Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Funcţii surjective – aplicaţii

Clasa a X – a, 5h/săpt.

1) Stabiliţi care din funcţiile, de mai jos, date prin diagrame cu săgeţi este surjectivă?

1’) f:{-3,-2,0,1}  {a,b,c}; 1’’) g: {-3,-2,0,1}  {a,b,c}; 1’’’ ) h: {-3,-2,0,1}  {a,b,c};

-3
a
-3 -3 -2
a a
-2 -2
b b
0 0 0
b c c
1 1 1
c

2) Stabiliţi, care din funcţiile următoare, este surjectivă?

1
a)f:N  N, f(n)=3n+1; b) f:N*  { -1,1}, f(n)=(-1)n; c) f:Z  Z, f(x)=3x;d)f:Q  Q, f(x)=
3
x+2;
e)f:R  R,f(x)= -3x+2; f) f:R  R,f(x)=x2;g)f:[0,  )  [0,  ),f(x)=x2;h)f(-  ,0]  [0, 
),f(x)=x2;

i) f:R  [ - 1,  ), f(x) = x2 + 2x ; j) f:[1 , 3]  [0, 8], f(x) = x2 - 1; k) f : R  Z, f(x) = [ x ];

 f :Z Z
  f :R R  f : R   2  R  1
 x , x par   2 x  1 , x  0 x 1
l)  ; m)  f ( x)  ; n)  .
f ( x)   x  1   f ( x ) 
   
 2 , x impar   3 x 1 , x 0  x2

3) Să se determine a  R, pentru care funcţia f: R  [a,  ), f(x) = x2 - 6x, este surjectivă.


4) Determinaţi mulţimea B , pentru care funcţia f : R  B, f(x) = x2 + x , este surjectivă.

5) Fie funcţiile f, g : R  R ; dacă funcţia: f g este surjectivă  f este surjectivă. f :RR

6) Să se determine parametrul real m, pentru care funcţia:  f ( x)   x  m, x  2 , este
 
 2 x  1, x  2

surjectivă.

Prof. Mătrescu Maria