Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE DIDACTIC

SCOALA GIMNAZIALA BOGHESTI


PROFESOR:MUNTEANU DANIELA ELENA
DISCIPLINA: MATEMATICĂ - ALGEBRĂ;
CLASA: A VIII-A;
DATA:6.04.2016
UNITATEA DE INVATARE :
CONTINUTUL: SISTEME DE DOUĂ ECUAŢII CU DOUĂ NECUNOSCUTE-METODA REDUCERII
TIPUL LECŢIEI: PREDARE-ÎNVĂŢARE;
SCOPIL LECTIEI: REZOLVAREA SITEMELOR DE DOUĂ ECUAŢII CU DOUĂ NECUNOSCUTE PRIN METODA
REDUCERII;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să recunoască ecuaţiile de gradul I cu două necunoscute.
O2: Să recunoască necunoscutele şi coeficienţii ecuaţiei de gradul I cu două necunoscute.
O3: Să determine mulţimea soluţiilor ecuaţiei de gradul I cu două necunoscute.
O4: Să enunţe definiţia unui sistem de două ecuaţii cu două necunoscute .
O5: Să verifice dacă elementele unei mulţimi soluţii pentru un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute.
O6: Să rezolve un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute prin metoda reducerii.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversatia euristica, exercitiul, explicatia, expunerea, problematizarea, lucrul individual
Modul de organizare a clasei: frontal, pe grupe, individual
Resurse: - materiale didactice: pixuri, caiete, foi de hartie
-mijloace de invatamant: tabla, creta, manuale
LOCUL: sala de clasa
BIBLIOGRAFIE: programa scolara, planificarea, manual scolar, culegeri.

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTCE


LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Se asigură condiţiile optime pentru Se pregătesc cu cele mecesare pentru lecţie.
Moment desfăşurare a lecţiei: se notează Se asigură ordinea şi disciplina. Conversaţia
organizatoric absenţii, se verifică dacă există cretă şi
burete la tablă şi dacă toţi elevii au pe
bancă cele necesare.
Captarea Se verifică tema frontal, iar în cazul în Elevii citesc tema cu atenţie, corectează Conversaţia Caietul de teme
atenţiei şi care nu s-au putut rezolva exerciţiile unde au greşit sau completează. . Explicaţia.
verificarea acasă, se rezolvă la tablă.
temei
“Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi?” “. . . ecuaţia de gradul I cu două
“Care este forma ecuaţiei de gradul I necunoscute.”
cu două necunoscute?” “. . . ax+by+c=0”
“Care sunt necunoscutele ecuaţiei?” “. . . sunt x şi y.”
“Cum se numesc a,b şi c?”
„a – coeficientul necunoscutei x,
b – coeficientul necunoscutei y, iar
“Câte soluţii are ecuaţia de gradul I cu c este termenul liber. "
Reactualizarea două necunoscute?” “. . . are o infinitate de soluţii. Grafic, ele se Conversaţia Caietul de clasă.
cunoştinţelor “Cum se află mulţimea soluţiilor reprezintă printr-o dreaptă.” euristică.
anterioare ecuaţiei de gradul I cu două “. . . se află astfel: Se determina y in functie
necunoscute?” de x; notam y=f(x) şi se reprezintă graficul
functiei astfel obtinute; Gf va fi o dreapta
care va fi mulţimea soluţiilor ecuaţiei,
Aflaţi mulţimea soluţiilor ecuaţiilor: numita si dreapta solutiilor.”
1. x + y – 5 = 0; 2. x – y – 3 = 0;

2
1.x + y – 5 = 0 ↔ y= -x+5↔f(x) = -x+5
2. x-y-3=0 ↔y= x-3 ↔ g(x) = x-3
Dupa reprezentarea grafica a solutiilor Se reprezinta grafic solutiile celor 2 ecuatii.
ecuatiei in acelasi sistem de „Se intersecteaza intr-un punct, pe care il
coordonate, ce sesizam? determinam egaland f(x)=g(x)”

Ei bine coordonatele acestui punct este


solutia sistemului format de cele doua
ecuatii.
Cele doua ecuatii au o solutie comuna,
iar impreuna formeaza un sistem.

x  y  5

x  y  3 (1,4) este soluţie pentru ambele ecuaţii.
Acesta se numeşte sistem de două
ecuaţii cu două necunoscute.
Precizarea temei Astăzi la ora de matematică ne Elevii ascultă cu atenţie şi conştientizează Conversaţia
şi a obiectivelor propunem să studiem sistemele de obiectivele. . Explicaţia.
operaţionale două ecuaţii cu două necunoscute şi să
le rezolvăm. La sfârşitul orei aş vrea
să recunoaşteţi şi să rezolvaţi aceste
sisteme prin metoda reducerii.
Prezentarea Sisteme de două ecuaţii cu două
noilor necunoscute
cunoştinţe
Def 1: Se numeşte sistem de două Elevii vor lua notiţe.
ecuaţii cu două necunoscute un sistem Conversaţia
de forma: euristică.
Explicaţia.
Exerciţiul.

3
a1 x  b1 y  c1
 ,

a2 x  b2 y  c2
x,y – necunoscutele sistemului;
a1, b1, a2, b2 – coeficienţii
necunoscutelor;(≠0) “Necunoscutele sistemului sunt x şi y.
c1, c2 – termenii liberi; Coeficienţii lui x sunt 2 şi 1, ai lui y sunt –1
2 x  y  10 şi 7, iar termenii liberi sunt
–10 şi 7.”
Ex: 
x  7 y  7
“Care sunt necunoscutele sistemului?
Dar coeficienţii necunoscutelor? Dar Primele două sunt sisteme de două ecuaţii cu
termenii liberi?” două necunoscute, iar ultimul nu este.
Precizaţi care din următoarele sisteme
este sistem de două ecuaţii cu două
necunoscute:
Elevii vor lua notiţe.

 yx  5 vu  022  x  023
Conversaţia
Consolidarea euristică.
cunoştinţelor Explicaţia.

 , ,
Exerciţiul.

yx  33 vu  05 x  17


3*0 – 2*2 = 4. Deci, perechea (0,2) nu este
soluţie a sistemului deoarece nu verifică
prima ecuaţie.
3*1 – 2*(-1) = 5; 1 + 3*(-1) + 2 = 0;
Deci, perechea (1,-1) este soluţie a
Def 2: Perechea ordonată (x,y) care sistemului, deoarece verifică ambele ecuaţii.
este soluţie pentru ambele ecuaţii ale
sistemului, se numeşte soluţie a
sistemului.

4
x  y  5
Elevii vor lua notiţe.

Ex:  are ca soluţie perechea


x  y  3
ordonată (1,4) deoarece dacă înlocuim
pe x cu 1 şi pe y cu 4 în ambele
ecuaţii, obţinem 5, respectiv 3.
Ex: Verificaţi care din elementele
mulţimii {(0,2); (1,-1)} este soluţie a
sistemului:

3x  2 y  5

x  3y  2  0
Să învăţăm să rezolvăm un sistem de
două ecuaţii cu două necunoscute.

Def 3: A rezolva sistemul de ecuatii


inseamna a-i determina solutiile.

Există mai multe metode de rezolvare


a acestor sisteme: grafic, prin metoda
reducerii, a substituţiei, a comparării.
Astăzi vom învăţa să rezolvăm un
sistem de două ecuaţii cu două
necunoscute prin metoda reducerii.
Metoda reducerii
Se procedeaza astfel:
1.Se inmultesc termenii unei ecuatii cu
un numar, iar termenii celeilalte
ecuatii cu un alt numar astfel incat prin
adunarea sau scaderea egalitatilor sa se
anuleze termenii ce contin una din
necunoscute.(termenii se reduc)
5
2.Se rezolva ecuatia cu o singura

 yx  19 x0 x0
necunoscuta obtinuta.
3.Se introduce valoarea necunoscutei

1.  
aflate intr-una dintre ecuatiile
sistemului si se rezolva ecuatia
obtinuta.( sau se poate rezolva tot prin

 yx 19  yx  19 y19


reducere pentru a afla a doua
necunoscuta.)
4.Perechea de numere obtinuta este
solutia sistemului.
5.Este posibil ca in urma amplificarii
si adunarii celor doua ecuatii sa se 2x / = 0
anuleze toti termenii ce contin
necunoscutele.In acest caz sistemul nu S={(0,1999)}
are solutie unica.
2. “Nici una din necunoscute nu se reduce.”
Exemplu: “Vom înmulţi a doua ecuaţie cu 3.”

x  y  5 x  4  x  4 2 x  3 y  5 2 x  3 y  5
     
x  y  3
x  y  5  y  1 3x  y  23 9x 3y  6
2x / =8
11x / = 11
!!!!Amintim ca sistemele se numesc
echivalente daca au aceeasi multime
de solutii.

Rezolvaţi următoarele sisteme de


ecuaţii:

6
x  1 x  1 x  1
x  y  1999
1.
x  y  1999
  
2 x  3 y  5
2. 3 yx  2 3 y 2 y1
3x  y  2
S={(1,-1)}
“Ce se observă la al doilea sistem?”

 x  2 y  5  0  x  2 y  5  3   3 x  6 y  1 5  y  2
“Ce putem face?”

3.
    
 x  2 y  5  0
3. ,
3x  y 1 0 3x  y  1 3x y  1  x 2y  5
3x  y  1  0
/ 7y=14

2 x  3 y  7  0
y  2 y  2
4.   ; S={(-1,2)}

3x  4 y  2  0  x 4  5 x  1

7
2 x  4 y  1  0
5. 2x 3y 7  0 2x 3y  74 8x 12y  28 x  2
 3x  6 y  1,5  0 4.
     
x  3y  1  0
3x  4y  2  0 3x  4y  23 9x 12y  6 2x 3y  7
6. 17x / = 34

 2 x  6 y  2  0 x  2  x  2
  ; S={(2,-1)}

43x  7 y  1
Ce observati la sistemul 5? Dar la 6?
Care sunt solutiile?

5.Cele 2 ecuatii ale sistemului sunt


echivalente, iar sistemul consta doar din una
dintre cele doua ecuatii. De exp. 2x-4y+1=0.
Solutiile acestei ecuatii sunt solutile
sistemului.Sistemul are o infinitate de
solutii. S={(x,(2x+1)/4), xєR}
6. Observam ca se reduc ambele
necunoscute si obtinem -2+√2=0 o egalitate
falsa. S=Ø

Aprecierea Voi aprecia cu note în caietul de Conversaţia Caietul de


activităţii evaluare elevii care au fost activi în . evaluare.
elevilor timpul orei.
Precizarea şi Anunţ tema pentru acasă. Elevii notează tema. Conversaţia
explicarea temei Temă: Culegere mate 2000+standard, .
pag87, ex. 2.

8
9