Sunteți pe pagina 1din 1

Legea lui Ohm sau legea conducției electrice, stabilește legăturile între intensitatea

curentului electric (I) dintr-un circuit electric, tensiunea electrică (U) aplicată și rezistența
electrică (R) din circuit.

Legea lui Ohm se poate aplica și unei porțiuni de circuit.

Formulare

Relația R cu I și U în "Legea lui Ohm"

Legea lui Ohm se aplică pentru conductori electrici la capetele cărora se aplică tensiuni
electrice. Legea lui Ohm spune că într-un circuit intensitatea (I) curentului electric este direct
proporțională cu tensiunea aplicată și invers proporțională cu rezistența (R) din circuit.

Formula matematică a legii lui Ohm este:

U
I
R

unde:

I este intensitatea curentului, măsurată în amperi;


U este tensiunea aplicată, măsurată în volți;
R este rezistența circuitului, măsurată în ohmi.

Cu alte cuvinte, în cazul unui rezistor a cărui rezistență este constantă, dacă tensiunea crește,
intensitatea curentului va crește proportional cu tensiunea și invers. Un astfel de rezistor care
respectă fidel legea lui Ohm se numește rezistor ohmic.

Instrumentul pentru măsurarea rezistențelor electrice este ohmmetrul. Rezistența se poate


măsura și indirect, măsurând tensiunea și intensitatea și făcând apoi raportul dintre mărimile
acestora.