Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Transilvania

Facultatea de Litere
Grupa- ER

Margaret Thatcher și reforma de fier din Marea Britanie

Coordonator științific: Studentă:


Lector.dr. Măda Stanca Cserei Gyöngyvér

Brașov
2010
1.Rezumat:

Când Margaret Thatcher a fost aleasă la începutul anului 1957 Președinte al Partidului
Conservator, a apărut o nouă stea strălucitoare la orizontul politicii britanice. Viața și
dragostea ei a fost politica. De mic copil a simțit chemarea acestei cariere, iar cu timpul
a înțeles importanța necesității de a face ceva în favoarea comunității. Totuși, la prima
răscruce a ales un alt drum, a studiat chimia la facultatea din Oxford, apoi a lucrat la un
laborator de cercetare, ocupându-se și de câteva activități din zona politicii. S-ar fi părut
că va duce o viață normală alături de soțul dumneaei, Denis Thatcher, având un loc de
muncă destul de interesant, chiar liniștit. Dar țelul Domniei sale era mult mai măreț. Cu
voință, răbdare și perseverență a reușit să fie prima doamnă care a jucat un rol atât de
important pe scena politică din Marea Britanie, meritându-și numele de ‘Doamna de
Fier ‘.

2.Cuvinte cheie:
Margaret Thatcher, politică, reformă, conducere, Marea Britanie
3.Introducere:
Scopul lucrării de față este de a face mai cunoscută viața și activitatea unei doamne
extraordinare, Margaret Thatcher, care fără îndoială a fost și este una dintre cele mai
importante personalități politice britanice, mandatul dumneaei fiind cel mai lung
mandat continuu din istoria politică britanică. Domnia sa este de asemenea una dintre
cele mai controversate figuri politice, fiind iubită și contestată în egală măsură.

În cercetare m-am folosit printre altele de lucrăriile de specialitate a lui Ernle Money
și Earl Retain: “ Margaret Thatcher- First Lady of the House”, respectiv “The Thatcher
Revolution” din care m-am documentat în legătură cu momentele importante din viața
fostului prim-ministru al Marii Britanii și etapele carierei sale.
O altă lucrare pertinentă “The Path to Power” scrisă de însăși Margaret Thatcher m-a
ajutat, prin perspectiva subiectivă pe care o abordează, să descifrez greutățiile,
problemele cu care s-a confruntat Doamna de Fier în timpul activității dumneaei.

În această lucrare voi prezenta cariera politică a doamnei Margaret Thatcher de la


primii pași ai dumneaei până la triumf și la demisie. Voi încerca să vă aduc în atenție
aspectele definitorii care au ajutat-o să se cristalilzeze ca o doamnă capabilă de a ocupa
o poziție de conducere într-o societate în care doar Reginei i-a fost dată această șansă
numai și numai prin naștere, apoi mă voi axa pe cele mai importante reforme
comandate pe timpul mandatului și pe urmă voi incerca să aduc în discuție principalele
motive din cauza cărora a fost nevoită să demisioneze.

Metoda mea de cercetare constă atât în documentarea din lucrăriile mai sus enumerate
cât și în trecerea în revistă a criticii sociologice scrisă de către politologii Mark
Perryman și Nicholas Ridley, lucrările fiind numite ‘The Blair Agenda’, respectiv ‘My
Style of Government’.

În prima parte a cercetării voi da câteva informații despre copilăria și adolescența


Domniei sale, urmează descrierea evoluției pe plan social și politic, apoi voi încheia
lucrarea prezintând factorii care au determinat-o să iasă din cadrul politic.

4.Viaţa şi cariera a Doamnei de Fier :


4.1. Copilărie și adolescență:
Când Margaret Thatcher a devenit liderul Partidului Conservator evenimentul a fost
celebrat la apogeu în orașul mic de lângă Lincolnshire, numit Grantham, unde s-a
născut Hilda M. Roberts ca al doilea copil în familie la data de 13 octombrie 1925. A
studiat la gimnaziul Huntingtower Road, apoi la Kesteven și la Școala de gramatică
pentru fete. Terminând liceul și-a continuat studiile la Oxford unde a aprofundat
cunoștințele sale de chimie, devenind totodată secretara Asociației Universitare
Conservatoare. Politica a jucat un rol important din primele clipe ale vieții ei mature,
prin intermediul talălui său, care a introdus-o în culise. Margaret era fascinată de logica
și precizia chestiunilor legale. Încheiând cariera de sudentă la Oxford, a început să
lucreze la un laborator din Colchester, totuși politica a rămas interesul ei principal, era
pregătită să vorbească oricând și în orice situație despre punctul ei de vedere în legătură
cu problemele sociale. Ernle Money o descrie ca fiind : ‘a literate type of scientist’
(Money, 1975:44), cu alte cuvinte genul cercetatorului literat.În Colchester a avut
ocazia să pună în practică cunostinţele politice dobândite la universitate, ţinând
discursuri, fără să se uite în notiţele ei, având harul de a vorbi simplu, concis aşa încât
oamenii puteau să înteleagă subiectul ei de discuţie.
4.2. Vremuri grele- voinţă puternică:
Prima ei ocazie de a conduce o campanie elecorală a fost sortită eşecului, dar ca o femeie
tânără, atrăgătoare la vârsta de douăzeci şi patru de ani a primit multă atenţie. Pe durata
acestei campanii se întâlneşte cu Denis Thatcher, directorul unei firme sponsor, iar în 1951
după o altă campanie nereuşită se căsătoresc. Soţul i-a oferit susţinere morală şi materială
în timp ce ea s-a înscris la Facultatea de Drept, urmând ca după examenul final să dea
naştere la gemeni : Mark şi Karol, lucrând în cele ce au urmat ca mamă şi avocat.
In 1959 se întoarce în politică şi devine membru al Ministerului Muncii, unde are parte de
primele experienţe în dificultatea de a găsi soluţii optime în situaţii dificile, de a-i sonda pe
oamenii care chiar au nevoie de ajutor. Margaret Thatcher a ţinut discursuri, a luat parte la
conferinţe, era mereu extrem de pregătită, reuşind să intre în inima colegilor şi a poporului.
La alegerile din 1970 a fost aleasă ca Ministru al Invăţământului, Cercetării şi Tineretului,
ajungând în atenţia conducătorilor Partidului Conservator prin inteligenţa şi energia sa, prin
abilitatea ei de a câstiga campanii electorale. Ocupând postul de Ministru al Invăţământului
a făcut mari modificări în legea învăţământului şi a ridicat vârsta studiilor obligatorii la 16
ani. Şi-a arătat interesul faţă de situatia copiilor cu deficienţă de vedere, de auz sau cu alte
probleme de sănătate.
Campania electorală pentru alegerea prim-ministrului a fost organizată în 1979. Când a
devenit şeful Partidului programa ei nu era încă foarte bine gândită şi organizată, mulţi care
au votat-o nu ştiau ce aleg şi cu ce se aleg, dar ea a captat atentia publicului, oamenii erau
interesaţ de ea, fapt dovedid şi prin această întâmplare comică : la câteva zile după alegeri o
adolescentă a intrat la coafor. La întrebarea adresată : Ce coafură vreti ?, tânăra respectivă a
răspuns : Vreau să arăt ca Margaret Thatcher ! (Money, 1975: 87.)
A avut loc şi întâlnirea dinre cele două mari doamne : Excelenţa sa, Regina şi Domnia ei,
Prim-Ministrul Marii Britanii, iar cu această ocazie Regina şi-a dat acordul pentru a forma
Guvernul. Britania a avut nevoie de o schimbare radicală, doamna Thatcher i-a oferit a nouă
conducere, un nou început. Era conştientă de situaţia dificilă în care se află sistemul, dar avut
o atitudine pozitivă, şi curaj de a acţiona promt. Cum ea însăşi a formulat era nevoie de o
minte solidă şi de o mână de fier : " If you lead a country like Britain, a strong country, a
country which has taken a lead in world affairs in good times and in bad, a country that is
always reliable, then you have to have a touch of iron about you." (Thatcher,1983:78).
Pe durata mandatului ei au avut loc schimbări politice, economice şi ideologice. Vroia
stabilitate monetară şi fiscală, deconcentralizare, libertate şi siguranţă. A introdus legea taxei
individuale, conform căreia fiecare individ care a implinit vârsta de 18 ani era obligat să
plătească impozit pentru stat.
Guvernul Thatcher a încercat să restabilească relaţia apropiată cu Statele Unite ale Americii,
totodată Doamna de Fier a recunoscut necesitatea aderării la Uniunea Europeană din punct de
vedere economic. Margaret ca Prim-Ministru i-a arătat lumii că Marea Britanie nu mai era o
naţie în declin, ci era un jucător important în comunitatea globală, succesorii ei, John Mayor
şi Tony Blair i-au urmărit exemplul.

4.3. “Topirea fierului ”:


După victoria strălucitoare părea că Margaret Thatcher este în culmea puterii ei. In spatele
aparenţelor, însă, semnele punctelor slabe erau prezente. Unele persoane importante din partid
nu o agreau din cauza atitudinii ei puternice, mulţi şi-au dat demisia, în sânul partidului s-a
creat o atmosferă tensionată cu discuţii contradictorii. Sociologul Mark Perryman ne arată
situaţia în felul următor:"Thatcher left a very divided party to her successor, and John Major
has been preoccupied throughout his premiership with holding the party together." (Perryman,
1996: 20.)
Poporul pe deasupra nu suporta taxa individuală din motivul simplu că oamenii cu stare care
aveau o casă mare dar fără copii la vârsta majoratului plăteau mai puţin decât cei cu trai
normal dar cu mulţi copii, care au împlinit 18 ani, dar locuiau acasă.
Anul 1990 a fost decisiv pentru Margaret Thatcher. Guvernul ei a avut de înfruntat probleme
serioase, cum ar fi inflaţia, instabilitate economică, nemulţumirea oamenilor. Când a devenit
evident faptul că nu va fi în stare să câstige noua campanie electorală, partidul era gata s-o
elimine.
La sfârsit şi-a înaintat demisia Reginei ieşind din Parlament în timp ce partidul îi oferea ovaţie
nemaipomenită.

5. Concluzii:
Crescând într-un oraş mic, nimeni nu s-ar fi gândit că Margaret Thatcher va deveni Prim-
Ministrul Marii Britanii. Dar cu efort, răbdare, încredere în valorile personale a reuşit să fie
prima femeie cu asemenea carieră politică în istoria Britaniei şi s-a descurcat bine. Stilul
dumneaei s-ar putea fi numit unul „prezidenţial” pentru că era mai degrabă o conducătoare a
naţiei decât şeful Partidului Conservator. A adus schimbări fundamentale in politica Britanică,
datorită personalităţii puternice şi curajoase ţara a intrat în secolul XXI. cu instituţiile
reformate în directia libertăţii şi responsabilităţii individuale, a devenit o tară conducatoare.
Margaret Thatcher a fost şi este un adevărat model moral, social şi politic, reprezentând o
emblemă a Regatului Unit.

6. Bibliografie:

 Money, Ernle (1975) > Margaret Thatcher- First Lady of the House < London:
Leslie Frewin Publishers
 Retain, Earl A. (1992) > The Thatcher Revolution < USA: Rowman and
Littlefield Publishers
 Thatcher, Margaret (1983) > The Path to Power < London: HarperCollins
Publishers
 Perryman, Mark (1996) > The Blair Agenda < London: Lawrence and Wishart
Publishers
 Ridley, Nicholas (2005) > 'My style of Government'- The Thatcher Years <
London: Hutchinson