care
opţiune să fie validată. Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi meniul apăsând pe OK►. Astfel, culoarea
parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de modificare. Apoi, cu ▲, ▼ pot fi schimbate
modurile MANUAL şi SEMI AUTO. Validarea se face apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului se va
schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat. La pornire, defibrilatorul va funcţiona în modul
selectat aici. Dacă dorim să folosim defibrillatorul în alt mod, după pornirea sa, putem selecta alt mod apăsând
un singur buton.
13.3.6.2. Modul de stimulare
Stimulatorul defibrillatorui poate opera în două moduri, respectiv în mod fix sau solicitant. (A se vedea
secţiunea nr. 11.3). În acest meniu putem selecta modul stimulatorului după pornire, când selectăm modul de
stimulare. Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi meniul apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului
curent se va face verde, indicând posibilitatea de modificare. Apoi, cu ▲, ▼, pot fi selectate modurile Fixed
(fix) sau Demand (solicitare). Validarea se face apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului se va schimba
înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat. Dacă comutăm la modul de stimulare, modul selectat aici
va fi stabilit, iar dacă ulterior dorim să îl schimbăm o putem face prin simpla apăsare a unui buton, cu tasta
etichetată (11a) Pacing mode (mod de stimulare).
13.3.6.3.Curentul de stimulare
Aici poate fi reglată valoarea curentului de stimulare la pornire. Valoarea iniţială este de obicei de 0 mA, dar,
întrucât valoarea limită generală este de 40 mA sau mai mare, defibrillatorul ne permite un curent iniţial mai
mare. Astfel, stimularea poate fi pornită mai repede, curentul nu trebuie reglat, sau valoarea sa este mică.
Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi meniul apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului curent se
va face verde, indicând posibilitatea de modificare. Apoi, valoarea curentului poate fi modificată în intervalul
cuprins între 0-200 mA, cu ▲, ▼. Validarea se face apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului se va
schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat. Dacă comutăm la modul de stimulare, această
valoare a curentului va fi selectată, însă poate fi modificată cu uşurinţă conform descrierii din secţiunea nr.
11.3.
13.3.6.4. Rata de stimulare
Aici poate fi reglată valoarea ratei de stimulare la pornire. Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi meniul
apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de modificare.
Apoi, valoarea curentului poate fi modificată în intervalul cuprins între 30-200 impulsuri/minut, cu ajutorul ▲,
▼. Validarea se face apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială,

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 35


iar reglajul va fi validat. Dacă comutăm la modul de stimulare, această frecvenţăva fi selectată, însă poate fi
modificată cu uşurinţă conform descrierii din secţiunea nr. 11.3.
13.3.6.5. Testul automat la pornire (autotestarea)
Testul automat la pornire este o autotestare automată, care, în cazul în care este activată, se execută într-un
moment în care defibrilatorul este foarte probabil să nu fie în uz. La momentul definit de utilizator (a se vedea
secțiunea nr. 13.3.6.6), aparatul comută automat pe şi rulează anumite teste. În cazul în care rezultatul testului
este pozitiv, aparatul se va opri şi, după următoarea pornire, acesta va funcționa fără mesaje de eroare. Dacă
autotestarea detectează o eroare, dispozitivul va da un semnal de eroare cu roşu intermitent pe ecranul LED
şi, la următoarea pornire, acesta va afişa pe ecran un mesaj despre tipul de eroare care a fost detectată de
test. Autotestarea automată face numai teste cu consum de energie foarte scăzut, astfel încât acestea nu vor
termina bateria. Nu se verifică, de exemplu, tipărirea, lumina de fundal și circuitul de înaltă tensiune, deoarece
acestea sunt sarcini pentru cererea de energie înaltă. Este important de menționat că auto-testarea verifică,
de asemenea, bateria și, sub nivelul de energie de 50%, indică faptul că bateria trebuie încărcată. Activarea
sau dezactivarea de autotestării este facută în acest meniu. Selectaţi acest meniu cu tastele ▲, ▼ şi confirmaţi
meniul apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de
modificare. Apoi, activarea sau dezactivarea pot fi selectate cu ▲, ▼. Validarea se face apăsând pe OK►.
Astfel, culoarea parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat.
13.3.6.6.Timpul de pornire (durata autotestării)
În acest meniu, momentul de pornire a autotestării descrise în secţiunea nr. 13.3.6.5 poate fi reglat. Este
recomandabil să alegeţi un moment când dispozitivul este foarte probabil să fie oprit, în general în timpul
nopții. Dacă defibrilatorul este pornit, auto-testarea automată nu va porni, chiar dacă a fost activată. În stare
pornită, defibrilatorul se verifică în sine.Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi meniul apăsând pe OK►.
Astfel, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de modificare. Apoi, momentul
autotestării, care poate fi numai de o oră întreagă, poate fi selectat cu ▲, ▼. După reluarea momentului,
validarea se face apăsând pe OK►. Astfel, culoarea parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială, iar
reglajul va fi validat. Dacă autotestarea este activată, aceasta se va face la momentul stabilit aici.
13.3.6.7. Modul demonstrativ
În modul demonstrativ, dispozitivul emite semnale de puls de undă ECG şi măsoară ritmul cardiac şi SPO2 %.
Aceste semnale pot fi vizualizate în fiecare mod al defibrillatorului. Modul demonstrativ poate fi activat sau
dezactivat în acest meniu. Selectaţi acest meniu cu ▲, ▼ şi confirmaţi meniul apăsând pe OK►. Astfel,
culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de modificare. Apoi, puteţi selecta
activarea sau dezactivarea modul demonstrativ cu ▲, ▼. Validarea se face apăsând pe OK►. Astfel, culoarea
parametrului se va schimba înapoi la culoarea iniţială, iar reglajul va fi validat. După părăsirea meniului, curbele
şi parametrii măsuraţi pot fi vizualizaţi în orice mod al defibrillatorului. Eticheta DEMO care apare pe ecran ne
avertizează cu privire la faptul că semnalele vizualizate nu sunt primite de la senzori, ci sunt artificiale. Dacă
aparatul este oprit, la următoarea pornire modul demonstrativ va fi oprit.
13.3.7. Meniul de reglare a semnalului
Acest meniu dispune de un submeniu. Putem accesa submeniul apăsând pe OK►, unde pot fi reglate limitările
alarmei, vitezele curbelor, precum şi alţi parametri. Din submeniu, ne putem întoarce la meniul anterior cu ◄
sau cu (11c) meniul Înapoi. Următorii parametri pot fi reglaţi în acest meniu:
13.3.7.1. Meniul ECG
În meniul ECG, canalul, amplificarea şi codarea pe culori a canalelor ECG la pornirea dispozitivului pot fi reglate.
La pornire, derivaţia ECG poate fi I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1(Vx),V2, V3, V4, V5, V6. Poate fi reglată în meniul
implicit al derivaţiilor ECG. Poziţionaţi selectorul cu tastele ▲, ▼pe meniul ‘Default ECG lead’ (derivaţie ECG
implicită) şi selectaţi meniul cu OK►. Astfel, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând că
parametrul poate fi reglat. Derivaţia dorită poate fi selectată cu ▲, ▼, apoi selecţia poate fi confirmată apăsând
pe OK►. La pornire, amplificarea ECG validă a dispozitivului trebuie să fie reglată în acelaşi mod. Aici,
sensibilităţile de 0,25x, 0,5x, 1x, 2x pot fi reglate în cm/mV, apoi selecţia se va confirma apăsând pe OK►.
Amplificare ECG automată înseamnă că dispozitivul va selecta automat sensibilitatea optimă pentru ECG. Acest
serviciu este comutabil pornit/oprit în prezentul meniu.
În următoarea vizualizare, poate fi reglată culoarea ECG. Pot fi alese scheme colorate sau albnegru. În cazul
celei colorate, canalele ECG vor fi codate pe culori conform descrierii din standard, iar în cazul schemei
monocrome, canalele ECG vor avea aceleaşi culori. Validarea se face, şi aici, cu OK► .
13.3.7.2. Meniul pentru viteză
În acest meniu, viteza curbelor vizualizate pe ecran poate fi reglată. În meniu, poate fi accesată lista curbelor
care pot fi vizualizate. Cu tastele ▲, ▼, poziţionaţi-vă pe eticheta curbei cu viteza pe care doriţi să o reglaţi.
Selectaţi linia cu OK► , apoi culoarea parametrului curent se va face verde, indicând posibilitatea de
modificare. Viteza de rulare dorită poate fi selectată cu ▲, ▼, apoi confirmată apăsând pe OK►. Vitezele ECG
selectabile sunt: 5, 10, 25, 50 mm/s, vitezele selectabile ale curbelor SpO2 sunt 5, 10, 25 mm/s.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 36


13.3.8. Meniul de reglare a imprimantei
Acest meniu dispune de un submeniu. Puteţi accesa submeniul apăsând pe OK►, unde pot fi făcute reglajele
imprimantei şi, de asemenea, reglajul sensibilităţii referitoare la amplificatorul ECG. Din submeniu putem reveni
la nivelul anterior cu ◄ sau cu (11c) meniul Înapoi. Următorii parametri pot fi reglaţi în acest meniu:
13.3.8.1. Imprimare automată
Dacă imprimarea automată este activată, atunci, în cazul oricărui eveniment, imprimarea va porni automat,
valorile parametrului curent și evenimentul care generează tipărirea vor fi scrise în jos, iar curba ECG va fi
tiparită într-un mod în care perioada de 2 secunde înainte şi 6 secunde după eveniment poate fi, de asemenea,
văzută pe hârtie. Evenimentul generând imprimarea poate fi aplicarea unui șoc sau fibrilaţie ventriculară sau
alarma asistolă. Poziţionaţi selectorul pe meniul de imprimare automată cu ▲, ▼şi selectaţi meniul cu OK►.
Apoi, culoarea parametrului curent se va face verde, indicând că poate fi reglată. Activarea sau dezactivarea
poate fi făcută cu butoanele ▲, ▼. Selecţia poate fi confirmată cu OK►.
13.3.8.2. Durata de imprimare
Imprimarea poate fi pornită cu (4) PRINT (imprimare). Apoi, dispozitivul imprimă un antet care include
parametrii curenţi, apoi va începe imprimarea curba curbei ECG. În general, este suficient pentru imprimare
un timp de 15 secunde, dar în unele cazuri imprimarea cu un timp mai lung este utilă. În acest meniu putem
stabili modul în care ar trebui să fie incluse mai multe secunde de ECG la imprimare. Cu butonul (4) Print,
imprimarea poate fi oprită în orice moment, dar, dacă nu este oprită, după intervalul de timp setat aici se va
opri automat. Acesta poate fi un aspect util din punct de vedere al economisirii hârtiei. Poziţionaţi selectorul
pe ‘Printing time’ (durata de imprimare) cu ▲, ▼şi selectaţi meniul cu OK►. Apoi, culoarea parametrului
curent se va face verde, indicând că poate fi reglată. Intervalele pot fi schimbate cu ▲, ▼. Se poate selecta
un timp de imprimare de 16 s, 20 s, 32 s sau 2 minute. Confirmaţi selecţia cu OK►. Dacă selectaţi imprimarea
continuă şi nu opriţi imprimarea deja începută, se va continua până la epuizarea hârtiei.
13.3.8.3. Viteza de imprimare
Viteza de imprimare poate fi de 25 sau 50 mm/s, poate fi definită în acest meniu. Poziţionaţi selectorul pe
‘Printing speed’ (viteza de imprimare) cu ▲, ▼şi selectaţi meniul cu OK►. Apoi, culoarea parametrului curent
se va face verde, indicând că poate fi reglată. Viteza poate fi selectată cu ▲, ▼. Confirmaţi alegerea cu OK►.
13.3.8.4. Raportul de evenimente ale imprimantei
Raportul de evenimente se activează şi dezactivează în acest meniu. Dacă e activat, la oprire, defibrillatorul
imprimă raportul evenimentelor de la cel mai recent înapoi. Utilizatorul poate opri imprimarea apăsând butonul
(11b) “QUIT” (ieşire), apoi imprimarea se opreşte şi defibrilatorul se opreşte. Dacă apăsaţi butonul (11a)
“PREV” (anterior), defibrilatorul va imprima raportul evenimentului anterior.
13.3.8.5. Imprimarea pe mai multe canale
Când e dezactivată, imprimanta operează pe un singur canal. La activare, pe hârtie se va imprima ECG pe 3
canale.
13.3.8.6. Amplificatorul ECG extern
Defibrilatorul nu poate vizualiza și evalua doar semnalul ECG primit de la electrodul ECG și amplificat, dar
oferă, de asemenea, posibilitatea de a primi și de a dezvolta semnalele înregistrate și amplificate de alte
dispozitive. În acest caz, semnalul dispozitivului extern poate fi conectat la conectorul (20) ECG al
defibrilatorului printr-un cablu care se poate obține de la producător. Întrucât dispozitivul extern furnizează
semnale deja amplificate dar în defibrilator ECG trebuie văzute și evaluate la nivelul corect de amplificare,
defibrilatorul trebuie să cunoască sensibilitatea amplificatorului ECG extern. Această valoare poate fi reglată în
acest meniu. Sensibilitatea amplificatorului ECG extern poate fi citită de pe dispozitivul extern, sau poate fi
găsită în manualul de utilizare al acestuia. Această valoare trebuie să fie stabilită în meniul ‘External ECG
amplifier’ (amplificator ECG extern). Poziţionaţi selectorul pe ‘External ECG amplifier’ cu ▲, ▼şi selectaţi meniul
cu OK►. Apoi culoarea parametrului curent se va face verde, indicând că poate fi reglată. Selectaţi amplificarea
cu ▲, ▼, de la opţiunile 1V/mV sau 0,1V/mV. Confirmaţi selecţia cu OK►.
13.3.9. Salvarea datelor
Aici aveţi posibilitatea de a salva datele stocate și fișierele jurnal de servicii pe o memorie USB portabilă.
Conectați memoria la conectorul (27) USB conector de pe partea dreaptă a defibrilatorului, apoi selectați
meniul 'Data Saving' (salvarea datelor). Defibrilatorul detectează memoria conectată și salvează fișierele pe
ea, apoi semnalizează sfârșitul procesului. Atenție! Aşteptaţi finalizarea procesului de salvare în mediul de
stocare. Defibrilatorul va da un mesaj “Storage State: Done” (stare stocare: finalizată) la finalizare.
Puteţi părăsi apoi submeniul cu ◄ şi să îndepărtaţi memoria USB.
Dacă raportul de eveniment este lung, depozitarea poate dura câteva minute.
Datele salvate se pot studia și evalua cu programul software Innobase CA360B pe PC.
13.3.10. Ştergerea datelor salvate
Datele stocate pot fi şterse cu comanda aceasta. Este o acţiune practică, întrucât, fără a o face, memoria
internă se va aglomera.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 37


Atenţie! Comanda “Delete Saved Data” (şterge datele salvate) are efect la imediata apăsare a tastei OK►.
Veţi primi şi mesajul “Deleting State: Done” (Stare ştergere: finalizată) înainte de a părăsi submeniul.
13.3.11. Meniul de depanare (service)
Meniul de depanare a fost făcut pentru personalul tehnic de depanare, utilizatorul defibrilatorului nu trebuie
să utilizeze acest serviciu. Utilizarea incorectă a meniului de servicie ar putea pune în pericol operarea în
siguranță a dispozitivului, prin urmare, intrarea accidentală în sistem este împiedicată prin utilizarea parolei.
Parola este cunoscută de tehnicianul de service. Astfel, el poate intra în meniul de serviciu, în cazul în care el
poate obține informații despre versiunile de software și hardware și numărul de serie, el poate avea acces și
descărca erorile și listele de service, poate verifica și calibra defibrilatorul. Descrierea detaliată a utilizării
meniului de service pot fi găsite în manualul de service.

14. PROGRAMUL DE VIZUALIZARE A EVENIMENTELOR INNOBASE CA360B


Acest program permite vizualizarea evenimentelor stocate ale dispozitivului bifazic Cardio-Aid 360-B STAR.
14.1. Salvarea evenimentelor stocate din memoria defibrilatorului Cardio-Aid 360-B
Evenimentele pot fi copiate din memoria defibrilatorului pe o memorie portabilă. Procedura de salvare poate
fi găsită în capitolul 13.3.9.
14.2. Încărcarea evenimentelor
stocate în Innobase CA360B
Eventlogs Viewer
Pentru deschiderea evenimentelor
salvate, apăsaţi pe “Open saved data”
(deschideţi datele salvate). Alegeţi
directorul care conţine datele salvate.
(de de.: data_200120115\imprimantă)
Programul enumeră evenimentele din
director în lista rapoarte din partea
stângă a ecranului. Puteți alege un
raport din listă pentru a fi vizualizat. În
cazul unui raport mai lung, puteți utiliza bara de derulare din partea de jos a ferestrei de vizualizare.
14.2.1. Evenimente de imprimare
Pot fi create fişiere din date, după cum urmează:
1. Puteți crea un fișier PDF pentru toate evenimentele. Selectați primul element din listă.
2. Puteți crea un fișier PDF pentru evenimentele selectate. Selectați evenimente prin apăsarea CTRL și
click stânga.
3. Puteți crea un fișier PDF eveniment-cu-eveniment. Selectați evenimentul cu un click stânga.
Alegeți formatul de imprimare (Portret/Peisaj) și faceți clic pe butonul PDF.

15. DATELE TEHNICE ALE DEFIBRILATORULUI


15.1. Standarde aplicate
EN60601-1: 1990+A1: 1993+A11: 1993+A12: 1993+A2: 1995+A13: 1996
Cerinţe generale de siguranţă şi operare de bază
EN60601-1-2:2007 Compatibilate electromagnetică
EN60601-2-4:2003 Cerinţe de siguranţă pentru defibrilatoare
EN60601-2-25: 1995+A1:1999 Cerinţe de siguranţă pentru electrocardiografe monofazice
şi bifazice şi multi-canal, inclusiv operarea de bază
EN60068-2-27: 2009 Testare elementară de mediu, proceduri teste de reacţie
EN60529: 1991+ A1:2000 Gradul de protecţie oferit de închidere (cod IP)
Dispozitivul se conformează liniilor directoare ale ERC 2010.
15.2. Date generale
Dimensiuni 360 x 280 x 250 mm (lăţime x înălţime x adâncime)
Greutate 6,5 kg cu electrozi cu paduri, acumulator, stimulator şi imprimantă;
7,2 kg cu padele defibrilator
Putere 100-240 VAC, 50/60 Hz
Capacitate @100VAC: max. 1,3 A; max. 130 VA
@240VAC: max. 0,5 A; max. 120 VA
Temperatură Operare: 0 - 45ºC
Depozitare: -20 - 60ºC (<168h)
Umiditate Operare: 30 - 95% umiditate relativă, fără condens Depozitare: 30 - 95%
umiditate relativă, fără condens

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 38


Presiunea de operare şi 550 - 1060hPa
depozitare
Clasificare Clasa I / echipament cu acţionare internă
Stabilitate de mediu Protecţie la apă: echipament cu protecţie împotriva infiltraţiilor (IP32)
Mod de operare Monitorizare continuă şi stimulare cu stimulator,
Defibrilare la 270 J energie timp de 2 minute pentru fiecare 12 secunde,
pentru perioade lungi o medie de 2 şocuri/minut.
15.3. Ecran
Tip Color TFT ecran cu Iluminare LED de fundal
Dimensiuni 150 x 92mm ecran color TFT
Rezoluţie 800x480 pixeli
Numărul de curbe care Mod semiautomat: 1 Curbă ECG
pot fi vizualizate Manual mode: 2 curbe selectabile cu reglare individuală a vitezei curbei
Stimulare mode: 3 curbe selectabile cu reglare individuală a vitezei curbei
Modul ECG:
La cablul cu 3 derivaţii poate fi selectată 1 derivaţie (I, II sau III)
Cablu cu 5 derivaţii cablu cu 7 derivaţii
La cablul cu 10 derivaţii 12 derivaţii pot fi văzute simultan
+ curbă de ritm comutabilă on şi off
Fereastra ECG La 4,4 s 25mm/s viteză de derulare a curbei
Viteza curbei 5, 10, 25, 50 mm/s
Sensibilitate 0,25 0,5 1 2 4 cm/mV sau Auto
Frecvenţa transmisiei la 2 Hz - 25 Hz
ecran
15.4. Ecranele LED de pe partea frontală
Indică capacitatea acumulatorului. Conectat la alimentare, dispozitivul indică
intermitent capacitatea acumulatorului:
În caz de acumulator gol, o clipire la 150 ms / 1,1 secunde,
Capacitate acumulator (150 ms ON, 950 ms OFF)
LED la 50% capacitate, două clipiri de 150 ms la fiecare 1,45 secunde,
(150 ms ON, 200 ms OFF, 150 ms ON, 950 ms OFF)
la 90% capacitate trei clipiri de 150 ms s la fiecare 1,8 secunde.
(150 ms ON, 200 ms OFF, 150 ms ON, 200 ms OFF, 150 ms ON, 950 ms OFF)
In caz că e complet încărcat, LED-ul e iluminat continuu.
Dacă dispozitivul nu e conectat la alimentare, LED-ul nu se aprinde.
Indicator în două culori, verde şi roşu. Când e oprit, LED-ul verde intermitent
State indicator LED semnalizează că dispozitivul operează corect (o clipire la 4 secunde). Dacă testul
automat (la pornire sau reactivare) detectează erori, LED-ul va lumina
intermitent cu roşu la fiecare 4 secunde. În stare activată, dacă dispozitivul
funcţionează impecabil, LED-este verde şi aprins.
15.5. Defibrilator
Impuls defibrilator STAR (BTE) bifazic cu formă de undă, perioada primei faze depinde de
impedanţa toracelui pacientului (măsurat între două padele), 3 - 11 ms,
perioada celei de-a doua faze e fixă, de 3,2ms. Amplitudinea semnalului
depinde de nivelul de energie reglat şi de impedanţa pacientului.
Energie aplicată la încărcare Padele externe defibrilator sau 2-5-7-10-20-30-40-50- 60-80-
de 50 ohm electrozi cu paduri 100-150-200-270- 360J
Padele interne 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 15-20-
30-40-50J
Precizie energie ±1J sau ±5%, care e mai mare, la şocurile la orice nivel de energie,
pentru sarcină de 50 ohm.
Disponibilitate energie Dezactivare automată a şocurilor la 30 secunde după încărcare
Interval de impedanţe la În caz de impedanţă peste 200 ohm şi sub 20 ohm, defibrilatorul
defibrilarea externă dezactivează şocurile.
Interval de impedanţe la În caz de impedanţă peste 50 ohm şi sub 15 ohm, defibrilatorul
defibrilarea internă dezactivează şocurile.
Întârziere sincronizată a Tipic, 40 ms (max. 60 ms) de la vârful QRS la vârful curbei de descărcare.
şocurilor
Marker sincron Semnal „S”, prin linie verticală

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 39


Durata de încărcare la 270 J De la acumulator (25ºC) Acumulator complet < 7 s (tipic)
în mod manual încărcat
După 15 defibrilări < 10 s (tipic)
De la alimentare (gama de Cu acumulator < 5 s (tipic)
tensiuni de 100V~-240V~) încărcat
90V~tensiune de alimentare În caz de acumulator < 15s (tipic)
complet gol
Timpul de la pornire la gata de < 20s (tipic)
operare pentru energie maximă
Durata maximă de la De la acumulator (25ºC) Acumulator complet < 17 s (tipic)
activarea recunoaşterii încărcat
ritmului (inclusiv durata de După 15 defibrilări < 20 s (tipic)
analiză) până la starea gata De la alimentare (gama de Cu acumulator Cu acumulator
de şocuri, la nivelul maxim de tensiuni de 100V~-240V~) încărcat încărcat
energie, in mod 90V~tensiune de alimentare În cazul acumulator < 25 s (tipic)
semiautomat. complet gol
Timpul de la pornire la gata de < 40 s (tipic)
operare pentru energie maximă
Recunoaşterea VF / VT Conform cu sau peste cerinţele AAMI DF-39.
Recunoaşte QRS VT ample > la 180bpm
15.6. Acumulator
Tip acumulator NiMH 3000mAh
Tensiune nominală 10,8 V (9 celule)
Timpi de operare la 20ºC Monitorzare: 4,5 ore, sau
Defibrilare:
>200 şocuri la 200 J, or
>100 şocuri la 270J, or > 60 şocuri la 360 J, ori
Stimulare la 60bpm şi la 160mA :> 3 ore
Durata de încărcare pentru acumulatori 2,5 ore
complet goi
Protecţie supraîncălzire acumulator Carcasa acumulatorului este dotată cu o siguranţă
termorezistentă de 75 C, care întrerupe circuitul în caz
de supraîncălzire.
Durata de viaţă La o utilizare normală, minim 24 de luni, de ex., un ciclu
de încărcare pe zi
15.7. ECG prin electrozi cu paduri sau padele defibrilator
Mod Diferenţial
Interval semnal de intrare ± 5 mV
Toleranţă DC ± 400 mV
Răspuns frecvenţă (-3dB) 2-60 Hz
Amplificare x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto (implicit = x1)
Zgomot de intrare Max. 30 uVpp
Impedanţă ECG intrare Min. 20 Mohm
CMRR Min. 100 dB
Timp de recuperare <5s
Toleranţă stimulator Max. 700 mV / 2 ms
Detectare stimulator Min. 2 mV / 0,25 ms
Max. 700 mV / 2 ms
Toleranţă defibrilator Max. 400 J
Interval de măsurare impedanţă pacient 10-200 ohm
Întârziere semnal (corelată cu vizualizarea) Max 20 ms
Frecvenţa de probă 400 Hz
Rezoluţie AD 5 uV / bit
Nivel limită de detectare QRS 200 µV
Clasificare siguranţă Padelă defibrilator externă: clasa CF
Electrozi defibrilator cu paduri: clasa CF
Defibrilator cu padele interne: clasa CF

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 40


15.8. ECG prin cablu pacient şi electrozi ECG
Cablu cu 3 derivaţii: I. II. III.
Cablu cu 5 derivaţii: I. II. III. aVR aVL aVF Vx
Derivaţii vizualizabile Cablu cu 10 derivaţii: I. II. III. aVR aVL aVF V1 … V6
Interval semnal de intrare ± 10 mV
Toleranţă DC ± 320 mV
Răspuns frecvenţă (-3dB) 0,05 - 150 Hz
Filtru standard (-3dB) 0,5 Hz
Filtru muşchi (-3dB) reglabil: 25, 30, 35, 40 Hz
Filtru alimentare 50 sau 60 Hz atenuare: > 20 dB
Amplificare x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto (implicit = x1)
Timp de recuperare după şoc < 5 s at 270 J
Zgomot de intrare Max. 20 uVpp
Impedanţă intrare ECG Min. 20 Mohm
CMRR (prin filtru alimentare) Min. 120 dB
Timp de recuperare după < 5s
supraîncărcare
Toleranţă Stimulator Max. 700 mV / 2 ms
Detectare Stimulator Min. 2 mV / 0,25 ms
Max. 700 mV / 2 ms
Toleranţă Defibrilator Max. 400 J
Întârziere semnal Cu filtru standard: 2 s
(corelată cu vizualizarea) Fără filtru standard: 10 ms
Blocare Automată
Frecvenţă de probă 8 kHz
rezoluţie AD 0,25 uV / bit, 24 bit
Nivel limită de detectare QRS 200µV
Verificarea îndepărtării electrodului ECG Per electrod
Verificarea zgomotului ECG de canal Per canal
Clasificare Protecţie defibrilare, clasa CF
15.9. ECG de la monitor extern
Interval dinamic ± 10V (cu semnal 1V/mV)
Întârziere semnal Cu filtru stadard: 2 s
(corelată cu vizualizarea) Fără filtru stadard: 10 ms
Sensibilitate Reglabilă din meniu: 100 mV/mV sau 1000 mV/mV +/-5%
Conectare Prin mufă (20) ECG, cu cablu comandat de la producător
15.10. Măsurarea ritmului cardiac prin semnalul ECG
Interval de măsurare 15 - 300 bpm
Precizia măsurătorii ± 2 bpm vagy ± 1 %
Rezoluţie screening 1 bpm
Alarme Limitele superioare şi inferioare pot fi reglate
15.11. Stimulator
Mod „la cerere” (VVI) sau „fix” (VOO)
Tip puls dreptunghiular, curent constant
Durată puls 40 ms ± 5%
Amplitudine puls 20 - 200 mA ± 5%.
Pas amplitudine puls ± 1 mA
Ritm puls 30 - 200 bpm ± 5%.
Pas ritm puls ± 1 bpm
Tensiune de ieşire Max. 250V
15.12. Măsurarea SpO2
Senzor De deget cu clemă
Interval măsură SpO2 1 - 100%
Precizia măsurătorii SpO2 Peste 70% 2%

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 41


Rezoluţia screeningului SpO2 1%
Interval măsură număr de impulsuri 20 - 300 bpm 3 bpm
Rezoluţie pulse screening 1 bpm
Alarme Limitele superioare şi inferioare ale SpO2% şi ritmul
Protecţie defibrilator 5 kV
Emisie luminoasă a clemei pentru deget: 660 nm (roşu)
900 nm (infraroşu) tipic mai puţin decât 15 mW
Perioadă actualizare date, efectul mediei datelor şi alte procesări de semnal:
Algoritmul OxiMax Procesarea semnalului avansat al algoritmului OxiMax extinde automat cantitatea de
date necesară pentru măsurarea pulsului SpO2 şi în funcție de condițiile de măsurare.
În condiții normale de măsurare în modul normal, timpul de mediu SpO2 este de șase
(6) până la șapte (7) secunde sau aproximativ trei (3) secunde în modul Fast.
Echivalent, timpul mediu tipic pulsului este de aproximativ cinci secunde, independent
de modul de răspuns.
Algoritmul OxiMax extinde automat calcularea mediei dinamice necesare dincolo de
șapte (7) secunde în timpul condiţii dificile sau necorespunzătoare de măsurare cauzate
de perfuzie scăzută, artefacte semnal, lumina ambientală, electrocauter, alte
interferențe, sau o combinatie a acestor factori, ceea ce duce la o creștere în dinamica
mediei dincolo de minimul stabilit de modul de răspuns.
În cazul în care rezultă o durată medie dinamică mai mare de 20 de secunde pentru
SpO2, algoritmul stabilește pulsul de căutare în timp ce continuă să actualizeze valorile
pulsului SpO2 în fiecare secundă.
Întrucât astfel de condiții de măsurare se extind, cantitatea de date necesare poate
continua să crească. Dacă timpul de calculare a mediei dinamic ajunge la 40 secunde
și/sau la 50 de secunde pentru rata pulsului, rezultă un nivel scăzut al stării alarmei:
algoritmul setează Puls Timeout şi modulul raportează o saturație zero care indică o
condiție de pierdere de impulsuri care să rezulte într-o alarmă sonoră.
Modul de răspuns La sistemele cu Fast Mode (NELL-1, NELL-2), acest reglaj dictează timpul de răspuns
de două (2) până la patru (4) secunde în Fast Mode şi şase (6) până la şapte (7)
secunde în Normal Mode aplicate de algoritmul OxiMax în calcularea SpO2.
Calculul algoritmului OxiMax al frecvenţei pulsului nu este afectat de reglajul modului
de răspuns. Intervalul de stocare a datelor în memoria operaţională a oximetrului este
scăzut automat la două (2) secunde când oximetrul e reglat să opereze în Fast Mode
(intervalul de stocare este de patru (4) secunde în Normal Mode).
Consideraţii asupra testului şi precizia oximetrului
Testere Unele modele de top disponibile comercial ale testerelor funcţionale şi simulatoarelor
funcţionale şi de pacient pot fi folosite pentru a verifica funcționalitatea corectă a oximetrelor cu
simulatoare impuls Nellcor, senzorilor şi cablurilor. Consultaţi manualul operatorului testării
pacient individuale a dispozitivului pentru procedurile specifice pentru modelul de tester
utilizat.
În timp ce astfel de dispozitive pot fi utile pentru a verifica dacă senzorul de puls al
oximetrului, cablurile şi oximetrul sunt funcționale, ele sunt incapabile de a furniza
datele necesare pentru a evalua în mod corespunzător acuratețea măsurătorilor unui
sistem de SpO2 .
Evaluarea totală a preciziei măsurătorilor SpO2 necesită, la un minim, acomodarea cu
caracteristicile lungimii de undă a senzorului şi reproducerea interacțiunii optice
complexe a senzorului şi a țesutului pacientului. Aceste capacități sunt dincolo de
domeniul de aplicare al unui tester de top.
Precizia de măsurare a SpO2 poate fi evaluată numai în vivo prin compararea
rezultatelor oximetrului cu impulsuri cu valori trasabile la măsurătorile SaO2 obținute
dintr-un eșantion de sânge arterial simultan cu ajutorul unui CO-oximetru de laborator.
Multe testere funcţionale şi simulatoare de pacienţi au fost proiectate pentru a interfera
cu curbele de calibrare estimate ale pulsoximetrului şi pot fi adecvate utilizării cu
pulsoximetre și/sau senzori Nellcor. Nu toate aceste dispozitive sunt adaptate utilizării
cu sistemul de calibrare digitală Nellcor OxiMax. În timp ce acest lucru nu va afecta
funcționalitate sistemului pentru verificarea simulatorului, măsurătorile SpO2 pot diferi
datorită reglajelor dispozitivului de testare.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 42


Pentru o funcţionare corectă a pulsoximetrului, această diferență va fi reprodusă în
timp şi de la oximetru la oximetru în specificații de performanță comparabile cu ale
dispozitivului de testare.
Precizia cu Low Precizia citirilor în prezenţa de perfuzie scăzută (amplitudine IR modulată în impulsuri
Perfusion detectată între 0,03% şi 1.5%) a fost validată folosind semnale de la un simulator de
(perfuzie scăzută) pacient. Valorile SpO2 şi ale frecvenţei pulsurilor au variat în intervalul de monitorizare
în condiţii de semnal slab şi comaparate cu saturaţiile şi frecvenţa pulsurilor realmente
cunoscute ale semnalelor de intrare.
15.13. Măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale (NIBP)
Metoda de măsurare Oscilometrică cu deflaţie scalară
Intervalul de măsurare Adulţi: diastolică 20…200 mmHg sistolică 40…260 mmHg
Copii: diastolică 15…100 mmHg sistolică 40…130 mmHg
Precizia traductorului de presiune +/-3 mmHg
Moduri Manual, Continuu şi Periodic (2 - 480 minute)
Valori analizate Tensiune diastolică, sistolică, arterială, timpul de la ultima
măsurătoare.
Alarme Pentru limitele inferioare şi superioare (între 15…260 mmHg)
pentru erori de manşetă sau de măsură
Protecţie defibrilare 5 kV
15.14. Imprimarea
Mod imprimare Manual sau automat
Numărul de curbe imprimabile 3
simultan
Durata de imprimare Selectabilă: 15, 20, 30 sau 120 s
Viteza 25 mm/s, 50 mm/s
Hârtia Rolă termică, fără raster, de 58mm x 30m
Rezoluţie cap imprimantă În direcţia amplitudinii: 8 puncte/mm Pe axa temporală: 8
puncte/mm
Pre-imprimarea curbelor 8s
15.15. LoFlo CO2 şi Capnostat 5 - Specificaţii
Monitorizare dioxid de LoFlo Capnostat 5
carbon:
Mod probare laterală integrată
Principiul de funcţionare Optică infraroşu cu o singură rază non-dispersivă (NDIR), lungime dublă de
undă, fără piese în mişcare.
Durata de iniţializare Capnogramă afişată în mai puţin de Capnogram afişată în mai puţin
20 de secunde, la o temperatură de 15 secunde, la o temperatură
ambientală de 25°C, specificaţii ambientală de 25° C, specificaţii
complete în 2 minute. complete în 2 minute.
Interval măsurători CO2 0 - 150 mmHg; 0 - 19,7%; 0 - 20 kPa;
(Presiune barometrică furnizată de utilizator)
Metodă de calcul CO2 BTPS (Temperatură corporală saturată în presiune)
Timp de răspuns CO2 <3 secunde - include timpii de transport şi ridicare
Rezoluţie CO2 0,1 mmHg în intervalul 0 - 69 mmHg, 0,25 mmHg în intervalul 70 - 150
mmHg
Precizie CO2 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg
41 - 70 mmHg ± 5% 41 - 70 mmHg ± 5%
Temperatură gaz la 25˚C 71 - 100 mmHg ± 8% 71 - 100 mmHg ± 8%
101 - 150 mmHg ± 10% 101 - 150 mmHg ± 10%
Peste 80 de respiraţii/minut ±12%
Stabilitate CO2 Derivaţie pe termen scurt: derivaţia în patru ore nu va depăşi maxim 0,8
mmHg.
Derivaţie pe termen lung: precizia specificaţiilor va fi menţinută o perioadă
de 120 de ore.
15.16. Stocarea evenimentelor
Evenimente generatoare de Şocurile aplicate, parametrii alarmelor sau fiziologici (depăşirea limitelor,
stocare erori de senzor),
Indicaţia manuală a evenimentelor cu butonul (3) de evenimente

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 43


Nr. de evenimente stocabile min. 10000, poate creşte
Date, parametri stocaţi în Stare dispozitiv, parametri măsuraţi
evenimente HR, SpO2%, NIBP, cauză eveniment, energie şocuri, stare filtre ECG
Curbe stocate în eveniment Curbă ECG monitorizată în timpul evenimentelor
Izualizarea evenimentelor În caz de vizualizare evenimente cu imprimare activată iniţiată din meniul
stocate utilizatorului, evenimentele vor fi imprimate de la cel mai recent în ordine
cronologică inversă. Evenimentele pot fi salvate prin USB pe o memorie
portabilă, apoi vizualizate pe PC.
15.17. Conectări posibile pentru transferul de date
Conectare LAN Pentru depanare tehnică şi actualizare program
Conectare USB gazdă Pentru depanare tehnică şi actualizare program
Conectare dispozitiv USB Pentru utilizări viitoare
15.18. Parametrii impulsurilor de defibrilare
U1: Tensiunea la începutul primei faze
U2: Tensiunea la finalul primei faze
-U2: Tensiunea la începutul celei de-a doua
faze
-U3: Tensiunea la finalul celei de-a doua faze
t1: Durata primei faze
t2: Pauza dintre prima şi a doua fază
t3: Durata celei de-a doua faze

parametri STAR bifazic cu formă de undă

Energie emisă de defibrilator ca funcţie a impedanţei toracelui pacientului în intervalul 2 - 360 J

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 44


Energia emisă de defibrilatorul CA360-B ca funcţie a impedanţei pacientului Energie [J]

16. ACCESORII, INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ


Cod produs Descriere
K25528-4 Set padele defibrilator intern, adulţi. Drepte, 65mm diametru.
2 padele, 2 mânere, 2 cabluri, 1 conector padele defibrilator intern.
K25529-2 Set padele defibrilator intern, pediatric. Drepte, 40mm diametru.
2 padele, 2 mânere, 2 cabluri, 1 conector padele defibrilator intern.
F25531-8 Set padele defibrilator intern, copii dimensiuni. Drepte, 25,4mm diametru.
2 padele, 2 mânere, 2 cabluri, 1 conector padele defibrilator intern.
FF32773-B Padelă defibrilator intern 65mm Adulţi
P007152 Padelă defibrilator intern 40 mm Pediatric
FF33603-A Padelă defibrilator intern 25,5 mm Copii
F25527-6 Conector padelă defibrilator intern.
F25530-0 Cablu pentru padele defibrilator intern, 2 buc.
FF20437-9 Set padele defibrilator exten, complet.
K20438-8 Cablu pentru paduri electrod defibrilator
KEG260 Gel pentru electrode, 260g
KP58S-5 Hârtie înregistrări 58mm x 20 m fără raster, 5 role.
K49576-4 Controller defibrilator / stimulator, conector R2.
K7955 Electrod defibrilator adulţi R2//F7955 FIAB 1 pereche
K7955P Paduri electrod defibrilator pediatric R2//F7955P FIAB 1 pereche
K7955-10 Paduri electrod defibrilator adulţi R2/F7955 FIAB 1 cutie = 10 buc.
K7955P-10 Paduri electrod defibrilator pediatric R2/F7955P FIAB 1 cutie = 10 buc.
R-5651-1 Cablu pacient ECG cu 3 derivaţii şi cleme, protecţie def.
R-5650-1 Cablu pacient ECG cu 5 derivaţii şi cleme, protecţie def.
R-5649-1 Cablu pacient ECG cu 10 derivaţii şi cleme şi cu selector V derivaţii.
KFS50 Electrode ECG FS-50 de unică folosinţă (30 buc/pachet) SKINTACT
KDEFSPFU Senzor pulsoximetru Nellcor adulţi (DS-100A)
KDEFSPFUH Cablu pulsoximetru Nellcor (DOC-10)
R-4198-1 Manşetă NIBP normală (23-33 cm)
R-4198-2 Manşetă NIBP extra dimensionată (31-40 cm )
R-4198-3 Manşetă NIBP pediatrică (17-26 cm)
R-4198-4 Manşetă NIBP nou născuţi (13-19 cm)
R-4198-5 Manşetă NIBP copii (7-13 cm)
KITMANT Tub de extensie manşetă NIBP
KITMANCST3 Tub de extensie manşetă pentru copii NIBP
R-xxxx-x Pachet complet acumulator pentru defibrilator CA360-B
defibrilator R-xxxx-x Manual de depanare pe hârtie sau în format PDF

17. ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE UZATE CA DEŞEURI


(Aplicabile în sistemul de colectare selectivă a deșeurilor al Uniunii Europene şi în alte țări
europene.)

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat
ca deșeu menajer. Vă rugăm să-l predaţi la punctul de colectare pentru colectarea deșeurilor
electrice și electronice.

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 45


18. LINII DIRECTOARE ȘI DECLARAȚIILE PRODUCĂTORULUI - COMPATIBILITATEA
ELECTROMAGNETICĂ
Linii directoare și declarațiile producătorului - emisia de interferenţe electromagnetice
Defibrilatorul CA360-B defibrilator a fost fabricat pentru utilizarea în mediile electromagnetice definite mai jos.
Cumpărătorul sau utilizatorul CA360-B trebuie să se asigure că îl va opera într-un astfel de mediu.
Testul de emisii Conformitate Mediu electromagnetic - îndrumări
Emisii HF CISPR 11 Grupa 1 Defibrilatorul CA360-B utilizează energie RF pentru
operaţiunile sale interne. Aşadar, emisia de interferenţe RF
e foarte scăzută şi puţin probabil să interfereze
dispozitivele electronice din jur.
Emisii HF CISPR 11 Clasa B Defibrilatorul CA360-B este adecvat utilizării în toate
Emisii armonice IEC 61000‐3‐2 Clasa B mediile, inclusiv în mediile gospodăreşti și cele conectate
Fluctuaţii de tensiune / emisii de direct la rețeaua publică de alimentare de joasă tensiune
Conform care alimentează clădirile utilizate pentru uz civil.
scintilaţie IEC 61000‐3‐3

Linii directoare și declarațiile producătorului - Toleranţe la emisia de interferenţe electromagnetice


Defibrilatorul CA360-B este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
CA360-B că îl va opera într-un astfel de mediu.
Testul de Nivelul de Nivelul de
Mediu electromagnetic ‐ îndrumări
imunitate testare conformitate
Podelele ar trebui să fie din lemn, beton sau plăci
Descărcare
±6 kV contact ±6 kV contact ceramice. Dacă podelele sunt acoperite cu material
electrostatică (ESD)
±8 kV aer ±8 kV aer sintetic neconductor, umiditatea relativă trebuie să
IEC 61000‐4‐2
fie de cel puțin 30%.
Impulsuri electrice ±2 kV la liniile de ±2 kV la liniile de Calitatea reţelei de alimentare cu energie electrică
tranzitorii rapide/în alimentare cu alimentare cu ar trebui să fie cea a unui mediu tipic comercial
rafale 61000‐4‐4 energie electrică energie electrică sau spitalicesc.
±1 kV la liniile de ±1 kV la liniile de
intrare/ieşire intrare/ieşire
Supratensiune 61000‐ ±1 kV mod ±1 kV mod Calitatea reţelei de alimentare cu energie electrică
4‐5 diferenţial diferenţial ar trebui să fie cea a unui mediu tipic comercial
±2 kV mod comun ±2 kV mod comun sau spitalicesc.
Căderi de tensiune, <5% UT (>95% <5% UT (>95% Calitatea reţelei de alimentare cu energie electrică
scurte întreruperi şi cădere în UT) la cădere în UT) la ar trebui să fie cea a unui mediu tipic comercial
variaţii de tensiune 0,5 cicluri 0,5 cicluri sau spitalicesc.
la liniile de
alimentare cu energie 40% UT (60% 40% UT (60%
electrică cădere în UT) la 5 cădere în UT) la 5
61000‐4‐11 cicluri cicluri

70% UT (30% 70% UT (30%


cădere în UT) la cădere în UT) la
25 de cicluri 25 de cicluri

<5% UT (>95% <5% UT (>95%


cădere în UT) cădere în UT)
pentru 5 secunde pentru 5 secunde
Frecvenţa de putere 10 A/m 10 A/m Frecvenţa de putere a câmpului magnetic ar
(50/60 Hz) a trebui să fie la nivelul caracteristic unei locaţii
câmpului magnetic tipice dintr‐un mediu tipic comercial sau
IEC 61000‐4‐8 spitalicesc.
Notă: UT reprezintă Tensiunea AC a reţelei de alimentare cu energie electrică înainte de aplicarea nivelului de testare.

Linii directoare și declarațiile producătorului - Toleranţe la emisia de interferenţe


Defibrilatorul CA360-B este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
CA360-B că îl va opera într-un astfel de mediu.
Testul de Nivelul de
Nivelul de testare Mediu electromagnetic ‐ îndrumări
imunitate conformitate
Echipamentele de comunicații RF portabile şi
mobile nu trebuie să fie utilizate în zona de
protecţie a defibrilatorului CA360-B definită de
funcţiile frecvenţelor transmiţătorului.
Distanţa de separare recomandată:

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 46


HF condusă IEC 3 Veff 3V d = 1.2√ P
61000‐4‐6 150 kHz-80 MHz
În afara benzilor ISM

10 Veff 10V/m d = 1.2√ P


150 kHz-80 MHz
În intervalul benzilor
ISM*
HF radiată IEC 61000‐ 10 V/m 10 V/m d = 1.2 √ P 80 MHz - 800 MHz
4-3 80 MHz - 2.5 GHz d = 2.3 √ P 800 MHz - 2.5 GHz
P este valoarea maximă a puterii de ieșire a emițătorului, în wați
(W), conform producătorului transmițătorului. d este distanța de
separare recomandată în metri (m)b
Intensitatea câmpului produs de emițătoarele RF, stabilite de o
prospectare electromagnetică a locaţieia), ar trebui să fie mai mică
decât nivelul de conformitate în fiecare gamă de frecvențăb).
Interferențele pot să apară în vecinătatea echipamentului marcat
cu simbolul următor:

1. NOTĂ: în caz de 80 MHz şi 800 MHz, se aplică frecvenţa mai mare.


2. NOTĂ: Aceste linii directoare nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de
absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a persoanelor.
a
Benzile ISM (inginerie industrială, ştiinţifică şi medicală) între 150 kHz şi 80 MHz sunt: 6,765 MHz-6,795
MHz; 13,553 MHz-13,567 MHz; 26,957 MHz-27, 283 MHz şi 40,66 Mhz- 40,70 MHz
b.
Nivelurile de conformitate ISM în banda de frecvenţe 150 kHz - 80 MHz, şi între 80 Mhz - 2,5 GHz sunt
necesare să reducă posibilitatea interferenţelor cu dispozitive de comunicare mobile/portabile. Aşadar, a
fost luat în calcul o constantă complementară 10/3, pentru definirea distanţei de separare recomandate a
emiţătoarelor, cu operare în aceste intervaluri de frecvenţă. c. Intensitatea câmpului produs de emițătoarele
fixe, cum ar fi stații de telefonie pe bază radio (celulare/fără fir) și aparate de radio mobile terestre, radio
amatori, difuzare radio AM și FM și difuzare TV nu pot fi prezise teoretic cu acuratețe. Pentru a evalua mediul
electromagnetic produs de emițătoarele HF fixe, trebuie luată în considerare efectuarea unei o prospectări
electromagnetice a locaţiei. Dacă puterea măsurată a câmpului în locul în care defibrilatorul CA360-B
ifuncţionează depăşeşte nivelele de siguranţă RF operarea dorită a defibrilatorului trebuie revizuită. Dacă se
observă funcţionare anormală, se pot lua măsuri suplimentare, ca relocarea defibrilatorului CA360-B.
d
Peste domeniul de frecventa dintre 150 kHz şi 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3
V/m.

Distanţe de separare recomandate între dispozitivul de comunicare HF mobil şi portabil şi defibrilatorul CA360-B
Defibrilatorul CA360-B e destinat operării într-un mediu cu interferenţe RF controlat. Clientul sau utilizatorul
defibrilatorului CA360-B poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice. Acest lucru poate fi realizat prin
menținerea distanțelor minime recomandate de mai jos între echipamentele de comunicații (emițătoare) RF
mobile/portabile și defibrilatorul CA360-B definind, calculând conform celor de mai jos cea mai mare putere de ieşire a
dispozitivului de telecomunicaţii.
Puterea nominală Distanţa de separare în funcţie de frecvenţa emiţătorului (m)
maximă de ieşire a
emiţătorului (W)
150 kHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2.5 GHz
d = 1.2 √ P d = 1.2 √ P d = 2.3 √ P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Pentru emițătoarele evaluate la o putere maximă de ieșire care nu este enumerată mai sus, distanța de separare
recomandată poate fi determinată folosind ecuația aplicabilă pentru frecvența emițătorului. P este valoarea maximă a
puterii de ieșire a emițătorului, în wați (W), conform producătorului transmițătorului.
NOTA 1: Benzile ISM (inginerie industrială, ştiinţifică şi medicală) între 150 kHz şi 80 MHz sunt: 6,765 MHz-6,795 MHz;
13,553 MHz-13,567 MHz; 26,957 MHz-27,283 MHz şi 40,66 Mhz- 40,70 MHz
NOTA 2: Nivelurile de conformitate ISM în banda de frecvenţe 150 kHz - 80 MHz, şi între 80 Mhz - 2,5 GHz

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 47


NOTA 3: Un factor suplimentar de 10/3 este folosit în calcularea distanței de separare recomandată pentru emițătoarele
în benzile de frecvență între 80 MHz și 2,5 GHz pentru a reduce probabilitatea ca echipamentul de comunicații
mobil/portabil să poată provoca interferențe în cazul în care este introdus din greșeală în zonele pacienţilor.
NOTA 4: Aceste linii directoare nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea electromagnetică este afectată de
absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a persoanelor.

Pentru orice problema de service in garantie, post-garantie, asigurarea de consumabile si piese de schimb,
va rugam sa va adresati compartimentului nostru de service autorizat:
e-mail: service@diacena.ro;
tel: 0786.572.797

Cardio-Aid® 360-B - Manual de utilizare R-5656-02-V04 48