Sunteți pe pagina 1din 52

TOP

TOP 50
50

ERORI
FILATELICE
ROMÂNEŞTI
* * * * * *
click gsm 2011
EROARE
FILATELICĂ
abatere de la
marca poştală standard
(macheta oficială),
ce se întâlneşte la
o singură piesă
din coala de tipar,
fiind identică
cu suratele ei,
din colile anterioare
sau cele care urmează,
de la aceeaşi poziţie.
1893-08.1910 SPIC DE GRÂU (11 m.p. în 7 modele diferite, dintre care 6 cuprind
spicul de grâu; imprimate la tipar înalt pe diferite tipuri
de hârtie cu danteluri diverse în coli de tipar a 300 ex.
CF-150 fără margini; Tiraj în tranşe succesive).
25 B - albastru în loc de violet [r.3; c.8 la primul tiraj (dantelură 13½ ; 13½:11½ (D)
şi r.7; c.1 la al doilea tiraj (dantelură 13½ )]
minimum pereche ******
01.05.1903 EFIGII (G. Popescu; tipărite în 1900 la Paris; 7 m.p.; TG pe HA semigroasă;
M; 14:131/3; gumă bistru-gălbuie; CF-80 /5x16/; T-0,025)
15 B - P (iniţiala gravorului) în bucla lui 5 /15/ (cartuşul stâng) (r.1; c.1) *****
N.B. Situaţia similară la emisiunea FLORA CARPATINĂ din 1957.
15.10.1922 ÎNCORONAREA REGELUI FERDINAND LA ALBA IULIA
(L. Basarab; 7 m.p./ 7 m.p. ndt.; Imprimeria Bayerische Staatsdruckerei
din München; TA pe HA cu F. XI ; M; dantelate la Fabrica de Timbre
Bucureşti: 131/2, 111/2 : 131/2, 131/2: 111/2); CF-100; T-0,101/ 0,0001)
2 L - dungă albă în spatele epoletului (r.10; c.?) *****
1935 / 1940 REGELE CAROL II (11 m.p. uzuale cu POSTA; TH pe HA cu F. XIII; M;
131/2; CF-100; T-0,2)

6 L - creastă la coif ******


08.05.1939 EXPOZITIA UNIVERSALĂ NEW YORK (2 m.p.; TH pe HA cu
F.XIII; M; 141/2:131/2; 131/2:14; CF-50; T-?)
6 L - pălărie pe ANIA /ROMANIA/ ******
20.10.1940 / 01.14.1942 REGELE MIHAI (15 m.p. uzuale; TH pe HA cu F. XIII; M;
131/2:141/2; CF-100; T-?)
30 L - pălărie răsturnată, jos ******
03.1945 / 12.1947 REGELE MIHAI (St. Wladimir; 20 m.p. uzuale; TH pe HV şi pe
HA groasă cele emise în 1947: 10 L brun ROMANIA sus, 20 L lila ROMANIA
sus, 80 L albastru ROMANIA jos, 200, 500, 860, 2500, 3700, 5000, 8000 şi
10000 L; M; 141/2:14 şi 14:141/2; C-100; T-?, în tranşe)
2 L - trei pete deasupra frunţii (C.I: r.7; c.4) ******
30.06.1945 CONFEDERAŢIA GENERALĂ A MUNCII (3 m.p.+3 bl.-col.ndt;
TH pe HAcu F. XIV; M; 131/2.; CF-100 dt + CT-18 /3x6/ bl.-col. ndt /1x4/; T-0,01)

Bloc-coliţă ndt - 120+380 L - MUNCII ilizibil (r.2; c.2) ******


15.12.1945 / 12.1947 REGELE MIHAI (St. Wladimir; 30 m.p. uzuale; TH pe
HG cu F. XIV; M; 14:141/2 şi 141/2:14; CF-100; T-?, în transe)
80 L portocaliu - lipsă I /LEI/; pată pe păr ******
80 L portocaliu - lipsă I /LEI/ ******
00.02.1946 FRONTUL PLUGARILOR (8 m.p.; S pe valorile emisiunii din 23.08.1945;
TH pe HF XIV; B; 141/2:14; CF-100; T-0,05)
20+80 L / 100+400 L - lipsă i /lei/ ******
15.01.1947 SECETA (A. Murnu; 4 m.p.+coliţă; TH pe HA cu F. XIV; M; 141/2:14 şi
14:141/2; CF-100+CT-25; T-0,062)
3700+5300 L - pâinea tăiată orizontal (r.5; c.7) ******
00.03.1947 REGELE MIHAI (inflaţie) (A. Murnu; 9 m.p. uzuale; TH pe HA cu
F. XIV; M; 131/2; CF-100 şi CF-50; T-?)
1000 L - paralele oblice peste gură (r.10; c.10) ******
00.03.1947 REGELE MIHAI (inflaţie) (A. Murnu; 9 m.p. uzuale; TH pe HA cu
F. XIV; M; 131/2; CF-100 şi CF-50; T-?)
1000 L - pată pe lobul drept (r.5; c.6) ******
00.03.1947 REGELE MIHAI (inflaţie) (A. Murnu; 9 m.p. uzuale; TH pe HA cu
F. XIV; M; 131/2; CF-100 şi CF-50; T-?)
20000 L - meşă închisă pe cărare (C I: r.1;c.2) ******
17.08 şi 09.1947 VEDERI (A. Murnu; 9 m.p. uzuale; TH pe HA cu F. XIV; M; 131/2;
CF-100 şi CF-50; T-?)
20 L - verticală albă după 20 /20 LEI/; punct la ceafă (r.1; c.4) ******
30.10.1947 A.R.L.U.S. (SR pe 5 L din emisiunea VEDERI; CF-100; T-0,25)
5+5 L - 7 /1947/ cu piciorul lipsă *****
03-04.1948 Supratipar R.P.R. (A. Murnu; SN R.P.R. pe cele 11 valori uzuale ale
emisiuniiVEDERI din 15.08.1947; TH pe HA cu F. XIV; M; 141/2:14; CF-100; T-?)
20 L - pereche una fără supratipar ******
03 / 04.1948 Supratipar R.P.R. (A. Murnu; SN pe cele 11 valori uzuale ale emisiunii
VEDERI din 15.08.1947; TH pe HA cu F. XIV; M; 141/2:14; CF-100; T-?)

20 L - verticală albă după 20 /20 LEI/; punct la ceafă (r.1; c.4) ******
01.05.1948 1 MAI - ZIUA MUNCII [V. Stoianov şi I. Dumitrana; 3 m.p+un bl.-col./1x9/; TH
pe HA cu F. XIV; M; 141/2:14 (10, 12 L), 14:141/2(12 L), 14:131/2 (20 L);
CF-100+CT-4 bl.-col./2x2/+4 bl.-col/1x9/; T-0,003889]
20+20 L - lipsă primul motor (r.1; c.1 din al 3-lea bl.-col. din CT) ******
1952 s STEMA R.P.R. (1950) [14 m.p. uzuale S tip n (3 BANI) şi tip m (55 BANI);
CF-100; T-0,1956]
55 B/ 3 L (1,7398) - B /Bani/ deteriorat, ca un C *****
1952 s STEMA R.P.R. (1950) [14 m.p. uzuale S tip n (3 BANI) şi tip m (55 BANI);
CF-100; T-0,1956]
55 B/ 15 L (1,7524) - lipsă ni /Bani/; a deteriorat *****
15.10.1954 50 DE ANI-m-THEODOR NECULUTĂ (Cr. Müller; o m.p.; TH pe
HA cu F. XVI; M; 131/2; CF-100)
55 B - orizontală sub nas *****
22.06.1957 FLORA CARPATINĂ (H. Meschendörfer; 8 m.p.; TO pe HA; B;
14:141/2; CF-100 m.p.+10 v; T-0,55)
1,55 L - M în dreapta tulpinii, jos (r.9; c.4) ******
1,75 L - M în stânga tulpinii, jos (r.9; c.5) ******
06.10.1957 SATELITI ARTIFICIALI (D. Ştiubei şi Dumitrana, colectiv; 2 tripticuri; TH
pe HA cu F. XVII sau XVIII; B; 14:141/2; CF-27 tr.; T-0,929989)
triptic verde - 25 B+v+1,75 L - OZN sub satelit (r.1; c.1) ******
N.B. Eroare similară semnalată şi la valoarea emisiunii supratipar EXPOZIŢIA BRUXELLES din1958.
20.07.1957 EXPO BRUXELLES (supratipar pe emisiunea STELITI ARTIFICIALI; D. Ştiubei şi
Dumitrana, colectiv; 2 tr. /m.p.+v+ m.p./; TH pe HA cu F. XVII/ XVIII; B; 14:141/2; CF-27 tr.; T-0,929989)
triptic verde - 25 B+v+1,75 L - OZN sub satelit (r.1; c.1) ******
N.B. Eroare similară semnalată şi la valoarea emisiunii SATELITI ARTIFICIALI din 1957.
25.11.1959 PLANTE MEDICINALE (H. Meschendörfer; 10 m.p.; Sl pe HC; P;
14:141/2; CF-100; T-0,5)
40 B - lipsă I /BANI/ (r.1; c.1) ******
15.06.1960 ZIUA AVIATIEI [7 m.p.; TH pe HA cu F. XVII în M (35, 40, 55 B); CF-100;
TO pe HA groasă în B (10, 20 B); CF-25 (1,60 şi 1,75 L) şi P; 141/2:14 şi 14:141/2; T-1]
10 B - OZN la tâmpla stângă ******
15.10.1960 JOCURI DE COPII LA SATE [7 m.p.; TH pe HA cu F. XVII în M (35,
40, 55 B); CF-100; TO pe HA groasă în B (10, 20 B);
CF-25 (1,60 şi 1,75 L) şi P; 141/2:14 şi 14:141/2; T-1]
20 B - O /ROMÎNĂ/ fără partea superioară ******
20.08.1959 23 AUGUST 1944 (P. Nazarie; o m.p.+o coliţă ndt.; SL pe HC şi TO pe
HA; P; 14:141/2; CF-100+CT-20; T-1+0,2)
55 B - inelul cârjei topitorului rupt la ora 10 *****
20.08.1959 23 AUGUST 1944 (P. Nazarie; o m.p.+o coliţă ndt.; SL pe HC şi TO pe
HA; P; 14:141/2; CF-100+CT-20; T-1+0,2)
1,20 L coliţă - punct, albastru spălăcit, între
hampă şi drapel (r.1; c.1) *****
26.06.1961 VÂNĂTOAREA (I. Dumitrana; 10 m.p.; TO pe HC; P; 131/2:14;
CF-100; T-2)
75 B - O /ROMÎNA/ ca un C ******
75 B - O /ROMÎNA/ ca un C; pată brună pe barba vânătorului
******
26.06.1961 VÂNĂTOAREA (I. Dumitrana; 10 m.p.; TO pe HC; P; 131/2:14;
CF-100; T-2)

1,75 L – 1 /1,75 LEI/ întrerupt la mijloc ******


11.09.1961 AL DOILEA OM ÎN COSMOS (H. Meschendörfer; 10 m.p.; Sl pe HC;
P; 14:141/2; CF-100; T-0,5)
1,75 L - făclie deasupra lui 5 /1,75/ ******
25.08.1962 COPII (H. Meschendörfer; 6 m.p.; TO pe HC; P; 131/2:14; CF-100; T-1)
30 B - lipsă I /BANI/ ******
15.06.1960 AUREL VLAICU [SN pe 10 B - emisiunea ZIUA AVIATIEI; o m.p.; TO pe
HA groasă în B; CF-100; 14:141/2; T-0,3]
1,75 L / 10 B - lipsă i /lei/ (r.8; c.4) ******
N. B. Tirajul erorii este de maximum 3.000 exemplare.
20.10.1966 ZIUA MĂRCII POŞTALE (G. Galin şi I. Dumitrana; diptic /o m.p.+v/;
TG pe HS; T; 131/4; CF-25 dipticuri; T-0,6)
55 B - ultimul bloc de jos parţial lipsă (r.2; c.3; r.5; c.3) ******
10.08.1972 ANIVERSARI PICTORI (I. Dumitrana (încadramente); 4 m.p.; TH pe
HCr; P; 131/2; CF-25; T-4)
6,50 L - pată verde ovală în stânga urechii drepte (r.1; c.?) ******
28.11.1977 CĂLUSARII (E. Palade; 6 m.p.+coliţă; TH pe HCr; P; 131/2;
CF-25+CT-8; T-0,1)
2,15 L (1) - pată neagră între genunchii
primului dansator *****
20.06.1980 J.O. DE VARĂ – MOSCOVA ’80 [A. Popescu; 6 m.p.+2 col.
(dt.+ndt.); TH pe HCr; P; 131/2; CF-25+CT-8; T-0,0295]
55 B (1) - albastru din tricolor bleu (of. închis) (r.3; c.4) ******
25.10.1982 C.E.C. (C. Popovici; 2 m.p.; TH pe HCr; P; 131/2; CF-50 /5x10/; T-0,25)
2 L - culoare schimbată: triunghiul rosu-portocaliu de
pe cubul albastru colorat galben (r.4; c.2) ******
N. B. Tirajul erorii este de 2.500 exemplare.
22.12.1982 OBIECTE DE UZ GOSPODĂRESC [A. Popescu; 9+7 m.p. uzuale;
TH pe H acte VI; M; 131/2; CF-100+50; T-?, în transe
(50 B, 1, 2, 4,10 L - transa din noiembrie 1989 - cu F: XX)]
7,50 L - cu an de emitere 1982 (r.4; c.9) ******
28.09.1985 COSTUME POPULARE (A. Tasgian; 4 dipticuri; TH pe HCr; P;
131/4; CF-25 dipt.; T-0,2)
50 B (f) (2) - 1 /1985/ lipsă (r.5; c.9) ******
10.04.1986 50 DE ANI - FILMUL DE DESENE ANIMATE COLOR
(9 m.p.+coliţă; TH pe HCr; P; 131/4; CF-25+CT-8; T-0,033)
50 B Clarinetist (0,55) - pată galbenă la coadă ******
10.04.1986 50 DE ANI - FILMUL DE DESENE ANIMATE COLOR
(9 m.p.+coliţă; TH pe HCr; P; 131/4; CF-25+CT-8; T-0,033)
50 B Purcelusul Peter (0,55) - l /Purcelusul/ lipsă (r.3; c.2) ******
15.10.1987 LOCOMOTIVE (A. Mihai; 6 m.p.; TH pe HCr; P; 131/4; CF-50 /10x5/; T-0,2)
5 L (0,2) - L /LE 5100/ lipsă (r.7; c.1) ******
05.04.1991 Sf. PASTI [G. Petre (încadrament); o m.p.; TH pe H acte III, transa I;
P; 131/2; CF-25; T-?, în transe]
4 L - trupul lui Iisus verde (of. brun) (r.1; c.1) ******
27.08/, 4.10, 14.11 şi 05.12.1991 HOTELURI şi CABANE [E.
Palade;
21 m.p. uzuale; TH pe H sulfit (alb-murdar), prima
transă; P;131/2; CF-100/ C-50 (format mare); T-?]
9 L - lipsă acoperis, în stânga (r.10; c.2) ******
17.06.1994 C.M. DE FOTBAL - S.U.A.’ 94 (D. Cojoc; 6 m.p.+ colită;
TH pe HCr; P; 131/2; CF-25+CT-8; T-0,15)
130 L (1) - tricou galben (of. portocaliu) (r.5; c.5) ******
N. B. Tirajul erorii este de 40.000 exemplare.
09.09.1994 Supratipar ROMÂNIA - C.E. LA GIMNASTICĂ (SN pe valori
ale emisiunii GIMNASTICĂ din 1991; A. Bulacu;
2 m.p. TH pe H acte; P; 131/2; CF-50 /5x10/; T-0,85)
150 L/ 4,50 L gimnastica - Stockholm 1994 răsturnat (r.4; c.9) ******
Este binevenită orice completare sau sugestie la acest top. Sergiu Găbureac