Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

MOTTO :
“Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă”
(Seneca, Epistulae )

Data:
Clasa: a III-a
Disciplina: Dezvoltare personală
Tema : Siguranţa elevului în locuri publice. Locuri sigure și nesigure. Caracteristici/condiții.
Perioade de timp adecvate aflării în anumite locuri publice.
Tipul lecţiei: mixtǎ
Obiective operaţionale :
O1 sǎ cunoascǎ şi sǎ respecte regulile de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti;
O2 sǎ identifice semnele de circulaţie pentru pietoni şi biciclişti;
O3 sǎ aibǎ un comportament conştient şi responsabil în calitate de participant la traficul rutier;
O4 sǎ cunoascǎ noţiunile de: drum public, trotuar, carosabil, pieton, vehicul, semafor, agent de
circulaţie, conducǎtor de vehicul, participant la traficul rutier;
O5 sǎ participe activ la realizarea activitǎţilor.

RESURSE METODOLOGICE
a. Strategia didacticǎ
- Dupǎ particularitǎţile evolutive ale gândirii – mixtǎ
- Dupǎ gradul de dirijare - dirijatǎ
b. Metode şi procedee: conversaţia, instructajul, expunerea, observaţia, dezbaterea, activitate
independentǎ, lucrul în echipǎ, problematizarea, jocul didactic, brainstormingul, studiu de caz.
c. Mijloace didactice: fişe de dezvoltare, prezentare Power Point, laptop, ghicitori, imagini, noul
Cod rutier, indicatoare cu semne de circulaţie, scenetǎ, jetoane cu semne de circulaţie.
d. Forme de organizare: frontalǎ, pe grupe, individualǎ
TEMPORALE: 45 miute
DESFǍŞURAREA LECŢIEI

1. Moment organizatoric – Organizarea clasei. Pregătirea materialelor necesare pentru lecţie. Crearea
condiţiilor optime pentru desfăşurarea activitǎţilor.
2.Captarea atenţiei (O5, O3)
– Pe unde trebuie sǎ circulaţi în fiecare zi pentru ca sǎ veniţi la şcoalǎ? (pe drumul public)
– Ce este necesar sǎ cunoaşteţi şi sǎ respectaţi pentru ca sǎ fiţi în siguranţǎ pe drumurile publice?
(regulile de circulaţie, indicatoare, marcaje).
Totuşi sunt multe cazuri în care uităm să punem în practică aceste lucruri şi din aceastǎ cauzǎ în întreaga
lume, se înregistreazǎ anual peste 300 000 morţi şi peste 8 milioane de rǎniţi. Dupǎ bolile cardio-vasculare
şi cancer, accidentele rutiere sunt pe locul al treilea. La noi în ţarǎ, în fiecare an îşi pierd viaţa aproximativ
3000 de oameni (în creştere în ultimii ani!), în cea mai mare parte copii, datoritǎ nerespectǎrii normelor
ruiere.
Pe parcursul acestei activitǎţi vom încerca să învăţăm reguli şi semne de circulaţie care ne pot fi de folos
în evitarea accidentelor de circulaţie.
Se face lectura textului De-a v-aţi ascunselea, o întâmplare în care se relateazǎ despre un coleg ce a avut
un accident de circulaţie din cauza neatenţiei. Se extrage învǎţǎtura din acest text: necesitatea cunoaşterii şi
respectǎrii regulilelo de circulaţie de circulaţie.

3.Anunţarea temei şi a obiectivelor activităţii (O1)


Informez elevii asupra conţinutului învăţării şi a nivelului performanţelor aşteptate. Scriu titlul lecţiei
pe tablă şi elevii pe caiete (”Cum sǎ circulǎm corect?”), scopul ei fiind cunoaşterea regulilor de circulaţie
pentru siguranţa pietonilor şi a traficului rutier.

4. Desfăşurarea activităţii
Circulaţia rutieră este însumarea a trei factori cu acţiune conjugată: omul (în calitate de conducător
de vehicul, pieton sau pasager), vehiculul şi drumul. Dintre aceşti trei factori, omul are cea mai mare
importanţă pentru că, de modul în care cunoaşte şi respectă normele de circulaţie depinde siguranţa
traficului rutier.
Statisticile din ultimul an arată că media accidentelor de circulaţie din care rezultă victime omeneşti
produse din vina pietonilor, reprezintă între 30% şi 40% din totalul accidentelor.
Care este cauza? Răspunsul este foarte simplu: nerespectarea regulilor de utilizare a drumurilor.
Deci, pentru protecţia noastră şi siguranţa rutieră trebuie să acordăm o mare importanţă comportării pe
arterele rutiere.
a. Prezentare Power Point (O1, O2, O4)
Să privim şi apoi sǎ analizăm imagini referitoare la traversarea străzii şi la mersul pe bicicletă
(prezentare Pp). Putem observa astfel ce reguli de circulaţie sunt cunoscute de elevi şi ce reguli de circulaţie
trebuie respectate de pietoni şi de biciclişti.
1. Circulaţia pietonilor
Câteva dintre regulile sau obligaţiile pietonilor, ca participanţi la trafic, sunt:
 Circulaţia să se desfăşoare numai pe trotuare, iar acolo unde acestea lipsesc, doar pe potecile de pe
marginea drumurilor publice. În localităţile unde şi acestea lipsesc se poate folosi limita extremă a
părţii carosabile, aceea de pe partea stângă a sensului de mers al pietonului.
 Traversarea perpendicular pe axul drumului, în pas vioi, fără oprire, pe trecerea de pietoni.
 Nu se traversează prin faţa sau prin spatele autobuzelor staţionate sau aflate în mers.
 Se recomandă trecerea în grup prin locurile cu marcaje speciale destinate pietonilor pentru evitarea
staţionării o perioadă lungă de timp a autovehiculelor.
Fiecare dintre aceste reguli sunt explicate prin exemple date de elevi .
b. Studiu de caz (O3)
Pentru o mai bună înţelegere a regulilor de circulaţie se dă următorul exemplu (studiu de caz).
„Autovehiculul se apropie de pasajul pietonal, pe care nu este nimeni. A redus viteza, şoferul este
atent. Şi totuşi, la 1-2m în faţa maşinii sare un pieton. Pietonul este lovit. Putem spune că vinovăţia este
doar a şoferului deoarece pietonul era pe trecerea zebrată?”
Din analiza acestei situaţii se trag următoarele concluzii:
 Neatenţia pietonului poate provoca un accident de circulaţie.
 În cazul unei coloane de maşini se poate realiza un accident în lanţ.
 Întâlnirea cu un şofer neexperimentat se poate solda cu un accident cu urmări fatale.
2. Circulaţia bicicletelor.
Circulaţia cu bicicleta pe drumurile publice este permisă prin lege numai copiilor cu vârste peste 14
ani. Pentru conducerea unei biciclete nu este necesar să ai permis de conducere dar este obligatoriu să deţii
reguli de circulaţie specifice mersului pe bicicletă şi traficului rutier în general. Deseori proaspătul posesor
al bicicletei pleacă în prima cursă fără a se uita măcar pe regulamentul de circulaţie. Ori, şi pentru biciclist
sunt perfect valabile regulile de prioritate, de depăşire, etc. A învăţa să „mergi” pe bicicletă înseamnă a
începe mai întâi cu însuşirea corectă a regulilor de circulaţie şi abia după aceea să urcăm pe bicicletă.

Câteva reguli de circulaţie şi de conducere specifice a bicicletelor sunt:


 Bicicliştii să circule cât mai aproape de partea dreaptă a străzii.
 Este total contraindicat a merge cu bicicleta în spatele unor autovehicule
 Bicicliştii trebuie să meargă unul după altul, nu în grupuri.
 Pe o bicicletă nu poate circula decât o singură persoană. Dacă pe bicicletă se ataşează un suport
special (în partea din faţă), pe el pot fi transportaţi copii până la vârsta de 7 ani.
Cunoaşterea acestor reguli de circulaţie nu este suficientă pentru deplasarea pe drumurile publice, pietonii
şi bicicliştii trebuie să cunoască şi mijloacele de reglementare a circulaţiei, stabilite prin „Codul Rutier”.
Câteva din mijloacele de reglementare a circulaţiei sunt :
1. Marcajele rutiere.
2. Semnalele semaforului electric.
3. Semnalele lămpii cu lumină galbenă intermitentă.
4. Indicatoarele rutiere.
5. Semnalele agentului de circulaţie, etc.
Dintre acestea, o importanţă deosebită o au indicatoarele rutiere. Acestea sunt specifice pentru
pietoni, biciclişti sau conducătorii auto.
- În planşa nr. 1 sunt prezentate indicatoare ce trebuie cunoscute de pietoni
- Planşa nr. 2 prezintă indicatoare ce trebuie cunoscute de biciclişti
Se analizează fiecare indicator apreciindu-se importanţa cunoaşterii lor.
c. Activitate independentǎ (O5)
Fiecare elev va rezolva independent sarcinile din „Fişa 1”, apoi se vor analiza frontal.
FIŞA 1
Faceţi corespondenţa între cuvânt şi explicaţia potrivită:

zebră orice stradă sau şosea, autostradă sau drum,pe care circulă pietoni sau vehicule
trotuar loc amenajat pentru urcarea sau coborârea din mijloacele de transport
refugiu drum special amenajat, destinat circulaţiei vehiculelor şi pietonilor
stradă persoana care se deplasează pe jos pe un drum public
drum public porţiune asfaltată la marginea unei străzi rezervate circulaţiei pietonilor
pieton indicator cu lumini colorate, folosit în reglementarea circulaţiei
semafor marcaj de trecere pentru pietoni,realizat din dungi albe paralele
indicator simbol care serveşte la indicarea direcţiei sau a caracteristicilor unui drum

5 Asigurarea feed – back-ului (O4)

Se realizează prin evaluare orală, folosind întrebări de genul :


1. Ce reguli de traversare a străzii cunoaşteţi ?
1. Cum se traversează strada în cazul în care afară plouă sau ninge ?
2. Ce reguli de circulaţie trebuie să cunoască bicicliştii ?
3. Enumeraţi 2 semne de circulaţie specifice pentru pietoni şi 2 pentru biciclişti.

6. Concursul (O3, O5): Sǎ circulǎm corect ! (Realizare power point)


Participanţi: 3 grupe de câte 5 elevi
Reguli: Fiecare echipǎ îşi va desemna, pe rând, câte un lider care sǎ rǎspundǎ întrebǎrilor, cerinţelor
concursului. Pentru fiecare rǎspuns corect vor primi câte un punct. Cǎştigǎ echipa care va avea la sfârşit
cele mai multe puncte.

3
Fişa 2 – Sǎ circulǎm corect! (realizare Power Point)
Încercuieşte varianta corectă:

1. Semnul înseamnă:

a) interzis pietonilor;
b) permis pietonilor;
c) atenţie la pietoni.
2. Jocul cu mingea pe stradă este permis:
a) dacă pe aceasta nu circulă tramvaie;
b) nu este permis în niciun caz;
c) dacă trotuarul este foarte lat.

3. Semnul înseamnă:

a) permis bicicliştilor şi pietonilor;


b) atenţie la biciclişti şi pietoni;
c) interzis bicicliştilor şi pietonilor.
4. Jocul cu rolele este permis:
a) pe drumurile unde circulă puţine maşini;
b) pe orice drum dacă, în acel moment nu trec maşini;
c) numai pe trotuare, poteci laterale sau piste special amenajate.

5. Semnul înseamnă:

a) interzis bicicliştilor;
b) permis bicicliştilor;
c) atenţie la biciclişti.
6. Ai voie să circuli cu bicicleta pe străzi şi şosele:
a) numai dacă eşti elev;
b) numai atunci când ai împlinit 14 ani;
c) la orice vârstǎ, dacǎ eşti atent

7.Culoarea acestui semafor arată că:

a) au voie să treacă maşinile;


b) au voie să treacă pietonii;
c) nu are nimeni voie să treacă.

8.Semaforul acesta este:

a) pentru pietoni şi traversarea este permisă pe culoarea roşie;


b) pentru pietoni şi traversarea este permisă pe culoarea verde;
c) un semafor pentru masini.

9. Adevǎrat sau fals:


● Pietonul nu trebuie sǎ se asigure când traverseazǎ. F
● Dacǎ nu existǎ trecere pentru pietoni şi nici semafor, traversǎm pe la colţul strǎzii, dacǎ nu vin maşini. A
● Sǎgeţile de pe partea carosabilǎ ajutǎ pietonii, indicându-le direcţia de deplasare. F
● Sunt interzise jocurile sau plimbǎrile, staţionǎrile pietonilor pe partea carosabilǎ. A
● Pe strǎzile cu circulaţie intensǎ pot circula cu bicicleta copiii care au împlinit vârsta de 10 ani. F
4
10. Explicǎ semnele de circulaţie de pe indicatoare:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

6. Concluzii finale
Se fac aprecieri asupra modului cum s-a desfǎşurat activitatea şi se evidenţiazǎ faptul cǎ existenţa
regulilor de circulaţie este o necesitate, iar participanţii la trafic sunt obligaţi sǎ le respecte întocmai.

ANEXǍ

De-a v-aţi ascunselea

E vacanţă şi e o după-amiază frumoasă de iarnǎ. Băieţii de pe strada mea au hotărăt să se joace „ de-
a v-aţi ascunselea”. Toţi cunosc jocul. Aleg pe cel care trebuie să se acopere la ochi. Este Răzvan. El se
întoarce cu faţa la zid şi începe să numere:
- 1,2, 3…..
Copiii se împrăştie în toate părţile. Numai Relu nu-şi mai găseşte locul potrivit. Gata! A găsit! Se va
ascunde pe partea cealaltă a străzii, după maşina vecinului. Este foarte atent la Răzvan. Numărătoarea se
apropie de final şi tocmai ce aude:
- Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Te-am văzut, Alin! Eşti după colţul casei! Şi pe tine Liviu! Eşti în
spatele gardului viu!
Cei doi ies învinşi. „ Pe mine nu mă va găsi!” gândeşte Relu. Între timp, Răzvan îi vede şi numără pe
Lucian şi pe Cristi. Îl caută cu atenţie pe Relu. Doar el a mai rămas. Dacă îl zăreşte, câştigă jocul.
Relu e atent numai la Răzvan. Nu se uită deloc în jur. Când Răzvan se depărtează ţâşneşte dintre
maşini, spre trotuarul celălalt. Nu s-a asigurat. Nu priveşte decât spre locul unde trebuie să bată înaintea lui
Răzvan. Când ajunge în mijlocul străzii aude ca prin vis „Opreşte-te!”. El este preocupat doar de joc. Mai
face doi paşi, se împiedică şi cade. Aude un zgomot prelung. Lângă el se opreşte o maşină. Se ridică speriat.
„Ce-a fost asta?” Îşi dă seama ce era să se întâmple. Cu capul plecat de ruşine, primeşte dojana aspră a
şoferului. „Aici te joci?”
Nici copiii nu-l iartă:
- Ce te-a apucat să te ascunzi tocmai pe partea cealaltă a străzii?N-ai observat cǎ circulǎ mşinile? Nu
erau locuri destule aici?
- Am greşit rău, recunoaşte Relu. Puteam să plătesc scump, chiar cu viaţa, această neglijenţă.
5