Sunteți pe pagina 1din 23

CAIET DE PRACTICA STAGIU AN II

AUDIT, REVIZUIRE,ALTE SERVICII DE


ASIGURARE ȘI SERVICII CONEXE

1
STUDIU DE CAZ 1
SOCIETATEA RENT –A –CARUȚÃ SRL

2
CERINTE:

a. Aspectele ce vor fi clarificate la intalnire initiala sunt


urmatoarele :
 Independenta mea ca profesionist fata de SC RENT-A –CARUȚÃ SRL , atat fata de
actionarii societatii cat si fata de managementul acesteia.
 Competenta profesionala
 Intelegerea scopului urmarit de client,ce doreste sa obtina de pe urma misiunii
solicitate .In functie de acesta, procedurile de audit vor fi gandite sa raspunda
chestiunilor de interes.
 Acceptarea termenilor misiunii(stabilirea naturii acesteia, a rezultatelor asteptate,
a rapoartelor ce vor fi predate, a timpului necesar realizarii si nu in ultumul rand a
onorariului).Actionarii trebuie sa intelega de la inceput ca nu este vorba de o
misiune de audit si infunctie de interesul acestora convenim procedurile pe care le
voi aplica.
 Stabilirea modului in care voi obtine informatiile relevante

b. Etapele premergatoare acceptarii misiunii sunt preplanificarea


acesteia, astfel :
 Mai intai, decid daca accept clientul nou. Auditorul ar trebui sa ia aceasta decizie
de timpuriu, inainte de a se angaja anumite cheltuieli care nu vor putea fi
recuperate. Trebuie evaluata reputatia clientului potential, integritatea,
stabilitatea lui financiara si eventualele relatiic cu firme de audit cu care a
colaborat in trecut.
 In al doilea rand, identific motivele pentru care clientulul solicita sau are nevoie
de o misiune de proceduri convenite. Aceasta informatie va afecta restul etapelor
procesului de planificare.
 Ajungerea la un acord cu clientul in ceea ce priveste termenii si conditiile
angajamentului, pentru a evita orice neintelegeri ulterioare.

c. Urmatorul pas este intocmirea scrisorii de angajament.

3
Catre domnii :
Florea Ioan
Constantin Mircea
Actionari la SC RENT-A CARUȚÃ SRL

SCRISOARE DE ANGAJAMENT

Aceasta scrisoare are rolul de a confirma intelegerea noastra cu privire la termenii si


obiectivele misiunii noastre , precum si la natura si limitrile serviciilor pe care le vom
furniza.Misiunea noastra va fi efectuata in conformitate cu Standardul International privind
Serviciile Conexe(ISRS 4400)aplicabil misiunilor pe baza de proceduri convenite si vom preciza
acest lucur in raportul nostrum.
Am fost de acord sa efectuam urmatoarele proceduri si sa va raportam constatarile
efective in urma activitatii noastre:
 Interogari ale persoanelor din managementul firmei legate de activitatea acesteia,
tranzactii efectuate si anumite elmente ale situatiilor financiare .
 Procedurile analitice aplicate asupra datelor din balantele de verificare si situatiile
financiare ale anilor anteriori.
 Revizuirea contractelor comerciale de inchiriere a masinilor
 Inspectarea registrului unic de control
 Inspectarea declaratiilor fiscale
 Discutii cu managerii legate de identificarea eventualelor creante neprezentate ca atare
sau nerecunoscute in situatiile financiare.

Procedurile mentionate anterior se vor desfasura in perioada 01/03/2019-15/03/2019.


Numele persoanei de contact din partea SC RENT-A CARUȚÃ SRL este Bianca Cornea.

Aceasta misiune nu este o misiune de audit financiar si nici o misiune de asigurare. Noi nu vom
exprima niciun fel de opinie privind situatiile finaciare si nici nu vom verifica chestiuni ce tin de
aspectul juridic al contractelor de inchiriere incheiate cu clientii.

Procedurile pe care le vom aplica au ca unic scop sa va confirmam ca veniturile raportate de


societate in anul 2017 sunt corecte sau nu.Principalul scop al procedurilor aplicate este de a
confirma daca veniturile raportate de societate in anul 2017 respecta reglementarile legale in
vigoare prevazute de OMFP/1802/2014.

Raportul nostru nu trebuie utilizat in alte scopuri si este destinat exclusive pentru informarea
d-voastra , nu pentru a fi facut public.

Procedurile pe care le vom efectua nu constituie un audit sau o revizuire, desfasurate in


conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele Internationale privind
Misiunile de Revizuire si, in consecinta , nu va fi exprimta nicio asigurare.
4
Nu vom putea fi tinuti responsabili pentru veniturile sau crentele existente in acest moment
dar care nu sunt recunoscute ca atare in situatiile financiare.

Onorariile noastre, care vor fi facturate pe masura activitatii prestate, au la baza timpul necesar
persoanelor numite in cadrul misiunii, la care se adauga cheltuielile curente.Onorariilee
individuale depind de gradul de senoritate, competntele, abilitatile si de nivelul de experienta
profesionala cerute pentru defasurarea misiunii in conditii optime.

Tariful convenit este de 3500 RON , la care se adauga TVA.


Asteptam sa cooperam pe deplin cu angajatii dumneavoastra si suntem convinsi ca ni se vor
pune la dispozitie orice inrgistrari, documente si alte informatii solicitate in legaura cu misiunea
noastra.

Va rugam sa semnati sis a returnati copia anexata a acestei scrisori , pentru ne indica ca
aceasta este in conformitate cu intelegerea dumneavoastra referitore la termenii misiunii ,
inclusiv la procedurile specifice asupra carora am convenit ca vor fi efectuate.

Auditor Hritcu Mihaela


Nr de inregistrare in Registrul CAFR 1524
DATA 19/01/2019
Botosani

Acceptat in numele SC RENT-A CARUȚA SRL de catre:

Florea Ioan
Constantin Mircea
Actionari la SC RENT-A CARUȚÃ SRL

DATA

5
Planul misiunii pe baza procedurilor convenite

1. Scopul misiunii pe baza procedurilor convenite este de a determina


corectitudinea veniturilor declarate in 2017 de managementul societatii.
2. Obiectivele misiunii sunt veniturile inregistrate de societate ca urmare a
desfasurarii activitatii de inchiriere autoturisme.
3. Operatiile economice supuse verificarii sunt cele de rezultate din
contractele comerciale incheiate cu clientii.
4. Structurile organizatorice la nivelul carora sunt desfasurate activitatile
specifice misiunii :departamentul economic-financiar si manageriat
general.
5. Discutiile cu managerul economic si managerul general vor avea loc in data
de 05/03/2019.
6. Durata misiunii este de 15 zile.
7. Perioada supusa verificarii 01/01/2017-31/12/2017.
8. Auditori antrenati in actiunea de auditare :Hritcu Mihaela

6
d. Proceduri aplicate :

 Interogari ale persoanelor din managementul firmei legate de activitatea acesteia,


tranzactii efectuate si anumite elmente ale situatiilor financiare .Discutiile au fost
purtate cu d-na director financiar Ioana Melinte si cu domnul manager general Ioan
Florea legate de preturile practicate la inchiriere, discount-ul acordat clientilor bussines
si incasarea creantelor

 Procedurile analitice aplicate asupra datelor din balantele de verificare si situatiile


financiare ale anilor anteriori.Am calculate conform datelor puse la dispozitie de catre
managementul financiar valoarea veniturilor societatii in anul 2017, valoarea
incasarilor aferente clientilor bussines si totalul cheltuielilor cu asigurarea CASCO
aferenta masinilor inchiriate.Calculele sunt prezentate in anexele 1, 2 si 3.

 Revizuirea contractelor comerciale de inchiriere a masinilor. Au fost verificate prin


sondaj contractile de inchiriere a diferitelor tipuri de masini , precum si cele incheiate
cu clientii bussines in care se prevede reducerea de 10% acordata si posibilitatea platii
la 30 zile a contravalorii inchirierii.

 Inspectarea registrului unic de control in vederea identificarii eventualelor controale


fiscale

 Inspectarea declaratiilor fiscal depuse pentru anul 2017 pentru stabilirea veniturilor
declarate de societate .

 Discutii cu managerii legate de identificarea eventualelor creante neprezentate ca


atare sau nerecunoscute in situatiile financiare.

e. As mai solicita si analiza si urmatoarele informatii suplimentare:

7
 Extrasele bancare in vedere identificarii modalitatii si a perioadei de timp in
care are loc decontarea cardurilor cu termen de incasare de 30 zile.
 Fisa de cont pentru creantele comerciale in valoare de 560,000 lei in vederea
stabilirii cauzelor acestui sold nejustificat de mare.
 Fisa de cont pentru veniturile lunare inregistrate in 2017 .

RAPORT ASUPRA CONSTATARILOR EFECTIVE

Catre domnii :
Florea Ioan
Constantin Mircea
Actionari la SC RENT-A CARUȚÃ SRL

Am efectuat procedurile convenite cu dumneavoastra si enumerate mai jos , cu privire la


veniturile societatii RENT-A –CARUȚÃ SRL .Misiunea noastra a fost efectuata in conformitate
cu Standardul International privind Serviciile Conexe(ISRS 4400)aplicabil misiunilor pe baza de
proceduri convenite .

Procedurile pe care le –am aplicat au ca unic scop sa va confirmam ca veniturile raportate de


societate in anul 2017 sunt corecte sau nu.Principalul scop al procedurilor aplicate este de a
confirma daca veniturile raportate de societate in anul 2017 respecta reglementarile legale in
vigoare prevazute de OMFP/1802/2014.

Am fost de acord sa efectuam urmatoarele proceduri si sa va raportam constatarile efective in


urma activitatii noastre:
 Interogari ale persoanelor din managementul firmei legate de activitatea acesteia,
tranzactii efectuate si anumite elmente ale situatiilor financiare .

8
 Procedurile analitice aplicate asupra datelor din balantele de verificare si situatiile
financiare ale anilor anteriori.
 Revizuirea contractelor comerciale de inchiriere a masinilor
 Inspectarea registrului unic de control
 Inspectarea declaratiilor fiscale
 Discutii cu managerii legate de identificarea eventualelor creante neprezentate ca atare
sau nerecunoscute in situatiile financiare.

Procedurile mentionate anterior au fost desfasurate in perioada 01/03/2019-15/03/2019.

Raportam mai jos constatarile noastre:

1. Veniturile inregistrate in 2017


Am constatat ca societatea a raportat la sfarsitul exercitiului incheiat la 31/12/2017
venituri din inchirieri in valoare de 6.057.750 lei.Diferenta pe care sunt dispusa sa o accept ca
fiind rezonabila intre estimarea facuta si sumele raportate de conducere este de 50.000 lei.
Veniturile estimate sunt in suma de 4.368.441 lei conform calculelor prezentate in anexa
nr. 1.
Veniturile prezentate de conducere sunt mult peste cele realizate de societate, nerealizarea
plafonului de 6.000.000 lei , avand drept consecinta neacordarea bonusului din contractul de
management.
O consecinta a acestor erori in plan fiscal ar fi o datorie supraevaluata a societatii din punct de
vedere al impozitului pe profit si TVA.

2. Creantele comerciale neincasate


Conform datelor furnizate de compartimentul financiar, clientii bussines ce primesc o
reducere de 10 % si posibilitatea de a achita peste 30 zile contravaloarea serviciilor reprezinta
in medie 200 de zile de inchiriere pe luna. In anexa nr 2 am estimat soldul creantelor
neincasate ce ar fi trebuit sa se afle in sold la data de 31/12/2018 in suma de 81.990 lei, valoare
apropiata de suma de 100.000 lei estimata in buget.
Conducerea societatii a prezentat in situatiile financiare ale anului 2017 creante neincasate de
560.000 lei .O posibila cauza a acestui sold este eroarea aparuta la inregistrarea veniturilor,
eroare care normal, nu putea fi si incasata.

3. Cheltuilile CASCO
In anexa nr 3 am estimate cheltuielile CASCO aferente anului 2017 in suma de 372.650
lei , mai mari decat cele raportate de conducerea societatii in suma de 330.000 lei.

Deoarece procedurile de mai sus nu constituie nici audit , nici o revizuire efectuate in
conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele Internationale privind
Misiunile de Revizuire , in consecinta , nu va fi exprimta nicio asigurare asupra veniturilor
raportate de societate la 31.12.2017.

Daca am fi efectuat proceduri suplimentare sau daca am fi efectuat un audit sau o revizuire
desfasurate in conformitate cu Standardele Internationale de Audit sau cu Standardele
Internationale privind Misiunile de Revizuire ne-ar fi putut atrage atentia si alte aspecte , care
ar fi fost raportate catre dumneavoastra.

9
Noi nu vom exprima niciun fel de opinie privind situatiile finaciare si nici nu vom verifica
chestiuni ce tin de aspectul juridic al contractelor de inchiriere incheiate cu clientii.
Raportul nostru este intocmit exclusive pentru scopul prevazut in al doilea paragraf al acestui
raport si nu trebuie utilizat in alte scopuri , fiind destinat exclusiv pentru informarea d-voastra
, nu pentru a fi facut public.
Acest raport se refera doar la conturile si elementele specificate mai sus si nu se extinde
asupra situatiilor financiare ale SC RENT-A CARUȚÃ SRL, luate ca intreg.

Auditor Hritcu Mihaela


Nr de inregistrare in Registrul CAFR 1524
DATA 20.03.2019
Botosani

STUDIU DE CAZ 2
SC IMPRIMERIA SRL

10
CERINTE:

A. Aspectele ce vor fi clarificate la intalnire initiala sunt


urmatoarele :
 Independenta mea ca profesionist fata de SC IMPRIMERIA SRL , atat fata de
actionarii societatii cat si fata de managementul acesteia.
 Competenta profesionala
 Intelegerea scopului urmarit de client,ce doreste sa obtina de pe urma misiunii
solicitate .In functie de acesta, procedurile de audit vor fi gandite sa raspunda
chestiunilor de interes.
 Acceptarea termenilor misiunii(stabilirea naturii acesteia, a rezultatelor asteptate,
a rapoartelor ce vor fi predate, a timpului necesar realizarii si nu in ultumul rand a
onorariului).Actionarii trebuie sa intelega de la inceput ca nu este vorba de o

11
misiune de audit si infunctie de interesul acestora convenim procedurile pe care le
voi aplica.
 Stabilirea modului in care voi obtine informatiile relevante

B. Etapele premergatoare acceptarii misiunii sunt


preplanificarea acesteia, astfel :
 Mai intai, decid daca accept clientul nou. Auditorul ar trebui sa ia aceasta decizie
de timpuriu, inainte de a se angaja anumite cheltuieli care nu vor putea fi
recuperate. Trebuie evaluata reputatia clientului potential, integritatea,
stabilitatea lui financiara si eventualele relatii cu firme de audit cu care a colaborat
in trecut.
 In al doilea rand, identific motivele pentru care clientulul solicita sau are nevoie
de o misiune a situatiilor financiare. Aceasta informatie va afecta restul etapelor
procesului de planificare.
 Ajungerea la un acord cu clientul in ceea ce priveste termenii si conditiile
angajamentului, pentru a evita orice neintelegeri ulterioare.

C. Urmatorul pas este intocmirea scrisorii de angajament.

Catre domnii :
Ioan Oprea
Vlad Oprea
Actionari la SC IMPRIMERIA SRL

SCRISOARE DE ANGAJAMENT

12
Aceastã scrisoare are scopul de a confirma faptul cã întelegem termenii misiunii si natura si
limitele serviciilor pe care le vom oferi.

Dumneavoastrã ati solicitat ca noi sã efectuãm urmãtoarele servicii:

Pe baza informatiilor furnizate de dumneavoastrã vom elabora, în conformitate cu Standardul


International privind Serviciile Conexe (ISRS 4400) aplicabil misiunilor de compilare, bilantul
Societãtii IMPRIMERIA SRL la 31 decembrie 2017 si contul de rezultate pentru anul încheiat la
data respectivã, pe baza contabilitãtii de angajamente. Nu vom efectua proceduri de audit sau
revizuire legate de aceste situatii financiare. În consecintã, nu va fi exprimatã nici o asigurare
asupra situatiilor financiare

Conducerea este responsabilã atât pentru acuratetea, cât si pentru exhaustivitatea


informatiilor furnizate si este responsabilã în fata utilizatorilor pentru informatiile financiare
elaborate de noi. Aceasta include întretinerea unui sistem adecvat pentru realizarea
înregistrãrilor contabile si a controalelor interne, precum si selectia si aplicarea politicilor
contabile adecvate. Misiunea noastrã nu presupune prezentarea eventualelor fraude sau erori,
sau acte ilegale existente. Totusi, vã vom informa dacã un astfel de aspect ne atrage atentia.

Informatiile vor fi întocmite în conformitate cu reglementarile legale in vigoare prevazute de


OMFP/1802/2014. Orice abateri cunoscute de la acest cadru vor fi prezentate în situatiile
financiare si, atunci când se considerã necesar, se vor face referiri la acestea în raportul nostru
de compilare.
Am înteles cã scopul misiunii noastre de compilare este conformitatea cu cerintele de
raportare financiara obligatorie prevazute de OMFP 1802/2014 si distribuirea informatiilor
compilate de noi este publica .

Ne asteptãm sã cooperãm pe deplin cu personalul dumneavoastrã si suntem încredintati cã


acestia vor pune la dispozitia noastrã orice înregistrare, documentesi alte informatii solicitate
în legãturã cu compilarea efectuatã de noi.

Onorariul nostrum este de 5.000 lei la care se adauga TVA.Onorariile noastre, care vor fi
facturate pe mãsurã ce se presteazã serviciul, se bazeazã pe timpul afectat persoanelor numite
pentru misiune, la care se adaugã alte cheltuieli de deplasare ce vor fi decontate ulterior.
Tarifele orare individuale variazã în functie de gradul de responsabilitate implicat, precum si de
experienta si cunostintele care le sunt cerute.

Va rugam sa semnati si sa returnati copia anexata a acestei scrisori , pentru ne indica ca


aceasta este in conformitate cu intelegerea dumneavoastra referitore la termenii misiunii de
compilare de cãtre noi a situatiilor dumneavoastrã financiare, inclusiv la procedurile specifice
asupra carora am convenit ca vor fi efectuate.

Auditor Hritcu Mihaela


13
Nr de inregistrare in Registrul CAFR 1524
DATA 19/01/2019
Botosani

Acceptat in numele SC IMPRIMERIA SRL de catre:

14
Planul misiunii de compilare a situatiilor financiare

1. Scopul misiunii este de compilare a situatiilor financiare la data de 31.12.2017.


2. Obiectivul misiunii constã în utilizarea competentelor contabile (si nu cele de audit)
în vederea strângerii, clasãrii si efectuãrii sintezei informatiilor financiare.Aceastã
misiune constã, în general, în efectuarea unei sinteze a informatiilor detaliate în
scopul prezentãrii sub o formã rezumatã, inteligibilã. Procedurile puse în lucru nu
permit si nici nu-si propun, furnizarea vreunei asigurãri asupra informatiilor
financiare; utilizatorii informatiilor financiare astfel compilate beneficiazã însã de
încrederea cã lucrãrile respective au fost efectuate de un profesionist contabil
posesor al competentelor necesare.
3. Operatiile economice supuse verificarii sunt cele efectuate in anul 2017.
4. Structurile organizatorice la nivelul carora sunt desfasurate activitatile specifice
misiunii :departamentul economic-financiar si manageriat general.
5. Discutiile cu managerul economic si managerul general vor avea loc in data de
05/03/2019.
6. Durata misiunii este de 15 zile.
7. Perioada supusa verificarii 01/01/2017-31/12/2017.
8. Auditori antrenati in actiunea de auditare :Hritcu Mihaela

15
Proceduri aplicate :
Pentru a compila informatiile financiare auditorul trebuie sã posede o cunoastere generalã despre
natura operatiilor efectuate de întreprindere, documentele contabile folosite si referentialul contabil
utilizat pentru prezentarea informatiilor financiare.

În aceastã misiune procedurile aplicate au in vedere :

- investigatii pentru a determina fiabilitatea si exhaustivitatea informatiilor furnizate;


-evaluarea controlului intern;

-verificarea datelor primite;

-verificarea temeiniciei explicatiilor furnizate.

Daca se constatã cã informatiile furnizate de conducerea întreprinderii sunt incorecte, incomplete sau
nesatisfãcãtoare este necesara punerea în lucru a procedurilor de mai sus si trebuie sã solicit conducerii
sã furnizeze informatii complementare; dacã aceasta refuzã, trebuie sã întrerup misiunea.

Informatiile compilate trebuie revazute pentru a ne asigura cã au forma adecvatã si cã nu contin


anomalii semnificative.
În acest context, prin anomalii se întelege:
-erori în aplicarea referential ului contabil identificat;

-absenta referentialului contabil sau abateri de la acesta;

Auditorul trebuie sã obtinã o confirmare de la conducerea întreprinderii cã aceasta este constientã de


responsabilitatea sa pentru prezentarea corectã a situatiilor financiare si pentru aprobarea lor.
Confirmarea poate fi fãcutã sub forma unei scrisori de afirmare din partea conducerii care atestã cã
datele contabile furnizate sunt exacte si exhaustive si cã toate informatiile semnificative au fost
comunicate auditorului.

16
Propunerile de ajustare ale conturilor ar fi urmatoarele:
1. Suma de 180.000 lei reprezinta imprumut acordat partilor afiliate cu o probabilitate
incerta de recuperare .In acest caz este necesara inregistrarea unei ajustari pentru
pierderea de valoare a creantei imobilizate .

6813 = 2968 180.000

2. Inregistrarea dobanzilor aferente impumuturilor acordate partilor afiliate pentru


partea de imprumut pentru care nu s-a inregistrat ajustarea pentru pierderea de
valoare.
2672 = 472 2.400

3. Clasificarea sumei de 11.305 din contul 167 cu exigibilitate mai mica de 12 luni ca si
datorie pe termen scurt.
4. Suma de 898.085 lei din contul 508 nu este investitie pe termen scurt, depozitul
avand scadenta peste 2 ani.Aceasta trebuie inregistrata intr-un cont de imbilizari
financiare .
2678=508 898.085

Valoare
Ajustare Creante ajustare
Sub 30
zile 0 987465 0
31-90 10% 450543 45054.3
90-180 20% 120987 24197.4
270-330 30% 137851 41355.3
peste
331 75% 70986 53239.5
TOTAL 1767832 163846.5

5. Inregistrarea sumei de 127.119,50 lei reprezentand deprecierea creantelor, in


contabilitate fiind inregistrata doar suma de 36.727 lei.
6864=491 127.119,50

In cazul in care conducerea refuza sa faca ajustarile recomandate , aceasta va fi informata ca raportul
final de compilare va contine un paragraf suplimentar care atrage atentia asupra abaterilor de la cadrul
aplicabil de raportare financiarã.

Dupa efectuarea ajustarilor necesare se intocmeste rapotul de compilare.

17
RAPORT DE COMPILARE

Catre domnii :
Ioan Oprea
Vlad Oprea
Actionari la SC IMPRIMERIA SRL

Pe baza informatiilor furnizate de conducere, am compilat în conformitate cu Standardul International


privind Serviciile Conexe (ISRS 4400)aplicabil misiunilor de compilare, bilantul Societãtii IMPRIMERIA SRL
la data de 31 decembrie 2017 si contul de rezultate la 31.12.2017. Aceste situatii financiare reprezintã
responsabilitatea conducerii. Nu am auditat sau revizuit aceste situatii financiare si, în consecintã, nu ne
exprimãm nici o asigurare asupra acestora.

Auditor Hritcu Mihaela

Nr de inregistrare in Registrul CAFR 1524

DATA 20.03.2019

Botosani

18
STUDIU DE CAZ 3
SOCIETATEA IMPRIMERIA SRL

19
SCRISOARE DE ANGAJAMENT

Catre domnii :
Ioan Oprea
Vlad Oprea
Actionari la SC IMPRIMERIA SRL

Aceastã scrisoare confirmã întelegerea de cãtre noi a termenilor si obiectivelor misiunii noastre, precum
si a naturii si limitãrii serviciilor pe care noi le vom oferi.

Noi vom efectua urmãtoarele servicii:

Vom revizui bilantul societãtii IMPRIMERIA SRL la 31 decembrie 2017, precum si contul de profit si
pierdere aferente anului care se încheie la aceastã datã, în conformitate cu Standardul International
privind Serviciile Conexe (ISRS 4400) aplicabil misiunilor de revizuire. Nu vom efectua un audit al unor
astfel de situatii financiare si, corespunzãtor, nu vom exprima o opinie de audit asupra acestora

Responsabilitatea pentru întocmirea situatiilor financiare, inclusiv pentru o prezentare adecvatã a


informatiilor, revine conducerii societãtii. Aceastã responsabilitate include efectuarea de înregistrãri
contabile si controale interne adecvate si selectarea si aplicarea politicilor contabile. (Ca parte a
procesului nostru de revizuire, solicitãm declaratii scrise din partea conducerii cu privire la afirmatiile
fãcute în legãturã cu revizuirea.)

Aceastã scrisoare va fi în vigoare si pentru anii viitori, cu exceptia cazului în care misiunea este terminatã,
modificatã sau înlocuitã (dacã este cazul).

Misiunea noastrã nu se poate baza pe prezentarea fraudelor sau erorilor, sau a actelor ilegale, dacã
acestea existã. Cu toate acestea, vã vom informa asupra oricãror aspecte semnificative care ne atrag
atentia.

Rugãm semnati si returnati copia atasatã acestei scrisori pentru a ne indica dacã aceasta este în
conformitate cu întelegerea de cãtre noi a contractelor pentru revizuirea situatiilor financiare.

Auditor Hritcu Mihaela

Nr de inregistrare in Registrul CAFR 1524

DATA 20.03.2019 Acceptat in numele SC IMPRIMERIA SRL de catre:

20
RAPORT DE REVIZUIRE

Catre domnii :
Ioan Oprea
Vlad Oprea
Actionari la SC IMPRIMERIA SRL

Am revizuit bilantul anexat al societãtii IMPRIMERIA SRL la 31 decembrie 2017, precum si contul de profit
si pierdere la data de 31.12.2017. Aceste situatii financiare constituie responsabilitatea conducerii
societãtii. Responsabilitatea noastrã este de a emite un raport asupra acestor situatii financiare bazat pe
revizuirea efectuatã.

Am desfãsurat revizuirea în conformitate cu Standardul International privind Serviciile Conexe (ISRS


4400) aplicabil în misiunile de revizuire. Acest standard ne cere sã planificãm si sã executãm revizuirea
pentru obtinerea unei asigurãri moderate asupra faptului cã situatiile financiare sunt lipsite de
denaturãri semnificative. O revizuire este limitatã, în primul rând, la investigarea personalului societãtii si
la proceduri analitice aplicate datelor financiare, si de aceea oferã o garantie mai micã decât un audit.
Noi nu am executat un audit si, în consecintã, nu ne exprimãm o opinie de audit.

Bazându-ne pe revizuirea efectuatã, nimic nu ne-a atras atentia, în sensul de a ne face sã credem cã
situatiile financiare însotitoare nu oferã o imagine fidelã în conformitate cu Standardele Internationale
Contabilitate.

Auditor Hritcu Mihaela

Nr de inregistrare in Registrul CAFR 1524

DATA 20.03.2019

21
RAPORT DE REVIZUIRE

Catre domnii :
Ioan Oprea
Vlad Oprea
Actionari la SC IMPRIMERIA SRL

Am revizuit bilantul însotitor al societãtii ABC la 31 decembrie 2017, precum si situatiile conexe ale
contului de profit si pierde pentru anul atunci încheiat. Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea
conducerii societãtii. Responsabilitatea noastrã este de a emite un raport asupra acestor situatii
financiare bazat pe revizuirea efectuatã.

Am desfãsurat revizuirea în acord cu Standardul International privind Serviciile Conexe (ISRS 4400)
aplicabil pentru misiunile de revizuire. Acest standard ne cere sã planificãm si sã executãm revizuirea
pentru obtinerea unei asigurãri moderate asupra faptului cã situatiile financiare sunt lipsite de
denaturãri semnificative. O revizuire este limitatã, în primul rând, la investigarea personalului societãtii si
la proceduri analitice aplicate datelor financiare, si de aceea oferã o garantie mai micã decât un audit.
Noi nu am executat un audit si, în consecintã, nu exprimãm o opinie de audit.

Suma de 180.000 lei reprezinta imprumut acordat partilor afiliate cu o probabilitate incerta de
recuperare .In acest caz este necesara inregistrarea unei ajustari pentru pierderea de valoare a creantei
imobilizate , avand ca efect o diminuare a profitului.

Inregistrarea in contabilitate dobanzilor aferente impumuturilor acordate partilor afiliate pentru partea
de imprumut pentru care nu s-a inregistrat ajustarea pentru incertitudine este recomndata, cu
consecinta asupra profitului realizat.

Clasificarea sumei de 11.305 din contul 167 cu exigibilitate mai mica de 12 luni ca si datorie pe termen
scurt este recomandata pentru o mai buna fidela imagine a datoriilor in bilantului contabil.

Suma de 898.085 lei din contul 508 nu este investitie pe termen scurt, depozitul avand scadenta peste 2
ani.Aceasta trebuie inregistrata intr-un cont de imbilizari financiare .

22
Inregistrarea in contabilitate a sumei de 127.119,50 lei , reprezentand depreciere creante, in
contabilitate fiind inregistrata doar partial suma de 36.727 lei, cu influenta in sensul diminuarii proftului
realizat.

Bazându-ne pe revizuire, cu exceptia efectelor descrise în paragrafele precedente, nimic nu ne-a atras
atentia, în sensul de a ne face sã credem cã situatiile financiare însotitoare nu oferã o imagine fidelã în
conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Auditor Hritcu Mihaela

Nr de inregistrare in Registrul CAFR 1524

DATA 20.03.2019

23

S-ar putea să vă placă și