Sunteți pe pagina 1din 3

RESURSE

Prezentul document cuprinde urmatoarele capitole:

1. Resurse umane, mijloace de transport si utilaje de constructii


2. Materiale
3. Resurse financiare
4. Leadership si responsabilitati
5. Organigrama proiectului

1. Resurse umane, mijloace de transport si utilaje de constructii

In tabelul de mai jos se detaliaza dotarile necesare derularii activitatii in conditii optime
(mijloace de transport si utilaje de constructii).

Obiectul de Personal Utilaje si echipamente


Echipa
investitie/zona (calificare si numar) (tip si numar)

Retea distributie/aductiune
Formatia 1: -buldoexcavator = 1
-necalificat = 6 -autobasculante = 1
-sofer = 2 -cilindru compactor = 1
Conducta canalizare -mecanic utilaj = 3 -mai compactor = 1
gravitationala si refulare, -dulgheri = 2 -motopompa = 1
inclusiv carnine si racorduri -betonist = 1 -automalaxor = 1
-instalatori alimentare -automacara = 1
apa = 4 autocamioan = 1
Formatia 2: -cilindru compactor = 1
2 X Echipa - asfaltator = 4 -mai compactor = 1
Amenajare teren 1 -necalificat = 4 --buldoexcavator = 1
-sofer = 3 -autobasculante = 1
-mecanic utilaj = 3 -autocamioan = 1
-buldoexcavator = 1
Formatia 3: -mai compactor = 1
-sudor PE = 1 -instalatie foraj orizontal = 1
-necalificat = 2 -autobasculanta = 1
Sub/supratraversari
-sofer = 1 -trusa oxiacetilenica = 1
-mecanic utilaj = 3 -aparat sudura MIG = 1
- autocamioan = 1
Formatia 1: -buldoexcavator = 1
-necalificat = 6 -autobasculante = 1
2 X Echipa -sofer = 2 -cilindru compactor = 1
Conducta refulare, inclusiv
1 -mecanic utilaj = 3 -mai compactor = 1
carnine si racorduri
-dulgheri = 2 -motopompa = 1
-betonist = 1 -automalaxor = 1
-instalatori alimentare autocamioan = 1
apa = 4 -automacara = 1
2. Statii pompare

Formatia 1:
-buldoexcavator = 1
-necalificat = 4
-mai compactor = 1
-sofer = 3
-camion = 1
-mecanic utilaj = 1
-autobasculanta = 1
Constructie -electricieni = 2
-automalaxor = 1
-lacatusi = 4
-mai compactor = 1
-dulgheri = 2
-vibrator de beton = 1
-fierari-betonisti = 2
2X Echipa autocamioan = 1
-betonisti = 2
2
Formatia 2: -aparat sudura MIG = 1
Instalatii -instalatori = 2 -trusa oxiacetilenica = 1
-necalificat = 2 -generator electric = 1
Formatia 3:
-necalificat = 4
-sofer = 1 -autoutilitara 7 locuri
Electrice-automatizari -electricieni = 2 - bena 3.5 to capacitate
-mecanic utilaj = 1
-automatisti = 2
-programator IT = 1
3. Montaj utilaje
Formatia 1:
-autoutilitara 7 locuri si bena
-electrician = 1
Montare utilaje, (pompe ) 3.5 to capacitate
-necalificat = 4
-lacatus-sudor = 1
-sofer = 1
2 X Echipa Formatia 2:
Montare panouri de santier, 4 -electrician = 1 -automacara = 1
indicatoare rutiere, -necalificat = 2 -buldoexcavator = 1
semaforizare si iluminat -lacatus-sudor = 1 -autobasculanta = 1
nocturne,dezafectare -asfaltator = 1 -autosa = 1
organizare de santier -mecanic utilaj = 1 - autocamioan = 1
-sofer = 2
Retele si organizare de Formatia 3: -perie mecanica = 2
santier -necalificati = 4 -compresor spalare = 2
Formatia 4:
-topometrist = 1
Tot santierul -autoturism = 1
-necalificati = 2
-laborant = 1

3. Materiale

Materialele si utilajele/echipamentele tehnologice care urmeaza sa fie puse in opera sunt


prezentate in Fisele tehnice.
Selectia furnizorilor s-a realizat in baza procedurilor proprii, in 2 etape:
1. in urma fazei de preselectie au ramas numai furnizorii care ofereau produse care sa
corespunda cerintelor tehnice ale documentatie de atribuire;
2. in faza finala a selectiei, s-a ales cate un furnizor pentru fiecare produs in functie de
distanta de transport, modalitati si termene de plata si nu in ultimul rand, pentru ca acesta
este si unul din criteriile de atribuire din Fisa de date achizitiei.

4. Resurse financiare

S-a analizat necesarul de resurse financiare si s-a elaborat o esalonare (grafic) valorica a
lucrarilor corelata cu graficul de executie si, in cazul in care vom executa lucrarea, se vor crea
disponibilati financiare pentru un flux de numerar (cash-flow) care sa asigure derularea fluenta a
lucrarilor, asa cum au fost ele programate.

5. Leadership si responsabilitati

Personalul de conducere, coordonare, supraveghere si control intern desemnat sa


gestioneze resursele prezentate la cap. 2-4 este nominalizat in Organigrama proiectului, unde
sunt prezentate schematic si relatiile de munca intre persoanele implicate in proiect.
Nivelul de competenta, responsabilitate si reprezentativitate al fiecarui membru din echipa
de leadership este prezentat, pe diferite aspecte, in Planul calitatii, care sunt cuprinse in
Propunerea tehnica.

Ofertant,
CONSORZIO STABILE EBG BOLOGNA SUCURSALA BUCURESTI