Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE


ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Anexa 1 la Regulamentul de întocmire a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație

Departamentul __________________________________________________________________________

PROIECT DE DIPLOMĂ/LUCRARE DE DISERTAŢIE

Numele si prenumele absolventului: _____________________________________________________________

Domeniul / Specializarea: _________________________________________________________________________

Tema proiectului de diplomă/ lucrării de disertație ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Conducător științific: ______________________________________________________________________________

Consultant de specialitate: ________________________________________________________________________

Data primirii temei:____________________________

La elaborarea proiectului de diplomă / lucrării de disertație se va respecta Regulamentul


de întocmire a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație, disponibil pe site-ul facultății
http://www.aciee.ugal.ro/studenti/finalizare-studii/regulamente-si-formulare

Conducător științific, Absolvent,

Str. Științei Nr. 2, cod poștal 800146, Galați, România, tel/fax: +0236 470 905, e-mail: aciee@ugal.ro, web: www.aciee.ugal.ro
1/1