Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

A.Date generale
Disciplina: Asamblări mecanice
Clasa: a XI-a C
Unitatea de învățare: Asamblări mecanice
Titlul lecției: Asamblări lipite
Tipul lecției: Mixtă
Scopul lecției: Însușirea corectă a noțiunilor legate de asamblări lipite
Durata lecției: 50 minute
Locul de desfășurare al lecției: Sala de clasă

Conținutul activității de învățare:


Cod Arii de conținut Subarii de conținut

C1 Noțiuni generale 1.1 Definiție


1.2 Caracteristicile asamblării prin lipire

C2 Metode de realizare a asamblării 2.1 Tipuri de lipire


prin lipire 2.2. Regulile care trebuie respectate atunci
când se realizează un proces de lipire

Obiective pedagogice operaționale:La sfârșitul activității didactice elevii vor fi capabili:


O1- Pe baza explicațiilor să enumere cel puțin trei caracteristici ale asamblării prin lipire.
O2-Folosind imagini cu diferite tipuri de lipire să menționeze un tip de lipire și aparatul cu care
se realizează.
O3- Având la dispoziție două suprafețe ce urmează a fi lipite și un ciocan de lipit să explice regulile
de realizare a asamblării prin lipire, respectând ordinea acestora.
Metode de predare-învățare: Conversația, expunerea, explicația, demonstrația, problematizarea
Mijloace de învățare:
Cod Denumirea resursei materiale
M1 Prezentare power-point
M2 Fișă de lucru

M3 Suprafețe ce urmează a fi lipite și un ciocan de lipit, fire

Bibliografie:
1.CIOCÎRLEANU-VASILESCU A., CONSTANTIN M., „Asamblări mecanice- manual pentru
clasa a XI-a”, Editura LiceAll 2000, 2006
2. http://webbut.unitbv.ro/Carti%20on-line/OM/Jula_Lates_2004/Cap4.pdf, 7.12.2016, 20:00

1
B.DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Evenimentele Strategia didactică
instuirii/ Timp Activitatea Evaluare
Conținut/ profesorului și a elevilor Metode de Mijloace de Forma de
Obiective învățământ învățământ organizare
operaționale a activității
1 2 3 4 5 6
1.Organizare Profesorul face prezența și creează condițiile necesare
a clasei începerii lecției. - - - -
pentru lecție Elevii răspund solicitărilor profesorului.
(2-3 min)
2. Profesorul adresează întrebări de verificare din lecția
Verificarea anterioară cu privire la operația de nituire și modul de Conversația
cunoștințelor realizare a acesteia. Frontală
anterioare Profesorul: „Ce este nituirea?”,
(7 min) Elevii: „Nituirea este procedeul tehnologic de îmbinare
nedemontabilă a două sau mai multe piese , cu ajutorul
niturilor”.
Profesorul: „Cum se poate realiza această operație?”
Elevii: „Nituirea poate fi executată manual sau mecanic, dar
în functie de diametrul tijei nitului, ea se poate executa la
- Orală
cald sau la rece”.
Profesorul: „Ce este nitul?”
Elevii: „Nitul este organul de mașină folosit la
asamblarea nedemontabilă a două sau mai multe piese, table
profile sau piese cu formă plată.”

În cazul în care elevii nu oferă răspunsuri complete / corecte


la întrebări, profesorul vine cu explicații suplimentare. Explicația Frontală
Se vor precia elevii care oferă răspunsuri corecte.

2
Evenimentele Strategia didactică
instuirii/ Timp Activitatea Evaluare
Conținut/ profesorului și a elevilor Metode de Mijloace de Forma de
Obiective învățământ învățământ organizare
operaționale a activității
1 2 3 4 5 6
3.
Transmitere
a noilor
cunoștințe
Anunțarea Profesorul scrie titlul lecției pe tablă („Asamblări lipite”) și Expunere Frontală
titlului lecției comunică elevilor obiectivele operaționale (ce vor ști /vor fi
și a capabili să facă la sfărșitul activității.
obiectivelor Elevii notează titlul lecției în caiete și ascultă obiectivele
operaționale lecției.

Captarea Profesorul trezește curiozitatea pentru temă prezentându-le Expunere


atenției elevilor un ciocan de lipit și două fire metalice care trebuie Descriere M3
lipite.
Îi întreabă dacă știu cum se procedează. Conversația
De asemenea, le prezintă o directivă care restrictionează Explicația
conținutul de plumb în aliajele de lipit pentru electronice.
,,Acest fapt are o serie de consecințe, în sensul că aliajele de
lipit fără plumb prin intermediul filamentelor de staniu pot
intra în contact cu un traseu adiacent formând astfel un
scurtcircuit. Filamentele de staniu au fost deja responsabile
pentru cel puțin o defecțiune la o centrală nucleară. Alte
defecțiuni cunoscute includ sateliți pe orbită, avioane în
timpul zborului si pacemakere implantate.”

3
Evenimentele Strategia didactică
instuirii/ Timp Activitatea Evaluare
Conținut/ profesorului și a elevilor Metode de Mijloace de Forma de
Obiective învățământ învățământ organizare
operaționale a activității
1 2 3 4 5 6
Prezentarea Profesorul definește noțiunea de asamblare prin lipire și
conținutului ghidează elevii în notare: “Asamblarea prin lipire este Frontală
și dirijarea procedeul de realizare a imbinării nedemontabile pentru
învățării: piese metalice folosind un material de adaos în stare lichidă.
• C1 Lipirea se bazează pe fenomenul fizic de fuziune a
O1 materialului de bază (piesa) cu aliajul de lipit. La operația de
lipire se află în stare lichidă doar aliajul de lipit, deci cele
două materiale folosite (material de bază și aliajul de lipit)
trebuie să aibă temperaturi de topire diferite.” -
Profesorul prezintă caracteristicile asamblării prin lipire:
,, • se realizează întotdeauna cu material adaos; Expunere
• compoziția materialului de adaos diferă de cea a materialul Explicație
care se lipește;
• încalzirea pieselor se face la temperatura de topire a
aliajului de lipit, deci mai mică decât temperatura lor de
topire;
• nu apar tensiuni termice în piese;
• nu apar deformații datorate încălzirii și răcirii pieselor.

Elevii notează caracteristicile asamblării.

Profesorul explică faptul că metoda de lipire se alege în -


funcție de materialele pieselor care se lipesc și de condițiile Explicația Frontal
C2 de funcționare ale ansamblului. Expunerea
Profesorul îi întreabă dacă au văzut practic, cum se
realizează lipirea, cu ce anume cred că se face (aparat,
instrument, etc). Conversația

4
Evenimentele Strategia didactică
instuirii/ Timp Activitatea Evaluare
Conținut/ profesorului și a elevilor Metode de Mijloace de Forma de
Obiective învățământ învățământ organizare
operaționale a activității
1 2 3 4 5 6
Elevii raspund la întrebare și sunt atenți la explicația Probelmatiz
profesorului. area
Profesorul le prezintă cu ajutorul unui desen din prezentarea Frontal
power-point tipurile de îmbinări.
Elevii desenează în caiete și ascultă explicațiile oferite de Expunere. M1
profesor. Conversație
Explicație

Descriere
Demonstrație
Profesorul va prezenta cu ajutorul unui desen din power point
tipurile de lipire, precum și unele aparate cu care se Frontal
realizează.
O2 Elevii identifică tipurile de lipire și notează caracteristicile
acestora în caiete.
Expunere
Explicație
“Lipirea moale
este folosita la piese supuse la presiuni si solicitari de valori
mici pentru aparatura de laborator, radiatoare, legaturi
electrice, tehnica de calcul.
Se realizeaza prin urmatoarele metode:
- cu ciocane de lipit;
Expunere
- cu arzatoare cu gaz; Descriere
- prin rezistenta de contact; Explicație

5
Evenimentele Strategia didactică
instuirii/ Timp Activitatea Evaluare
Conținut/ profesorului și a elevilor Metode de Mijloace de Forma de
Obiective învățământ învățământ organizare
operaționale a activității
1 2 3 4 5 6
- prin cufundare in aliaj de lipit.” Demonstrație
Elevii noteaza si asculta explicațiile. Prezentare
Lipirea cu ciocane de lipit. power-
point
(M1)

Lipirea cu arzatoare cu gaz


Prezentare
power-
Expunere point
Descriere (M1)

,,Lipirea tare
este folosita la lipirea pieselor supuse la presiuni si solicitari
mai mari decat in cazul lipiturilor moi, pentru asamblarea
tevilor si conduc Expunere
telor de apa, pentru conductele de ulei, aer comprimat, in Descriere
instalatii chimice, precum si la lipirea sculelor aschietoare.
Printre metodele de realizare a lipiturilor tari amintim:
- lipirea cu flacara;

6
Evenimentele Strategia didactică
instuirii/ Timp Activitatea Evaluare
Conținut/ profesorului și a elevilor Metode de Mijloace de Forma de
Obiective învățământ învățământ organizare
operaționale a activității
1 2 3 4 5 6
- lipirea in baie de saruri;
- lipirea in cuptor cu atmosfera controlata.”
Notează tipurile de lipire și realizează desenele în caiete.

O3 Profesorul le prezintă regulile care trebuie respectate atunci Frontal


când se realizează un proces de lipire Explicație,
,,Se curăță suprafețele îmbinării cu hârtie abrazivă, prin Conversație
polizare, cu pila
Se decapează suprafețele cu clorură de zinc
Se curăța ciocanul de lipit cu pila
Se încălzește ciocanul de lipit
Se decapează suprafața ciocanului de lipit în clorură de
amoniu
Se topește aliaj de lipit cu ciocanul de lipit
Se execută lipirea.”

Elevii noteză regulile care trebuie respectate atunci când se Demonstrati


realizează un proces de lipire. a, M3 Frontal
Sunt atenți la explicațiile profesorului. Explicația
Profesorul demonstrează, cu ajutorul ciocanului de lipit
realizarea unui proces de lipire.

7
Evenimentele Strategia didactică
instuirii/ Timp Activitatea Evaluare
Conținut/ profesorului și a elevilor Metode de Mijloace de Forma de
Obiective învățământ învățământ organizare
operaționale a activității
1 2 3 4 5 6
Obținerea Profesorul propune spre rezolvare o fișă de lucru. Explicație Fișă de Individuală
performanței Elevii sunt atenți la explicațiile profesorului și rezolvă Exercițiu lucru (M2)
și asigurarea aplicațiile din fișa de lucru. Conversație
conexiunii Elevii, pe grupe de cîte 4 vor executa operația, respectând Lucrare
inverse regulile prezentate. practică M3 Pe grupe

Sistematizarea Expunere - frontală


și Profesorul le comunică elevilor tema de casă:”Un referat de o
consolidarea pagină despre avantajele și dezavantajele asamblării prin
cunoștințelor lipire”

Elevii notează tema.

8
Fișă de lucru
Clasa a XI-a C
Asamblări lipite

1)Asociați elementele a, b, c cu elementele 1, 2, 3.

a) Lipire moasle
b) Lipire tare
c) Lipire cu adezivi

1. Am 42Lp
2. Lp20Sb
3. Clei sau chit

2) Precizati care pot fi consecintele unei imbinari prin lipire fara o curatire prealabila a pieselor.

3) Asociati elementele a, b, c cu elementele 1, 2, 3.

a) Clorura de zinc
b) Colofoniu (sacz)
c) Clorura de amoniu

1. Ciocan de lipit
2. Alama
3. Otel

4) Apreciati ce procedeu de lipire se recomanda pentru realizarea unei conexiuni de circuite


integrate? Dar pentru realizarea unui ansamblu de piese din frigotehnica?

5) Aliajul monel se foloseste pentru lipirea pieselor din……………