Sunteți pe pagina 1din 16

Intel® Teach Elements

Colaborarea în clasa digitală

Intel® Teach Elements:


Colaborarea în clasa digitală

Plan de acţiune: David Toma


Instrucţiuni: Daţi clic pe oricare dintre titlurile activităţilor din cuprins pentru a
merge direct la secţiunea respectivă.

Cuprins

Modulul 1: Colaborare la clasă......................................................... 3


Lecţia 1: Bazele colaborării ................................................................................. 3
Activitatea 3: Colaborarea definită ...................................................................... 3
Lecţia 2: Planificarea colaborării ........................................................................... 3
Activitatea 2: Cadrul de colaborare ..................................................................... 3
Lecţia 4: Caracteristicile colaborării ........................................................................ 4
Activitatea 2: Provocări ale colaborării ................................................................. 4
Lecţia 5: Recapitulare ........................................................................................ 5
Activitatea 1: Rezumatul modulului ..................................................................... 5

Modulul 2: Cadru pentru colaborarea digitală...................................... 6


Lecţia 1: Scopurile colaborării .............................................................................. 6
Activitatea 5: Diferenţiere prin colaborare .............................................................. 6
Lecţia 2: Proiectarea activităţilor de colaborare .......................................................... 6
Activitatea 1: Selectarea scopurilor colaborării ........................................................ 6
Activitatea 4: Colaboratori şi instrumente .............................................................. 7
Lecţia 3: Evaluarea colaborării la clasă ................................................................... 8
Activitatea 3: Autoevaluarea colaborării şi evaluarea făcută de colegi ............................ 8
Lecţia 4: Recapitulare ........................................................................................ 8
Activitatea 1: Rezumatul modulului ..................................................................... 8

Modulul 3: Instrumente de colaborare ............................................... 9


Lecţia 1: Noi instrumente pentru colaborare ............................................................. 9
Activitatea 3: O colecţie de instrumente de colaborare .............................................. 9
Lecţia 2: O privire mai atentă la instrumentele de colaborare ....................................... 10
Activitatea 2: Verificarea accesului la instrumente ................................................. 10
Activitatea 3: Cel mai bun instrument ................................................................. 11
Lecţia 3: Instrumente de colaborare pentru viitor ...................................................... 11
Activitatea 2: Descoperirea de noi instrumente ..................................................... 11
Lecţia 4: Recapitulare ...................................................................................... 11
Activitatea 1: Rezumatul modulului ................................................................... 11

Modulul 4: Strategii de colaborare .................................................. 12


Lecţia 1: Comunicare digitală eficientă .................................................................. 12
Activitatea 3: Îndrumare între colegi .................................................................. 12
Lecţia 2: Colaboratori digitali încrezători ................................................................ 12
Activitatea 3: Colaborarea şi competenţele digitale ................................................ 12
Lecţia 3: Colaborare digitală etică........................................................................ 13
Activitatea 2: Copyrightul şi utilizarea corectă ....................................................... 13
Lecţia 4: Recapitulare ...................................................................................... 13
Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative,
and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.
*Other names and brands may be claimed as the property of others. Page 1 of 16
Activitatea 1: Rezumatul modulului ................................................................... 13

Modulul 5: Susţinerea colaborării la clasă ........................................ 14


Lecţia 1: Colaborarea sigură .............................................................................. 14
Activitatea 2: Apărarea unei şcoli...................................................................... 14
Lecţia 2: Sprijinirea colaboratorilor ....................................................................... 14
Activitatea 2: Resurse pentru colaboratori ........................................................... 14
Lecţia 3: Managementul tehnologiei ..................................................................... 14
Activitatea 2: Elevi pricepuţi la tehnologie ........................................................... 14
Lecţia 4: Provocări neaşteptate .......................................................................... 15
Activitatea 2: Probleme legate de colaborare ....................................................... 15
Lecţia 5: Recapitulare ...................................................................................... 15
Activitatea 1: Rezumatul modulului ................................................................... 15

Încheierea cursului ................................ Error! Bookmark not defined.


Rezumat ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Activitatea 2: Reflecţii asupra cursului ................................................................ 16
Modulul 1: Colaborare la clasă
Lecţia 1: Bazele colaborării

Activitatea 3: Colaborarea definită


Durata aproximativă: 10 minute

Cum încorporaţi în prezent colaborarea în activitatea dvs. didactică? Gândiţi-vă cum


aţi putea să vă schimbaţi practicile de predare pentru a include mai multă
colaborare. Stabiliţi câteva scopuri şi notaţi-le mai jos.

Scopurile mele legate de colaborare:

Să încorporez mai multă colaborare online, cum ar fi utilizarea blogurilor.

Să organizez o conferinţă web care implică şi elevi de la o altă clasă sau din mai
multe clase, în loc de o simulare a unei întâlniri ONU în care sunt implicaţi doar elevii
mei.

Să mă asigur că menţin/sprijin răspunderea individuală.

Modulul 1: Colaborare la clasă


Lecţia 2: Planificarea colaborării

Activitatea 2: Cadrul de colaborare


Durata aproximativă: 15 minute

Folosiţi cadrul cu referire la o unitate de învăţare la care elevii dvs. au colaborat.


Descrieţi modurile în care aţi abordat dimensiunile cadrului. Sau, descrieţi cum aţi
putea folosi cadrul pentru a îmbunătăţi colaborarea în cadrul unităţii de învăţare.

Dimensiunea
Descriere
cadrului

Scop Colaborarea este importantă pentru o înţelegere mai generală


a problemelor cu care se confruntă fiecare ţară sau regiune în
ceea ce priveşte sănătatea şi speranţa de viaţă. Elevii pot
învăţa mai multe când rezultatele investigaţiilor lor sunt
compilate şi comunicate tuturor. Scopul colaborării la această
unitate de învăţare va fi ca elevii să înveţe despre speranţa de
viaţă, să lucreze cu date şi să-şi formeze abilităţi de lucru în
echipă. Apoi împărtăşirea informaţiilor şi a ideilor unui expert
în domeniu şi elevilor din altă clasă va oferi o perspectivă şi
mai amplă, nedisponibilă prin alte mijloace.

Tip Voi avea câteva activităţi pe termen scurt, zilnic, cum ar fi


căutarea unor informaţii specifice pentru proiect, câteva
activităţi pe termen mediu pentru colectarea şi comunicarea
informaţiilor cu ajutorul unui wiki online şi un proiect de grup
pe termen lung care se va finaliza cu simularea unei
conferinţe a ONU pe web. Elevii vor deveni experţi cu privire
la ţările atribuite şi vor consulta cel puţin un expert extern.

Amploare Pe termen destul de lung, pentru a include colaborarea în


cadrul clasei, cu o altă clasă şi cu experţi. Eu voi iniţia
proiectul.

Colaboratori Elevii vor forma grupuri (3-4) cu elevi din altă clasă şi cu un
anumit expert pentru ţara lor.

Instrumente Wiki, foaie de calcul online realizată în colaborare, blog,


digitale instrument online pentru conferinţe (Skype)

Cum credeţi că v-ar putea ajuta cadrul de colaborare?

Modulul 1: Colaborare la clasă


Lecţia 4: Caracteristicile colaborării

Activitatea 2: Provocări ale colaborării


Durata aproximativă: 15 minute

Ce vă preocupă în acest moment legat de înmulţirea sau îmbunătăţirea experienţelor


de colaborare ale elevilor? Notaţi mai jos orice provocări. Gândiţi-vă cum ar putea
colaborarea să fie benefică pentru elevii dvs.

Ce preocupări aveţi cu privire la colaborare?

Cum să ajut grupurile de elevi să ia legătura cu experţii potriviţi.


Timp suficient pentru ca elevii să folosească blogurile individual.

Cum ar putea colaborarea să fie benefică pentru elevii dvs.?

Vor dobândi perspective şi idei suplimentare de la alţi elevi şi experţi.


Vor înţelege mai bine probleme globale ce implică speranţa de viaţă—şi nu doar
referitoare la o singură ţară.
Modulul 1: Colaborare la clasă
Lecţia 5: Recapitulare

Activitatea 1: Rezumatul modulului


Durata aproximativă: 10 minute

Revedeţi scopurile dvs. de la Modulul 1, Lecţia 1, Activitatea 3. Stabiliţi obiective pe


termen scurt şi lung pentru orele dvs. şi scrieţi-le mai jos. Iată câteva exemple:
Cereţi-le elevilor să lucreze în perechi pentru a oferi feedback (obiectiv pe
termen scurt)
Cereţi-le elevilor să lucreze în grupuri mici pentru a efectua investigaţii
(obiectiv pe termen scurt)
Planificaţi o experienţă de colaborare cu elevi de la altă clasă (obiectiv pe
termen lung)
Participaţi la un proiect de colaborare online (obiectiv pe termen lung)

Scopurile mele legate de colaborare pe termen scurt:

Să încorporez mai multă colaborare online, cum ar fi utilizarea blogurilor.

Să mă asigur că menţin/sprijin răspunderea individuală.

Scopurile mele legate de colaborare pe termen lung:

Să organizez o conferinţă web care implică şi elevi de la o altă clasă sau din mai
multe clase în loc de o simulare a unei întâlniri ONU în care sunt implicaţi doar
elevii mei.
Modulul 2: Cadru pentru colaborarea digitală
Lecţia 1: Scopurile colaborării

Activitatea 5: Diferenţiere prin colaborare


Durata aproximativă: 10 minute

Descrieţi experienţele dvs. legate de diferite scopuri ale colaborării:


Îmbunătăţirea învăţării conţinuturilor
Îmbunătăţirea abilităţilor de lucru în echipă
Cetăţenie globală

Îmbunătăţirea învăţării conţinuturilor: Elevii dobândesc o înţelegere mai


bună a unor probleme globale legate de speranţa de viaţă—conţinuturile
devin mai personale pentru ei prin apelul la experţi, iar în plus descoperă
diferite perspective, ale colegilor de clasă, ale altor elevi din afara clasei şi ale
experţilor. Pot compara şi sintetiza informaţiile obţinute de toate echipele de
elevi—deci află mai multe decât dacă ar fi lucrat doar singuri.
Îmbunătăţirea abilităţilor de lucru în echipă: Elevii învaţă să definească
şi să coordoneze sarcini, să coordoneze căutarea de informaţii şi să comunice
informaţiile, să analizeze date dintr-o varietate de surse şi să asculte şi să
formuleze întrebări potrivite.
Cetăţenie globală: Elevii devin mai înţelegători cu privire la condiţiile din
alte părţi ale lumii şi se implică în rezolvarea de probleme.

Modulul 2: Cadru pentru colaborarea digitală


Lecţia 2: Proiectarea activităţilor de colaborare

Activitatea 1: Selectarea scopurilor colaborării


Durata aproximativă: 10 minute

Alegeţi o unitate de învăţare la care aţi dori să aveţi mai multă colaborare. Revedeţi
obiectivele operaţionale ale unităţii şi gândiţi-vă care ar putea fi potrivite ca scopuri
ale colaborării.

Unitate de
Obiective potrivite ca scopuri ale colaborării
învăţare

Lumea văzută Să înveţe despre speranţa de viaţă în diferite ţări.


prin alţi ochi Să înţeleagă impactul evenimentelor şi condiţiilor mondiale
(Speranţa de asupra sănătăţii şi longevităţii.
viaţă în lume)
Să folosească o foaie de calcul pentru a colecta şi a afişa date.
Să folosească o bază de date pentru a manipula date şi a
identifica relaţii.
Să sintetizeze date pentru a identifica probleme şi soluţii posibile.
Să folosească negocierea pentru a rezolva probleme apărute în
cadrul simulării unei întâlniri ONU.
Modulul 2: Cadru pentru colaborarea digitală
Lecţia 2: Proiectarea activităţilor de colaborare

Activitatea 4: Colaboratori şi instrumente


Durata aproximativă: 20 de minute

Descrieţi planul pentru includerea colaborării în unitatea de învăţare în tabelul de mai


jos. (Notă: Dacă aveţi mai multe activităţi de colaborare, cu dimensiuni unice, puteţi
crea tabele separate pentru fiecare copiind tabelul de mai jos.)

Notă: Veţi completa secţiunea referitoare la instrumentele digitale a planului la


Modulul 3.

Scop Amploare Tip Colaboratori Instrument


digital

Să înveţe despre Activităţi pe Efectuarea de Colegi din Diigo, edublogs


speranţa de viaţă termen scurt investigaţii, clasă, grupuri
în diferite ţări. şi lung proiect de grup, de la alte clase,
împărtăşirea experţi
ideilor

Scurtă descriere a activităţii sau activităţilor posibile de colaborare:


Elevii lucrează cu elevi din altă clasă colectând date despre speranţa de viaţă şi
discută şi prezintă ce au lucrat folosind wiki-uri şi bloguri.

Să folosească o Activităţi pe Compilarea şi Colegi din Google Docs-


foaie de calcul termen scurt analiza de date clasă, grupuri foaie de calcul
pentru a colecta şi lung de la alte clase,
şi a afişa date. experţi

Scurtă descriere a activităţii sau activităţilor posibile de colaborare:


Elevii colaborează pentru a colecta şi a înregistra date referitoare la speranţa de
viaţă într-o foaie de calcul Google Docs* şi analizează apoi împreună datele şi le
interpretează.

Să folosească Activităţi pe Efectuarea de Colegi din Skype,


negocierea termen scurt investigaţii, clasă, grupuri wikispaces,
pentru a rezolva şi lung proiect de grup, de la alte clase, edublogs,
probleme împărtăşirea experţi Google Docs-
apărute în cadrul ideilor şi spreadsheet
unei întâlniri ONU oferirea de
simulate. feedback,
prezentare de
Scop Amploare Tip Colaboratori Instrument
digital
informaţii

Scurtă descriere a activităţii sau activităţilor posibile de colaborare:


Elevii desfăşoară o simulare a unei întâlniri ONU apelând la Skype pentru a prezenta
datele şi rezultatele investigaţiilor lor.

Modulul 2: Cadru pentru colaborarea digitală


Lecţia 3: Evaluarea colaborării la clasă

Activitatea 3: Autoevaluarea colaborării şi evaluarea făcută de colegi


Durata aproximativă: 10 minute

Descrieţi cum aţi putea folosi evaluările colaborării pe care le-aţi salvat.

Evaluare Cum o veţi folosi

Grilă de evaluare Voi evalua comportamentele de lucru în echipă în timp ce


criterială a muncii în elevii lucrează la proiecte.
echipă

Grilă de evaluare Voi adăuga evaluarea competenţelor de colaborare la grila


criterială a colaborării de evaluare a conţinuturilor pentru autoevaluare şi
evaluarea de către colegi şi acordarea unei note finale.

Modulul 2: Cadru pentru colaborarea digitală


Lecţia 4: Recapitulare

Activitatea 1: Rezumatul modulului


Durata aproximativă: 10 minute

Gândiţi-vă la proiectarea activităţilor de colaborare şi la evaluarea competenţelor de


colaborare reflectând la ceea ce aţi învăţat în acest modul.

Vreau să folosesc evaluări mai informale, formative—ca discuţiile de la începutul unei


unităţi—care să mă ajute să planific instruirea astfel încât să încorporez activităţi şi
să-i sprijin pe elevi să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă. Voi mai elabora prin
urmare câteva liste de verificare pentru a înregistra informaţii cât timp grupurile
lucrează sau când avem o discuţie cu toată clasa. Îmi place ideea de a adăuga
competenţele de colaborare la grila de evaluare a proiectului—care în momentul de
faţă se concentrează cel mai mult pe conţinuturi şi pe competenţele de vorbire.
Modulul 3: Instrumente de
colaborare
Lecţia 1: Noi instrumente pentru
colaborare

Activitatea 3: O colecţie de instrumente de


colaborare
Durata aproximativă: 5 minute

Ce categorii de instrumente aţi folosit deja? Pe care


aţi vrea să le exploraţi în continuare?

Categorie Comentarii

Investigaţii & Căutare de În prezent folosim Diigo şi instrumente pentru citarea


informaţii surselor; ar fi interesant să folosim motoare de căutare
specializate când e nevoie.

Scriere în colaborare În prezent folosim documente/foi de clacul online.

Comunicare & Schimb de Acum folosim Skype. Aş vrea să văd unul concentrat pe
mesaje educaţie, dar deja avem multe contacte pe Skype.

Creaţii vizuale N-am folosit astfel de instrumente la clasă—unele par


interesante pentru a adăuga creativitate unui proiect;
sigur vreau să încerc câteva pentru hărţi mentale.

Creaţii audio Uneori am adăugat o componentă audio la prezentări.


Poate podcastingul ar fi interesant în viitor.

Management de proiect Multe astfel de instrumente par interesante pentru a


ajuta echipele—şi pe mine—la coordonarea proiectelor.

Colectare de date Aş vrea să folosesc mai des sondajele—pentru a afla ce


gândesc elevii, iar pentru ei ca să colecteze date.

Productivitatea Sunt o mulţime de resurse interesante aici pe care aş


profesorului vrea să le încerc.
Modulul 3: Instrumente de colaborare
Lecţia 2: O privire mai atentă la instrumentele de colaborare

Activitatea 2: Verificarea accesului la instrumente


Durata aproximativă: 25 de minute

Vedeţi două sau trei categorii de instrumente din fişierul Instrumente online de
colaborare şi încercaţi cel puţin unul. Ce v-a plăcut la instrument(e)? Ce a fost dificil
sau frustrant? Ce instrument(e) aţi vrea să folosiţi cu elevii dvs. în sprijinul
colaborării?

Categorie Instrument de colaborare şi URL Comentarii

Creaţii vizuale Wisemapping Nu mi-am dat seama cum


se adaugă o temă secundară
http://wisemapping.com
în varianta demo. Suportul
animat avea un meniu
complet diferit, aşa că a fost
inutil. Îmi place ideea de
hartă mentală, dar nu şi
site-ul ăsta.

Colectare de Poll Everywhere Extraordinar! Nici nu trebuie


date să te înregistrezi ca să-l
www.polleverywhere.com
foloseşti (deşi poţi pentru
trăsături extra). Datele sunt
salvate automat pentru 30
de zile. Răspunsurile apar
imediat pe ecran. Îmi place
că se poate răspunde la
sondaje prin mesaje text, pe
Twitter* sau online.

Productivitatea Evaluarea proiectelor Demonstraţiile animate şi


profesorului tutorialele fac aplicaţia uşor
http://educate.intel.com/en/Assessing
de folosit. Biblioteca
Proiects
evaluării cu categorii după
capacităţi de gândire şi
competenţe de proces e
extraordinară—sunt o
mulţime de lucruri pe care le
pot folosi în grilele şi
ghidurile mele de notare.
Listele de verificare sunt un
bun început.
Modulul 3: Instrumente de colaborare
Lecţia 2: O privire mai atentă la instrumentele de colaborare

Activitatea 3: Cel mai bun instrument


Durata aproximativă: 15 minute

Alegeţi unul sau mai multe instrumente pentru a completa secţiunea Instrumente
digitale a planului de colaborare. La Modulul 2, Lecţia 2, Activitatea 4, identificaţi
instrumentul sau instrumentele şi descrieţi pe scurt cum le veţi folosi. Faceţi
modificări, după cum este necesar.

Modulul 3: Instrumente de colaborare


Lecţia 3: Instrumente de colaborare pentru viitor

Activitatea 2: Descoperirea de noi instrumente


Durata aproximativă: 5 minute

Cum veţi afla cum să folosiţi noi instrumente şi noi modalităţi de a colabora online?

Voi citi bloguri pe:


http://weblogg-ed.com/ - şi mesaje din trecut cu eticheta ―instrumente‖
http://davidwarlick.com/2cents/
Şi mă voi înscrie pe www.classroom20.com.

Modulul 3: Instrumente de colaborare


Lecţia 4: Recapitulare

Activitatea 1: Rezumatul modulului


Durata aproximativă: 10 minute

Gândiţi-vă la rolul instrumentelor online de colaborare pentru elevii dvs. reflectând la


ceea ce aţi învăţat în acest modul.

Mi-a plăcut prezentarea instrumentelor pe categorii şi rezumatul rapid al trăsăturilor


lor. Voi reveni mereu la lista asta. Va fi foarte important să mă asigur că
instrumentele pe care vreau să le folosesc pot fi accesate din clasă, fiindcă am mai
avut astfel de probleme în trecut.
Cadrul de colaborare s-a „închegat‖ frumos pentru această unitate şi îmi place cum
mă ajută să revăd felul în care proiectez o unitate de învăţare. Voi încerca cu
siguranţă cadrul din nou pentru o altă unitate în care colaborarea este importantă.
Modulul 4: Strategii de colaborare
Lecţia 1: Comunicare digitală eficientă

Activitatea 3: Îndrumare între colegi


Durata aproximativă: 20 de minute

Revedeţi şi gândiţi-vă la metode de a-i ajuta pe elevi să fie mai eficienţi atunci când
împărtăşesc idei, primesc şi oferă feedback şi îşi îndrumă colegii. Ce strategii aţi
putea folosi cu elevii pentru fiecare tip de colaborare?

Tipul colaborării Strategii

Împărtăşirea ideilor Voi oferi o cerinţă sau o sugestie ca punct de plecare


pentru intrările de pe blog, pe care o voi afişa pe wiki-ul
clasei cu un link către site-ul de bloguri.
Voi pune pe wiki o listă de verificare pentru blog, pe care
o voi şi tipări pentru utilizarea iniţială ce identifică un
număr minim de mesaje.

Oferirea şi primirea de Voi oferi o listă de verificare pentru feedbackul de la


feedback colegi.
Voi face recomandări pentru comentariile de pe blog şi le
voi afişa pe wiki; le voi tipări şi verifica înainte de
utilizarea blogului; voi include cerinţe privind acordul de
utilizare pe care îl vor semna elevii.

Îndrumarea colegilor Vom avea o secţiune de întrebări şi răspunsuri pe wiki-ul


clasei, unde elevii pot pune întrebări şi primi răspunsuri—
vom avea şi o secţiune tehnică pentru instrumentele pe
care le folosim.

Modulul 4: Strategii de colaborare


Lecţia 2: Colaboratori digitali încrezători

Activitatea 3: Colaborarea şi competenţele digitale


Durata aproximativă: 10 minute

Descrieţi metodele pe care le veţi folosi pentru a-i învăţa pe elevi abilităţi de
colaborare şi comunicare în vederea activităţilor de colaborare.

Strategii instructive

Colaborare Când prezint o activitate de colaborare:


1. Arăt de ce este necesară colaborarea.
2. Clarific aşteptările.
3. Îi învăţ pe elevi abilităţi critice folosind gândirea cu
voce tare şi modelarea.

Comunicare Clarific scopul, publicul şi conţinutul comunicării pentru


fiecare activitate ce necesită comunicare digitală sau
verbală.

Modulul 4: Strategii de colaborare


Lecţia 3: Colaborare digitală etică

Activitatea 2: Copyrightul şi utilizarea corectă


Durata aproximativă: 20 de minute

Descrieţi modurile în care îi puteţi ajuta pe elevi să devină cetăţeni digitali


responsabili.

Îi orientez pe elevi către resurse care au o licenţă Creative Commons sau


aparţin domeniului public—mai ales dacă vor să afişeze ceva pe web.
Ofer recomandări clare cu privire la plagiat şi citarea surselor.

Modulul 4: Strategii de colaborare


Lecţia 4: Recapitulare

Activitatea 1: Rezumatul modulului


Durata aproximativă: 10 minute

Gândiţi-vă la cum îi veţi ajuta pe elevi să devină colaboratori online care respectă
normele de etică reflectând la ceea ce aţi învăţat la Modulul 4.

Deşi am mai folosit unele dintre aceste strategii ca să sprijin colaborarea în general şi
colaborarea etică, acest modul mi-a oferit o recapitulare şi idei suplimentare despre
cum îi pot sprijini pe elevi—în special la începutul anului, când facem cunoştinţă. Cea
mai bună idee e să ai un tipar/plan consecvent despre cum să colaborezi şi cum să fii
un bun cetăţean digital. E bine că pot să-mi clarific acele modele în minte şi în scris.
Modulul 5: Susţinerea colaborării la clasă
Lecţia 1: Colaborarea sigură

Activitatea 2: Apărarea unei şcoli


Durata aproximativă: 15 minute

Dacă şcoala dvs. are o politică privind utilizarea acceptabilă a tehnologiei, cunoaşteţi
cerinţele şi prevederile acesteia? Revedeţi proiectul dvs. şi planificaţi utilizarea
instrumentelor de colaborare astfel încât să respectaţi toate cerinţele politicii şcolii—
sau cele mai bune practici privind utilizarea internetului. Descrieţi cum veţi sprijini
politica şcolii şi cum îi veţi ajuta pe elevi să fie în siguranţă atunci când folosesc
internetul.

Şcoala noastră are o politică privind utilizarea tehnologiei. Revedem aspectele sale
cheie atunci când începem o activitate ce implică un instrument nou sau colaborarea
online. Trecem în revistă scenarii referitoare la confidenţialitate, plagiat etc. pe care
elevii le-ar putea întâlni şi vedem dacă ştiu ce să facă în aceste situaţii.

Modulul 5: Susţinerea colaborării la clasă


Lecţia 2: Sprijinirea colaboratorilor

Activitatea 2: Resurse pentru colaboratori


Durata aproximativă: 15 minute

Deschideţi Lista de verificare pentru colaborare şi folosiţi instrumentul de evidenţiere


pentru a identifica secţiunile care se aplică proiectului dvs. Cum veţi comunica
detaliile proiectului colaboratorilor? Descrieţi planul de comunicare.

Comunicarea cu elevii: wiki, e-mail către părinţi, plan de proiect tipărit şi pe


wiki, postere în clasă cu aşteptările
Comunicarea cu elevii/profesorii de la alte clase: wiki, e-mail către profesor
cu orarul şi aşteptările detaliate
Comunicarea cu experţi în domeniu sau membri ai comunităţii: wiki, e-mail cu
adetele şi orele şi variante alternative pentru întâlniri şi aşteptările detaliate

Modulul 5: Susţinerea colaborării la clasă


Lecţia 3: Managementul tehnologiei

Activitatea 2: Elevi pricepuţi la tehnologie


Durata aproximativă: 10 minute

Ce activităţi, proceduri sau tipuri de sprijin pentru elevi veţi crea sau încorpora în
rutina de la clasă pentru a-i ajuta pe elevi să devină utilizatori autonomi de
tehnologie?
Proceduri standard şi timp pentru bloguri şi comentarii.
Formarea unor elevi experţi care să ajute la identificarea şi soluţionarea problemelor
şi să îi înveţe şi pe colegi; le voi arăta elevilor şi de unde mai pot obţine ajutor
online.
Vom folosi liste de verificare standard pentru revizuiri făcute de colegi, investigaţii,
finalizarea proiectului etc.
Vom avea proceduri standard pentru salvarea şi denumirea fişierelor—poster.

Modulul 5: Susţinerea colaborării la clasă


Lecţia 4: Provocări neaşteptate

Activitatea 2: Probleme legate de colaborare


Durata aproximativă: 10 minute

Ce probleme legate de tehnologie sau de colaborare vă aşteptaţi să întâmpinaţi?


Gândiţi-vă la soluţii sau planuri de prevenire în caz că vă confruntaţi cu aceste
probleme.

Problemă legată de
colaborare sau de Soluţii şi planuri de prevenire
tehnologie

Site-uri blocate Voi identifica soluţii multiple care funcţionează în


prezent. Voi discuta obiectivele şi motivul utilizării
tehnologiei cu directorul pentru a debloca site-urile.

Internetul nu funcţionează Vom fi flexibili legat de ordinea activităţilor proiectului şi


vom avea resurse tipărite sau activităţi alternative.

Modulul 5: Susţinerea colaborării la clasă


Lecţia 5: Recapitulare

Activitatea 1: Rezumatul modulului


Durata aproximativă: 10 minute

Gândiţi-vă cum îi veţi sprijini pe colaboratori şi cum veţi gestiona tehnologia în


proiectele dvs. reflectând la ceea ce aţi învăţat în acest modul.

Aceasta a fost o bună recapitulare pentru promovarea utilizării în siguranţă a


tehnologiei. Am învăţat şi strategii practice pentru gestionarae colaborării şi
comunicarea aşteptărilor. Am apreciat scenariile pentru ―când lucrurile nu merg‖ şi
modalităţile de a le rezolva. Îmi place ideea formării unor ―experţi în tehnologie‖—
sau desemnarea unora. Mulţi elevi sunt deja experţi în tehnologie fără ajutorul meu!

Încheierea cursului
Rezumat

Activitatea 2: Reflecţii asupra cursului


Durata aproximativă: 15 minute

Revedeţi obiectivele pe care le-aţi stabilit pentru colaborarea la orele dvs. de la


Modulul 1, Lecţia 5, Activitatea 1. Scrieţi ce progrese aţi înregistrat pentru atingerea
acestor obiective.

Să încorporez mai multă colaborare online cum ar fi utilizarea blogurilor – acum am


un plan clar pentru încorporarea blogurilor în proiectele mele.
Să mă asigur că menţin/sprijin răspunderea individuală – listele de verificare şi
grilele de evaluare modificate pe care intenţionez să le folosesc mă vor ajuta să fac
progrese în atingerea acestui obiectiv, dar mai am de lucru, totuşi.
Organizarea unei conferinţe web care implică mai multe clase – am testat sau am
citit despre unele instrumente care ne-ar putea ajuta în ceea ce priveşte
managementul întregului proiect. Strategiile de comunicare vor contribui cu
siguranţă la succesul acestei noi componente.

Ce obiective noi aveţi privind colaborarea la orele dvs.?

Să fiu la curent cu ceea ce se întâmplă în clasele altor profesori pentru a învăţa de la


ei cum pot îmbunătăţi colaborarea.